Summan är Sanning

Denna bloggpost handlar om frågan om “apostlagärningarna fortsätter i dag”.

Svarar man ja på den frågan blir man godkänd av de flesta medlemmar i pingströrelsen och trosrörelsen.

Svara man nej på den frågan får man vara beredd på att bli anfallen och beskylld för att inte tro på Guds makt. Eller att döva Den Helige Ande och därmed även vara orsaken till att helandeunder som de beskrivs i Apostlagärningarna inte kan ske i dag.

Det hjälper inte att man bekänner sin tro på Guds eviga allmakt och Den Helige Andes gåvor. Man blir ändå en misstänkt figur som predikar otro.

Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Ett bra sätt att konstruera villolära är att göra några enstaka verser, eller ett kapitel, eller någon viss bok till utgångspunkt och summan av sanningen.

Man kan till exempel bygga sin teologi på Markus 16:9-20. (Eller kanske bara verserna 16 och 17)

Eller så kan man göra kapitel 12 av Paulus första brev till Korinterna till sanningens kärna.

En del väljer att bara läsa Apostlagärningarna om och om igen för att stödja sin teologi.

Somliga vill bara läsa Nya Testamentet och andra huvudsakligen Gamla Testamentet.

Alla dessa bygger villoläror, eller åtminstone irrläror som skymmer Guds fulla evangelium.

Sanningen är den att Gud är allsmäktig, har alltid varit allsmäktig och kommer alltid att vara allsmäktig.

Gud har alltid ingripit i naturen och gjort det vi kallar för under. Gud gör under även i vår tid.

Men Gud har aldrig låtit, och kommer aldrig låta sig tvingas av människor.

När Moses trodde att han hade funnit metoden för hur man får vatten ur en klippa, valde han att lyssna på sig egen röst och inte Guds röst.

Jag vill rekommendera följande artikel i Dagen: Offentlig eller enskild förbön för sjuka?.

Artikeln är skriven av Roland Sennerstam, som är läkare och cancerforskare. Han berättar att hans far var pingstpredikant och tog med sig en äldstebroder och en oljeflaska och åkte hem till sjuka som ville ha förbön, enligt instruktioner i Jakobs brev. Smörjde med olja i pannan och bad. Sedan överlämnade de resten åt vår Herre och tog inte på sig någon botandekraft att stärka sin roll med.

Han nämner även att när Katrine Kuhlman från USA var i Göteborg på 60-talet och hade stora helandemöten på gamla Ullevi, gjorde pingstvännen och göteborgsläkaren Sven Adrian en uppföljning av botade på sjukhusen i Göte­borg. Han kom inte tillbaka med något verifierat under.

För helhetens skull vill jag nämna att han även talar om den så kallade cancern vilkens botande tillskrivs Jens Garnefeldts mirakelmöten.

Det cancerfall som rapporterades från Garnfeldts möte var ett botande av ett basaliom. Dessa små knölar uppträder oftast i ansiktet och växer sakta och orsakar aldrig några dottersvulster i kroppen.

Därför blir de aldrig dödande och förtjänar inte beteckningen cancer. Med ett litet kirurgiskt ingrepp tar man bort knölen och sedan är patienten botad.

Det vore bra om ni kunde läsa Dagen-artikeln. Låt oss därför ta helandet av sjuka som exempel. Jesu bror Jakob skrev följande:

Jakob 5:13-16

Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Citera gärna var det står att han skall släpas i rullstol till estrader i mirakelkonferenser, där skrytprofeter utför ritualer som imponerar på massorna som inte är villiga att läsa Guds Ord!

En halv sanning är bättre än en hel lögn!

Vet du varför? Jo, för att man kan klamra sig fast vid den och bara försvara det som stämmer.

Men problemet uppstår när man samtidigt sväljer den rest som inte stämmer.

Ett stort problem är att det finns mycket personsförhärligande inom så kallade karismatiska kretsar.

Vi erinrar oss Jesu varning (Joh. 5:44): Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Låt oss utgå ifrån att Jesus visste vad han talade om. Personsförhärligande dödar tron, oavsett vilka bekännelser man förfäktar.

Nu skall jag citera ett antal uttalanden som används för att “bevisa” att de har fel, som tror att apostlatiden tog slut när den siste aposteln dog.

Argument #1: Att säga hur Gud skall göra och inte göra, det är att BEGRÄNSA Honom i våra egna liv och lura andra!

Men det är ju just det man gör om man säger att Gud, i våra dagar, skall utse och utrusta apostlar av samma slag och med samma mandat som de 12.

Att inse att apostlatiden tog slut är inte att säga hur Gud skall göra, bara att konstatera fakta.

Argument #2: Han har trots allt, talat till en profet genom en åsnas mun.

Vilket bevisar att apostlagärningarna fortsätter i dag?

Argument #3: Jag har sett fler under, än jag här kan räkna upp.

Ja Gud gör under även i dag. Den Helige Ande verkar. Det är inte detta som det handlar om. Det handlar om att apostlatiden tog slut när den siste av de 12 dog. Gud gör stora under även i vår tid, men aldrig för sensationens skull. Den Helige Ande verkar i alla levande församlingar till nytta för Guds barn.

Argument #4: Hemligheten bakom Apostlagärningarnas församlingars framgång, skrivs med några få ord i Bibeln: “Och de höll fast vid apostlarnas UNDERVISNING, brödsbrytelsen och bönen”. Det är hela hemligheten!

Ännu ett argument som inte säger något alls om det vi talar om. Snarare tvärtom. Låt oss därför också hålla fast vid Apostlarnas undervisning. Vi har fått ta emot deras undervisning i form av Nya Testamentet.

Men falska apostlar, falska profeter, otrogna äldste och otrogna pastorer har både lagt till och dragit ifrån och därmed förorenat Apostlarnas undervisning.

Uppenbarelsen är fullbordat. Spelreglerna är givna. Ingen får lägga till, eller dra ifrån Guds Ord i Bibeln.

Och just detta gör många som proklamerar att apostlagärningarna fortsätter i vår tid. De lägger till både det ena och det andra och säger att “detta är vad Gud gör i dag”.

Argument #5: De LYDDE Guds Ord, vid byggandet! De byggde med “guld, silver och ädelstenar”, Gudomligt och evigt bestående material i stället för med “trä, hö och strå” människotankar, som är ett köttsligt och därmed förgängligt material.

Nu skjöt du dej väl ändå ordentligt i foten!

Borde vi då inte alla bygga med ädelt material, alltså intet utöver Skriften?

Emotionella skenargument lurar bara dem som inte har kärlek till sanningen och därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. (2 Tess. 2:9-12)

Argument #6: Och vi i vår tid, förväntar oss att Gud skall stadfästa våra verk och gör Han inte det, vilket Han inte gör, förklarar vi det bland annat med, att Han har minskat ned sin kraft i våra dagar!

Det skottet träffade således den andra foten. Vår tid är full av dessa egna verk. Man slår på tam-tam, sätter upp magnifika mirakelkonferenser, kallar på väldiga, fantastiska apostlar, använder ljuseffekter och ljudeffekter för att skapa rätt stämning, och predikar med buller och bång att eftersom apostlagärningarna fortsätter i vår tid så skall besökarna minsann få se på gnistor.

Men Gud stadfäster inte detta människoverk. Inte för att han har minskat sin kraft, utan just för att han har all makt och kommer att slutföra sin frälsningsplan oavset vilka galenskaper människorna hittar på.

Ser du hur sanningen uttrycks för att bevisa en specifik tolkning men att uttalandena bevisar motsatsen?

 • Gud gör stora under även i vår tid, men aldrig för sensationens skull.
 • Den Helige Ande verkar i alla levande församlingar till nytta för Guds barn.
 • Men! Och läs detta nu med viljan att förstå det! Gud sanktionerar aldrig lögnen, vare sig den halva sanningen eller den hela lögnen. Argumenten ovan faller alla i kategorin “halv sanning”.
 • Kristi apostlar är 12 och kommer inte att bli flera. (Men det fanns då även ett antal hjälp-apostlar.)
 • Apostlatiden är historia. Därför kommer det inte ut några “updates” till Apostlagärningarna.
 • Jesu tid på jorden är historia. Men Han kommer åter.

I dag, så länge det heter “i dag” finns frälsningens erbjudande och Den Helige Andes gåvor, och uppdraget till alla dem som är församlingens funktionärer och håller måttet på de krav som ställs på sådana, är att i all stillhet smörja med olja och be för sjuka.

Vi tar det igen!!!

“De höll fast vid apostlarnas undervisning!” (Lägg märke till “apostlarnas” som står i bestämd form och anger förfluten tid.)

Det finns inget att tillfoga till den undervisningen.

“De lydde Guds Ord!”

Det finns inget att tillfoga till Guds Ord.

Och falska apostlar och profeter i vår tid, förväntar sig att Gud skall stadfästa deras verk. Och när Han inte gör det, vilket Han inte gör, förklarar de detta bland annat med, att det finns “otrogna” som inte vill tro på Hela Bibeln, Summan av Guds Ord, och därmed förkastar dessa fabelmakares läror.

Förföljelserna kommer att öka, var så säkra på det.

Det kan bli IS eller Humanism, Ryssar eller Ateism, Emergent Church eller Röd-Grön politik. Men var så säker att den kommer att öka “inifrån”. Förföljelserna inifrån kommer att skada många flera än förföljelserna utifrån.

Det har redan börjat och det luriga är att alla kan beskylla alla som inte hör till den egna inre cirkeln.

Gud kommer att tvinga alla att själva pröva och bara behålla det goda.

Jubelkörer över “övermåttan höga apostlar” (2 Kor. 11-12) och “falska profeter och lärare” (2 Petr. 2) kommer att tystna när lovsången till Honom som har all makt i Himmelen och på jorden uppstäms av dem som hade kärlek till Sanningen.

Alla kommer att knäfalla. En del i jubel och glädje, andra kvidande av ånger.

/Kjell

Views: 55

37 thoughts on “Summan är Sanning”

 1. En liten utmaning!

  Vill någon, eller helst några, citera ut Nya Testamentet de texter som anger de så kallade “ritningarna” för hur man skall sätta upp organisationer som man kallar samfund och indelar i det man kallar lokala församlingar.

  Jag kommer att släppa in alla kommentatorer som citerar och tolkar.

  Tyckanden utan citat kommer jag inte att släppa in.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Broder Kjell

  Jag är en sökare som försöker läsa min bibel….kanske skulle jag ha gjort det mera än följt ledare….och förlitat mig på förkunnarna i mitt fall inom pingströrelsen. Men det skulle behövas ett fyra årigt dikeskörning i new age som du väl vet för att vakna upp. Att börja läsa sin bibel, och att läsa hela sammanhang har öppnat mina ögon, i en liten springa. Men hoppas på Guds nåd att ögonen öppnas mera av förståelsen av Guds ord. Men jag petar mig fram dag för dag….

  Jag läser som du vet NT och framförallt apg nu under en tid varje dag, för att kunna få en bild hur den första tidens församling såg ut.

  Jag gör en koppling mellan Filadelfia kyrkan i Stockholm och församlingen i Jerusalem. Ser dessa som något riktmärke på kunskap och andlig mognad. Man kan se det som navet i ett cykel hjul som håller ihop hjulet. Ekrarna är de olika lokala församlingarna.
  Jag ser församlingen i Antiochia som en lokal församling.

  Profeter och lärare besökte de olika församlingarna med undervisning..tillrättavisning och uppmuntran. De olika församlingarna var utav olika storlekar (små och stora ekrar) kanske en dålig bild, men jag försöker få ur mig hur jag tänker.

  Jag ser inte pingströrelsen som något stort fysiskt avvikande i sin fysiska “ritning”

  Det jag tror (för närvarande) är att den inre lednings (ritningen) har förändras med åren. Som gör avsteg mot den första tidens församlingar som apg beskriver.

  Det jag försöker få fram är att det handlar om den inre verksamheten…..och inte den fysiska uppbyggnaden som skiljer pingströrelsen från den första tidens församling.

  Att det har utvecklats till en mera förenings kyrka, beror på att den inre andliga (ritningen) har tappat fokus på vad den bör innehålla för ingredienser.

  Vad jag menar är att den Heliga Andens vägledning har ersatts av mänskliga kunskaps konsulter, i stället för Andens ledning.

  Och ledningen i (navet) har en mycket viktig del i stabiliteten för (ekrarna). Ibland behövs ekrarna bytas ur..och ibland behöver de justeras.

  Stannar där tills vidare

  mvh

  B-O

      (Reply)

 3. Bengt-Olof Lindskog skrev: “Jag gör en koppling mellan Filadelfia kyrkan i Stockholm och församlingen i Jerusalem. Ser dessa som något riktmärke på kunskap och andlig mognad.”

  Som du ser släpper jag in din kommentar fastän den inte håller för kriteriet att citera och tolka. Tycka kan ju vem som helst oavsett bakgrund och förtrolighet med Guds Ord.

  Men jag vill göra tröskeln låg i denna tråd. Skall försöka förklara varför om några dagar,

  Tröskeln är låg, men det är varken högt i taket eller bredd på off topic.

  Nu till ditt uttalande som jag har citerat.

  Det är ju precis detta som jag utmanar, eller om du vill, opponerar mej emot.

  Du gör en koppling mellan Filadelfia kyrkan i Stockholm och församlingen i Jerusalem och ser dessa som riktmärke på kunskap och andlig mognad.

  Detta är detta egocentriska högmod som karaktäriserar pingströrelsen och i ännu högre grad trosrörelsen.

  Det är en eufemistisk form av ersättningslära. Men frukten har sannerligen inte uteblivit.

  Lukas 22:24-26

  En tvist uppstod ock mellan dem om vilken av dem som skulle räknas för den störste. Då sade han till dem: “Konungarna uppträda mot sina folk såsom härskare, och de som hava myndighet över folken låta kalla sig ‘nådige herrar’. Men så är det icke med eder; utan den som är störst bland eder, han vare såsom den yngste, och den som är den förnämste, han vare såsom en tjänare.

  1 Kor. 1:26-29

  Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

  Vore inte detta något att ta med i räkningen?

  Guds Rike är “riket tvärsemot”. De som vill ha makt och bli stora måste uppoffra sig själva.

  Och tack och lov för det, för det betyder att inga med maktbegär lyckas. Tröskeln är låg men limbo-ribban ligger också lågt. (Om du förstår denna liknelse.)

  Vill du svara på detta eller tillägga något får du komma med citat som du tolkar. Tyckande utan citat kommer jag inte att släppa in.

  Diskussionen här måste vara seriös och inte bara människotankar. Tröskeln är låg och ingen kommer att hånas för sina tolkningar.

  /Kjell

      (Reply)

 4. För övrigt skulle jag vilja mana alla som läser här och vill deltaga i diskussionen att läsa alla S-E Skölds kommentarer i detta samtalsforum.

  Med stigande förvåning läser jag detta och för säkerhets skull har jag arkiverat det så att det inte bara försvinner ut i cyber-space…..

  /Kjell

      (Reply)

 5. Texterna kanske redan har varit uppe men då repeteras de här.
  Hebr 12:24
  “Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.”
  Luk 16:15-16
  “Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.”

  Menar att dessa texter gäller för oss hedningar. Läste senaste kommentaren av S-E via din länk om att han ser sin uppgift utifrån Hes kap 2 o kap 3. Dessa kapitel visar dock hur Hesekiel blir kallad till Profet för Israel. Vidare tror jag visst att även texterna i GT kan tala till oss hedningar, Gud visar exempelvis vem han är i dem, men jag tror inte att Gud vrider tiden tillbaka.

      (Reply)

 6. Kjell,

  “Med stigande förvåning läser jag detta och för säkerhets skull har jag arkiverat det så att det inte bara försvinner ut i cyber-space…..”

  Då kan vi lägga till dessa kommentarer också:

  2014-10-26 06:05:50 – S-E Sköld

  Jer. 20:7-8 “Du HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas; du grep mig och blev mig övermäktig.

  Så har jag blivit till ständigt åtlöje, var man bespottar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga; jag måste ropa över våld och förtryck, ty HERRENS ord har blivit mig till smälek och hån beständigt”

  SLUT CITAT

  Antar Sköld tillämpar dessa verser på sig själv. Bespottarna torde vara dem som ställer sig tvekande till Sköld som Guds språkrör och profet.


  2014-10-26 01:20:54 – S-E Sköld

  anonym: “eftersom du inte har en aning om vad som händer i kristenheten i dag, men som pågått länge så uppmanar jag dig att sätta dig in i detta annars kommer du inte kunna vara en pålitlig herde eller vägledare för männniskor”.

  Det viktiga för mig, och för min Herde, är att jag hör Hans röst och gör det Han säger åt mig att göra. Och jag är nöjd med det, och Han också. Men tydligen inte Du?

  Mvh/S-E

  SLUT CITAT

  Återigen ser vi en högmodig person bedyra att han är utvald av Gud. Varför ens fortsätta försvara sig om man går med Herren?

  2014-10-25 08:32:57 – S-E Sköld

  Anonym: “Vad har varit din uppbyggelse litteratur och ledare genom åren förutom Bibeln då?

  Vad/vem är din källa?”


  Som “nyfrälst” läste jag ett antal böcker skrivna av Watchman Nee. I övrigt kan jag inte säga, att jag varit någon bokläsare, av andlig litteratur.

  När jag fick min kallelse, som nyfrälst, 1969, talade Gud till mig med orden från Hes. kap 2 och 3, att jag skulle få äta “bokrullen”, vilket jag då inte förstod vad det var, likaså att Han skulle göra min panna hård som flinta, som diamant, och vad jag skulle med en sån panna till kunde jag inte fatta; då jag sedan ett antal år arbetade med svaga, också ibland s.k. utslagna människor, som minst av allt behövde möta “hårda pannor”. Men under “resans gång” har jag insett att det handlar om predikantpannor: religiösa pannor.

  Mvh/S-E

  SLUT CITAT

  Ett återkommande tema hos Sköld är hans syn på sig själv som Guds profet. Titt som tätt tycks han jämföra sig med bibelns profeter. Sköld nämner att Gud talat till honom från Hes kapitel 2 och 3. Läs vad som står där. Jag ber i förväg om ursäkt för att denna kommentar blir ovanligt lång men jag vill gärna citera det mesta Sköld pekar på.

  Hes 2:1 Han sade till mig: “Du människobarn, stå upp på dina fötter så skall jag tala med dig.”
  Hes 2:2 När han talade till mig, kom Anden in i mig och reste mig upp på mina fötter. Och jag hörde honom tala till mig,
  Hes 2:3 han sade: “Du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till denna dag.
  Hes 2:4 Till barnen med fräck uppsyn och med hårda hjärtan sänder jag dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren, HERREN.
  Hes 2:5 Vare sig de lyssnar eller inte – ty de är ett upproriskt släkte – skall de ändå inse att en profet har varit ibland dem.
  Hes 2:6 Och du människobarn, frukta inte för dem och frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord och förfäras inte för dem, ty de är ett upproriskt släkte.
  Hes 2:7 Du skall tala mina ord till dem vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska.
  Hes 2:8 Men du människobarn, hör vad jag talar till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig.”
  Hes 2:9 Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle.
  Hes 2:10 Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och jämmerrop uppskrivna.
  Hes 3:1 Han sade till mig: “Du människobarn, ät vad du ser framför dig! Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus.”
  Hes 3:2 Jag öppnade min mun, och han gav mig rullen att äta.

  Vad säger ni? Det går knappast att misstolka Skölds budskap om sig själv som Guds profet, eller hur?

      (Reply)

 7. Andreas Frost,

  Det tråkiga är ju också att metoden funkar. En självupptagen gaphals som citerar Bibeln och talar i gåtor lyckas intimidera de snälla och konflikträdda samtidigt som han leder misslyckade makthungriga till att bli entusiastiska.

  /Kjell

  PS. Jag nämner helst inga namn men om det är otydligt vill jag förklara med namn på både “snälla konflikträdda” och “misslyckade makthungriga”.

      (Reply)

 8. Kjell,

  Jag läser också med stigande förvåning. Där fanns en hel del att ställa sig undrande inför.
  Menar han verkligen att judarna valde det som hände dem under andra världskriget…?!

      (Reply)

 9. Ingela,

  Man kan ju hoppas att det var ett missförstånd, eller kanske dåligt uttryckt. Men jag befarar det värsta för väldigt mycket av hans tankevärld tycks snurra runt OHÖRSAMHET och DOM, om “synd, rättfärdighet och dom”.

  Visst skall detta budskap finnas med, men det får inte stanna vid det. Det är ju i kontrast till detta som frälsningen blir ett gott budskap.

  När man slutade predika om synd och omvändelse behövde man hitta på ett nytt innehåll för att göra frälsningen till ett glädjefullt budskap.

  Då hittade man på prosperityläran. Vilken således med rätta kan kallas för en antikristlig lära.

  I samband med detta uppstod prestationstro och gärningslära. Och så blev det precis som i New Age att man får skylla sig själv om man inte är rik och frisk och vacker.

  Sedan, vad gäller Sköld, får vi komma ihåg att hans hela tankevärld (och hopp?) är att Gud skall döma folk bara för att en del ledare är, eller har varit, ohörsamma.

  Så jag fruktar att han faktiskt menar att Europas judar fick skylla sig själva att de blev ihjältorterade.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Ingela,

  På förekommen anledning, som det heter med eufemism, väljer jag att citera Skölds kommentar oavkortat!


  2014-10-26 20:51:39 – S-E Sköld

  Stig Melin: “Vi vet också att Han vill hjälpa sitt folk, både judar och hedningar genom det”.

  Vill är en sak, men Mose förelade Guds folk “vägen till livet och vägen till döden. Så må du då VÄLJA livet”.

  Historien berättar vad de valde, t.ex. 2 Världskrigets händelser. Har Du redan glömt det?

  Mvh/S-E

  Man vet ju aldrig om den kommer att tas bort för att dölja denna förbannelse av Guds Israel.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Och för helhetens skull återger jag även S-E Skölds respons på undran om han verkligen menar att Guds folk torterades ihjäl i andra världskriget på grund av eget val.

  VARNING! skrämmande läsning:

  2014-10-27 11:32:49 – S-E Sköld

  B-O L: cit; Så jag fruktar att han faktiskt menar att Europas judar fick skylla sig själva att de blev ihjältorterade. citat slut”.

  Judarna, liksom vårt svenska folk, har blivit förelagda “vägen till livet och vägen till döden. Så må du då välja livet”.

  Judarna genom Moses och svenskarna, vilka jag själv tillhör, genom boken OFREDSTIDER.

  Men vi väljer själva, eller rättare sagt, våra ledare VÄLJER ÅT OSS, därför är det avgörande viktigt att ledarna inte är blinda herdar. Men mestadels har vi valt dem själva, så där ligger vårt personliga ansvar. Samma är förhållandet med landets ledning, lagstiftarna, de är ju som ledare ett resultat av våra val, folkets val.

  Gud har SKAPAT MÄNNISKAN med FRIHET att VÄLJA och det för med sig ett ANSVAR som vi INTE kan delegera till någon annan: det måste vi själva ta, det är PERSONLIGT, för oss var och en. Det yttersta av det valet handlar om vår evighet!

  Många i vårt land kommer att lida på grund av Kristenhetens ledarskaps val, tyvärr, men så är vår tillvaro: att genom en människas olydnad kom hela mänskligheten på fall och genom ens lydnad, upprättades allt. För den som VÄLJER att tro på Jesu verk på Golgata. I annat fall går människan EVIGT FÖRLORAD. Och han som ordnade med gasugnar på jorden, kan nog ordna ett och annat bestialiskt i sitt eget Gehenna.

  Men finns det någon som applåderar Satans gärningar, så är den i så fall lika korkad som den, som vill misstänkliggöra andra att göra det.

  Mvh/S-E

  Jag avstår från ytterligare kommentar för jag tror att den som har blivit frälst av nåd och har omvänt sig och inser sin egen totala konkurs utan Jesus Kristus vår Frälsare och Herren förstår att detta är grovt hädande av Gud och hans utvalda folk.

  Den som släpper in sådana inlägg på sin blogg, utan korrektion eller tillrättavisande, är utan tvekan medskyldig!

  /Kjell

      (Reply)

 12. Försöker finna ord för min reaktion efter att ha tagit del av S-E,s senaste kommentarer här ovan men nu tar nog min förmåga att uttrycka slut. Tänker “chock” men det kanske är för starkt eftersom jag kan trycka ner tangenterna. “Hur galen får en människa bli?” är en annan variant men den tanken kanske inte bidrar så mycket. “Nya nivåer i galenskaperna” är ett annat uttryck som jag kanske skulle kunna använda. Sedan tänker jag saker som jag faktiskt inte tänker nämna. Vem av S-E,s vänner vågar ta bladet från munnen och rätta till honom? Men å andra sidan, han säger att han varit frälst i 45 år och fick sin “profet-tjänst” vid samma tid. Hur många ska inte försökt tala honom till rätta? Ett antal av de som portat honom skulle jag tro. Men de senaste uttalanden om judarna är komplett för mycket. Nu måste väl ända fler reagera.

      (Reply)

 13. Guds syn på Sitt Folk judarna är:”
  Matt 25:40
  “Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

  Dessa mina minsta är judarna.

  Bibelversens exakta motsats, eller kanske ska jag skriva EXAKTA MOTSATS är koncentrationslägren och Hitlers med fleras förföljelse!!!!!!!!!!!!

  Vidare biter jag mig i tungan.

      (Reply)

 14. Jag beslutar härmed att inte ge vidare spaltutrymme åt S-E Sköld.

  Som avslutning vill jag dock visa på följande uttalande (se kommentar ovan).

  Judarna, liksom vårt svenska folk, har blivit förelagda “vägen till livet och vägen till döden. Så må du då välja livet”.

  Judarna genom Moses och svenskarna, vilka jag själv tillhör, genom boken OFREDSTIDER.

  Här jämställer sig denne man med Moses och sin bok med Moseböckerna (kanske hela Bibeln)…

  Detta är storhetsvansinne och absolut inte ett tecken på en Guds profet.

  Var och en må själv veta hur, och var, man vill reagera på ytterligare hädelser av denne man.

  På denna blogg kommer jag inte själv att skriva mer om honom och inte ta in ytterligare galenskaper från honom, eller kommentarer om honom.

  Mitt förslag är att vi alla ber för honom så att Gud, om möjligt, kan leda honom till omvändelse.

  Kanske skulle han då med sin outtröttliga entusiasm till och med kunna vara till välsignelse.

  /Kjell

  PS. Per email är vem som helst välkommen.

      (Reply)

 15. Kjell skriver: “Mitt förslag är att vi alla ber för honom så att Gud, om möjligt, kan leda honom till omvändelse.”

  Sällar mig till detta. För Gud är allt möjligt.

      (Reply)

 16. I en bloggposten hänvisade jag till en mycket bra Dagen-artikel angående helande-shower. Det har nu kommit en replik till denna Dagen-artikel.

  Men först repeterar jag något av det Roland Sennerstam skrev: Offentlig eller enskild förbön för sjuka?.

  Roland Sennerstam, är läkare och cancerforskare. Han berättar att hans far var pingstpredikant och tog med sig en äldstebroder och en oljeflaska och åkte hem till sjuka som ville ha förbön, enligt instruktioner i Jakobs brev. Smörjde med olja i pannan och bad. Sedan överlämnade de resten åt vår Herre och tog inte på sig någon botandekraft att stärka sin roll med.

  Han nämner även att när Katrine Kuhlman från USA var i Göteborg på 60-talet och hade stora helandemöten på gamla Ullevi, gjorde pingstvännen och göteborgsläkaren Sven Adrian en uppföljning av botade på sjukhusen i Göte­borg. Han kom inte tillbaka med något verifierat under.

  För helhetens skull vill jag nämna att han även talar om den så kallade cancern vilkens botande tillskrivs Jens Garnefeldts mirakelmöten.

  Det cancerfall som rapporterades från Garnfeldts möte var ett botande av ett basaliom. Dessa små knölar uppträder oftast i ansiktet och växer sakta och orsakar aldrig några dottersvulster i kroppen.

  Därför blir de aldrig dödande och förtjänar inte beteckningen cancer. Med ett litet kirurgiskt ingrepp tar man bort knölen och sedan är patienten botad.

  Nu har det alltså kommit en replik på Rolands artikel. Repliken heter Jesus bad ofta om helande offentligt.

  Det är en väl beprövad metod, när man vill hitta på en utombiblisk lära, att börja “bevisföringen” med ett totalt missledande påstående eller en felaktig fråga.

  Rubriken är falsk! Jesus bad inte om helande för någon, utom kanske om du räknar dit uppväckandet av Lasarus från döden.

  Joh. 11:41-42 Då togo de bort stenen. Och Jesus lyfte upp sina ögon och sade: “Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag visste ju förut att du alltid hör mig; men för folkets skull, som står här omkring, säger jag detta, för att de skola tro att det är du som har sänt mig.”

  Så vitt jag nu kan minnas finns det bara ytterligare tre redovisade tillfällen där Jesus bad i andras närvaro:

  1. Riktat till de sjuttio när de kom tillbaka:

  Matt. 11:25-26 Vid den tiden talade Jesus och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga. Fader; så har ju varit ditt behag. (Detta rapporteras även av Lukas i 10:21)

  2. På korset:

  Lukas 23:34 Men Jesus sade. “Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

  Lukas 23:46 Och Jesus ropade med hög röst och sade: “Fader, i dina händer befaller jag min ande.” Och när han hade sagt detta, gav han upp andan.

  3. Den översteprästeliga förbönen i samtal med lärjungarna:

  Joh_17:1- Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: “Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig, (och resten av kapitlet).

  För övrigt står det uttryckligen att Jesus gick undan och var för sig själv när han bad.

  Notera således att utgångspunkten för repliken är falsk. Jesus bad inte för sjuka, han helade dem.

  Visserligen skedde detta ofta i sammanhang där andra människor var närvarande, men det handlade inte om några förevisningar.

  Replikens författare Erna Berger-Sundin blandar sedan trosrörelsens villoläror med missledande retorik.

  Bland annat skriver hon: “Vad gäller basaliom är det lika viktigt att bli helad från det som om det gällde migrän.

  Men detta är ju ingen replik på det Roland Sennerstam skrev. Det enda han berättade om, med sin fack-kunskap, är att basaliom lätt kan botas och inte bör kallas cancer.

  Erna Berger-Sundin avslutar med:

  Och när det gäller Sven Adrians efterforskning kan det kanske helt enkelt vara så att helanden inte befästes genom vittnesbörd? Tiger man med vad Herren har gjort och inte ger honom äran kan man mycket lätt förlora helandet. Tyvärr har vår otro och skepticism saboterat många mirakler i detta land.

  Detta är kärnan i trosrörelsens villolära angående underverk och helande!

  Erna Berger-Sundins replik håller verkligen inte måttet och borde inte ha publicerats.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell, eftersom du nu beslutat dra ett sträck i ämnet, kan jag bara säga att jag förfasar mig över somligas profetanspråk och jämförelser med Mose och så vidare.

  Man undrar att senaste dagars proklamerande inte skapat en större reaktion?
  Ofattbara uttalanden verkar passera nästan obemärkt.

      (Reply)

 18. Ingela,

  Jag har bara en förklaring att komma med. Det är ett citat av Herren själv:

  Joh. 5:44: Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  Prestations-tro är otro i Herrens ögon.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Ingela: “Man undrar att senaste dagars proklamerande inte skapat en större reaktion?
  Ofattbara uttalanden verkar passera nästan obemärkt.”

  Ja Ingela, det är obeskrivligt tragiskt att inte fler reagerar. Kanske har en del blivit skrämda av …… hot? Samtalsforumet där ….. skriver här iaf tappat min respekt. Man varnar för en del saker men ser inte ens denna blinda så kallade profet.

      (Reply)

 20. Ingela skriver: “Ofattbara uttalanden verkar passera nästan obemärkt.”

  Kan ytterligare en orsak till detta vara att många fått höra in till hjärntvättandets nivå att man inte ska kritisera för då har man någon ond makt i sig. Enligt de som inte vill granskas. Rent av som ett skäl till att inte prövas ska man inte prövas. Fast det säger givetvis inte de som kopplar samman ond makt med prövning. Kanske är det flera som egentligen reagerar men inte törs känna vid sin reaktion eftersom de fått lära sig denna ytterst obibliska “kunskap” att kritik skulle ha med ondska att göra. Så länge det är åhörarna det handlar om. De som prövas kan kasta ur sig all världens kritik utan vidare, “givetvis.” Som om det vore skillnad på människor.

  (Själv är jag fortfarande illa berörd av gårdagens citat, av allt jag läst genom åren på “kristna” bloggar tog nog gårdagen priset och då har jag ändå fått utstå både “uppenbarelser” och “profetior” mot min person i offentlighetens ljus.)

      (Reply)

 21. Vill bara be alla att inte köra vidare bakvägen.

  Låt oss lämna den falske profeten i Herrens händer.

  Tillräckligt har sagts och tillräckligt med bibliskt bevis har presenterats,

  Låt er inte utmanas av pratmakaren Lindskogs sluga bråkmakeri.

  Lika barn leka bäst!

  Andreas Frost,

  Jag bytte ut ett namn mot punkter ….. men håller för övrigt helt med dej.

  Ulrika skrev: “Kanske är det flera som egentligen reagerar men inte törs känna vid sin reaktion eftersom de fått lära sig denna ytterst obibliska ‘kunskap’ att kritik skulle ha med ondska att göra.”

  Det är möjligt, men kanske avstår de flesta för att de inte vill bli utskällda av både snälla och elaka i hejarklacken.

  /Kjell

  PS. Jag förstår innerligen hur svårt det är att tiga om de lögner och den villa som tydligen fritt får spridas under titeln “I Bibelns Ljus”.

      (Reply)

 22. På förekommen anledning….

  Man får be för vem man vill, närhelst man vill.

  Den person man ber för behöver inte godkänna att men ber för honom.

  Vi har ju fått uppdraget att be för våra fiender och för dem som förföljer och förbannar oss.

  Låt oss lyda Gud mer än människor.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Jag kan rekommendera Erik och Birgittas senaste ‘rapport’ för vecka 44.
  Där tar de upp det här med den religiösa subkulturen (särskilt inom Pingst), som bland annat har bäddat för hur man sett på ‘kritik’.

      (Reply)

 24. Jag skulle med klämton vilja poängtera att alla som skriver här anser att abort är barnamord.

  För detaljer hänvisar jag till en bloggpost här och en bloggpost hos Vakna Sverige.

  Moloks Ande

  ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster…” (Psa 139:16)

  Och tilläggningsvis vill jag bekänna att jag själv även anser att IVF (in vitro fertilisation) leder till abort och att användande av donor-sperma eller donor-ägg är en sorts äktenskapsbrott.

  Jag förstår att det kommer att finnas läsare som tycker jag är hård och har fel med detta, men bevisbördan är deras.

  Känslomässiga argument gäller inte.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Kjell: “Jag vill bara understryka att när man avpersonifierar Den Helige Ande är man ute på tunn is, ”

  Har jämfört bibelställen i Matt (1:18, 3:11, 12:32, 28:19) om den helige Ande med Jehovas vittnens version. Samtliga dessa bibelställen i deras version har avpersonifierat den helige Ande. När man läser deras texter får man intrycket av att de talar om en ande vilken som helst. Typ “anden i flaskan.”

  Fråga: Du skriver “helige” med stort H medan SFB skriver med litet. Vad är rätt?

  Vad vill jag säga med min jämförelse? Jo, jag menar att “helande-predikanterna” i praktiken delar JV,s tolkning med den skillnaden att de inte erkänner den. Och med det sagt vill jag säga att “vi” är mer lika och lika bedragna som människor än vad vi kan tro. Ja, kanske kommer jag sluta att fråga människor vilket samfund de tillhör och lära känna dem utifrån sin personliga tro i stället. Det är inte samfundet som gör människan. Det sitter individer som älskar Gud både i JV,s bänkar och i Pingstkyrkans bänkar och i prosperitys bänkar. Godtrogna människor överallt. Sedan vill jag säga att jag är glad över att den helige Ande är en Gudomsperson och inte något som ryms i en flaska eller i en speciellt utvald person. De flesta av oss möter ju inte ens dessa “ande-människor” men får ledas av Hjälparen iaf.

      (Reply)

 26. Ulrika,

  Jag flyttade din kommentar till denna tråd. Inte för att den var Off Topic där du skrev den, men för att jag gärna skulle vilja begränsa diskussionen där till bedrägeriet att stora under och mäktiga väckelser sker lång, långt borta.

  På engelska får detta “långt, långt borta” en extra betydelse. Sagor på engelska börjar ofta med “far, far away and long, long ago”. Så när jag skriver “långt, långt borta” är det en antydan att det handlar om en saga, eller en fabel.


  Jehovas Vittnen grundades av en lögnare som hette Charles Taze Russell. Han påstod sig vara ledd av Gud och ha översatt Nya Testamentet från Koine-grekiska under direkt ledning, så att de fel som fanns i gängse översättningar avslöjades.

  När han anklagades och ställdes inför rätta visade det sig att han inte ens kunde det grekiska alfabetet.

  Jehovas Vittnen påstår att Jesus är ärkeängeln Mikael.

  Vi vet att detta är lögn för änglarna är skapade varelser och i Guds Ord, Bibeln, står det tydligt att Jesus skapade universum.

  Alla jämförelser eller utgångspunkter som tar med Jehovas Vittnens teologi törs jag utan minsta tvekan säga att de leder till felaktiga slutsatser.

  Att Jehovas Vittnen avpersonifierar Den Helige Ande är “logiskt” i “ljuset” (egentligen mörkret) av deras teologi.

  Du behöver inte läsa deras korrupta översättning av Bibeln för att se denna tendens. Det räcker att läsa bland andra Bibel 2000 där man lutar åt samma håll. Den Helige Ande blir en “kraft”, en sorts gudomlig elektricitet, och samvetet har i stort sett avskaffats.

  Jag bekänner Jesus som Skaparen och skriver Den Helige Ande, med stora bokstäver, för att markera mot detta vansinne.

  Gudsfruktan är ju “vishetens begynnelse”. Det medför att Gudsförnekande är vansinne.

  I vår tid finns det tre strömningar som förnekar Jesu Gudom.

  1. Islam
  2. Jehovas Vittnen
  3. Ett antal extrema Ny-Judaister

  Jag vill inte ta med Guds utvalda folk i listan för dessa vilar under ett löfte att de en dag (snart hoppas vi) skall se upp till den de har stungit och i likhet med Thomas utbrista: “Min Herre och min Gud!”.

  Men varning! Det finns en hel del villolärande sammanhang som endera nedklassar Herren Jesus Kristus, eller upklassar medlemmarna till små jesusar eller små gudar. Listan är lång så det får vi ta en annan gång.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Både här och annorstädes beslutades det att vi skulle sluta kommentera angående S-E Sköld, men detta var ju under förutsättningen att han själv slutade skriva kommentarer. Eftersom hans abstinens var kort tar jag upp följande.

  Jag skall citera en liten del av en kommentar skriven av S-E Sköld 2015-01-27 14:54:53

  Gud talar inte emot sig själv.

  Bibeln kan liknas vid en våg, som visar vad som är äkta och vad som är oäkta: Vad som kommer från Gud, och vad som inte gör det. Det är på den vågen som boken Ofredstider skall vägas.

  Talar den som Bibelns Gud talar? Stämmer det som sägs i den med Guds ord, Bibeln?

  Avviker den på någon punkt från Bibelns undervisning?

  Det är frågor man skall ställa om boken Ofredstider och låta Bibeln besvara.

  Om skriften OFREDSTIDER på en enda punkt avviker från Bibelns lära om Gud, vad Han talar till Människan och hur Han gör det, eller från Bibelns människosyn, då är den inte sänd av Gud.

  Men om den till alla delar överensstämmer med Bibeln, då gör den väl som tar vara på det som står skrivet i den och låter sig vägledas av det”.

  Det låter ju “bra”, men riktigt så enkelt är det inte.

  Även när man citerar ordagrannt ur en erkänd bibelöversättning kan man vara helt obiblisk i den tolkning man sedan grundar på texten.

  Frågan är således inte huruvida alla citaten i “skriften OFREDSTIDER” är korrekt kopierade. Frågan är huruvida författaren återger en korrekt tolkning med ett budskap som leder läsarna rätt.

  Sedan finns det ju även förutspåelser (sianden) i “skriften OFREDSTIDER. Sådana kan inte testas mot Bibelns texter, men måste bedömas enligt de regler som finns för siande.

  Det finns två regler angivna i Bibeln:

  1. Om “profeten” förkunnar en lära som är i strid med Guds Ord så skall man inte lyssna på honom.
  2. Om det som “profeten” siar om inte sker, så har han talat förmätet, egna ord och inte Guds Ord.

  I båda fallen skall man inte lyssna på honom.

  Jag nöjer mej med att konstatera att det “profeten” siade om inte har skett. Trots att det var mycket urgent för mer än ett kvarts sekel sedan.

  /Kjell

      (Reply)

 28. (Sjövilda datorer här….tredje gången gilt)

  Jo,
  Ett förvrängt ord, som får svåra konsekvenser, är ordet “förnyat” förbund.Det är ett ord som, inte minst inom MFS, fått spridning och fäste. En av de svåra konsekvenserna är att “vi” lever kvar i gammaltestamentlig anda trots att vi lever i en tid då Guds förbund är ett nytt förbund.

  Efter ett bibelstudium om ett nytt förbund (ni inser skillnaden mellan någonting nytt och någonting förnyat) frågar jag mig själv: “Hur mycket GT/MFS-anda bär jag på”?

  https://litevardagstro.wordpress.com/

  /Ulrika

      (Reply)

 29. Kjell

  Det finns en risk att du förlitar dig på din egna “visdom”

  Du hamnar snabbt i ett ämne som har gnagt i ditt inre i många år. Du kan inte bara ta del av ett budskap för prövning för egen del…..utan måste något tvångsmässigt analysera det till bristningsgränsen med andra skrivares bekräftelse.

  För egen del har jag inga problem med denna prövning…..för jag har inga bindningar till budbärarens person som sådan. Jag tror att det för din del är problemet “budbäraren”

  Du har blivit fixerad av budbäraren som har en destruktiv inverkan i ditt skrivande.

  Be Gud att han löser dig från detta.

  Du har så mycket att ge…….låt inte detta få bli ett “svart” period i ditt skrivande

  mvh

  B-O

      (Reply)

 30. B-O,

  Sanningen håller i alla situationer inför alla människor, oavsett om vi känner dem eller inte.

  På en annan blogg har du vittnat om mötet med en man som fick lägga en gammal börda vid Korsets fot.

  Antag att denne man hittar in på en blogg där S-E,s budskap förmedlas. Antag att mannen, som nyfrälst, börjar läsa om den fördömelse som sprids i hans bok och blir fundersam. Budskapet går ju inte ihop med det löfte som du precist förmedlat om att få lägga bördor vid korsets fot.

  Vad säger du till mannen?
  “Det finns en risk att du förlitar dig på din egna “visdom” och “du har blivit fixerad av budbäraren som har en destruktiv inverkan i ditt skrivande.”?

  Vilken Sanning vill du förmedla?

  /Ulrika

  Ps.”låt inte detta få bli ett “svart” period i ditt skrivande”

  Mörkt blir det när man inte vill hålla Ljusets ljus klart/rent.

      (Reply)

 31. Bengt-Olof Lindskog,

  Det är fler än Kjell som är trött på SK. Om man påstår att Gud har dikterat en bok så är man ute på väldigt tunn is.

  Det är inte Kjell som är problemet utan SK påstående som saknar trovärdig grund.

  Det är få böcker av Bibeln som påstås blivit till genom diktamen från Gud. De flesta böckerna har tillkommit genom inspiration från Gud, inte diktamen. Det finns all anledning att vara vaksamma med personer som påstår att deras skrift är att jämställa med Bibeln. Bibeln varnar för högmod. Lägg därtill alla hot som SK kommer med om man kritisera eller ifrågasätter hans åsikter. Känns inte Bibliskt ett dugg. Finns det överhuvudtaget avsnitt i NT där Jesus eller apostlarna bemöter frågor med hot?

      (Reply)

 32. Bengt-Olof Lindskog skrev: “Du hamnar snabbt i ett ämne som har gnagt i ditt inre i många år.”

  Talar du “profetiskt” nu? Det är varken något ämne som gnagt i mej och det finns ingen historia på många år.

  Det enda jag konstaterar angående så kallade profetiska budskap är att merendelen är “kött” och inte ande.

  Men jag har även hört genuina budskap fast det handlar om sällsamheter.

  Sedan har jag två anmärkningar att göra till dej:

  1. Du har ju själv bevisat att du har behovet att stå upp för det du tror på. Hur kommer det sig att detta är rätt för dej om det är fel för andra?

  2. Som vanligt svarar du aldrig sakligt på kommentarer. Min kommentar handlade om att man faktiskt kan citera korrekt ur Skriften och ändå predika ett felaktigt budskap. Har du några sakliga invändningar mot det?

  Se där finns två frågor du skulle kunna försöka att svara sakligt på.

  Gud välsignar bruket av det förstånd han har givit oss.

  Du vet det där med att ära och älska Herren med all vårt hjärta, all vår själ, allt vårt förstånd och all vår kraft.

  Bollen är din. Sakliga svar är alltid välkomna oberoende om de håller med eller motbevisar.

  Tjafs och tyckande är inte välkommet.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Man kan citera Bibeln rätt och ändå ha fel lära.
  Ja. Det bevisades väl i det extrema när Jesus frestades i öknen…
  ‘Det står skrivet…’ Satan ryckte verser ur sitt sammanhang.

  Jesus svarar, ‘det står också skrivet…’

      (Reply)

 34. Ingela,

  Själafiendens problem är att han vill ha makt och bli prisad.

  Han smittar oss gärna med den “andan”.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Bengt-Olof Lindskog,

  S-E Sköld skrev 2015-01-29 14:32:21

  Det sägs att Lewi Pethrus hävdade, att “tiden är sanningens bästa vän”. Och jag håller med honom i synsättet till 100%!

  Om jag inte missminner mej sade Lewi Pethrus detta angående falska profeters sianden.

  Efter en tid kan man nämligen veta om förutspåelser gått i uppfyllelse eller ej.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *