Stå för konsekvenserna!

I en artikel i Dagen Terrorn får kristna att beväpna sig beskrivs det hur kristna i Islams terror “tar till svärdet”.

Kort citat:

Vi vet alla att om de kommer hit så kommer de att skära halsen av oss, sa en beväpnad kristen man till nyhetsbyråns reporter.

Men är det inte en farlig utveckling att beväpna sig, kan inte det ge andra en ursäkt för att gå ännu hårdare fram mot kristna?

Vi tror tvärtom att det är först då man får respekt för oss.

Så vitt jag förstår Skriften är det lovligt att försöka undkomma förföljelsen och även att försvara oss. Men det har möjliga konsekvenser.

Upp. 13:11 Den som för till fångenskap, skall gå i fångenskap. Den som dödar med svärd, måste dödas med svärd. Här är de heligas tålamod och tro.

Lukas 12:11-12 När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga.

Låt oss inte glömma att vi kan stå på tur att tvingas ta sådana beslut.

Det enda vi måste hålla i minnet är att behålla tron när vi står för konsekvenserna.

/Kjell

En länk: 2 500 katoliker mördade av Boko Haram

Views: 54

21 thoughts on “Stå för konsekvenserna!”

 1. “Låt oss inte glömma att vi kan stå på tur att tvingas ta sådana beslut.”

  Ja, gode Gud, här ber vi om vishet – för dem som redan står inför liknande dilemman! Och vishet för oss – om och när vi själva möter ett sådant hot!

  Det räcker nog att själv leva under ett sådant hot.
  Men har man dessutom ansvar för barn och gamla…

  Vi får, precis som alla andra dagar, även lägga kommande dagar i Hans händer.

      (Reply)

 2. Jesus misshandlades och dödades trots att han med bara en tanke kunde ha fällt fienden till marken. Apostlarna beväpnade sig inte heller utan gick samma öde till mötes (utom en som dog av ålder.) Det brukar talas om att ta på sig korset.

  Det plågsamma i det som sker är att vi fortfarande har djupt älskade som inte tagit emot Jesus.

      (Reply)

 3. Ulrika,

  Nu var väl mitt huvudsakliga budskap ett av tröst och förmaning.

  När (inte om!) förföljelserna börjar har vi rätten att försöka undvika dem och försvara oss. Det hör till de saker som Skriften har deklarerat som tillåtna och lovliga.

  Men, samtidigt måste vi acceptera de möjliga konsekvenserna och hantera dem i enlighet med Guds föreskrifter.

  Flytta till annan ort eller annat land om du vill och kan. Det är lovligt!

  Skaffa dej ett svärd eller ett gevär om du vill och kan. Det är lovligt!

  Men acceptera att det kanske inte hjälper dej, utan kanske faktiskt stjälper dej och de dina.

  Och agera då i enlighet med Herrens bud.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Jag har läst lite kyrkohistoria från de första århundradena och de kristna gick villigt in i döden men bevarade sin tro på Kristus. Vilddjuren, hedningarna i Romariket försökte med alla möjliga tortyrmedel få de tidiga kristna att säga nej till Jesus som deras Herre.

  Vilken ståndaktig tro de hade. Är vi beredda att offra oss själva för att behålla vår kristna tro. Att som förälder se sina barn bli torterade, för att tvingas avsäga sin tro.

  Jag tror att vi behöver få verklig nöd i våra hjärtan, så att vi åkallar Herren med rena samveten, verkligen ber om Hans hjälp. Vi har en kort tid på jorden i våra förnedringskroppar, så vi borde tänka mera på evigheten, där vi kan få vara tillsammans med Herren vår Gud. Vi behöver känna nöd.

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 5. lärjungen skrev: “Vilken ståndaktig tro de hade. Är vi beredda att offra oss själva för att behålla vår kristna tro. Att som förälder se sina barn bli torterade, för att tvingas avsäga sin tro.”


  Vet inte om det är gott att skriva detta, men jag måste bekänna att jag inte gärna tänker på hur satans bödlar fick tortera mina trossyskon till döds.

  Det leder för mej till frestelsen att hata dessa bödlar och förbanna dem. Inte heller stärker det mitt förtroende för Gud som vår Fader.

  Hur går det ihop med Matt. 10:28-31?

  Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

  Låt mej gärna bli helt flintskallig bara jag slipper torteras tills jag förlorar all förmåga att stå ut.

  Som bekant heter frestelse πειράζω (peirazo) i NT och betyder även prövning. Här några valda citat:

  Matt. 6:13 Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

  Lukas 22:28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,

  Apg. 20:19 hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag.

  1 Kor. 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

  Jakob 1:2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.

  Jakob 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

  Jakob 1:13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

  1 Petr. 1:6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

  Upp. 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

  Oavsett hur ordet nu har översatts i ovanstående citat är det tydligt att det ibland avser frestelse och ibland avser prövning.

  Handlar 1 Kor. 10:13 bara om “frestelse” eller om “prövning”, eller kanske om båda?

  Får du det att gå ihop?

  Jag måste bekänna att jag har svårt att få det att gå ihop.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kanske att det går ihop så här?

  – ‘Han ger mera nåd när din börda blir större’…

      (Reply)

 7. Ingela,

  Visst måste vi sätta vårt hopp och vårt förtroende till detta, och det är föga nyttigt att spekulera om hur det kommer att gå.

  Men nog är det jobbigt med all den organiserade förföljelse och vedermöda som har pågått allt sedan Jerusalems förstöring.

  Bara i vår tid med nazi-tysklands dödsläger, med pogromer, med getton, med gruvlig tortyr i Kina och Sovjet.

  Hur vågar någon påstå att Jesus kommer innan vedermödan?

  Bara vi som lever i välmåga, i lyx och relativt lugn, kan inbilla oss detta.

  /Kjell

      (Reply)

 8. “Hur vågar någon påstå att Jesus kommer innan vedermödan?”

  Ja, det kan man fråga sig. Men det beror, som du säger, mycket på vilket perspektiv man har.
  Så många går igenom stor vedermöda redan idag. Och så har det varit allt sedan de första kristnas tid.

  Farligt både för ett land och en kyrka att bli för bekväma i status quo.

      (Reply)

 9. Kjell,

  Intressant, jag kommenterade nyss i just detta ämne på Facebook på Liza Abramowicz sida. Inlägget postades publikt, så jag vågar mig på att ge ett utdrag. Först Lisas inlägg:

  Om Mellanösterns förföljda och fördrivna minoriteter. Det började med judarna… Lisa Abramowicz i NWT. http://t.co/ZFC7isXp0P via @nwtse
  Det började med judarna
  Bildtext: Mellan 1948 och 2011 reducerades antalet judar från cirka 860 000 personer till mindre än 5 000. Framför allt skedde minskningen från 1948 till 1962, skriver Lisa Abramowicz. nwt.se

  Hawraz Saleh – Lisa, det tragiska är att du skriver en artikel på 2 hela A4 sidor om ISIS utan att nämna oss kurder med ett enda ord! Vi är 10 miljoner kurder i både Syrien(västar Kurdistan) och Irak(södra Kurdistan) som drabbas direkt av ISIS och dess härjningar. De enda som står emot dessa islamister och verkligen gör nåt är vi kurder, delar av vår befolkning drabbas av ren slakt, fördrivning och stora umbäranden! För att inte nämna att vi har tagit emot 1,5 miljoner flyktingar inom loppet av 1 år, vi som inte ens är en stat! Vi som verkligen har plats för alla minoriteter och olika religiösa grupperingar, vi som likt Israel är toleranta och inkluderande! Men som sagt du nämner inte det med ett enda ord!! Tråkigt verkligen!

  Rolf Lampa – En sak förstår jag inte, du nämner Lisa i artikeln att de arabiska kristna “är undantagna värnplikt” i Israel. Varför är de det?

  Lisa Abramowicz – Hawraz, jag har inte skrivit två A4 utan en artikel på max 3 500 tecken inkl blanksteg. Jag har i många andra sammanhang skrivit och stöttat kurdiska självständighetssträvanden. Jag stöder i likhet med Fp vapenstöd till Peshmerge och tycker det är fantastiskt att det främst är kurder som bekämpar IS. Men f.n. är det inte främst kurder som hotas av fördrivning och folkmord utan främst de kristna och yezidier. Det var det som var min poäng.

  Lisa Abramowicz – Rolf, det är värnplikt för judar och druser i Israel. De senare, för att de anmälde att de ville bli inkallade på samma villkor som judarna direkt efter Självständighetskrigets slut 1949. Andra grupper Israel inte vill tvinga folk att bära vapen mot (eventuellt) sina egna etniska grupper, kanske t o m släktingar. Men t ex beduinerna (som är en stor arabisk grupp i Israel) gör värnplikt till ca 75%. Dvs 75% av dess ungdomar gör det. Arabiska kristna gör det i allt större utsträckning. Inklusive vapenfri tjänst.


  Hawraz Saleh – Lisa, tack för din förklaring, det låter bra med ditt stöd. Men som sagt du borde nämna kurder i sammanhanget även om det är med ett par ord eftersom vi ÄR en stor del av den ekvationen just nu, och det är meningen att VI KURDER på marken ska utrota dessa islamister. OBS: glöm inte att Yezidierna ÄR kurder och inget annat folkslag!/MVH

  Lisa Abramowicz – Det kommer att bli ett evenemang i Sthlm om minoriteter inklusive kurder i Mellanöstern den 30 november. Och får jag ytterligare möjligheter att skriva i frågan kommer jag också att ta upp den kurdiska minoriteten.

  Rolf Lampa – Tack Lisa för informationen! Jag har alltid varit imponerad av drusernas lojalitet och hängivenhet i att försvara landet, men det lät obegripligt att inte även alla kristna skulle göra samma sak. Men det är lättare att förstå att frågan blir knepigare om det handlar att bära vapen mot egna etniska grupper. Som kristen har jag dock alltid uppfattat att blodsband måste tillmätas mindre betydelse än sanning och rätt och behovet av att försvara oskyldiga mot orättfärdiga angrepp, oavsett vem det är. Detta eftersom Abrahams, Isaks och Jakobs Gud lärde människorna, genom judarna, att inte ha anseende till personen: 5 Mos 10:17, 18

  Hawraz Saleh – Rolf, jag vet inte hur insatt du är när det gäller Mellanöstern, men de kristna i Mellanöstern har aldrig haft egna väpnade styrkor för att försvara sig själva(förutom i Libanon, där den kristna delen av befolkningen har haft egna styrkor speciellt sedan början på 1980-talet och i samband med kriget i Libanon), utan kristna har alltid allierat- och förlitat sig på sk de “liberala” och “sekulära” regimen som har funnits i t.ex. Syrien(Assad) och Irak(Saddam), de har liksom inte behövt ha en sån styrka i och med att de har fått skydd av landets armé och att ingen religiös utrensning har pågått, förutom nu såklart när kristna(om vi pratar bara om kristna här) är målet för islamisternas utrensning i både Syrien och Irak. I Syrien är kristna MED Assadregimen och inte MOT, medan i Irak har kristna inga vänner i princip förutom oss kurder som de får all skydd ifrån./ Jag ber om ursäkt att jag är lite oftopic Lisa, förtydligandet hör till din artikel på nåt sätt!

  Rolf Lampa – Hej Hawraz, tack för denna väldigt viktiga och bra information om kristnas förhållningssätt i Mellan Östern. Du gissar rätt, jag vet inte mycket om den saken, men efter ditt inlägg vet jag redan nu lite mer.

  Jag tror också att jag förstår något om de underliggande orsakerna till det synsätt som du uppger att de kristna har haft i Mellanöstern, eftersom det i den kristna läran anses fullt legitimt att förlita sig på den världsliga makten, som “inte förgäves skall bära svärdet” (dvs upprätthålla ordning).

  Den bibliska kristna LÄRAN har ju inte på samma sätt som Islam, några sekulära maktambitioner (oavsett vad kristna kyrkor på olika platser och tider har ägnat sig åt), och som sådan provocerar den inte heller explicit någon världslig makt. Implicit kan förstås den kristna lärans anspråk på sanning provocera, men det är en annan sak. Frågan är dock om just denna aspekt har kopplingar till frågan om beväpning? Men jag kanske tänker för mycket i termer om “allmän värnplikt” här i Norden som jag växte upp med.

  Till sist: Eftersom du så tydligt säger MED ASSAD så bör det kanske ytterligare understrykas att den kristna lärans “a-politiska” grundton innebär, inte “stötta tyranner” men väl ett definitivt avståndstagande från UPPROR. Vilket är någonting helt annat.

  Jag ville påpeka detta (som faktiskt är en självklarhet inom klassisk biblisk kristen lära) bara för att undvika att någon missuppfattar saken helt. Många är faktiskt lika benägna att felrepresentera denna del av den kristna läran på liknande sätt som många är benägna att anklaga Israel för “folkmord” när de försvara sig mot… försök till folkmord. Det har med viljan att förstå att göra.

  Tack än en gång för din information.

  Slut citat.

  Mvh
  // Rolf

      (Reply)

 10. Rolf Lampa,

  Jag har en invändning mot beskrivningen av kristna i Syrien som Hawraz ger.

  Det finns kristna i Syrien som kämpar både mot jihadister och mot Assad.

  Jag har träffat tillräckligt många kristna syrier att jag vågar skriva att de avskyr Assad. Sanningen är ju många grupper, det är många grupper, som krigar mot Assad har en agenda att “bli” av med den kristna befolkningen. Därför blir det att välja mellan pest eller kolera.

  När kristna håller mässa måste de läsa upp politisk information från Assad samt be för honom. Det finns ofta spioner på möten för att kontrollera att detta genomförs samt att ingen negativa ord sägs om Assad. Kristna gillar definitivt inte Assad utan det handlar om ren överlevnad.

      (Reply)

 11. Kjell, när jag läser de olika kommentarerna ovan märker jag skillnader som kan beskrivas som avstånd ifrån konflikthärdar.

  Må de kristna i mellanöstern och Afrika få det beskydd som de behöver.

      (Reply)

 12. Rolf, det finns en anledning till varför Syriens kristna är/har varit ‘med Assad’.
  Dels, så är landet en totalitär diktatur, så är man som minoritet ‘mot’ regimen blir man inte långlivad. Det har historien bevisat. Lagom till påsk varje år, är det brukligt att landets religiösa ledare predikar en ‘hyllning till presidenten’ (vare sig de känner för det eller inte).

  För det andra, så tillhör Assadklanen själva en minoritet – alawiterna – som har egenintresse att inte låta de stora muslimska grupperingarna bli för mäktiga. En regim bestående av medlemmar av en minoritet innebär vissa lättnader för landets övriga minoriteter. En sunnitisk majoritetsregim skulle innebära ökat tryck på landets kristna – och vi har ju redan sett hur dessa farit illa genom ‘frihetskämparnas’ framfart (då regimen fått gå in till skydd för de kristna).

  Dock ska sägas att de kristna inte ens under Assadregimen varit helt trygga. Det är ändå en diktatur, med en väl uppbyggd säkerhetspolis, där olika faktioner håller koll på varandra.
  Tillhör man som president själv en minoritet är nog chansen stor att man tillsätter bara de egna som närmaste medarbetare, samt att man ser till att flera olika sektioner av säkerhetspolis ‘spionerar på varann’. Information och kontroll är makt – och en garanti att få sitta kvar. Jämför med Saddamregimens Irak (det var samma Baathparti som i Syrien).

  De mer religiösa elementen har länge varit missnöjda med assadregimen – både från sunnitiskt och shiitiskt håll. Så när tillräckligt momentum uppnåtts var det inte konstigt att det till slut skulle komma en motreaktion. Jag är bara förvånad att den dröjde så pass länge.

      (Reply)

 13. Men vad lustigt, Fredrik, att du och jag skrev om i stort sätt samma sak!

  Du skrev:”…att välja mellan pest eller kolera.
  När kristna håller mässa måste de läsa upp politisk information från Assad samt be för honom. Det finns ofta spioner på möten för att kontrollera att detta genomförs samt att ingen negativa ord sägs om Assad. Kristna gillar definitivt inte Assad utan det handlar om ren överlevnad.”

  Jag skrev: “Dels, så är landet en totalitär diktatur, så är man som minoritet ‘mot’ regimen blir man inte långlivad. Det har historien bevisat. Lagom till påsk varje år, är det brukligt att landets religiösa [kristna] ledare predikar en ‘hyllning till presidenten’ (vare sig de känner för det eller inte).”

  Och visst sitter det alltid underrättelsepolis med i (alla) möten, för att kolla så man hyllar presidenten ordentligt!
  Som sagt, Syriens kristna har haft att välja mellan pest eller kolera.

      (Reply)

 14. lärjungen,
  Har läst din kommentar och tänker att samtidigt förstår Jesus den rädsla och situation som Petrus var i när Petrus förnekade Jesus.

      (Reply)

 15. GUDS PERSPEKTIV

  Nu spårade det tydligen ur helt detta med “stöd till presidenten.” 🙂
  Jag försökte dock förklara så tydligt jag kunde att :

  1. Kristna SKALL be för överheten, dvs den som “inte skall bära svärdet förgäves”.
  Detta är ett prov på ANDLIG LYDNAD till –> GUD.

  2. Men den ANDLIGA LYDNADEN enligt den kristna läran är INTE samma sak som ett POLITISKT eller MORALISKT STÄLLNINGSTAGANDE vare sig för eller emot –> den rådande VÄRLDSLIGA MAKTEN.

  Den kristna läran intar alltså INTE ens ett moraliskt ställningstagande till eller för MAKTEN, utan istället avstår den från UPPROR i LYDNAD FÖR GUDS ORD.

  Och varför? Jo, förutom röran i tidigare inlägg här ovan där vårt andliga ställningstagande (lydnad) sammanblandas med moraliska och politiska åsikter om makthavarnas förehavanden, så ligger “hemligheten” i att världslig MAKT har en anda som kallas…well, MAKT. Och denna MAKT skall inte utmanas, av kristna, eftersom det inte är vårt UPPDRAG i världen att utmana eller ens sträva efter makt. Vilket Jesus tydligen (miss)lyckades med att demonstrera då han i förnedring, frånsägande sig all makt, lät sig dödas av MAKTEN.

  Men när vi ber för överheten, inklusive de blodgiriga tyrannerna, då har vi samtidigt mer eller mindre deras beskydd. PÅ DET VÄRLDSLIGA PLANET (Om nu inte en Haman, eller Hamas, lyckas skapa hat och misstänksamhet mot de kristna).

  Det är därmed helt enligt den kristna läran att – ÄVEN medan Assads agenter hör och ser på – till och med UPPRIKTIGT av hjärtat be för Assad, Mubarak, Saddam, med flera. Om inte annat så för att de Guds barn som lever under deras regim skall kunna leva fredade från övervåld och förföljelse.

  Guds folk är trots allt ämnade för ett annat rike och en annan tillvaro den denna, som snart skall förgå.

  Breda fötter
  Det bibliskt kristna förhållningssättet har alltså exakt noll (0) att göra med att stödja världsliga makthavares politik eller metoder. Det har att göra med att inte göra UPPROR mot makthavare som fått uppgiften på sin lott att styra, oavsett styresskick.

  Och vi kristna har faktiskt inte blivit lovade att få ta i anspråk ens en “fotsbredd” av denna världsliga makt under vår färd mot vårt utlovade land.


  5 Mos 2:5 I skolen icke inlåta eder i strid med dem, ty av deras land skall jag icke giva eder ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. 6 Mat att äta skolen I köpa av dem för penningar; vatten att dricka skolen I ock köpa av dem för penningar. 7 HERREN, din Gud, har ju välsignat dig i alla dina händers verk; han har låtit sig vårda om din vandring i denna stora öken; nu i fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig, och intet har fattats dig.

  Se även Apg 7:5.

  Men ve de folk och riken som utan att ha blivit provocerade försöker hindra vår “passage” genom den nuvarande världsliga ordningen. För oss kristna gäller dock att inte ha alltför breda fötter.

  Smartheads
  För den som fortfarande inte har fattat VARFÖR en blodgirig tyrann inte skall störtas av KRISTNA behöver bara besöka Libyen efter att man slog ut Kadaffi som dessa sammanhållande kraft. Det fasansfulla resultatet ser vi just i dagarna fullbordas mitt framför våra ögon – landet faller samman totalt i kaos, besinningslösa mordorgier och barbari. Och efter Saddam följde totalt sammanbrott med kaos, besinningslösa mordorgier och barbari. Efter Mobarak, Mursi och Muslimska Brödraskapet och sedan… Gud vare tack för en totalitär militärt uppbackad hårdför regim som hindrar att Egypten sjunker tillbaka till stenåldern (om den inte redan gjort det).

  Varför tror vi trolösa och av världsligt tänkande hjärntvättade “demokratiska” mönsterbarn ständigt att vi begriper bättre än Gud?

  Överblick
  “Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill. ” (Ordspr 21:1, samt även 1 Ti 2:1)

  Gud har en aning större perspektiv än vi människor.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 16. Jag tror inte att något spårade ur, Rolf.
  Jag tror bara att vi ville belysa de syriska kristnas dilemma.

      (Reply)

 17. Ps. När jag använder uttrycket ‘Syriens kristna’, så handlar det om det vidare begreppet, alltså de som kulturellt kallar sig för kristna, ur de gamla ‘kyrkor’ som alltid funnits representerade där.
  Bland Syriens kristna finns ett mindre procenttal som kallar sig ‘evangeliska’, av vilka en del möts i hemlighet, i hemmen.

      (Reply)

 18. Fredrik skrev: “när jag läser de olika kommentarerna ovan märker jag skillnader som kan beskrivas som avstånd ifrån konflikthärdar”

  Så är det. Avståndet och den inbillade säkerheten spelar en stor roll.

  Om du är intresserad kan du läsa om det som hände hos oss för ett år sedan. Min hustru och jag hade innan detta varit i detta köpcenter 2 gånger och ätit en pizza där.

  Westgate killers unmasked.

  Ingen kan bedra mej med lögnen att Islam betyder frid och fred!

  /Kjell

      (Reply)

 19. En person som har varit i strid tillsammans med IS berättar sin historia.

  EXCLUSIVE: Q&A with former Islamic State member.

  Kort citat:

  What about the promise of virgin angles in heaven, is there any truths to this?

  Yes, of course. We were told that as martyrs we would have 72 eternal virgins in heaven and we can save dozens of our close relatives from hell too.

  So, IS promises its’ recruits 72 virgin angels and you are saying this is not “anti-Islamic propaganda” as some people may otherwise claim?

  We were promised women in heaven and on earth too based on IS jihadist teaching of the verses of some Suras of the holy book of Quran and hadiths by prophet Muhammad, all of which were explained through the Tafsir (explanation) by Islamic scholars like Ibn Majah, Bukhari and Ibn Kathir. We were told all non-Muslim women prisoners will be our wives and God wills it.

  Sedan kan det tilläggas att ordet “halshuggning” leder tankarna till något som sker med ett svärd eller en machete i ett “hugg”. Men i verkligheten sker det med smutsiga och inte värst skarpa knivar på samma sätt som man slaktar djur i de flesta muslimländer.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *