Antikristligt

Vi fick alla se hur representanter för 60 länder gick hand i hand i protest mot att yttrandefriheten hade skändats av fanatiska fundamentalister med militanta ideal. De ledde en folkhop som bäst kan beskrivas med en bibeltext ur Lukas 7:31-34

Vad skall jag då likna människorna i detta släkte vid? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: Vi har spelat flöjt för er, och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger, och ni har inte gråtit. Johannes Döparen kom, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger: Han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker, och ni säger: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!

De flesta av dessa ledare kom från länder där yttrandefriheten är starkt begränsad. De kom för att försvara en yttrandefrihet som hellre skulle kunna kallas laglöshet.

Och de fick massornas bifall trots hycklande, eller kanske just tack vare hycklande.

Humanismens frihetsideal är antikristligt!

Hittills har ingen härskare, ingen nation, ingen ideologi, kunnat implementera “Frihet, Jämlikhet och Broderskap”. Man tvingas alltid göra avkall på en av dessa tre.

Men likt “Råttfångaren i Hamlen” fick med sig alla barnen, får dessa flöjtspelare med sig vår tids kroppsligen fullvuxna, men andligen omogna barn.

I Manila samlade påven 6 miljoner “faithful” (ungefär trogna) till mässa. Han var innan dess i Tacloban där den tropiska stormen hade ställt till katastrof. Men när han var där började det blåsa ordentligt. Han urskuldade sig att han inte kunde stanna och göra det han hade planerat. Men han tröstade åhörarna att: “Den heliga jungfrun har allt i sina händer”.

Katolikernas Maria är en “antikrist”!

I Manila intervieuwade man besökarna. Några sade att det var en höjdpunkt att få se och höra påven. Det var som att möta Jesus själv.

Katolikernas “Heliga Fader” är en “antikrist”!

Något jag inte sett tidigare var att denne jovialiske och folkliga man var “rund som en ost”. Och lärd är han ju, utan tvekan.

Jag är väldigt dålig på att förstå poesi. Speciellt den moderna varianten utan rim och reson. Men jag skall citera en “humoristisk” dikt av Gustaf Fröding:

Våran prost
är rund som en ost
och lärd som själva den onde,
men gemen likväl
och en vänlig själ
och skäms ej, att far hans var bonde.
Han lever som vi
och dricker sitt kaffe med halva i
som vi
och ratar icke buteljen,
älskar mat
som vi
och är lat
som vi
– men annat är det vid helgen.

Så fort han får prästrocken på,
vi andra känna oss ynkligt små,
men prosten likasom växer,
för då är han prost från topp till tå
och det en hejdundrande prost ändå
i stort pastorat med annexer.
Jag glömmer väl aldrig i all min dar,
hur vördig han var
här om sistens i kappan och kragen,
hur världens barn
han malde i kvarn
och läste för köttet lagen!
Och prosten grät
– tacka för det,
han talte om yttersta dagen!

Och alla gräto vi ymnigt med,
ty köttet sved
och själen var allt satt i klämma.
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut
vid tjänstens slut
efter prosten ut,
ty rådet var kallat till stämma.
Men det förståss,
vi repade oss,
när prosten klarade strupen
till sist och sade: “välkomna
till smörgåsbordet och supen!”

Jag skulle kunna lägga till berättelserna om Morris Cerullo, Benny Hinn och andra illustra “protestanter” som har tränat sina miljontals disciplar att acceptera att de inte lever som de lär, och definitivt inte lever som Guds Ord lär.

Dessa predikar, med sina liv, antikrists ande!

Jag skulle kunna lägga till några rader om Den Store Onämnbara Profeten som var våldsverkare, islamist, pedofil, sexmaniak, rövare och kanske mera. Han predikade att Den Allsmäktige skulle ha extra barmhärtighet för honom eftersom han var en så stor profet.

Islam betyder “fred” säger man. Denna “fredsamma” religion har utfört nästan 25.000 terror-attacker med dödlig utgång, sedan det välkända 9/11

Detta är antikrists ande!

Världens befolkning är förberedd på att fullt ut acceptera den som i deras ögon gör något gott, och samtidigt blunda för hans leverne.

När denne joviale, folklige och högt begåvade person uppträder på världsscenen kommer den allra största majoriteten att jubla.

Han liknar inte “fördärvets son” för han kommer för att hindra den materiella apokalypsen.

Han liknar inte alls något “vilddjur” för han skipar fred och enar människor som var oförenliga.

Världen kommer att jubla: Fridsfursten har kommit!

Slut på krig och miljöförstöring. Framtiden ser ljus ut!

Varför inte stödja denne fantastiske världsledare?

/Kjell

PS. Visste du att 1% av världens befolkning äger mer rikedomar än de 3.500.000.000 (ja du läser rätt tre och en halv miljarder) fattigaste.

Richest 1% to own more than rest of world, Oxfam says

Views: 45

One thought on “Antikristligt”

  1. Jag tror att ett av de antikristliga vapnen är att bedöva, förblinda och förvränga människans samvete. Ett sätt att bedöva är att använda samvetet på fel saker. Genom att göra sådant som i världens ögon ser bra ut avtar intresset att fokusera på viktiga saker enligt Guds ord. Det kan exempelvis vara att vara alla (de flesta) “till lags”, medan de och det som ska ha vårt huvudsakliga intresse avtar i den heliga tillväxten. Det kan vara anpassning till grupper, stora släkten eller organisationer. Med tiden leder sådan anpassning till blindhet. Man inskolats i världens tänk och glömmer Guds verkliga tankar.Förvrängningen går till på sådant sätt att axplock ur bibeln blir församlingarnas huvudteman, inte sällan sociala engagemang, vilket även är en del av världens huvudteman och sammansmältningen är ett faktum.

    /Ulrika

        (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *