GUD, gud, gudar, GUDAR

Följande fyra ord har jag kopierat från Strongs Lexikon, så ni får ursäkta den obegripliga engelska uttals-fonetiken.

På svenska blir det rätt och slätt (i ordningsföljd) uttalat som Jehova, Eloa, Elohim och L!

YHWH har Strong nummer H3068

יהוה

yehôvâh
yeh-ho-vaw’
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: – Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.

Eloah (singularis av Elohim) har Strong nummer H433

אלהּ אלוהּ

‘ĕlôahh ‘ĕlôahh
el-o’-ah, el-o’-ah
(The second form is rare); probably prolonged (emphatically) from H410; a deity or the deity: – God, god. See H430.

Elohim (pluralis av Eloah) har Strong nummer H430

אלהים

‘ĕlôhı̂ym
el-o-heem’
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: – angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

El har Strong nummer H410

אל

‘êl
ale
Shortened from H352; strength; as adjective mighty; especially the Almighty (but used also of any deity): – God (god), X goodly, X great, idol, might (-y one), power, strong. Compare names in “-el.”

Nu vill jag visa på hur dessa viktiga “ord” används i GT.

 1. Det finns två verser i GT där YHWH och Eloa (singularis av Elohim) förekommer i samma vers. Nämligen i Psalm 18 i verserna 31 och 46.
 2. Söker du på bara Eloa får du 60 träffar i GT.
 3. Söker du på El och YHWH tillsammans får du 54 verser och 120 träffar i GT.
 4. Söker du på “El” får du 246 träffar i GT.
 5. Det finns 1073 verser i GT där YHWH och Elohim (pluralis) förekommer i samma vers. I många fall förekommer kombinationen mer än en gång i samma vers, vilket gör att den totalt förekommer 2596 gånger.

Nu skall jag berätta varför jag skriver detta. Jag fick en kommentar som jag inte släppte in. Kommentaren handlade om huruvida Jesus är densamme från evighet till evighet, eller om han är en mycket speciell människa som har kvalificerat att bli evighetvarelse och få all makt i himmelen och på jorden.

Kommentaren avslutades med följande hot (inklusive smiley):

Jag tror att “Jesu Kristi Gud och Fader” är den ende sanne Guden. Har du någon annan Gud så ligger du förmodligen risigt till. 🙂

Och givetvis vill jag inte ligga risigt till….. så jag sökte först upp alla texter i NT som innehåller “Gud och Fader”. Det blev 11 texter. Om jag har missat någon text så får jag väl höra det 🙂

Sedan kollade jag den grekiska grundtexten och jämförde med översättningarna och det kommer inte att förvåna dej att Reformationsbibeln var den version som bäst återgav grundtexten. Här kommer citaten:

 • (Rom. 15:6) så att ni endräktigt och med en mun kan prisa Gud och vår Herres, Jesu Kristi, Fader.
 • (2 Kor. 1:3) Välsignad vare Gud och vår Herres, Jesu Kristi, Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
 • (2 Kor. 11:31) Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader som är högtlovad i evighet, vet att jag inte ljuger.
 • (Ef. 1:3) Välsignad vare Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska, genom Kristus,
 • (Ef. 5:20) och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn.
 • (Fil. 4:20) Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
 • (1 Tess. 1:3) Oavlåtligt minns vi inför vår Gud och Fader ert verk i tron och ert arbete i kärleken och ert tålamod i hoppet på vår Herre Jesus Kristus.
 • (1 Tess. 3:11) Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus Kristus styra vår väg till er.
 • (1 Tess. 3:13) för att styrka era hjärtan till att bli ostraffliga i helighet inför Gud och vår Fader, vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse med alla sina heliga.
 • (1 Petr. 1:3) Välsignad vare Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döda,
 • (Upp. 1:6) och gjort oss till kungar och präster åt Gud och sin Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.

Det visade sig att alla texterna talade om “Gud och Fadern”. Givetvis kan man tolka detta som att det handlar om den som är både Gud och Fader, men språkligt kan det även handla ordagrannt om Gud och Fadern.

Nu finns det ju tyvärr ett antal läror som har som allra viktigaste dogm att Jesus inte är Gud.

Ingen blir frälst på någon annans tro, därför presenterar jag bara detta så att du själv kan ta ställning.

2596 gånger i GT talas det om YHWH och Elohim. Törs jag parafrasera det som GUD och GUDARNA.

Frälsningen är av nåd. Inte som resultat av någon teologisk examen.

Därför tänker jag inte hota tillbaka 🙂

Men nog tycker jag att man kan vara trygg i sin tro att Gud är Fadern, Sonen och Den Helige Ande. YHWH och Elohim, Gudomen med dess tre huvudpersoner.

/Kjell

PS. Anledningen till att jag begränsar bevisföringen till bara en aspekt ur GT är att detta med “Trefaldigheten” har diskuterats utförligt, aggressivt och ofta tidigare med många, många texter även ur NT.

För att undvika gränslösa diskussioner och ordstrider kommer jag att tillåta en kommentar (alltså inte två eller flera) av var och en som vill kommentera.

I görligaste mån skall jag reagera på varje kommentar.

Views: 52

24 thoughts on “GUD, gud, gudar, GUDAR”

 1. Den som inte blev insläppt var jag. Och det jag skrev står jag för och bör vara en allvarlig tankeställare om vi inte blivit lurade av de katolska kyrkofäderna.
  Däremot var det inte ett hot utifrån den formulering som gavs.

  “Jag tror att “Jesu Kristi Gud och Fader” är den ende sanne Guden. Har du någon annan Gud så ligger du förmodligen risigt till. 🙂 ”

  Du förklarade inte hur Jesus kan ha en Gud om han själv är den Guden.

  För övrigt är man förblindad om man inte ser att i NT är Gud = Fadern. Fadern är både den ende sanne Guden och vår Fader. När Jesus lärde sina lärjungar att be till Gud så var det Fadern man bad till.

  Dessutom är uttrycket “Jesus är Gud” en omöjlig definition eftersom Gud enligt Kjell är tre personer som utgör en enda Gud. Jesus kan då inte kallas Gud eftersom han inte själv är den treenige Guden. Att “Jesus är Gud” kan endast förstås som att Jesus är gudomlig, vilket han också är. Han har en gudomlig tillblivelse liksom den förste Adam och efter uppståndelsen blivit given gudomlig natur som den första människan som uppstått för att vara en förstling av de som kommer att uppstå.

  Till sist vill jag tydliggöra det du citerade från Strong att bibeln har inget ord som direkt eller entydigt betyder Gud. Alla de ord du anger betyder bokstavligt stark, mäktig, vilket också Strong säger. Därför översätts “el” ibland just som stark eller styrka.

  I Ordspråksboken 3:27:
  “Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt (”El”) att ge den.” (SFB)

  Elohim kan också syfta på avgudar. I 2 Mosebok 12:12 finns ett exempel på det. Där står det skrivet: “Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar (”Elohim”) skall jag hålla dom. Jag är HERREN.” (SFB)

  Elohim kan också syfta på människor. 2 Mosebok 4:16 som skulle kunna översätta ordagrant på följande sätt: “Å dina vägnar skall han tala till folket, och det skall ske. Han skall vara mun för dig och du skall vara Elohim för honom.”

  Tack Kjell för denna replik som av någon anledning just i detta ämne måste vara den enda. 🙂
  Må “Jesu Kristi Gud och Fader” välsigna och bevara dig i Messias Jeshua!

      (Reply)

 2. Då önskar jag använda min möjlighet till att dela en kommentar med följande:
  Joh 1:1-2 “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.”

  Studiebibelns kommentar till dessa verser överensstämmer med min tro:
  “Denna första vers påminner starkt om 1 Mos 1:1. Men medan 1 Mos börjar med begynnelsen, då Gud skapade, börjar Johannesevangeliet i evigheten, före denna begynnelse. Och Johannes understryker att det ord genom vilket Gud skapade är en person som är evig och som är Gud. Detta ord som skulle föra en fallen skapelse tillbaka till Gud var i begynnelsen hos Gud i full harmoni med honom. Det kan inte vara fråga om ett lägre väsen än Gud. Det står “var” i absolut bemärkelse, inte “blev.” Ordet tillhör inte de skapade varelserna.

      (Reply)

 3. Eftersom kommentarsreglerna för denna bloggpost är lite annorlunda än vanligt, väntar jag med mina reaktioner tills det visar sig att alla som vill vittna om sin tro på Herren Jesus Kristus har haft möjlighet till det.

  Mitt eget vittnesbörd är simpelt:

  1 Mos. 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

  Joh 1:1-3 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  Kol 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.

  Hebr. 1:1-2 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

  Joh. 20:28 Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!”

  Jag håller med Thomas!

  /Kjell

      (Reply)

 4. Jesus lärde oss be Fader vår men han sa också i Joh 14:13-14

  Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

  Detta är en annan bön. Jesus lär oss att be till honom.

  Jag håller med Ulrika och Kjell om att Joh 1:1-2 är både viktig verser och som förklarar vem Jesus är.

  (Hot är tveeggande, har man själv fel ligger man själv risigt till. Det som återstår är att hoppas på att nåd går före rätt.)

      (Reply)

 5. Ord som tydligt visar att Herren Jesus är Gud!

  Joh 20:28 Tomas svarade och sade till honom: Min Herre och min Gud!

  Fil 2:5-8 Var så till sinnes som Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte räknade det för ett byte att vara jämlik Gud, utan utblottade sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa, och ödmjukade sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset.

  Kol 1:15–20 Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty genom honom skapades allt det som är i himlarna och som det är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstar eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allt, och i honom består allting. Och han är huvudet för kroppen, nämligen för församlingen. Han är begynnelsen, förstfödd från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty det har behagat (Fadern*) att låta all fullhet bo i honom och att genom honom försona allt med sig, både det som är på jorden och i himlarna, sedan han har stiftat frid genom blodet på hans kors.*Saknas i grundtexten.

  Kol 2:9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen,

  1Tim 2:5-6 Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.

  1Ti 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten.

  1Joh 4:2 Av detta känner ni igen Guds Ande: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är av Gud.

  Joh 14:9 Jesus sade till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?

  Joh 1:1, 14 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud … Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.

  Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.

  Rom 9:5 Dem tillhör också fäderna, och från dem är Kristus efter köttet. Han är Gud över allting, högtlovad i evighet. Amen.

  Heb 1:8 Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira.

  Heb 1:9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

  1Joh 5:6-8 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga.

      (Reply)

 6. SÅ Gerdvall,

  Jag skall börja ge replik på kommentarerna och tar dessa i ordningsföljd.

  Först en liten korrektion av det du skrev.

  I 2 Mosebok 4:16 används inte ordet Elohim utan ordet El vilket i och för sig inte ändrar något i ditt påstående. Men det är av vikt eftersom El är singularis och Elohim är pluralis.

  Om du kollar noggrannt skall du se att det står “för dig som mun” och “för honom som gud”.

  Nog om det. Jag håller givetvis helt med dej att ordet, eller titlen “gud”, med eller utan versaler på svenska, är mycket bred och ospecifik.

  Jag håller även med dej att det “haltar” att säga “Jesus ÄR Gud”. Men jag håller inte med dej om orsaken till att det “haltar”.

  Att beskriva “Den Evige” är inte möjligt med vår begränsade fattningsförmåga och med de begränsningar som beror på våra språk.

  Det finns dock saker som vi kan förstå om vi tar emot de uppenbarelser som vi har fått i Guds Ord.

  Jesus kallas Guds Son med tillägg som enfödd och förstfödd. Söner till sälar är sälar. Söner till människor är människor. Guds Son är Gud.

  Ett barn kan förstå detta, men den som inte vill förstå det kan givetvis trassla in sig i ordlekar och tankebyggnader så att det blir utrymme att förkasta denna enkla och begripliga information.

  Det går enligt principen: “Jasså, ni trodde att detta var enkelt. Vänta bara tills jag har förklarat det!”

  Markus 10:15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

  Hur vi än försöker beskriva Gud, bättre än han har beskrivit sig själv, så blir det fel. Om vi försöker kommer det att luta åt modalism, polyteism, “Jesus only unitarism” eller “Fadern only unitarism”.

  Givetvis kommer då protester från spektrets motsatta sidor eftersom vi kan se felaktigheterna i varandras argument lättare än vi ser felaktigheterna i våra egna argument.

  Till sist vill jag bara igen understryka att du använder en parafraserad text när du citerar: “Jesu Kristi Gud och Fader”

  Det står inte så i grundtexten!

  Låt oss ta Ef. 1:3 som förebild: “ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χριστω”

  Ord för ord står det: “blessed the god and father of our lord jesus christ who blessed us with every blessing spiritual in the heavenlies with christ”

  Jag tar den på engelska eftersom svenskan saknar möjligheten att skriva “the god”.

  Översättningen i Reformationsbibeln är bra och duglig: “Välsignad vare Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska, genom Kristus”

  Jag stannar där fastän det givetvis kliar i fingrarna att skriva om att Jesus var med före begynnelsen, var med och skapade, blev kött och tog sin boning ibland oss, kom i konflikt med de religiösa ledarna när han förlät synder och uttalade det gudsnamn som ingen fick uttala.

  Detta och mycket mera.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Ursäkta att jag tränger mig på nu när svar har börjat ges till respektive kommentar.

  Igår hörde jag en utläggning av Joh 6:20 där Jesus kommer gående på vattnet och säger: “Det är jag, var inte rädda”!

  Det sas i predikan att dessa ord “Det är jag…” är precis samma ordkonstruktion och går att känna igen i GT, där Gud presenterar sig som “Jag är den jag är”! Nu är jag ingen teolog som påstår nånting, men detta är vad jag hörde och kunde inte låta bli att dela med mig av detta. Detta är säkert redan känt av er andra, men för mig blev det ytterligare ett bevis.

      (Reply)

 8. Du skriver: “Hur vi än försöker beskriva Gud, bättre än han har beskrivit sig själv, så blir det fel.”

  Du skriver också: “2596 gånger i GT talas det om YHWH och Elohim. Törs jag parafrasera det som GUD och GUDARNA.”

  Han som är YHWH säger: “Jag är Herren (YHWH), ingen annan finns, ingen är Gud ( Elohim) utom jag.” Jesaja 45:5

  Dra din slutsats av detta eller låt bli men din briljanta upptäckt om “Trefaldigheten” i GT strider mot Guds egna ord och är därmed värdelös.

      (Reply)

 9. Ulrika citerade: Joh 1:1-2 “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.”

  Just denna vers har förorsakat Jehovas Vittnen och andra “Kristusförnekare” mycket huvudbry.

  I JV’s korrupta bibel står det att “ordet var en gud”.

  Låt oss kolla historiska fakta:

  The Jehovah’s Witnesses was begun by Charles Taze Russell in 1872. He was born on February 16, 1852, the son of Joseph L. and Anna Eliza Russell. He had great difficulty in dealing with the doctrine of eternal hell fire, and in his studies came to deny not only eternal punishment but also the Trinity, the deity of Christ, and the Holy Spirit.

  Här ser man linjen som fortfarande följs.

  1. förneknadet och oppositionen mot helvetet
  2. förnekandet av treenigheten
  3. förnekandet av Jesu gudom
  4. förnekandet av Den Helige Ande som person

  Detta går alltid hand i hand med gärningslära och lagiskhet.

  Det är evangeliets raka motsats.

  /Kjell

      (Reply)

 10. A.J. citerade ur: Titus 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

  Liknande uttryck finns i följande verser:

  1 Tim. 1:1 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp,

  Titus 1:4 Jag hälsar Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.

  2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

  Judas 1:25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

  Ord för ord står det följande i:

  Titus 2:13 “awaiting the blessed hope and appearing of the glory great god and saviour of us jesus christ”

  1 Tim. 1:1 “paul apostle of jesus christ according to command of god saviour of us and of lord jesus christ our hope”

  Titus 1:4 “to titus true child according to common faith grace mercy peace from god father and lord jesus christ the saviour of us”

  2 Petr. 1:1 “simon peter, bondman and apostle of jesus christ to those who like precious with us obtained faith through righteousness of the god of us and saviour of us jesus christ”

  Judas 1:25 “to only wise god saviour of us glory and greatness might and authority both now and to all the ages amen”

  Lägg märke till att Jesus inte nämns i grundtexten till Judas 1:25

  Lägg sedan märke till att 1 Tim. 1:1 och Titus 2:13 talar om “god saviour of us” medan Titus 1:4 och 2 Petr. 1:1 talar om “jesus saviour of us

  Det intressanta med detta är att det tycks vara identiskt för Paulus att skriva “Gud vår frälsare” och “Jesus Kristus vår frälsare”.

  Dra sedan konsekvensen av det Judas (Jesu bror) skrev: “Gud vår frälsare”; utan att nämna Jesus. Judas och Jakob borde ju annars vara dem som hade största anledningen att påpeka skillnaden mellan Jesus och Gud. Tänk på tillfället när Maria kom med Jesu bröder och ville få tyst på honom.

  Det gick nog inte lätt att komma från irritationer, syskon emellan, till att kalla sig själv “Herren Jesu Kristi tjänare”.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Fredrik skrev:

  Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

  Detta är en annan bön. Jesus lär oss att be till honom.

  Din kommentar är inte lång men min reaktion blir lång. Det beror på att du tar upp två ganska komplexa saker.

  1. Vad betyder “i mitt namn”?
  2. Vad är bön?

  Jag börjar med “i mitt namn”.

  Först ett antal citat. Alla citat har jag tagit från Reformationsbibeln:

  Matt. 18:5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

  Hur tar man emot ett barn “i Jesu namn”? Det kan inte bara handla om vad man säger. Det måste handla om hela avsikten och attityden.

  Matt. 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus*, och skall förvilla många. *(εγω ειμι)

  Jag kommer att ta upp detta med “det är jag” – “Jag ÄR” – “εγω ειμι” (ego eimi) i mitt svar till Rolle.

  Markus 9:37-42

  Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan honom som har sänt mig. Matt. Men Johannes svarade honom, och sade: Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn, en som inte följer oss, och vi förbjöd honom det, eftersom han inte följer oss. Då sade Jesus: Förbjud honom inte. Ty ingen, som gör ett tecken i mitt namn, kan omedelbart därefter tala ont om mig, Ty den som inte är emot oss, han är för oss. Men den som ger er en bägare vatten att dricka i mitt namn därför att ni hör Kristus till, sannerligen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön. Och den som förför en av dessa små, som tror på mig, honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals, och han kastades i havet.

  Markus (v 37) lägger till något som Matteus (18:5) tydligen missade men Lukas (9:48) också snappade upp. Nämligen “den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan honom som har sänt mig”. Kort parafraserat står det alltså att “den som tar emot Jesus, tar emot Gud”.

  Markus (v 39) är inte helt lätt att förstå. Vem var denne andre person som inte tillhörde den lärjungaskara som följde Jesus? Var han ändå en person som tillhörde Jesus? Om icke är denna text mycket svår att rimma med resten av Skrifterna.

  Lägg nu även märke till den skarpa kontrasten i de två sista delarna av Jesu uppmaning. Där ställs en handling “i Jesu namn”, avsedd att vara ett vittnesbörd och en välsignelse, mot en handling där man döljer evangelium för dem som är i behov av frälsning. Jämför detta med den varning som Jesus uttalar till Fariséerna när de sade att han (Jesus) drev ut onda andar och botade sjuka med satans makt.

  Uttrycket “i Jesu namn” måste således betyda precis motsatsen till att häda Den Helige Ande.

  Fundera på vad “motsats” betyder i detta sammanhang.

  Markus 13:6 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är*, och de skall bedra många. *(εγω ειμι)

  Se kommentar ovan till Matt. 24:5

  Lukas 9:48 och sade till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst bland er alla, han skall vara störst.

  Se kommentar ovan till Markus 9:37

  Lukas 21:8 Han sade: Se till, att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är*, och tiden är nära. Men följ dem inte. *(εγω ειμι)

  Se kommentar ovan till Matt. 24:5

  Joh. 14:13-18

  Och allt det ni ber om i mitt namn, det skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, så håll mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, för att han skall vara hos er för evigt, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty den ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

  Det går inte att förstå Jesu avskedstal och överstepräterliga förbön för lärjungarna om man inte läser hela sammanhanget som spänner över flera kapitel.

  Löftet: “Och allt det ni ber om i mitt namn, det skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”; gäller de närvarande lärjungarna.

  I vilken mån det gäller oss, här och nu, är en annan fråga. Mitt vittnesbörd om min tro är att det gäller, men inte “här och nu på direkten”. Alltså hur Jesus kommer att fixa detta i evighetsperspektiv får vi avvakta och se. Men, detta bör inte leda till att vi slutar be för sjuka och frälsning för dem vi älskar.

  Joh. 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.

  Jämför nu detta med likalydande löften i dessa mycket viktiga kapitel. I Joh. 14:16 är det Jesus som ber Fadern att sända Den Heige Ande. I versen ovan är det Fadern som skall sända Den Helige Ande i Jesu namn. I vers 15:26 (nedan) är det Jesus som sänder Den Helige Ande från Fadern.

  Den som inte vill se hur Fadern, Sonen, Anden är i total samklang, vill inte se det.!!!

  Joh. 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och jag har bestämt om er, att ni skall gå ut och bära frukt och er frukt skall bestå, för att Fadern må ge er vad ni ber honom om i mitt namn.

  Här förklarar Jesus att han talar till sina närvarande lärjungar och att han har speciella löften och välsignelser för dem.

  Joh. 15:23-26

  Den som hatar mig hatar också min Fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan har gjort, så hade de inte synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. Men detta har skett, för att det ordet skulle gå i fullbordan som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak. Men när Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, skall han vittna om mig.

  Lägg märke till den motsatta situationen i Markus 9:37 och Lukas 9:48. Där beskrivs hur den som ärar Jesus, i verkligheten ärar “den som har sänt honom”. Här beskriver han hur dem som hatar honom även hatar Fadern.

  Fundera på hur detta måste ha tagits emot av bekännande judar som trodde att de ärade Fadern samtidigt som de hatade denne Yeshua bar Yusuf som vann så mycket anhängare.

  Joh. 16:23-29

  Och på den dagen skall ni inte fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Allt vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett i mitt namn. Be, och ni skall få, för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men den tid kommer, då jag inte mer skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. På den dagen skall ni be i mitt namn. Och jag säger er inte, att jag skall be Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och har trott att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och har kommit i världen. Åter lämnar jag världen och går till Fadern. Då sade hans lärjungar till honom: Se, nu talar du öppet och inte i liknelser.

  Den som inte vill se att Jesus var hos Fadern innan “begynnelsen”, innan “skapelsen”, får skylla sig själv. Detta och flera andra texter vittnar med otvetydig tydlighet att Sonen är en distinkt person i det vi av brist på ord kallar “Gudomen”, och att han är Gud, lika mycket som Fadern och Den Helige Ande. Från evighet till evighet.

  Sedan tar vi frågan om vad “bön” är för något.

  Det finns flera olika ord som “betyder” bön, tillbedja, förärande, tjänst och dylikt. Jag tänker här begränsa mej till att tala om tre av dessa.

  Det handlar om “tillbedja” = “proskuneo”, “vörda/förära/tacka” = “proseuchomai” och “be om” = “aiteo”.

  Först några texter där vi får veta att man inte får tillbedja skapade varelser.

  Upp. 19:11 Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: Se till att du inte gör det. Jag är medtjänare till dig och dina bröder, de som har Jesus vittnesbörd. Tillbed Gud, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.

  Apg. 10:24-26

  Nästa dag kom de fram till Cesarea. Kornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in, gick Kornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad honom. Men Petrus reste upp honom, och sade: Stå upp, jag är också en människa.

  Apg. 14:11-15

  Då folket såg vad Paulus hade gjort, upphävde de sin röst och ropade på lykaoniska: Gudarna har stigit ner till oss i människogestalt. De kallade Barnabas Jupiter, men Paulus kallade de Merkurius, eftersom han förde ordet. Prästen vid Jupiters tempel, som låg utanför deras stad, förde fram oxar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Då apostlarna Paulus och Barnabas hörde det, rev de sönder sina kläder och sprang ut bland folket och ropade och sade: Ni män, vad är det ni gör? Vi är också dödliga liksom ni, och vi förkunnar evangelium för er, för att ni skall omvända er ifrån dessa fåfängligheter till den levande Guden, som har gjort himlen och jorden och havet och allt vad i dem är.

  Upp. 22:9-10

  Jag, Johannes, är den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på den ängel som visade mig detta. Men han sade till mig: Se till, att du inte gör det! Ty jag är medtjänare till dig och till dina bröder, profeterna, och till dem som håller orden i denna bok. Tillbed Gud!

  Alltså utan tvekan tydligt att vi inte skall tillbedja människor och andra skapade varelser. Inte ens änglar.

  Matt. 15:22-25

  Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sade: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sade: Skicka bort henne från dig, ty hon ropar efter oss. Men han svarade och sade: Jag är inte utsänd till andra än till de borttappade fåren av Israels hus Men hon kom och tillbad honom, och sade: Herre, hjälp mig.

  Ingen som helst varning att hon inte fick tillbedja Jesus!

  Mat 28:8-10

  Och de skyndade sig bort från graven med fruktan och stor glädje och sprang för att berätta det för hans lärjungar. Och när de gick för att berätta det för hans lärjungar, se, då mötte Jesus dem och sade: Var hälsade! Då gick de fram och grep om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: Frukta inte, gå och berätta det för mina bröder, för att de skall gå till Galiléen, där skall de få se mig.

  Ingen tillstymmelse till tillrättavisning. I stället en uppmaning att gå och vittna om händelsen.

  Mat 28:16-18

  Men de elva lärjungarna gick till Galiléen, till det berg, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom, tillbad de honom, men några tvivlade. Och Jesus gick fram och talade till dem och sade: Mig är given all makt i himlen och på jorden.

  Samma här. Ingen förmaning men i stället den välkända missionsbefallningen!

  Det blir väldigt långt så låt me bara ta 2 exempel på att “be om” (aiteo).

  Matt. 6:8 Ni skall därför inte likna dem. Er Fader vet vad ni behöver, förrän ni ber honom.

  Jesus lär lärjungarna att bedja “proseuchomai” och talar samtidigt om att “be om” “aiteo”.

  Matt. 7:7 Be, och er skall bli givet, sök, och ni skall finna, klappa på, och det skall öppnas för er.

  Se: detajlerad bloggpost om detta. Vad det handlar om här är att bönen består av att “be om” något.

  Jag avslutar här, för det blir på tok för långt.

  Min slutsats är att den text du citerar inte betyder att Jesus säger att vi skall be till honom. Men att det finns många texter som visar att det är både rätt och riktigt och gott att be till honom.

  Alltså, din slutsats stämmer, men det som du använder som bevis har inte med saken att göra.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jan,

  Det var min avsikt att ge respons på kommentarerna i ordningsföljd men jag gör ett undantag för dej efter att ha kollat in på din blogg.

  Du uttrycker dej med den “aggressivitet” som är typisk för unitarer. En mycket otrevlig anda av förakt och hat.

  Intressant också att se att SÅ Gerdvall kommenterar där och sprider lögnen att jag har hotat honom per email.

  Det har jag inte gjort, bara meddelat honom att han efter ett antal skymfanden och anklagelser har satt sin sista potatis i kommunikationen oss emellan, både vad beträffar email och kommentarer. Jag citerar hans kommentar hos dej:

  SÅ Gerdvall on July 3, 2014 at 4:19 pm said:

  Hej! Jag är helt enig med dig när det gäller treenigheten och att Jesus inte är den ende sanne Guden. Du argumenterar mycket likt “Outsider”, kanske du är honom? Jag såg ditt inlägg på Kjells pravda-blogg där man bara får skriva ett inlägg i detta tydligen brännheta ämne. Jag har haft en direktkommunikation med honom, men blivit hotad om jag fortsätter att tilltala honom i ämnet. Låter inte som att han är trygg i sin tro. 🙂

  Tack för den text du citerar: “Jag är Herren (YHWH), ingen annan finns, ingen är Gud (Elohim) utom jag.” (Jesaja 45:5)

  Den texten bidrar ju till min argumentationen i just denna bloggpost.

  “Jag är Herren (YHWH) singularis, ingen annan finns, ingen är Gudar ( Elohim) pluralis utom jag.”

  Just den iver, med vilken ni unitarer visar ert ogillande av just denna bloggpost, är för mej en anvisning att jag har träffat en sårbar fläck.

  Den som behöver försvara sin övertygelse med aggressivitet är troligen dåligt övertygad.

  /Kjell

  PS. Jag har tagit bort länken till Jans heretiska sajt. Men om någon vill ha den kan jag sända den per email.

  Jag misstänker starkt att Jan är den som förut kallade sig “outsider”. En synnerligen krigisk person.

      (Reply)

 13. Majlis,

  Följande citat (som jag inte återger) håller jag helt med dej att de talar om det vi brukar kalla Jesu gudom.

  Joh 20:28, Fil 2:5-8, Kol 1:15–20, Kol 2:9, Joh 14:9, Joh 1:1,14, Rom 9:5, Heb 1:8, 1Joh 4:2, Sak 12:10, 1Ti 3:16

  Följande två citat, som jag återger, brukar användas av unitarerna för att bevisa att Jesus inte är Gud.

  1Tim 2:5-6 Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.

  Jag skall citera vers 5 både på grekiska och som linjär översättning. Återkommer strax till orsaken:

  εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους

  one for god one for mediator of god and of humans humans christ jesus

  Reformationsbibelns översättning är bra: “Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus,”

  Varför nu den grekiska texten? Jo, jämför den med Joh. 1:1 “εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ”

  Jag har fetstilat de ord som betyder Gud. (I ett fall med bestämd artikel.) Som bekant gör Jehovas Vittnen, som inte erkänner Jesu gudom, ett stort nummer av att ordet θεος används i Joh. 1:1. De översätter det med att “ordet var en gud”.

  Även följande vers brukar användas av unitarerna för att argumentera att Jesus har en Gud och att han således inte är Gud.

  Heb 1:9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

  Texten ur 1 Joh. 5:6-8 kräver en kommentar.

  1Joh 5:6-8 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga.

  Vers 7, som jag har fetstilat, stympades till Ty tre är de som vittnar i himlen bland annat på begäran av Charles Taze Russell. Det finns bra information om detta på Reformationsbibelns sajt.

  Sök på Westcott, Hort, Tischendorff och Nestle. Viktig information om dessa gudsförnekare som korrumperade grundtexten.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Rolle skrev: “Det sas i predikan att dessa ord ‘Det är jag…’ är precis samma ordkonstruktion och går att känna igen i GT, där Gud presenterar sig som ‘Jag är den jag är’!”

  Den “ordkonstruktion” du talar om är grekiskans “ego eimi” (εγω ειμι) vilket kan översättas till svenska med “det är jag” eller “jag är …”.

  Låt oss börja med 2 Mos. 3:6 “Och han sade: “Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.”

  Och sedan 2 Mos. 3:14 : Gud sade till Mose: “Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: “Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”

  Jag har tagit citaten ur SFB. I Karl den tolftes bibel står det så i vers 14: “Sade Gud till Mose: Jag skall vara den jag vara skall; och sade: Så skall du säga till Israels barn: Jag skall varat, han hafver sändt mig till eder.”

  King James : “And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.”

  En Hebrew Roots översättning: “And Elohim said to Moses, EHYAH ASHER EHYAH (I AM THAT I AM); and He said, You shall say this to the sons of Israel, EHYAH (I AM) has sent me to you.”

  Linjära, ord för ord, översättningar föreslår: “I shall become who I am becoming”

  Jag kan inte hebreiska men i linjära konkordanser kan jag se att det ord ” אהיה” som översatts med “Jag är” (I AM), översätts olika i olika texter i Bibeln.

  I den linjära konkordans jag har översätts det:

  29 gånger “I shall become”
  5 gånger “I shall be”
  4 gånger “I am becoming”
  3 gånger “I was”
  2 gånger “I am”

  Det finns en mycket gammal grekisk översättning av Gamla Testamentet. Den översättningen kallas “Septuaginta”.

  Septuaginta är den äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet. Dess tidigaste del, en översättning av de fem Moseböckerna, tillkom i Alexandria i början av 200-talet f.Kr. Septuagintas fem Moseböcker tillkom på uppdrag av konungen av Alexandria, därför att ett stort antal judar i diasporan inte längre förstod hebreiska eller arameiska.

  Åsikterna går isär vad gäller Septuaginta, men det bör sägas att Paulus tar vissa citat ordagrannt ur Septuaginta och att senare forskning har visat att den är av stort intresse eftersom den på flera ställen bygger på äldre hebreiska textvarianter än den judiska standardtexten till den hebreiska bibeln.

  Hur som helst, vers 14 i Septuaginta lyder: “και ειπεν ο θεος προς μωυσην εγω ειμι ο ων και ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων απεσταλκεν με προς υμας”

  Jag har fetsitlat “ego eimi” men vill påpeka att det hebreiska ordet ” אהיה” faktiskt förekommer 3 gånger i denna vers. Septuagintas översättning är således inte ordagrann.

  Detta var bara inledningen för att påvisa hur svårt det är att jämföra direkta oradlydelser mellan olika språk, och att inte alltid direkta ordalydelser uttrycker det de samtida förstod när det hörde det.

  Ett mycket simpelt exempel från vår tid med “moderna språk”:

  Engelska : “I am writing a book.”
  Svenska : “Jag skriver en bok.”

  Det blir kryckigt om man översätter : “Jag är skrivande en bok.”; eller “I write a book.”

  Så, den viktiga frågan är huruvida Jesus sade något som uppfattades av åhörarna som en anspelning på 2 Mos. 3:14. De som förnekar Jesu gudom kommer att tala om för dej att Jesus inte gjorde det.

  Jag kommer att tala om för dej att han visst gjorde det vid ett antal tillfällen. Citaten nedan talar för sig själva för dem som vill tro.

  Markus 14:60-64

  Då stod översteprästen upp mitt ibland dem och frågade Jesus, och sade: Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig? Men han teg och svarade ingenting. Åter frågade översteprästen och sade till honom: Är du Kristus, den Välsignades Son? Jesus sade: Jag är, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: Till vad behöver vi nu mer några vittnen? Ni hörde hädelsen. Vad anser ni? Och alla dömde honom skyldig till döden.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Joh. 8:56-59

  Abraham, er fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han såg den och blev glad. Då sade judarna till honom: Du är ännu inte femtio år, och du har sett Abraham! Jesus sade till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är, förrän Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig och gick ut från templet. Han gick mitt igenom dem och kom förbi på det sättet.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Joh 18:3-9

  Judas tog nu med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariséernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Och eftersom Jesus visste om allt som väntade honom, gick han fram och sade till dem: Vem söker ni? De svarade honom: Jesus från Nasaret. Jesus sade till dem: Jag är. Och Judas som förrådde honom stod också där med dem. När han då sade till dem: Jag är, vek de tillbaka och föll till marken. Då frågade han dem åter: Vem söker ni? De sade: Jesus från Nasaret. Jesus svarade: Jag sade er: Jag är. Söker ni mig, så låt dessa gå. för att det ordet skulle gå i uppfyllelse som han hade sagt: Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Det var vaktstyrkan och några till, beväpnade och förberedda, som föll till marken. Inte enstaka mörkrädda och skrämda smågrabbar utan soldater.

  Den som inte vill tro att orden “ego eimi” i detta fall hade en stor kraft och betydelse, han/hon vill helt enkelt inte tro.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Jan,

  Luk 6:26 Ve er, när alla människor talar väl om er! ….

  Jag tillägnar dej ännu en liten respons på din kommentar.

  Kollade på din sajt och ser att du har tillägnat mej ett antal bloggposter. Hade ingen aning om att jag var anledningen till hatbloggar.

  Tydligen är jag en nagel i ögat för dej och andra unitarer.

  Må HERREN ta bort nageln och öppna dina ögon.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Jag kan tänka mej att eventuella följdfrågor uppstår på grund av mina svar.

  Jag öppnar här för möjligheten att ställa sådana frågor.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Kjell!

  Du nämner här att Jehovas Vittnen i sin bibel har översättningen “en Gud” i Joh 1:1.
  Detta har jag ofta stött på i samtal med dessa “vittnen”. Hur ska det bemötas?

  Hur kan de hävda sin översättning, om det inte på något sätt står i grundtexten. Det går väl inte bara ändra på helt godtyckligt! Hur ligger det till med detta egentligen!

  Alltså ..kan man översätta Joh 1:1 med “…en Gud”, eller varifrån får JV detta ifrån??

      (Reply)

 18. Rolle undrade: ” Hur ska det bemötas?”

  Paulus avarade på detta i sitt brev till Titus.

  Titus 3:8-11

  Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa. En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

  Om du har en speciell kallelse att gå in i diskussioner med Jehovas Vittnen skall du givetvis göra det.

  Annars gör du nog bäst i att vägra all kommunikation. De är inte ute efter dialog.

  De har uppdraget att låta dej prata och berömma dej för neutrala saker så att de får en fot i dörren och kan påverka dej med deras lögnevangelium.

  De kommer alltid med minst 2 personer. En gammal räv och en lärling.

  Den gamla räven har åratal av erfarenhet att bemöta all kritik.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Följande kommentar är en repetition av en kommentar som skrevs för några år sedan:

  Det handlar om en predikan av Sven Reichmann. En enda Gud, tre personer

  Jag refererar litet av predikans början:

  Man möter ofta människor som har en “väldig tro” men som inte förstår vad öronen är till för.

  Joh. 10: 24 Då samlades judarna omkring honom och frågade: “Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!” 25 Jesus svarade: “Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. 26 Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29 Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. 30 Jag och Fadern är ett.”

  Frågan var alltså: Berätta nu! Vi hajjar inte! Är du Messias?

  Jesu svar var: Lyssna! Ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får! Jag och Fadern är ett.

  Jämför detta med Israels trosbekännelse.

  5 Mos. 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.

  Uppdrag: Lyssna!

  Jesus beskriver sitt förhållande till dem som tror. De lyssnar, och Han leder dem.

  Och detta blev resultatet: Joh. 10:31 Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom.

  De lyssnade inte! De ville inte höra när Jesus sade “Jag och Fadern är ett”

  Slut på referatet.

  Mitt råd:

  Lyssna! Till denna predikan. (Klicka på länken i börja på kommentaren.)

  /Kjell

      (Reply)

 20. Har funnit ytterligare ett tillfälle då lärjungarna tillbad Jesus.

  Ur Matt 14

  “Och de som var i båten tillbad honom och sade: “Du är verkligen Guds Son!”

  Regeln i denna post om ett inlägg per person kanske går att korrigera till 1/år:)?

  /Ulrika

      (Reply)

 21. Ulrika skrev: “Regeln i denna post om ett inlägg per person kanske går att korrigera till 1/år:)?”

  Alltid svårt att göra “allmängiltiga” regler som inte tycks diskriminera, fast man bara vill förhindra en eller två kommentatorer från att fullkomligt dränka diskussionen i sina egna försök att introducera sina läror.

  Jag avstår från att nämna namn här, men vill du ha dem per email skall jag ge dem.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *