Tro, Hopp och Kärlek

Detta blir en mycket kort “bloggpost”. Egentligen bara en inbjudan att berätta vad du tror att följande bibeltext betyder.

Det är en text som har tagits upp av både troende och sekulära.

Jag citerar ur 1 Kor. 13:8-13 från ett antal översättningar.

1917 års översättning:

Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk. När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd. Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Svenska Folkbibeln:

Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

Reformationsbibeln:

Kärleken upphör aldrig, men profetiorna skall försvinna och tungomålen skall ta slut och kunskapen skall försvinna. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men då det fullkomliga kommer, skall det försvinna som är till en del. Då jag var ett barn, talade jag som ett barn, hade sinne som ett barn och hade barnsliga tankar, men sedan jag blev man har jag lagt bort det barnsliga. Ty nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu känner jag endast till en del, men då skall jag känna såsom också jag har blivit känd. Men nu förblir tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst bland dem är kärleken.

Bibel 2000:

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Levande Ordet (parafras):

Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut. All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning. När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är otillräckliga. När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt. På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu. När allt annat går under finns tre saker ändå kvar – tron, hoppet och kärleken – men störst av dem är kärleken.

Ungefär samma sak, säger du kanske.

Men fundera då på följade frågor, och skriv gärna dina svar.

1. Vad är det fullkomliga? Har det kommit eller ligger detta i framtiden?

2. Består tron, hoppet och kärleken bara tills det fullkomliga kommer, alltså nu i vår tid, eller även efter detta?

3. Består tron, hoppet och kärleken för evigt, eller bara kärleken? I så fall varför nämns de tillsammans?

4. Var betyder tro när vi är hemma hos Herren och allt har bytts i åskådning?

5. Vad har vi att hoppas på en gång i den eviga härligheten?

/Kjell

Views: 105

33 thoughts on “Tro, Hopp och Kärlek”

 1. För att förstå mer om vad som kan ligga bakom Garnfeldts “predikningar” har jag börjat lyssna på de gamla band som jag fann för en tia på loppan om Oral Roberts historia. Oral Roberts var en stoooooor “helande-predikant i USA från 50-talet, ungefär, o framåt. Har benat upp en av hans berättelser och i en punkt säger Oral : “Han (Jesus) gör dig frisk från huvudet och ända ner till fötterna.”

  Bibeln: “Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Upp 21:4.

  Ulrika: Vi lever fortfarande i “Ty det som var förr…” i väntan på löftet om ingen plåga efter uppståndelsens dag.
  //

  Min reflektion kan ses som ett delsvar till fråga nummer 5 under Kjells senaste post “Tro, Hopp och Kärlek”

  /Ulrika

      (Reply)

 2. Ulrika skrev: “Min reflektion kan ses som ett delsvar till fråga nummer 5 under Kjells senaste post ‘Tro, Hopp och Kärlek’”

  Då missförstod du frågan. Kanske var jag otydlig. Låt mej försöka formulera den tydligare:

  En gång hemma i den eviga härligheten där allt är perfekt, finns det där och då något att hoppas på?

  I sådana fall, vad betyder ordet “hoppas”?

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell:”I sådana fall, vad betyder ordet “hoppas”?”

  Spontant det som ger livsgnistan. Jag känner den när jag får svar i Bibeln. Det kan vara förhoppningar som den om avslutad plåga som Upp-boken lovar, det kan vara förnyad kraft genom Guds Ord. I evigheten kan en förhoppning vara att få vara mer nära och än mer trogen Herren.

  /Ulrika

      (Reply)

 4. Ulrika skrev: “I evigheten kan en förhoppning vara att få vara mer nära och än mer trogen Herren.”

  Men, nu är det ju så att om man är en gnutta otrogen så är man inte trogen. Eller skulle du anse det vara okay om din make bara var lite otrogen med andra kvinnor?

  Trogen finns således inte i grader. Endera är man trogen eller så är man det inte.

  Menar du att det kommer att finnas någon slags tävling (eller konkurrens) i himmelen i att vara “mer trogen” eller “närmare” Herren?

  /Kjell

  Ledtråd: Ta frågorna i ordningsföljd.

      (Reply)

 5. Bibeln: “Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” 1 Joh. 4:10.

  Kärleken består inte på någon människa.

  /Ulrika

      (Reply)

 6. Med texten från Bibeln som utgångspunkt så finns “tron, hopp och kärlek” även i den nya världen (eller kommande världen).

  Jag har inga svar men några tankar kring frågorna.

  Där synden finns, finns inte fullkomligheten. Där det inte längre finns synd så finns fullkomligheten.

  Har alltid undrat över “tron, hoppet och kärleken”. Har alltid misstänkt/trott att det ligger en annan betydelse av orden som gått förlorade, än vår vardags språk.

  Det går också vinkla det som att utan tro och hopp kan det inte finnas kärlek. Vad är kärleken värd i en perfekt värld? Vi fick fri vilja när jorden skapades. Kanske får vi något liknade när den nya världen skapas. I så fall kan tro, hopp och kärlek finnas.

  Eftersom vi inte känner till den nya världen så kanske vi inte kan sätta oss in i vad dessa ord betyder.

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Vilken av de 5 frågorna är detta svar på?

  Försök nu ta frågorna i ordningsföljd.

  Det är nämligen så att varje svar har konsekvenser för de resterande frågorna.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Fredrik skrev: “Har alltid misstänkt/trott att det ligger en annan betydelse av orden som gått förlorade, än vår vardags språk.”

  Du har hittat orsaken till att jag skrev denna korta bloggpost.

  Vår förståelse för Guds Ord blir skev om vi inte vet vad orden betyder.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell frågar mig:”Men, nu är det ju så att om man är en gnutta otrogen så är man inte trogen. Eller skulle du anse det vara okay om din make bara var lite otrogen med andra kvinnor?”

  Lagen ger insikt om synden. Men någon rättfärdig finnes ej. Därför blev Gud tvungen att ta på sig våra synder. Som Omvända går vi från “slav under synden” till “slavar under Nåden” vilket gör att vi i en levande relation med Herren genom Den Helige Ande och Guds Ord kan växa ifrån vår synd till helgelse.

  Du frågar även:”Menar du att det kommer att finnas någon slags tävling (eller konkurrens) i himmelen i att vara “mer trogen” eller “närmare” Herren?”

  I en sådan tävling skulle jag inte ens försöka deltaga. Vem skulle våga ställa sig på en sådan startlinje (för att trilla ner i sportliknelserna igen=/) Och kanske mest intressant, Herren är inte intresserad av sport=D

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Förtydligande: En tävling i att vara närmare Gud handlar om mänsklig prestation och syndig egensträvan och har inget med nåd och en syndfri himmel att göra.

  /Ulrika

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Om du inte vill ta frågorna i turordning, försök då åtmintsone att hålla dej inom ramen för frågan du svarar på.

  Den som får komma hem till Himmelen är rättfärdig.

  Situationen i Himmelen är fullkomlig.

  Att kärlek finns i himmelen är ju inte svårt att förstå för Gud är Kärleken.

  Men frågan är ju vad tro och hopp kan betyda i den situationen.

  Det finns ju ingen otrohet eller annan synd där.

  Och vad finns det att hoppas på när allt redan är perfekt?

  /Kjell

      (Reply)

 12. 1. Vad är det fullkomliga? Har det kommit eller ligger detta i framtiden?
  Svar: Det fullkomliga kommer att synas i himlen vilket är en framtida boplats. Vi fick se den Fullkomlige, Jesus, en tid på jorden och kan läsa om denne Fullkomlige Jesus i Bibeln men kan bara efterleva Honom till vissa delar. Dessa vissa delar ger en föraning om det fullkomliga. Det närmaste en människa kan komma i fullkomlighet är att bekänna sig renad av den Fullkomlige genom den Fullkomliges nåd.
  /Ulrika

  Ps. Skam den som ger sig? Jag har ju bara 4 punkter kvar nu.

      (Reply)

 13. Ulrika,

  Jag skall nämna tre förekommande tolkningar av “det fullkomliga”. Det är bara en uppräkning. Senare kommer jag att analysera alternativen.

  1. När Bibelns alla böcker fanns tillgängliga.
  2. När Jesus återkommer.
  3. När nya himlar och en ny jord skapats.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Ja, då blev det en del huvudbry. Det fullkomliga har jag alltid tänkt är när Herren Jesus kommit tillbaka och den nya jorden skapats, som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 21 och 22, och som nämns i 2 Petrusbrevet 3:13. Så det fullkomliga har inte kommit ännu.

  Nu blir det mina personliga tankar. Evighetshoppet är det som gör att jag fortsätter vandra med Herren, det som gör att mitt liv är meningsfullt även de mörka och tunga dagarna, det som jag vittnar för människor om när tillfälle ges. Utan det hoppet hade jag gett upp totalt. Här passar ordet i Rom 8:24-25 in: “Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp, vars fullbordan man ser, är inte mer ett hopp, ty hur kan man hoppas på det som man ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi det med tålamod.”

  Tron, som trofasthet och tillit består rimligtvis även efter att det fullkomliga kommit, och likaså kärleken. Återstår då ordet “hopp”. Precis som Fredrik undrar jag vad som egentligen menas. Antagligen har det ordet, precis som ordet “tro” fått en inskränkt betydelse. Jag tittade lite på vad ordet kan översättas med, och det är bland annat förväntan, men även förtröstan. Jag tror allt består för evigt, men jag förstår inte hur.

  Tro när vi är hemma hos Herren bör vara att vi är trogna. Något annat är omöjligt!

  5. Vad har vi att hoppas på en gång i den eviga härligheten? Det här är vad jag hoppas på och längtar efter:
  “Och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte vara mer, inte heller sorg, inte heller rop, inte heller någon plåga skall vara mer, ty det första är förgånget.” (Upp 21:4)

  Nu blir det spännande att få en vidare utläggning av dig Kjell.

      (Reply)

 15. Majlis,

  Jag väntar något till med tankarna kring ordet “hopp” och vad det kan betyda när vi en gång är hemma för evigt.

  Fråga 5 kunde ju förstås som vad vi här och nu hoppas att evigheten kommer att innehålla, men jag menade det inte så. Det jag menade var:

  En gång hemma i den eviga härligheten där allt är perfekt, finns det där och då något att hoppas på?

  Kärlek har vi inga problem med, så det behöver inte någon förklaring. Kanske bara att det otvivelaktigt handlar om givande kärlek.

  Det intressanta med “tro” är ju att betydelsen “försanthållande” bortfaller när man ser allt och vet allt.

  Och många anser att “tro” betyder just “försanthållande”. Det är på den grunden vi blir anfallna av gudsförnekare fastän de också grundar sin tro på försanhållande.

  Ulrika snuddade vid vad hoppet kan betyda i evigheten.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  när jag läste din kommentar ser jag att jag inte tänkte efter ordentligt. Nej, jag vet inte vad vi ska hoppas på i evigheten, och det får mig att anta att “hopp” har en djupare betydelse.

      (Reply)

 17. Jag tänker att hopp är släkt med längtan.
  Och en Dag kommer vi fira ett fullkomnat hopp, och en fullbordad längtan.

      (Reply)

 18. Tack Kjell för detta underbara ämne och din ödmjuka ton att låta alla berätta vad vi tror att bibeltext betyder, 1 Kor. 13:8-13.

  För mig betyder den här texten full kännedom om Herren Jesus Kristus, på samma sätt som om Han satt bredvid mig ansikte mot ansikte. Guds vilja fullt uppenbarad för människan. Då har vi ingen nytta att profetera, tala i tungor, behöva lära oss mera, o.s.v. Fullständig harmoni och KÄRLEK.

  Kundskap om Gud är något annat än “vår kundskap” och jag tolkar därefter vers 10
  “men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.”

  Vad är det då som skall komma? Jo det är ju Herrens andra tillkommelse. Man kan mycket väl tänka sig att de smorda i ändens tid känner till detta. Låt oss läsa följande bibelcitat från
  1 Tess. 4:15-18.

  ”Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.”

  Det står att Herren skall själv stiga ned från himmelen. Det står också att vi ska möta Herren. Jag skulle då tolka det som att Herren är mellan himmelen och jorden d.v.s. Han har stigit ner från nådastolen, lammets blod är slut, hedningarnas tid är förbi. Maktbudet ljuder och bruden gör sig redo för uppryckelsen. Det är Ordets fulla uppenbarelse vem Gud är. Nästa bibelcitat som talar om Herrens tillkommelse är Upp 10: 1-2.

  ”Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden”

  Återigen så talar detta bibelcitat om Jesus och att Han sätter sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden. Hans andra tillkommelse sker osynligt i Anden fullt ut. Vad är det? Ordet och Anden är ETT. Guds Ord uppenbaras fullt ut för oss i ändens tid. Det är inget nytt evangelium, utan samma som apostlarna predikade.

  Det är maktbudet som skall ljuda som borde vara alla kristnas högsta önskan att få ta del av.
  Herrens andra tillkommelse för hednabruden, de kristna, blir lika överraskande som när Han kom till judarna den första gången, ingen kände igen Honom.

  Jesus kristus är uppenbarelsen vem Gud ”ÄR”

  Ja Kjell, det var några tankar från mig.

  Guds frid
  lärjungen

      (Reply)

 19. lärjungen,

  Jag tolkar det som om du har svarat på fråga nummer 1 och att du menar att det fullkomliga kommer när Jesus kommer tillbaka.

  Den åsikten delar jag med dej.

  Däremot din “off topic” tolkning av Upp. 10 delar jag absolut inte med dej. Den ängel det talas om kan inte vara Jesus för några verser senare står det (Upp. 10:5-6)

  Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: “Tiden är ute.

  Jämför detta med Biblens ord angående Jesus (Kol. 1:15-17)

  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.

  Inte heller kan jag vara ense med ditt uttalande: “Hans andra tillkommelse sker osynligt i Anden fullt ut.”

  Det låter som en variant på Darbyism och Russellianism.

  Matt. 24:27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

  Upp. 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

  Den andra ankomsten är således väl synlig för alla.

  Du skulle göra väl i att inte blanda in sådana saker i dina kommentarer. Du är inte ensam om att vilja köra off topic med käpphästar. Signaturen SÅ gör det genomgående när han leder varje diskussion in på förnekandet av Jesu gudom.

  Ytterligare kommentarer som inte håller sig till temat kommer jag inte släppa in. Eventuell respons till detta får ske via email eller i off topic.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Ingela,

  Håller med att hopp och längtan är besläktade. Du skriver om uppfyllelse av hopp och längtan. Då finns det genast en text man tänker på ur Rom. 13:10, nämligen att “kärleken är lagens uppfyllelse”.

  Från vårt perspektiv är det nog väldigt få som kan se släktskapet mellan lagen och kärleken. Så vi har endera fel tolkning av kärleken, eller av “lagen” eller av båda.

  Nu skall jag ge ännu en ledtråd:

  Tänk dej att een seende person lär sig läsa vanlig skrift. Det är en “kvalitet” som blir del av personligheten.

  Fråga: Finns kvaliteten kvar även om personen sedan blir blind? Mitt svar är – ja!

  Det viktiga är att personen inte hade kunnat lära sig läsa vanlig skrift efter att han blev blind.

  På liknande sätt är det nödvändigt att vi tar emot frälsningen och lever i tro innan vi dör. Därigenom utrustas vi med den kvalitet som kallas “evigt liv”. Den kvaliteten består även när vi har dött, men den kan inte förvärvas när vi är döda.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Majlis,

  Jag hade formulerat frågan så att den kunde tolkas som både du och Ulrika förstod den.

  Skriftlig kommunikation har sina begränsningar.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Mina tankar om de 5 punkterna:

  1. Det ligger i framtiden. Antagligen efter Jesu återkomst eller yttersta domen.

  2. Jag har tänkt att tro, hopp och kärlek består i evighet.
  Det som är helt klart är att “Kärleken upphör aldrig”.
  När man läster “Men nu förblir tron, hoppet och kärleken” så är frågan om ordet “nu” menar nu i pågående tid (heter det presens i grammatik?)
  Kan man se något om det i grekiska grundtexten?

  3. Se punkterna ovan.

  4. Tro = trofasthet. Trofastheten kan bestå i evighet.

  5. För tillfället har jag inget svar.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 23. A.J.,

  Det skulle jag kalla den första strukturella analysen som svar på de 5 frågorna.

  I den grekiska grundtexten kan man inte se om det skulle gälla bara här och nu eller i evighet.

  Men eftersom kärleken är en av de tre, och vi säkert vet att den inte upphör, torde även de två andra vara eviga.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Om ankaret är en rättvis symbol för hoppet kan hoppet ha med förankring att göra. Vilken grund som jag sätter min livlina till. Tänkte först googla o fuska lite på andra sätt men kanske mer givande att brainstorma innan man kollar facit:)

  /Ulrika

      (Reply)

 25. BARNETS OFÖRSTÄLLDA…

  Hoppet har med barnets tro att göra.

  Jag har sju barn. När de var små (märk väl) gick de inte omkring och trodde allt gott om pappa (eller om Gud). De FÖRVÄNTADE sig allt gott, av pappa. Och av Gud.

  I evigheten “hoppas” man inte. Att hoppas är en svagare eller “osäkrare” föreställning om en annan person än att rakt av förvänta sig (gott) av den andre.

  Den förväntan som avses är vidare inte vilken förvntan som helst, utan inom ramen för vad Gud lovat (vi skall ALDRIG hitta på konstiga saker som vore emot Guds natur och avsikter, vare sg nu eller i evigheten). Men med rätt kännedom om Gud skall vi förvänta oss allt vad Gud har lovat.

  Oförbehållsam förväntan är det förnämsta uttrycket för barnets (oförställda) tro.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 26. Kjell,
  det var en bra analogi, det där med inlärd förmåga/förståelse som blir del av vilka vi är.

  Jag funderar om även våra tårar och plågor i detta liv har en viktig funktion i att forma oss.
  Välsignad den som sörjer…
  In i evigheten bär vi så med oss efterklangen av den längtan och den tålmodiga väntan som helgelsen format i oss.

  Vi blir ‘bakade’ här i jämmerdalen, kanske man skulle kunna säga.
  Och doften av det färdiggräddade (livet i Kristus) bär hälsning från evigheten.

      (Reply)

 27. Med Rolfs kommentar inser jag varför trosgnistan/hoppet lätt slocknar hos de ärligt sökande, förväntansfulla, som hamnar i fel andliga sammanhang. Det blir som för ett barn som aldrig får rätt näring eller får se rätt bild av Gud. Ändå vet vi att Gud är större än så och vinner över alla villfarelser.
  /Ulrika

      (Reply)

 28. Ingela,
  Du skriver:”Vi blir ‘bakade’ här i jämmerdalen, kanske man skulle kunna säga.”

  Idag ska jag beskära vårt citrusträd. Hur hård och orättvis tycker du jag ska vara;)?
  Visst blir vi bakade. Två eller tre gånger läkte Gud mitt magsår innan han fick nog och lät mig ta hand om läkningen själv. Jag säger inte att allt är självförvållat. Det ena ger den andra som leder till det tredje osv. Men ändå. Tror att jag missbrukade tron och hoppet och kärleken. De sitter ihop de där tre…

  /Ulrika

      (Reply)

 29. Ulrika!
  Citrus är kanske en bra bild av ‘redan nu, och ännu inte’ eftersom det kan bära både blomma, knopp och färdig frukt samtidigt! 🙂

  Var sträng eller släpp upp tillväxten alltefter utrymme, skulle jag säga.
  Och klipp undan en del, så att ljuset når in i hela kronan!

      (Reply)

 30. Ingela,
  Det där var väl ett av de bästa svar jag någonsin fått. Den slutgiltiga bedömningen göres när jag ser vad som finns under jordytan. Har den enbart svaga rötter lär jag byta till silkesvantarna.
  /Ulrika

      (Reply)

 31. Kjell,

  Nu kanske jag läst dåligt i inläggen innan…
  men har du försökt svara på punkt 5?
  Skulle vara intressant att höra dina tankar.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *