Bibelns Maria, Jesu mor

När juldagsmorgon glimmar vill jag göra mitt inlägg i “Maria-debatten” med hjälp av bara fakta direkt ur Bibeln.

Sedan Mikael Karlendal tog sitt stora steg riktning katolicismen och skrev sina fyra artiklar (1, 2, 3, 4) om katolikernas Maria har det debatterats här och där om hur man skall förhålla sig till de läror och dogmer som RKK har snickrat ihop.

Jag kommer inte att skriva speciellt mycket, utan huvudsakligen bara citera allt som står skrivet om Jesu mor i Bibeln. Eftersom jag är protestant, av den värsta sorten, så erkänner jag inga utombibliska uppenbarelser, annat än om de kan verifieras mot Skriften.

Jag kommer endast att citera de verser där Maria, Jesu mor, omnämns. Den som vill kan själv läsa sammanhanget. Lägg då även märke till vad texterna meddelar angående Maria.

Om du anser att jag har missat någon vers, eller kanske tagit med en vers som inte hör dit, är du välkommen att meddela detta.

Jag tar det i ordningsföljd och börjar med Matteus. Det finns 11 verser i Matteus evangelium som nämner Maria. Två av dessa handlar om Marias och Josefs situation i samband med graviditeten, deras trolovning och kommande giftermål.

5 verser handlar om de så kallade vise männens besök, flykten till Egypten och återvändandet till Israel.

3 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen.

1 vers handlar om korsfästelsen.

Matteus 1:18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.
Matteus 1:20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.

Matteus 2:11 Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.
Matteus 2:13 När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: “Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.”
Matteus 2:14 Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten.
Matteus 2:20 Ängeln sade: “Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda.”
Matteus 2:21 Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.

Matteus 12:46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom.
Matteus 12:47 Någon sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.”
Matteus 13:55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?

Matteus 27:56 Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedeus söner.

Markus nämner Maria bara 4 gånger. Markus evangelium börjar med en profetia ur Gamla Testamentet och talar sedan om Johannes döparen och Jesu dop. Kände Markus inte till hur Jesus föddes, eller ansåg han att det var mindre viktigt att beskriva det? Kanske ansåg han att andra redan hade berättat tillräckligt. Vi vet det inte.

2 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen.

2 verser handlar om korsfästelsen.

Markus 3:31 Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom.
Markus 3:32 Folkhopen som satt omkring honom sade: “Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig.”

Markus 15:40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome.
Markus 16:1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.

Lukas är den evangelist som nämner Maria mest. Det finns 17 verser i Lukas evangelium som talar om henne. Lukas är den som berättar mest om tiden mellan bebådelsen och Jesu dop.

4 verser handlar om bebådelsen.

4 verser handar om besöket hos Elisabeth.

5 verser talar om födelsen.

2 verser handlar om Jesu Bar-Mitsva.

2 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen.

Lukas 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.
Lukas 1:30 Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
Lukas 1:34 Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”.
Lukas 1:38 Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Lukas 1:39 Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd
Lukas 1:43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig?
Lukas 1:46 Då sade Maria: “Min själ prisar Herren,
Lukas 1:56 Maria stannade hos henne omkring tre månader och vände sedan hem igen.

Lukas 2:5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
Lukas 2:16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
Lukas 2:19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
Lukas 2:33 Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom.
Lukas 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt.

Lukas 2:48 När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: “Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig.”
Lukas 2:51 Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.

Lukas 8:19 Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull.
Lukas 8:20 Man sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.”

Johannes nämner Maria 8 gånger. I likhet med Markus talar Johannes inte om bebådelsen eller födelsen. Första kapitlet ger en teologisk beskrivning om vem Jesus är, Johannes döparen, Jesu dop och kallelsen av lärjungarna.

4 verser handlar om brölloppet i Kana.

1 vers handlar om Jesu vittnesbörd.

3 verser handlar om korsfästelsen.

Johannes 2:1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Johannes 2:3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: “De har inget vin.”
Johannes 2:5 Hans mor sade till tjänarna: “Gör vad han än säger till er.”
Johannes 2:12 Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.

Johannes 6:42 De sade: “Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?”

Johannes 19:25 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala.
Johannes 19:26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, se din son.”
Johannes 19:27 Sedan sade han till lärjungen: “Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

Förutom det som står om Maria i evangelierna omnämns hon endast en gång till i Nya Testamentet, nämligen i apostlagärningarna.

Apostlagärningarna 1:14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

Ännu en gång vill jag be dej att lägga märke till vad texterna meddelar angående Maria.

Det vi kan utläsa av texterna är att hon var en from och gudfruktig hjältinna som troget accepterade den lott Gud hade utsett åt henne.

Därmed blev hon Herrens moder, med allt vad denna uppgift förde med sig.

De läror och dogmer som RKK har snickrat ihop är alla, utan undantag, byggda på utombibliska påståenden.

/Kjell

PS. Maria omnämns i 41 verser. Som jämförelse finns det 1032 verser i NT som nämner namnet Jesus. 66 verser som talar om “Guds son”. 82 verser talar om Människosonen. 318 verser talar om Kristus. 57 verser nämner Messias vilket är synonymt med Kristus. (573 av dessa verser finns i breven.)

Den som har besökt katolska sammankomster vet att proportionerna är helt annorlunda där. Maria är nummer 1, Eukaristin och de andra så kallade sakramenten är nummer 2. Jesus figurerar huvudsakligen som en gullig bebis eller lidande och död i samband med korsfästelsen.

Resten handlar om teologiska formler, betraktelser, gärningslära i form av välgörenhet, besök av vallfartsorter, samt andra religiösa plikter.

Views: 41

7 thoughts on “Bibelns Maria, Jesu mor”

 1. En liten not!

  Jag hör till dem som absolut inte tror att Jesus föddes i slutet på December.

  Herdar som sover (eller vakar) ute på fälten i slutet på December fryser ihjäl, om de inte blir döds-sjuka..

  Så utan hårda bevis tror jag att Jesus faktikst föddes på det som ni svenskar kallar “våren”. (Det kallar man även i Israel ungefär så.) I Sydafrika, Australien och Chile kallar man det hösten. * se fotnot.

  Troligen missade den katolske munken som idogt räknade, årtalen. Astronomiska data (inte astrologi!) antyder att stjärnan över Betlehem hände 7 år före år noll. Och att det handlade om planeter, inte stjärnor (med vår vokabulär).

  Alla vet vi hur katolska missionärer var ute efter ekumenik och synkretism. Det är så även i dag. Läs inte denna sajt 🙂 Katolska teologiska missionärers formler.

  Därför importerade de den hedniska slaktfesten, baccusfesten, midvinter-ceremonin som Jesu födelsedag.

  Länkar: Yule, Häxors högtid, Vintersolståndet.

  Låt oss inte dansa runt den julgran som sirades med inälvor av gris medan man i mjödets rus dansade till trummor och trumpeter och åt sig sjuk.

  Kanske har jag fel, men jag tror att detta, i våra dagar kan handla om saker som Guds Ord kallar “lovliga” även om nyttan kan betvivlas.

  Hur det kommer att utveckla sig nu, när humanistiska hedningar döper om “Christmas” till “Yule” och helst vallfärdar till Stonehenge, vet jag inte.

  Vill du träffa dina älskade och bjuda dem på fest, gör det! Det är gott, och samtidigt är det gott att bryta med egoismens och ha-begärets stora fest.

  Det är sannerligen saligare att giva än att taga.

  Härmed förklarar jag tankar om detta on topic. Men låt oss inte göra religion av det, vare sig åt höger eller åt vänster.

  Kommentera sakligt utan att döma!

  Ingen blir frälst på grund av egen förträfflighet.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Jo, allt vad du Kjell skrev om Maria i Bibeln är ju sant.
  Maria var nog bara en vanlig människa av kött och blod – en jungfru som GUD utvalde att få föda Hans Son JESUS, för att det skulle fullbordas det som var sagt genom GUDS profet i GT.

  I Matt. 1 kan vi läsa om JESU släkttavla – från begynnelsen – Abrahamn födde Isak…..Mattan födde Jakob och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes JESUS, som kallas Kristus.

  Att Maria sen blivit upphöjd och fått sina många “himmelska titlar” är ju den katolska kyrkans påhitt! 🙁
  Helt obibliskt vet den som läser sin BIBEL.

  Det finns inte ett enda ställe i BIBELN där Maria kallas annat än Maria.

  Jag tror också att JESUS föddes när det var vår i Israel, eftersom herdarna var ute med sina får. Herdarna brukar ta in sina får för vintern nångån i oktober.

  Vårt julfirande här har ju sina rötter från Yule som firades redan före kristendomens inträde. En fest som firades inom den germanska folktron. En helt hednisk fest.
  Och därifrån spreds den också till oss – vi började också med Yule-firandet.

  Huvudsaken är att JESUS föddes . Annars hade det varit ute med oss varendenda en !
  Han föddes för att Han skulle offras för våra synders skull – vårt offerlamm som blev slaktat – och med sitt eget blod friköpte Han oss ifrån synden och satans välde – “Det är fullbordat”, utropade JESUS där Han hänger på ett kors på Golgata .

  Denne JESUS uppstod och uppfor till himmelen, sittar på GUDS FADERNS högra sida. Han t.o.m. ber för oss.
  Och just denne JESUS kommer mycket snart tillbaka som utlovat är !
  Är vi redo när basunen ljuder !
  GUDS rika välsignelse till er alla !
  SHALOM!

      (Reply)

 3. Gunnevi skrev: “Helt obibliskt vet den som läser sin BIBEL.”

  Det är ju därför som katoliker förbannar tesen “sola scriptura” och kallar den nonsens.

  Helt klart att någon enhet aldrig kan uppstå mellan det som muslimer kallar “bokens folk” och RKK.

  Men vi får nog räkna med en ekumenik i en eller annan form mellan islam och RKK.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Islam och RKK kan mötas i upphöjelsen av Maria.
  Jesus är i Koranen inte Guds son, utan kallas där ‘Isa bin Maryam.
  Moder-son-kulten lever än idag, och det är bara ytspacklet som skiljer en aning.

      (Reply)

 5. Instämmer med det Ingela skriver. Maria är viktig för muslimer. Jag var hem till en muslimsk familj en gång, och såg att de hade en Maria-statyett. Jag blev väldigt förvånad, och frågade om de var katoliker. Det var de inte, men de berättade att Maria är mycket viktig för dem.

      (Reply)

 6. Ja Majlis,
  i ett visst land i Mellanöstern vallfärdar muslimer som ‘kristna’ av diverse samfunds-/sekttillhörighet till en mastodontstaty av Maria uppe på ett berg.
  Det är alla lika hängivna, och ber Madonnan om lycka, välgång, helande och fertilitet.

  Trots ett långdraget, sekteristiskt klankrig, där granne ställdes mot granne, så möts de här nu i hängivenhet åt Maria! Där ÄR ekumeniken kring Maria i praktiken en redan väl etablerad verklighet.

      (Reply)

 7. Hos Vakna Sverige finns det en suveränt bra kommentar om katolicismen. Den är skriven av signaturen Theodor.

  Prisky, jag har läst rätt ofta kommentarer som du ger oss. Vad ska man säga om dem då? Jag vill säga något allmänt om dem.
  Precis så som Jehovas Vittnen har en stark organisation där varje fråga stöts och blöts och slutligen bemöts med ett svar som ä’r godkänd av ledarna är det också för Katolska Kyrkan som under långa sekler har filat på svar och gör dessa svar tillgängliga för sina medlemmar och även utomstående.

  Hur ska man bedöma de svaren då? Jo, de är självklart helt i linje med läran som RKK utvecklat. Man ger svar på i princip varje invändning och katoliker kan på så sätt ta det lätt för sig för någon annan än de själva har tänkt för dem. Det utgöt samtidigt också största risken för en engagerad katolik därför att han eller hon inte BEHÖVER tänka själv, för det har ju andra gjort!
  Risken är alltså att man inte alls är beredd att SJÄLV bedöma dessa svar som man lärt vara de riktiga svaren om de verkligen är svar som står i linje med Bibelns ord i sin helhet.

  Att diskutera med antingen Jehovas Vittnen eller katoliker är väsentligen till ingen nytta för någon så länge de inte tänker själva!
  Naturligtvis får man då höra att man inte ska vara så där högfärdig att tro att man skulle kunna förbättra svaren som i detta fall Katolska Kyrkan filat på under så lång tid. Det kan man så klart tycka och självklart förstår jag själva tanken. Det är dock en risk här som man lätt missar att inse.

  Det är själva Guds Ord, Bibeln som talar till vårt inre som t.ex. Hebr 4:12 säger så tydligt: ”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
”

  Så länge man alltså bara läser genom organisationens glasögon är det mest organisationen man litar på, inte Bibeln själv. Men det är Guds Ord som vill tala direkt till vårt hjärta, till vår innersta människan. En gång ska vi stå till svars inför Gud och då kan man inte gömma sig bakom det att ”min kyrka” har lärt mig så! Vi är ansvariga att själva ta ställning till hur Bibelns ord talar till oss. Det är annat om man inte HAR Bibeln till förfogande, men i Luk 16 framgår att Abraham avvisar rike mannens önskan om att Lasarus tillbaka (till livet) för att varna hans bröder. Abrahams svar blir där:
  ”De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.”


  Lägg alltså märke till att de inte får möjligheten att svara att de skriftlärda har förklarat det så och att de därför inte kan betraktas som skyldiga. Även de troende i Berea visar oss hur vi ska ta oss an viktiga frågor själva:
  ”Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. 12 Många av dem kom till tro”.

  Du behöver absolut inte reagera på detta. Jag hoppas dock att du vill överväga mina tankar!

  Tack Theodor för denna tydlighet.

  Läs gärna bloggposten och dess kommentarer. Bloggposten heter Maria är inte Guds moder och citerar Stig Andreasson.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *