Vinstbegär, Mognad, Sanning

Första Juli, 2014 vid fyratiden på eftermiddagen skrev broder Kaj Avila följande kommentar på Aletheia.

Jag har fått tillstånd av Kaj att publicera den kommentaren som bloggpost.

Jag tror att många kristna inte ens vet vad mognad i Kristus betyder. Det Paulus betonar genom sina brev är ju en fråga om att dö bort från det vinstbegär som finns i människans fallna natur: köttet, som alltid krockar med Andens vilja (där vi är hjälplösa inför synden som bor i oss). I Hillsong och andra moderna sammanhang där ekumenik och upplevelser, en överdriven betoning på lovsång finns, har man överbetonat människans roll i helgelsen – man får känslan av att Gud måste ha hjälp och därför ser vi ett humanistiskt evangelium växa mer och mer. Villoläror blandas med sanningen och det kallar Jesus för surdeg. Det behövs bara lite av människans surdeg/ambition för att Gud ska dra tillbaka sin Ande och därför sker ett avfall av stora proportioner idag.

Babylonskökans system (vinstbegäret) har genom upphöjda villo lärare, smugit sig in i församlingen och väldigt få kristna ser skillnaden på ett människo evangelium och Jesu Kristi Evangelium.

Det bör sägas om och om igen: Det som många kristna kommer tro är en stor väckelse när antikrist träder fram efter att avfallet växt till enorma proportioner är vad vi har att vänta snart.

Den som inte älskar sanningen är INTE beskyddad från att avfalla från det rena evangeliet – den varningen ger oss Johannes i hans 2:a brev. 1:7-11

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Tänk på att det predikas ett prestationens/maktens evangelium mer än någonsin i församlingarna idag. Det kallar Johannes för mörker i sitt första brev och jämför med motsatsen, ljus/nåd (1 Joh. 1:5-7):

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Det betonas mer än någonsin idag om helgelse som ska presteras, man ska ”dra ner” Guds härlighet genom lovsång och bön, man ska dra in människor om det så ska göras på ett sätt som världens barn älskar; genom dunder och brak i sprakande färger; en show där yttre manifestationer har företräde. Det finns en desperat önskan, i välvilja naturligtvis, att vi ska prestera resultat i kvantitet där ingen omtanke läggs på att det måste ske genom Herrens Ande. Gud låter det ske och tar ett steg tillbaka och låter oss hållas. Hela första Johannesbrevet har en röd tråd av skillnaden mellan ett liv i växande sanning och antikrists kännetecken. Vi ser en växande lutning med världens metoder att nå syndare, som inte har något stöd i Skriften. Att pröva andarna, vad människor säger noggrant i ljuset av Skriften, har åsidosatts och mer än gärna sväljer många kristna vad som sägs bara det händer något.

Här har vi mer än någonsin fallit ur Guds nåd, och hans önskan att vi bara ska leva i ett enkelt barnaskap, där vi är hopplöst hjälplösa och svaga. Paulus säger detta på flera ställen i sina brev: När han är svag och liten så kan Gud vara stark och stor: bara då kan han, Paulus, vara en sann representant i Kristus, och då kan Gud verka med fria händer utan köttets inblandning.

-Vi vet, om vi tänker efter noga, att Lucifer/djävulen är expert på att dölja sig genom att komma som en ljusets ängel. Ändå har antikrists ande fått ett starkt fäste i många sammanhang idag, som förr i tiden, levde rent inför Gud. Den nya ekumeniken, har genom desperata röster, gått till så stora proportioner att man till och med säger att muslimernas gud är densamma som Bibelns Gud: Att alla religioner har Gud gemensamt i grunden. Här vet vi ju att den Romerskt Katolska Kyrkan är en stor företrädare för dessa idéer.

Må vi VAKNA, och lära känna Herren, innan vi jagar fram något som i slutändan bara är kött i Guds ögon.

Jes 30:15-18

Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

Tack för ordet…

/Kaj Avila

Views: 32

7 thoughts on “Vinstbegär, Mognad, Sanning”

 1. Tack Kaj,

  Du skriver:”Att pröva andarna, vad människor säger noggrant i ljuset av Skriften, har åsidosatts och mer än gärna sväljer många kristna vad som sägs bara det händer något.”

  Så träffande, och då tänker jag numera mest på mitt eget bidrag i “åsidosättandet.” Så därför är jag tyst just nu och fortsätter med Bibelläsningen för att få veta och pröva mig själv. Det egna ansvaret måste gå före än att främst granska andra. Hur för jag andra vilse? Eller rättare sagt, vilket är det sanna evangeliet som jag kan få ta emot och föra vidare?

  Det vill jag veta och kan bara finna i Skriften.

  (Men kanske en liten personlig upplevelse ändå nu när vi ändå håller på…Tänkte nyligt på hur det värsta mörkret för mig är det som ser ut som om det är ljusan dag. Bilden jag hade inom mig var hur människor skrattar runt och är glada för att de tror att de lever i sanningen men hur de lever i det falska ljuset, medan de som vill söka det sanna ljuset får allt svårare att leva i en sådan verklighet av falskt ljus.)

      (Reply)

 2. Den är bloggposten är så bra för mig att spegla mig själv och mitt eget beteende i.

  Kaj skriver:”Det Paulus betonar genom sina brev är ju en fråga om att dö bort från det vinstbegär som finns i människans fallna natur: köttet, som alltid krockar med Andens vilja (där vi är hjälplösa inför synden som bor i oss).”

  Har börjat tänka på hur jag själv av vinstbegär, i form av strävan mot någon slags självupphöjelse, använt Ordet fel för egen del. Jag vrider mig av genans när jag tänker på hur jag använt Ordet för att få rätt, makt på något sätt och ibland till och med för att dänga till någon.

  Vem är jag att använda Ordet på det sättet?

  Fel användning av Ordet går emot Gud själv. De skriftlärda gjorde så, använde Ordet fel mot människor och mot Gud själv. Så hur ska jag tänka?

  Om jag tänker på vem som fått namnet “Ordet” så faller en del bitar på plats. Gud själv kallar sig för “Ordet” och för den Ägaren av Ordet måste jag använda Ägarens egendom som Han vill.

  Så då kan jag bara ställa mig och högläsa ur Bibeln så har jag gjort mitt?

  Nja, det kan väl kanske inte direkt vara fel men om det inte är Ägarens, chefens arbetsuppgift till mig idag, så gör jag ju ändå inte vad Han vill. Användningen av Ordet måste alltså vara i samklang med vad Ordets Ägare givit till uppgift för var och en idag. Förankrat i Ägarens manual.

  Någon gav mig rådet att läsa NT om och om igen. Eftersom jag vill förstå manualen till Ägarens arbetsplats började jag, faktiskt något motvilligt, att läsa. Igår fann jag att det största budet som vi kallar det ( i den Bibel som jag läser kallas det för “det förnämsta budet”) börjar så här:

  “Jesus svarade:Det förnämsta är detta:Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.”

  Detta kan även den som inte ens öppnat en Bibel göra. Vi som hade en barnatro som små pyttar kan tänka tillbaka på det. Aldrig har vår tro varit större än när vi bad ensam på kvällen före sovandet utan Bibelkunskaper.

  Men nu har jag börjat läsa ändå och jag är så glad att det förnämsta budet börjar med att förklara hur vår Gud, Herren är en!

  (Inte en kluven Gud/Herre där en del är Gud och en annan del av Gud degraderats till människans egna tankar om “gudomlighet”)

  Nu har jag inte kunnat låta bli att tjuvkika på vad som hände med Ordet när Apostlarna började predika det och ser att det är Ordet som hade framgång. (Apg.6:7)

  Men nu lydigt tillbaka till Markus, för längre har inte jag kommit.

      (Reply)

 3. Ulrika,

  det är nog fler än jag som känner igen det du berättar. Jag har upplevt det som att Herren skalar bort bit för bit av mitt kött, avslöjar och blottlägger mina egna ambitioner att bli något i världens ögon. För varje bit Han blottlägger växer tacksamheten till Honom. Tänk att Han fortsätter Sitt verk!

  Ulrika, när du läst NT, läs också GT. Där talar Herren också till oss var och en.

      (Reply)

 4. Tack Majlis för svar/uppmuntran,

  Igår kväll såg jag en del villfarelseböcker som låg i en låda här hemma. Men jag kände direkt att först ska jag fortsätta med NT och sedan står, som du säger GT på tur. Därefter, kanske, villfarelseböckerna. Om jag kan se att det är rätt av någon anledning.

      (Reply)

 5. Ulrika skrev: “Igår kväll såg jag en del villfarelseböcker som låg i en låda här hemma.”

  I Efesus gjorde man så här.

  Apg. 19:18-19

  Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.

  Alltid svårt att veta värdet på pengar, men jag har hört att 50.000 silverdrakmer motsvarar ungefär 20 miljoner kronor i dag.

  Och detta var alltså bara de böcker som församlingsmedlemmarna hade….

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  jag snörde iväg en hel drös med böcker för några år sedan. För att vara säker på att ingen skulle komma åt att läsa dem väntade jag in sopbilen, och när den kom sprang jag ut med ungefär sex papperskassar med böcker. De som körde bilen såg något roade ut när jag förklarade att böckerna MÅSTE förstöras!

      (Reply)

 7. “Det som många kristna kommer tro är en stor väckelse när antikrist träder fram efter att avfallet växt till enorma proportioner är vad vi har att vänta snart.”

  Tack, Kaj – och Kjell – för ett mycket bra inlägg!

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *