Hur strävar man?

I vissa texter i Nya Testamentet uppmanas vi att vara ivriga och sträva eller jaga efter något. Jag har samlat dessa texter här.

Uppmaningen ges met följande tre ord i grundtexten: dioko = διώκω, zelo = ζηλόω och spoudazo = σπουδάζω

Det finns sammanhang där orden inte kan översättas med sträva. Dessa texter har jag inte tagit med. För att det inte skall bli för långt har jag inte heller citerat sammanhangen, de får du själv uppsöka och läsa om du är intresserad.

Denna bloggpost kommer att handla om profeterande. Den kommer att handla om vad det kan innebära att sträva efter något utan att det blir gärningslära eller lagiskhet eller religiösa ritualer.

Jag börjar med texterna som innehåller ordet dioko = διώκω

Rom. 9:30 Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro.
Rom. 9:31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.
Rom. 12:13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.
Rom. 14:19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.
Fil. 3:12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.
1 Tess. 5:15 Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.
1 Tim.6:11 Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.
2 Tim.2:22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.
Hebr. 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.
1 Petr. 3:11 Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den.

Det finns en text som innehåller både ordet dioko = διώκω och ordet zelo = ζηλόω

1 Kor. 14:1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

Sedan texterna som innehåller ordet zelo = ζηλόω

1 Kor. 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:
1 Kor. 14:39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet.
Gal. 4:18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er.

Till sist texterna som innehåller ordet spoudazo = σπουδάζω

Gal. 2:10 Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra.
Ef. 4:3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:
1 Tess. 2:17 Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er, till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen.
2 Tim.2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.
2 Tim.4:9 Gör allt du kan för att snart komma till mig.
Hebr. 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.
2 Petr. 1:10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
2 Petr. 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom

Du har inte bråttom, så tag dej tid att läsa dessa texter i sina sammanhang. Det är viktigt att få en rätt förståelse för vad “sträva” betyder i nytestamentligt evangeliskt sammanhang.

Igen vill jag understryka att det inte handlar om gärningslära eller lagiskhet det jag här försöker förmedla.

Nu när du har tagit tid att begrunda alla dessa texter tänker jag koncentrera resten på texterna ur första brevet till korinterna.

1 Kor. 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:
1 Kor. 14:1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.
1 Kor. 14:39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet.

Kom ihåg att det handlar om profetia här.

Det finns en angiven ordningsföljd, om du hellre vill kan vi kalla den hierarki, i Paulus undervisning.

 1. Den väg som vida överträffar alla andra är kärleken. Den skall vi “sträva ivrigt” efter.
 2. Som nummer två kommer profetians gåva som det står i översättningen. I grundtexten står det: “åtrå det andliga, men ännu mera profetian”.
 3. Som nummer tre kommer de andra andliga nådegåvorna.
 4. På sista plats kommer tungotalet, med den allvarliga varningen att det inte får hindras.

Nu uppstår då först frågan hur man kan sträva efter kärleken.

Ja, jag tror att alla trogna föräldrar vet att kärlek kostar och absolut inte kan styras av känslor. Kärleken visar sig kanske som starkast när man gör något gott för någon annan fastän alla känslorna stretar emot.

Det behövs tillgivenhet och uthållighet och fast beslutsamhet för att sträva efter den äkta kärleken. Det finns en kostnad! Det kostar för den som “strävar” efter att ge kärlek.

Det är ingen tillfällighet att Jesus berättade om den barmhärtige samariten som illustration på “älska din nästa som dig själv”.

Okay, då går vi till nästa steg.

Hur strävar man efter gåvor?

Ordet betyder även att längta efter och att åtrå, så vi får väl ta den betydelsen nu. Det torde vara tydligt att man inte skall “prestera” Andens gåvor.

Men det finns faktiskt ett eget ansvar med i spelet. Och jag tror att den första psalmen ger en anvisning till hur man strävar efter att lyssna på Guds röst tills man kan meddela vad Gud säger.

Psalm 1:

 1. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
 2. utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
 3. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
 4. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
 5. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
 6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Här talas det alltså om frukten av att älska sanning, att älska Guds Ord.

Lägg även märke till att det handlar om att ha sin glädje i Herrens undervisning och sträva efter att förstå vad Gud menar, alltså konstant begrunda denna undervisning.

Den personens vittnesbörd, både i handling och ord, blir “detta säger Herren”.

Vi tar en text ut Nya Testamentet också. Lukas 6, verserna 43 till och med 49:

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt.
Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Hur hamnade det goda i den människans hjärtas goda förråd? Ja, inte flög det in som stekta sparvar. Det handlade om att älska sanningen och sträva efter att förstå vad Gud menar med sin undervisning, och sedan ära den undervisningen genom att själv vara trogen.

Ser du strävandet i ovanstående text?

Och ännu en text ur Johannes kapitel 14, verserna 15 till och med 27:

Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.
Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.
Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”
Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?”
Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Lägg märke till att det faktiskt kostar något att hålla fast vis sanningen. Men lägg även märke till att vi inte står ensamma i strävandet utan får hjälp av Tröstaren och Förmanaren, Den Helige Ande, som ser till att vi påminns om allt vad Herren undervisade.

Igen ser vi samma budskap som i psalm nummer 1.

Och till sist Matteus kapitle 22, verserna 35 till och med 40:

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”
Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Detta är ytterligare en text som tydligt visar “hierarkin” mellan kärleken och profeterandet.

Bibelns budskap angående strävandet efter profetian innehåller inget av flum och ritualer. Du skall inte gå ut i skogen och hitta en grotta där du sedan fastande och mediterande bränner ljus tills du får illusioner.

Det handlar uteslutande om din kärlek till sanningen och de praktiska konsekvenser den får i ditt liv.

Så, det borde räcka som inledning och bakgrund.

Låt oss nu begrunda texten i Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

Och likväl talas det om profetians gåva i Nya Testamentet. Nu kan vi således välja att säga att vi inte förstår Lukas 16:16, eller vi kan välja att begrunda texten, sträva efter att förstå den.

På detta sätt förstår jag den texten: Det finns en skillnad mellan GT-profeter och NT-profeter.

Något som berör mej i den bakomliggande debatten (om man nu kan kalla det för debatt) är de giganstiska missförstånden angående prövandet av så kallade profetior. Dels kan det bero på att de som utger sig vara profeter går på i gammaltestamentlig arkaisk stil och sedan gör allt för att hota och hindra prövande.

Bara ett dygn innan jag skriver detta hotade en av dessa “profeter” med följande:

Det är bara Satan – Guds fiende – som inte vill att Guds budskap i boken OFREDSTIDER skall nå Sveriges folk och världen. Men Satan kan inte göra någonting utan medarbetare. Och därför kommer det att visa sig vilka de är, när det sker som Gud har talat genom den boken.

Bland dem finns de av mig bl.a. uppräknade Pingstledarna; därmed har jag inte sagt, att de själva är medvetna om detta faktum. Men det var inte Petrus heller, när han avrådde JESUS från att gå Guds väg, och fick Jesu svar: “Gå bort från mig Satan, dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar”.

Kanske har du själv mer än en gång hört så kallade profetior som framförs offentligt ungefär så här:

Oooh, mitt barn, mitt barn, säger HERREN…
Oooh att du i dag ville lyssna på mina ord…
Oooh att du ville sluta att spjärna emot, säger HERREN…

Och så vidare, allt mer i falsett.

Huvudsaken är väl att folk blir neurotiska och rädda och slutar förtrösta på Herren. Och i stället investerar sitt förtroende i självutnämnda profeter som saknar öron. Det finns ju många som verkar i den riktningen.

Kan ett sådant budskap vara från Herre? Ja, det kan det nog men då har det framförts på fel sätt och i fel forum. Och det är inte Guds fel!

Är det ett personligt budskap till “mitt barn, mitt barn” så skall de levereras personligt till denne.

Och när det levereras skall budskapet inte störas av “profetens” ego. Tänk om det skulle låta ungefär så här:

Käre bror (eller syster), Jag känner mej manad att tala några ord med dej som jag upplever kommer från Herren. Vill du vara snäll och pröva, tillsammans med mej om detta kan stämma? Är det möjligen så att du upplever Herrens maning i något men inte vill följa den? Är det möjligtvis så att du spjärnar emot denna maning? etc….

Eftersom profetians gåva är något vi bör sträva efter, är det kanske inte så konstigt att det finns otroligt mycket missförstånd angående just profetia. Och eftersom man i åratal har varnat för att “röra Herrens smorde” är det kanske inte konstigt att det blir ett sånt liv och kiv så fort någon hellre vill lyda maningen att pröva i stället för att tiga och lida.

En nytestamentlig profet är en person som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. (Psalm 1)

Och sedan delar denne med sig av det ljus, och den vishet han/hon har angående Skriften = HERRENS undervisning.

Bara som exempel! Tänk så tydligt Guds Ord blir när t.ex. Sven Reichmann föreläser det på sitt karakteristiska avspända sätt. Lägg nu märke till att just därför skall vi pröva profetian. Jag säger alltså inte att vi skall lita på det på grund av vem som har uttalat profetian.

Detta är ett exempel på NT-profetia. Jämför även med Lukas 16:16 att “Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.”

Tyvärr tror många att siande är profetians huvudsak. Ja för många är just siandet det enda de anser vara profetia.

Men jämför då med denna text ur Ordspråksboken 29:18 Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.

Om du verkligen tror att folket blir mindre tygellöst om man siar om framtiden får du gärna motivera detta i en kommentar.

För min del tror jag att det handlar om att meddela HERRENS undervisning så att folket förstår den.

Ofta brukar man citera texten från 1 Tess.5:19-21 för att tysta ned dem som känner sig manade att pröva profetian: Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda,

Nu vill jag faktiskt påstå att genom åratal av “rör inte Herrens smorde” har man gjort sig skyldig till att släcka Anden och skapa förakt för profetior. Inte minst eftersom makthungriga personer har missbrukat “profetia” för att just inte kunna motsägas.

Profetian är inte till för att ge profeten makt eller ära. Äran för Guds Ord tillkommer Gud allena.

Som aldrig förr behöver vi profetia!

Ett tecken på det är att “folket är tygellöst”. Liberalteologi, ockulta inslag, prosperity, galenskaper och villoläror allt eftersom det kliar i öronen.

Vad tror du behövs som medicin för detta?

Jo, det behövs nytestamentlig profetia som leder folket tillbaka till Guds Ord. Bibelkunskapen har aldrig tidigare varit på så låg nivå i “kristenheten”.

Vad skall man då säga om siande?

Tja, kommer det från Herren så inträffar det också. Inträffar det inte så kommer det inte från Herren, enligt 5 Mos. 18:21

Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.

Samma gäller olyckskorpar och andra som vill att vi skall göra oss bekymmer för saker som vi inte har något inflytande över.

Det är dags att återställa profetia i all ära och att det sker så att äran odelat tillfaller Herren.

/Kjell

PS. Jag kommer att vara restriktiv med att släppa in prövande av profetior här eftersom jag menar att public domain inte är ett bra forum för sådana saker.

Undantaget, givetvis, denna artikel som inte bara bör, men måste prövas!

Views: 73

111 thoughts on “Hur strävar man?”

 1. Det var mycket matnyttig och sund undervisning detta Kjell! Tack så jättemycket för denna gedigna och viktiga Bibel-undervisning!

  Citerar här några av de meningar som för mig framstod som extra starka:

  “Ordet betyder även att längta efter och att åtrå, så vi får väl ta den betydelsen nu. Det torde vara tydligt att man inte skall “prestera” Andens gåvor.

  Men det finns faktiskt ett eget ansvar med i spelet. Och jag tror att den första psalmen ger en anvisning till hur man strävar efter att lyssna på Guds röst tills man kan meddela vad Gud säger.”

  “Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?”

  Något som ofta talat mycket till mig är när Jesus talar om sig själv som den sanna vinstocken. OM INTE GRENEN FÖRBLIR I HONOM=JESUS=VINSTOCKEN så blir det ingen god frukt. MEN utifrån förblivanmdet i HONOM så kommer frukten att VÄXA fram. Frukt VÄXER, inte presteras eller kläms fram eller tvingas fram. Om någon FÖRBLIR I MIG sa Jesus, så kommer han/hon att bära frukt.
  Kan den enskilda grenen ta åt sig någon ära för frukten som växer fram? NOPE! Ingen ära tillfaller grenen! Vinträdet, saven, livet som finns i vinstocken producerar frukten till alla grenar som FÖRBLIR I HONOM.

  A och O handlar alltså om FÖRBLIVANDET i Jesus Kristus.

  Har skrivit lite på en annan blogg om hur jag brukar bedöma predikanter bl.a.

  1) Läran: stämmer detta med Bibelns gemensamma rena oförfalskade undervisning i ett ämne?

  2) Frukten i personens liv: är det Jesus Kristus som lyfts fram och äras? Har personen ett ödmjukt och förkrossat hjärta själv? Lever man i renhet (t.ex när det gäller sex). Finns det en underliggande drivkraft av kärlek till fåren, även om det man delar skulle vara ett tufft budskap?

  Till sist: NÅD OCH SANNING GÅR HAND I HAND.

  NÅD utan sanning ger ingen sann syndaånger, syndanöd och omvändelse.
  SANNING utan nåd ger hårdhet, fördömelse och lagiskhet.

  Birgit Hedström
  “Lägg även märke till att det handlar om att ha sin glädje i Herrens undervisning och sträva efter att förstå vad Gud menar, alltså konstant begrunda denna undervisning.

  Den personens vittnesbörd, både i handling och ord, blir “detta säger Herren”.

  “Men lägg även märke till att vi inte står ensamma i strävandet utan får hjälp av Tröstaren och Förmanaren, Den Helige Ande, som ser till att vi påminns om allt vad Herren undervisade.”

  “Är det ett personligt budskap till “mitt barn, mitt barn” så skall de levereras personligt till denne.

  Och när det levereras skall budskapet inte störas av “profetens” ego. Tänk om det skulle låta ungefär så här:

  Käre bror (eller syster), Jag känner mej manad att tala några ord med dej som jag upplever kommer från Herren. Vill du vara snäll och pröva, tillsammans med mej om detta kan stämma? Är det möjligen så att du upplever Herrens maning i något men inte vill följa den? Är det möjligtvis så att du spjärnar emot denna maning? etc…. ”

  “Ett tecken på det är att “folket är tygellöst”. Liberalteologi, ockulta inslag, prosperity, galenskaper och villoläror allt eftersom det kliar i öronen.

  Vad tror du behövs som medicin för detta?

  Jo, det behövs nytestamentlig profetia som leder folket tillbaka till Guds Ord. Bibelkunskapen har aldrig tidigare varit på så låg nivå i “kristenheten”.”

  “Det är dags att återställa profetia i all ära och att det sker så att äran odelat tillfaller Herren.”

      (Reply)

 2. Hmm…ser att mina kopierade citat hamnade lite fel i slutet.

  Det allra sista i kommentaren skulle vara ifrån följande: “Något som talat mycket till mig….o.s.v till “Birgit Hedström”

  Sorry!

  Birgit

      (Reply)

 3. Kjell, tack för en gedigen artikel.
  Jag har tagit tid på mig att läsa och begrunda.

  Det som står ut är det här med vår strävan (inte konstigt!). Alltså, vad som ligger i botten för vårt ‘strävande’.
  Till exempel efter att söka få de andliga gåvorna. Allt handlar ju om kroppens uppbyggelse – om kärlek.
  Kärlek till Sanningen – Ordet, och till Kristi kropp.
  Vad ger vår strävan för resultat i Kristi kropp?

  Sedan handlar det om vad vår ‘strävan’ ger för frukt i vår egen kropp – i vårt eget liv.
  Ser vi ödmjukhet, kärlek, eller ser vi självhävdelse, maktspråk?

  Jag tycker Birgit ger ett jättebra exempel på hur det skulle kunna/borde gå till vid leveransen av ett profetiskt tilltal:
  “Käre bror (eller syster), Jag känner mej manad att tala några ord med dej som jag upplever kommer från Herren. Vill du vara snäll och pröva, tillsammans med mej om detta kan stämma?…” slut citat.

  Eller kanske: Kära församling, jag upplever… osv.

  En klok broder har skrivit så bra, att jag citerar hans relevanta kommentar:
  “Angående profetiadebatten; ingen profetia i efterbiblisk tid kan ha samma tyngd som de bibliska skrifterna. Att säga något annat är att få kräva att göra tillägg i Bibeln.
  Det är därför klokare att de som tror sig fått ett budskap från Herren säger något i stil med “jag tror att jag kanske har fått ett budskap från Gud” och sedan lämnar det öppet för prövning i stället för att ta till storord”. slut citat.

  Jag tycker han lyckas säga allt, och det kompletterar både ditt inlägg och Birgits kommentar.

      (Reply)

 4. Käre bror, jag ser att jag tillskrivit Birgit ditt citat, när hon citerade dig! Sorry!

  Det är hur som helst en föredömlig beskrivning på hur vi kan/bör förmedla ett (möjligt) Guds tilltal.
  Ett tillvägagångssätt som ger utrymme för Guds Ande att verka i mottaharens inre, att antingen avfärda eller bekräfta.

  “Käre bror (eller syster), Jag känner mej manad att tala några ord med dej som jag upplever kommer från Herren. Vill du vara snäll och pröva, tillsammans med mej om detta kan stämma?…” slut citat.

      (Reply)

 5. Till alla

  Finns det något profetiskt tal i modern tid som uppfyller äktheten efter den beskrivna ev bibliska mallen, som beskrivs?

  Det pofeetiska talet jag fick mig tilldelat vid en Gudstjänst (har skrivit om det på grannblogg) skulle det vara på ett obibliskt vis?

  mvh

  B-O

      (Reply)

 6. Bengt-Olof Lindskog undrade: “Finns det något profetiskt tal i modern tid som uppfyller äktheten efter den beskrivna ev bibliska mallen, som beskrivs?”

  Ja säkerligen, men en fråga tillbaka….

  Menar du siande eller menar du profetia?

  /Kjell

      (Reply)

 7. Birgit Hedström och Ingela,

  Det finns en liten trevlig hälsning i Lukas 16:16 “Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

  Dels är det en variant på missionsbefallningen och dels antyder det att med rätt profetia kan det bli väckelse i betydelsen av omvändelse.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Profetia är ett svårt område eftersom de flesta, jag inkluderad, har/hade uppfattningen att det handlar om vad som kommer att hända i framtiden, siande.

  Ett problem är hur prövar man siande och behåller det goda? Bibelordet blir enklare att förstå om det handlar om kunskap som Bibeln förmedlar, dvs att profetia handlar om kunskap istället för siande. Jag kan pröva det profetiska mot Bibeln.

  Om någon profeterar över mig att jag behöver ändra mitt liv så kan jag tänka efter hur kristligt liv jag lever. Jag kan pröva profetian mot mitt liv. Frågan är om andra kan pröva profetian? Frågan kanske låter banal men jag tycker den är viktig.
  Det finns många som kommer med profetior som handlar om enskilda människor som jag oftast inte känner. Hur ska jag kunna pröva en sådan profetia? Här hamnar vi i känna-efter-kristendom. Det farliga med att känna efter för mycket är att vi kan manipulera oss själva och tro att våra tankar kommer från Gud. Har sett många som blivit vilsna på grund av detta. Hade själv en sådan tid men förstod att jag var fel ute och slutade med att känna efter.

  En del tycks mena att om jag har helige Anden inom mig så ska jag kunna avgöra om farbror A som profetera över farbror B har rätt eller fel (om den är från Gud). Jag tror inte att det är så enkelt. Och här öppnar jag dörren för diverse angrepp att jag inte står tillräckligt nära Gud, det får jag bjuda på.

  Jag tror att det förekommer äkta profetiskt siande men problemet är att det förekommer väldigt mycket siande och många står i motsatsförhållande. Därför är jag väldigt försiktig med att förlita mig på siande.

  Några klassiska profetior bygger på Job, tror jag, vem är du att ifrågasätta mig (Gud). Det känns lite kärlekslöst och jag tror inte att Gud tycker att vi är hopplösa för att vi ifrågasätter. Ifrågasättande leder förhoppningsvis till ökad kunskap. Jesus tyckte att lärjungarna var tröga emellanåt men jag får inte uppfattningen att de inte fick fråga vad Jesus menade. När någon kommer med en sådan profetia så stänger jag av.

  Mängden siande gör att jag har svårt att tror på den.

  Förresten vad hände med NT:s lära att man skall tillrättvisa sin broder enskilt?

      (Reply)

 9. Fredrik,

  Fel av mig. Jag skrev; “Några klassiska profetior bygger på Job”.

  Skulle ha skrivit #många# i stället för några, dvs att jag ofta hör denna profetia i olika tappningar.

      (Reply)

 10. Fredrik skrev: “Om någon profeterar över mig att jag behöver ändra mitt liv så kan jag tänka efter hur kristligt liv jag lever. Jag kan pröva profetian mot mitt liv. Frågan är om andra kan pröva profetian? Frågan kanske låter banal men jag tycker den är viktig.”

  Det är nog inte så att alla behöver pröva alla tilltal alltid.

  Om någon har ett tilltal till dej så kanske det räcker att ni prövar tillsammans, och beroende av sammanhanget möjligen inbjuder någon annan att deltaga.

  Sedan finns det väl två gåvor som starkt liknar profetia.

  1 Kor. 12:7-11

  Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva.

  Hoppas att du förstår att det inte är min avsikt att såga siandet. Det kan säkert ha sin plats.

  Men som du påpekar kan man ju inte pröva det innan det förutsagda inträffar.

  Då uppstår det problem med prövandet om inga tidsangivelser ges.

  Vidare skall vi komma ihåg att prövandet är avsett som hjälp och skydd även för profeten.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Utebliven väckelse – ett profetiskt lakmustest?

  Det märkliga är att väckelse, som förutsätter något som väcker (till insikt), förutsätter den sanning som bara Guds Ande kan ge, dvs genom profetisk undervisning och påpekanden om sakernas (ofta orätta) tillstånd. Och brist på väckelse verkar det vara gott om. Vilket skapar misstanke om att profetians gåva inte är särskilt eftertraktad, alternativt att just den gåvan, att framförande av oförvanskad sanning, föraktas mer än alla andra gåfvor.

  Ett andligt “Lakmustest” på om profetisk gåva saknas eller föraktas verkar kunna göras – Bedöm förekomsten av hjärtans omvändelser på grund av uppväckt insikt om synd (väckelse) och det därpå följande behovet av Guds nåd över synden i våra liv.

  Men om synden i våra liv inte anses passande att påpeka, eller ses som en kränkning av personen (den moderna sociala koden ni vet), då blir det svårtjobbat i Guds vingård. Det blir en ohyfsad kränkning av vinträdets rättigheter att ens tala om att gräva omkring dess rötter ännu ett år, för att inte tala om vad som lämpligen bör göras med torra kvistar och annat fnöske.

  Man anar att utövandet av profetians gåva är en viktig syssla i Herrens vingård (med syftet att inte allt folket där blir “tygellöst”, Ord 29:18), och att sysslan kanske inte alltid har tillämpats ledd av just Guds Ande. I själva verket kanske profetians gåva – i dess egentliga nytestamentliga bemärkelse – inte ens betraktas som ett dugg eftersträvansvärd?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 12. Kjell,

  Du skrev; “Det är nog inte så att alla behöver pröva alla tilltal alltid.”

  Det är precis så det är. Och det som jag egentligen ville få fram.
  Utan att kasta bränsle på en annan diskussion så uppfattar jag ibland att andra vill att man ska förstå att deras profetia över en enskild person är från Gud. Det var det som jag ville belysa, att det inte alltid är så enkelt.

      (Reply)

 13. Fredrik,

  Du gjorde väl i att beskriva utan direkta namn och addresser. De som ville förstå, förstod!

  De som släpper in gamla bittra “would be” profeter utan att pröva deras budskap och deras presentation, kommer att ångra sig.

  Detta är ingen hotelse, bara ett konstaterande.

  Många (massor varje dag) kommentatorer bevisar inte att det är högt i tak, det bevisar lika gärna att samtalet blir mer och mer likt en “slasktratt” av egocentriska och egoistiska bitterheter, käpphäster och politisk korrekthet.

  Högt i tak betyder att man respekterar varandra fastän man kan ha totalt skilda synpunkter. Det är helt korrekt att deklarera meningsskillnad.

  Den som klassar alla meningsmotståndare som “satans hjälpredor” kommer att få det jobbigt på domens dag.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell citerar:”2 Tim.4:9 Gör allt du kan för att snart komma till mig.”

  Eftersom jag levde i föreställningen att “Tim-breven” var skrivna av Timoteus förstod jag inte meningen, kollade upp det och fann ett gediget kärleksbrev från Paulus till Timoteus.

  Nu har jag läst hela brevet (Kap 1-4) under 2 dagar och jag vill verkligen råda alla som likt jag försummat det att göra detsamma, att läsa kärleksbrevet alltså.

  I brevet står det efter vad vi ska sträva, hur och varför. Samt en del om vad vi inte ska göra och varför.

  Paulus, en Guds Apostel, undervisar Timoteus om uppgiften att undervisa evangelium.

  Brevet kunde lika gärna ha varit skrivit igår.

  Brevet visar även vilken Ande som lever i en Guds herde. “Mitt älskade barn” säger Paulus till Timoteus.

  Om någon vill säga dig något som den menar kan vara direkt från Gud kan du som en första testing fråga dig själv: Hur mycket “mitt älskade barn” är jag i avsändarens ögon? Vill avsändaren mig i allt det goda?

      (Reply)

 15. Ulrika skrev: “Brevet kunde lika gärna ha varit skrivit igår.”

  Just detta är ett obetvistligt kriterium (på engelska heter det Hall Mark) på att det handlar om Guds Ord.

  Alltid lika aktuellt för alla som läser det under inflytande av Guds Ande.

  Den Helige Ande ÄR GUD och ÄR en person med egen vilja. Jag kan bevisa det!

  Han kommer att leda var och en som vill rätt!

  Detta är fakta, profetia, förmaning och tröst!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell

  cit:De som släpper in gamla bittra “would be” profeter utan att pröva deras budskap och deras presentation, kommer att ångra sig.

  Kjell, har du läst OFREDSTIDER?

  mvh

  B-O

      (Reply)

 17. Bengt-Olof Lindskog,

  Varför skulle jag läsa en 23 år gammal bok vars förutspåelser inte inträffade?

  Att broder Sköld hade (och innehållsmässigt har) ett genuint meddelande till samtida ledare ifrågasätter jag inte.

  Hans siande, däremot, har bevisat sig falskt. Hans attityd liknar profeten Jonas som blev sur när profetian inte inträffade. Nu sitter han där och gnäller under ricinbusken.

  Han har gjort sitt. Allt fikande efter godkännande och ära kommer att leda till ….

  Matt. 6:2 När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

  Matt. 6:5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

  Matt. 6:16 När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

  Sedan må han gnälla och hota hur mycket han vill. Vill han mista sin lön är det hans eget problem.

  Han saknar öron så det går inte att tillrättavisa honom. Herren kommer att ha förbarmande med honom.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Jag blev uppmärksammad på en artikel av Sigvard svärd,där han tar upp det här med prövandet av pastorer, ledare och förkunnare. Något han själv i högsta grad välkomnar, och uppmanar till.

  Man skulle nog, utan att bruka våld på artikelns syfte, kunna byta ut ordet ‘pastor’ mot ‘profet’, och därmed få exempel på ett sunt förhållningssätt gentemot prövandet av profetiskt tal.

  Önskar fler pastorer/ledare/förkunnare/profeter delade Sigvard Svärds ödmjuka inställning.

  Sigvard Svärd: En väckelserörelses folk inte utan skuld när ledarna leder vilse.

      (Reply)

 19. Sigvard Svärd säger:
  “Så snart en pastor överdriver i att markera, visar på karriärbeteende, eller osunt utnyttjar sin ställning genom att manipulera och maktmissbruka, är det farligt läge.” slut citat.

  Är inte det applicerbart på alla typer av förkunnare?

      (Reply)

 20. Till er som kanske inte tror att Herren verkar genom den profetiska gåvan.

  Jag ska berätta om en episod som utspelade sig i början på nittiotalet. En episod som gjorda att Sverige, Finland och Baltstaterna slapp krigets fasor den gången.

  Under denna tid så tillhörde jag en grupp vars uppgift var att samla in pengar som sedan omsattes till Biblar på ryska. Detta var åren då muren mellan öst och väst föll. Vi hade med Herrens nåd och hjälp skapat en sorts smuggelkedja. Vi hade nåden att få in väldigt många Biblar på ryska. Det var ett stort sug efter Ordet där så ibland använde vi oss av Biblar för att muta gränsvakterna när vi passerade gränsen den vägen.

  I denna kamp så uppstod fina och Jesuscentrerade relationer. Gruppen bestod av flera nationaliteter och personligheter. Amerikaner, svenskar, kanadensare, finnar. Alla brann vi för detta enda ”Guds Ord till det ryska folket”. Jag fick en särskild relation till en finsk präst. Vi trodde mycket på bön inför Herren.

  Denne präst och jag hade bestämt att han skulle vara min gäst i två veckor. Dessa två veckor skulle vi ägna åt bön här i Övik. Vi såg fram emot denna böneperiod. Så kom dagen när prästen kom hit.Men redan under första dagen så fick han ett telefonsamtal från sitt kristna sammanhang i Finland. Han blev alldeles blek under telefonsamtalet. Efter samtalet så satte han sig nästan chockad ned.

  Han sade:
  – Nu är det allvar. Jag måste fara hem direkt. Hinner jag med någon färja idag? Jag ställde inga tidsfördröjande onödiga frågor utan satte igång att hjälpa honom att packa och kolla när nästa färja från Umeå gick.
  – Det går en färja om 40 minuter men den hinner vi inte, det måste bli nästa dag. Vi tittade på varandra och fick samma tanke. Med Guds hjälp hinner vi. Snabbt slängde vi oss in i bilen och drog iväg. Man hinner normalt inte köra från Domsjö genom hela Övik upp till Umeå, genom stan och ut till färjeläget på 40 minuter. Men Herren gjorde så att vi hann. Ingen av oss vet dock hur. När vi kom till färjan så var allt klart för avfärd. Vi fick nästan intrycket att färjan väntade på prästen.

  Vad var det som var så angeläget? Det var en gammal bortglömd profetia. En nedskriven profetia som nästan ingen visste fanns.

  Många år innan hade en finsk gammal man fått ett uppdrag från Gud. Nämligen att varna finska folket för ett förestående kommande hot. Vissa kallade denne man för en profet, andra kallade honom för en dåre. Han hade försökt att genom den dåtida finska kyrkan förmedla denna hälsning till den finska kristenheten. Men han togs knappast på allvar. Det ingick i hans uppdrag att även förklara profetians innebörd för den finska försvarsmakten och den finska administrationen. Där lyssnade väl någon ibland. Åtminstone på plikt. På något sätt förmedlade han hälsningen så att den måste diarieföras och på det viset bli ett dokument tillhörande den finska administrationen. Sedan föll detta dokument i glömska.

  Men ungefär när muren föll och Ryssland stod inför sina förändringar. Då dök en ny makthavare upp där, Vladimir Zhirinovsky. Han ville få makten med bland annat annektering av baltstaterna, Polen och Finland i första läget, Sverige i andra läget, på sitt valprogram. Detta hot var allvarligare än vad som blev känt för allmänheten. Underrättelsekällor hade som trolig utgång just Vladimir Zhirinovsky som Rysslands nya president. Det fanns uppgifter som angav att han kunde räkna med 70% stöd från vissa betydande regioner.

  Ett händelseförlopp utspelade sig som en äldre kansliarbetare inom finska regeringen tycktes känna igen. Vad stod det egentligen på detta bortglömda dokument? “ I en tid då muren rasar reser en krigshetsare sig upp ur spillrorna av det stora landet”…………osv. Kansliarbetaren fick inget lugn
  utan bara måste söka rätt på detta gamla dokument. Efter efterforskning så hittade han det och fylldes av bävan. Men han kunde läsa så han vände sig till representanter ur en specifik del av finsk kristenhet.

  – Det här är något för er att hantera. Vi är vanmäktiga.

  På det viset så aktiverades denna profetia och kom till delar av finska kyrkan. Denna hälsning som man många år tidigare (ca 30 år) hade förkastat och gjort sig lustig över, förmedlades denna gång av en icke kristen regeringstjänsteman. Nu togs den på allvar. I denna hälsning så fanns från Herren klara direktiv vad han ville se hos sitt folk I landet. Bland annat omvändelse för vissa funktioner och saker.

  Det telefonsamtal som nådde min prästgäst förmedlade till honom att det var skarpt läge nu. Ingen ytterligare tidsfördröjning kunde få ske. Min vän tillhörde en omfattande bönekedja som nu aktiverades. Även den bönekedja jag tillhörde aktiverades. Herren Gud hade talat till de sina i denna nation 30 år tidigare. Nu var det dags att hörsamma profetian och delta i landets förebyggande försvar. Och det gjorde man…på det sätt Herren visat.

  Vad blev resultatet? Herren trädde in och Vladimir Zhirinovsky hamnade i periferin på något obegripligt sätt. Herren Gud hade talat och agerat.

  Detta var ganska nyligt, bara ca 22 år sedan. Profetian varnade för ett omfattande kommande krig mot Finland och där även Sverige och baltstaterna skulle drabbas hårt. Men det blev aldrig så. Det blev inte som profetian varnade för. Var den falsk då? Nej inte alls, Herren Gud är god och ändrade sig när han såg lydnaden och hörsamheten hos de sina. Därför beslöt Herren att inte det onda skulle drabba Finland. Finlands kristna blev även Sveriges försvarsbarriär denna gång. Tack kära syskon för er hörsamhet.

  Herren är verksam även om inte alla kristna får reda på allt han gör.

  Tack Jesus. Du är vår räddning.
  Jan Johansson. Domsjö.

      (Reply)

 21. Om vi prövar förkunnelse – betyder det att vi inte tror på biblisk förkunnelse?

  Om vi prövar profetia – betyder det att vi inte tror på biblisk profetia?

      (Reply)

 22. Ingela,

  Du frågar:”Är inte det applicerbart på alla typer av förkunnare?”

  Jo, Jag tror att det är applicerbart på alla som vill vara ett vittne för Jesus.

  Varningslampan för det som Sigvard Svärd lyfter fram lyser illröd i den offentliga kristenheten .Och i den icke-offentliga med för den delen. Idag när jag läste hur någon skickat sina “profetior” till Regeringen , Kungahuset och ÖB ville jag bara krypa under bordet och säga “den där känner inte jag.”

  1 Kor 14:4-5
  “Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.
  Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd.”

  Kontrollfråga: Kan vi fastställa Församlingen som den bibliska målgruppen för profetior? Inkluderat dem som är på väg in i den. Att profetior är en Församlings-sak och inte en världslig sak.?

      (Reply)

 23. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Till er som kanske inte tror att Herren verkar genom den profetiska gåvan.”

  En mycket egendomlig reaktion!

  Vem här tror du tvivlar på att profetians gåva finns och är essentiell även i vår tid?

  /Kjell

      (Reply)

 24. Ulrika skrev:

  Kontrollfråga: Kan vi fastställa Församlingen som den bibliska målgruppen för profetior? Inkluderat dem som är på väg in i den. Att profetior är en Församlings-sak och inte en världslig sak.?

  Eftersom du talar om församlingen utgår jag ifrån att du talar om Nya Förbundets tid.

  Kanske kan vi dra några slutsatser från 1 Kor. 14:23-25

  Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: “Gud är verkligen i er!”

  Här har vi väl det som du beskrev, nämligen församlingen och dem som är på väg in i den.

  Även intressant att se hur Paulus skrev: “om alla profeterar”.

  För om detta skulle vara fallet kan man ju undra om de därmed är “profeter” allihopa.

  Men sedan har vi Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

  Kanske har jag fel, men jag har alltid föreställt mej att den versen i första hand handlar om icke troende som kommer till tro.

  Och om det är så kan man väl kalla den evangelist som predikar Guds Ord (Kristi Ord) på ett sådant sätt att det gror i människors hjärtan, verkligen har “profeterat” för dem.

  Min tolkning är således att profetia kan vara till nytta för vem som helst.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Ingela,

  Ja, visst är det en egendomlig reaktion att motsätta sig prövandet och beskylla dem som ställer frågor för att vara satans hantlangare.

  Den predikant eller “profet” som gör det diskvalificerar sig själv.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Till Kjell.

  Du skrev:

  “En mycket egendomlig reaktion!

  Vem här tror du tvivlar på att profetians gåva finns och är essentiell även i vår tid?”

  Titeln var väldigt klumpig av mig. Förlåt mig för det. Inte heller tycker jag att sunt prövande betyder att man inte tror på profetiska hälsningar. Syftet var helt enkelt att
  beskriva en konkret händelse där Herren använt sig av profetia för att rädda.

  Vänligen Janne Johansson.

      (Reply)

 27. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Titeln var väldigt klumpig av mig. Förlåt mig för det. Inte heller tycker jag att sunt prövande betyder att man inte tror på profetiska hälsningar.”

  Inte något stort problem, jag ville bara understryka att det inte på något sätt handlar om förakt för profetia..

  Och för att använda dina egna ord så är det nog så att “sunt prövande” bara förblir sunt när den som profeterat, och åhörarna, prövar tillsammans.

  Prövandet är ju minst lika viktigt för “profeten” eftersom det är avsett för att dela ansvaret mellan “profeten” och åhörarna. Det bör inte handla om situationer där “profeten” har makt över åhörarna.

  Låt oss ta som exempel de så kallade profetior som Ulf Ekman brukade uttala. Sunt prövande var helt enkelt omöjligt på grund av hans maktposition och åhörarnas människodyrkan.

  Frågan uppstår då om en äkta profetia blir falsk när “profeten” använder makt för att hindra eventuell opposition.

  Jag tror inte det, men däremot tror jag att sådant handlande diskvalificerar “profeten”. En “profet” som uppträder otaktiskt och har långa tår, eller vill ha makt, vanärar Gud med sitt köttsliga uppträdande.

  Dessa funderingar är inte riktade till dej utan bara nedtecknade här så att de kan prövas av dem som läser.

  Givetvis är du själv även välkommen att pröva.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Ibland kan det vara väldigt svårt att pröva ett profetiskt budskap enligt den bibliska modellen: att det förutsagda faktiskt ska inträffa, för att kvalificera som sann. Men – även om den skulle uppfyllas, och profeten sedan leder folket att tillbe andra gudar, så är han ändå en falsk profet.

  Bibeln visar alltså på att en falsk profet [emellanåt] kan få in en fullträff i siandet. Men att detta inte är ett ensamt kriterium för en sann profet. Det handlar också om vilken väg han leder folket på.

  En annan svårighet med att veta om en profetisk utsaga är sann eller inte, är resonemanget att – om det siade aldrig inträffade, så var det för att Gud ändrade sig. Därmed är ju all sådan bedömningsgrund tilltäppt. Kan man kalla det för en profetisk helgardering?

  En ytterligare svårighet med bedömandet av profetia är – särskilt om inga som helst tidsramar ges – att oavsett hur lång tid som går, så kan man säga ‘det kommer att hända’.

  Observera nu att jag inte menar att skicka de är funderingarna i någon särskild riktning. Jag vill bara ha hjälp att gemensamt se hur vi då ska kunna ‘pröva allt profetiskt tal’, som vi uppmanas att göra.

  Finns det ytterligare bedömningsgrunder, utöver profetians eventuella uppfyllelse – eller inte?

  Kan det vara så, att den så kallade urskiljningens gåva är menad att vara till hjälp för församlingen här? Är det kanske till och med så, att profetians gåva, och urskiljandets gåva är menade att ‘balansera varandra’?

  Om vi nu inte har möjlighet att bedöma budskapets ‘hända eller inte hända’, eller till och med ‘skulle ha hänt, men blev inställt’. Hur kan vi då ‘pröva allt profetiskt tal’?
  Vi kanske till och med tycket att budskapet låter som om det skulle kunna vara sant, och från Herren.

  Herrens ord säger att ‘på frukten känner man trädet’, och så vidare.
  Om nu alla andra möjligheter till en sund bedömning är stängda – för att kanske det profeterade ligger på en avlägsen framtid – så kanske det är på frukten vi ser hur det står till med profeten?

      (Reply)

 29. Kjell,
  Du skriver:Men sedan har vi Rom 10:17 “Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.”

  Vidare skriver du:
  “Kanske har jag fel, men jag har alltid föreställt mej att den versen i första hand handlar om icke troende som kommer till tro”.

  Efter att ha läst Rom kap 10 delar jag din föreställning. Vilket jag iof även gjorde innan då jag talade om de som är på väg in.

  Funderar dock på min tolkning av “bygger upp församlingen” som profetior ska göra. Här har jag nog mest tänkt på “bygga upp” som “vårda, renovera” och inte konkreta byggstenar, i form av nya troende.

      (Reply)

 30. Jag tvivlar inte en sekund att det finns profetissor från Gud även i vår tid. Jag tror heller att ingen annan kristen gör det.

  Det är dock uppenbart att den mängd profetior som uttalas i en del sammanhang inte är från Gud eftersom de aldrig uppfylles. Många vill profetera men få har den genuina gåvan. Därför kommer vi till vägskälet. Pröva profetian eller lita blint. Att lita blint kan slå fel, eftersom en del leds på fel väg då profetian inte ordentligt har prövats.

  Profetia är en allvarlig sak som bör tas med vederbördig respekt. Men eftersom alla inte gör det måste vi pröva alla profetior ordentligt.

  Jag önskar att alla som profetera fråga sig om den verkligen är från Gud innan den uttalas.

      (Reply)

 31. Fredrik, jag håller med dig om att “Profetia är en allvarlig sak som bör tas med vederbördig respekt. Men eftersom alla inte gör det måste vi pröva alla profetior ordentligt.”

  Tyvärr kan man konstatera, inom färsk historia, att profetior har uttalats, och sedan visat sig vara falska, utav flera kända munnar. Benny Hinn, Rick Joyner, Todd Bentley, bara för att nämna några.
  Dessa har alla bevisats frambära falska profetior enligt kriteriet: det profeterade inträffade aldrig.
  Bentley profeterade ju att Jesus ‘skulle besöka mötet i Lakeland fysiskt’!

  Och ändå… och ändå, så har dessa herrar massiva förljarskaror!?!
  Kan det vara det som impliceras med ‘utan [sann] profetia blir folket tygellöst’?

      (Reply)

 32. I detta forum törs man dela pärlor.

  För några år sedan, i samband med att jag av Nåd (som följd av synd) fick lära känna Hjälparen, hamnade jag vid ett tillfälle ensam i samma rum som ett barn. Barnet var drygt 5 år gammalt och var fullt upptagen i sina tankar med sin lek.

  Minns att jag stod och betraktade barnet. En fråga började fylla mig men jag värjde mig att ställa frågan. Det är en fråga som man vanligtvis inte ställer till barn.Men jag kunde inte värja mig så jag frågade: “Vad är Guds Ande?

  “Kärlek” svarade barnet som i förbigående och lekte vidare.

      (Reply)

 33. Rolf Lampa,

  Du frågar:”I själva verket kanske profetians gåva – i dess egentliga nytestamentliga bemärkelse – inte ens betraktas som ett dugg eftersträvansvärd?”

  Inte om jag vill följa Romarbrevet 14 som uppmanar mig att anpassa mig till mottagaren och ta emot människan där hon/han befinner sig:/

  Det är min bedömning att i de påstådda “profetior” (domar o straff o olydnad o budskapet om en icke-närvarande och overklig anklagar-Gud…) som figurerar mest offentligt framträder avsändaren som huvudsaken. Att den eventuelle (inbillade) mottagaren ska anpassa sig till avsändaren i stället för tvärtom.

  Ett exempel på anpassning är “Jag tror att Herren kan ha någonting att säga. Vill du pröva det tillsammans med mig?”

  Såvida människan överhuvudtaget har nått till sådan kunskap i stort.Om inte tror jag att det är bön som gäller i första hand.

      (Reply)

 34. Ingela skrev: “Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man själv ser sig som profet. Och att Hesekiel inte kan vara normen, eftersom man själv inte kan flyga…?!”

  Svar från den som uttalat citatet du stödjer dig på.:

  Helt feltolkat av dig, Ingela. Jag utgår/hoppas att det inte är medvetet från din sida.

  GT,s profeter och den nytestamenliga profetiska funktionen är av olika karaktär. Det är dock samma Gud som talar.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 35. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Helt feltolkat av dig, Ingela. Jag utgår/hoppas att det inte är medvetet från din sida.”

  Vänligen meddela då den tolkning du anser vara bibliskt korrekt och kör inte med eufemistiska hotelser!

  Eftersom allt detta egentligen handlar om S-E Sköld vill jag fråga dej om du har sett att Skölds skriverier hos Berndt har ändrat karaktär sedan jag skrev artikeln “hur strävar man”. Det tycks vara så att att han reagerar på en del av det som skrivits i den tråden.

  Han skriver bland annat:

  Profetisk nådegåva och profettjänsten är inte samma sak, enligt Bibeln. Enligt Guds Ord gör “Herren alls inget, utan att ha uppenbarat sitt råd, för sina tjänare profeterna”.

  Och angående prövande:

  Personligen tror jag inte,att Gud sänder en sämre sorts profeter i vår tid; anledningen till att de skall prövas – mot Guds Ord – är att många falska profeter finns i vår tid, enligt JESUS, och därför är prövningen helt nödvändig!

  Summan blir att man inte bör pröva de äkta profeterna, alltså de som har insatts i profettjänst.

  Han reagerar även på det där med makt:

  Ingen profet har auktoritet över de troende, varken i Biblisk eller efterbiblisk tid. Det hade inte ens JESUS, Guds Son! “Den som VILL han kommer”, är Jesu budskap. Det är först i efterbiblisk tid som Bibelns profeter blivit erkända; alltså inte av sina samtida.

  Profeten har att bära fram det Gud Ande bjuder den att bära fram, och då efter måttet av SIN TRO och samma Gud som sänt profeten, ger också tro. Sedan är det HÖRARENS sak att lyssna, lyda, eller förkasta.

  Ja, annat var det på Elia och grabbarnas tid….., den som ändå hade fått vara med då, suckar Sköld…..

  2 Kon. 2:23

  Därefter begav han (Elisa) sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: “Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!” När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i HERRENS namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan tillbaka till Samaria.

  Finns det björnar i trakterna där du bor? I sådana fall får du vara försiktig om du vågar pröva de äkta profeterna!

  Själv får jag väl se upp med lejoninnor och leopardinnor….. De brukar ströva här i trakten.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Svar till Kjell.

  Sammanhanget som Ingela citerar är när jag försöker klargöra en felaktig uppfattning jag tidigare förmedlat. Det handlar om att Hezekiel förflyttades av Gud utan fortskaffnningsmedel. Herren visade Hezekiel olika sammanhang. Gav honom en situationsbeskrivning och hur Gud själv såg på olika företeelser i den tid som var. Undertecknad lever ju i nytestamentlig tid. Hezekiel är inte normen för hur det ska vara i dag i avseendet att man kan tjäna Herren även om Herren inte förflyttar en utan fortskaffningsmedel. Genom luften. “Flyga själv” kan ingen vad jag vet..men herren har förflyttat människor både i GT och NT.
  Ditt uttryck “eufemistiska hotelser” var nog lite överdrivet från din sida. Jag förbehåller mig dock rätten att även i fortsättningen välja att tro/hoppas att olika misstolkningar inte är medvetna, kanske de är saker som brukar ske i en process som inträffar emellanåt när men söker sanningen.

  Vänligen Jan J

      (Reply)

 37. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Ditt uttryck “eufemistiska hotelser” var nog lite överdrivet från din sida.”

  Det jag reagerade på var följande som du skrev: “Jag utgår/hoppas att det inte är medvetet från din sida.”

  Vill du förneka att det finns ett eufemistiskt “or else!” inbyggt i detta uttalande?

  Fråga:

  Tror du att Gud kallar tondöva människor att bli ledare för strängmusiken?

  Hur som helst, det tror inte jag. Jag tror att “talenter” och kallelser går hand i hand i Guds suveräna vävande (psalm 139) och förberedande, utrustande för en uppgift.

  På samma sätt som tondöva strängmusikledare troligen inte har hittat Guds uppgift för dem, tror jag att hotande maktmänniskor som kallar sig profeter har missat den uppgift som Gud avsåg för dem.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Mitt tidigare inlägg var ett svar på det du rödmarkerat.

  Detta inlägg är ett svar på det du övrigt skrev i samband med det rödmarkerade.

  Jag diskuterar inte Sköld här. Han får själv svara för sitt om han vill och Herren leder honom så. Mitt svar var till Ingela angående något som jag hade sagt.

  Att något ändrar karaktär kan ju bero på Herren också. Det är verkligen inte säkert att det skulle ha något samband med din artikel. Det kan kanske vara så men jag skulle aldrig våga hävda det som sanning. Jag har inte följt allt så minituöst att jag kan ha någon uppfattning kring det.

  Vänligen Jan J.

      (Reply)

 39. Svar till Kjell angående detta:

  “Vill du förneka att det finns ett eufemistiskt “or else!” inbyggt i detta uttalande?”

  Mitt svar.

  Eftersom ditt antagande och slutsats i samband med det inte stämmer så måste jag naturligtvis förneka det.

  Det kan väl knappast vara förbjudet att hoppas på den bästa.

  Vänligen Jan J.

      (Reply)

 40. Kjell,

  Det var inte Elia i 2 Kon. 2:23 utan Elisa.

  Ett annat exempel, där jag också har svårt att se att agerandet har någon koppling till det nya förbundet, gäller profeten Samuel i 1 Sam.15:33:

  Men Samuel sade: “Så som ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa, så skall din mor bli barnlös bland kvinnor.” Därpå högg Samuel Agag i stycken inför HERREN i Gilgal.

  Öga för öga tand för tand… (gamla förbundet).

      (Reply)

 41. Tachbulah skrev: “Det var inte Elia i 2 Kon. 2:23 utan Elisa.”

  Tack för korrekturläsandet. Tyrkfelsnisse har nu korrigerat misstaget.

  Också tack för det tydliga påpekandet av skillnaderna mellan förbunden.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Eftersom ditt antagande och slutsats i samband med det inte stämmer så måste jag naturligtvis förneka det.”

  I detta ger jag dig naturligtvis 100% rätt.

  Har själv ofta påpekat att frågan: Vad menar du?; ställs för sällan.

  Kvarstår funderingen om tondöva strängmusikledare.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Svar till Kjell angående:

  “Kvarstår funderingen om tondöva strängmusikledare.”

  Svar från mig.

  Mänskligt tänker jag på samma sätt som du när det gäller vem som ska leda strängmusiken. Jag vill att det ska vara behagligt att lyssna på och kunna sjunga med i.
  Men Herren är kanske annorlunda än oss människor. Matt 21:16 “Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig.” Det verkar som han tycker att de ljud ett spädbarn kan frambinga är behagliga. Det är det nog för oss människor också. Men ibland låter det inte så bra.

  Jag tänker mig ibland denna bild.

  Ett radioprogram sänds. Där spelas en fin sång. Men plötsligt uppstår störningar.
  Vid felsökningen så kommer man då att skruva på sin egen mottagare för att få in samma frekvens som programmet sänds på. Om inte det hjälper så kanske man får vända sig till de som sänder programmet. så att de kan kolla att de sänder på angiven frekvens. Om inte det hjälper återstår då olika varianter av atmosfäriska störningar eller maskinvarufel.

  Vänligen Jan J

      (Reply)

 44. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Mänskligt tänker jag på samma sätt som du när det gäller vem som ska leda strängmusiken.”

  Låt oss tillsammans titta på en text som talar om hur Guds val inte är samma som mänskliga val.

  1 Kor. 1:25-29

  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse.

  • Inte många av er var visa om man ser till det yttre,
  • inte många var mäktiga,
  • inte många av förnäm släkt.

  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

  Men tolkar du detta som att Gud avsiktligt utväljer människor som saknar kvalifikationer för uppdraget eller som har personligheter som försvårar uppdraget?

  Min tolkning skulle vara att det handlar om rika, mäktiga, vackra, berömda och beundrade människor.

  Vi ser ju mer och mer hur olika personer får viktiga poster i församlingar på grund av världsliga kvalifikationer. Detta tror jag inte är i linje med Guds val.

  Sedan skulle man ju kunna genmäla att Mose hade en trög tunga men valdes ändå för det uppdrag han fick.

  Må vara, men vilken annan Hebré skulle ha fått tillträde till Faraos hov?

  Gud kräver säkerligen inte att hans redskap skall vara perfekta på alla sätt.

  Men om du läser den citerade textens sista bit blir det tydligt vad det hela handlar om. Det handlar om att ingen människa skall förhäva sig och kunna berömma sig.

  Sådant diskvalificerar med Guds mått mätt.

  Välkommen att pröva min tolkning.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Jag vill gärna dela något med er, och önskar också att ni prövar det jag skriver och kommer med synpunkter.

  För många år sedan, när jag var relativt ny i tron, var jag med om en skrämmande händelse. Det skedde i ett möte där en person, som resten av gruppen ansåg vara en stor profet, ”profeterade” och undervisade. Denna person gick till attack ganska hårt mot mig. Jag blev anklagad för att störa mötet på grund av att jag var besatt, menade denne person. Vidare anklagades jag för att hata Herren och inte vilja tillhöra Honom. Det var andra anklagelser också, men det är dessa jag minns bäst. Ingen av de övriga i gruppen gjorde något för att stoppa denna persons angrepp, utan det fortgick tills jag bröt ihop och lämnade mötet.

  Mycket förtvivlad och förvirrad for jag hem och började bedja. Jag fick då till mig orden ur 2 Timoteusbrevet 1:7: Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (Folkbibeln). Jag var inte särskilt insatt i Guds Ord på den tiden, men hade tydligen läst just det stället, eftersom jag kände igen orden. Det jag tänktedå var att det inte var Guds Ande som varit verksam i det mötet, utan något annat. På så sätt blev jag tröstad och styrkt.

  Denna händelse har varit till stor hjälp för mig när jag bedömer om något som uttalas av någon är från Herren eller inte. Om jag blir förvirrad, modlös, nedbruten, då tar jag inte till mig budskapet eller vad det är jag hört eller läst. Blir jag däremot uppbyggd tar jag till mig det. Likaså tar jag till mig något som ger mig syndanöd och förkrosselse och gör så att jag vänder mig till Herren, bekänner min synd och ber om förlåtelse. Det är också till uppbyggelse.

  För att sammanfatta min tanke om detta: när jag prövar budskap och undervisning ser jag på effekten: är det till uppbyggelse – och naturligtvis i enlighet med Ordet – då är det gott. Bryter det ned mig, får mig att känna förkastelse och annat negativt, då tar jag inte till mig det.

  Nu ber jag dig som läser detta att pröva och bedöma. Fråga mig gärna hur jag tänker om något är otydligt.

      (Reply)

 46. Majlis,

  Sade precis till min bäste vän “Vad vissa kan pröva snabbt och helt utan motivering.”

  Tänker på hur några inom ett par få timmar hade upplevt (sic) att ett (flum-) budskap kändes så sant…

  Men vet du vad Majlis!

  Ditt exempel är enkelt och går snabbt att bedöma:)

  Någon försökte ta ditt mod och din styrka. Denne någon uppträdde direkt kärlekslöst och utan självbehärskning.

  Du bad och fick svar genom Guds Ord.

  Vem ska vi tro på?
  Den som uppträdde i strid mot Ordet eller på Ordet självt?

  Tack Majlis för att du delade detta.

      (Reply)

 47. Svar till Kjell ang denna fråga.

  “Men tolkar du detta som att Gud avsiktligt utväljer människor som saknar kvalifikationer för uppdraget eller som har personligheter som försvårar uppdraget?”

  Mitt svar:
  Väldigt svårt för mig att förstå hur du kan tro att jag ” tolkar detta som att Gud avsiktligt………………”.

  Den text du citerar håller jag naturligvis med på. Jag tror på Guds ord.

  Men jag vill påminna dig om att jag skrev i förmiddags med adress Ingela kring något jag hade sagt och hon fattat på ett annat sätt.

  Den saken är redan färdig så……….

      (Reply)

 48. Jan Johansson, Domsjö skrev: “Väldigt svårt för mig att förstå”

  Varför så långa tår?

  Väldigt svårt för mej att förstå.

  Den som ger all ära åt Herren har ingen egen ära att förlora.

  Må Herren leda och välsigna dej.

  /Kjell

      (Reply)

 49. Kjell skriver:

  “Den som ger all ära åt Herren har ingen egen ära att förlora.”

  Har funderat lite på det senaste “säger Herren”-fallet som en man fick uppleva för ett tag sedan. Själv var jag inte på något sätt inblandad men fick höra efteråt vad som hänt. Och om jag jämför det med ett annat “säger Herren”-fall som jag bevittnat tycker jag mig börja se att Herren agerar på ett sådant sätt att det underlättar för de inblandade att inte kunna ta åt sig någon ära.

  Det senaste fallet gick till ungefär så här som jag uppfattat det:

  1. En människa befinner sig i påtagligt behov av Guds ledning.
  2. En människa som lever i behovs-människans omgivning får ett Bibelord som den starkt känner ska förmedlas till behovs-människan. Dock vet inte denne vad Ordet ska säga i sammanhanget eller tillräckligt mycket om behovs-människans situation för att kunna säga varför den ska förmedla detta men förmedlar det ändå.
  3. Budskapet överlämnas av 2:an till 1:an.
  4. 1:an förstår precist budskapet men kollar med Bröder/Systrar att den trots detta inte är ute o cyklar alternativt att den inte riktigt förstår och ber Bröder/Systrar om hjälp att förstå.

  Vem i ledet kan med lätthet ta åt sig Äran?

      (Reply)

 50. Jan Johansson, jag visste inte att det var du som sagt det här med att ‘flyga i luften’.
  Visste bara att ‘någon’ sagt så.

  Och från det citate fick jag intrycket att talaren jämförde sig med Hesekiel – vilket också är en helt korrekt tolkning, semantiskt sett. Jag har inget mer att tillägga om det, förutom att jag höjer ett ögonbryn över jämförelsen.

      (Reply)

 51. Trossyskon!
  Jag vill bara som ett förtydligande tala om att min kommentar ang. prövande, inte avser någon specifik person, utan jag responsade på det inlägg som Kjell skrivit “Hur strävar man?”.

  Allt gott! Birgit

      (Reply)

 52. Profetia inte en rit

  Jag tror uppriktigt sagt inte att Gud bryr sig särskilt mycket i vilka kriterier vi ställer upp för hur en profetia skall framföras, vilka sociala koder som skall iaktagas, samt vilken ära man möjligen kan tänkas rycka till sig genom att ha fått förmånen att framföra något från Gud.

  Att profetia överhuvudtaget associeras med något positivt är nog att spänna vagnen framför hästen. Att en profetia behöver meddelas beror ju ofta på att något utanför det vanliga har inträffat, eller håller på att inträffa, för vilken allmän undervisning inte ger någon direkt anvisning om. Vilket i de flesta fall implicerar att något obehagligt behöver tas i tu med. Och nog vet vi hur lockade det är att lyssna till sådant.

  Det har nämnts att GTs profeter hade en annan roll än NTs, men jag tvivlar på att det det är så stor skillnad som man vill göra gällande. Med avseende på framförande av budskap, angenäma elller mindre angenäma kan i all fall inte jag upptäcka någon skillnad mellan människor i GT och de människor i NT som Paulus menade endast vill lyssna till personer med förmåga att klia dem i öronen. Hesekiel hade viktiga budskap till sina landsmän, och han förväntades inte smöra icg ställa in sig särskilt mycket för att vinna gehör eller sympatier:

  Gå till dina landsmän i fångenskapen och säg till dem: Så säger Herren, HERREN – vare sig de lyssnar eller inte.” (Hes 3:11)

  För att inte tala om landsförrädaren Jeremia. Föreställer er Jeremia krusandes och smörandes för att förmå kungen och landets styrande att ansluta sig till ett konsensussamkväm rörande landets framtid sittades i gemytlig ring i leran på botten av brunnen de hade störtat honom ner i.

  Vad jag försöker säga är att det finns olika situationer, och helt olika budskap, under helt olika omständigheter, där Gud väljer helt olika sätt att nå fram till dem han vill nå fram till. Guds tilltal till oss börjar med inbjudan om att bli hans barn, och fortsätter med undervisning om Guds vilja i generella frågor. Och slutar med allt ifrån ockupation och total förstörelse och vanhelgande av våra religiösa kultplatser. Och allt däremellan.

  Men alltid gäller samma sak – profetia måste vara sann, och den måste kunna prövas. Hur prövning görs möjligt klarar Gud av att ordna på olika sätt i varje enskilt fall. I övrigt behöver inte profetian vara angenäm, den behöver inte ens uttalas i ett gott syfte, inte ens nämna Gud, inte heller göra anspråk på att vara uttalad å Guds vägnar, profetia kan vidare bli uttalad av någon endast i kraft av deras ställning (t.ex. Joh 11:49 … Kajfas, … Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?” … som överstepräst det året profeterade han…”. Osv.

  Profetian behöver inte ens lukta gott (den kan faktiskt lukta koskit som i Hesekiel 4), den behöver defintivt inte vara inställsam eller “sökarvänlig”. Men alltid anpassad för den situtation och det syfte i vilket prifetian skall uttalas.

  FÖrsök inte pressa in alla fenomen i en en mall som ni själva hittar på, för det gör er bara blinda för vad Gud gör och säger just idag, just i den situation eller i de problem vi har att hantera just nu.

  Mose tyckte redan efter första gången han fick vatten ur klippan att han visste hur detta alltid skulle gå till. Så när Gud nästa gång sade att “SÄG åt klippan” (så att den ger ifrån sig vatten) så tog Mose ändå fram käppen och likt förra gången klappade till för allt vad tygen höllo.

  Gud blev vred på Mose för att han redan på andra försöket från Gud att genom lyhörd realtidskommunikation hantera dagsaktuella praktiska problem på det idag mest passande sättet, genast skapade en religiös ritual av närmast föregående händelse.

  Kommunikation – inte en rit

  Profetia är inte en religiös rit – det är ett sätt för Gud att kommunicera med oss. Kommunikationssätten måste få variera, särskilt med tanke på hur vår mottaglighet varierar, med beaktande av att även lyssnare har ett ansvar att försöka rätt uppfatta vad motparten säger. Och att är man nog slö i uppfattningsförmågan så kan det plötsligt några välförtjänta skopor ovett visa sig vara den mest passande formen av kommunikation.

  Pröva – utan att skriva Gud på näsan

  Gud har för övrigt alltid själv valt hur han vill framföra sina budskap. Och genom vem han vill framföra dem.

  Vår uppgift är bara att, med ledning av all den allmänna undervisning han redan gett i sitt ord, pröva och urskilja andligen överspända struntpratare från dem som ålagts bördan att frambära viktiga budskap från Gud.

  Men vad vi än gör skall vi inte försöka lära pappa göra barn.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 53. Rolf Lampa,

  Du har fått med många viktiga visheter i din kommentar.

  Kanske är det just bredden av temat som gör att vi har svårt att se helheten.

  Å ena sidan diskvalificerade profeten Jonas egensinnighet och tillkortakommanden inte den profetia han fick bära fram. (För övrigt ett mycket bra exempel på lyssnarnas ansvar.)

  Å andra sidan får vi en instruktion angående “framförandet” av, och “målsättningen” med profetia.

  1 Kor. 14:31,32,39,40

  Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. – Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

  Profeten har alltså både möjligheten och ansvaret att bära fram budskapet så att målsättningen undervisning och förmaning/tröst* uppnås i den mån lyssnarna är villiga hörare.

  * Som bekant betyder ordet som översätts med “tröst” även “förmaning”.

  Man skall nog varken överdriva eller underdriva skillnaden mellan GT och NT, men visst finns det en hel del markanta skillnader. Och vi vet hur det går med nytt och gammalt vin när man väljer fel säckar.

  En markant skillnad består väl i Den Helige Andes roll, vilken inte är obetydlig vad gäller profetia.

  Själv får jag trösta mej med att till och med åsnor kan få profetera för profeter 🙂

  /Kjell

  PS. Vore intressant i detta sammanhang att få ta del av din uppfattning angående något som ofta återkommer i budskap som “profeten” själv ofta positionerar som absoluta gudsord med hjälp av “så säger Herren”.

  Det talas ofta om Guds plan för Sverige och hur den misslyckas om “hans folk” (i detta fall de troende svenskarna, ofta begränsat till “profetens” eget samfund) inte sköter sig som de skall.

  Frågan är således om Gud har en specifik plan för Sverige. Och om det i sådana fall bara är så att han har en specifik plan för viktiga länder som Sverige, eller om han även har en plan för oviktiga länder som Danmark, Lichtenstein, Jersey och Kenya.

  Som du förstår av min frågeställning tror jag inte på detta. Gud har otvivelaktigt en specifik plan för sitt eget utvalda folk och land, Israel. Vidare har han en plan för oss frälsta hedningar. Och givetvis kan ett lands befolkning totalkvadda ett land.

  Men jag tror alltså inte att etnocentriskt navelstirrande hör till något som Gud ger uppdrag till.

      (Reply)

 54. Det finns ytterligare en aspekt som jag skulle vilja belysa. Det handlar om språk, om semantik, om konnotationer och denotationer.

  I 1 Tess. 5:21 står det: men pröva allt, och behåll det som är gott.

  I grundtexten står det: παντα δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

  Det handlar i första hand om ordet “δοκιμαζετε” som kommer av “δοκιμάζω” – dokimazo, och inte har den negativa konnotation som ordet pröva har i det svenska språket.

  Ordet betyder evaluera och validera, och är även besläktat med ordet dokumentera. Det finns inga undertoner av att pröva med avsikten att underkänna, utan avsikten är just att vaska fram guldet.

  Ordagrannt står det: allt validera det goda fastlägga

  Kanske känner du även igen det sista ordet i grekiskan? Ordet “κατεχετε” kommer av “κατέχω – katecho som betyder fastlägga och behålla. Ordet katekes kommer av samma root.

  Wikipedia definierar: En katekes (av klassisk grekiska: κατηχισμός “undervisning”) är en summering av doktriner, traditionellt en lärobok för undervisning i kristen tro.

  Tro nu inte att jag gör reklam för de böcker som utges av samfund som kallar sina organisationer för Kyrkan med stor bokstav och bestämd form. Jag bara förklarar ordens betydelser.

  Det jag vill understryka, ännu en gång, är således att “prövandet” är något positivt, ämnat att skapa förståelse och konsensus så att tilltalet kan falla i god jord och bära frukt.

  /Kjell

      (Reply)

 55. Förtydligande.

  I min senaste kommentar skriver jag:”1. En människa befinner sig i påtagligt behov av Guds ledning.”

  Med påtagligt behov menar jag att hon/han har sökt i Bibeln men ändå inte förmått komma till klarhet i en viktig fråga. I de “Säger Herren”- fall som jag fått höra om har det handlat om “livsavgörande” vägskäl. Det har handlat om att förstå hur Gud vill använda sitt Ord i människans verklighet och lag, nåd och sanning har lyst grönt samtidigt.

  Med “har det handlat om” menas att jag bara kan försöka berätta vad jag tror mig sett. Så pröva mig.

      (Reply)

 56. Ulrika skrev: “Med påtagligt behov menar jag att hon/han har sökt i Bibeln men ändå inte förmått komma till klarhet i en viktig fråga.”

  Är det inte så att livet alltid bjuder på situationer som ställer oss inför val?

  Många val är triviala, som till exempel om vi skall ta leverpastej eller marmelad på frukostmackan.

  Sedan finns det livsavgörande val, som till exempel valet av livspartner eller boende och arbete.

  Visst skulle det kännas skönt i valsituationen om man kunde få ett brev från himmelen med specifika anvisningar just för det valet.

  Horoskop och spåmän, orakel och advisörer finns bara för att så många vill ha bekräftelse innan de väljer, eller efter valet.

  Vi som är “troende” har ju valt att ha förtroende för Herren och vara honom trogna. Där finns redan en gedigen grund som ger utgångspunkterna för våra val.

  Handlar det om livspartner vet vi att bör välja en person som också är troende och tillsammans vara Herren trogna.

  Handlar det om en affärsparner vet vi att vi inte skall gå i ok med dem som tjänar “Beliar”.

  Jag tror att väldigt mycket av andra val faller i kategorin där vi är fria att välja men efteråt visar vår trohet genom att agera korrekt på konsekvenserna.

  Du känner säker till katastrofala fall där någon “profeterade” att ett par var avsedda för varandra och sedan fick ett mardrömsförhällande i ett giftigt äktenskap.

  Här finns det stor anledning att vara försiktig med att be andra om råd och ledning.

  Mycket bättre att lita på Guds Ord och skynda långsamt medan man är Herren trogen.

  I stilla stunder med bibelläsning och bön brukar val ofta kristallisera fram. Inte sällan blir resultatet att man väntar med att handla.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Till Ingela och Kjell och kanske några andra som är intresserad.

  Tidigare så förmedlade Ingela en uppfatttning ang ett citat hämtat från ett undervisningspass av mig. Visst går det att tolka citatet som Ingela säger om man vill det. Bäst är väl ändå att folk själv får bilda sig en uppfattning.

  Men det undervisningspasset innehåller en del annat också. För att den som kan vara intresserad så lägger jag ut en länk till den filen. Den innehållere även en del av den problematik som vi kristna kan stå inför idag.

  http://profetior.se/data/Sundsgruppen/Undervisning%20Sundsgruppen%202014/140701%20Janne%20J%20Gud%20kan%20och%20varning.mp3

  Till Kjell ang din kommentar om långa tår.

  Nu bestämde ju du att jag skulle ha långa tår men här är mitt svar.

  Nej jag har inte långa tår. Varken fysiskt eller mentalt. Jag har ovanligt korta tår. Och även om mina tår skulle vara långa så skulle jag tacka Herren för dem ändå.

  Saken är den att vi håller på att flytta ur den bostad Herren en gång gav mig att bo i.
  Jag är svag och trasig i min kropp så det lilla jag förmår måste prioriteras till flytten helt enkelt.
  När jag då märkte att du hela tiden fyllde på med olika följdfrågor tidigare så var jag tvungen att bryta. Jag såg ingen ände på samtalet helt enkelt.

  Nu kommer vi dessutom att vara utan internetuppkoppling en tid och dessutom vill jag vara lite tillgängligare för min Herre än vad jag varit senaste dagarna. Så tack för mig på en stund.

  Vänligen Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 58. Kjell,

  Du skriver:”Mycket bättre att lita på Guds Ord och skynda långsamt medan man är Herren trogen”

  Sant,

  Men i de 2 “Säger Herren”-budskap som jag har som referenser har det varit bråttom. I båda fallen kan jag se att det hade blivit riktigt fel och sorgligt på alla vis utan Herrens ingripande och i båda fallen kan jag se att det främst var ur ett barnperspektiv som det var viktigt.

      (Reply)

 59. Kjell,

  Du skriver angående boken OFREDSTIDER:”Frågan är således om Gud har en specifik plan för Sverige. Och om det i sådana fall bara är så att han har en specifik plan för viktiga länder som Sverige, eller om han även har en plan för oviktiga länder som Danmark, Lichtenstein, Jersey och Kenya.”

  Det är min uppfattning att författaren stegvis uppgraderat “planen” till att nu gälla hela världen. Det samma gällande den “ohörsamhet” som skall vara grunden till “planen.” Först var det enskilda pingstledare som inte hörde och nu är det även jag=D och så resten då……

      (Reply)

 60. Lutherskt åsnebruk

  Kjell,

  Det jag vill understryka, ännu en gång, är således att “prövandet” är något positivt, ämnat att skapa förståelse och konsensus så att tilltalet kan falla i god jord och bära frukt.

  Så har även jag uppfattat prövandet. Enbart som något positivt alltså. Notera att om även profeten ifråga uppfattar prövning som något sunt och positivt, som även även syftar till att ökar både mottagligheten och klarheten i budskapet för alla lyssnare, så ställer man sig inte och hotar om någon vill veta mer om omständigheterna kring hur en person fått en uppenbarlese eller ljus över en sak.

  Har lite svårt att sitta längre stunder för tillfället men återkommer gärna med kommentar om profeter som börjar sina råsopar med “Den Helige ande tvingar mig att…” (fyll i råsop här). Alternativt “Så säger Herren”. Samtidigt som man såkar veta att någon inflytelserik person i hopen strax innan viskat i “profetens” öra vilka Andens Uppmaningar denne å det bestämdaste bör klämma till med i sitt framförande.

  Med Luthers (miss)bruk av ordet åsna så finns det gott om profeterande åsnor än i vår tid.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 61. Ulrika Jansson skev: “Du skriver angående boken OFREDSTIDER”

  Nej jag har inget att säga om den boken och har aldrig sagt det heller.

  Min fundering gällde det allmänna påstående att Gud skulle ha en särskild plan för Sverige.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Kjell skriver:”Min fundering gällde det allmänna påstående att Gud skulle ha en särskild plan för Sverige.”

  Oj då,
  Någon ytterligare som kört “Sverige-planer” har jag nog hört om men att det är allmänt är nytt för mig.

      (Reply)

 63. Ulrika,

  Hur det ser ut i Serige i dagens läge med sådana profetiska planer vet jag naturligtvis inte. Men när jag var ung var det ungefär denna visa varenda Söndag.

  Ryssarna skulle komma och ta oss om vi inte blev bättre kristna.

  De år jag nu har deltagit i bloggarna tycker jag mej nog se samma tendens här och där.

  Men det är ju ungefär 40 år sedan jag bodde i Sverige så ….

  /Kjell

      (Reply)

 64. Vill bara meddela att jag har sänt in följande kommentar till Berndts samtalsforum:

  S-E Sköld skrev: “Men jag får konstatera att många kristna har större problem med budbäraren, än med landets folks OERHÖRDA MÅTT AV SYND!”

  Är det då budbärarens uppdrag och frihet att agera så otaktiskt som möjligt? Enligt Bibeln är profeternas andar underdåniga deras vilja och överlåtelse. (1 Kor. 14:32)

  Ingen här har motsatt sig din hjärtesak mot barnamord, alltså abort.

  Det som ifrågasatts är dina höga hästar och dina förbannelser av dem som ställer frågor. Samt dina decennie-långa förbannelser av dem som tvekar att släppa upp dig på talarstolarna.

  Man har (inklusive jag) även ifrågasatt ditt påstående att världen skulle uppleva väckelse genom att pingstledarna skulle börja en kampanj enligt dina instruktioner.

  Dina egocentriska uttalanden som i bästa fall bara luktar hybris är inte Herren till ära!

  Med din dom och dina egna förbannelser kommer du att dömas om du inte ber om förlåtelse, omvänder dej och låter ditt kött korsfästas.

  /Kjell

      (Reply)

 65. Ingela,

  Glömde bifoga citatet ur Guds Eviga Ord:

  5 Mos. 18:21-22 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

  Guds Eget Ord kan inte motsägas av “wannabe” GT-aktiga profeter av nytestamentlig tid.

  /Kjell

      (Reply)

 66. Det stämmer, Kjell.
  Och ändå… De som VILL att en profetia ska vara sann bryr sig tydligen inte om Skriftens kriterier. Trots att det bevisligen kan ha gått årtionden sedan ett ‘mer brådskande än någonsin’ – budskap fördes fram, så finns det de som finner ursäkter.

  Man menar att ‘det kan fortfarande hända’ (om man bortser från specifikt givna tidsramar, samt kallar amerikansk, svensk och annan militär närvaro i Afghanistan för ‘ockupation’). Man ser det man vill se, beroende på hur det passar in med ens egna eskatologiska teorier.

  Och här är en läxa för oss var och en:
  Vi får akta oss för att hålla fast vid ett visst eskatologiskt scenario så till den grad, att vi blundar för uppenbart våld på/missbruk av bibeltexten, bara för att vi så gärna vill få bekräftelse på våra teorier.
  Här måste vi hjälpa varann att vara alerta, så vi inte faller i egenhändigt grävd grop, så att säga.

  Profetia, likväl som sund prövning, är till för kroppens uppbyggelse.
  Och allt måste prövas.

      (Reply)

 67. Kjell,

  Du skriver:”Med din dom och dina egna förbannelser kommer du att dömas om du inte ber om förlåtelse, omvänder dej och låter ditt kött korsfästas.”

  Gäller det även förvirrade, “döva o blinda”, bedragna bedragare?

  Vilket ansvar har de som hejar på och understödjer domen i fråga?

      (Reply)

 68. Ulrika undrade: “Vilket ansvar har de som hejar på och understödjer domen i fråga?”

  Det gäller mej och dej och alla andra.

  Matt. 7:1-6

  Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.

  Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

  Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

  Jesus säger att vi inte skall döma. Sedan delar han upp folk i tre grupper. Hundar, svin och vanligt folk 🙂

  Vi har alla, var och en ansvar inför dessa ord.

  Att det inte betyder att vi skall sluta bedöma är tydligt av många andra bibeltexter.

  Svenska språker använder ordet “döma” i så bred betydelse att det blir nästan obrukbart.

  Vi borde differentiera och använda ordet BEdöma, evaluera, utvärdera, dokumentera och några flera.

  Men faktum kvarstår att en person som kallar alla som ställer frågor för “satans medhjälpare” har gått över gränsen med god marginal och behöver be om förlåtelse för att själv inte dömas av sin egen dom.

  /Kjell

  /Kjell

      (Reply)

 69. Bra gjort att ni vågar stå upp för Guds Ord och se att kärlekslösa profeter inte framför Guds vilja. När syndens frukter ställs framför synden, då blir det fel. Alla har vi syndat, men en sann profet visar på frälsningsvägen genom TRO på Herren Jesus Kristus.

  Synd är att inte tro och vilja följa Jesus. Jesus kan rena oss från all synd.

  Den profetia som är i omlopp nu, pekar inte rakt på Jesus. Den gör en omväg ner i diket. Den är falsk och vilseledande och gör många osäkra.

  Jesu Kristi frid med er alla
  lärjungen

      (Reply)

 70. Kjell säger:”Vi borde differentiera och använda ordet BEdöma, evaluera, utvärdera, dokumentera och några flera.”

  Ja, och jag skulle vilja lägga till “tänka.”

  Det kan ju vara inbillning men i olika sammanhang blir min uppfattning att även jag är välkommen att tänka om jag gör det där borta bakom hörnet så att “vi andra” kan uppleva “vårt rus” i lugn och ro. Att tänkandet stör det “ruset”.

      (Reply)

 71. Ulrika,

  Så länge man tänker tyst och “bara” tar upp det med Herren i stilla tid på knä i bönevrån har man inget att frukta.

  Där man inte har öron gäller Guds Ords råd: Gå ut ur henne!

  /Kjell

      (Reply)

 72. Önskar påtala en stor skillnad mellan 2 olika “nutidsprofeter.”

  Där en kallar sina granskare för “Satans tjänare” väljer en annan att betrakta sina syskon på följande sätt:
  “Se till så att ingen/inget bedrar er. Pröva allt mot Bibeln med hjälp av Anden och det gäller även allt jag skriver och säger. Som sagt sker inte detta i år glöm då allt jag sagt och skrivit!
  Med dessa ord vill jag önska er alla ett välsignat 2014 av mycken eftertanke, beslutsamhet och därefter handling, Amen!”

  Fine!
  Jag köper den garderingen och är det fel av mig så får jag väl ändra mig efter bättre vetande sedan.

      (Reply)

 73. För att vara öppen för kritik (prövande) och ärlig vill jag i helhet publicera den “gammaltestamentliga profeten S-E Skölds” svar:


  2014-09-03 09:32:22 – S-E Sköld, E-postadressen är dold

  På grund av att vi – Per Sundgren och jag – led av hybris, och trodde oss vara några slags gammaltestamentliga profeter, som fått Guds uppdrag, att varna Sveriges folk för en kommande, militär invasion, som är en följd av vårt “utgjutande av oskyldigas blod”: dödande av Guds barn, Hans avbilder, i moderlivet, Guds dom över den synden, och då Pingstledarna i Norrbotten bland andra ledare inom Pingströrelsen “spikat igen kyrkorna” för oss och vårt uppdrag, hyrde vi Folkets Hus, Forum i Älvsbyn, Soldathemmet i Boden och Folkets Hus i Kalix, för att ha “egna möten” och där föra fram vårt uppdrag.

  Vi annonserade i de två stora tidningarna i Norrbotten: “ETT ÖGONBLICK AV NÅD, Gud varnar och kallar Dig som bor i..” och så de olika orterna uppräknade. När det gällde Boden löd annonsen: ARMA BODEN, och sedan fortsättningen på samma vis, att Gud varnar och kallar”.

  I Älvsbyn kom några andliga ledare från Pingstkyrkan där, bland andra pastorn, som menade, att budskapet vårt behövdes, men inte passade i kyrkorna. Men vi hade, kanske på grund av vår elakartade hybris, uppfattat det så, att Gud ville ha det bland Sitt folk, som Han ville båda upp till landets räddning, och Hans folk befann sig med sina sammankomster främst i kyrkorna.

  I Boden, på Soldathemmet som ligger alldeles intill de militära anläggningarna, kom ett militärt befäl och lyssnade, möjligen en major, Köloff, och han som inte upptäckt hur illa ställd det var med oss, med våra förstånd, reste sig upp när mötet var slut och tackade oss bland annat med orden: “Jag vet ingenting om pingstvänner, men detta var hörvärt..”.

  När vi sedan bjöd in till vårt möte i Kalix Folkets Hus annonserade vi efter hela Kalixkusten och även på Seskarö. När vi, med vår affisch åkte in på ön, talar Gud ett speciellt budskap till oss ang den ön, ett skakande budskap, med påföljd att vi tillverkar ännu en affisch för den ön. Vid affären där på ön kommer vi i samspråk med några “gubbar” som frågar oss vad vi höll på med. När vi berättar det, säger en av dem, att det förvånar honom inte, att vi kan bli anfallna av fientlig makt.

  När vi sedan har vårt möte på Kalix Folkets Hus, kommer bland andra två pastorer från Missionskyrkan och en från Pingstkyrkan och lyssnar.

  När vi skall åka därifrån och är i färd med att packa våra saker i bilen, kommer pingstpastorn fram till oss och frågar vad vi fått betala i hyra. När jag säger det, tar han upp sin börs och ger mig halva hyran.

  Många år senare, vid milleniumskiftet, efterfrågade SÄPO i Luleå berättelser från människor som iakttagit något särskilt inom länet, av företeelser av ovanlig art. Det som förvånade dem, var en ökad underrättelseverksamhet oaktat att området skulle vara en del av de europeiska “fredsriket” med Nordsjön som “Fredens hav” etc etc. Det var mot den bakgrunden de ville få kontakt med människor där uppe, deras eventuella iakttagelser och berättelser.

  Då vi befann oss i Luleå sökte vi upp SÄPO. När jag berättade för den tjänsteman vi fick tala med, vad Guds Ande sagt oss om vårt land och också det Han sagt om Seskarö visade SÄPO-tjänstemannen upp ett påfallande stort intresse, vad gällde Seskarö, och frågade: “När var det?” Dessförinnan hade han gjort det han kunde för att visa sitt ointresse. Av hans reaktion förstod jag, att vi hade berört något – vad gällde Seskarö – som han redan kände till och som fick honom att reagera så kraftig – utanför hans egen kontroll – som han gjorde.

  S-E

  Samme “profet” avvisar allt prövande eftersom han är “Guds Utvalde Profet” för Sverige. Singularis, bestämd form!!!!

  Varför vägrar han Guds sanktion av budskapet?

  Det brukade vara Berndts Samtalsforum, nu är det ockuperat och har blivit Skölds “one way” forum.

  /Kjell

      (Reply)

 74. Jag vill pröva då jag anser att S-E Skölds budskap förringar Jesu död och uppståndelse.

  Evangeliet handlar enligt Paulus brev till Efesus om frälsning genom Nåd och inte genom förtjänst eller gärningar.

  “ Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.”

  S-E Skölds budskap är: “ETT ÖGONBLICK AV NÅD, Gud varnar och kallar Dig som bor i..”

  Den Nåd som endast Jesus Kristus ger till den som tror på Honom är i S-E Skölds budskap förvrängd till att gälla ett ögonblick för den som råkar läsa en viss tidning och som tror på S-E,s hot och dom.

  Evangeliet vänder sig enligt Paulus brev till Efesus till de heliga som bor där och som tror på Kristus Jesus.

  “ Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.”

  S-E sköld vänder sitt budskap till samtliga (förmodligen mest icke-troende) som prenumererar på en viss tidning vid en viss tidpunkt.

  Guds hälsning genom Aposteln Paulus (för tusentals år sedan) är för en gång given att gälla för alla.

      (Reply)

 75. Även om en profet inte skulle komma med lycko – och välgångsprofetior, utan faktiskt kommer med någon form av omvändelsebudskap, så kan ändå profetens beteende för övrigt ge upphov till frågetecken:
  “A false prophet can be anyone who claims to be speaking for God”.

  “Many false prophets simply point people to themselves. Their covetousness manifests itself in a desire for power, influence, control, prestige, or importance – the antithesis of being poor in spirit, meek, pure in heart, and mourning over their ungodly weaknesses.

  The true prophet does not draw attention to himself but to God. If a prophet or teacher spends a great deal of time talking about himself, it is a good indication just who his god is!

  John the Baptist, the last Old Testament prophet, serves as a positive contrast. He undoubtedly knew what the angel Gabriel told his father, Zacharias (Luke 1:13-17), but there is no record of John promoting this remarkable story. His focus was not on proclaiming who he was, but on doing the work that God had given him to do. The fruit of his life and teaching reveals that he fulfilled the role of Elijah, which Jesus confirms.

  A false prophet, though, with his covetousness, presumption, and self-will, is more likely to end up spending a good deal of time talking about himself.”

  hittat här:
  http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/120/False-Ministers-Prophets.htm

      (Reply)

 76. Översättning av tidigare inlägg:
  ”En profet kan vara vem som helst som gör anspråk på att tala för Gud.”

  ”Många falska profeter vill bara skapa uppmärksamhet kring sig själva. Deras sinnelag visar sig som begär efter makt, inflytande, kontroll, prestige eller viktighet – motsatsen mot att vara fattig i anden, ödmjuk, renhjärtad, och sörjande över sina ogudaktiga svagheter.

  En sann profet drar inte uppmärksamheten till sig själv, utan till Gud. Om en profet eller lärare spenderar mycket tid med att tala om sig själv, så är det en god indikation på vem han tillber!

  Joannes Döparen, den siste gammeltestamentlige profeten, tjänar som positiv motbild. Han visste tvivelsutan vad ängeln Gabriel hade sagt till hans far Sackarias men det finns inget nedtecknat om att Joannes skulle ha gjort väsen av denna märkvärdiga händelse. Hans fokus låg inte på att proklamera vem han var, utan på att tjäna i den tjänst som Gud hade gett honom. Frukten av hans liv och lära avslöjar att han uppfyllde Elia tjänst, vilket Jesus också bekräftar.

  Det är mer troligt att en falsk profet istället, med sin girighet, sina anspråk och sin självhävdelse, spenderar en stor del av sin tid på att tala om sig själv.”

      (Reply)

 77. Ingela,
  Danke Schön. Hade med allehanda lexikon tänkt översätta texten i morgon å nu behövde jag inte det. Så bekvämt o en sådan talande beskrivning av den falske respektive sanne profeten du delar här.

      (Reply)

 78. Det är min önskan att detta blir mitt sista inlägg någonsin om S-E Skölds budskap.

  En profetia är, som jag tolkar det, ett specifikt budskap som ges i “koncentrerad” form vid en begränsad tidpunkt. Som sedan överlämnas inom begränsade tidsramar till prövning och där andra än den som meddelar profetian prövar. Och sedan är det “bra med det.”

  Att i stor omfattning skriva ihop många, många bibelord från olika sammanhang sammankopplat med egna personliga erfarenheter som leder till ett brett tolkningsutrymme där den /de som meddelar drar fram på höga hästar inför Kung och fosterland och själva prövar sitt budskap år ut och år in är inte en profetia.

  När dessutom de som för fram profetian ständigt korrigerar och tillrättalägger innehållet i “profetian” kan vi lugnt blunda för dess innehåll och bara fortsätta hjälpa de som skräms upp likt nya sektmedlemmar att inte ta budskapet på allvar.

  Idag skrev S-E Sköld:
  “Kristendomen, i dess Bibliska form, är alltigenom, från början till slut, ett GUDOMLIGT verk och KAN INTE ersättas av någonting annat!”

  Den formuleringen kan jag ställa upp på.

  En kvart senare skriver han dock:
  “Lewi Pethrus och hans samtida församlingsbyggare, och förvaltargenerationen efter dem, med Bo Hörnberg och Karl-Erik Heinerborg i täten,var inga FULLKOMLIGA byggare och förvaltare, med de byggde efter -och förvaltade FULLKOMLIGA ritningar. Ritningar som Pingströrelsens ledarskap MÅSTE återvända till, om de -och Guds rike på jorden, skall ha framgång.”

  Det är S-E själv som skriver “måste” med stora bokstäver.

  Här säger S-E att det Gudomliga verk som gällde en kvart tidigare plötsligt är beroende av människor för att Guds (!) rike ska ha framgång. Dessutom skriver han om att “de” (ledarna) ska ha framgång!

  Vill passa på och vittna om hur “framgångsrik” jag känner mig. För varje dag som går sedan jag fick börja om ser jag bara nya synder från mitt gamla o nya liv. Jag som människa kan aldrig ha framgång i Guds rike. Jag kan bara försöka dö ut med Jesu verk på Korset och på böjda knän be om hans Nåd. Jag känner mig helt enkelt som en dynghög. Och bara Jesus kan rena den.

      (Reply)

 79. Ulrika skrev: “Det är min önskan att detta blir mitt sista inlägg någonsin om S-E Skölds budskap.”

  Alltid bra när man kan bevilja sina egna önskningar själv! 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 80. För några dagar/ kommentarer sedan skrev Jan J angående boken ‘Ofredstider’, och ‘planen för Sverige’:
  “Det är min uppfattning att författaren stegvis uppgraderat “planen” till att nu gälla hela världen. ” slut citat.

  Jag undrar hur den uppfattningen [om en gradvis uppgradering] rimmar med Skölds egna anspråk – på att ha mottagit bokens budskap i sin helhet som direkt diktamen från Gud?

  Om det nu skulle vara Guds dikterade tilltal – behöver då dessa ‘Guds ord’ uppgraderas?!?

  (Som en naturlig följdfråga kan man då undra om författaren anser att även Guds Ord, den Heliga Skriftens kanon, kan ‘uppgraderas’ med tillägg nedtecknade på diktamen direkt från himlen? Av författarens kommentarer att döma, står det nära tillhands att tro att han värderar det ‘dikterade’ budskapet lika högt som Skriften – han kallar ju också sin bok för ‘Skriften’!)

      (Reply)

 81. Ingela skrev: “en naturlig följdfråga”

  Nu är det ju så att Sköld anser alla som har berättigade frågor som sina motståndare, och eftersom han gör anspråk på att ofelbart, ord för ord, ha kopierat Guds tilltal genom Den Helige Ande, så betyder det att de som ifrågasätter Sköld är Guds motståndare.

  Därför anser Sköld att det är berättigat att förbanna alla som ifrågasätter, även om han oftast gör det med eufemismer och cynismer.

  Sanningen är ju tyvärr den att Sköld har målat in sig i ett hörn med sin egenrättfärdiga kampanj och att hans anspråk på att vara förmedlare av ett budskap till världens frälsning borde få vem som helst att vara på sin vakt.

  Faktum är ju även att siandet om Sveriges delande kan bevisas vara falskt.

  NOTERA att ingen har någon anmärkning på Skölds bevågenhet i protesterna mot barnamorden, aborterna.

  Till sist några citat som illustration till ovanstående. (Min fetstil och understrykningar!)

  /Kjell

  Citat ur boken:

  “Denna bok är Guds framsträckta hand, till Sverige och världen: Till räddning för var och en; som tar vara på det som står skrivet i den.” slut citat.

  Citat 2014-08-21 18:26:02 – S-E Sköld:

  “Vad jag sagt, och fortfarande säger, är att vi, vem som helst av oss, t.o.m. lärjungen Petrus, kan ge Satan en mun: låna honom vår. Därför bör vi “vara snar till att höra, och sen till att tala”, för tänkt om det verkligen är Gud som sänt budskapet; i så fall spottar vi på Honom. Och striden står, dag och natt, mellan Gud och Satan, och handlar om våra eviga själar.” slut citat.

  Citat 2014-08-22 15:44:23 – S-E Sköld:

  “Detta på grund av två saker: Pingstledarnas eget tigande och deras OHÖRSAMHET mot Gud, som hindrat Guds budbärare/budskap att komma fram till Kristenheten och folket.” slut citat.

  Citat 2014-08-31 12:58:05 – S-E Sköld:

  “Gud ville använda ALLA Sina församlingar i landet, till vårt folks -och lands räddning, men Pingstledarnas OHÖRSAMHET hindrade Honom. Det var genom den rörelsen, Gud ville nå folket -och övrig kristenhet.

  Nu återstår en väckelse som räddar så många som möjligt för himmelen. Och den kommer!” slut citat.

      (Reply)

 82. Har postat följande hos Berndt.


  S-E Sköld,

  Nu får det verkligen vara nog med din hybris, ditt högmod, dina döva öron och dina förbannelser. Och gärna även alla dina hatfyllda monologer.

  Var så god, du som kräver en apostels behandling men kallar dig profet. Det står FALSK PROFET med stora bokstäver på din egenhändigt tillverkade gloria.

  I drygt 2 decennier har du gett alla andra skulden för att de inte handlar som du vill. Och fortfarande förbannar du alla som ställer högst relevatna frågor till dej.

  Vad skall man då säga om ditt siande?

  Tja, kommer det från Herren så inträffar det också. Inträffar det inte så kommer det INTE FRÅN HERREN, enligt 5 Mos. 18:21 – Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.

  Samma gäller olyckskorpar och andra som vill att vi skall göra oss bekymmer för saker som vi inte har något inflytande över. Det är dags att återställa profetia i all ära och att det sker så att äran ODELAT tillfaller Herren.

  Ditt siande var BEVISLIGEN FALSKT! Brådskande budskap förblir inte brådskande efter mer än ett kvarts sekel! Det var således inte HERREN som dikterade det för dej. Det finns all anledning att ifrågasätta den geografiskt riktade (och tidsspecifika) domsutsagan. Samt även dina anspråk och ditt uppförande.

  När ett budskap inte kommer fram behöver det inte nödvändigtvis bara bero på mottagaren. Sändaren har ett ansvar, och efter alla dessa år finns det en gemensam nämnare, nämligen du själv. Må Herren vara dig nådig!

  Här följer mitt prövande av ditt budskap i OFREDSTIDER (måste tydligen skrikas med versaler!)

  Det som förvånat mej mest är den totala oförmågan (eller är det ovilja) att skilja mellan person och sak, samt oviljan att pröva allt och behålla bara det goda.

  – Att abort är mord och därmed synd vet var och en som låter Guds Ord vara den mall med vilken man bedömer den så kallade vetenskapen. I Bibeln blev man med barn och inte med cellklump eller foster. Och exempelvis psalm 139 talar om hur Gud själv “väver” den människa som fått sin början genom sammansmältandet av två halva celler.

  – Att vår Gud hatar våld mot oskyldiga vet vi också och att han har lovat att det man sår får man skörda är skrivet svart på vitt.

  – Att pingströrelsen från att ha varit starkt sekterisk ändrade kurs och adopterade både liberalteologi och synkretism är ju ingen stor hemlighet.

  Vilken bibeltrogen kristustroende som helst kan konstatera detta.

  Det finns all anledning att ta ställning och i mån av möjlighet att protestera mot båda dessa saker. Du har hittills aldrig anget hur du vill att vi andra skall göra detta för att få ditt godkännande och din välsignelse.

  Detta är således prövandet och behållandet av “det goda i profetian” OFREDSTIDER.

  Resten av “profetian” får vi lämna därhän. I alla fall enligt Guds Ord.

  Men om “profeten” insisterar på att vi sväljer allt, eller inget, uppstår det problem.

  Om “profeten” kallar dem som prövar för “satans hantlangare”, för människor med “smutsiga fötter som trampar på hans bok”, för “begabbare”, för “hånare”, för “bespottare”, för Guds fiender, bestämda för Gehenna, …..

  Ja, då får vi trösta oss med Guds Ord i femte mosebok: ” När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

  FORTSÄTT DU BARA ATT FÖRBANNA, SKRIKA OCH HOTA!

  Vi som sätter Guds Eget Ord högre än dina anspråk tänker inte vara rädda för dej!

  Vi hatar abort. Vi hatar pingströrelsens förfall i liberalteologi och synkretism. Däri är vi ense.

  Mitt personliga budskap till dej är: Kasta inte bort Guds nåd till dej så länge det heter i dag!

  /Kjell

      (Reply)

 83. I en inspelning säger S-E Sköld inför församlingen:”Å, jag har fått vara med om en del väckelser o så där o det har alltid varit genom under o tecken å sådana verkningar som människorna har kommit. En del av nyfikenhet och andra kommer av kroppsliga behov osv. I min bibel står det att han utrustar sin församling med all den himmelska världens andliga krafter.”

  Gunnar Samuelsson, institutionen för religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet skriver i sin uppsats “En analys och prövning av Vineyardrörelsen och den relaterade Torontovälsignelsen” följande:
  För Vineyard och andra grupper som har tecken och under i centrum, verkar läran ha placerats i baksätet. En utarbetad förståelse av Bibelns innehåll får stå tillbaka till förmån för en upplevelse. Armstrong påpekar att “när detta händer, urartar öppenheten till Anden (vilken vi alltid behöver i varje tid) till vidskepelse och magi.” Alltså en allvarlig varning för vad som kan hända när den subjektiva upplevelsen av Anden får dominera över det objektiva Ordet. Abraham Friesen skriver att “det väsentliga problemet i wimberfenomenets hjärta är därför relationen mellan det skrivna Ordet och den helige Ande. Detta är inget nytt fenomen. Det var mot detta fenomen som den lutherska reformationen reagerade med talet om att Ordet och Anden är oskiljaktiga.

      (Reply)

 84. Citerar något ur S-E Skölds kommentar till Stig Melin:

  START CITAT

  Stig Melin: “Nu har Sköld ”kastat handskarna” och sluggar vilt omkring sig. Om jag får föreslå något så tycker jag att du Berndt skall fullkomna hans “glädje” och inte ta in flera inlägg från denne profet.

  De är sorgliga att läsa”.


  Det må tillåtas mig, att undra om Du kunde ha tillhört den grupp religiösa som ropade “Korsfäst honom”! Det vill säga “korsfäst Sanningen”! “Vägen, sanningen och livet”. Nu har Du i vart fall ropat “spika igen för honom”. Spika igen för honom som skriver sanning till oss och som företräder över en miljon människor, dödade i moderlivet, med stöd av vårt lands lag. Ger dem en mun att ropa med. De som länge varit tystade genom Ordets tjänares totala tystnad!

  SLUT CITAT

  Har ej velat kommentera S-E men detta fick bägaren att rinna över!!! Ifrågasätter man S-E Skölds funktion och budskap tillhör man dem som ropade “Korsfäst honom”. Skamligt!!

  S-E Sköld är numera portad från Vakna Sverige.

      (Reply)

 85. Andreas Frost,

  Som Sven Reichmann brukar säga: Falska förkunnare kan man känna igen på att de inte har öron.

  Ett annat kännetecken är väl när någon tillmäter sig ofelbarhet.

  Skölds anspråk på att vara instrumental för världens frälsning gränsar till messiaskomplex.

  Det tråkiga är ju även att hur ense man än må vara angående aborter och pingstledares villor så klassar man ändå, enligt Sköld för Gehenna om man inte säger ja och amen till hela paketet.

  /Kjell

      (Reply)

 86. Sköld har gjort sig känd i alla de bloggar han skrivit på för att inte “ha öron”. Han ger sig normalt aldrig en millimeter, men på Aletheia för många år sedan lyckades jag måla in honom i ett hörn även om han vägrade att medge det. För ett par år sedan blev han portad från Aletheia när han vägrade dementera att hans ord var som Guds Ord.
  Det är bara att lämna honom. Han är ganska harmlös och ofarlig i sin totala oförmåga att korrigera sig.

      (Reply)

 87. Kjell,

  något som saknas i Skölds “förkunnelse” är att det finns förlåtelse även för abort. Abort är fruktansvärt, och vad jag läst och hört är att många av de kvinnor som genomgått det känner sorg, skuld och skam. För dem är det viktigt att peka på Herren Jesus, Han som tog straffet för våra synder, och som förlåter oss och renar oss från synden. Talar man bara om synden och domen men utelämnar försoningen, då är det inte det fulla evangeliet. Vad jag sett av det Sköld skriver är att han för fram ett stympat budskap, som därigenom inte är Bibelns evangelium.

  /Majlis

      (Reply)

 88. Ulrika, när det gäller Gunnar Samuelsson från Hönö tycker jag du skall googla på I Strid Med Bibeln – Hemmets Vän. Vet inte om han tagit tillbaka detta.

      (Reply)

 89. Ingrid,
  Tack för upplysningen. Har ögnat Stanley Sjöbergs artikel å ena sidan o Samuelssons i tidningen Dagen å den andra. Bra att veta men jag fördjupar mig inte i det nu.

      (Reply)

 90. Ingrid,
  Lyssnade dock med min man nu under middagen om korset och han säger att Bibeln talar om “upphängd på trä” och att den exakta formen på korset inte är klockrent. Samuelsson förnekar inte att Jesus dog upphängd och jag anser att rubriken i tidningen Dagen är starkt missvisande och att Stanley Sjöberg inte lyssnat på vad Samuelsson egentligen forskat i. Samuelsson säger i artikeln att ingen har kontaktat honom för att prata med honom om vad han egentligen sagt och gjort och att han välkomnar sådana påringningar. Samtliga är alltså egentligen överens om att Jesus dog på en träställning av något slag men att man inte kan veta exakt hur den såg ut Och vad spelar det för roll om den såg ut mest som en påle med ett litet kryss upptill eller nedtill eller liknande. Nä, här osar det storm i ett vattenglas och vi är flera som är tacksamma över Samuelssons gedigna forskning kring Vineyard, “Toronto” och New Wine. Den uppsatsen jag nämner berättar min man har förhindrat dessa rörelsers spridning i vissa församlingar. Man måste få forska och våga ställa olika perspektiv mot varandra utan att bli klassad som “förnekare.” I synnerhet när man inte ens är det.

      (Reply)

 91. Majlis,

  “något som saknas i Skölds “förkunnelse” är att det finns förlåtelse även för abort. ”

  Boken “Ofredstider” innehåller budskapet om förlåtelse på flertalet ställen.

      (Reply)

 92. SÅ,

  Du skriver:”Han är ganska harmlös och ofarlig.”

  Jo, men det är inte personer vi talar om utan om vilken undervisning man för fram?

  I linje med vad Majlis pekar på har jag också tänkt hur S-E genom sina ihärdiga och långvariga budskap i praktiken förnekar Jesu död och uppståndelse för de som tar emot den. Paulus talar om hur nedbrytande sådant är för tron. Det bibelord som jag tänker på nu beskriver visserligen hur några påstod att den andra uppståndelsen redan ägt rum men det torde vara lika nedbrytande att förneka försoningen i den första uppståndelsen.

      (Reply)

 93. Ulrika skrev: ” har jag också tänkt hur S-E genom sina ihärdiga och långvariga budskap i praktiken förnekar Jesu död och uppståndelse”

  Låt oss nu inte spinna och extrapolera. Så vitt jag har kunnat se förnekar inte S-E Jesu död och uppståndelse.

  Det allvarliga han gör är att jämställa sitt eget budskap med Bibeln och kräva av andra att de vördar hans bok lika mycket som Bibeln.

  Han tycker om att likställa sig själv med ett flertal GT-profeter, vilkas profetior ju finns med i Bibeln.

  Men det finns fler än en varning i Bibeln att den som lägger till, eller drar ifrån, begår svår synd.

  Hans bevågenhet mot abort är det inget fel på.

  Hans sätt att bringa budskapet finns det mycket att anmärka på.

  Hans siande visade sig vara falskt.

  Hans nuvarande filosofi (teologi?) liknar väldigt mycket Herraväldeslära.

  Sätt vilken etikett som helst på detta, men själv tycker jag det räcker att konstatera fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 94. Andreas Frost,

  Tack. Jag har bara läst det han skrivit på forumet “I Bibelns ljus”. Det gläder mig att han och den andra författaren förkunnar evangeliet i boken.
  /Majlis

      (Reply)

 95. “Det allvarliga han gör är att jämställa sitt eget budskap med Bibeln och kräva av andra att de vördar hans bok lika mycket som Bibeln” skriver Kjell.

  Ja. Det är bland annat detta som har stuckit ut.
  Att den ohörsamhet som många namngivna anklagas för, handlar om huruvida man tar emot boken som’Guds dikterade ord’ eller inte.

  Vi har sett flera exempel på böcker som gör anspråk på att vara ‘dikterade direkt från himlen’. Om folk då läser dessa som ‘Guds ord’, eller ny uppenbarelse – är det inte då att likställa dessa med Skriften?

      (Reply)

 96. Ingela,

  Till yttermera visso, som det heter “officiellt”, är det ju faktum att detta är precis vad villolärare gör.

  RKK som har lagt till så mycket att Bibeln blir reducerad till bakgrundsbrus.

  Mormonerna som har lagt till Mormons bok.

  Ellen G. White som gör anspråk på att hennes tolkningar skall gälla och som därför styr tolkningen av Bibeln.

  De så kallade “Dordtse Leerregels” som utgör grunden för en stor del av världens kalvinister.

  Detta bara som några få exempel där “ny profetisk uppenbarelse” har getts samma, eller högre status än Guds Ord, Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 97. Kjell,
  Antag att jag skulle peka ut dig som skuld för att antalet rån har ökat i Afrika och påstå att Gud kommer att straffa hela Afrika för det. Förnekar inte jag då det som Jesus gjort för dig och att du har tagit emot Honom?
  Jag vet flera icke-kristna som är emot abort och anser det lika fel som kristna.För mig är det så att det är S-E som väljer att spinna på att det som Gud gjorde på korset för var och en som tar emot det inte gäller. Han talar om ena sidan om Jesus och korset med motsäger det kraftfullt genom sin påhittade dom. Och lägger en skuld på församlingsmedlemmar som de själva inte har att göra med. S-E,s teorier tar bort den personliga frälsningen enligt NT. Hur ska jag kunna förklara för en nykristen att den blivit frälst om man samtidigt tror att Gud har lagt en dom över ens land?
  Det går att babbla hur länge som helst om ord hit o dit men när evangeliets kärna sätts ur funktion hänger inte jag med i alla fall.

      (Reply)

 98. Ulrika skrev: “Antag att jag skulle peka ut dig som skuld för att antalet rån har ökat i Afrika”

  Då kommer jag att porta dej utan pardon! 🙂

  Men sedan seriöst!

  Du skrev: “Det går att babbla hur länge som helst om ord hit o dit men när evangeliets kärna sätts ur funktion hänger inte jag med i alla fall.”

  Inget som helst problem bara man följer Herrens uppmaning att pröva MOT GUDS ORD (ursäkta versalerna) och sedan BARA BEHÅLLA DET GODA. Alltså det som höll.

  Det gäller nyfrälst som gammalfrälst. Sedan må budbärarna, och deras hejarklack, förbanna och hota och fräsa och svära hur mycket de vill.

  Herren är min herde. Jag skall inte fattas! – Som den lilla flickan så träffande felciterade psalm 23.

  /Kjell

      (Reply)

 99. I artikeln ovan skrev jag (saxat):

  Något som berör mej i den bakomliggande debatten (om man nu kan kalla det för debatt) är de giganstiska missförstånden angående prövandet av så kallade profetior.

  Eftersom profetians gåva är något vi bör sträva efter, är det kanske inte så konstigt att det finns otroligt mycket missförstånd angående just profetia. Och eftersom man i åratal har varnat för att “röra Herrens smorde” är det kanske inte konstigt att det blir ett sånt liv och kiv så fort någon hellre vill lyda maningen att pröva i stället för att tiga och lida.

  Nu vill jag faktiskt påstå att genom åratal av “rör inte Herrens smorde” har man gjort sig skyldig till att släcka Anden och skapa förakt för profetior. Inte minst eftersom makthungriga personer har missbrukat “profetia” för att just inte kunna motsägas.

  Profetian är inte till för att ge profeten makt eller ära. Äran för Guds Ord tillkommer Gud allena.

  Låt oss därför analysera ett påstående som detta: “Vi, som Guds församling, skall enligt Ordet inte förakta profetiskt tal, utan pröva allt och behålla det goda! Vilket i sin tur bör innebära att ingen profet kan garanterat profetera utan att köttet riskerar att slinka med. Därför är det också ett skydd för profeten själv – för att inte hamna snett

  Det verkar ju vara korrekt, eller hur? (Även om termen “profetiskt tal” så vitt jag kan finna inte finns ordagrannt i Bibeln.)

  Men låt oss börja med den allra viktigaste frågan!

  Hur vet man om något är “profetiskt tal” eller bara subjektiva åsikter?

  Visserligen skall vi väl pröva all information vi får mot Skriften, men inte är varje råd vi får från varenda medmänniska “profetiskt tal”.

  Det måste helt enkelt finnas åtminstone några kriterier som anger om det handlar om “profetiskt tal” eller ej. Och det kan knappast bero på att den som talar säger “så säger HERREN”.

  Jag väntar med att deklarera hur jag tror om detta i väntan på eventuella kommentarer.

  /Kjell

      (Reply)

 100. Jag är inte så snabbtänkt idag. ..
  Väntar med spänning på din fundering, Kjell!

      (Reply)

 101. Har lyssnat klar på en inspelning där S-E Sköld predikar. Han vill inte själv kalla det för en predikan men han talar inför en församling och om vad “Gud vill för Sverige idag.” Han talar om Gud och om Anden. Om Jesus talar han i dåtid och att vi ska vara i Jesu ställe och kanaler för Andens och Skaparens kraft.

  Citat:“Och genom Anden kan Gud verka över allt samtidigt. Jag brukar säga att Anden han är som om du tänker dig en snickare som kommer och han kommer inte utan sina verktyg. Han är värdelös utan sina verktyg. Det är bättre att ha en klåpare med verktyg än att ha en skicklig snickare utan. Och Jesus kommer genom sina verktyg. Det är gåvor genom vilken den helige ande uppenbarar SIG (betonas), Skaparen uppenbarar SIG (betonas) genom enkla, simpla, människor som har blivit kanaler för hans kraft.”

  Citat:”Vi är insatta i den himmelska världens verkligheter, förvaltarskap, skulle jag säga här på jorden. I Jesu ställe.

  Predikan avslutas med en bön till Fadern att bli smord av den helige ande.

  Min prövning säger: Jesus vars namn är Ordet är återigen placerat i baksätet. Eller i bakluckan.

  Ärligt! Om boken OFREDSTIDER skrivits av en människa med amerikanskt namn hemmahörande i en “Smorde-församling” skulle vi vara lika överseende då? Det förvånar mig att de som vanligtvis ser vad som pågår over there inte kan se vad som pågår här hemma.

  Ps. Under inspelningen berättar S-E om hur han inte fick ta in en viss talare för sin församling och pekar då på att det var fienden som verkade. Intet nytt alltså. Får inte S-E som han vill är det fienden…

      (Reply)

 102. Jag vill uppmana kommentatorer att hålla sig till verifierbara fakta och pröva dessa mot Guds Ord.

  Smaksaker hör inte hemma här.

  Alltså: Fakta – Guds Ord – tolkning är okay.

  Kommentarer som inte håller sig inom denna ram kommer jag inte att släppa in.

  /Kjell

      (Reply)

 103. Andreas Frost skrev: “S-E Sköld är numera portad från Vakna Sverige.”

  Du gör helt rätt i att låta honom argumentera på Vakna Sverige igen.

  Men jag ber dej (utan att svarstvång på detta) analysera de fakta på vilka du grundar dina beslut. Guds Ord eller överste präster/prästinnor?

  Det finns en person, som du gillar, som är av samma personlighet som Sköld. Som mumlar bibelcitat ur sina sammanhang (pingst-tradition) och utan att ge sin egen tolkning (demagogi).

  För referens läs detta detta.

  Lika barn leka bäst!

  Men bitterhet är en dålig grund att bygga på.

  /Kjell

      (Reply)

 104. Kjell,

  Egentligen borde Sköld först be Melin om ursäkt innan han får kommentera men någon ursäkt verkar inte finnas på kartan. Trots det ville jag bjuda in honom till VS så för att ge honom en chans att förklara delar av sin bok.

  Nu säger Sköld att Gud sagt att han ska stanna kvar på Berndts forum så vi får se hur det blir med mina frågor.

  Jo jag har märkt att han inte gärna förklarar verserna han citerar. Man får inte ut mycket och budskapet blir otydligt när man gör på så vis.

  Såg att Sköld gick på dig lite i stil med “hur vågar du ifrågasätta din broder?” Han kanske skulle fråga sig själv hur ofta han själv dömer ut sina “motståndare”.

      (Reply)

 105. Andreas Frost skrev:

  Såg att Sköld gick på dig lite i stil med “hur vågar du ifrågasätta din broder?” Han kanske skulle fråga sig själv hur ofta han själv dömer ut sina “motståndare”.

  Ack ja, Vi kan ta det med ro. Vi kommer alla att få svara för våra uttalanden oavsett om det sker med ljud och tunga eller med tangentbord.

  Politiskt korrekt har jag aldrig varit och kommer aldrig att bli.

  Herren välsigne och bevare dej och de dina!

  /Kjell

      (Reply)

 106. Jaha…nu fattar jag (kanske…) varför mina kommentarer ej publiceras hos “vakna.” Inte är jag bitter men har varit ganska undrande eftersom det även gällt andra saker än Sköld. Oj,oj,oj….det är nästan lite gulligt:) men jag ska inte störa den klubben mer. Visste inte att det var så klubbigt där.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *