Historiskt och vetenskapligt korrekt

Historiskt och vetenskapligt korrekt?

Detta blir en ganska “långrandig” artikel som är början på en översikt av de olika episoder, eller tidsåldrar som vi kan läsa om i Guds Ord. Framför allt denna första artikel är lång eftersom det finns vissa saker som man måste ta med om man vill kunna förstå resonemanget.

Låt oss ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.

(Om du klickar på bilden kan du förstora den så att den blir läsbar.)

De första 5 böckerna kallar vi på svenska “Moseböckerna”. Detta är bibeltroget för i Nya Testamentet refereras det till dessa 5 böcker och när det finns citat står det att Moses skrev, eller Moses sade, och dylikt.

Jesus understryker böckernas betydelse med följande varning (Joh 5:46-47)

Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?

I Moseböckerna står det “Och Mose skrev ner alla HERRENS ord.” (2 Mos. 24:4), “HERREN sade till Mose: “Skriv upp åt dig dessa ord,” (2 Mos. 34:7), “På HERRENS befallning upptecknade Mose” (4 Mos. 33:2), “alldeles så som HERREN hade befallt honom att tala till dem” (5 Mos. 1:3).

Både i Gamla Testamentet och Nya Testamentet refereras det till Mose böcker.

Precis hur Moses sammanställde dessa böcker vet vi inte men det finns antydningar att en del skedde på “direkt diktamen” från Gud. Sedan finns de inget som hindrar att en del består av information från muntlig tradition eller tidigare dokument. Och en del är givetvis beskrivningar av skeenden där Mose själv var närvarande.

Men, låt oss, som sagt, ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.

Gud skapade universum på sex dagar och vilade på den sjunde dagen.

Att det finns läror och teorier som vill förneka detta vet vi ju alla. Men inte alla vet att den sataniska villolära som kallas “evolutionsteorin” faktiskt inte är mer än 200 år gammal.

I all korthet började det med James Hutton, född 3 juni 1726 i Edinburgh, död där 26 mars 1797. Han var en skotsk geolog. Hutton utgav 1785 Theory of the Earth, med undertiteln an Investigation of the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the Globe (ungefär: en undersökning av de lagar som kan iakktas i markens sammansättning, upplösning och återställande på jordklotet) James Hutton fantiserade ihop att jorden var miljoner år gammal, i motsats till den gängse uppfattningen att den var ungefär 6000 år.

Jag förstår att detta med miljoner år låter helt naturligt för dem som har indoktrinerats med evolutionslärans lögner. Men stanna nu upp lite grand och fundera på hur Hutton kunde komma fram till denna slutsats.

Hittade han en sten med inskriptionen “denna sten är 4 miljoner år gammal”? Eller fick han kanske en övernaturlig uppenbarelse som avslöjade detta för honom.

Det fanns inga mätmetoder som han kunde stödja sig på. Den enda grund han kunde bygga på var egen fantasi och en innerlig önskan att Gud inte finns och att således Moses hade fel.

Nåväl, Huttons bok gillades av en annan skotsk geolog, Sir Charles Lyell, född 14 november 1797 i Kinnordy nära Kirriemuir i Forfarshire, död 22 februari 1875 i London. 1830 fantiserade han ihop ‘the geologic column’ och skrev en bok om detta med titeln ‘Principles of Geology’. Sir Charles Lyell var tydligare än Hutton i sin bekännelse och målsättning. Han angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses.

Han sade att inga globala katastrofer eller revolutioner har förekommit, dessa har alltid varit lokala, och lika litet har en fullständig förintelse av floran och faunan någonsin ägt rum. I stort sett har en jämn utveckling försiggått från den tid, då den glödande, flytande jordkärnan täcktes med en fast skorpa. (Härmed hade han i egna ögon “bevisat” att syndafloden aldrig hade inträffat.)

Jag skall inte trötta ut med mer om den villolära som kallas evolutionsläran och numera säljs under den falska benämningen “vetenskap”. Vi vet alla att Lyells bok ledde till att teologen Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, valde att bli ateist. Han berättar själv att Lyells bok gjorde honom till ateist. Han kastade ut Moses och kunde alltså inte tro på Jesu ord. Charles Darwin tog med sig Lyells bok på sin resa som bland annat förde honom till Galapagos. Han publicerade sin bok “Origin of the Species” 1860 eller kanske 1859.

Detta får räcka angående de relativt nya villoläror som vill förneka skapelsen.

Sedan har det tyvärr uppstått ett antal bortförklaringar av skapelseberättelsen även i så kallade kristna led. Dessa är i allmännhet så “dumma”, ursäkta ordet, att det finns ringa anledning att ens nämna dem, men jag skall ändå ta med 3 exempel. Det finns nämligen 3 hopkok som man försöker sälja åt “kristna”.

A. The Gap-theory

Enligt “The Gap-theory” ligger det miljoner (eller miljarder) år mellan vers 1 och vers 2 i 1 Mos. 1.

1 Mos. 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Men det gick tokigt och sedan gick det miljoner år, eller kanske miljarder nu för tiden. För evolutionisterna har successivt ökat jordens ålder med stor hast när de insåg att deras argument annars var värdelösa.

Hur som helst. Det gick miss och satan föll och Gud gjorde ett nytt försök. (Underliggande resonemang är att Gud hittills har misslyckats med alla sina försök.)

1 Mos. 1:2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Lycka till om du vill tro på fabler.

B. Dag betyder inte dag utan tidsålder

Ännu ett försök att inlemma evolutionisternas obevisade miljoner år i skapelseberättelsen.

Den som anhänger denna teori måste förklara hur växterna överlevde och förökade sig och bar frukt utan insekter?

1 Mos. 1:11-13

Gud sade: “Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Detta skedde således “den tredje dagen” enligt anhängare några miljoner år innan det fanns insekter och sol och måne.

Nästa “dag” skapade han solens och månens funktion för dag och natt och årstider.

Och dagen efter skapade han havets alla djur.

1 Mos. 1:21-23

Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden.” Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen.

Sedan, på den sjätte dagen kommer turen till det torra landets och luftens skapelser. Då fanns det således insekter som kunde pollinera växterna.

Gen 1:24-25

Gud sade: “Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag.” Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.

Den som hellre tror på ovetenskapliga sagor må själv stå till svars för varför han vill förneka Guds Ord till förmån för fabler.

C. Skapelseberättelsen är allegorisk

Det finns inget att tillfoga om detta. Det heter subjektivism och liberalteologi.

Det handlar om att förklara allt man inte gillar för osannt eller irrelevant.

Om du tror på en av dessa bortförklaringar kan du sluta att läsa här. Resten är totalt nonsens för dej fast det handlar om helig, välsignad Sanning för dem som tror.

Kan vi veta något om Paradiset?

Visste du att Abraham föddes drygt 50 år innan Noa dog och att Sem dog nästan 30 år efter Abrahams födelse?

Ja, det vill säga om vi vill tro på Moses.

Och visste du att Adams son hette Set och hans sonson hette Enos och att Enos dog nästan 100 år efter att Noa föddes?

Kort och gott! Adam berättade säkert för sin sonson hur det var i paradiset och vad som hände. Denne sonson, Set, berättade säkert för Noa om detta och Noa hade 50 år på sig att berätta detta för Abraham.

Det vill säga om vi vill tro på Moses.

Hur dessa sanningar sedan berättades vidare via Isak, Jakob och Josef till Moses vet vi inget om, men Isak dog drygt 25 år efter att Josef föddes.

Låt det vara som det är.

I denna första artikel om tidsåldrarna i Guds frälsningsplan tänker jag begränsa mej till de båda första tidsåldrarna, nämligen Paradiset och tiden fram till Syndafloden.

Vad kan vi då veta om Paradiset?

Ja, inte mycket mer än vad som berättas i 1 Mos kapitel 2 och 3. Men man brukar antaga att Adam och Eva bodde i Paradiset mellan 80 och 100 år. Hur man har kommit fram till detta vet jag inte. Det är utombibliskt och därför inte speciellt viktigt.

Däremot tror jag det är viktigt att förstå att Adam och Eva troligen lärde känna Gud väl, hela den tid när de vandrade tillsammans på kvällarna när dagen svalkades.

Att det var Jesus som vandrade med dem torde vara uppenbart för Han är den osynlige Gudens avbild (Kol. 1:15) och något osynligt, eller någon som är osynlig, kan man ju inte se.

Det fanns inga apostlar i Paradiset, och inte några profeter heller. Men det fanns en herde, och det var Överherden själv. Denne herde undervisade Adam och Eva och var därmed även lärare och evangelist.

Hur väl de än lärde känna Överherden gick det ändå tokigt på grund av egna ambitioner och egen vilja.

Ett av resultaten var att döden kom in i världen. Och Överherden = HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. (1 Mos. 3:21)

De drevs ut ur Paradiset och här börjar nästa tidsålder. Nämligen den mellan Paradiset och Syndafloden.

Och vi vet att Syndafloden kom ungefär 1660 år efter skapelsen. Så den tidsåldern pågick ungefär 1600 år.

Hur många människor som fanns år 1659 vet vi inte men folk åldrades inte som vi gör så det fanns ordentligt med tid att få barn. När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet. Gör om det om du kan!

Den allra mest försiktiga skattningen anger 32 miljoner människor och rimliga beräkningar skattar det på 2 miljarder människor.

Mycket får vi inte veta om den tiden för redan i 1 Mos. 6:5-8 meddelar Gud att han tänker göra slut på processen:

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. HERREN sade: “Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem.” Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon.

Det är alltså inte mycket vi får veta om perioden mellan Paradiset och Syndafloden.

Så står det till exempel att man “började åkalla HERRENS namn” (1 Mos. 4:26) ungefär 150 år efter att Adam och Eva hade drivits ut ur Paradiset. Men vad detta precis innebär meddelas inte.

Kom HERREN nu och då på besök innan dess? Började HERREN gömma sig för människorna?

Sedan följer kapitel 5 som är en släkttavla från Adam till Noas söner. Och genast efter, i kapitel 6, får vi reda på Guds drastiska beslut att utrota både människor och djur. Förutom släkttavlorna får vi egentligen inte veta mycket.

Det torde vara lovligt att ställa ett antal frågor utan att spekulera ihop svar till dessa. Innan jag gör det vill jag först nämna något om språk och skriftspråk.

I allmänhet anses Arameiskan vara världens äldsta alfabetiska skriftspråk. Men innan man använde alfabeten fanns det skrivet språk som använde sig av små teckningar som endera var pictogram eller logogram. Även i dag används logogram och pictogram för att kommunicera information.

Tänk dej att du ser något av följande logogram. Då vet du direkt vad som menas.

Fördelen är att det kvittar vilket språk du talar. Det kvittar till och med om ditt språk skrivs med alfabet, eller om det skrivs med pictogram och ideogram som Kinesiska, eller en blandning av alfabet, pictogram och ideogram som Japanska. Ja, det kvittar till och med om du är analfabet, bara du känner igen symbolen.

Nackdelen är att man inte kan omsätta symbolen i ett skrivet ord och sedan påstå att den som skrev symbolen använde ett visst ord. Och det är tydligt att man inte kan kommunicera vare sig abstrakta eller logiska tankar med hjälp av logogram.

Egypternas hieroglyfer anses vara det äldsta skriftspråk som kan kommunicera koncept, logik och slutledningar. Ett skriftspråk som använder pictogram. Ville man skriva “ordet” anka så ritade man en anka. Men det luriga är att en text skriven med hieroglyfer, där det finns en “anka” med i “meningen” inte behöver betyda “anka”, för samma bild användes även för att kommunicera ordet “son”.

Moses skulle säkert ha kunnat förklara hur man kunde skriva både “anka” och “son” med samma pictogram.

Som svensk borde du inte tycka att detta är konstigt, för svenskan har också så kallade homonymer (ord som låter och stavas likadant). Om jag skriver “anden” vet du inte om det handlar om en sorts anka, eller om en ande. Samma gäller om jag skriver “tomten”. Är det din trädgård eller är det en sagofigur?

Och var lägger du benen när du äter fisk? Detta skämt funkar inte på t.ex. Holländska för dina ben, som du står och går med heter “been – benen”, det skelett som finns inuti heter “bot – botten” och fiskar har “graat – graten”.

I Japanskan, som har massor av homonymer, löser man problemet med hjälp av att använda olika kanjitecken (stiliserade pictogram) för olika betydelser. Jag skall ge ett exempel:

Det är ju ingen tillfällighet att språken är så ofantligt olika och har så stora skillnader i hur man uttrycker en tanke. Det var Guds avsikt när han stoppade Nimrods försök att bli världshärskare. Där vid Babels torn började det. Lade du märke till att Egypterna och Japanerna har diametralt motsatta problem att omsätta tankar i ord?

Noas son Ham fick en son som hette Kush och denne i sin tur blev far till Nimrod. (1 Mos 10) Några åldrar anges inte men Nimrod föddes troligen ungefär 200 år före Abraham.

Vetenskapen, för vad den må vara värd anser att skriftspråket med hjälp av hieroglyfer började användas 2700 åt före Kristus. Men nu vet vi ju att de mätmetoder som används för att bestämma åldern på arkeologiska fynd är väldigt (och jag menar väldigt) osäkra.

I allmänhet anser man att Abraham föddes ungefär 2000 år före Kristus. Somliga anger 2018 år specifikt. Eftersom Abraham föddes ungefär 300 år efter Syndafloden så skulle det betyda, att om vetenskapen har rätt så fanns det skriftspråk innan Syndafloden.

Otroligt är det väl inte om hundratals miljoner människor alla talar samma språk i 1600 år, att de utvecklade någon form av skriven eller ritad kommunikation.

Hur som helst, Moses torde ha skrivit med hjälp av hieroglyfer och alltså inte med hebreiska eller arameiska bokstäver.

Innan vi går vidare, titta först på följande bilder:


Först Egyptiska hieroglyfer:


Sedan så kallad “gammal-sinaitisk skrift”:


Arameiska:


Gammal-hebreiska:

Modern hebreiska:


Kom ihåg att utgångspunkten här är att Moses sammanställde och skrev Moseböckerna som även kallas Pentateuken eller Torah.

När han gjorde det måste han ha använt hieroglyfer eller någon annan skrift som bestod av pictogram. På grund av den babyloniska språkförbistringen fanns det ett antal varianter.

Precis när alfabetisk skrift började användas vet man inte men de äldsta arkeologiska fragmenten av Fenisiansk, Arameisk och Hebreisk skrift är från tusentalet före Kristus.

Jag tvivlar inte alls på att Herren har övervakat kopierandet av Mose böcker så att innehållet är korrekt. Men det är viktigt att förstå att pictogram-texten någon gång omsattes i Arameiska, Gammal-Hebreiska och Hebreiska.

Enligt Matteus och Lukas sade Jesus att inte en enda prick a lagen skall förgå, eller bli ogiltig, innan universum förgås eller upplöses. (Matt. 5:18 och Lukas 16:17)

Den som har sett officiell tryckt hebreisk text, eller noggrannt handskriven hebreisk text, ur Moseböckerna vet att det kryllar av små punkter. Det är accenter. Jämför de två svenska orden “ide” och “idé” där accenten utgör en väsentlig skillnad.

Då blir det tydligt att Jesus använde detta som bild på hur viktigt han ansåg att textens exakta betydelse är. För när Moses skrev Torahn fanns inte dessa accenter.

Det äldsta arkeologiska fyndet av ett fragment av Torahn är yngre än 1000 år före Kristus. Om jag inte tar fel levde kung David ungefär 1000 år före Kristus. Det betyder inte att man först då började skriva texten.

Kanske har du någon gång förundrat dej över alla föreskrifter angående förbundsarken och tabernaklet?

Låt oss nöja oss med att konstatera att Gud tydligen ansåg detta vara superviktigt. I arken fanns Mose skrifter. 2 Mos. 25:16 I arken skall du lägga vittnesbördet som jag skall ge dig.

Detta förklarar kanske i någon mån alla ritualer och regler och föreskrifter gällande design och behandling av arken.

Som ett litet kuriosum skall jag nämna en sak som brukar användas som bevis att Moses inte skrev allt i Moseböckerna. I den femte Moseboken berättas det nämligen om Mose död. Rimligtvis måste detta ha skrivits av någon annan än Moses.

5 Mos. 34:5-12

Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, så som HERREN hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns.

Mose var etthundratjugo år när han dog, hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen. (jfr. 1 Mos. 6:3)

Israels barn sörjde Mose på Moabs hedar under trettio dagar. Sedan var sorgetidens gråtodagar efter Mose slut. Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som HERREN hade befallt Mose.

I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som HERREN kände ansikte mot ansikte, ingen om man tänker på alla de tecken och under som HERREN hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel.

Detta var nu egentligen en lång parentes som i första hand handlar om Moseböckernas trovärdighet.

Nu tillbaka till funderingarna kring Syndafloden.

Jag repeterar:

Det är inte mycket vi får veta om perioden mellan Paradiset och Syndafloden.

Så står det till exempel att man “började åkalla HERRENS namn” (1 Mos. 4:26) ungefär 150 år efter att Adam och Eva hade drivits ut ur Paradiset. Men vad detta precis innebär meddelas inte.

Kom HERREN nu och då på besök innan dess? Började HERREN gömma sig för människorna?

Sedan följer kapitel 5 som är en släkttavla från Adam till Noas söner. Och genast efter, i kapitel 6, får vi reda på Guds drastiska beslut att utrota både människor och djur. Förutom släkttavlorna får vi egentligen inte veta mycket.

Man undrar vad som hände med alla dessa människor.

Fick de direktbiljett till helvetet?

Fick de komma till dödsriket och få en ny chans där?

Blev de helt enkelt annihilerade (förintade)?

Fanns det någon som försökte predika för dem innan det gick så långt att de skulle förintas?

Bara den sista frågan finns det något svar på.

Adam levde ju tills han blev 930 år gammal. Han var alltså förstahandsvittne och troligen berättade han om hur det var i Paradiset och vad som hände där och efteråt.

Adam dog 700 år innan floden och även hans son-son Enos dog 500 år innan floden. Det finns således ett gap på mellan 500 och 700 år.

Men så har vi Hanok som omnämns på följande sätt (1 Mos. 5:21-24):

När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.

Hanok föddes 300 år innan Adam dog, så här fanns det säkert ännu en person som kunde uppträda som “evangelist”. Hanok användes tydligen av Gud och han är en av de personer som “försvann” från jorden på ett ovanligt sätt.

Därmed är han en av de möjliga kandidaterna till att vara ett av de två vittnen som skall sändas av Gud att predika under halva vedermödan. (Upp.11:3)

För att avsluta detta nu vill jag bara tillägga att Metusela och hans son-son Noa hade 600 år på sig att samtala om dessa saker. Och Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon. (1 Mos. 6:8)

Slutsatsen blir att det fanns Guds vittnen och att således folket som levde då måste ha haft kännedom om vem Gud är och vad han gjorde när han skapade universum och människorna.

Men det hjälpte inte. Människorna ville själva bestämma vad de skulle göra och hur de skulle handla. Och det gick galet!

Episoden Paradiset slutade med exil när människan ville besluta själv.

Öster om Eden, som man brukar kalla det, slutade med universell katastrof och död när människorna ville besluta själva.

Som avslutning vill jag nu relatera detta till den bibliska betydelsen av ordet “tro”.

Tro betyder givetvis även att hålla något för sant, men den djupare, och viktigare betydelsen är att ha förtroende för någon och vara denne trogen. Det handlar alltid om en relation.

Har man förtroende för någon så struntar man inte i vad denne säger.

Gud gav Adam och Eva bara ett förbud. De kunde således välja mellan alla välsignelser i Paradiset eller att bryta mot detta enda förbud.

Varför gjorde Gud så? Jo, för att förtroende (och således kärlek) är något som man måste kunna välja fritt.

Den som vill bli trodd = få förtroende, måste ge friheten att inte bli trodd och således inte få detta förtroende.

Eva och Adam valde att inte ha detta förtroende, alltså att vara otrogna. Deras val var mellan ofattbara välsignelser och glädje, mot ett självstyre med lidande och problem och slutligen död.

Människorna som levde efter Paradiset och före Syndafloden valde att testa om Evas och Adams val verkligen ledde till döden.

Det gjorde det!

/Kjell

Views: 67

30 thoughts on “Historiskt och vetenskapligt korrekt”

 1. Kanske av intresse att se följande karta när det gäller språkens historia.

  Mycket tyder på att det fanns ett skriftspråk i detta område och att det skrevs med hieroglyfer eller mera allmänt pictogram.

  Det var här som Nimrod byggde tornet. Och du kan även se Ur på kartan.

  Det man i allmänhet är ense om är att Kinesiska pictogram fanns innan Moses föddes.

  För oss som tror på Guds Ord i Bibeln är detta av intresse. Det finns nämligen många kinesiska pictogram som verifierar just berättelserna om Paradiset och Syndafloden.

  = +

  Första sammansatta pictogrammet betyder “förbud” och består av pictogrammet som betyder “träd” och pictogrammet som betyder “gudomligt bud”.

  = + +

  På samma sätt betyder här kombinationen “djävul” och den är sammansatt av “hemlighetsfull” (svart) + “person” (blå) + “trädgård” (brun).

  = +

  Pictogrammet för “själviskt begär” (greed, desire) består av “kvinna” och “träd”.

  = + +

  Pictogrammet för naken består av “kläder” + “träd” + “trädgård”.

  = + +

  Pictogrammet för båt består av “åtta” + “mun” + “vessel” (Förlåt engelskan i sista ordet. Det svenska ordet “behållare” är bara delvis synonymt med “vessel”.)

  Vill du läsa mera kan du göra det på denna sajt.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell,
  Väldigt intressant artikel!
  En sak jag kom att tänka på när du skriver:
  “När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet. Gör om det om du kan!”

  Nämligen, behöver detta betyda att de alla föddes när han var exakt 500 år? Funderade över detta eftersom vi i 1 Mos.11:10 kan läsa att:
  “…När Sem var 100 år blev han far till Arpaksad, två år efter floden.” och enligt 1 Mos. 7:6 & 11 var Noa 600 år när floden kom.
  Enligt detta var alltså Noa 502 år gammal när Sem föddes.
  Betyder då detta att, eftersom Ham var den yngste av dem (1 Mos. 9:24), endast Jafet föddes när Noa var 500 år?
  Eller har jag räknat helt fel?

  / Lennart

      (Reply)

 3. Lennart undrade: “behöver detta betyda att de alla föddes när han var exakt 500 år?”

  Nej, säkerligen inte. Släkttavlorna är ju mycket summariska. I allmänhet nämns bara den son som blev far till nästa son i “kedjan”.

  Men eftersom Sem, Ham och Jafet omnämns även efter Syndafloden så har de alla tre nämnts som barn till Noa. Sem föddes ju 100 år före floden.

  Om Lemek, Noas far, står det att “sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar”.

  Men huruvida Noa hade barn innan Sem, eller fick barn efter Syndafloden, får vi inte veta.

  Det blir ju bara gissningar men jag skulle tänka mej att Sem, Ham och Jafet föddes som vanliga bröder en i taget med några års mellanrum.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Okej, då misstolkade jag det du skrev. Trodde du menade att de alla var födda samma år.

  /Lennart

      (Reply)

 5. Tack för en intressant artikel.

  Jättespännande, det här med de kinesiska tecknen!
  För övrigt är det intressant med språkens spridning, som stöder berättelsen om Babel.

      (Reply)

 6. Ingela,

  Som du har förstått tycker jag språk är jättespännande.

  De som tycker det är mindre intressant är ju välkomna att hoppa över det.

  Men jag vet att det finns flera språkintresserade som läser här.

  /Kjell

      (Reply)

 7. “Den som anhänger denna teori måste förklara hur växterna överlevde och förökade sig och bar frukt utan insekter?”

  Kryptogamerna (mossor, ormbunkar m fl) är växter som klarar sig utan insekter. Även många fanerogamer är självfertila. En intressant och nästan obestämbar växt i sammanhanget är Gingko biloba.

      (Reply)

 8. Ingela,
  Du skriver:

  ”Jättespännande, det här med de kinesiska tecknen!
  För övrigt är det intressant med språkens spridning, som stöder berättelsen om Babel.”

  För den som är intresserad av de ursprungliga kinesiska tecknens samband med Bibeln kan jag rekommendera två böcker:

  C.H. Kang/Ethel R. Nelson: ”The Discovery of Genesis”, 1979, Concordia Publishing House. ISBN 0-570-03792-1.

  Ethel.R.Nelson/Richard E. Broadberry: “Genesis and the Mystery Confucius couldn’t
  Solve”, 1994, Concordia Publishing House. ISBN 0-570-04635-1.

      (Reply)

 9. Tack, Kjell!

  Det är glädjande att en av böckerna finns mer lättillgänglig.

  Jag köpte båda i en kristen bokhandel i Hongkong för länge sedan.

  Frid.

      (Reply)

 10. Tachbulah,

  Frågan det handlar om liknar på sätt och vis teorierna angående evolutionsläran.

  Enligt Bibeln så spridde sig folket över jorden på grund av att språken förbistrades.

  Enligt språkvetenskapare så förbistrades språken för att folk spridde sig över jorden.

  En intressant artikel: Babel Explains Distinct Language Families.

  Det är intressant att se hur de så kallade vetenskaperna och Guds Ord ofta har diametralt olika förklaringar.

  Ett nytestamentligt exempel är uttalandet: “Allt eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna”.

  Den så kallade sociala vetenskapen tror ju att bara men ger alla social rättvisa så kommer folk bli laglydiga. Alltså precisa motsatsen.

  I alla fall var det det man trodde. Om man fortfarande vågar påstå det vet jag inte.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Här har vi den direkta påverkan från den långlivade dikotomiseringen i andevärden.

  Vad är det som sker bakom det som synes ske?

  Konsekvensen av det som sker därigenom att även åklagaren ges utrymme att agera …

      (Reply)

 12. Tachbulah,

  Jag misstänker att du tycker om att lyssna på Francis Shaeffer 🙂

  Samma här!

  Kan rekommendera en tredelig serie “The Idol of Personal Peace and Affluence”.

  Första delen.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Jag tänker här citera ett antal flörtanden med evolutions-religionen som är en allt igenom satanisk religion.

  Citaten är hämtade från det samtalsforum som borde kallas “I det mänskliga tyckandets skymning”.

  Jag citerar hela kommentarer utan egen redaktion!


  2014-10-29 14:36:13 – Berndt Isaksson

  “– Big Bang motsäger inte Guds skapande ingripande, sa påven i ett tal till Vatikanens vetenskapsakademi och tillade att Gud inte är någon slags ”magiker med trollspö”.” slut citat

  Tänk att om just Big Bang teorin så förstår inte jag att den skulle vara i någon motsättning till Skapelseläran – den börjar ju med att jorden var öde och tom. Kan inte då Big Bang har skett dessförinnan? Och kan inte solen i samband med skapelsen ha placerats på lämpligt avstånd från jorden för att ge ljus och värme osv.

  Berndt

  Och följande:


  2014-10-29 15:03:43 – Michael

  Angående skapelsen

  1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

  2Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. 3Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. 4Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

  Om man tillåter sig att det finns ett tidsintervall mellan vers 1 och 2 på ett antal miljoner år blir det inget problem med dagens kunskap om hur universum blev till kontra var orden ‘Jorden var öde och tom’ är placerade i vers 2. Dessutom tror jag man idag har uppfattningen av att jorden från början var jämnt täckt av gasmoln så ‘varde ljus’ i vers 3 kan också vara när dessa skingrade sig och inte själva Big Bang ögonblicket (för då haltar logiken i verserna).

  Det stora problemet jag tror många kristna har när de inte får ihop vetenskaplig teori om hur universum blev till och 1 Mosebok är att man har en snäv Gudsbild som säger att Gud måste ha skapat allt på en och samma stund. Men är Gud inte Gud längre bara för att han möjligtvis tog lite tid på sig att skapa universum?

  Michael

  Denna bloggpost behandlar just dessa villfarelser. Läs bloggposten!

  När man börjar förneka Moses går det snabbt utför.

  Jesus understryker böckernas betydelse med följande varning (Joh 5:46-47)

  Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?

  I Moseböckerna står det “Och Mose skrev ner alla HERRENS ord.” (2 Mos. 24:4), “HERREN sade till Mose: “Skriv upp åt dig dessa ord,” (2 Mos. 34:7), “På HERRENS befallning upptecknade Mose” (4 Mos. 33:2), “alldeles så som HERREN hade befallt honom att tala till dem” (5 Mos. 1:3).

  Skulle då inte Gud veta bäst hur han skapade universum?

  /Kjell

      (Reply)

 14. Tack Dan Lietha för din fantastiska teckning! (Thank you Dan Lietha for this wonderful cartoon!)

  Synden kom in i världen i och med Evas och Adams brott mot Guds enda förbud.

  I och med att synden kom in, så kom döden in.

  INTE FÖRR!

  /Kjell

      (Reply)

 15. Om vi börjar förhandla om när vi ska tro på Bibelns ord eller på den allmänna uppfattningen är vi på farliga vägar. Varför skulle inte Gud kunna skapa jorden på 6 dagar?

  Anders Gärdeborn ställer i sin bok “intelligent Skapelsetro” den retoriska fråga, “vandrade Guds folk i sjutusen år runt Jeriko istället för sju dagar?”, om nu en dag är som tusen år.

  Läran om att en dag är som tusen år är farlig kombination mellan olika Bibelord som handlar om helt olika saker. Petrus talar om Jesus återkomst, 2 Petr 3:8. Vi vet inte när Jesus kommer men han kommer. Däremot vet vi att Gud skapade Jorden och det står att Gud skapade Jorden på 6 dagar.

  I först moseboken 5 versen står det “Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.”

  Det står “Det var den första dagen.”. Bestämd form singular. Om en dag var 1000 år så skulle det varit ljust i 4.380.000 timmar innan det blev mörkt i 4.380.000 timmar.

  Big Bang och Utvecklingsläran är två olika saker, det vekar som många missat detta. Än färre har inte förstått att Utvecklingsläran består av tusentals forskningsartiklar där ingen har koll på vilka artiklar som gäller. Alla hänvisar till utvecklingsläran som det vore en bok men så är det ju inte. Allt som krävs för att det ska kallas vetenskap är att en doktorsavhandling godkänns eller att en artikel publiceras i någon av de erkända vetenskapstidningar. Innan publiceringen läser en annan forskare artikeln och lämnar sitt bifall eller avslag. Vem denna forskare är behöver inte redovisas inte heller motiven till avslagen. Många ger avslag på artiklar eftersom det inte stödjer deras forskning, eller så publiceras artiklar då den kanske stödjer den forskningen som opponenten bedriver, fastän den saknar vetenskaplig grund. Det rasar många krig inom vetenskapen (professorer som angriper andra professorer verbalt). Vetenskapen är inte alltid så vetenskapligt som man kan tro. Falsifiering är en av de mer erkända vetenskapliga metoderna. Artiklar som handlar inom “utvecklingsläran” och som motbevisas behöver bara justera lite i artikeln för att sedan få artikeln publicerade igen och då vetenskaplig. Försök att göra samma sak inom medicin eller fysisk. Det skulle aldrig hända. Av detta har vi fått utvecklingsläran som egentligen inte gå att redogöra för, såvida det inte numera finns en förteckning på vad som är utvecklingsläran och vilka avhandlingar som gäller.

  Om vetenskapen ställde samma kvalitetskrav på alla avhandlingar eller artiklar som man gör inom andra vetenskapliga discipliner så skulle utvecklingsläran underkännas.

  I Sverige rasar en debatt om SD. De som försvarar SD brukar framhålla att Sverige på 30-talet bedrev rasbiologi. Man vill förknippa sossar med Nazister efter som SD förknippas med dessa. Vad de inte har förstått eller inte vill förstå är att forskningen inom rasbiologi är en följd av Darwins utvecklingslära. Vi följde inte efter tyskarna utan de flesta universitet vid denna tidsperiod bedrev rasbiologi. Efter andra världskriget så insåg man hur farligt detta var och gav tyskarna skulden för att själva kunna gå fria.

  Enligt Darwin är inte folk från den kontinet som Kjell bor fullt utvecklade människor. Känt Darwin citat är “It might also naturally be enquired whether man,
  like so many other animals, has given rise to varieties and sub-races,
  differing but slightly from each other, or to races differing so
  much that they must be classed as doubtful species?”.

  Eller denna text:
  “The enquirer would next come to the important point, whether man
  tends to increase at so rapid a rate, as to lead to occasional
  severe struggles for existence; and consequently to beneficial
  variations, whether in body or mind, being preserved, and injurious
  ones eliminated.”

  Ändå så skall vi erkänna honom som en stor vetenskapsman. I rättvisas namn skall tilläggas att många andra forskare vid denna tid var inne på samma sak men det var Darwin som blev känd.

  Varför är vi så rädda för att möta världen och säga att Gud skapade jorden, jorden är cirka 8-10.000 år och Jesus har dött för dina synder?

      (Reply)

 16. Jag noterade en sak till som är vanligt. “dagens kunskap om hur universum blev till” står det ovan. Vi har ingen vetenskaplig kunskap om hur universum blev till. Det som finns är vetenskapliga teorier som varierar över tiden. Vetenskapliga teorier är inte någon vetenskaplig kunskap utan är endast en teori.

      (Reply)

 17. Fredrik,

  Big Bang teorierna står inte för sig själva. Kortfattat uttryckt låter teorin ungefär så här.

  För X miljarder år sedan var all materia i universum samlat i en infinitesimal punkt. Alltså ungefär ett dammkorn. Denna punkt började spinna och spann sedan fortare och fortare tills den exploderade. Och när den exploderade gav den upphov till det vi kallar universum.

  Sedan tillägger man att i framtiden kommer universum att implodera och igen samla sig i en infinitesimal punkt. Och sedan börjar allt om igen från början.

  Om jag inte minns fel påstår man nu för tiden att detta händer med ett intervall på 15 miljarder år.

  Big Bang teorin är alltså ett förnekande av skapelsen och vill få oss att tro på detta kvalificerade nonsens.

  Bibeln profeterar om en kommande Big Bang i 2 Petr. 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

  Och i princip innehåller Big Bang teorin ett förnekande av Jesus Kristus.

  Hebr. 1:7-12:

  Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

  Guds Ord och Big Bang teorin kan inte samexistera!

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell

  Kul att komma in här och läsa dina kommentarer för du har ju alltid rätt. Han man en avvikande åsikt så är det per automatik något sataniskt som har påverkat en. Känns detta igen från andra sammanhand? I det andra forumet du vägrar nämna vid namn på grund av din gamla kontrovers med Berndt är där åtminstående ett försök till att tillåta ett samtal att råda. Här råder emellertid endast dina åsikter men det är ju klart – det är ju din blogg. Väntar mig inte att du lägger in detta mail och det blir inga med från mig fram över. Guds välsigne önskar jag dig!

  Michael

      (Reply)

 19. Fredrik,

  Hej!

  Jag tror bokstavligt på bibelns lära där Herren använde sex dagar för att skapa och vilade på den sjunde dagen. Räknar man fram tiden från Adam till vår tid så blir det X antal tusen år som jorden existerat. Det tror jag på, men det som är viktigast är att Herren själv kan inte säga att jag ljuger ang. detta, bara att jag ev. inte fått Orden uppenbarad tillräckligt. Då ligger “bollen” hos Gud, eftersom det är Han som ska uppenbara sanningen för mig (om det behövs).

  Nu tror jag inte att det är en frälsningsavgörande fråga, men om någon försöker flytta fokuset från Sonen till skapelseberättelsen, då blir jag reserverad denne person. Däremot om någon visar att Guds Son vandrade i Edens lustgård, då blir jag glad. Han var ju delaktig i skapelsen.

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 20. Michael skrev: “Väntar mig inte att du lägger in detta mail och det blir inga med från mig fram över.”

  Ja det får väl bli en besvikelse för dej då. Opposition är välkommen här, men inte tjafs.

  Fast givetvis är oppositionen nyttigare om den tar upp sakargument och stöder dessa med fakta och tolkningar.

  Sedan kan man ju alltid diskutera vad som handlar om inflytande från onda andemakter och vad som bara ligger i vår fallna natur.

  Ett världsvitt trossystem som evolutionstron, där man förföljer oliktänkande och indoktrinerar barn och människor utan naturvetenskaplig utbildning, tycker jag nog har tillräcklig skala för att man med rätta kan slutleda att onda andemakter är inblandade.

  Kanske just på grund av min naturvetenskapliga utbildning anser jag skapelseberättelsen i första Moseboken betydligt trovärdigare än alla friserade fakta, teorier och metoder som evolutionstrons överstepräster har diktat ihop.

  Evolutionsläran handlar tro, inte om vetenskap. Det är alls ingen vetenskap när man selektivt sorterar bort alla fakta som inte stöder den förutfattade teorin.

  Vetenskapsmetoden går i stället ut på att försöka motbevisa sin teori. Och så länge det inte lyckas kvarstår antagandet at teorin är “sann”. När den har motbevisats måste den modifieras eller förkastas.

  Du behöver inte hålla ditt löfte 🙂 men kom gärna med fakta som har med saken att göra i ett eventuellt svar.

  /Kjell

      (Reply)

 21. lärjungen,

  Om du är verkligen intresserad av frågan, och inte har problem med det engelska språket, råder jag dej att offra 90 minuter till att titta på denna film.

  http://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g

  Och jag riktar detta råd även till Michael och andra som tror att man kan tro på Gud och predika Kristi Evangelium om man kompromissar med evolutionstron.

  VARNING!

  Skrämmande fakta.

  Titta på denna intressanta film, häpna och förstå att det handlar om diktatur och lurendrejeri och censur i väldsvid skala.

  Detta är inga konspirationsteorier, det är hårda fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Med rätta har bibelställen som berättar att Gud väver samman människan i moderlivet citerats upprepande gånger på olika bloggar när vi talar om barnets rätt att födas. Låt oss bevara dessa bibelställen i dialogerna kring Skaparen och hans skapelse.

  Det finns inget mer attraktivt i tron än insikten om att vi var och en är skapad av Gud. Det är dokumenterat att den insikten får människor att omvända sig.

      (Reply)

 23. Ulrika skrev: “Med rätta har bibelställen som berättar att Gud väver samman människan i moderlivet citerats upprepande gånger på olika bloggar”

  Det hjälper inte att bedyrka sin protest mot abort eller att vittna om insatser för att skydda den ofödde.

  Det handlar för självutnämnda profeter (utan öron) om makt och ära.

  De vill att du sväljer allt eller drar åt …….! Deras tunga är full av förbannelser.

  Deras eget personliga ansvar i närkretsen byts ut mot det globala uppdraget. (Huru mycket större att frälsa världen!)

  Låt oss lämna dispyter med dessa “hjältar” därhän tills den rättfärdige domaren sätter sig på domarsätet.

  Till syvende och sist finns evangeliets glada budskap att få bli frälst av nåd. Men räkenskapen kommer ingen av oss att kunna smita ifrån.

  Herren Jesus Kristus, vår försvarsadvokat blir huvudpersonen på den dagen.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,
  Min tanke är att det som så många håller för sant ena veckan i en frågeställning rimligen håller som sant i en annan frågeställning. Jag vill inte bråka utan har fått för mig att om någon anser ett bibelord som sant i en frågeställning kan den bli hjälpt av att försöka se dess sanna innebörd i en annan frågeställning. För mig hänger abortfrågan och skapelsefrågan ihop men inte för alla som det verkar. När man med rätta hävdar att varje barn är skapat av Gud kan man hävda att det inte är en slump (evolution).

      (Reply)

 25. Broder,

  Då skall jag göra dig besviken “Broder”, för det blir ingen uppläxning! 🙂

  Jag uppfattar att du är uppriktigt tveksam till de förklaringar du sett hittills. Och det får man vara. Men vad jag tror är viktigast när man undersöker dessa frågor är att bilda sig en realistisk uppfattning om varför du överhuvudtaget tror att “the distant starlight problem” faktiskt är ett verkligt problem.

  Vad många inte vet är hur “skakig” den numera förhärskande kosmologiska modellen egentligen är, och hur många problem den har. Och stjärnljusproblemet beror ju på vilken kosmologisk modell man utgår ifrån när man tycker sig se detta som en problem.

  Visste du att man med jämna mellanrum håller konferenser om astronomi där många tiotals sekulära astrofysiker samlas och presenterar många OLIKA kosmologiska modeller?! Anledingen till att folk grubblar på sådant är för att man är mycket medveten om BB-modellens problem, och genom att förslå alternativa modeller visar man hur man faktiskt löser de problem som BB-modellen har. Dock med påföljden att de nya modellerna (hittills) skapar nya problem.

  Men poängen är, varför bekymrar dig inte de nya “problemen” som de nya kosmologiska modellerna uppvisar?

  Svaret är att du inte känner till modellerna. Och därför inte heller de, läs noga nu, specifika problem som de specifika modellerna dras med.

  Jag hoppas du ser min poäng. Det finns nämligen modeller som inte dras med vare sig distant starlight problem eller eller, läs ännu mer noggrant nu, Big Bang modellens totala avsaknad av förståelse av gravitationen, bara för att nämna ett exempel.

  Vi tycker ju oss ha förstått gravitationen, men gravitationen i BB-modellen vållar enorma problem. Naturalisterna anser ju att det “finns” bara materia och energi, dvs det vårt universum består av. Men ca 70% av materian och energin som BORDE finnas där, obs, enligt modellen, SAKNAS i vårt universum. Det “saknas” eftersom vi inte förstår vart det tagit vägen, eller varför det saknas, eller… kort sagt, 70% av det enda man menar att existerar “finns inte” där ute. Det är stora “mörkertal” om man säger så.

  Därför kallar man “det man inte vet” för “mörk materia” och “mörk energi” så att du skall tro att denna materia och denna energi är “någonting” som bara de mest välutbildade skarphjärnorna “förstår sig på”. I själva verket är alltså 70% av det som BORDE kunna observeras (man tycker sig se effekterna av det) någonting som man inte vet. Mörker. Fattar inte.

  Vad jag försöker säga är att när kartan inte stämmer med terrängen så är det naturligtvis terrängen det är fel på. Eller hur?

  Men så är det naturligtvis inte. Det är kartan, eller modellen, det är fel på.

  Det finns hur många kosmologiska modeller som helst där ute, sekulära dessutom, som INTE “saknar” sin materia eller sin energi. Men som sagt, det finns inga modeller (så vitt jag vet) som inte har problem.

  Men vill du sätta dig in i den förvirring som faktiskt råder inom astrofysiken så rekommenderar jag att läsa John Hartnetts böcker (and är fysiker vid ett universitet i Adelaide, Australien), och då framförallt “Dismantling the Big Bang” och “Starlight, Time and the New Physics” (den “nya fysiken” bygger vidare på en sekulär modell av en judisk (sekulär) fysiker vid namn Carmeli, som utvecklade en modell som inte dras med problemen med gravitationen i bl.a. spiralgalaxer, vars “armar” för övrigt borde snurrat upp sig för länge sedan om universum vore gammalt).

  Det sistnämnda ämnet återges delvis även i ett föredrag på Youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=KW8VJOBF3o0

  Vad gäller ljushastigheten så är detta idag en modell som inte många ansluter sig till, men modellen har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och är intressant kanske mest på grund av en rad andra fenomen som inte är förstådda i andra modeller, t.ex ZPE (nollpunktsenergi) bland annat.

  Men observera att min poäng här är en och densamma – mänsklighetens kunskaper om kosmologi/astrofysik är pinsamt dålig. Hartnett burkar påpeka att för bara drygt femton år sedan satt astrofysiker på pubar och drack öl och drog kosmologier för varandra. Lite som ljugarbänkarna vid fiskelägena. Och poängen med detta är alltså att ALLA modeller dras med problem, och distant starlight är inget problem i flera modeller. Det beror bara på vilken modell utgår ifrån (dvs vilken fysik du beaktar och vad du väljer att strunta i).

  Varför alltså inte istället uppmärksamma de mängder av problem med den sekulära BB modellen, som om du känner till dem mer konkret, troligen gör att du tappar tron på de kaxiga anspråk på tro och underkastelse som BB-modellen gör. Folk går på helt enkelt på allt struntprat och tror att det är så trovärdigt allt vad fysikerna suttit uppe på skogen och fantiserat ihop.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 26. Broder,

  Jobs bok är så innehållsrik att man skulle kunna skriva om den varje dag i flera år.

  Innehållet är totalt obegripligt om vi inte hade fått veta bakgrunden i bokens 12 första verser, och resultatet i kapitel 42, specifikt då vers 7.

  Sedan HERREN hade talat dessa ord till Job, sade HERREN till Elifas från Teman: “Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort.

  Utan denna bakgrund skulle man tro att Gud var sur, cynisk och stött i kanten när man läser kapitlen 38-41.

  Jag skall citera ett antal verser ur kapitel 38. Glöm då inte att boken är skriven i poetiskt format. Det går att skriva om fakta även i poetiskt format.

  Job, kapitel 38, verserna 3, 4, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 och 24  Spänn bältet om livet som en man, jag vill fråga dig, och du skall svara mig.
  Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.
  Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort från den?
  Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig veta, om du har insikt i allt detta.
  Var går vägen dit där ljuset bor, och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus?
  Har du varit vid snöns förrådshus, har du sett haglets förrådshus, dessa som jag sparar till nödens tid, till krigens och drabbningens dag?
  Var går vägen dit där ljuset delar sig, där östanvinden breder ut sig över jorden?


  Även vi har fått löftet att en gång känna Herren lika väl som Han känner oss.

  1 Kor. 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

  2 Kor. 3:17-18 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

  /Kjell

  PS. Gud öppnade snöns förrådshus över New York och en stor del av USA’s östkust. Folket där talar om “snowmageddon”.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *