The Spirit of Prostitution

Nu vill jag utmana alla som lever i ett etniskt, geografiskt, religiöst eller kulturellt Grönköping. Här presenteras motsatsen till “tro”, motsatsen till “hopp” och motsatsen till “kärlek”.

Tänk dej att beväpnade “vetenskapsmän” från mörkaste Afrika skulle invadera Sverige och kidnappa en knappast myndig ung kvinna.

De skulle sedan ta med henne till mörkaste Afrika och sätta henne naken i en bur.

Allt med avsikten att förevisa henne för nyfikna afrikanska män och tjäna pengar på detta “vetenskapliga” upplysnings-projekt!

Hur skulle du reagera på detta?

Nå, precis detta hände, fast du måste byta ut Afrika mot England och Sverige mot Syd-Afrika i ovanstående text.

Kort citat:

In 1810, Saartjie Baartman, a black woman from the Eastern Cape in South Africa, was smuggled into London where her naked body was put on display for four years.

Baartman, also known as the “Hottentot Venus”, had very large buttocks, which became the object of much scientific curiosity, amusement, and voyeuristic stares.

She was caged, mocked, and leered at by Europeans, ……

Läs resten i denna artikel:

In the olden days they were prostitutes and porn stars, now they’re celebrities

Låt mej ta ett citat från Rom. 1:28-32

Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

I texten ovan finns det ett ord som inte har översatts! Inte i 1917 års text och inte i Svenska Folkbibeln. Men i Reformationsbibeln finns det med. Kolla Rom. 1:29-31

Uppfyllda av all orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, trätgirighet, svek, vrångsinthet, skvalleraktiga, förtalare, gudsföraktare, våldsverkare, övermodiga, skrytsamma, uppfinningsrika i allt ont, olydiga mot sina föräldrar, oförnuftiga, trolösa, kärlekslösa mot sina egna, oförsonliga, obarmhärtiga.

Jag har fetstilat ordet för att göra det lättare. Ordet i grundtexten är πορνεία – porneia. Utan större möda kan du känna igen “porno”. Men ordets betydelse begränsar sig inte till sexuella saker.

I KJV har det på sina ställen översatts med “The Spirit of Prostitution”. Den fulla betydelsen är att man säljer de gåvor man fått, fritt och av nåd, för egen vinnings skull, utan att bry sig om moraliska frågor. Typ Benny Hinn, Garnefeldt och andra (inte bara så kallade kristna) charlataner.

Detta sker i våra dagar inom politiken, inom affärsverksamhet och tyvärr inom det som utger sig för att vara “kristen” verksamhet.

Tyckte du att det var en bra idé att exploitera den stackars Saartjie Baartman så att hon dog, 25 år gammal?

I sådan fall, sluta läsa här.

Tyckte du att detta var fruktansvärt?

I sådana fall försök att känna igen “The Spirit of Prostitution” i vår tid.

Visst handlar det om det vi kallar “porr”, men även det som sker “politiskt” och “religiöst” och som drivs av samma onda ande.

Det börjar så gott som alltid med: Jag bestämmer väl själv vad jag vill göra. Ingen får föreskriva mej var jag får och inte får. Det är min kropp och mitt liv.

/Kjell

PS. Vill du ha alla NT-referenser till “The Spirit of Prostitution”? Konkordansen nedan är från grundtexten men citaten är från SFB.

(Matt. 5:32) Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.

(Matt. 15:19) Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.

(Matt. 19:9) Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott.”

(Markus 7:21) Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord,

(Joh. 8:41) Nej, I gören eder faders gärningar.” De sade till honom: “Vi äro icke födda i äktenskapsbrott. Vi hava Gud till fader och ingen annan.”

(Apg. 15:20) utan allenast skriva till dem att de skola avhålla sig från avgudastyggelser och från otukt och från köttet av förkvävda djur och från blod.

(Apg. 15:29) att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga tagen eder till vara för detta, så skall det gå eder väl. Faren väl.”

(Apg. 21:25) Vad åter angår de hedningar som hava kommit till tro, så hava vi här beslutit och jämväl skrivit till dem, att de böra taga sig till vara för kött från avgudaoffer och för blod och för köttet av förkvävda djur och för otukt.”

(Rom. 1:29) Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

(1 Kor. 5:1) Det förljudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som ock att sådan otukt förekommer, som man icke ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru.

(1 Kor. 6:13) Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;

(1 Kor. 6:18) Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.

(1 Kor. 7:2) men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man.

(2 Kor. 12:21) Ja, jag fruktar att min Gud skall låta mig vid min ankomst åter bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få sörja över många av dem som förut hava syndat, och som ännu icke hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de hava övat.

(Gal. 5:19) Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

(Ef. 5:3) Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,

(Col 3:5) Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

(1 Tes. 4:3) Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt,

(Upp. 2:21) Jag har givit henne tid till bättring, men hon vill icke göra bättring och upphöra med sin otukt.

(Upp. 9:21) De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri.

(Upp. 14:8) Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.”

(Upp. 17:2) hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna.”

(Upp. 17:4) Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.

(Upp. 18:3) Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.”

(Upp. 19:2) Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.”

Views: 51

5 thoughts on “The Spirit of Prostitution”

 1. Kjell!
  Det förefaller som om det mesta av vad människan kan ägna sig åt, när det gäller att göra uppror mot gud har sina rötter i otukt, sexuell otukt, men även i övrigt otro mot Gud. Allting som kan brukas kan också missbrukas och Satan är duktig på att få oss att överutnyttja Guds gåvor.
  Om jag förstått dig rätt är otuktssynden mycket mer än vi vanligtvis tror. Samtidigt behöver ett äktenskapsbrott inte alltid ha sin grund i sexuell otukt?

  (Matt. 15:19) Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.

  I ovanstående bibelcitat nämner Matteus äktenskapsbrott och otukt var för sig..
  Betyder det att även annan form av otukt kan utgöra skäl för skilsmässa? Eller måste otukten vara av sexuell art?

  (Matt. 19:9) Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott.”

      (Reply)

 2. Stig Melin funderade: “Betyder det att även annan form av otukt kan utgöra skäl för skilsmässa? Eller måste otukten vara av sexuell art?”

  Jag har nog alltid förstått ordet “otukt” som att syfta på utomäktenskapligt sex. Men om man tittar på bibeltexterna där ordet “porneia” förekommer så är det ju tydligt att det inte alltid handlar om sex.

  Sedan är det väl en viktig fråga om äktenskapsbrott “bara” kan begås genom sexuell otrohet.

  En make som misshandlar sin hustru, kanske både fysiskt och psykiskt har enligt min mening begått äktenskapsbrott. Eller om man så vill brutit mot den äktenskapliga samlevnadens bud. Mannen bör ju, enligt Bibelns ord, vara beredd att offra sitt eget liv till förmån för hustrun.

  Om du sedan ser på hednareligionerna så kan du konstatera att Eros eller Afrodite representerar sex, rikedom och krig. Dessa gudinnor är girighetens, ha-begärets och framgångsteologins gudinnor. Därför ser du trosförkunnare i lyxbilar, vita kostymer och privata jet-plan.

  Sedan måste vi väl beakta 1 Kor. 7:12-15

  Till de andra åter säger jag själv, icke Herren: Om någon som hör till bröderna har en hustru som icke är troende, och denna är villig att leva tillsammans med honom, så må han icke förskjuta henne. Likaså, om en hustru har en man som icke är troende, och denne är villig att leva tillsammans med henne, så må hon icke förskjuta mannen. Ty den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru, och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de heliga. – Om däremot den icke troende vill skiljas, så må han få skiljas. En broder eller syster är i sådana fall intet tvång underkastad, och Gud har kallat oss till att leva i frid.

  Eftersom man aldrig kan veta vad som avspelar sig inom andra människors äktenskap anser jag det vara rätt att vara mycket försiktig med dömande.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Benny Hinns föregångare är Oral Roberts. Oral Roberts berättar i filmen “MIRAKLER-En spännande dokumentär om Guds mirakelgörande kraft från Generation till Generation” hur han upplevde att han fick förmågan att bota kroppsliga sjukdomar. Orals berättelse har ingen motsvarighet i Bibeln men är en normalitet inom New Age.

  Oral Roberts berättar:

  En röst sa: “Från och med nu, ska du känna min närvaro i din högra hand. Min närvaro skall ge dig förmågan att urskilja om det är en demon. Min närvaro i din högra hand kommer att vara en kontaktpunkt.Där låg jag och undrade vad en kontaktpunkt var. När jag kom hem, blev jag ledd att lägga märke till att när jag ville tända lyset, så tryckte jag på strömbrytaren. Kraften var inte i strömbrytaren, men den ledde till kraftkällan. Strömbrytaren var förbindelsen till kraftkällan. Den var kontaktpunkten.”

  Det finns all anledning att kraftfullt varna för handpåläggning från människor som man inte känner väl. Om man råkat ut för den sortens kraft som Roberts berättar om kan endast Herrens kraft befria från den.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *