Har vedermödan börjat?

Och i så fall hur långt in i verdermödan är vi?

Ja, om du är en så kallad pre-tribbare måste du givetvis säga att vedermödan ännu inte har börjat för enligt den lära du anhänger kommer Jesus tillbaka för att hämta de sina innan vedermödan börjar.

Och jag antar att du är villig att medge att detta ännu inte har skett.

I Dagen finns det en mycket bra insändare skrivan av Johan Löfgren Kan en eldtunnel göra oss Kristuslika?

Några korta citat:

En del benämner de här företeelserna som utombibliska fenomen och att det inte är någon fara med det. Men hur ska vi då kunna jämföra med skriften?

I dagens svenska kristenhet förekommer en hel del populära handlingar och tillhörande begrepp kopplat till Guds ande. Förebilderna finns i USA, såväl personer som metoder. I repertoaren ingår exempelvis uttryck som Guds armé, impartation, fire, övernaturlig evangelisation, andlig berusning, helande­skola, manifesterad närvaro och eldtunnel. Det här kan föra med sig att folk vibrerar, skakar, faller, gråter, vrålar samt att många hamnar på golvet. Är det här något vi okritiskt kan öppna oss för i kyrkorna? Stämmer det med Bibeln?

För att utveckla Kristuslikhet gäller det alltså att leva med Gud i vardagen och så att säga vandra med Jesus och lära känna honom. Då förvandlas vi bit för bit i all enkelhet och får upptäcka att allt är oss givet av nåd i Kristus. Inte lär vi känna och bli lika honom genom att ta en tur genom en eldtunnel eller genom att vråla?

Nu undrar du kanske vad pre-trib och falsk karismatik har med vedermödan att göra!

Jag fick en fråga av en vän och broder. Han undrade om jag kunde ge någon förklaring till en vers i Matteus evangelium. I kapitel 24 där Jesus svarar på lärjungarnas fråga om ändtiden finns det en vers som jag inte tror någon skulle ha saknat om den inte fanns med.

Jag talar om vers 28 som låter så här:

SFB :”Där den döda kroppen är samlas gamarna.”
1917:”Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.”
Refo:”Ty varhelst den döda kroppen är, dit församlar sig örnarna.”
KJV :”For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.”

Tyvärr kommer man nog inte speciellt långt med en språklig analys av texten. Oavsett om man översätter ordagrannt eller parafraserar.

Men däremot kan man kanske få ut något av sammanhanget. Läs hela stycket från vers 23 till och med vers 31:

Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Kort sammanfattat läser jag följande:

Det kommer att komma många falska messiasgestalter. Gå inte till dem och tro inte att de är jag, oavsett var och hur de presenterar sig. För när jag kommer, då kommer jag med dunder och brak, synligt för hela världens befolkning.

Igen! Om du läser texten (23-31) utan vers 28 tycks det inte fattas något i budskapet.

Vi har då alltså bara två möjligheter. Endera är versen meningslös, vilket inte är likt Jesus. Eller så understryker den sammanhanget.

Hur skulle då vers 28 kunna understryka sammanhanget?

Jo, församlingen kallas Kristi kropp och enligt Guds Ord får den liv på grund av sitt huvud som är Kristus.

Det finns flera texter som talar om detta. Jag skall bara citera 3 av dem.

Ef. 1:20-23:

Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Ett levande huvud med en levande kropp fylld av fullheten av honom!

Kol. 1:14-18:

I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Ett levande huvud med en levande kropp!

Ef 5:23b “Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.

En församling under en falsk messias kan således sägas vara en död kropp.

Jag som bor här vid ekvatorn har sett det. Du kan kanske inte ana hur fort det blir ett fullständigt kaos av asätare som slåss med varandra på stäppen eller savannen. Inte en enda fågel i sikt, och plötsligt hundratals skränande och kämpande rovfåglar.

Folk församlas, på grund av rykten, till massmöten med skrik och skrän när man tror att mirakel sker där och man tycker att det är häftigt.

Lägg nu till vers 22: “Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Det finns en risk att alla skulle kunna luras av det enda som verkar vara den “kristenhet” där det händer något. Men Jesu varning förblir – gå inte dit för min ankomst är nära, och den kommer du inte att missa!

Ur Guds perspektiv är troligen det stora avfallet den viktigaste biten av vedermödan. Kanske har vedermödan redan börjat?

Jag är inte alls säker på att det kommer att bli en massa martyrer överallt. Det finns redan mycket förföljelse. Det finns redan epidemier, svält, förtryck, naturförstöring, krig, fattigdom, och vad mer kan vi nämna?

Ur Guds perspektiv är kanske inte förföljelse på grund av levande tro det största problemet utan snarare lockelsen att lämna den levande tron för skrik och skrän och håll-i-gång i massmöten med mirakel och falska apostlar. Hur långt in i verdemödan är vi redan?

Vi tar ännu ett citat från Matt. 24:44 “Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Varför anar “ingen” det?

Jo, för att den överväldigande majoriteten av dem som kallar sig “kristna” tror att han redan har kommit.

Hundra tusen lämlar kan faktiskt ha fel!

Låt oss vara vakna och be att vi tillhör den skara som inte kommer att låta sig luras av mirakel och mediavåld och hån och vad mer det vara månde.

Gå inte dit! När Han kommer finns det inga tvivel kvar!

/Kjell

Views: 126

131 thoughts on “Har vedermödan börjat?”

 1. Bra tankar Kjell, men vad menar du med detta: “Jo, för att den överväldigande majoriteten av dem som kallar sig “kristna” tror att han redan har kommit.”

      (Reply)

 2. SÅ Gerdvall,

  Ordval kan man alltid diskutera. I stället för “kristna” kan vi kanske säga “ekumeniskt troende”.

  För det är ju tydligt att “Ekumenismen” är vår tids gud. I alla fall en av dessa gudar.

  När Emergent Church och vad man än må kalla det blir majoritetetns “tro” är vägen banad för Antikrists inträde.

  Och dessa stora skaror… jämför Sankt Peters Torg i Rom när man hyllar döda påvars blod och hud…. kommer att säga att det är Messias som har kommit till jorden.

  Den nuvarande påven pussade silver-korgar med dessa “reliker”. Äckligt!!!

  När Antikrist framträder blir det kanske lite annorlunda än konservatitva doktriner sade att det skulle bli när Jesus kom tillbaka, men vem bryr sig om det? Där är han!

  Alltså ingen som längre väntar på Herrens återkomst.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Det var inte ordet “kristna” jag hakade upp mig på, utan “att han har kommit”. Inte tror man väl att Jesus har kommit tillbaka? Eller var det en retorisk överdrift?

      (Reply)

 4. SÅ Gerdvall,

  Nej, det är inte en retorisk överdrift. Jag jämför pre-trib med prosperity. Det handlar om att ha vinst utan kostnad.

  Många pre-tribbare kommer att tro att Antikrist är den återkomne Messias.

  Och samma risk finns för dem som diskar himlen och tror på snedrycket till Jerusalem.

  /Kjell

  PS. Vet inte om du läste min bloggpost: Banbullor, fatwor och syndakataloger?

  Du hittar orsaken här.

  Det finns folk som tror att sanningar blir tabu om någon villolärare uttalar dem.

  Det tror inte jag. Annars skulle ju Guds motståndare ha makten.

      (Reply)

 5. Kjell, jag vill inte diska i himlen, jag vill följa med Jeshua till Jerusalem. Snedryck är nog det mest troliga. 🙂

      (Reply)

 6. Kjell,

  Berätta varför det skulle kratta manegen. Vi tror inte på en återkomst före vedermödan (thlipsis).

      (Reply)

 7. SÅ Gerdvall skrev: “Vi tror inte på en återkomst före vedermödan (thlipsis).”

  Det vet jag, och där tror vi lika. Jag skall försöka svara på din uppmaning. Det blir lite långt.

  Min utgångspunkt är givetvis subjektiv. Den grundar sig på att “den tidens vedermöda” pågår när Jesus återvänder. Han kommer tillbaka en gång, inte flera gånger i faser. Och när han kommer tillbaka uppstår “de i Kristus döda” och rycks upp tillsammans med de kvarvarande kristustrogna, honom till mötes. När detta sker får dessa härlighetskroppar.

  Jesus kommer för att regera som Israels Kung under det vi brukar kalla tusenårsriket.

  Så långt tror jag att vi har samma bekännelse. Men sedan börjar skillnaderna.

  Jag tror att vår destination vid Jesu återkomst är Himmelen. Att vi där får en “gudsdag=1000år” på oss att bada och ta på oss brudklänningen så att vi kan nederdala på den nya (inte den förnyade) jorden som “det nya Jerusalem”.

  Jag tror således att tusenårsriket är ändfasen på det universum vi nu känner.

  Antag nu att jag hör Herren till och att jag fortfarande är här nere på jorden och att CNN och BBC och resten bringar den glada nyheten att Messias har tagit säte som regent i Israel. Då kan jag lugnt dra slutsatsen att det handlar om Antikrist.

  En pre-tribbare kommer i konflikt med sin egen lära. Han klassade tydligen inte i A-laget eftersom han lämnades kvar. Och samtidigt känner han inte några som redan har ryckts upp. Risken finns att han går på bluffen och tror att CNN och BBC har rätt.

  För “snedryckarna” blir resonemanget liknande, men lite mer invecklat.

  Låt oss antaga att totalen av “de i Kristus döda” och de kvarvarande kristustrogna är ungefär en miljard. Om alla dessa plötsligen “snedrycks” till Jerusalem blir det stort kaos och alla får helt enkelt inte plats där. Tänk dej det lilla landet Israel med en miljard människor!

  De som tror på “snedryckandet” måste således acceptera att Jesus ser till att logistiken inte pajar totalt. Detta är då inte den äkte Messias.

  Jag stannar där, för jag tror att du förstår min tankegång, och du har säkert invändningar 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  Du glömmer bort att även vid ett “snedryck” så får alla som är i Messias nya andliga kroppar. Det är inte självklart att vi tar den plats som du spekulerar om. Bibeln är mycket förtegen när det gäller detaljer om detta. Med andliga kroppar finns det inga begränsningar. Himlen finns inte bortom månen eller mars, utan i den andliga världen.
  Ingen kommer att ta fel på Jeshua Messias och hans kopia (om det nu blir en sådan).
  Allt gott min broder!

      (Reply)

 9. SÅ Gerdvall,

  Jag har aldrig mött någon som trodde att Himmelen ligger någonstans ute i rymden bortom månar och planeter.

  Calle Öst må ha sjungit så, och jag minns det, men den som någon gång fick nöjet att vara med på möten med Calle Öst och hans kompanjon Martin Persson, vet att Calle var en stor komiker. Martin hade fullt sjå att hålla honom i styr.

  Det är helt klart att Guds Himmel inte utgör del av skapelsen och således inte är en region i universum.

  Symbolspråket, typ “upp till himmelen”, används ju även i Bibeln.

  Du skriver: “Ingen kommer att ta fel på Jeshua Messias och hans kopia (om det nu blir en sådan).”

  Där tror jag att du misstar dej grundligt!

  Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?” Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra.

  Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  Jag läser av detta, och mera, att det finns en stor fara att ta fel på Messias och hans kopia.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Kjell, det står ju att ingen som har sitt namn i Livets bok kommer att ta fel. Det betyder ju att de inte kommer att ta fel, bara de övriga. Vad är problemet för dig?
  Kan du ändra på det som förutsagts i Ordet?
  Dessutom talas det här om Vilddjuret, inte AntiKrist.

      (Reply)

 11. SÅ Gerdvall skrev: “det står ju att ingen som har sitt namn i Livets bok kommer att ta fel. Det betyder ju att de inte kommer att ta fel, bara de övriga”

  Har du gått och blivit ärke-kalvinist?

  Det står ju att “om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas”.

  Och det står ju: “Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

  Att det finns möjlighet och risk att bli bedragen tycks mej tydligt.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  “Det står ju att “om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas”.”

  – Jag tror att du har ett feltänk när det gäller tiden. De utvalda är de som är skrivna i Lammets bok och de kommer att vara med under vedermödan. Om inte denna vedermöda förkortades så skulle alla människor dö, då vore det bara de människor med andliga uppståndelsekroppar som fanns kvar. Men bibeln lär att det kommer att finnas massor av människor kvar på jorden efter vedermödan. Bland annat talas det om i Sakarja att hednafolk av alla nationer skall gå upp till Jerusalem för att fira lövhyddohögtiden. Ordet “frälst” här skall förstås som räddad till ett fortsatt liv på jorden, inte rättfärdigförklarad.

      (Reply)

 13. Varför så många varningar om ingen risk finns för att kristna kan bli bedragna?

  Om det inte är någon fara för dem vars namn är skrivna i Livets bok så är det onödigt mycket meningslösa varningar.

      (Reply)

 14. SÅ Gerdvall,

  Låt oss först försöka reda ut “historien” och sedan försöka förstå vilka olika kategorier människor som finns.

  1. Skapelsen (jag avser den sex dagar långa bibliska skapelsen)
  2. Livet i Paradiset fram till Syndafallet med utdrivande ur Paradiset som följd
  3. Perioden fram till Syndafloden
  4. Perioden fram till Försoningen på Golgata
  5. Nutiden = den tid vi lever i
  6. Vedermödan
  7. Uppryckandet vid Jesu återkomst
  8. Vredesdomen
  9. Det 1000-åriga fridsriket
  10. Historien avslutas med The Big Bang när detta universum rullas upp
  11. Yttersta domen
  12. Nya himlar och en ny jord. Det nya Jerusalem

  Jag tänker nu att försöka klassa de människor som finns med från och med slutet av fas nummer 5 ovan.

  A. I Kristus döda.
  B. Kristustrogna levande.
  C. Icke troende döda.
  D. Icke troende levande.

  Här uppstår redan den första stora komplikationen för kanske måste det bli 8 klasser i stället för 4? För enkelhetens skull kallar jag Guds utvalda folk kort och gott för judar.

  A1. I Kristus döda judar.
  A2. I Kristus döda hedningar.
  B1. Kristustrogna levande judar.
  B2. Kristustrogna levande hedningar.
  C1. Icke troende döda judar.
  C2. Icke troende döda hedningar.
  D1. Icke troende levande judar.
  D2. Icke troende levande hedningar.

  Och fastän jag har gjort den uppdelningen tänker jag inte spekulera vidare på den utan kort och gott bara ta med A, B, C och D. Lilla c och d betecknar dem som får del av evigt liv vid Yttersta domen.

  Jag har försökt åskådliggöra det med denna bild.

  /Kjell

  PS. Se även Andreas mycket relevanta fråga!

      (Reply)

 15. Jag tror det är rätt att visa på falska läror i denna bloggpost.

  Därför vill jag visa på en artikel i Dagen Människokärlek är det primära.

  Vad säger Guds eget eviga ord om den saken?

  Lukas 10:27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

  När vi glömmer ordningsföljden, eller förtiger den första biten, blir det humanism.

  Så, sorry Dagen! Ni publicerar villolära.

  Att “älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd” är det primära.

  Sedan, integralt och oskiljaktligt från detta är att älska “din nästa som dig själv”.

  Det handlar om helheten. Det ena utom det andra blir heretisk sektarism. Det andra utan det ena blir humanism.

  Snälla Dagen, sluta förleda Kristustrogna!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Hej allihopa,

  Har inte hunnit läsa bloggposten och kommentarerna än men vill ändå dela en av mina tankar kring frågan “Har vedermödan börjat.?

  Alla kvinnor som fött barn vet att den pågått sedan länge och pågår ännu. Det som jag kan tänka är att vedermödan kommer att klinga av i takt med att Antikrist blommar ut. Då kommer alla (utom de få Kristustrogna som lever då) säga att “nu är det frid o fröjd.”

      (Reply)

 17. Ulrika,

  Att det kommer en specifik vedermöda i ändens tid är nog ganska tydligt även fast Jesu profetia verkar ha flera lager så att t.ex. Jerusalems förstöring finns med också.

  Min tolkning är att de som kommer ur “den stora bedrövelsen” (1917 års översättning av Upp. 7:14) inte bara är dem som varit med i den sista stora bedrövelsen utan kanske alla som funnits sedan Adam och Eva drevs ut ur Paradiset.

  Men denna bloggost handlar om huruvida den största sista vedermödan har börjat, eller ej.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Jag försöker förstå det du skriver om tusenårsriket, uppståndelse, och vad som händer med jorden och de som är kvar där när Jesus kommer tillbaka innan tusenårsriket.

  Några frågor:

  1. När är enligt dig den “yttersta dagen”? Är det dagen innan tusenårsriket börjar, eller är det den dagen då den slutliga domen sker och denna jord med himlar och hav försvinner?

  2. Du menar att tusenårsriket är i himlen. Var finns då de icke troende människorna (kategori D ovan) som överlevde vedermödan? Finns de också i himlen? Eller lever de kvar själva på jorden?

  3. Du menar att vi kristna (judar och hedningar) som får vara med i tusenårsriket renas och badas under denna period. Kommer vi inte att bli helt upprättade i samband med att vi förvandlas vid Jesu återkomst, och får samma slags uppståndelsekropp som han har? Är inte det gamla och ofullkomliga helt borta då?

  Hälsn Eva Helen

      (Reply)

 19. Ännu en artikel i Dagen. Och till och med från en så kallad “ledarskribent”. En person med “hög svansföring” som många år har satt sin prägel på Dagens artiklar.

  Verkligen anledning att ytterligare varna för Kristuslikt eller antikristligt i Eurovision? skriven av Carl-Henric Jaktlund.

  Lukas 17:1 Jesus sade till sina lärjungar: “Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.

  Som jag läser texten uttalas det ett ve över dem som på ett eller annat sätt fungerar som kanaler för förförelser.

  Snälla Dagen, sluta förleda/förföra Kristustrogna!

  /Kjell

      (Reply)

 20. Eva Helen,

  Tack för dina frågor.

  1. Jag tror att “Yttersta dagen” används i flera betydelser i Bibeln. En av dessa blir när Jesus kommer tillbaka. En annan blir när universum rullas upp.

  2. Nej, inte menar jag att tusenårsriket är i Himmelen. Det enda jag menar är att de “uppryckta” kommer att vara i Himmelen när tusenårsriket pågår på jorden.

  3. Som följd av punkt två är svaret “nej”. Men efter “the big bang” på den nya jorden, i det nya universum, kommer det nya Jerusalem att dala ner som en smyckad brud.

  En folktom stad som är en brud? Hur kan en stad över huvud taget vara en brud?

  Det måste rimligtvis handla om de saliga som staden består av.

  /Kjell

      (Reply)

 21. När JESUS kommer skall de som dött (avsomnade) i tro på JESUS uppstå och bli uppryckta jämte alla som lever på denna jord och som lever redo när basunen ljuder. Om detta har vi läst så många gånger i 1 Thess. 4:13-18.
  “Vi väntar Hans Son från himmelen som skall rädda oss undan den kommande vredesdomen”.

  JESUS skall krossa all ondska , alla onda makthavare i både himlarymnden och här på jorden, och djävulen grips och kastas i avgrunden för tusen år.
  När domen går över jorden då är de uppryckta i säkerhet.

  “Välan då mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig, göm dig ett litet ögonblick , till dess att vreden har gått förbi. Ty se, HERREN träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens innebyggare för deras missgärning…. JES. 26:20-21

  Men sen när JESUS “rensat denna jord”, då kommer tusenårsriket och det står ju att vi skall regera med KRISTUS i tusenårsriket.
  “Ty från Sion skall lag utgå och HERRENS Ord från Jerusalem.”

  Så jag tror att vi som blev uppryckta och gömda så länge vredesdomen går över jorden, vi kommer att komma tillbaka till en återupprättad jord och leva här under tusenårsriket.

  Satan skall släppas lös igen efter 1000-årsriket . UPP. 20:7-10.
  Efter detta vidtager den yttersta domen. UPP: 20:11-15.
  Efter yttersta domen evig gemenskap med GUD. EF. 1:10.

  Summa sumarum : MÅ VI LEVA REDO ! Renade i JESU blod och med Andens Olja i våra lampor !

  Shalom !

      (Reply)

 22. Kjell,

  Angående fråga 3:
  Menar du verkligen med svaret i punkt 3 att de förvandlade kristna som kommit till himlen under tusenårsriket (som är på jorden och består av icke-troende?) inte är rena trots att de är fövandlade/uppståndna i Kristus, och kommit till himlen? I vilket bibelord finner vi en sådan lära? Förklara också gärna vad denna smutsen är som måste tvättas bort.

  Vad kan i så fall Jesus ha menat när han sade till sina lärljungar att de redan nu var rena i kraft av Hans ord (Joh 15:3), och att den som har badat behöver enbart tvätta sina fötter (under vandringen på jorden). Han är helt och hållet ren (Joh 13:10). Vi är rena när vi förblir i Kristus.

  Är inte Kristus ren? Och är det inte hans rättfärdighet (den vita klädnaden) som vi tar emot av nåd genom tro? Jag kan inte finna något bibelord som säger att någon smutsig klädsel kommer att finnas i himlen.

  Angående fråga 2:
  Menar du att det är enbart icke-troende som finns i tusenårsriket på jorden? Vilka regerar i så fall där? Är detta tusenårsrike som består av icke-troende ett Guds-rike?

  Hälsn Eva Helen

      (Reply)

 23. Gunnevi Karvonen,

  Jag förstår ditt resonemang. Kan du säga något om hur du ser på Upp. 20:4-6 angående vilka som skall “regera” med Jesus?

  I vers 4 talas det ju specifikt om martyrer.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Eva Helen skrev:

  Menar du verkligen med svaret i punkt 3 att de förvandlade kristna som kommit till himlen under tusenårsriket (som är på jorden och består av icke-troende?) inte är rena trots att de är fövandlade/uppståndna i Kristus, och kommit till himlen?

  Nej det menar jag inte.

  Det jag syftade på var Upp. 21:2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.

  Jag skrev “bada och ta på sig brudklänningen” med en glimt i ögonvrån.

  Men jag inser nu att ordet “bada” kan leda till fel associationer.

  Jag borde ha skrivit “göra sig redo och ta på sig brudklänningen”.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Eva Helen skrev:

  Menar du att det är enbart icke-troende som finns i tusenårsriket på jorden? Vilka regerar i så fall där? Är detta tusenårsrike som består av icke-troende ett Guds-rike?

  Det vore betydligt enklare att tala om dessa saker öga mot öga. Nu måste jag göra antaganden för att kunna svara dej.

  Jag antar då att du skiljer på vedermödan (θλιψις) och vredesdomen (ὀργή och θυμός) och jag antar att du tror på “uppryckelsen” innan vredesdomen, således före tusenårsrikets början.

  Det torde då vara uppenbart att alldeles efter uppryckelsen finns det inga frälsta kvar på jorden.

  Upp. 1:7 Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

  Då blir således den viktiga frågan om man kan göra sinnesändring under vredesdomen och under de 1000 åren.

  Om svaret på den frågan är ja så kommer det ju att finnas troende med i tusenårsriket på jorden fastän de uppryckta inte befinner sig på jorden.

  Jesus, Messias, kommer att regera som allsmäktig Kung i Israel när han kommer åter och är fysiskt närvarande här på jorden.

  Men redan nu har vi ord som: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden.” – “Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.” – “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Tydligen kan Gud även konsten att “regera” utan att vara fysiskt närvarande. Så på din fråga om vilka som skall regera i tusenårsriket ser jag ingen konflikt. Sedan kallas de som får vara med och regera för “Kristi präster”.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Jo,
  Det står att det ska vara som på Noas tid när Jesus kommer som en blixt som syns över himlen. Noas tid beskrivs i Lukas som “Man åt o drack, gifte sig och byggde…” Vad är egentligen själva vedermödan i det?

  Vad är förvärkarna i födslovåndorna?
  Är det alla som kommer att märka av dem?

      (Reply)

 27. Ulrika,

  Låt os ta sammanhanget:

  Luk 17:26-30

  Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

  Matteus säger samma sak men med andra ord:

  Matt. 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

  Jag tror inte att avsikten med dessa verser är någon annan än att peka på att det kommer som en blixt från klar himmel. Men Matteus har även fått med en kompletterande information:

  Nämligen om tjänaren inte är trogen, utan miss-sköter sig (Matt. 24:50) då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till ….

  Detta antyder åtminstone att trogna tjänare kommer att ana när den dagen närmar sig.

  Även Paulus talar om detta:

  1 Tess 5:2-5

  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

  Här kommer även den aspekt med som du tar upp. “När folk säger fred och trygghet …”

  Det säger dom nog inte i t.ex. Syd-Sudan just nu, men om det kommer en ledande figur och gör slut på kriget, och folk har förtroende för honom, så kanske de kommer att säga att “nu har vi fått fred och trygghet”.

  Det finns således åtminstone två möjligheter:

  1. Folk gifter sig etc. och säger fred och trygghet efter vedermödans elände.

  2. Vedermödan träffar olika i olika delar av världen, vilket är fallet just nu med säkert 1 miljard människor i misär.

  Lukas har fått med en sak som eventuellt kan sprida lite ljus över detta. Lukas 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

  Vad kan man “undfly”? Ja, i alla fall inte en världsvid ekonomisk kollaps. Inte heller en hungesnöd som drabbar ett helt land. Inte heller en epidemi, eller pandemi som inte kan motverkas med penicillin.

  Men om en av de viktiga ingredienserna ur Guds perspektiv är villolärorna och det stora avfallet, då har vi möjligheten att sätta Guds Ord först och vara vaksamma och undfly det som skall komma, eller kanske just nu händer.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Vad kännetecknade Noas och Lots dagar? Framför allt ett gudsfrånvänt och kärlekslöst samhälle, där människor levde efter sina egna gudlösa begär utan hänsyn till andra. Det är många idag som gottar sig i riktigt onda saker, gärna sådant som strider emot naturen.

  På TV handlar nästan alla TV-serier om mord eller sex. Jag själv skaffade för ett tiotal år sedan en TV-kanal som hette “Nature”. Djur- och naturfilmer tänkte jag att jag i alla fall gärna kunde titta på, eftersom TV-utbudet var extremt dåligt för oss som inte vill titta på mord och sex. Men så en dag bytte min naturkanal namn, och heter numera “Nature/Crime”. Halva tiden visar nu kanalen Tv-serier om mord, och det på bästa sändningstid, dvs hela kvällen från middagstid. Jaha, så fick jag slänga den kanalen också.

  En våg av smuts har sköljt över oss sedan några årtionden tillbaka, och det accelererar. Nu upphöjs bl.a. “hen”, den könlösa människan. Visst strider det mot naturen? Människan tror sig på ett flertal sätt stå över alla naturlagar och upphöjer sig på sätt som en Gud.

  Jag är chockad över många människors kärlekslösa beteende mot varandra, vilket framkommer särskilt i kommentarer i artiklar på internet och på Facebook. Jag är också djupt chockad över alla de otroligt smaklösa och många gånger otäcka filmer ifrån verkligheten, oftast filmade med antingen övervakningskamera, eller med mobilkamera, som läggs ut på nyhetssidor som nöje, bl.a. Sveriges största nättidning Aftonbladet. Det kan handla om filmsekvenser där man får se någon hoppa framför ett tåg, eller se någon bli dödad av ett djur, eller se hur en gammal tant blir påkörd av en bil och flyger flera meter, eller se hur någon blir svårt misshandlad med sparkar mot huvudet. Etc, etc. Dessa slags filmer läggs alltså ut som nöje på internet, öppet för vem som helst att se, även små barn med surfplattor. Detta smaklösa och ovärdiga fenomen började för några år sedan, och verkar bara öka. Helt sjukt!!!

  Tänk att det onda har blivit ett sådant folknöje. Vi är nte långt ifrån det sjuka samhälle som fanns i Romarriket för 2000 år sedan. Allt detta sjuka blir på ett sätt en demonstration av hur människan är utan Gud, den helt igenom avfallna människan, som upphäver sig över allt som är rätt och gott, och lever som om ingen kommer att döma henne/honom.

  Och i detta samhälle kommer de rättfärdiga finnas kvar (och pinas i sina rättfärdiga själar) till den dag då Jesus kommer och frälser dem ifrån vredesdomen som kommer över jorden och drabbar dem som lever i gudlöshet. Men för de andra, som inte förväntar sig något straff, utan tror att de kan leva i fred och trygghet i den smuts de vältrar sig i, kommer domen verkligen som en överraskning. Den kommer som en tjuv.

  Men nu vet jag att många (icke kristna) tycker att det börjar bli riktigt obehagligt hur det hela utvecklar sig. Och för dessa finns det antagligen hopp om omvändelse. Jag tror också att många andra svårigheter (förutom denna smuts), som krig, svält och naturkatastrofer, hjälper människor att genom svår nöd hitta sin väg till Gud.

  Vi som nu är rättfärdiga och ännu lever kvar på jorden, uppmanas vaka och bevara våra kläder, dvs stå kvar i tron, och inte låta de prövningar som ska komma över alla på denna jord få oss att tappa fästet och lämna tron på Jesus.

  Tillbaka till Noa och Lot. Jesus säger i Luk 17:26 ff:

  26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

  I den sista versen kan vi läsa: på samma sätt skall det vara DEN DAG då människosonen uppenbarar sig. Vad hände DEN DAG för Noa och Lot?

  Jo, Noa gick in i arken och floden kom och GJORDE SLUT på dem ALLA. Lot gick ut från Sodom och Gud lät eld och svavel regna från himlen och GJORDE SLUT på dem ALLA.

  Så hur kan det tänkas se ut DEN DAG då Jesus uppenbarar sig? Om vi får tro att Guds ord har rätt, så borde det rimligtvis innebära att Jesus hämtar oss, och något kommer över jorden som GÖR SLUT på dem ALLA.

  Och vad kommer över jorden? Petrus skriver i sitt andra brev, tredje kapitlet, att himlarna försvinner under våldsamt dån, och himlakroppar (inkl jorden och månen) upplöses av hetta, och jorden och de verk som finns på den inte mer finnas till. Det gör definitivt SLUT på ALLA. Men precis innan detta händer så har Jesus hämtat de som har sitt hopp i hans frälsning undan vredesdomen (1 Tess kap 5).

  /Eva Helen

      (Reply)

 29. På tal om vedermöda vill jag ta upp följande:

  Sudan woman faces death for apostasy

  Det handlar om en kvinna i Sudan som växte upp med sin kristna mamma och blev kristen.

  Hon gifte sig med en kristen man och de fick barn. Just nu är hon gravid med nummer 2.

  Men, en fiende ville henne illa och det lyckades tack vare Sharia Lag.

  Hennes biologiska pappa var muslim. Han fanns aldrig med i hemmet men enligt lagen är barnen av samma religion som pappan.

  Nu döms den stackars kvinnan för äktenskapsbrott eftersom hon enligt lagen är muslim och har haft umgänge med en kristen.

  För detta brott komme hon att få utstå 100 piskrapp inför hånande muslimsk publik.

  Hon vill heller inte konvertera och bli muslim. Vilket är ett ännu större brott enligt Sharia (som betyder Lag).

  För detta har hon dömts till att hängas.

  Hon får först föda sitt barn. Efter ett år får hon piskrappen. Efter två år kommer hon att mördas av Bashirs islamistiska regim.

  Har vedermödan börjat, eller är detta bara marginella saker?

  /Kjell

  PS. Rapport finns även på Dagen Hon tvingas byta tro eller dömas till döden.

      (Reply)

 30. Kjell,

  Nej, “Guds rike är nu här”, sade Jesus, så detta “fridsrike” kom redan för 2000 år sedan. Men riket är inte synligt, utan är inom oss, sade Jesus. Efter domen på yttersta dagen, och denna världens undergång kommer Gudsriket däremot vara fullt synligt för alla som tagit emot Jesus som Herre.

  Den tid då “vargar och lamm bor tillsammans” (Jes kap 11, och kap 65), är faktiskt redan NU. Jesus sade: “Se, jag sänder er ut som får bland vargar”. Även Paulus skriver i termer om vargar och får (och även om lejon och oxar).

  Ogräset och vetet kommer att växa tilllsammans till slutet av denna tidsålder. Den tid då Satan “släpps lös” är just den allra sista korta tiden, och med hans “hjälp” kommer ogräset föras tillsamman (avfallet, de som inte ville ta emot sanningen), och sedan ska vetet samlas ihop.

  Likaså kommer med Satans “hjälp” alla världsmakterna att omringa Jerusalem, och judarna bli så svårt ansatta att de till slut bara kan räddas av Jesus Kristus själv.

  Först har vi “hedningarnas tidsålder”, sedan kommer slutet, då de nu förstockade judarna kommer att bli de sista in i frälsningen, innan allt det gamla, dvs denna trasiga värld helt försvinner.

  /Eva Helen

      (Reply)

 31. Kjell skriver:”Hon får först föda sitt barn. Efter ett år får hon piskrappen. Efter två år kommer hon att mördas av Bashirs islamistiska regim.

  Har vedermödan börjat, eller är detta bara marginella saker?”

  När jag läser om detta måste jag be Gud om hjälp att inte uttala förbannelser.

  Dock kan vi torrt konstatera att mord infördes via Adam o Evas son. Att piskrappet har en gammal historia.

  Om jag väljer att bejaka Kjells tro att det kommer en specifik vedermöda kan jag inte tro att tecken som mord och piskrapp säger någonting om en sådan vedermöda.

  Dessa helvetiska gärningar har vi ju levt med från begynnelsen.

      (Reply)

 32. Ulrika,

  Vi får väl tacka Herren att varken min eller din eller Evas eskatologi är frälsningasvgörande.

  Jag presenterar här en översikt hur olika “läror” skissar historia. Både den som har varit och den som skall komma.

  Vill då samtidigt uttrycka min bestämda mening att all historie-produktion i förväg är grundad på eiseges. Alltså även (eller i synnerhet?) min 🙂 … (Tydligen gäller samma, fast i mindre grad, för historia som redan har hänt.)

  Klicka på bilden om du vill ladda hem en bild som är nog stor att kunna läsa detaljerna.

  Vill bara säga att min tolkning inte finns med. Det beror på att jag tror fullt ut att Gud skapade jorden på 6 dagar. Vanliga jord-dagar. Fast kanske 26 timmar långa dygn innan floden.

  Min grafik skulle alltså se ut som den understa, men då med “Creative Ages” utbytt mot en vecka och “Perfekt Age” på höger utbytt mot “Evigheten”.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Kjell, inom judendomen och i bibeln talas det bara om två tidsåldrar, den nuvarande och den tillkommande (Olam hazé & Olam habá). Det fantastiska är att vi redan i den nuvarande tidsåldern kan få del av den tillkommande tidsålderns krafter.
  De övriga schematiska uppdelningarna i din artikel är människotankar.

      (Reply)

 34. DET ÄR BRA ATT NI ( KJELL OCH GERDWALL) ÄR SÄKRA PÅ SIN SAK

  Lite synd om alla pingstpredikanter från 20-talet och framåt säg 70-talet som i sin enfald trodde på pre-trib.
  Jag har läst Bibeln i alla år och blir lite osäker när alla så hårt fördömer pre-tib.
  Jag har i alla fall lutat mig mot orden i Matt 24 där Jesus säger.
  DEN DAG då Noa gick in i arken kom floden.
  DEN DAG då Lot gick ut ur Sodom kom elden.
  Ni kanske tycker jag är fånig men jag tror att vedermödan är ett straff för de ogudaktiga och onda människor och ytliga kristna för att dom ska få en sista chans att vända om.
  Men samtidigt erkänner jag att det är något svårt att förstå…

      (Reply)

 35. SÅ Gerdvall,

  När man tittar på biet sönderfaller detta i tre delar! 🙂 (SÅ, blunda när du tittar på bin!)

  Men snälle Gerdvall, vad är det för fel att klassifiera olika tidsperioder i historien?

  På klockren närkingska kan jag inte kalla din kommentar annat än “larvig”.

  Och hur kan den begränsade uppenbarelsen av frälsningshistorien legitimera GT’s ordval?

  Ingen opponerar sig mot att det finns en “nuvarande” tidsålder och en “tillkommande” tidsålder.

  Vad är felet att känna igen perioder i den nuvarande tidsåldern?

  Kärnfrågan är väl när den tillkommande tidsålderns börjar.

  Mitt svar är att den börjar efter tusenårsriket när det gamla universum rullas upp och förgår i en Big Bang, och det nya universum skapas.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Torbjörn S Larsson skrev: “Ni kanske tycker jag är fånig men jag tror att vedermödan är ett straff för de ogudaktiga och onda människor och ytliga kristna för att dom ska få en sista chans att vända om.”

  Nej, inte tycker jag att du är “fånig” för att du matades med Darbys villolära.

  Problemet för dem som tror på den läran är ju att det finns många texter i Bibeln som måste tolkas bokstavligen och som vederlägger Darbys lära.

  Som tur är handlar det inte om frälsningsavgörande saker.

  Enda risken, som jag ser det, för pre-tribbare som inte dör innan Antikrists framträdande är att de kommer att tro att han är Messias. Och således gå förlorade.

  Sedan tycks det mej att du inte skiljer på vedermödan och vredesdomen.

  Vedermödan kommer vi att få vara med om, om vi lever. Vredesdomen har vi löftet att bli bevarade från.

  Det viktigaste, om du lever då, är att stålsätta dej mot alla vittnesbörd om att Jesus finns här, eller där.

  När han kommer, finns det ingen som kommer att tvivla längre. Allt är då uppenbart. Och du är uppryckt om du tillhör Herren.

  Till sist!

  Alla läror om A-lags och B-lags kristna är villoläror!

  En kvinna kan inte vara “lite grand gravid”. Endera är hon gravid eller så är hon det inte.

  Man kan inte vara “lite grand frälst”. Endera är man det eller så är man det inte!

  /Kjell

      (Reply)

 37. Kjell,

  Om jag fattat dig rätt nu så kommer de som lever o föds under tusenårsriket fortfarande ha möjligheten att omvända sig till Gud enligt Joh 3:16 för att komma med till evigheten?

      (Reply)

 38. Ulrika,

  Som jag tolkar det handlar följande valda citat ur Jesaja just om det vi kallar tusenårsriket.

  Jesaja 11:6-8 Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.

  Isa 35:5-7 Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu.

  Jesaja 65:20 Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.

  Vers 25: “Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda.”

  Jorden återställs till ett paradisiskt stadium. Jesus regerar. Satan är bunden. Det finns således inget som helst att skylla på om man väljer att synda.

  För synd kommer att finnas och även död, enligt dessa texter.

  Rimligtvis finns det då även möjligheten att välja att vara Kristus trogen.

  Så mitt svar blir att frälsning erbjuds också åt dem som föds och lever under Messias regering, dessa tusen år. Men inte alla kommer att ta emot erbjudandet.

  /Kjell

      (Reply)

 39. SÅ Gerdvall,

  Två tidsåldrar?

  På ett sätt kan det vara riktigt att säga på detta sätt. Förut var det lagens tidsålder, men nu råder nåden.

  Förut var gamla förbundets tid, men nu är det nya förbundet.

  Förut var förgänglighetens tidsålder, men sedan Jesu död och uppståndelse började evigheten.

  Förut var vi skilda från Gud (vi var döda), och nu har vi genom Jesu försoningsoffer möjlighet att komma nära igen (vi blir levande).

  Förut rådde mörker, men nu råder ljuset (för de som tar emot evangeliet om riket).

  Men för denna värld/jord, som är satt under förgängelsen, råder nu “den sista tiden”. Jorden slits ut som en klädnad. Det nya har kommit, och det gamla är på väg att försvinna, som vi kan läsa i Hebreerbrevet. Och när det gamla försvunnit finns bara evigheten kvar.

  Denna jord kommer inte någonsin igen att bli en bättre plats. Nej, den är sparad åt eld och förvaras fram till vredesdomen på yttersta dagen, som Petrus säger.

  Det nya, dvs pånyttfödelsen har alltså redan börjat. Den börjar med oss som blir födda från ovan genom Anden (genom tron på Jesus) – vi tillhör den nya skapelsen och tillhör inte längre denna världen/jorden som kommer att gå under. Vi tillhör den nya jorden och de nya himlarna som ska komma. Än så länge lever vi kvar i denna värld/jord/himlar, men som alltså kommer att försvinna när vi borttages härifrån. Vi lever kvar här för att bjuda in till det nya.

  Att tro att det ska bli ett synligt Gudsrike på denna förgängliga och trasiga jord, där Jesus kommer att regera från Jerusalem, och med judarna som konungar och präster, vore att göra samma misstag som judarna gjorde när Jesus kom för 2000 år sedan. De förväntade sig ett jordiskt styre/konungadöme, där deras Messias skulle vara kung. Men när Jesus kom med Himmelriket/Guds rike, så kände de inte igen det, eftersom det inte alls var det slags rike och den slags konung som de själva hade hoppats på och förväntat sig. Jesus tog därför riket ifrån dem (eftersom de själva inte ansåg sig värdiga att ta emot det), och han gav det istället till ett folk som skulle bära rikets frukt (dvs Andens frukt). Han överlämnade riket i apostlarnas händer (iom andedopet), och detta rike finns nu här på jorden så länge vi som tagit emot Jesus finns kvar.

  Två tidsåldrar? Kanske att vi skulle kunna kalla “den sista tiden” som nu råder, och som är en tid då det nya utbreder sig, och det gamla försvinner, som en egen tidsålder.

  Denna tid, den sista tiden, är också den “dag” som kallas “IDAG, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan” (Hebr). Denna dag kallas också för “Frälsningens dag”, och “Nu är den behagliga tiden” (2 Kor 6).

  Än så länge är nåden tillgänglig, men det kommer en dag då denna nådens tid tar slut, och det inte längre finns någon möjlighet att komma in i Guds rike. Natten kommer, då ingen kan verka.

  /Eva Helen

      (Reply)

 40. Kjell,

  Eftersom bibeln själv (inkl Jesus) endast talar om två tidsåldrar, så bör vi hålla oss till det. Dessutom blir den kristna uppdelningen av olika epoker fel. Nåd gavs redan till Adam och Eva och vi läser om att Noa fann nåd inför Herren. Hela den nuvarande tidsåldern är alltså nådens tidsålder.
  Pre eller posttrib har inget med dessa två tidsåldrar att göra. Den nuvarande tidsåldern innefattar även de tusen åren. Även sabbatsdagen tillhör veckans sju dagar.
  Nåden blev större genom den Nya förbundet som slöts med Israel & Juda hus, eftersom då gavs det möjlighet även för oss hedningar att få del av den nåd som Israel haft del av i alla tider.
  MVH

      (Reply)

 41. SÅ Gerdvall,

  Varför vill du förbjuda att tala om tiden i Eden som en epok, tiden före syndafloden som en epok, tiden fram till Nimrod som en epok, tiden fram till Abram som en epok, Abraham, Isak, Jakob ända till Goshen som en epok, slaveriet i Egypten som en epok, befrielsen och ökenvandringen som en epok, måste jag fortsätta?

  Tiden före andra världskriget var en epok, världskriget själv var en epok, efterkrigstiden (som vi lever i) är en epok……

  Jesus talar tydligt i sin profetia om en epok som han kallar “den tidens vedermöda”.

  Vad är det du vill dölja?

  Men jag håller med dej i det du skriver att: “Den nuvarande tidsåldern innefattar även de tusen åren.”

  Eva Helen har tydligen en annan tolkning av saken. Hon tycks lägga de tusen åren i den tillkommande tidsåldern.

  Det finns sannerligen ingen brist på variationer i eskatologins labyrint.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Kjell,

  Varför tror du att jag vill dölja något? Tänker du inte gott om mig?
  Du får ha så många epoker du vill. Din levnad är också en epok. 🙂
  Men man brukar tala om epoker som tidsåldrar, t ex lagens tidsålder. Lagens tidsålder sammanfaller naturligtvis med nådens tidsålder. Utan lag behövs ingen nåd och Jesus sade i Matt 5 att alla bud gäller så länge himmel och jord består. Att alla bud i Lagen inte gäller oss som inte ingår i omskärelseförbundet, är en annan sak.

      (Reply)

 43. Kjell,

  Nej, jag lägger de tusen åren i “hedningarnas tidsålder”. Inte i framtiden. Det trodde jag var tydligt.

  /Eva Helen

      (Reply)

 44. Eva Helen skrev: “Nej, jag lägger de tusen åren i “hedningarnas tidsålder”. Inte i framtiden. Det trodde jag var tydligt.”

  Låt mej uttrycka mej försiktigt…. Nej det är (och var) minst sagt otydligt. Du skrev ju:

  Att tro att det ska bli ett synligt Gudsrike på denna förgängliga och trasiga jord, där Jesus kommer att regera från Jerusalem, och med judarna som konungar och präster, vore att göra samma misstag som judarna gjorde när Jesus kom för 2000 år sedan.

  Det tolkar jag som att du säger att tusenårsriket kommer att ske på den nya jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 45. SÅ Gerdvall,

  Jag vet inte riktigt vad du nu hakar upp dej på.

  Eller handlar det om benämningarna i den gamla teckningen jag hittade?

  Jag undvek alla kontroversiella benämningar i den lista jag redan tidigare skrev i ett svar till dej.

  1. Skapelsen (jag avser den sex dagar långa bibliska skapelsen)
  2. Livet i Paradiset fram till Syndafallet med utdrivande ur Paradiset som följd
  3. Perioden fram till Syndafloden
  4. Perioden fram till Försoningen på Golgata
  5. Nutiden = den tid vi lever i
  6. Vedermödan
  7. Vredesdomen
  8. Det 1000-åriga fridsriket
  9. Historien avslutas med The Big Bang när detta universum rullas upp
  10. Yttersta domen
  11. Nya himlar och en ny jord. Det nya Jerusalem

  Det är ju självklart att det behövs lag, lagbrott och bekännelse för att man skall komma i anmärkning för benådande.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Kjell,

  Ah, okej. Då förstår jag vari otydligheten ligger.

  Det jag menar är att det som kallas “tusenårsrike” (finns inget sådant begrepp i bibeln egentligen), INTE är ett rike där alla, dvs både troende och icke troende lever i fullständig harmoni och frid här på jorden, att vi inte ser några krig eller svältkatastrofer etc.

  Nej, det är samma rike som Jesus kom med till jorden för redan 2000 år sedan. “Guds rike är NU här” kan vi läsa i evangelium. Men detta rike ville alltså judarna inte ta emot, eftersom de inte kände igen det som det messianska rike som de själva väntade på. Jesus var inte den starke ledaren som de hade hoppats på, och som skulle förgöra de romerska ockupationsstyrkorna. Nej, det rike som Jesus kom med var totalt annorlunda. Det var ett rike som finns inom oss, ett rike som inte är likt de riken som finns här på jorden, där ledarna är herrar över folket. Nej, i Guds rike är ledarna de andras tjänare.

  Jag vet att många “tusenårsrike”-förespråkare använder Jes 11:6, och Jes 65:25 som en bild på ett kommande tusenårsrike där “vargar och lamm” bor och betar tillsammans. Men det står inget i dessa skriftord att de bor FREDLIGT tillsammans. Förespråkarna tolkar detta bibelställe bokstavligt, istället för att se det i BILDER. Vargar och får och lamm återkommer som bilder även i NT, bl.a. i det Jesus säger: “Se, jag sänder er ut som får bland vargar”.

  Det Jesaja kap 11 och 65 beskriver är det Fridsrike som Jesus kom med för 2000 år sedan, och inte något kommande jordiskt fredligt rike. Det som däremot tydliggörs i dessa skriftställen (Jes 11:6-9, Jes 65:24) är detta att vad som än händer i denna världen, om än denna världens människor förföljer oss kristna, och går så långt att de till och med dödar oss (kroppsligen), så kan de ändå inte komma åt oss. Om än en huggorm biter oss, om vi än dricker dödligt gift, så kan det inte skada oss som är i Kristus. Den enda vi har att frukta är Gud.

  Än så länge lever “vargar och lamm” tillsammans här på jorden, än så länge lever de rättfärdiga och de orättfärdiga tillsammans här på jorden, men bara fram till den dag då Jesus kommer igen. Den rättfärdige Noa, och den rättfärdige Lot togs bort, och kvar blev de orättfärdiga. På samma sätt blir det när Jesus kommer igen för att hämta de sina.

  Vilka sitter på troner och har rätt att döma (Upp 20:4)?

  Det är de Jesu efterföljare som gått igenom många prövningar och som visat sig vara uthålliga i tro. Det är de kristna som har “fallit i god jord”, och bär frukt upp till 100-falt. De har lämnat hus och åkrar, allt för Jesus, och ställer sig helt till förfogande i Guds tjänst. De är beredda att gå i fängelse eller i döden för Jesu skull. Exempel på sådana i NT är bl.a. Petrus och Paulus. De har vandrat med Jesus, de har bestått proven och visat sig vara förtroende värda att vara herdar för fåren.

  Matt 19:28
  27 Då tog Petrus till orda: “Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?” 28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

  När är pånyttfödelsen? Den började när Anden kom på pingstdagen. Vi som är “födda på nytt” genom Anden är Guds rikes barn och tillhör inte längre den här världen. Vi är nya skapelser. Det nya har kommit och det gamla är förbi, för oss som är i Kristus, som Paulus uttrycker det i 2 Kor 5:17. (Orden tar Paulus ifrån skriftstället Jes 65:17).

  Vi är således främlingar här på den nuvarande jorden, vi som lever kvar här i våra “hyddor”. Och medan vi är kvar här på denna jord, utbreder vi Guds rike, på så vis att vi bjuder in de som fortfarande sitter i mörkret, under den ondes välde, och bjuder in dem till ljuset, under Guds välde.

  Alltså, kort och gott, det s.k. “Tusenårsriket” är enligt mig inte något jordiskt fredligt kungarike. Nej, det är Guds rike på jorden här och nu, men kanske inte så länge till, för nu drabbas det snart samman till den sista striden.

  Jag har dålig koll på alla olika slags läror kring tusenårsriket, men jag såg nyligen att Luther avvisade strängt alla läror om ett kommande jordiskt rike där Jesus skulle stå som kung i nuvarande Jerusalem. Han menar bl.a. att tanken om ett sådant slags rike ger de kristna en felaktig föreställning om vad Kristi rike är, och gör att kristna riktar sitt hopp till jordiska mål. Och det kan jag hålla med om. Det fördunklar den bild om Guds rike som skriften i övrigt ger.

  Det jag däremot inte kan hålla med den lutherska bekännelsen om, är att de tror att det inte skulle komma någon mer omvändelse bland judarna. Själv tror jag att det efter hedningarnas tidsålder, är dags för judarna att ta emot Jesus som Herre (Rom kap 11). De första ska bli de sista.

  /Eva Helen

      (Reply)

 47. Eva Helen skrev:

  Det jag menar är att det som kallas “tusenårsrike” (finns inget sådant begrepp i bibeln egentligen)

  Alltså, kort och gott, det s.k. “Tusenårsriket” är enligt mig inte något jordiskt fredligt kungarike. Nej, det är Guds rike på jorden här och nu, men kanske inte så länge till, för nu drabbas det snart samman till den sista striden.

  Låt oss då citera Upp. 20 de första 7 verserna.

  Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

  Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

  Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

  Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse.

  I den Bibel jag läser talas det om specifika 1000 år där Jesus regerar som Kungars Kung i Jerusalem på en jord som ännu inte har gått upp i rök.

  Ordet “tusenårsrike” finns inte i Biblen. Samma gäller en hel del begrepp som vi för enkelhetens skull har gett namn.

  Din tolkning låter lite grand som amillienialism. Katolska kyrkan predikade den läran efter att tusen år hade gått till ända. Innan dess predikade de att “Kyrkan” var tusenårsriket.

  Din tolkning strider mot en hel del texter.

  Hur tolkar du 1 Tess. 4:15-18

  Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

  Du tror väl på uppryckelsen och denna stora massa-uppståndelse?

  Menar du att uppryckelsen är post-millenial? Sådan lära har förekommit i kyrkans historia.

  Jag vågar påstå att om du ritar en tidslinje så kan du inte, med din tolkning, få sakerna att gå ihop.

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell,

  Jag hakar inte upp mig på dina epoker när du inte kallar dem för tidsåldrar, som många gör.

      (Reply)

 49. SÅ Gerdvall,

  Språk är till för kommunikation och det enda man kan fastlägga i ordböcker och lexikon är konnotationer. Men för vår förståelse av orden spelar denotationerna en minst lika viktig roll.

  Ordet tidsålder finns 25 gånger i 1917 NT, 9 gånger i SFB NT, 2 gånger i Reformationsbibelns NT. Vanligtvis översätts det från det grekiska αἰών som finns 69 gånger i NT. Det svenska ordet “eon” är en direkt motsvarighet till αἰών.

  Enligt ordböcker betyder ordet tidsålder: lång tidsperiod, epok, era, eon, tidevarv

  Vissa ordböcker säger att en era är lång tidsperiod, kortare än en eon men längre än en period.

  Nog kan man krångla till det när man vill systematisera 🙂

  Faktum är att det faktiskt inte finns några bra ord att uttrycka tidsperioder som är längre än vi kan fatta.

  Vi kan mäta allt från mikrosekunder, ja kanske till och med picosekunder, till år. Vi har ord för decennium, sekel och millennium. Men ärligt talat minns jag att vi på 1970-talet tyckte att 1800-talet var dimmig forntid.

  Hur många kan göra sig en föreställning om hur det var i världen från år 500 till år 1500? Och hur bra stämmer den föreställningen?

  Orden “עלם” och “עולם” som du nämner talar (enligt lexikon) om “concealed, that is, the vanishing point; generally time out of mind”. Alltså om tider som börjar där vi finns men slutar i fjärran dimma.

  Från den tidpunkt jag nu lever i, alltå nuet, finns det alltid bara två “tidsåldrar”, nämligen det förflutna och framtiden.

  Men sedan går det snett. Vi tror att Gud fanns före detta och kommer att finnas efter detta. Och orden i meningen uttrycker tid.

  Vi gör i svenskan ingen skillnad mellan “eternal” och “everlasting”. Gud är eternal men människor som får evigt liv till arvedel är inte eternal, de är everlasting.

  Vi saknar ord när vi vill tala om evigheten och oändligheten. Hela vårt språk är uppbyggt runt tidsbegrepp. Allt vi upplever är förankrat i tiden. Vart enda verb uttrycker tid.

  Kommunikation blir otroligt krånglig, och leder till många missförstånd, på grund av språkförbistring och vår oförmåga att förstå evighet och oändlighet.

  Jag brukar illustrera relationen mellan tid och evighet med en tandpetare som flyter i en ocean. Oceanen är evigheten. Den har ingen riktning. Tandpetaren är historien, eller den enkelriktade tiden. Den har en början och ett slut.

  Du har således helt rätt när du talar om att det bara finns två tidsåldrar. Nämligen “förfluten tid” och “framtid”.

  Men du har fel om du klassar evigheten som en tidsålder.

  Det universum vi är skapade att leva i består på grund av det som vetenskapen kallar “time-space-matter-continuum”. Bibeln börjar med en beskrivning av detta: I begynnelsen (time) skapade Gud himmel (space) och jord (matter).

  Och hur skapade han? Jo genom ett ord. Ett verb i ordets rätta bemärkelse. Uni-versum betyder just “ett ord” eller “ett verb”.

  Det viktiga här är att tid, rymd och materia bara kan existera tillsammans. De måste uppstå (eller skapas) tillsammans och när Gud sätter punkt för historien så går både himlarna och jorden upp i rök i en “big bang”.

  Naturvetare som tror på Gud Skaparen har inga problem att erkänna detta. Kvasivetenskapare som kör med evolutionens villolära söker förtvivlat efter “god-particles” och kamouflerar sina teorier med ofattbara “tidsåldrar”. Man talar om miljarder år.

  Det nya universum som Gud kommer att låta de frälsta bo i kommer säkerligen att vara helt igenkännligt för oss.

  Funderingarna med sina tvivel, hopp och diskussioner runt detta är ju inte nya.

  1 Kor. 15:35-42

  Men nu säger väl någon: Hur uppstår de döda? Och med hurudan kropp skall de komma? Du dåre, det du sår, det får inte liv om det inte dör.

  Och det du sår, är ju inte den kropp som skall komma utan ett naket korn, om det nu är av vete eller något annat. Men Gud ger det en kropp, såsom han vill och åt vart och ett sädesslag dess särskilda kropp.

  Inte är allt kött samma slags kött, utan människors kött är av ett slag, boskap av ett annat slag, fiskar av ett annat slag, fåglar av ett annat slag. Och det finns himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparna har en sorts härlighet, de jordiska en annan. En härlighet har solen, en annan härlighet har månen och en annan härlighet har stjärnorna, ty den ena stjärnan övergår den andra i härlighet.

  På samma sätt är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås i förgänglighet, det uppstår i oförgänglighet.

  Det nya universum blir av ett annat slag som vi ännu inte kan fatta med våra sinnen. Dess sol är Herren själv. Jesus sade att han skulle göra allting nytt. Och så vidare i bildspråk, allegorier och liknelser.

  Och från denna översikt tillbaka till meningsskillnaderna om ordet “tidsålder”.

  Det enda vi kan indela i epoker, eoner, eror, tidevarv och tidsåldrar är “tandpetaren”.

  /Kjell

      (Reply)

 50. Jag vill vara biblisk och endast tala om den nuvarande och den tillkommande tidsåldern. Jeshua gjorde det. Du får tillverka hur många du vill, det är inte någon avgörande fråga.
  Allt gott från himlen!

      (Reply)

 51. SÅ Gerdvall skrev: “Jag vill vara biblisk och endast tala om den nuvarande och den tillkommande tidsåldern. Jeshua gjorde det.”

  Var specifik!

  Vilken är den nuvarande?

  Vilken är den tillkommande?

  Ge citat och visa vad Herren sade om dessa båda “tidsåldrar”.

  Utan citat har ditt svar ingen som helst bäring.

  /Kjell

      (Reply)

 52. Kjell,

  Idag funderar jag på syftet med frågan om Vedermödan börjat eller inte. Om det är en andlig vedermöda vi talar om kan vetskapen om en sådan vara till viss tröst och hjälp att delvis förstå min andliga förvirring?

  Innan du började berätta om tusenårsriket kunde jag “bara” hoppas på att få komma med till evigheten. Men nu talas det alltså om ett rike där jag kanske först får stå ansikte mot ansikte med Herren utan att kunna göra som Eva o skylla på Satan eller som Adam, skylla på en annan människa. Perspektiven breddas kan man säga.

  Tack.

      (Reply)

 53. Ulrika skrev: “Innan du började berätta om tusenårsriket kunde jag “bara” hoppas på att få komma med till evigheten.”

  Låt oss börja med det viktigaste!

  Om du tolkar det jag skriver som alternativa vägar till frälsning, eller som alternativ till den enda vägen som erbjuds oss så måste jag be om förlåtelse.

  Det finns inga alternativ.

  Vilka som kommer att få vara med i tusenårsriket vet bara Gud.

  Det är definitivt inget att räkna med eller hoppas på.

  Först och främst eftersom de som är “frälsta”, alltså hör Herren till, kommer att uppryckas innan tusenårsriket, den Messianska eran, börjar.

  Chansen att överleva efter uppryckandet är minimal! Alltså inget att trösta sig med.

  Sedan är det ju faktiskt så att vem som helst kan dö vilken dag som helst. Är man inte redo då så ligger man illa till.

  Därför bör vi välja Herren nu och leva för Honom.

  Jesus ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Utan Honom finns ingen frälsning.

  Rom. 10:9-11

  Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och tror i ditt hjärta, att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Ty med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. Ty Skriften säger: Var och en, som tror på honom, skall inte komma på skam.

  /Kjell

      (Reply)

 54. Kjell,

  Antag att jag är frälst och att Jesus kommer idag. Vad händer med mig då? Lämnar jag den här jorden för att lämna efter mig de ofrälsta till ett tusenårsrike? Var är de frälsta då?

      (Reply)

 55. Kjell,

  Några citat: Matt 12:32 Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

  Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

  Mark 10:30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

  2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud harförblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

  Gal 1:4 som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

  1 Tim 6:19 och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

  Hebr 6:5 och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter.

      (Reply)

 56. Ulrika,

  Svaren enligt min tolkning som givetvis måste prövas!

  Fråga: “Antag att jag är frälst och att Jesus kommer idag. Vad händer med mig då? Lämnar jag den här jorden?

  Svar: Ja, enligt min tolkning blir du då uppryckt till Guds Himmel.

  Fråga: “Lämnar jag efter mig de ofrälsta till ett tusenårsrike?”

  Svar: Förutom det allmänna uppdraget att vara ett vittne och lyda missionsbefallningen och be för dem du älskar har du inga plikter. Resten handlar om deras egna val och Herrens erbjudna nåd.

  Om de överlever vredesdomen verkar det finnas möjlighet att de kan få vara med i tusenårsriket. Men vi har inte fått specifika texter om detta. Judar och hedningar kommer troligen att särbehandlas.

  Fråga: “Var är de frälsta då?”

  Svar: Huruvida man kan svara för alla vet jag inte. Herren kan givetvis ha specialuppdrag (läs lön) för somliga. Men jag tror att majoriteten är i Guds Himmel klara för att dala ned i det nya Jerusalem.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Tack Kjell,

  Kan vi utesluta att det inte är de frälsta som blir kvar på åkern och att de ofrälsta tas bort, såsom de togs bort av floden?

  Matt 24:38ff
  “Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,
  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.
  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.
  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.”

      (Reply)

 58. Kjell,

  Uppenbarelseboken kap 20 kan inte läsas som en egen separat bok, utan måste tolkas med hjälp av övriga skriften. Och eftersom kap 20, liksom övriga Uppenbarelseboken, består i bildspråk som sällan kan tolkas bokstavligt, måste de skriftställen som står i klartext ha företräde i tolkningen. Det är en princip som jag tror att de allra flesta håller med mig i.

  Upp 20:6
  “Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt…”

  Vad är den första uppståndelsen?

  Nu vet jag att många tolkar detta som att det först sker en massuppståndelse av kristna (både levande och döda) när Jesus kommer igen. Och sedan, 1000 år senare, kommer nästa massuppståndelse. Och så kan man tolka det, om man läser Uppenbarelseboken bokstavligt trots att det mesta som står i boken är bildspråk.

  Men var annanstans i skriften finner vi stöd för en sådan tolkning? Ge mig gärna exempel.

  Som jag förstått det är det som kallas för “uppståndelsen på den yttersta dagen” något som man inte kan separera till två olika tidpunkter, utan uppståndelsen sker samtidigt både för de rättfärdiga och de orättfärdiga. Jag tror inte att det finns flera “uppståndelse på yttersta dagen”, utan endast en sådan.

  Inte någon annanstans i Bibeln kan jag finna något stöd för tanken att det ska finnas en Gudsrikesperiod om 1000 år här på jorden, mellan två olika massuppståndelser från det döda. Var skriver Paulus om detta? Var skriver Petrus om detta? Var i evangelierna kan vi läsa om detta? Var i GT?

  Vad kan då “den första uppståndelsen” i så fall vara, som vi läser om i Upp 20?

  Jag vill tro att den första (och främsta) uppståndelsen är självaste Jesu uppståndelse från döden, och efter hans uppståndelse har döden inte längre någon makt över honom (Rom 6:9). Och den uppståndelse får vi del av när vi tar emot honom som vår frälsare.

  Rom kap 6:5
  Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

  Alltså: genom tron på Jesus har vi alltså del i både hans död och uppståndelse. Och som en följd av det, har döden (den andra döden) ingen makt över oss som tror. Eller som Jesus säger:

  Joh 11:25-26
  25 Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26 och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

  Alltså: Första uppståndelsen är Jesu uppståndelse. Och de som ha del i den, skall aldrig någonsin dö. Den andra döden har ingen makt över dem, som vi kan läsa i Upp 20:6.

  Och återigen. Guds rike är NU här (inom oss), och vi som tagit emot Jesus som Herre ingår i detta rike. Vi står inte längre under den ondes välde, utan under Guds välde. Och vem är konung i detta Guds rike på jorden? Jesus Kristus. Och han regerar tills alla fiender har lagts under hans fötter.

  Guds rike är därför inte något som kommer först när Jesus kommer tillbaka, som många verkar tro. Jesus kommer tillbaka för att frälsa oss från denna jorden. Inte för att upprätta ett Guds rike på denna jorden. För det har han redan gjort för 2000 år sedan. Han lämnade riket i sina lärjungars händer, som med Andens hjälp utbreder riket över hela världen. Evangeliet om riket ska gå ut till alla folk. Därefter kommer slutet. (Matt 24).

  Nu har jag nog upprepat mig tillräckligt många gånger. Det får räcka såhär för den här gången, vad gäller frågan om “tusenårsrike”, uppståndelser och Guds rike.

  Hälsn Eva Helen

      (Reply)

 59. Ulrika skrev: “Kan vi utesluta att det inte är de frälsta som blir kvar på åkern och att de ofrälsta tas bort, såsom de togs bort av floden?”

  Enligt vad jag har förstått är just detta det som bland annat New-Ageare kommer att påstå efter uppryckelsen.

  Under vedermödan kommer det att bli förföljelser av kristustrogna och dessa kommer att beskyllas för alla möjliga saker.

  När de sedan upprycks blir nyheten att “gud” har straffat dessa egensinniga fundamentalister.

  1 Tess. 4 utesluter ju detta.

  /Kjell

      (Reply)

 60. Eva Helen,

  Bara en fråga från min sida som jag gärna skulle vilja att du svarar på.

  Kan du nämna något samfund, eller några förkunnare, som har samma tankar som du om detta?

  /Kjell

      (Reply)

 61. SÅ Gerdvall,

  Vill du vara snäll och uppfriska mitt minne innan jag kommenterar?

  Jag minns inte din tolkning av när den kommande tidsåldern börjar.

  Vid tusenårsrikets början eller vid tusenårsrikets slut?

  /Kjell

      (Reply)

 62. Kjell,

  Kjell, efter de tusen åren efter vad jag förstår. Många ser de tusen åren (ordet tusenårsriket finns inte omnämnt i Bibeln) som en himmelsk andlig tillvaro, men jag kan inte se det så enligt de profetiska orden. Om man tror på skapelsen som en vecka där varje dag är tusen år, så tillhör sabbaten veckans sju dagar.

  Vad anser du om de skriftcitat jag gjort om de två tidsåldrarna?

      (Reply)

 63. Kjell,

  Ja, det verkar ju enligt Tess 4 som att det är de frälsta som blir uppryckta. Men för oss bådas skull tänker jag inte just nu påstå det. Jag är för dåligt påläst på helheten. Men jag fortsatte att kolla in Tess och det här som Paulus hela tiden tar upp om att se upp för den Laglöse. Och tack o lov verkar inte det främst vara en intellektuell laglydig övning utan främst en viljehandling att i Kärlek till Gud söka sanningen. Den man älskar vill man veta mer om. Hur det egentligen är med det som den älskade vill och tänker.

  Paulus är tydlig med att avfallets signatur är lögn i enlighet med vad Herren sade till Mose:
  ” Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.”

  Vår tabbe är att inte visa det falska ifrån oss. Eller tabbe? Är det ens möjligt att idag undvika alla lögner? Då får jag väl i princip krypa ur mitt eget skinn snart?

  Det är vedermöda? Vilken temperatur sätter du på Lögnbarometern idag?

      (Reply)

 64. Kjell,

  Nu tillhör inte jag något samfund, och i det sammanhang jag växte upp lärde de ut att Jesus skulle komma som en tjuv och lämna kvar de som inte var redo. Och nog har det nämnts en del om tusenårsriket, men jag har aldrig förstått den tanken.
  Flertalet som jag lyssnat på av förkunnare, bl.a. Reichmann, Roland Hellsten, Stojan Gajicki etc har de flesta en tro på ett kommande synligt jordiskt Gudsrike i 1000 år. Men jag prövar alltid alla förkunnare mot Guds ord, och jag kan som sagt inte se att det ska komma två massuppståndelser och en period om 1000 år emellan. Ingen förkunnare har vad jag sett, kunnat visa annat skriftstöd för den tolkning de har av Upp 20. De låter Upp 20 stå för sig självt. Visserligen har jag sett att de plockat ut enstaka verser som stöd för deras tusenårsrikestolkning, som exempelvis de där om “vargar och lamm” som bor tillsammans, men om man läser verserna i sina sammanhang, och även studerar övriga ställen i skriften, så ser man att det inte handlar om ett kommande tusenårsrike mellan två massuppståndelser, utan handlar om det Gudsrike som Jesus kom med för 2000 år sedan, och som vi som Jesu lärljungar breder ut genom att sprida evangeliet. Vi kommer alltså in i riket när vi blir frälsta, och blir fria från den ondes våld, fria från världen där mörkret råder.

  Kol 1:13
  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

  Och denna tanke om Jesu uppståndelse som den första uppståndelsen, så är det ju faktiskt helt bibliskt och finns flertal skriftstöd för det. Han är den förstfödde från de döda, som vi kan läsa på ett flertal ställen i NT. Och vi får del av HANS uppståndelse. Vi får del av HANS rättfärdighet. Vi får del av HANS ande. Tack vare HONOM är vi försonade med Gud, och fria från synden och överträdelserna. Och allt detta gör oss saliga och heliga, och den andra döden har inte längre makt över oss. Tack vare Jesus och att vi tagit emot gåvan att få tro på honom, är vi saliga och heliga, och inte tack vare något annat.

  Jag lutar mig inte tillbaka mot någon förkunnare eller något samfund eller lära, utan vill luta mig mot Guds ord. Jag lutar mig inte ens mot någon specifik översättning av Guds ord, utan går tillbaka till grundtexten, eftersom jag sett att många översättningar styrs av vilka tolkningar som översättarna har. Så därför händer det att jag ser att vissa ord är översatta till presens-form, trots att det i grundtexten står i perfekt. Och tvärtom. Det kan göra stor skillnad för förståelse av Guds ord om något står i presens eller perfekt.

  Jag gjorde en Google-sökning tidigare kring detta om “första uppståndelsen”, och såg då att Luther hade samma tanke som jag kring detta om uppståndelse och om tusenårsrike. Så om jag ska nämna någon förkunnare alls, så vill jag nämna honom.

  Du skriver i termer om “amillenialism” etc, och sådant har jag inte alls koll på, så jag vill inte kalla mig för anhängare av någon särskild lära kring detta, eftersom jag inte vet vad de helt och fullt står för. För mig handlar det inte om att “välja läger”. För mig handlar det om att fokusera på vad Skriften säger, och pröva allt som förkunnas mot Skriften. Så därför vill jag inte heller kalla mig Luthersk, även om jag kan hålla med om det mesta som jag sett av hans lära. Jag är som jag tidigare nämnt inte enig i den lutherska traditionen att det inte skulle komma någon slutlig omvändning bland judarna. Jag tror istället att “de första ska bli de sista”, och detta sker efter att hedningarna i fullt antal kommit in.

  Men som sagt, just detta håller jag med Luther om, att tanken om ett kommande tusenårsrike, efter en första massuppståndelse, kan ge en fel bild av vad “den älskade sonens rike” är för något. Och faktiskt såg jag ett exempel på detta senast igår, och det på en sida som jag vet att många anser är väldigt sund:

  Länk:
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/elevrike.htm

  Han som svarat på frågan har uppenbarligen fått en helt felaktig bild av det Guds rike som Jesus förkunnar i evangelierna, och det antagligen som resultat av hans syn på den första uppståndelsen och tusenårsrike. Han gör samma misstag som judarna gjorde för 2000 år sedan, att tro att Jesus skulle upprätta ett synligt rike här på denna jorden, likt det Israel som fanns under Salomos tid, men med Jesus som kung.

  Han förstår inte vad som händer när Jesus kommer igen. Jesu återkomst handlar INTE om att upprätta ett rike. Nej, han kommer för att hämta oss som tror bort från jorden, och kvar på denna jord, som förgår och INTE består, blir de som inte vill tro.

  “Himmel och jord ska förgå, men Guds ord består.”

  Jag vågar säga att det tillhör inte den sunda läran, och strider mot skrifterna att lära ut att Jesu återkomst handlar om att upprätta ett synligt Gudsrike här på jorden. Jag tycker helt klart att det är en förledande lära och fördunklar evangeliet om riket.

  Och återigen. Allt som förkunnas ska prövas mot Skriften. Även det som jag själv skriver här. Men pröva då mot Skriften, och INTE mot vad någon förkunnare eller samfund lär ut.

  /Eva Helen

      (Reply)

 65. Eva Helen,

  Låt oss lämna det där. Jag tror nog att du är ganska ensam om din tolkning, men ser å andra sidan inte hur den skulle leda en kristustrogen vilse.

  Om du någon gång får lust att kolla begreppens betydelse skulle jag råda dej att göra det.

  Din tolkning är en blandning av preterism, postmillennialism och amillennialism.

  • Preterismen menar att det vi väntar på som uppfyllda profetior redan har skett.
  • Postmillennialismen menar att Jesus kommer efter tusenårsriket.
  • Amillennialismen förnekar att något tusenårsrike kommer att förekomma.

  Dessa tre läror motsäger varandra på viktiga punkter och kan alltså inte kombineras.

  /Kjell

      (Reply)

 66. Ulrika,

  Jag vet nog inte riktigt precis vad du menar.

  Varför skulle du vilja “lägga till” i Guds Ord?

  Duger det inte att i förtröstan vara trogen?

  /Kjell

      (Reply)

 67. SÅ Gerdvall,

  På frågan “Börjar den tillkommande tidsåldern vid tusenårsrikets början eller vid tusenårsrikets slut?” svarade du: efter de tusen åren efter vad jag förstår.

  Då har vi samma uppfattning om detta. I ljuset av det skall jag då ge min tolkning av dina citat.

  Matt 12:32 Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

  Eftersom det inte kommer att finnas några syndare kvar i “tidsåldern” efter tusenårsriket måste detta tolkas som “Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig nu eller i framtiden.”

  Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

  Lärjungarna ansåg tydligen att den dåvarande (och nuvarande) tidsåldern slutar när Jesus kommer tillbaka.

  Mark 10:30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

  Tydligt budskap om “evigheten” beskriven som den tillkommande tidsåldern.

  2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

  Talar om dåtiden och nutiden.

  Gal 1:4 som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

  Talar om dåtiden och nutiden.

  1 Tim 6:19 och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

  Tydligt budskap om “evigheten” beskriven som den tillkommande tidsåldern.

  Hebr 6:5 och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter.

  Den kommande världen är givetvis det nya universum efter att det nuvarande har “rullats” upp och gått upp i rök.

  /Kjell

      (Reply)

 68. Kjell,

  Du skriver: “Duger det inte att i förtröstan vara trogen?”

  Beskriv förtröstan för mig:)

      (Reply)

 69. Ulrika,

  Läs Hebréerbrevets elfte kapitel. Det kallas “trons epistel”. Där beskrivs “förtröstan” mycket animerat.

  /Kjell

      (Reply)

 70. Kjell,

  Kjell,

  Nu gjorde du precis just det som jag anser blir helt fel att göra. Du prövar det jag skriver mot LÄROR (förkunnare och samfund) och inte mot SKRIFTEN. Det blir bara högst förvillande, och för oss bort från Guds ord.

  Pröva mot skriften. Någon annan prövning håller inte.

  /Eva Helen

      (Reply)

 71. Eva Helen,

  Nej, jag prövar det du skriver mot SKRIFTEN och finner att det har drag av de tre (villo?)läror jag nämnde.

  Och för att slippa skriva många meter text hänvisar jag till dessa läror. Jag skulle annars tvingas skriva deras innehåll med egna ord.

  /Kjell

      (Reply)

 72. Ulrika undrade: “Vilken vedermöda talar vi om?”

  Den som händer alldeles innan Jesus kommer tillbaka

  Den, där Antikrist kommer att inneha en huvudroll i världen.

  /Kjell

      (Reply)

 73. Kjell,

  Så hade jag även förstått det men jag finner inte Bibelordet på den uppfattningen.

  Vad består den specifika vedermödan av?
  Falska profeter o ståhej har alltid funnits men i olika uttryck bara.

      (Reply)

 74. Kjell,

  Om vi lägger åt sidan dina eller mina åsikter, så kan vi konstatera att bibeln talar om den nuvarande och den tillkommande tidsåldern. Sedan får du trixa hur du vill. 🙂
  Med välsignelse!

      (Reply)

 75. Ulrika frågade: “Vad består den specifika vedermödan av?”

  Förmodligen en tid med betydligt mycket mer, och samtidigt, av det som har förekommit i historien.

  Jordbävningar, krig och svält kan man ju inte klara sig undan genom att “vaka och vara kristustrogen”.

  Men villor kan man pröva och Bibeln talar tydligt om att ha “kärlek till sanningen”.

  2 Tess. 2:10 och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som blir förtappade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Jfr. 2 Kor. 4:3. Upp. 9:4, 13:8.

  /Kjell

      (Reply)

 76. Kjell,

  Tittade precis på Matt 24 igen och den specifika vedermöda du talar om är:

  Matt 24:28
  “Där den döda kroppen är samlas gamarna.Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.”

  Mer om den specifika vedermödan behöver vi inte veta. Men du har nu givit mig ord om hur jag kan vakta mig själv från att bli en del av den döda kroppen. Jag ska läsa dem under dagen som mitt dagliga Bröd.

      (Reply)

 77. SÅ Gerdvall,

  Bara så att du vet det….

  För mej är allt efter uppryckelsen nästan en icke-fråga. Men många spiller mycket tid på dessa frågor. Därför tog jag upp det.

  Det viktigaste är att vi varje dag, timme, minut, sekund, är redo att Möta Herren när Han kommer.

  För han kommer i “en atom av tid” som skriften uttrycker det. Väldigt stor hast.

  Och “atom” betyder odelbar.

  Oavsett om vi lever eller dör är det ett faktum att universum tar slut för oss.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Kjell!

  Du skriver: Det viktigaste är att vi varje dag, timme, minut, sekund, är redo att Möta Herren när Han kommer.

  – Frågan är, hur är man redo? Jag tycker att risken är stor att det blir ett ansträngt och spänt kristenliv och så tror jag inte det skall vara.

  Mvh Bb

      (Reply)

 79. Björn bloggaren skrev: “Frågan är, hur är man redo? Jag tycker att risken är stor att det blir ett ansträngt och spänt kristenliv och så tror jag inte det skall vara.”

  Rom 8:10-18

  Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

  Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

  Gal 4:1-7

  Jag menar: så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

  Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

  Björn, jag låter Gud svara. Se citaten.

  /Kjell

  PS. I och för sig förstår jag ditt dilemma.

  Du hör ju till dem som har lurats att lagen är avskaffad.

  Och om ingen lag finns, så finns det heller inga lagbrott, eller överträdelser.

  De synder man därför bär på kan inte bekännas som lagbrott och därmed inte benådas.

  Guds eviga lag fanns före skapelsen och kommer att finnas i evighet.

      (Reply)

 80. Kjell,

  Kjell!

  Du tror fel om mig, Lagen finns i alla människor, även hedningar och brott mot denna lag är synd.
  Skillnaden är att det inte är lagen som överbevisar om synd, utan Anden.

  Det finns inbyggda gränser i människan, dvs lagen, vi vet vad som är fel utan att pränta in det i oss. Det är ju fel att stjäla, ljuga, mörda, osv

  Rom 2:14 Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själv en lag,
  Rom 2:15 då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem.

  Skillnaden mellan ditt tankesätt och mitt är troligen vem som sköter överbevisningen och vem som innan man gör fel varnar.

  Bb

      (Reply)

 81. Kjell,

  “För mej är allt efter uppryckelsen nästan en icke-fråga. Men många spiller mycket tid på dessa frågor. Därför tog jag upp det.”

  – Lika för mig. Jag inser den begränsning som vi alla har när det gäller det som ligger efter Messias återkomst. En del inser inte detta och spekulerar i allehanda detaljer. Man får en känsla att vissa människor tror att man är redo genom att syssla med den eskatologiska teologin. Så är det inte. Den som har Sonen har livet, om han än aldrig sysslat en minut med de yttersta tingen.
  Förlåt att jag skrev att du “trixar”. Det lät lite för negativt.

      (Reply)

 82. SÅ skrev till Kjell:
  “Förlåt att jag skrev att du “trixar”. Det lät lite för negativt.”

  Tack SÅ:)

      (Reply)

 83. Temabyte:
  Björn skriver: “Det finns inbyggda gränser i människan, dvs lagen,”

  Nopp,
  Guds Lag är utanför människan. Tack o lov.

      (Reply)

 84. Björn,

  Nu var jag så där kort igen…sorry….men antag att vi försöker identifiera Guds Lag genom att studera exempelvis mitt inre och mina gränser etc.

  Hur rätt hamnar vi?

      (Reply)

 85. Ulrika,

  Ulrika!

  Frågan är väl vad skriften säger?
  Rom 2:15 då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem.

  Heb_10:16 “Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar”, säger han: “Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem”;

  Så Ulrika, enligt skriften har Gud lagt ner/ skrivit lagen i människan, både hedning, Jude och den pånyttfödde, ja alla människor.

  Bb

      (Reply)

 86. Kjell,

  Mitt huvud ligger o sover. Kan du granska hur mycket jag cyklar i mitt svar?

  Björn,

  Tror att vi båda behöver läsa på mer. Har börjat med Heb 10 som du hänvisar till.

  Det kapitlet börjar “1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. 2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? ”

  En första genomläsning säger mig att någon Apostel vill berätta om övergången mellan offrandet i Templet och Jesus Kristus som offer.

  Lagen är ett omfattande område och som “en skugga” kan vi inte greppa den i dess verkliga gestalt. Läste jag precis:)

  Min gissning är att du blandar ihop vår mänskliga moral med Guds Ord. Det finns så mycket i oss som vi lärt oss av människor. Jag lär barnen en massa bra o dåliga saker hela dagarna men att kalla dessa lärdomar för Guds lag blir aldrig bli rätt.

  Påläst eller inte kan jag hävda att det som rör sig inom oss aldrig kan vara detsamma som Guds. Det vi får av honom är en gåva och äran tillfaller Honom. Vi är ständigt i beroende av hans påminnelser, undervisning och bönesvar.

  Om vi äger Lagen i våra hjärtan (din tolkning?) är Jesu offer överflödigt?

      (Reply)

 87. Ulrika,

  De svåra valen i livet är inte när man måste välja mellan något bra och något dåligt. (Finns undantag… återkommer till det.)

  De svåra valen är när man måste välja mellan något bra och något bättre.

  Ännu svårare blir valen mellan något dåligt och något värre.

  När männskor har olika uppfattningar är det vanligtvis bara delar av sanningen som presenteras av båda.

  Björn talar om det som filosofer och teologer kallar “morallagen” eller “naturlagen” (the natural law).

  Gud har lagt denna lag i våra hjärtan. Det finns stora likheter i uppfattningarna oavsett religion och kultur.

  Du säger att denna lag inte kommer från oss, utan från Gud. Och det har du rätt i.

  Det betyder inte att alla som förnekar Gud därmed även lever liv som är sämre (moraliskt) än de som är “kristna” (frälsta eller ej).

  Men det Björn glömmer är att varje individ, oavsett om det är en vilde, hedning, gudsförnekare, bekännande kristen eller pånyttfödd bara kan ana denna lag.

  Beroende på massor av omständigheter är han alltifrån blind, till ytterst lydig och trogen.

  Just därför har vi fått Guds Ord i skriven form. Vi kan alltså pröva våra egna tankar när helst vi vill.

  Om vi inte klarar det på egen hand har vi “Guds Församling” och äkta “äldste”, “pastorer”, “syskon” att tala med. Ingen skam i det!

  Lagen är av Gud och den är evig.

  Tillämpningen av den behöver inte vara evig.

  Ett avtal mellan två personer behöver inte vara evigt, men det måste följa lagen.

  Från utbredda (och felaktiga) synd-kataloger i församlingarna, slog pendeln över till andra diket. Nämligen försök att avskaffa Guds Lag.

  Ett fel neutraliserar inte ett annat fel. På engelska: “Two wrongs don’t make a right!”

  Guds Lag finns, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Från evighet till evighet.

  Grunden har Gud lagt ner i människan. Detta kallas “morallagen” eller “naturlagen”.

  Lägg nu märke till att ingen ärver evigt liv genom att försöka följa “morallagen”.

  Att ingen ärver evigt liv genom att följa sina nycker, ingivelser, instinkter eller vad du än vill kalla det… Det tror jag vi är ense om.

  Ni har båda rätt och båda fel.

  Jämför nu först det ni är ense om att det är rätt.

  Och om, bara om, det lyckas…. Jämför sedan det ni är ense om att det är fel.

  /Kjell

      (Reply)

 88. Kjell,

  Du skriver:”Vi kan alltså pröva våra egna tankar när helst vi vill.

  Om vi inte klarar det på egen hand har vi “Guds Församling” och äkta “äldste”, “pastorer”, “syskon” att tala med. Ingen skam i det!”

  Är du helt säker på det?

  Jag vill vara med i en församling men vet inte hur det ska gå till. För att inte peka ut vem som är vem sätter jag bara siffror på församlingarna i min stad.

  1:an o 2:an borde vara mina självklara val utifrån dopsyn men i rådande läge får man fundera över resterande.

  1. Är numera en New Wine, Vineyard kyrka.
  2. Äldste som funderar mer på fastighetsaffärer o dyligt än annat.
  3. Pastorn har sagt rakt ut att jag inte får vittna om mitt dop.
  4. Pastorn är gift med en människa av samma kön.
  5. Fokus på sociala insatser på ett sådant sätt att jag lika gärna kan aktivera mig i Röda korset eller liknande.
  6. Finns de längre? Själv lokalen är ju såld o hyrs ut till andra verksamheter. Tror att Durspelstämman hyrde där senast.

  Jehovas? Tja, de vill i alla fall att jag ska komma o en av människorna där o jag brukar kunna snacka en hel del med varandra mellan varven.

  Mormonerna? Tja, de kommer ju till mig så jag behöver inte flytta på mig.

  Adventistkyrkan? Ja…..jag dricker ju inte kaffe. Inte ens i smyg.

  Som Lotta på Bråkmakargatan sade. Fast hon gjorde saker i smyg…

  Nåväl,
  Pastorn som döpte mig kanske har skaffat internet nu. Han är annars mest i Brasilien och uppsöker ibland de internetcaféer som råkar finnas.

      (Reply)

 89. Ulrika skrev: “Är du helt säker på det? Jag vill vara med i en församling men vet inte hur det ska gå till.”

  När jag skrev “Guds församling” syftade jag inte på någon specifik lokal (fri)kyrklig intresseförening.

  Guds församling är världsvid och består av alla dem som hör Herren till.

  Vad gäller att hitta en lokal grupp kristustrogna kan jag bara säga att dess medlemmar består av ofullkomliga syndare, frälsta av nåd och att alla är kallade att vara varandra till välsignelse.

  Detta är primärt.

  1 Kor. 14:26 Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.

  I en “levande” samling handlar det inte om underhållare och publik.

  Systemet med producenter och konsumenter är inte i enlighet med Guds plan för den lokala gemenskapen.

  Den primära frågan för var och en bör således vara hur han/hon kan förbereda sig för att vara andra till välsignelse.

  /Kjell

      (Reply)

 90. Björn bloggaren,

  Vet inte riktigt vad du menar med din kommentar, men frågan är väl hur skriften säger att man prövar. Jag menar, du kan ju få ett tilltal som till punkt och pricka stämmer med skriften, men som ändå inte är från Gud, hur får du i så fall reda på att det inte är från Gud, trots att skriften vittnar att så är fallet?

  Det är här det är lite, eller mycket lurigt, för hur många har inte fått ett bibelord av någon och därmed trott att saken varit rätt som de planerat, men blivit helt bedragna.

  Bb

      (Reply)

 91. Björn bloggaren,

  Du virrar ihop begreppen. Det handlar inte alls om att samla passande bibeltexter och sedan missbruka dessa för att påstå att Gud vill något.

  Med lösryckta bibeltexter kan man bevisa nästan vad som helst.

  Det handlar inte heller om att få ledning i huruvida man skall ta leverpastej eller ost på mackan.

  Det handlar om att vad vi än påstår, eller känner oss ledda i, så är vi fel ute om det finns bibelord som talar emot det.

  Vi talar om “lagen” i betydelsen av Guds förordningar och bud.

  /Kjell

      (Reply)

 92. Ulrika!

  Visst handlar Heb bla om offer…Men Jer 31:33-34 talar inte om offer.

  Jer 31:33 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.
  Jer 31:34 Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: “Lär känna HERREN”; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg.

  – Rom visar ju här att lagen är skriven, dvs Guds lag, om man sen kallar den morallagen, eller naturlagen så är det ändå Guds lag.

  Rom 2:15 då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem.

  – Och i princip räcker ju denna lag, ty sammanfattningsbudet och älska din nästa så som dig själv är ju morallagen och borde räcka för att vandra salig genom livet.

  Dock är ju frågan vad man menar med lagen? Lagen är ju Guds undervisning, dvs allt han sagt utöver morallagen och den tror jag inte är skriven, eller gjord till gränser i människan.

  Visst är det så att man lärt sig vad som är rätt och fel av ex sina föräldrar, men det innebär inte att Gud inte redan satt sina laggränser i en människa.

  Bb

      (Reply)

 93. Kjell,

  Du skriver: Det handlar om att vad vi än påstår, eller känner oss ledda i, så är vi fel ute om det finns bibelord som talar emot det.

  Vi talar om “lagen” i betydelsen av Guds förordningar och bud.

  – Visst det förstår jag, det är ju morallagen, men sabbaten är ju också en förordning och där syndar jag varje lördag.

  Om bibelord talar emot det skriver du, tja, jag kanske är fel ute nu också, men det blir ju lite problem i ex matfrågan. Där är ju skriften rätt så tydlig när det gäller gris och räkor och det är ju en förordning och ett bud, så hur gör vi här enligt dig?

  Vi kanske skall gå över till off topic?

  Bb

      (Reply)

 94. Björn bloggaren skrev: “hur många har inte fått ett bibelord av någon och därmed trott att saken varit rätt som de planerat, men blivit helt bedragna”

  Bibelord är inte avsedda att användas som besvärjelser eller trollformler.

  /Kjell

      (Reply)

 95. Björn bloggaren skrev: “Visst är det så att man lärt sig vad som är rätt och fel av ex sina föräldrar, men det innebär inte att Gud inte redan satt sina laggränser i en människa.”

  Konstigt att det finns så mycket kriminalitet, våld, mord, stöld, lögn, terrorism och andra överträdelser.

  Rom 3:8 Varför inte säga: “Låt oss göra det onda, för att något gott skall komma av det?” Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. De skall få den dom som de förtjänar.
  Rom 3:9 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde.
  Rom 3:10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda
  Rom 3:11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
  Rom 3:12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
  Rom 3:13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar.
  Rom 3:14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
  Rom 3:15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.
  Rom 3:16 Förödelse och elände råder på deras vägar,
  Rom 3:17 och fridens väg känner de inte.
  Rom 3:18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.
  Rom 3:19 Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.
  Rom 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

  /Kjell

      (Reply)

 96. Björn bloggaren skrev:

  Visst det förstår jag, det är ju morallagen, men sabbaten är ju också en förordning och där syndar jag varje lördag.

  Om bibelord talar emot det skriver du, tja, jag kanske är fel ute nu också, men det blir ju lite problem i ex matfrågan. Där är ju skriften rätt så tydlig när det gäller gris och räkor och det är ju en förordning och ett bud, så hur gör vi här enligt dig?

  Ibland tror jag att du inte tycker om tydlighet.

  Du gör ju nästan allt för att hitta på svepskäl och undantagsfall för att dölja det som vi kan veta.

  Men jag skall ändå reagera på dessa båda “frågor”. Jag börjar med fläskkotletten och räkmackan med sallad och majonnäs :-).

  Matbuden är givna till Guds folk. De hör till förbundsavtalen. Jag kan nästan bevisa det med bibelord.

  Judarna fick inte äta självdöda djur, men de fick sälja den döda kossans kött till hedningar som ville äta det.

  5 Mos 14:21 Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud. Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.

  Så tar vi sabbaten. Där måste du själv ta ställning. Jag citerar:

  SFB:

  Rom 14:5-6 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

  Men Både 1917 och SFB har utelämnat en bit av vers 6. Så här står det i grundtexten, översatt i Refo-bibeln:

  Rom 14:5-6 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika, var och en vare fullt viss i sitt eget sinne. Den som aktar på någon dag, han gör det för Herren, och den som inte aktar på någon dag, han gör det för Herren. Den som äter, han äter för Herren, ty han tackar Gud. Den som inte äter, han gör det för Herren och tackar Gud.

  Det fetstilade i Refo-texten är inte en ordagrann översättning. Linjärt på engelska låter det så här:

  Rom 14:5-6 one judges a day ‘ to be ‘ above a day; another judges every day ‘ to be alike ‘. each in his own mind let be fully assured. he that regards the day, to ‘the’ lord regards ‘it’; and he that regards not the day, to ‘the’ lord regards ‘it’ not. he that eats, to ‘the’ lord eats, he gives thanks for to god; and he that not eats, to ‘the’ lord he eats not, and gives thanks to god.

  Så om du verkligen menar vad du skriver “att du syndar vare Lördag”, då får du ordna upp den saken med Herren. Det angår ingen annan, bara dig och Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 97. Kjell,

  Jag vet vad det står, men vilka bud och förordningar utöver de nio buden blir kvar?

  Du skrev ju typ, att om inte skriften sa nej så var saker ok och du menar ju att lagen fortfarande gäller. Ändå har du med skriftens hjälp tagit bort flera bud, så hur kan du då säga att lagen fortfarande gäller?

  Du tycker ju att jag är en flumm andegpsnisse, men blir det inte lite flummigt, eller i alla fall lite förvirrande att säga en sak, men sedan mena en annan?

  För att sen hålla oss till ämnet, så tror jag att vedermödan som Jesus talade om i Matt 24 redan är avklarad. Sen tycker jag att det är konstigt att så många tror att Gud skall komma med dom och straff, blev inte Jesus både dömd och straffad, var han inte ett offer en gång för alla?

  Bb

      (Reply)

 98. Kjell citerar ur Guds ord “…Den som aktar på någon dag, han gör det för Herren, och den som inte aktar på någon dag, han gör det för Herren. Den som äter, han äter för Herren, ty han tackar Gud. ”

  Tack.

  Precis vad min man o jag behövde höra. Vi har länge varit i konflikt med vilodagen o sabbaten. Vem kan vila medan huset brinner ner? om jag säger så. Om någon undrar hur jag har tid med bloggar så är det mina pauser mellan kunderna.

  Idag först fick jag del av detta ord. Det var alltså ingenting som låg på mitt hjärta tidigare. Jag anade att Gud inte tyckte det var smart av oss att genomföra sabbat eller vilodag när vi inte kunde på ett rimligt sätt men man vill ju gärna se det på pränt.

      (Reply)

 99. Björn bloggaren,

  Så otroligt förvirrande allt måste bli om man generaliserar specialfall och tolkar texter totalt utanför sina sammanhang. Jag kan förstå att detta leder till minskat förtroende för det skrivna ordet.

  Detta skrev jag:

  Du virrar ihop begreppen. Det handlar inte alls om att samla passande bibeltexter och sedan missbruka dessa för att påstå att Gud vill något. Med lösryckta bibeltexter kan man bevisa nästan vad som helst.

  Det handlar om att vad vi än påstår, eller känner oss ledda i, så är vi fel ute om det finns bibelord som talar emot det.

  Och du fortsätter att virra ihop begreppen!

  Detta tolkade du på följande sätt. Jag citerar dej själv:

  Du skrev ju typ, att om inte skriften sa nej så var saker ok och du menar ju att lagen fortfarande gäller. Ändå har du med skriftens hjälp tagit bort flera bud, så hur kan du då säga att lagen fortfarande gäller?

  Hur får du ihop det till att jag skrev att om något inte bokstavligen förbjuds i Bibeln så är det okay?

  Det står inte bokstavligen att du inte får köra över någon med din bil. Men det står ju “Du skall inte mörda”, och det står att “du skall älska din nästa som dig själv”.

  Räcker inte det för att förstå budskapet?

  Lagen gäller fortfarande, men inte alla bud är avsedda för dej.

  Jesus själv kan ju knappast ha tillämpat buden som getts specifikt till kvinnor!

  Bibeln säger: “Var och en som gör synd bryter också lagen, ty synd är brott mot lagen.” (Refo. 1 Joh. 3:4)

  Den som syndar bryter mot lagen. Hur kan man bryta mot en lag som inte finns, eller som är avskaffad eller ogiltig?

  Jag varken kan, vill eller tänker försöka ta bort några bud. Det vore helt orimligt och det är helt omöjligt för Jesus sade själv: “Ty sannerligen säger jag er: Förrän himmel och jord förgås, skall inte ett jota eller en enda prick i lagen förgås förrän allt har skett.” (Refo. Matt. 5:18)

  Björn, jag skriver det ännu en gång…

  Du tycks vilja undvika tydlighet och välja “agnosticism” genom att så tvivel över vartenda skrivet ord.

  Dock är det bara Sanningen som gör oss fria.

  /Kjell

  Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

  Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

  Psalm 1:1-3 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

      (Reply)

 100. Ulrika,

  Din kommentar kräver ett ganska långt svar. Alla diskussioner om dagar och tider förgiftades på ett tidigt stadium i kristenhetens historia och leder fortfarande till missförstånd och dispyter.

  Finns mycket här angående detta. Sök på sabbat så kan du hitta det.

  Skall se om jag får tid under dagens lopp.

  /Kjell

      (Reply)

 101. Ulrika skrev: “Precis vad min man o jag behövde höra. Vi har länge varit i konflikt med vilodagen o sabbaten.”

  Man beger sig in på ett minfält om man skriver om sabbatsfirande. Det blir alltid bråk och trätor.

  Troligen har det sina rötter i antisemitismen. När det uppstod skilsmässa mellan judar och kristna så blev ett av resultaten att man ville bannlysa alla judiska traditioner i kristenheten, utom kanske påsken, som man bara ändrade datum på.

  Om jag inte missminner mej blev det till och med straffbart att fira sabbat.

  Om man läser hela “budet” så står det faktiskt att man skall arbeta 6 dagar i veckan:

  “Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar.”

  Jag brukar kalla detta för Guds arbetslagstiftning. Det handlar om att visst skall vi arbeta, ja till och med 6 dagar i veckan, men ingen får tvinga någon att avstå från en vilodag.

  När jag var barn var Lördagen en arbetsdag både för anställda och för skolbarn. I ett sådant system blir det mycket krångligt att inte använda den gemensamma Söndagen som vilodag.

  Nu, med 5-dagars arbetsvecka kan de flesta välja att avsätta Lördagen till vilodag.

  Men den som har ett skift-arbete eller jobbar inom sjukvård, polis, brandkår etc. även butiker, har inte denna möjlighet utan får ta skemalagda dagar som vilodagar.

  Den viktigaste biten av texten finns i orden “Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne”.

  Därigenom kan resten ses som exempel.

  Reformationsbibelns parafras av den bit som 1917 och SFB har skippat, tycker jag inte är korrekt.

  Vill man tolka och förstå den biten kan man kanske göra det med följande exempel:

  Firar man sabbat etc. så gör man det för Herren
  Aktar man inte på Fredag den trettonde så är det för att man avstår från vidskepelse för Herrens skull

  Men jag upprepar att den viktigaste biten av texten finns i orden “Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne”.

  Jesus sade ju själv: “Sabbaten är gjord för människans skull, och inte människan för sabbatens skull.” (Markus 2:27)

  Det handlar om ett erbjudande för knegare samtidigt som arbetsgivare får det tvingande budet att ge sina anställda minst en dag fri varje vecka.

  /Kjell

      (Reply)

 102. Kjell,

  Du har lätt för att missförstå mig och mina intentioner.

  det räcker faktiskt med budet att du inte skall dräpa, vilket omöjliggör att med vett å vilja köra ihjäl en människa.

  När du hänvisar till Jesu ord om att fullborda lagen, så missar de flesta orden, ( förren allt skett) Frågan är vad Jesus menar med dessa ord?

  Bb

      (Reply)

 103. Björn bloggaren skrev: “Du har lätt för att missförstå mig och mina intentioner.”

  Ja, det är ju bra att du själv inte missförstår saker… 🙂

  Vad Jesus menar med “förrän allt skett”, vet vi.

  “Ni skall inte mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er: Förrän himmel och jord förgås, skall inte ett jota eller en enda prick i lagen förgås förrän allt har skett.”

  Så om du inte anser att himmel och jord har förgått, vet du svaret.

  /Kjell

      (Reply)

 104. Björn bloggaren,

  “För att sen hålla oss till ämnet, så tror jag att vedermödan som Jesus talade om i Matt 24 redan är avklarad. Sen tycker jag att det är konstigt att så många tror att Gud skall komma med dom och straff, blev inte Jesus både dömd och straffad, var han inte ett offer en gång för alla?”

  – När blev vedermödan avklarad? Det har gått mig förbi.

  Att Jeshua tog på sig mänsklighetens synd innebär inte att Guds vrede över synden inte kommer att straffas. Det är bara att läsa texter som Upp 19:11-17, Rom 5:9 m fl.

      (Reply)

 105. Björn bloggaren,

  Kanske är det lättare att förstå texten i “Levande Ordet”.

  /Kjell

  Om lagen

  17 Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas.

  18 Jag försäkrar er: Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått.

  19 Den som bryter ett enda bud, och lär andra att göra likadant, kommer att vara den minste i himmelriket. Men de som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket.

  20 Men jag varnar er. Om ni inte har mer att komma med än fariseerna och de judiska ledarna, så kommer ni alls inte in i himmelriket.

      (Reply)

 106. Så skriver:”“För att sen hålla oss till ämnet, så tror jag att vedermödan som Jesus talade om i Matt 24 redan är avklarad.”

  Det ville jag också tro, i mitt fall för att det kanske var mer lätthanterligt med “en sak” i kapitlet. Jag orkade inte tänka brett. Men från vers 29 o framåt blir det svårt att tänka sig att texten enbart beskriver Jerusalems fall. Strax efter “29-versens vedermöda” skall stjärnor falla mm o ja, det som står där har inte hänt.

      (Reply)

 107. Ulrika,

  Jag citerade Björn bloggare. Det var alltså han som påstod att vedermödan är avklarad. Var han fått detta ifrån verkar han inte vilja redovisa.

  Bibelns undervisning är att “strax efter denna tid av vedermöda skall Människosonen komma”. Guds vrede över ogudaktigheten och ondskan i samband med Messias återkomst är inte detsamma som den vedermöda eller födslovåndor som föregår Messias ankomst. De som “är i Messias” kommer inte att drabbas av “vreden” men måste genomgå födslovåndorna.
  Jag tror Kjell är enig med mig i detta. 🙂

      (Reply)

 108. Kjell,

  Jag tar bara med detta ord.

  18 Jag försäkrar er: Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått.

  – Du skrev innan: Så om du inte anser att himmel och jord har förgått, vet du svaret.

  Nej jag anser inte att himmel och jord har förgått, men det blir ju lite problem och du får ursäkta mig om jag är besvärlig. Men enligt Jesu egna ord så skall varje ord i lagen gälla, ändå menas det att Paulus kan upphäva vissa påbud, tycker inte du att det är konstigt? Jag menar sabbat och matregler, för om Jesu ord som du hänvisar till gäller, då är det väl inte ok att strunta i sabbaten, eller andra högtider heller för den delen, eller regler om ex svinätandet. Svinet var väl en styggelse och frågan kommer också när det gäller att blanda olika material i tyg.

  För mig är frågan bara, gäller hela lagen i GT, eller inte, du menar att den gör det samtidigt som du enligt Paulus ord menar att sabbatsbudet inte behöver efterföljas.

  Som sagt, ursäkta att jag är besvärlig.

  Bb

      (Reply)

 109. SÅ Gerdvall,

  SÅ och Ulrika.

  Jag tror att det som skedde år 70 var den vedermödan han talade om, visst jag kan ha fel. Det som uppenbarelseboken talar om, vredesskålar osv tror jag är något annat, eller så är det vedermödan. Faktum är att det verkar som om vedermödan bara skall ske i Israel. Detta är ingen absolut för mig och kan gärna ha fel.

  På gensyn!

  Bb

      (Reply)

 110. Björn bloggaren skrev: “För mig är frågan bara, gäller hela lagen i GT, eller inte, du menar att den gör det samtidigt som du enligt Paulus ord menar att sabbatsbudet inte behöver efterföljas.”

  Det du kallar “hela lagen i GT” består av:

  1. Grundlagen att älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd, och din nästa såsom dig själv.
  2. Bud och levnadsråd i tillämpningen av Grundlagen.
  3. Förbundsavtal

  Grundlagen gäller alla både nu och i evighet.

  Buden och levnadsråden är till för vårt bästa.

  Förbundsavtalen gäller endast parterna i förbundet.

  Försök nu att se summan i stället för att generalisera delarna.

  Buden för kvinnor gäller inte dej.

  Buden för Leviter gäller inte dej.

  De Mosaiska förbundsavtalen gäller inte dej.

  Et cetera …

  Grundlagen gäller dej, och mej, och alla människor historien igenom, i evighet! Amen!

  Buden och levnadsråden är vishet att följa där de kan tillämpas på din situation.

  Finns det då något förbundsavtal i “Kristus-förbundet”?

  Ja, jag tror det. Det ser ut ungefär så här:

  • Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.
  • Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och tror i ditt hjärta, att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Ty med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst.
  • Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.
  • Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.
  • Natten är framskriden, och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.
  • Lägg därför bort lögnen och tala sanningen, var och en med sin nästa, eftersom vi är varandras lemmar.
  • Den som har stulit skall inte stjäla mer, utan hellre arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den behövande.
  • Låt inget oanständigt tal gå ut ur er mun, utan endast det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på. Och bedröva inte Guds Helige Ande, genom vilken ni blev beseglade till förlossningens dag.
  • All bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska skall vara långt borta från er.
  • Men var mot varandra vänliga och barmhärtiga, och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.
  • Så döda nu era lemmar, som är på jorden: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten, som är avgudadyrkan, för vilkas skull Guds vrede kommer över otrons och olydnadens barn.
  • Men lägg nu också ni bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse, skamligt tal från er mun.
  • Ljug inte för varandra, ni som har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya, som förnyas till kunskap efter hans bild som har skapat henne.
  • Då vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt omsnärjer oss*, och med uthållighet löpa framåt i den kamp som ligger framför oss, och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
  • Tänk på honom som har fått stå ut med sådan motsägelse från syndarna, så att ni inte tröttnar i era själar och ger upp. Ännu har ni inte stått emot ända till blods i kampen mot synden.
  • Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
  • Så lägg nu bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.

  Jag rekommenderar Guds Ord i sin helhet. Summan av Guds Ord är Sanning och bara Sanningen gör fri!

  /Kjell

      (Reply)

 111. SÅ, ber om ursäkt för dålig uppmärksamhet.

  Björn,
  Du skriver:”Jag tror att det som skedde år 70 var den vedermödan han talade om, visst jag kan ha fel.”

  Nej ..o ja… vers 21 säger “Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.”

  Det är dokumenterat? att Jerusalems fall var den mest vedervärdiga händelsen i historien. Dock tog sig troende ut ur staden i tid.

  Men från vers 23 “någonstans” verkar det bli 2 lektioner i en för de lärjungar som Jesus talade till då och samtidigt för de som lever nu. Om vi tänker oss en busstidtabell med flera avgångar så kan både den avgång som skedde tidigt i morse och den som sker sent i natt vara lika verkliga trots att de står i samma tabell.

      (Reply)

 112. Jag tror vi kan dra en del logiska slutsatser kring den eskatologiska debatten i förhållande till Jesu ord.
  Å ena sidan har vi en mängd teorier kring profetiorna, å andra sidan har vi, vid sidan av de debatterade och svårbegripliga skriftställena, klara och upprepade varningar från Jesus att hålla oss i den levande tron. En uppmaning som hela tiden står i direkt samband med det eskatolgiska är kravet på vakenhet.
  Där tror jag huvudpunkten ligger; “var därför vakna”!
  En annan aspekt som troligtvis är viktig är att vi måste dra slutsatsen att Bibelns eskatologiska delar är del av Guds hemligheter. Guds hemligheter är förvaltade, satta under särskilda förvaltare, till vilka Paulus räknar sig som en.
  Och en förvaltare utväljs i fråga om trohet och lojalitet.
  Så återigen; vakenheten i form av en levande tro är kopplad till de insikter vi är i behov av. Gud ska i rätt tid delge sina heliga, rättfärdiga och trogna allt de behöver veta.
  Genom denna tolkning kan vi också sammanfoga skenbara motsatser som;
  “Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer” och “Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”
  Innebar det senare uttalandet av Paulus att bröderna hade en komplett eskatologisk bild? Nej, han delar ju själv ut en del eskatologiska insikter för att stävja missuppfattningar och leda dem mot det som är viktigt som som sammanfattas i detta: 1 Tess 5:
  4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

  Så frågan är, när stunden närmar sig och Gud delar sina hemligheter med ljusets barn, de heliga och rättfärdiga, kommer de då att dela med sig till de som inte är vakna och beredda? Den som känner sin Bibel och sin Gud vet svaret på den mycket viktiga frågan.

      (Reply)

 113. Har inte läst alla kommentarer i detta viktiga ämne men ser här en möjlighet att fråga dig Kjell!

  En vän till mig och jag satt häromdagen och pratade om dessa viktiga frågor. Jag, för min del har väldigt lite kunskap om detta men tycker det är intressant. Min vän, som enligt min mening. är väl bevandrad i de profetiska ordet menade, att tusenårsriket kommer att vara i himlen och att vi efter de tusen åren ska ned tillbaka till jorden.

  Du kanske har berört detta tidigare i detta sammanhang, men jag önskar att du ger ett svar utifrån din kunskap/åsikt. Tack isf!!

      (Reply)

 114. Ulrika,

  Jag tror att det viktigaste är att leva i en nära relation och vandra med Jesus!

  Utifrån det så tror jag inte vi behöver fundera så mycket, utan han kommer att visa när det drar ihop sig.

  För mycket fokus på vedermöda hit och dit, falska läror och profeter hit och dit gör att man kan hamna fel.

  Bb

      (Reply)

 115. Rolle skrev:

  Min vän, som enligt min mening. är väl bevandrad i de profetiska ordet menade, att tusenårsriket kommer att vara i himlen och att vi efter de tusen åren ska ned tillbaka till jorden.

  Jag skall försöka att ge dej ett strukturerat svar.

  A. Universum, tiden och historien

  Det universum vi känner är inte evigt. Det fick sin början för ungefär 6000 år sedan när Gud skapade “himmel och jord”. (1 Mos. 1:1) Det kommer att få sitt slut när himlarna försvinner med ett fruktansvärt dån, och himlakropparna upplöses i eld, och jorden och allt som finns på den bränns upp. Sedan kommer Gud att skapa ett nytt universum. (2 Petrus 3:10-13, och Upp. 21:1)

  B. Tusenårsriket

  Tusenårsriket är en del av tiden mellan skapelsen och upplösningen. Det är slutfasen innan Gud låter universum försvinna med ett fruktansvärt dån. Eller “big bang” skulle man kunna säga.

  I och med tusenårsriket uppfylls många av de profetior som har givits åt Guds utvalda folk. Jesus kommer tillbaka och han kommer att vara fysiskt närvarande och regera som Kung från Jerusalem och under hans regering kommer jorden att återställas till ett paradisiskt skick.

  Tusenårsriket utspelar sig på jorden.

  C. De frälsta

  När Jesus kommer tillbaka sker följande. (Notera att det finns ett löfte att han kommer tillbaka, men inget löfte, eller profetia, att han kommer tillbaka flera gånger.)

  Herren skall själv stiga ner från himlen med befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och de döda i Kristus skall först uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas bort tillsammans med dem på skyar Herren till mötes i luften. Och så skall vi alltid få vara hos Herren. (1 Tess. 4:13-18)

  Detta kommer att ske hastigt och momentant. Paulus tatar om detta i sitt första brev till korinterna: en hemlighet: “Vi skall inte alla avsomna, men vi skall alla bli förvandlade, i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunen. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå oförgängliga och vi skall bli förvandlade.” (1 Kor. 15:51-52) Uttrycket “ett ögonblick” heter i grundtexten “en atom av tid”. Ordet “atom” betyder odelbar.

  Jesus själv lovade Johannes “Se jag kommer med stor hast” (Upp. 22:20) Fast det är felöversatt i svenska biblar där man skriver “kommer snart”.

  D. Var kommer de frälsta att vara?

  Min traditionellt kristna åsikt är att de frälsta kommet att vara i Guds Himmel när tusenårsriket pågår här på jorden.

  “Hebrew Roots grabbarna” tror inte att vi skall ryckas upp till Guds Himmel utan ryckas upp till molnen och sedan snabbt transporteras till Jerusalem.

  Efter Guds “big bang” när det nya universum har skapats talas det om att “det nya Jerusalem” kommer att dala ner på den nya jorden. “Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.” (Upp. 21:1-2)

  Att detta är bildspråk är väl tydligt. Jag tolkar det som att det betyder att Himmelen och Jorden blir en domän.

  /Kjell

  Kolla gärna även dessa båda svar ovan.

  svar 1
  svar 2

      (Reply)

 116. Rolle,

  Kanske bra att lägga till Matt. 24:29-30

  Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall bäva. Och då skall Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar skall då jämra sig. Och de skall få se Människosonen komma på himlens skyar med stor kraft och härlighet.

  Lägg märke till när Jesus kommer tillbaka.

  /Kjell

      (Reply)

 117. Kjell, det är som du skriver att alla bud gäller inte alla. Därför ber judarna i sina tre dagliga böner bl a “ge oss vår andel i din Torah”. Olika grupper av människor har olika andelar i Guds lag.De omskurna har större del än de oomskurna. Det var just därför som apostlarna samlades för att reda ut frågan om vad som gäller för den nya gruppen av Guds folk, de pånyttfödda hedningarna. Hur judar skulle leva och förhålla sig till Mose lag hade man klart för sig sedan länge.

  Björn, du har rätt att “vedermödan” har i första hand med Israels folk att göra, den kallas därför även för Jakobs nöd, men den begränsas nog inte till Israel.
  Men jag anser du har fel som förlägger den till år 70. Templets fall och den ödeläggelse som följde på detta var inte så omfattande som den senare ödeläggelsen av Jerusalem och landet i övrigt då Rom krossade bar Cochbas uppror år 135. Det sägs att tusentals judar korsfästes och många såldes som slavar så att slavpriserna föll. Mer än en halv miljon judar dödades. Då krossades definitivt den judiska staten för att uppstå igen 1948.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba-revolten

      (Reply)

 118. För att fortsätta på det jag skrev och tydliggöra, så menar jag inte att den vedermöda som upplevdes så oerhört år 135 skulle vara den som Jeshua förutsade. Den ligger fortfarande i framtiden.
  Är man lite bevandrad i historien så förstår man att det varit många och långa tider av outsäglig nöd beroende på krig, svält och sjukdomar. Det var inte bättre förr, vi har det bättre idag även rent globalt tror jag.

      (Reply)

 119. SÅ!

  Vem är ett Guds barn? De som håller lagen, eller de som vandrar i/efter Kristus/anden?

  Nu kommer du säga att det inte är någon motsättning, men är det inte det egentligen?

  Motsättningen är väl var man har sitt fokus och vad/vilken man är trogen mot, eller?

  Angående vedermödan så är det många förståsigpåare som lätt slår fast vad Jesus menade, men är det så enkelt i denna fråga? Är det inte lätt att man får en falsk trygghet?

  Bb

      (Reply)

 120. Björn bloggaren,

  En kommentar beståede av 6 frågor!

  Och dessa frågor är både dubbelbottnade, förutfattade och suggestiva.

  Tänk så du kan snurra till allting bara för att du är rädd att dra slutsatser.

  Det är ingen förmildrande omständighet att säga “jag visste inte det”, när man avsiktligt har valt att inte veta.

  /Kjell

      (Reply)

 121. Björn bloggaren,

  “Vem är ett Guds barn? De som håller lagen, eller de som vandrar i/efter Kristus/anden?”

  – Duger det med ett svar från en ängel: “I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” Upp 14:12 🙂

      (Reply)

 122. Björn bloggaren,

  Den (villo?)lära du har anammat heter “preterism”.

  Det betyder att man tror att de allra flesta profetior (alla?) redan har gått i uppfyllelse.

  Denna (villo?)lära är vanlig bland Kalvinister.

  /Kjell

      (Reply)

 123. Björn bloggaren,

  Jag har läst det! …. Och ännu bättre fakta är följande:

  Matt 24:29-30 Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet.

  1915 år efter Jerusalems förstöring är inte strax.

  Och Jesus har bevisligen inte återkommit ännu.

  Fakta kvarstår, de profetior som inte är uppfyllda, är inte uppfyllda.

  /Kjell

  PS. Levande Ordets översättning:

  Så fort den tidens förföljelser är slut kommer solen att förmörkas och månen att förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur sina banor, och universums krafter ska skakas. Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen, och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet.

      (Reply)

 124. SÅ Gerdvall,

  – Kan du inse att din fråga till mig speglade din felaktiga motsättning mellan Lagen och Anden?
  Mvh

      (Reply)

 125. Tobias frågar:”Så frågan är, när stunden närmar sig och Gud delar sina hemligheter med ljusets barn, de heliga och rättfärdiga, kommer de då att dela med sig till de som inte är vakna och beredda? Den som känner sin Bibel och sin Gud vet svaret på den mycket viktiga frågan.”

  En uppriktig fråga ska ha ett uppriktigt svar, sa Pippi Långstrump. Hon sa åtminstone nå´t liknande.

  Jag kan inte min Bibel men i denna fråga vill jag ändå göra ett uppriktigt försök att bidra med en tanke. Ingen annan har ju svarat ännu heller.

  När jag läser texten om jungfrurna, lamporna och oljan blir intrycket att de förberedda, de som tagit emot Brudgummen i sitt liv, inte kommer att hinna hjälpa någon. När Brudgummen kommer kvarstår det som är mellan den enskilde och Herren. Det som var och en har räcker inte till den oförberedde, i texten den oförståndige, så trots att den förberedde vill hjälpa andra så kan den inte i det skedet göra det.

  (Här blir mitt inlägg bredare;)

  Tron är en gåva. Be och du ska få. Bortom alla människor o kyrkor o all världens system. Herren känner dig redan, Han som skapat dig. Så “för sent” är inget hot. Du kan ta emot Honom idag:)

  När jag fick börja om och bli en ny skapelse sade pastorn som döpte mig att “det kommer inte att bli lätt för dig Ulrika men det blir bättre sedan.” Nu flera år senare kan jag bara konstatera att han fick rätt.Det blev inte lätt. Vet att jag glömde fråga Pastorn vad han menade och hur han kunde veta. Ändå vill jag aldrig tillbaka till det liv som var förr, så stort i världens ögon.

  Ge inte upp. För mig tog det massor av år innan jag grälat färdig med Fadern och fick börja se Jesus o uppleva den Helige Ande. Kanske såg Fadern att den bångstyrige behöver sin tid.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *