Palestinas historia

Palestinas historia, fakta värda att veta nu när Abbas har undertecknat den så kallade Romstadgan. Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom den 17 juli 1998.

Om Palestina beviljas tillträde till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC), kan de dra Isreliska ledare inför rätta. Det är detta som är deras mål.

Situationen är historiskt unik och bristen med ICC är att den bara kan agera där organiserat våld kan bevisas. En guerilla-aktig terroristorganisation kan således svårligen leda till anklagelse av någon specifik person. Däremot är det betydligt lättare att utpeka organisatoriskt ansvariga i strukturella demokratier.

Det kan vara bra att känna till fakta om “Palestinas” historia så man inte går på Abbas och Hamas lögner.

Här följer en kopia av en sajt med utförliga data.

/Kjell


History of “Palestine” 1273 BCE to 1948

The only time “Palestine” was ruled by “Palestinians” or any people from the Arabian Peninsula was briefly around 635 A.D.

“The only Arab domination since the Conquest in 635 A.D. hardly lasted, as such, 22 years…,” the Muslim chairman of the Syrian Delegation attested in his remarks to the Paris Peace Conference in February 1919.“Yes, the existence of a separate Palestinian identity serves only tactical purposes. The founding of a Palestinian state is a new tool in the continuing battle against Israel… ” Zuheir Muhsin, late Military Department head of the PLO and member of its Executive Council, Dutch daily Trouw, March 1977

A.D. Ruler *
1273 BCE Israel Conquest of Canaan ** under Joshua,
423 BCE Iranian Babylon invades and destroys First Temple [Persian empire was based in modern day Iran]
371 BCE Israel
Iranian
King Cyrus issued decree to restore Jewish Nation
312 BCE Israel
Greek
Battle of Gaza; Seleucus controls Syria and Babylonia [Seleucid empire was based in Macedonia, northern Greece]
285-246 BCE Israel
Egyptian
Rule of Ptolemy II
199 BCE Israel
Greek
Seleucid monarchy occupies Judea **
175 BCE Israel
Greek-Syrian
Antiochus Epiphanes came to throne in Syria
168 BCE Israel
Greek-Syrian
Pagan idol set up in Temple
165 BCE Israel
Greek-Syrian
Macabean Revolt, beginning of Hasmonean dynasty
142 BCE Israel Shimon rules and gains Judean indepence
135-104 BCE Israel Rule of Yochanan Hyrkanus
104-103 BCE Israel Rule of Yehudah Aristobulus
103-76 BCE Israel Rule of Alexander Yannai
76-66 BCE Israel Rule of Salome Alexandra
63 BCE Israel
Roman
Civil War: Hyrkanus vs. Aristobulus. Pompey intervenes, Conquest of Jerusalem by Pompey, Judea becomes Roman Vassal.
47 BCE Israel
Roman
Caesar appoints Antipater ruler of Judea
70 Roman The Romans conquer Jerusalem
132-136 Roman Jewish revolt under Bar Kochba; final defeat of Judah and loss of political sovereignty, rename area to “Palestine” **
351 Roman Jewish revolt to end foreign rule; Roman Empire adopts Christianity.
395 Turkish Palestine part of the Eastern Roman (Byzantine) Empire, still called Judea or Judah.
438 Turkish Empress Eudocia allows Jews back to Temple site, misinterpreted by Jews as return to nationhood.
614 Iran Persian conquest under Chosroes (with the support of a Jewish army).
628 Turkish “Palestine” reconquered by the Byzantines
633-637 Syrian Arab conquest; shortly afterward, attempt by Jews to restore their nation.
639 Syrian Muawiyah Arab governor.
660 Syrian Muawiyah is made the first Omayyad Caliph of Damascus.
661 Syrian Murder of Ali; Omayyad Dynasty begins.
750 Iraq Last Omayyad Caliph defeated; reign of the Abbassid Caliphs of Baghdad (Persian, Turk, Circassian, Kurd).
878 Egyptian Ahmad, b. Tulun, a Turkish general and governor of Egypt, conquers Palestine; reign of the Tulunides (Turks).
904 Iraq The Abbassids of Baghdad reconquer Palestine.
906 Carmathians Inroads of the Carmathians.
934 Egyptian The Egyptian lkhshidi princes conquer Palestine; their reign begins.
969 Egyptian The Fatimid Caliphs of Cairo conquer Palestine.
969-971 Carmathians War with the Carmathians.
970-976 Turkish Byzantine invasion.
1070-1080 Turkish Seljuq Turks conquer Palestine.
1099 Crusaders The Crusaders conquer Jerusalem, massacre the Jewish and Muslim populations; reign in parts of Palestine until 1291.
1187 Crusaders Saladin of Damascus, a Kurd, captures Jerusalem and the greater part of Palestine.
1244 Mongolian The Kharezmians, instigated by Genghis Khan, invade Palestine; Jerusalem’s population is slaughtered, the city sacked.
1260 Egyptian Mameluk Sultans of Egypt defeat Mongols at Ain Jalut, in Palestine; their reign begins.
1260 Egyptian Mongol invasion; Jerusalem sacked.
1291 Egyptian End of the Latin (Crusaders) Kingdom.
1299-1303 Mongolian Mongol invasion.
1516-1517 Turkish The Ottomans conquer Palestine.
1799 French Napoleon conquers Palestine, but is defeated at Acre.
1831 Egyptian Ibrahim Pasha, adopted son of Egypt’s Viceroy, occupies Palestine.
1840 Turkish Ibrahim Pasha compelled by the Powers to leave Palestine; Turkish rule restored.
1840 Turkish English writers and statesmen begin to discuss the possibility of a Jewish restoration.
1871-1882 Turkish First Jewish agricultural settlements.
1909 Turkish Foundation of the all-Jewish city of Tel Aviv.
1917-1918 British Allies occupy the whole of Palestine, east and west of the Jordan River; British military administration, end of Ottoman reign.
1917-1918 British Balfour Declaration granting “Jewish Homeland” internationally approved.
1920 British British (pre-Mandate) civil administration; Turkish sovereignty renounced, treaty includes Balfour Declaration
1922 British Palestine Mandate; Jewish National Home confirmed.
1923 British Palestine Mandate comes into operation.
1923 British Seventy-five percent of Palestine is set aside as an independent Arab “Palestinian” state, Transiordan.
1925 British Hebrew University of Jerusalem opened.
1927 British High Commissioners receive Commission for Transjordan.
1929 British Arab revolt.
1936-1939 British Arab revolt and civil war.
1946 British Establishment of Arab state of Transiordan.
1948 Israel End of Mandate for Palestine; establishment of State of Israel; Arab-Jewish war.
1948 Israel Eastern Palestine-Transjordan-.occupies the West Bank area of Western Palestine, becomes “Jordan,” constituting over eighty percent of Palestine.

* For familiarity we cite the closest modern country which contained the seat of power at the time.

** Canaan, Judea and “Palestine” refers to both the East and West banks of the Jordan river, what is Israel and Jordan today..

Views: 47

20 thoughts on “Palestinas historia”

 1. “Yes, the existence of a separate Palestinian identity serves only tactical purposes. The founding of a Palestinian state is a new tool in the continuing battle against Israel… ” Zuheir Muhsin, 1909

  Avslöjande ur PLO’s egen mun.

      (Reply)

 2. Det är synd att det är så få som känner till bakgrunden om Palestina.

  Araber började flytta till det som kallas Palestina i slutet av 1800-talet därför att judarna hade börjat odla upp marken. Araberna fick arbete och flyttade därför in i området.

  Många tror att det inte bodde några judar allas i Palestina under tvåtusen år. Även om de utsattes för mycket så bodde det alltid kvar en skara judar.

  Åtminstone på 1950-talet var en palestinier jude.

      (Reply)

 3. “Yes, the existence of a separate Palestinian identity serves only tactical purposes. The founding of a Palestinian state is a new tool in the continuing battle against Israel… ” Zuheir Muhsin, late Military Department head of the PLO and member of its Executive Council, Dutch daily Trouw, March 1977

  Om våra beslutsfattare här i Sverige hade läst detta, skulle de då ha väntat med att erkänna Palestina?

      (Reply)

 4. Majlis skrev: “Om våra beslutsfattare här i Sverige hade läst detta, skulle de då ha väntat med att erkänna Palestina?”

  Troligen inte. Vi vill gärna att läkare, bilmekaniker och piloter etc. använder både kunskap och erfarenhet i sina jobb. Men politiker är fritagna från alla sådana krav.

  En mun full hala ord räcker i deras fall.

  Fredrik,

  Följande artikel i DN är intressant i sammanhanget.

  Palestina kan bestraffas hårt efter ICC-beslut.

  Jag bor i ett land där ICC inte har varit till välsignelse utan i stället förorsakar instabilitet.

  Ingela,

  I en populistisk värld, styrd av evolutionstrons galenskaper, är det ingen som bryr sig om uttalanden som gjordes för 100 år sedan.

  Undrar om dårskapen också evoluerar? 🙁

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Intressant artikel. Funderade när jag läste din post om att det är ett tveeggat svärd att gå med i ICC. Det öppnar upp för att t ex Hamas ställs inför rätta.

  Israel har mäktiga fiende, vilket märks allt tydligare. Det är för väl att Gud är ännu mäktigare än den mäktigaste fienden.

      (Reply)

 6. Kjell, jag har funderat på hotet mot Israel. Många har pekat ut Eu som ska anfalla Israel, andra har pekat ut Ryssland.

  Om jag förstått det rätt så ska det stå i Bibeln att hotet kommer från Öst. Saudi ligger öster om Israel och har den sjunde största armen i världen, tror jag det var, med en budget på 48,2 miljarder dollar. Om Saudi och Iran kommer överens så finns det ett påtagligt hot österifrån. Hur ser du på hotet som Israel står inför? Går det att peka ut möjliga länder som hot eller kan hotet komma väster ifrån alternativt norr ifrån som det finns stöd i Bibeln?

  Jag förstår att det inte med 100% säkerhet går att peka ut ett specifikt land, utan mina tanker är vilka som är möjliga hot i dagens läge som har stöd i Bibeln.

      (Reply)

 7. Fredrik,

  Jag formulerade mig fel. Jag skrev ” kan hotet komma väster ifrån alternativt norr ifrån som det finns stöd i Bibeln”. Jag menar inte att det finns stöd att anfallet kan komma från norr eller väster. Jag undrar om det finns stöd i Bibeln för att anfallet ska komma från specifikt väderstreck, norr söder öster eller väster?

      (Reply)

 8. Kommer Iran och Saudi någonsin att komma överens?
  Konflikten dem emellan är ju långt mer än politisk.
  [Shia – sunni.]

  Ja, det skulle väl isåfall vara fiendskapen mot Israel som förenar.

      (Reply)

 9. Fredrik,

  Jag förstod att du menade så. Och jag är nog inte den rätte att fråga om dessa saker. Jag har aldrig satt mej in i detaljerna runt detta.

  Ingela påpekar problemet att ena Sunni och Shia. Jag tycker mej se att man på senare tid börjar skilja mellan “goda” och “dåliga” muslimer i nyhetsmedia och även politiken.

  Maximen är fortfarande att Islam betyder “fred”, vilket är en mantra man använder och den är bevisligen falsk. Man tror sig troligen kunna sekularisera Islam lika lätt som Kristendomen. Men där tror jag att man misstar sig.

  Troligen inser man inte heller att det tog gott och väl 300 år att sekularisera Kristendomen. Det kommer inte att gå fortare med Islam. Och problemet med “islamisterna”, som man kallar de dåliga muslimerna i dagens läge, måste lösas på betydligt kortare termin än 300 år.

  Det kommer inte att lyckas att kalla Sunni dålig och Shia god. Dels på grund av att Sunni utgör majoriteten och dels på grund av att Shia bevisligen inte är god.

  Om Sunni skulle medverka genom att bannlysa alla Wahhabister så skulle man lyckas definiera en grupp muslimer som är klart och tydligt dåliga. Låt oss ponera att detta kommer att ske, i alla fall i form av politiska uttalanden. Då är i princip vägen jämnad för ekumenik med RKK.

  Sunni och Shia kan då kanske ingå i en vapenvila. Sedan hindrar inget att de gör gemensam sak i sina planer och handlingar för att utrota Guds Israel. Det räcker att RKK tiger. Det sekulära väst kommer lätt att vara politiskt korrekt och tiga. Det sker ju redan nu.

  Vissa bibeltexter antyder att det kommer att kunna handla om kärnvapen i slutkonflikten. Andra texter talar om folkrika arméer, men hur bokstavligt man skall tolka det vet jag inte. Just nu är ju Europa och Amerika invecklade i striden mot IS trots att de inte har många stövlar på marken.

  Så ser jag även slutoffensiven mot Israel. Kanske de flesta stövlarna kommer från Mellan-Östern, med viss uppbackning av flyg och droner och örlogs-skepp och med bifall från hela världen. Den som tiger samtycker ju.

  /Kjell

  PS. I morgon har vi strömavbrott hela dagen.

      (Reply)

 10. Fredrik,

  Om Saudi och Iran kommer överens så finns det ett påtagligt hot österifrån.

  A. Låt oss först konstatera att Saudi och Iran är det starkaste motpolerna i regionen idag. Frågan är bara vem som hinner “slå till” den andre först.

  B. Dock finns det saker som förenar, nämligen ambitionen att sopa Israel bort från kartan. Men ingen av parterna (Shia eller Sunni) skulle klaga om de fick ensamma ta hand om den saken, efter att ha fixat problem A först.

  C. Men så enkelt är det inte. Turkiet ställer gärna upp som maktcentrum, som alternativ till dödsfienderna Saudi/Iran alltså. Turkiet har en enorm industri, och en modern och kompetent krigsmakt, och är följakligen en “Bubblare”, dvs skulle på mycket kort tid kunna rensa hela regionen. Om det inte vore för att Israel har kärnvapen. Beakta att Nato-medlemskapet väger så lätt som den egna indiustriella kompetensen, som alltså är betydande. Missa inte att Turkiet islamiseras i mycket snabb takt just nu, under Erdogans ledning. Detta hot (mot Israel) kommer alltså från Norr.

  D. Men Ryssland då? Ligegr i “Norr” ja, men det är Turkiet som är muslimskt (anti-kristiskt). Men Ryssland dras i alla fall just nu in också i denna härva. Det som pågår just nu kan sammanfattas kort:
  D. 1 – Saudi har “billiga” (olje)pengar.
  D.2- Iran har lite dyrare (olje)pengar
  Och följaktligen, Saudi använder nu desperat sin “sist chans” att “kväva Iran till döds” ekonomiskt genom att dumpa oljepriserna (dvs innan Iran hinner skaffa sin atombomb, som förvisso kommer att/skulle komma att göra Saudi till en grushög).

  Notera att Saudi har “billigare pengar” eftersom de kan producera sin olja för under 10 dollar per fat. Iran har betydligt högre produktionskostnad. Ryssland likaså. Och här ser vi varför Ryssland “dras till Iran” genom att de har ett gemensamt och mycket reellt hot i Saudi. Saudi kanske inte primärt bryr sig så mycket om Ryssland, men Ryssarna drabbas mer av Saudis försök att knäcka Iran med oljevapnet än av sanktionerna från Väst.

  E. USA – Saudi som är en av USAs “allierade”, om man säger så, drabbas inte lika hårt idag av oljevapnet som de skulle gjort för bara tio år sedan, och detta på grund av de enorma gasfyndigheterna i USA som man numera utvinner till ganska låg kostnad. Det debatteras huruvida USA kan utvinna denna (skiffer)gas till priser som matchar ett oljepris på under 50 dollar per fat, vilket får anses vara nära eller rent av under smärtgränsen för Iran, medan bedömare i USA å andra sidan menar att USA klarar sin produktion till lägre kostnad än så (i vissa stater ner till 20 och ända ner till 15 dollar per “fat”).

  Sammanfattning: Iran klarar sig inte med de låga oljepriserna särskilt länge till. En del menar att de klarar sig max två (2) år. Räkna med att Iran i så fall “klipper till” mot Saudi innan man själv kollapsar ekonomiskt. Dvs inom två år.

  Israel är intensivt medvetna om situationen, för den som vill veta varför Netanjahu (mfl) höjer tonläget dag för dag just nu ifråga om kärnvapenhotet från Iran. Israel inser även att Iran VERKLIGEN HAR behov av kärnkraft (se oljeprisproblematiken), och att Ryssarna egentligen inte gör något större “fel”genom de nyligen tecknade avtalen om att bygga kärnkraftverk åt Iran. Problemet är anrikningen av uran (centrifugerna) som Iran lika gärna kunde köpa in istället för att producera själva. Men egna centrifuger krävs för att även kunna framställa egna kärnvapen.

  Det råder just nu en viss “maktbalans” i området mellan Saudi och Iran, med Turkiet som “bubblare”, men denna balans kan snabbt kantra och då tvingas parterna till total konfrontation innan någon av parterna bedömer att de är “för sent” att säkra sin överlevnad.

  Vilket med stor sannolikhet kommer att medföra att Saudi först försvinner från kartan, och att Turkiet och Iran i samband med detta passar på att i ragnaröken mobilisera andra muslimska länder i ett gemensamt angrepp på Israel. Ryssland och USA/Nato riskerar – som det ser ut idag – att hamna i ett “proxy-krig” med varandra, men om detta avvärjs återstår ändå hotet från Saudis “oljekrig” som kan medföra att Ryssland ger Iran understöd för ett förintande angrepp på Saudi.

  Enligt bibelns profetior är dock de nationer som (därefter) samlar sig mot Israel uteslutande muslimska nationer. Turkiet skulle antagligen vara en stark kandidat till att leda det “sista projektet” mot Israel.

  Ett förintat Saudi skulle riskera att stänga Suezkanalen med förödande resultat för handeln mellan Asien och Europa, samt för ÖstAfrika (- Ping, Kjell).

  Men av just denna anledning planerar redan nu bl.a. Indien att i samarbete med Israel öppna en ny “handelsväg” upp via Aquaba-bukten till hamnar i Eilat för vidare järnvägstransport genom Israel till hamnar vid Medelhavet.

  (Och följaktligen planerar även Palestinierna att bygga en egen hamn i Gaza, och därmed skapas förutsättningar för att destabilisera/sabotera även den nya kommande transportvägen via Israel. Satan är en outtröttlig och envis rackare. Suck.).

  Disclaimer: Jag är för egen del ingen profet (absolut inte), och de (några olika) som bidragit med impulser till scenarierna ovan är inte utan betydande glapp i analysen (det är jag säker på), men här finns antydningar om särdrag att lägga märke till för den som vill följa den fortsatta utvecklingen.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 11. Intressanta tankar, Rolf.

  Om nu Iran skulle gå på Saudi, så skulle nog retoriken inte handla om oljan, utan snarare om att man vill ‘bekämpa det korrumperade kungahuset.’

  En allians mellan Turkiet och Iran kan kännas något långsökt nu, men tittar vi på profetiorna, så verkar de indikera att man kan lägga undan sekteristiska skillnader (en ekumenik!) för att enade gå på Israel. Den som lever får se.

  Är det inte oljan, så är det vattenfrågan, som kan leda till väpnad konflikt.
  Och är det inte vattnet, så är det ‘palestinafrågan’…
  Det är bara att välja.

      (Reply)

 12. Rolf Lampa,
  Min fråga var enkel, står det i Bibeln var ifrån hotet kommer? Min fråga utgick i från vad säger Bibeln om detta.

  Jag tycker det är tråkigt att ni har missförstått mig.

  Jag är mycket väl förtrogen med politiska klimatet och vilka länder som ligger i fiendskap med andra.

  Angående politiska läget så har oheliga allianser uppstått för, jämför samarbetet med nazister och araber. Samarbetet pågick långt in på 60-talet. Enligt nazisternas rasbiologi så borde de ha utrotat araberna också.

      (Reply)

 13. Fredrik skrev: “Enligt nazisternas rasbiologi så borde de ha utrotat araberna också.”

  Vi får ju inte glömma att lögnens politik inte kräver att man är konsekvent.

  Det enda som krävs är att man hatar Gud, Guds utvalda folk, och de som har tagit emot frälsningens nåd.

  I detta kan nazister, ateister, muslimer, hinduer, buddhister, humanister, kommunister, politiker och alla gudsförnekare ena sig.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Fredrik,

  … står det i Bibeln var ifrån hotet kommer? Min fråga utgick i från vad säger Bibeln om detta.

  Kort svar: Islam.

  Sorry, mitt eget förra svar blev lite väl långt, men hela den “långa inramningen” utmynnar i svaret att angriparna är muslimska länder, troligen ledda av Turkiet.

  Det Turkiska ledarskapet antyds bl.a. i Hesekiel 38 där de flesta uppräknade namnen finns inom det område som idag utgör Turkiet, förutom Iran och Sudan (men även “många fler” refereras till i denna text).

  Ledarskapet kan alltså komma från “Norr” medan angriparna i övrigt kommer från “alla håll”.

  Hes 38:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade:
  Hes 38:2 “Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, …. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar… med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.
  Hes 38:5 Perser (Iran), nubier och puteer (Sudan?) är med dem, … 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk… ja, många folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

  RKK
  Jag tror definitivt att RKK kommer att ha en roll i den kommande eskaleringen, men, det är nog lätt hänt att man blandar ihop de många olika roller som medverkar i scenarierna samband med Anti-Krists framträdande. RKK brukar sammakopplas med AntiKrist, men om Bibelns definition för Anti-Krist får gälla stämmer inte just RKK så bra, fölr de förnekar INTE Kristus, kommen i köttet. Till exempel. Däremot är inte Skökan och Anti-Krist samma aktör, och inte “Vilddjuret” heller, och inte de många huvudena på djuret som hon Skökan, rider på.

  Tanke: Kommer det tilltagande kaoset att öppna för att Skökan (RKK) tar en ledande roll (hon rider på vilddjuret med “sju huvuden och tio horn” Upp 17:3) i den “lösning” som framtvingas, dvs att grunden läggs för ett ekonomiskt, politiskt, religiöst (åsikts-totalitärt) system, där vildjuret med dess många huvuden (ett eller flera) utgörs av Islam? Islams Taqqiya (om jag stavade det rätt) skulle medge att – med falska avsikter och tillsvidare – inordna sig under ett sådant system, tills lägligt tillfälle kommer då man plötsligt går till angrepp istället.

  Sedan, när man är “en del av systemt” sliter man Skökan i stycken (vilket islam har haft för avsikt att göra från första början) och då träder Anti-Krist fram, och så vidare.

  Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

  Kvar finns dock ett månghövat “vilddjur” som till sitt innersta väsen har allt gemensamt med det avfallna humanistiska /ateistiska ideologier som härskar i sinnet på de styrande skikten i Västerlandet (notera hur Islam och den ateistiska kulturmarxismen passar ihop som handen i handsken, utom möjligen ifråga om öppen “religion”, men med islam ändras sysnen på rieligion, och vi har plötsligt ett åsikts-totalitärt ekonomiskt, politiskt, religiöst system) som kommer att acceptera den ledare som även kommer att leda angreppet mot Israel.

  Många kristna är redan idag totalt blinda för den grundmurade gudlöshet som de facto styr tänkandet hos de styrande skikten i västerlandet idag. Den svenska tokvänstern samt Obama tjänar som ypperliga exempel på detta.

  Det gemensamma i blindheten avslöjas av hur Islam ursäktas och omhuldas. Det är både den religiösa OCH den sekulära EGENRÄTTFÄRDIGHETEN ( = det yttersta upproret mot Gud och hans forsoningsverk) som förenar, och förblindar, dem alla.

  Samhällsbyggandet (utan Gud), undergrävandet av Guds ords auktoritet, som ersätts med mänskliga rättighetspaket (istället för återhållande skyldighetspaket), statsstyrd (riktad) “barmhärtighet” på alla områden, framförallt pervers sexualitet, genuspedagogik, militant feminism, alla gamla värderingar ersatta med nya (skoningslös intolerans mot allt gammalt) och…, kort sagt, statligt styrd social ingenjörskonst som sammantaget förbrukar ALLAS resurser (på endst vissa valda, oftast perversa, projekt) och som därmed utseluter ANNAN valfri barmhärtighet) och…

  Fräck gudlöshet helt enkelt, även med “kristna” förtecken, en “rättfärdighet” med militanta försvarare inom ALLA kristna “riktningar” och samfund, främst i ledande ställningar.

  Avfallet kommer att bli större än vi fattar. Det var gudlöshetens VÄSEN vi skulle hålla utkik efter och inte att låta oss imponeras av de stora till synes goda och mäktiga mänskliga initiativen till världsförbättringar som även vi kristna är så extremt engagerade i idag. Och som ger oss sådan självbelåtenhet när VI sätter i verket det VI planerat (istället för det Jesus lovade göra – inom sitt rikes gränser – när vi ber om att Hans vilja skall ske). Med tiden kommer vi helt enkelt inte längre ihåg, och än mindre känner igen oss, i personen som i templet slog ner blicken och suckade “förbarma dig över mig syndare”.

  Vi har rört ihop Guds rikes angelägenheter med världens ditto, och förvirringen blev total.

  Manegen är redan krattad.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 15. Rolf Lampa,

  Tack Rolf. Nu förstår jag bättre hur det ligger till.

  Jag har tänkt att islam med länder som Turkiet, Syrien och Iran utgör ett konkret hot mot Israel, men varit lite förvirrad kring vad Bibeln säger.

  Jag tycker att detta inlägg var bra och jag kommer att läsa det fler gånger.

      (Reply)

 16. Håller med Fredrik i tacket till Rolf. Kommer också att läsa detta flera gånger.
  Bloggposter som dessa är helt ovärderliga i dessa tider.

  Oerhört intressant inlägg och förklaring. Jag har heller aldrig riktigt fått tag på
  hur det förmodligen kommer att gå till. Jag har inget att lägga till det som sagts
  vill bara uttrycka tacksamhet för denna blogg. Önskar er alla Guds välsignelse som
  ger tid till detta, både relevanta frågor och innehållsrika svar!!

      (Reply)

 17. Några ytterligare reflektioner.

  Kandidater
  En sak som komplicerar, men samtidigt förklarar en del besynnerliga konstellationer inom den muslimska världen, är att många Sunni (Saudi) numera dras till Shias (Irans) fixering vid Mahdi, dvs Islams tolfte imam och Islams “Messias”, men sett från kristet perspektiv, en kandidat för Anti-Krist “in person”.

  Lerfötter?
  Det krångliga består i att samtidigt som Sunni och Shia står som extrema motpoler med Iran och Saudi som främsta representanter (det är inte frågan om, utan när, dessa två drabbar samman, och det är Saudi Arabien som kommer gå upp i rök) så har vi den nämnda dragningen hos många Sunni att konvertera till Shia (och Irans Mahdi kult), och vad som växer fram är alltså en lös men dock blandning av Sunni&Shia.

  Persien inte ens Arabiskt
  Denna blandning av Sunni och Shia kommer Turkiet kunna dra fördel av, med sitt uttalat (och säkert taktiskt medvetet) “försonande” förhållningssätt syftande till att förena muslimer (elelr, de som blir kvar efter Iran/Saudi-clashen i alla fall). I förödelsen efter Saudis utplåning (räkna med det) kommer rimligen endast Turkiet att vara den ledande muslimska nation (idag med värdens näst största armé) som återstående muslimer vågar ty sig till, efter att “Persien” (inte ens arabisk) blodat ner sina händer mot muslimska “bröder” (Saudi).

  Noterar för övrigt att t.ex. Valid Shoebat menar att just SaudiArabien är “Skökan” (vilket jag personligen ställer mig tveksam till).

  “Satans tron”
  Men hursomhelst, efter Turkiet dragit slöjan av sitt nya ansikte kommer många att se med helt andra ögon på att Nordlandskonungen (börjar med “P” och slutar med “utin”) – under livliga protester under Gay-War-liknande former – återställde slagkraften hos Svartahavsflottan med sina baser på Krim, kanske även med en underhållskorridor rakt ner genom östra Ukraina, ståede rustad och klar när Anti-Krist (också från Norr, från Israel sett) framträder med självaste “Satans tron” lokaliserad till turkiska Pergamon (som, händelsevis, också var det Ottomanska rikets högsäte).

  Med tanke på alla kultplatser för avgudadyrkan som fanns på Jesu tid, varför kallade Jesus just Pergamon för “Satans tron”?

  Ett annat märke?
  Utan att överbetona muslimernas roll i gudsupproret kan man fundera över muslimernas bekännelse ifråga om Muhammed (Mahdi inte heller att förglömma), som många muslimer redan nu bär som märke och (grön) bindel kring pannan eller på armen, och hur den utgör en rak motsägelse mot kristendomens bekännelse om “Kristus kommen i köttet” (1 Joh 4:2-3) där den falske profeten framhålls istället. Men, man får inte blunda för det faktum att enligt Bibelns definition fanns Aniti-Krists anda långt innan Islam, så vi skall inte bortse ifrån andra hednareligioner, samt ateismen som förnekar all guddom överhuvudtaget (1 Joh 4:3).

  Men epitetet “vilddjur” kanske muslimerna ändå gör sig förtjänta av på ett särskilt sätt, åtminstone bland dagens “kulturer”.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 18. Rolf Lampa,

  Intressant reflektion Rolf! Mer av det!

  Har du eller någon annan nån uppfattning om Gog/Magog, är det Ryssland som här avses. Hörde en temapredikan inspelad från -80 talet och där menade man att det är Ryssland som kommer att gå i täten i detta kommande härnadståg mot den “slutliga lösningen” på Israelfrågan. Han var också väldigt tydlig med att när det börjar hända saker i Turkiet så ska vi om inte förr, vakna upp. Det sista han sa i sin predikan..var uppmärksamma på Turkiet!

      (Reply)

 19. Synlig och osynliga fiender

  Rolle,

  Flera erkända bibliska uppslagsverk placerar Gog/Magog, Mesek, Tubal, Gomer samt Togarma i Mindre Asien, dvs söder om Ryssland men norr om Israel. Antikens historiker pekade också ut detta område.

  Frågar man efter källor till andra tolkningar, ofta baserade på fonetisk (ljud)likhet brukar argumentet att Mesek liknar Moskva framstå som mindre övertygande.

  Jag tror för övrigt att Rysslands “genomkristna” historia bör beaktas, och att man kanske inte bör vara för snabb att peka ut dem som ledare i ett öppet gudsuppror mot den judeo-kristna Guden. Men om vi någonsin hos en rysk ledare (Putin eller efterträdare) börjar se tecken på de manipulativa drag hos en “världsledare” som vi utifrån ett kristet eskatologiskt perspektiv absolut inte vill se, då skall vi akta oss även för ryssens roll i slutscenariet. Men för tillfället ser det väldigt långsökt ut, och skulle situationen spåra ur helt skulle Turkarna nog inte ens släppa Ryssen ut ur Svarta Havet om de visade tecken på att vilja ta ledning över de muslimska massorna, den ledning som Turkiet med sina egna (återuppväckta) stormaktsdrömar har för avsikt att behålla alldeles för sig själv

  Med Saudiarabien borta från kartan, Iran (“Persien”) med “arabiska muslimska bröders” blod på sina händer, och ett militärt krossat Egypten (av Turkarna), finns därefter Turkiet kvar som enda stark aktör i regionen, med världens näst största arme, plus sitt ärorika vildjursliknande förflutna, vars dödssår nu (troligen) håller på att “läkas”.

  Man kan fundera över vad det betyder att Putin (om nu kaoset brakar lös i “hans tid”) öppet stödjer vad muslimer betraktar som en “sekulariserad regim” i Egypten. Putin har inte bara visat sin sympati emd militärregimen, utan även öppet visat sitt stöd för den koptiska kyrkan i Egypten, och han har vidare öppet deklarerat att Ryssland avser att göra (vad inte Väst vill göra) ansträngningar för att skydda förföljda kristna.

  Vilseledande taktik?

  Jag vet inte. Men vem i det avfallna kulturmarxistiska väst “lurar” man med en så “extrem” hållning som Putin visar i sitt förhållande till den religion som hatas mest i västerlandet (kristendomen)?

  Uppmaningen att vara mycket uppmärksam på Turkiet bör alltså av flera skäl tas på allavar. Turkiet understödjer dessutom redan nu aktivt ISIS (både rekrytering och träning med mera) och har ett mycket ont öga till militärregimen i Egypten, och den som vill ta kontroll över en betydande del av världens handel i ett enda slag, kan till exempel slå till ut Egypten och själv ta kontrollen över Suez-kanalen. En del sitter bara och väntar på att Turkiet skall slå till.

  Men Turkiet har av taktiska skäl en annan roll de antagligen vill “spela upp” innan de brutalt utövar sin militära överlägsenhet i regionen – nämligen rollen som den oerhört starke fredsmäklaren i världens oroligaste region.

  Personligen (men jag kan som sagt ha fel) skulle jag önska att Putin hinner skaffa sig sin (militära) försörjningskorridor ner till Krim (jag säger inte genom vilket land) innan Turkiet hunnit skrida till verket med sina avsikter, men jag är inte så säker på att han hinner bli så stark att han kan stoppa dem (för denna gång).

  Varför jag säger att jag “inte är så säker” beror på att man faktiskt måste veta exakt vilken tid samt vilket skede i händelserna vi själva befinner oss i just nu, för att veta om det är förutsättningarna för slutscenariet som just nu håller på att börja intaga sina positioner, eller om vi får ännu en tids andrum innan scenariot som slutar med angreppet på Israel brakar lös.

  Jag personligen är (faktiskt) mindre rädd för Putin (oavsett vad han tar sig för) än jag är bekymrad över den moraliska och andliga förödelse som sådana som Obama med likasinnade inom de styrande skikten i hela Västerlandet, och i synnerhet i Sverige, håller på ställa till med, både i Mellan Östern SAMT inom våra egna respektive länder.

  Det finns både yttre mer synliga hot och mindre synliga andliga hot, som andliga gaskammare ungefär.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *