En sky av trogna vittnen

Texten i Hebr.12:1 lyder så här: När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Anledningen till att jag vill skriva något om denna vers är att den används av katolikerna för att motivera varför de riktar böner till avlidna. Denna “sky av vittnen” består nämligen av avlidna. Och det låter ju logiskt att de inte kan vara vittnen annat än om de är levande på något vis.

Sök på Mary queen of heaven så kan du konstatera att detta är en katolsk bekännelse.

Kapitelindelningen i Bibeln är mycket olyckligt vald på några ställen. Detta är ett sådant ställe.

Låt oss därför ta med mera text ur sammanhanget.

Hebr. 11:32-12:4

Vad skall jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.

När vi alltså har en så stor sky av vittnen (μαρτυρων betyder vittnen, men även martyrer) omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.

För tillfället hoppar jag över funderingar om vad “sky” nu precis kan betyda.

Somliga tolkar det faktum att “vi har en sky av trogna vittnen omkring oss” som en skara åskådare som bevittnar vad vi gör och på olika sätt kan påverka oss eller ingripa.

Då ligger det nära till hands att man drar slutsatsen att eftersom de kan iakttaga oss och påverka oss så kan vi således kommunicera med dem och presentera våra önskningar (böner) till dem.

Men låt oss i stället tolka att dessa trogna vittnen är vittnen som troget stod för sina bekännelser trots motverkan, tortyr och martyrskap. Och låt oss för enkelhetens skull kalla alla som vågar stå för sin bekännelse trots förföljelse för “martyrer” även om de inte avrättades. Det är en tolkning av ordet som stämmer väl med Bibelns texter.

Då blir textens sammanhang tydligt.

Före oss har det funnits “en massa” trogna martyrer/vittnen. Det finns “omkring” oss i den bemärkelsen att vår livssituation inte är unik utan att det har funnits flera med samma livssituation även tidigare, och dessa valde att uthärda förföljelser.

Med detta i minnet bör vi “lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss“.

Och som extra förstärkning av detta skall vi också “ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande“. Jesus, historiens “supermartyr”!

Ge inte upp, säger Skriften, utan: “Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.

Jag skall nu avsluta med två citat.

Joh 6:38-40

Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

1 Tess. 4:13-18

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Tim. 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,

Att “de i Kristus döda” eller som det även kallas “insomnade” skulle vara på alerten och fungera som medlare dygnet runt för hundratals miljoner, nu levande människor, är absolut inte summan av Bibelns budskap. Nej, inte ens ett del-budskap.

Låt oss för enkelhetens skull antaga att det finns 1 miljard katoliker och att 10% av dessa är “trogna katoliker”. 100.000.000 (hundra miljoner) katoliker kommer således att be Maria vara medlare, och presentera sina önskningar åt henne, minst 6 gånger om dagen. Ett dygn består av 86400 sekunder. Vi får således 6×100.000.000/86400 vilket ger 6944.

Varje sekund, dygnet runt, skulle således den insomnade Maria störas med uppdrag nästan 7000 gånger. Detta är liktydigt med att påstå att Maria är ett gudaväsen.

/Kjell

Visits: 60

21 thoughts on “En sky av trogna vittnen”

 1. Jag tänker formulera den första kommentaren.

  Wildwest skrev följande hos Mikael Karlendal:

  Jag är som bekant ingen katolikätare och tycker det är intressant att läsa Maria-serien. Även om man hoppar till ibland och får ta sig en funderare.

  Villolära är ett svårt begrepp. Att man lär ut något som direkt är fel, det är solklart för vem som helst. Att lära ut något som i sin förlängning kan leda till villolära, är det ”anstiftan till villolära”? Helge Fossmo fick ju straff för mord som om det var han själv som utförde det, trots att det bara var ”anstiftan”.

  Just detta att tro att Maria och helgon hör när vi ber dem om förbön ligger farligt nära att man i nästa steg tillber dem, det är så oerhört nära varann att den normala folkliga katoliken efter en halv generation inte längre kommer göra skillnad på detta. Det är så det ser ut i många katolska länder. I kyrkans katekes står det givetvis inte.

  Det nya ljuständandet även i pingskarismatiska sammanhang var från början en stämningshöjande åtgärd (där är jag ändå lite krass, för Jesu närvaro är nog det mest stämningshöjande som kan finnas). Men sedan har ljuständandet utvecklat sig så långt att jag i min egen kyrka (vilket var en anledning till mitt avbrutna engagemang där) fick höra att ljuset ber vidare för dig när du inte längre orkar. Och så hade stämningshöjaren blivit avgudadyrkan! Om ett ljus kan be för mej måste i ljuset finnas en ande och den helige ande sägs inte finnas i ting utan i människor.

  Det är kanske detta som jag saknar lite i Mikaels artiklar. Att vara penibelt noggrann med skillnaden på vad katolska kyrkan faktiskt lär i sin katekes men visa på hur det i praktiken ser ut i församlingarna. Det är nämligen skillnad mellan dogmer och praktik.

  Anders Gunnarsson fjantade bort detta viktiga påpekande så jag valde att svara Wildwest:

  Bra kommentar Wildwest!

  Bry dej inte om att Gunnarsson fjantar bort den. Det gör han med alla bra kommentarer för att han saknar möjligheten att vederlägga dessa med fakta.

  Den fråga du tar upp borde definitivt höra till en seriös artikelserie angående RKK’s lära.

  Är det, i första hand, på grund av de teoretiska dogmerna, som mycket få katoliker känner till, man skall bedöma RKK, eller är det på “frukten”, de praktiserande miljonerna, man skall bedöma RKK?

  På frukten skall trädet kännas, heter det ju!

  Ditt exempel med att tända ljus är bra eftersom det inte rör de mera laddade dogmerna.

  I Holland är det till och med ett talesätt: “Een kaarsje opsteken voor ……”; Tända ett ljus för ….; till exempel någon som är sjuk eller i nöd.

  Den som kan bevisa att detta INTE är magi och ockult är välkommen att göra det a la sola scriptura!

  Det vore intressant att veta hur Mikael Karlendal och andra som uppenbarligen sitter på tåget till Rom ser på denna stora klyfta mellan teoretisk teologi och faktisk praktik.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Jag är inte heller en katolikätare men kommer från en sådan tradition, längst upp i norr. Här kan man till och med vara rädd för korstecknet och smycken i form av kors.

  Vad jag vill säga är att vi inte måste drivas av rädsla hela tiden men hålla gränsen klar och rida spärr mot avguderi var det än uppenbarar sig. Mina katolska vänner är i olika grad Maria-tillbedjare (vissa är klart Lutherska och ber aldrig till henne)och i vissa sammanhang kan jag inte medverka, men jag har fått justera min tro och praktik många gånger, katoliker måste inte vara förtappade för det, de kan också förändras och gör det också.

  Det är ändå kärleken som är proberstenen i alla lägen. Närmar vi oss Jesus närmar vi oss varandra och läran kommer att justeras om vi är beredda till det.

      (Reply)

 3. Vishet, låt oss be till Gud om vishet och att vi står fasta och väl grundade i tron på Jesus Kristus. Endast det kan bevara oss från fall och att inte låta oss förföras av Rkk lära.
  Tiden är sent slagen och vad det beträffar det andliga mörkret som tycks bli allt mer kompakt över vårt land, så ankommer det på oss kristna att mer än någonsin vaka och be.

      (Reply)

 4. Tony Malmqvist,

  Vet du Tony, jag skall skriva något som kanske många kommer att vilja missförstå.

  Om man bara ber om mat, men inte arbetar och förtjänar den, så tror jag inte att det hjälper. Eller med andra ord, Gud sänder inga stekta sparvar i vår mun bara för att vi ber.

  Det finns ett gammalt uttryck som heter “ora et labora”, på svenska bed och arbeta!

  Enligt Bibeln är “Herrens fruktan, vishetens begynnelse”.

  Psalm 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen. >/font>

  Ords. 4:7 Vishetens begynnelse är: “Sök förvärva vishet”; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.

  Ords. 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.

  I dessa texter tycks det mej vara något som “funkar” om vi tar ett eget praktiskt och konkret initiativ. Jämför Psalm 1:1-3

  Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

  Även det där som så ofta sägs angående “vaka och bedja” tror jag är en generalisering som inte håller i Ordets ljus. Låt oss ta texten ur Markus 14:32-40

  De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: “Stanna här, medan jag ber.” Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sade till dem: “Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.” Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sade: “Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.” När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: “Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom.

  Kontentan av detta är: Var konkret!

  Finns det någon anledning att tro att Gud hör bön bättre om man slarvar med sömnen och den dagliga vilan?

  Eller menar du något annat?

  Det synes mej att visheten är ett resultat av vår gudsfruktan och den tid vi spenderar att förkovra oss i Guds Ord.

  Allt i sin tid och i rättan ordning naturligtvis. “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Jag har också funderat om vi inte flyr undan problem ibland med att säga att jag skall be. Å andra sida står det att vi skall be ständigt och det kanske vi gör, när vi tänker på hans verk i oss utan att säga till någon att jag ber.

  Jag tror det kan hänga ihop med en viss bekvämlighet, det är ibland lättare att säga att jag ber än att ta tag i problemet – också.
  En gode vän berättade en gång att ett par makar bad honom att be för dem, de hade problem. Han lovade göra det. En tid senare träffade han dem igen och det hade ordnat upp sig för dem och de tackade för hans bönehjälp. Det löftet hade han helt glömt bort och då började han tänka i de banorna hur våra olika uppgifter leder oss. Han kom till slutsatsen att om det var meningen att han skulle be speciellt för dem, då hade Guds Ande manat honom till det, han skulle fått ”nöd” för böneämnet.
  Han menade efter det att om vi inte har nöd, eller hjärta för böneämnet kan det nog vara så att någon annan fått uppgiften.
  Kanske det fungerar så för Gud också att det vi kan göra själva skall vi också göra. När det inte räcker kan Gud gripa in. När vi inte förmår mer.

  Att lite uppgivet säga ”jag skall be för dig” kanske är lite för snålt många gånger. Det här är inte någon djupare teologi, men allt är inte det heller.

      (Reply)

 6. Stig Melin,

  Det jag i första hand ville påpeka med mitt svar var att “vaka och be” var en maning från Herren till lärjungarna i en mycket speciell situation. Det var sent på kvällen. De hade ätit och var trötta.

  Ordet som översätts med vaka används huvudsakligen i tre olika betydelser:

  1. i betydelsen att vara uppmärksam och redo till handling
  2. i betydelsen att inte sova
  3. i betydelsen att inte vara “insomnad” alltså död”

  Några exempel:

  I Matt. 24:42 kan det inte handla om att “inte sova”: Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.

  Menade Paulus verkligen att han hade varit vaken och gråtit och förmanat ungefär 1000 dygn? Apg. 20:31 Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder.

  Helt tydligt att vara redo att försvara och bevara tron. 1 Kor. 16:13 Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

  Kanske den enda text man kan bygga teologi om bönenätter på. Kol. 4:2 Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

  Helt tydligt en parallell till 1 Kor. 16:13 (ovan) 1 Tess. 5:4

  Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv; I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till; låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra. De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten; men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm.

  Jämför med Matt.24:42. Texten kan inte betyda att det skulle vara välsignat att inte sova 8 timmar per dygn. 1 Petr. 5:8 Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

  Gud har öppet 24/7 och vi har fått den fantastiska förmånen att bära fram allt i bön till Honom när som helst. Tänk en sådan välsignelse att få tala om allt i bön när tänket är vaket i nattens vargatimmar. Tänkt en sådan nåd att verkligen få vara i bön hela natten när något ligger på ens hjärta.

  Bön är gemenskap och samtal med Gud.

  Ingenstans i Bibeln ser jag någon uppmaning att prestera bön. Prestations-bön är väl i det närmaste en contradictio in terminis (egen motsägelse).

  Allt etiketterande av bön går emot bönens intima karaktär. Nu skall vi bara lovprisa! Nu skall vi bara tacka! Nu skall vi bara …..! Nu måste vi be! Nu måste vi ordna en bönekedja! Nu måste vi få med alla! Nu måste vi fasta och vaka och bedja!

  Det kan hända att man både ensam och i grupp fylls av tacksamhet och lovprisning. Visst är det gott att tacka och lova tillsammans!

  Det kan hända att några stycken grips av behovet att bedja för något speciellt. Visst är det då gott att göra detta tillsammans.

  Visst kan det ske att vi varken vill äta eller sova så länge vi utgjuter vårt hjärta inför Herren.

  Men lika lite som tvång och metoder är till välsignelse i samvaron mellan äkta makar, är det det i samvaron med Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 7. När vi är inne på bön, skulle någon kunna förklara vad fasta innebär?

  Fasta för mig tycker jag är en prestationsbön. Att liksom, nu lider jag och äter inget för att då lyssnar Gud bättre. Finns det mer kraft under bön och fasta än under enbart bön?

  Jag vet att Jesus fastade men hans fasta var kanske inte av samma slag.

      (Reply)

 8. En artikel i Dagen talar om Rick Warren.

  Rick Warren: Mer som förenar än som skiljer

  Kort citat:

  Pastor Rick Warren i Saddleback church tycker att det finns mycket som är gemensamt mellan protestantiska kristna och katolska.

  Nu sticker han ut hakan och säger sin mening i en kontroversiell fråga som ibland vållar debatt. Den om vad som skiljer protestantismen, där han själv hör hemma, från katolicismen.

  -Det är mycket mer som förenar oss än som skiljer, säger Warren enligt Catholic News Service, som citeras av christiantoday.com.

  Och så menar han att det finns protestanter som menar att katoliker ber till jungfru Maria som att hon vore en gud.

  -Men det, menar Warren, är inte den katolska läran.

  Jag tror det är viktigt att fundera på dessa saker nu när vi ser flera “pingst-pastorer” som öppet propagerar för katolicismen.

  Ulf Ekman tog steget ut. Det gjorde även hans son. Detta visar ju på att det måste ha funnits en “krypto-katolsk” atmosfär i hemmet redan länge. Ulf Ekman var präst i SvK 1979 – 1983. Detta är troligen grunden för hans katolikvänlighet.

  I en bloggpost En luthersk syn på Maria tar Mikael Karlendal, pastor i EFS och “krypto-katolik”, upp frågan om huruvida han som EFS-pastor får propagera för katolska Maria-dogmer.

  Som försvar citerar han Bo Brander, som är präst inom Svenska kyrkan och teologie doktor i systematisk teologi.

  MK påpekar att: Men vad kan man då säga om detta utifrån EFS-synpunkt? Ja, man ska först komma ihåg att EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan.

  Det man inte kan undgå att fundera över är väl hur fasta dessa “överhoppare” stod i tron innan de hoppade.

  Var Livets Ord bara business för Ulf Ekman? Var jobbet som pingstpastor bara ett förvärvsarbete för Mikael Karlendal?

  Som motgift mot allt katolik-kramande vill jag hänvisa till två artiklar av Anders Gerdmar som publicerades i Världen i Dag som respons på Karlendals artiklar.

  Vad säger Bibeln om Maria

  Maria i källor utanför Bibeln

  Detta är inget uttalande om Anders Gerdmar och andra artiklar av honom. Hans bindningar med Livets Ord är ju inte direkt meriterande. Men även han är prästvigd och har studerat teologi. Därför anser jag att hans uttalanden angående Mariologi är av värde i sammanhanget.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Först och främst blir jag trött på att de inte ber till Maria. Det blir liksom inte bättre av att de ber till döda om deras förböner. Har skiljer sig vår tro och KK:s tro åt helt och hållet, de är inte förenliga. Jag förstår att motivet bakom att påstå att de inte ber till Maria är att ju fler gånger en lögn upprepas så blir det en sanning. Och då sopar de under mattan att de ber till döda, vilket inte heller är förenligt med Bibeln.

  Du tar en risk att berömma Gerdmar (blink;blink). Jag tycker att Gerdmars artiklar är uppfriskande och balanserade.

      (Reply)

 10. Fredrik,

  Jag vet inget om Gerdmar förutom det som finns att läsa på Wikipedia.

  Det är bindningen med Livets Ord som gör att jag tvivlar.

  Trosförkunnelse anser jag, som du vet, vara en svår villolära.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Någon har sagt att “Gud visat honom” Ulf Ekman som en båt som från början var på rätt kurs, men som sedan avvek från kursen, först omärkligt, för att slutligen kursändringen skulle bli synlig för alla.

  Min spontana tanke:
  Ulf Ekman har aldrig varit på rätt kurs till att börja med!

  Jag anser också att trosförkunnelsen är en svår villolära.

      (Reply)

 12. Ingela,

  Detta meddelar Wikipedia om Ulf Ekman:

  Ulf Ekman är teol.kand. och fil.kand. efter studier i etnografi, historia och sedan teologi vid Uppsala universitet under 1970-talet. Dessutom innehar han två hedersdoktorat vid Indiana Christian University och Oral Roberts University.

  Ekman var till att börja med enbart politiskt aktiv men genomgick en frälsningsupplevelse ett par dagar före studenten 1969.
  Svenska kyrkan

  Efter präststudier i Uppsala universitet vigdes han 1979 till präst i Svenska kyrkan och började arbeta som studentpräst i Uppsala. Han förblev sedan i Svenska kyrkan fram till 1983.

  Redan under sina studier i början av 1970-talet frekventerade han och tog intryck av baptistiska Korskyrkan i Uppsala. Efter sin prästvigning i Svenska kyrkan genomgick han ett års vidareutbildning vid predikanten Kenneth Hagins bibelskola Rhema Bible Training Center i Tulsa, Oklahoma, Förenta staterna. Åter i Sverige började han hålla bibelstudier i Södermalmskyrkan i Stockholm, en del av den svenska pingströrelsen.

  1983 lämnade han sin tjänst i Svenska kyrkan för att grunda den evangeliskt-karismatiska inriktade församlingen Livets Ord i Uppsala.

  Ekman blev där pastor och församlingsföreståndare fram till pension, med undantag för några år i början av 2000-talet då han bodde i Jerusalem tillsammans med hustrun Birgitta Ekman.

  Kenneth Hagins “bibelskola” var centrum för spridandet av den villolära som kokades ihop av William Essek Kenyon och Hagin själv. Enligt uppgift fanns Kenneth Copeland (trosförkunnelsens Fan-bärare – pun intended – ) på samma “bibelskola” samtidigt med Ekman.

  Södermalmskyrkan är ökänd för extrem och falsk karismatik.

  Birgittas roll i konverteringen till katolicismen bör nog inte underskattas.

  /Kjell

      (Reply)

 13. “Birgittas roll i konverteringen till katolicismen bör nog inte underskattas.”

  Äntligen någon som vågar se vad kvinnan i paraden har för sig. Det talas alltid om antingen mannen eller om båda. Aldrig får kvinnan samma granskning som mannen. Eller aldrig…inte public i alla fall. (Med undantag av systrar som vågar avslöja, dessa blir hårt “granskade”) Vanligt med kvinnor som i det dolda vilseleder och hejar på sina män att gå fel. Skulle kvinnan gå under en annan bedömningsmall i Herrens ögon? Knappast. Har färska exempel i min närhet där kvinnans vägval vinner över mannens trots att det är han som vill veta Sanningens ord. Det är iaf min bedömning. Underskatta inte kvinnan skulle jag säga, inte i något sammanhang varken det handlar om gott eller ont.

  /Ulrika

      (Reply)

 14. “Skulle kvinnan gå under en annan bedömningsmall i Herrens ögon? Knappast.”

  Nu frångick jag temat igen och ska försöka återknyta till det.

  Kjell skrev:”Varje sekund, dygnet runt, skulle således den insomnade Maria störas med uppdrag nästan 7000 gånger. Detta är liktydigt med att påstå att Maria är ett gudaväsen.”

  Det är min personliga upplevelse att kvinnan i församlingen är antingen popstar (gudaväsen) eller hackhöna. Om jag försöker se hur Jesus möter Maria ser jag att han försöker tillrättavisa henne när hon tror sig kunna vara det förstnämnda men förebygger att hon inte blir det senare. “Kvinna, vad har du med detta att göra?” när hon vill påverka Jesus, och givandet av Johannes sällskap till henne vid korset för att förebygga ensamhet. Att det ska vara så svårt att bara få vara som man är som det är och lyssna till Herrens röst. Hur intressant är en tro som mest handlar om popstar, egenprestation eller ständigt tjafsande. Ska jag finna någon tro?, frågade Jesus. Jo, han kommer att finna en massa tro men inte den som Han önskar. Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Inte människors ljus på Autobahn.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika skrev: “Nu frångick jag temat igen”

  Ja, jag vet… Visst tillämpar jag kommentarsreglerna subjektivt 🙂

  Självklart vill själafienden exploitera skillnaderna mellan män och kvinnor.

  Så låt mej också att ge en off topic respons i form av ett råd till alla kvinnor som läser här.

  Man kan aldrig hjälpa någon att förstå vad han/hon skall göra, och hur han/hon skall göra det, genom att berätta att han/hon just gjorde fel.

  Fundera på det!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  “Ja, jag vet… Visst tillämpar jag kommentarsreglerna subjektivt :-)”

  Ja, jag vet….Därför accepterar jag när du inte släpper igenom mina kommentarer. Det är subjektets (bloggägarens) ansvar att avgöra hur kommentatorers (andra subjekts) ord bidrar eller inte till Guds objektiva.

  /Ulrika

      (Reply)

 17. Det man skriver i bloggar och andra dokument på internet finns kvar och om inte annat så kommer Mr. Google ihåg det på domens dag.

  Jag vill citera följande från Mikael Karlendals blogg:

  Staffan Wadström den 17 november, 2014 kl. 23:55 skrev:

  För ca tre år sedan skriver Mikael Karlendal bl. a följande i en serie artiklar om Skrift och tradition (citerar ordagrant):” För vi (evangelikaner, min anm.) tror nämligen att det endast är i Bibeln som vi har en helt trovärdig och sann gudomlig uppenbarelse. Vi tror att endast Bibeln kan göra anspråk på att vara Guds ofelbara ord i allt den lär om tro och liv. All senare tradition måste därför i reell mening underställas Bibeln. Därför kan vi inte acceptera det synsätt på tradition som den Romerskt-katolska kyrkan i det Andra Vatikankonciliet framställer.
  Och i ett annat stycke: ” vi evangelikaler … accepterar t.ex. inte de specifikt romerskt-katolska dogmerna om Maria och vördnaden (som katoliker vill uttrycka det) eller tillbedjan (som det i realiteten framstår för oss och som det kanske mest liknar i mycken folkfromhet) av henne, av samma skäl fast tvärtom. Här kan vi inte hitta något bibliskt stöd för denna traditionsutveckling. Här kan vi varken se att det stämmer med Bibeln som sådan eller att det är en logisk konsekvens av vad Bibeln säger. Vi tror alltså inte att mariadogmerna är en genuin tradition som uppstått under den helige Andes ledning, eftersom de dogmerna inte stämmer överens med Bibeln”
  Idag skriver Mikael att ”Maria är Guds moder, därför att det barn hon födde var både Gud och människa. Och det måste även vi evangeliska kristna acceptera som vår lära, för annars förnekar eller förringar vi inkarnationens faktum – detta mysterium att Gud blev människa i Jesus Kristus. Läran om Maria som Guds moder slår vakt om den rätta förståelsen av detta.”
  Så nu, 3 år senare, ”måste” vi evangeliska kristna acceptera delar av mariologin. Men kan man verkligen utifrån Bibelns ord säga att Maria är Gudaföderska? Att Jesus är sann människa och sann Gud, därom är de flesta överens. Men titeln Guds Moder, går långt utöver Bibelns vittnesbörd om Maria. Bibeln visar förvisso att Maria var Jesu jordiska moder. Men Bibeln stannar vid att kalla Maria för Jesu moder. Jesus hade dessutom en existens före det att han föddes av Maria. Jesus sa t ex om sig själv i Joh 8:58: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” I Bibeln står också att Jesus fanns före allt var skapat, vilket jag tycker visar att Maria inte var orsaken till att Jesus kom till. Man kan också läsa i Joh 1:1-3, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till… ”

  Mikael Karlendal den 18 november, 2014 kl. 07:09 skrev:

  Ja, Staffan, intressant att du citerar mig från förr. När det gäller begreppet ”Guds moder” som du tar upp i denna kommentar, så skulle jag även då på en rak fråga svarat att vi måste bejaka just den specifika läran, eftersom jag alltid – även i mina allra mest hyperprotestantiska och antikatolska perioder – har trott på treenighetsläran och den kristologi som utarbetades under 300-400-talen. Läran om Maria som Guds moder är nämligen i första hand en lära om inkarnationen. Läs åter igen min artikel i blogginlägget och försök tänka igenom vad jag där säger, så kanske du förstår.


  Så kan det gå. Låt oss inte glömma 1 Kor. 10:2-17

  Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

  Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda.

  Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.

  Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

  Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

  Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.

  Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

  Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.

  Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.

  Läs nu denna bibeltext noggrannt!

  Och om du inte förstår hur den Romersk Katolska Läran är i total fiendskap med denna text… Skriv din kommentar! Fråga! Ge inte upp!

  På bara några år kan vem som helst falla offer för demoners läror!

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Karlendals svar börjar låta som AG:s snäsiga kommentarer.

  Minns inte om det var Karlendal som höjde Kreeft till skyarna. Hur som helst, Kreeft kan ses som ännu en i raden av brobyggare mellan Kristustrogna och Katolska kyrkan.

  Länken nedan är ett typexempel på hur man bygger en dålig grund.

  Seven Related Aspects of Mary’s Sanctity .

  Karlendal skulle inte höja Maria till dessa nivåer som Kreeft gör men risken finns att han kommer dit en dag då han redan gett starka bevis på en nedåtgående kurva.

  Att han inte ens kan begripa hur uttrycket “Guds moder” kan tolkas, med rätta, som att hon skulle vara moder till Gud säger ju en del.

      (Reply)

 19. Andreas Frost,

  Speciellt tack för länken. Det var mycket intressant att läsa det Peter Kreeft har skrivit.

  Jag är ju ett antal decennia äldre än du och Karlendal och jag “lärde känna” Kreeft innan han började propagera för katolicismen. Han var en apologet för grunderna i den kristna tron och skrev mycket bra saker. Den första bok jag läste av Kreeft var “Between Heaven and Hell”.

  I den boken ger han, i fingerade samtal, goda evangeliska argument mot liberalteologi och hinduism (New Age).

  Det var med stor förvåning jag fick reda på att han hade konverterat från protestantism till katolicism. Något som jag både då och nu finner obegripligt. Den enda förklaring jag då kände till var att Peter ansåg att man var vanvördig angående Herren Jesus Kristus i många protestantiska sammanhang där man reducerar Jesus till en kompis på samma nivå som man själv är. En vän, ja! Men inte någon man kan tala om och med utan vördnad.

  Senare fick jag reda på att den “protestantism” Peter Kreeft hade befunnit sig i var den glädjelösa kalvinism jag så väl känner från min tid i Holland. Humanistiska betraktelser, gärningslära, tung pessimism på grund av predestinationsläran och sånger och musik från 1600-talet.

  Detta förklarade till stor del för mej hur Peter hade kunnat ta detta vilsna steg trots den klarhet med vilken han kunde försvara evangelium.

  Det är ganska många år sedan jag läste något, eller lyssnade på något av Kreeft. Säkert mer än 10 år, kanske 15. Jag förlorade i stort sett förtroendet för honom efter att ha lyssnat på hans föredrag som heter “Hauled aboard the Ark”. Där beskriver han RKK som den enda Ark som kan rädda oss, och hur han själv halades ombord på den arken. I princip den gamla katolska dogmen: “Extra Ecclesiam nulla salus”. Alltså “Utanför Kyrkan finns ingen frälsning”. Man tror fortfarande så fastän man har tonat ner lite grand.

  Man brukar numera säga att oavsett vilket samfund man tillhör så utgör man ändå del av Kyrkan (RKK) om man bekänner sig till de grundläggande kristna dogmerna.

  Därför var det intressant för mej att läsa den artikel du länkade till. Där kan man se att Peter Kreeft har blivit mer och mer fundamentalistisk katolik. Inte så konstigt eftersom han har arbetat och agerat som lärare i en katolsk högborg så många år. Jag skall återge några saker som jag tycker är värda att notera i artikeln.

  1. Han kallar “protestanter” för “fundamentalister”. Now, except on the one issue of “praying to” saints, most of the differences between us [Catholics and Fundamentalists] are matters of emphasis or sensibility rather than doctrine. Alltså fritt översatt: Med undantag av diskussionen om “bön till” helgon är de flesta meningsskillnader mellan [Katoliker and Fundamentalister] en fråga om prioriteter snarare än lära.

  Den som inte är en katolik är således en fundamentalist, för bara RKK har det verkligen fulla evangeliet, enligt Kreeft.

  2. I likhet med Gunnarsson & Karlendal kör Kreeft med samma argumentation angående förståelse för varandra. Han skriver: Fundamentalists would be much more open to the Marian doctrines (the Immaculate Conception and the Assumption) if they understood the motives behind devotion to Mary. Fritt översatt: Fundamentalister skulle vara betydligt mer öppna för lärorna om Maria (den obefläckade avlelsen och himmelsfärden) om de förstod motiven till vördnaden av Maria. (Not: Ordet “devotion” är svåröversatt eftersom det betyder allt mellan “uppmärksamhet” och “avgudande”.)

  Alltså: Om protestanter bara förstod så skulle de anamma de katolska lärorna. Men eftersom vi protestanter är dumma och ovilliga kan vi inte förstå.

  3. Från protestantiskt håll brukar det ju höra till argumentationen att det står väldigt lite i Bibeln om Maria. Och definitivt inte sådana läror som RKK har hittat på.

  Hör och häpna! Peter Kreeft vänder ut och in på detta argument och resonerar att “just för att det inte står något om dessa saker i Bibeln så är de sanna och viktiga”.

  För en person som i yngre år argumenterade skarpt och logiskt är detta väl något som gör att man mister allt förtroende för hans intellektuella ärlighet.

  Men lägg nu märke till detta besynnerliga argument, för det utgör varpen i katolsk lära. Man gör vanligtvis teologi och doktrin av mindre än en fjäder.

  Och om du kommer i diskussion med falska karismatiker (trosförkunnelsen och prosperitygospel) skall du upptäcka att de gör samma sak. Inte sällan säger de: “Det står inte i Bibeln att det inte är så!”

  Jag skulle kunna ge en hel del exempel på denna så kallade “argumentum ex silentio”, eller bevisföring grundad på brist på indicier, men jag gör det inte för det blir för långt. Det får bli i ett annat sammanhang.

  För att avrunda vill jag bara tillägga att skillnaden mellan Kreeft och Karlendal troligen är mindre än du förmodar och att det i stort sett handlar om en tidsfråga innan Karlendal kommer till samma punkt på rutschbanan som Kreeft är nu.

  De har kalvinismen gemensamt som inkörsport till katolicismen. Men EFS och SvK duger kanske lika bra. Ett antal SvK lutheraner är ju redan krypto-katoliker, som vi har sett.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  “Om protestanter bara förstod så skulle de anamma de katolska lärorna. Men eftersom vi protestanter är dumma och ovilliga kan vi inte förstå.”

  Ja, “om ni bara visste!”, “om ni bara kunde känna!”, “om ni bara kunde uppleva det!”. Visst känns det igen från andra sammanhang? Vem har inte fått sig samma unkna köttbit kastad till sig från människor som “Holy Ghost bartender”, “åh smaka det nya vinet så får du se hur fantastiskt det är!”. Visst, det smakar kanske gott, men det kostar dig sanningen. Och visst tilltalar det köttet att vältra sig i de katolska dogmerna men det sker på bekostnad av sanningen och då har du förlorat dig själv.

  Tänk vad billigt vi kan sälja oss. Som du så passande skriver: “Man gör vanligtvis teologi och doktrin av mindre än en fjäder.” Det är ett enormt billigt pris man säljer sig för.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *