Bannbullor, fatwor och syndakataloger

I folkligt språkbruk är en “bannbulla” ett förbud som uttalats av en auktoritetsfigur. Mera specifikt är det en katolsk praktik.

En bannbulla är då ett brev från påven som meddelar att en person blivit bannlyst, dvs utesluten ur Katolska kyrkan, och därmed enligt katolska kyrkans lära ställts utom räckhåll för Guds försoning.

Men även detta är en för snäv förståelse av ordet. En “bulla” är helt enkelt en kungörelse från påven.

I denna bloggpost tänker jag tala om bannbullor som uttalas över personer och deras böcker.

Inte bara Katolska kyrkan sysslar med att exkommunicera och bannlysa. Det praktiseras i alla maktsystem där det finns en männsklig hierarki där ledaren inte får betvivlas.

I Islam heter motsvarigheten “fatwa”. Fatwa (arabiska: فتوى) “avge ett utlåtande”, den tekniska benämningen på varje juridiskt utlåtande, som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga.

Ett exempel utgör Sir Ahmed Salman Rushdie som drabbades av en fatwa, i detta fall en islamsk order att mörda honom. Rushdie är en Brittisk Indier. Han skrev en bok som heter “The Satanic Verses”. Boken handlar om en kontroversiell “tradition” i Islam och uppfattades som hädande av Muhammed (vars namn inte får nämnas). Boken förbjöds per “fawta” i Indien, Bangladesh, Sudan, Syd Afrika, Sri Lanka, Kenya, Thailand, Tanzania, Indonesien, Singapore, Venezuela, och Pakistan.

På Ryska heter fenomenet “ukas”. En ukas (av ryska указ) är en förordning eller ett påbud, det vill säga ett direktiv från det högsta skiktet i en maktorganisation. Ordet används oftast om företeelser i Ryssland, om påbud från tsaren, från den högsta sovjeten i Sovjetunionen eller (enligt konstitutionen från 1993) från presidenten.

President Putin har nyligen uttalat “ukaser” riktning EU och Sverige.

Svenska Kyrkan förbjöd på sin tid lekmanna-samlingar där man läste Bibeln och bad. Även detta är en “bannbulla”. Jag vet inte vad man kallade det då. De som organiserade sådana möten blev förföljda, straffade och vanligtvis avskedade från sina jobb.

Den så kallade frikyrkan är inte heller fri från bannbullor. De brukar nu för tiden refereras till som “synda-kataloger”. Men även regelrätta bannbullor utfärdas i vår tid av personer med maktställning i olika organisationer.

Ulf Ekman utfärdade en bannbulla gällande Sven Reichmann på grund av att Sven skrev boken “Allt är inte Gud som glimmar”. Rätt-trogna Livets-ordare förbjöds att ha något samröre med Sven och att läsa någon av hans böcker. Den nämnda boken i synnerhet. Boken avslöjar trosförkunnelsen och dess rötter samt pekar på de onda frukter som är synliga i trosrörelsen.

Varje person och organisation som har som syfte att utöva makt över andra människor sysslar med fatwor, bannbullor, ukaser och syndakataloger.


Jag kommer nu att begränsa mej till personer och deras skriverier (böcker) och föreläsningar/predikningar (mp3).

Det torde vara uppenbart att det finns personer som man bör undvika att ha samröre med. Lika uppenbart finns det publikationer man gör väl i att inte ta del av. Den biten kan vi enas om. Troligen kan vi till och med enas om att vissa publikationer bör förbjudas och vissa personer bör hindras att ha kontakt med andra människor.

Efter detta kvarstår dock problemet att dra gränser.

Dels kan sådana gränser inte vara allmängiltiga och utan hänsyn till tidsperspektivet. Jag skall förklara vad jag menar.

Jag tar exemplet med Sven Reichmann (se ovan). Om Sven inte hade gått på Livets Ords “bibelskola” så hade han inte av egen erfarenhet kunnat tala om den villolära som kallas “trosförkunnelsen”. Om Sven inte hade läst böcker av Quimby, Kenyon, Hagin, och flera villolärare hade han inte kunnat referera till dem och varna för dem med övertygande argument.

Men det är mer komplicerat än så.

Tänk dej att jag skulle göra en publikation där jag förbannar Guds utvalda folk och kallar dem satans folk. (NOTERA: Det skulle jag alltså aldrig göra.)

Borde man då inte varna på det starkaste för samröre med mej och definitivt avråda folk att ta del av mina publikationer?

Du förstår givetvis vad jag syftar på med detta hypotetiska exempel.

Martin Luther gjorde ju precis så!

Vi har nu således olika möjliga alternativ:

 • Vi kan bannlysa Luther och uttala vår fatwa över honom
 • Vi kan bannlysa hans publikationer och uttala en fatwa över alla som bekänner sig till hans läror
 • Vi kan säga att alla som citerar något som Luther har sagt är en förrädare som talar med kluven tunga
 • Vi kan varna för felaktigheter i Luthers publikationer och överlåta åt andra att själva pröva det de läser

Listan kan säkert göras mycket längre, men detta räcker för diskussionen.

Den viktigaste frågan blir om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av Luthers publikationer, eller citera bra saker som han sade!

Nästa steg blir att besluta om de så kallade “kyrkofäderna”. (Personligen tycker jag inte om denna klassifikation. Herrens församling, den äkta kyrkan, har inga fäder, bara ett huvud!)

Jag skall räkna upp en radda “kyrkofäder”.

De som blev de mest kända av de tidiga kyrkofäderna är Clemens av Alexandria (början av 100-talet), Origenes (184-254), Tertullianus (cirka 160-225), Hieronymus (347-420), Johannes Chrysostomos (347-407), Ireneus (130-202), Ambrosius (340-397) och Augustinus (347-407).

Skall vi lägga till Polykarpos, som var lärjunge till Johannes, Clemens I, som katolikerna gärna kallar en av de första påvarna från cirka 91 till cirka 101, Ignatius som var biskop i Antiochia, Barnabas och Papias. (Hur objektiv denna version av historien är törs jag inte uttala mej om. Den tycks mej i alla fall delvis vara en typisk RKK efterkonstruktion.)

Lägg till detta att Johannes Chrysostomos och Augustinus lade grunden för den judeförföljelse som organiserades av Katolska Kyrkan 650 år senare.

Samma viktiga fråga blir om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av deras publikationer, eller citera eventuella bra saker som de sade!

Vill inflika att min inställning till “kyrkofäder” och “reformatorer” är samma som till samtida förkunnare. Deras förkunnelser måste prövas och vi har blivit manade att behålla bara det goda.

Den som kan hitta bibeltexter som talar hur vi skall uttala om fatwor och bannbullor får gärna hjälpa till och citera dessa texter i kommentarsfältet.

Nu tar jag steget till det som har förorsakat uttalandet av fatwor och banbullor de senaste veckorna.

Det började med att före detta pingstpastorn Mikael Karlendal publicerade en bloggpost som heter Sagt av Peter Kreeft – och lite om Maria.

I bloggposten och kommentarsfälten kom ett antal författare att nämnas. Jag tar dessa i historisk ordning: C. S. Lewis, Peter Kreeft och Ronald Tacelli, Scott Hahn och Benjamin Wiker.

Jag börjar med att kommentera om C. S. Lewis. Katolikerna tycker om att positionera honom som “nästan” katolik.

Helt fel har de ju inte för han var Anglikan och som vi alla vet står RKK och Anglikanska Kyrkan mycket nära varandra. Anglikanska Kyrkan är inte en reformatorisk protestantism utan i grund och botten en politisk sådan eftersom Englands kungahus ville vara “kyrkans huvud” i stället för påven.

Sedan är då frågan om katolikerna har rätt i annexerandet av Lewis. Vi bör ju komma ihåg att RKK påstår att Petrus var den förste påven, alltså katolik och att RKK sammanställde Bibeln. Dessa och flera lögner och fabler hävdas ständigt av RKK’s anhängare.

Den viktigaste frågan blir om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av Lewis publikationer, eller citera bra saker som han sade!

Och denna gång skall jag ge mitt svar på frågan.

C. S. Lewis har skrivit många bra essäer och hållit många bra föredrag. Bland dessa finns det publikationer jag oreserverat kan rekommendera.

Han har även skrivit ett antal allegoriska böcker, egna fantasier och barnböckerna om Narnia. Jag kan inte rekommendera dessa publikationer.

För alla tvivlare vill jag genast understryka att jag inte är katolik utan en uttalad kritiker av katolska dogmer och praktiker. Jag kommer aldrig att bli katolik. Over my dead body, som man brukar säga. Hellre då martyrdöden, fast jag givetvis helst vill slippa den.

Så kommer vi till Peter Kreeft, en ättling till holländska kalvinister. Kreeft betyder kräfta på holländska. Jag hittade en bok av honom för mycket länge sedan. Boken heter “Between Heaven and Hell”. Där låter Peter Kreeft, fiktivt, C. S. Lewis, John F. Kennedy och Aldous Huxley (som dog nästan samtidigt) möta varandra någonstans mellan himmel och helvete och diskutera med varandra.

Peter Kreeft är fantastiskt skicklig att emulera dessa tre personers tro. Bokens budskap är ett försvar för den evangeliska kristna tron mot liberalteologi (Kennedy) och New Age (Huxley).

Kan jag rekommendera den boken? Ja, utan minsta tvivel!

Några år senare fick jag reda på att Peter Kreeft hade konverterat till katolicismen. Och jag måste bekänna att det förvånade mej storligen.

Det var långt innan det exodus vi ser i dag från evangelisk tro till RKK. Jag kunde absolut inte begripa att någon kunde lämna sund evangelisk tro och inlemma sig i ett monstruöst maktsystem med fabler och dogmer och praktiker som strider mot Guds Ord.

Dessutom talade inget av det jag hade läst av Kreeft för att han var katolik eller på väg att bli det. Hans bok “The God who Loves You” skulle ha kunnat vara skriven av vilken evangelisk troende som helst. Inga katolska övertoner.

Boken “Handbook of Christian Apologetics” som han skrev tillsammans med Ronald Tacelli innehåller svar på i stort sett alla oppositioner som ateister, humanister och bespottare kommer med mot Gud och Tron. Och den boken skrevs långt efter Kreefts konvertering till RKK.

Den viktigaste frågan blir igen om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av Peter Kreefts publikationer, eller citera bra saker som han sade!

Och innan jag ger mitt svar på den frågan måste jag kommentera just den publikation som Mikael Karlendal hänvisar till. Publikationen heter “Hauled aboard the Ark”. Fritt översatt: Dragen ombord på Arken.

I den artikeln är Peter Kreeft utan minsta tvekan en missionerande, proselyterande romersk katolik! Han använder manipulativ retorik för att få dej att tvivla på att du kan bli frälst om du inte konverterar till RKK. Ett eufemistiskt sätt att säga “extra ecclesiam nulla salus”, utanför Kyrkan finns ingen frälsning.

Om jag hade läst denna publikation som första av Peter Kreeft så kan jag garantera dej att jag aldrig hade övervägt att någonsin läsa något mera av honom.

Nu kan jag, ur det historiska perspektivet, förstå att det finns risk att man leds in på fel vägar av Peter Kreeft. Jag kan alltså dokumenterat varna dem som bara har läst hans goda publikationer att det finns anledning att vara försiktig så att man inte blir bedragen.

Om jag inte minns fel var det Aristoteles som ställde upp en definition på sanning som alla kan förstå. Den lyder så här:

Den som säger om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, han talar sanning. Den som säger om det som är att det inte är, eller det som inte är att det är, han talar inte sanning.

Blir sanningar osanna om de uttalas av personer med annan livsåskådning?

Nej!

Finns det risk att personer med annan livsåskådning kan vilja leda dej vilse genom att de försöker vinna ditt förtroende genom att använda sanningar som retorik?

Ja!

Om du hade läst en bok som du tyckte var både subjektivt och objektivt bra, skulle du då lita på mej om jag uttalade en fatwa över boken och dess författare?

Nej!

Men om jag, i all ärlighet kunde hålla med dej att boken är bra, och samtidigt objektivt informera dej om författaren och andra publikationer, då tror jag att du skulle överväga att ta min varning på allvar.

Jag tänker inte tvinga dej hur du skall handla. Jag finner inget bibliskt stöd för att uttala någon fatwa över dej.

Så till sist Scott Hahn och Benjamin Wiker. Båda är bekännande katoliker. De har skrivit en bok som heter “Svar på den Nya Ateismen”.

Med vetenskapliga (inte religiösa) argument monterar de ner den högmodige gudshataren Richard Dawkins argument till löjliga smulor.

De gör ett väldigt bra jobb och kristna har nytta av deras vetenskapliga bevis och argumentation.

Kan jag rekommendera deras bok? Ja, utan minsta tvivel, och jag har gjort det här: Evolutionsateister – en bokrecension i repris.

För alla tvivlare vill jag igen understryka att jag inte är katolik utan en uttalad kritiker av katolska dogmer och praktiker. Jag kommer aldrig att bli katolik. Over my dead body, som man brukar säga. Hellre då martyrdöden, fast jag givetvis helst vill slippa den.

Inte heller kommer jag att böja mej för maktmänniskor som med hot och lögnaktigt förtal uttalar sina fatwor och bannbullor över mej.

Denna bloggpost kommer garanterat att användas mot mej. So be it!

Jag föredrar att varken häckla eller hyckla, so help me God!

/Kjell

Visits: 94

51 thoughts on “Bannbullor, fatwor och syndakataloger”

 1. Tack för svar.

  Kan du erkänna att det inte är så visligt att tala om att man har ett svagt hjärta för Peter Kreeft? Mannen är trots allt en dokumenterad villolärare.

  Jag har inte läst en enda av Kreefts böcker. Faktan jag hämtat är från den undervisning som finns på hemsidor. Med den kunskap jag nu har, att Kreeft är en villolärare, så skulle jag inte rekommendera någon bok av honom. _Möjligtvis_ om boken inte berört det andliga området alls på något plan utan kanske varit exempelvis fakta över Rumäniens historia.

  Om nu Kreeft skrivit någon bok som skulle kunna vara skriven av en sann troende så anser jag att det är bättre att hänvisa till en liknande bok skriven av en mer trovärdig person. Det måste trots allt finnas fler böcker om ateismen osv.

      (Reply)

 2. Andreas Frost skrev: “Kan du erkänna att det inte är så visligt att tala om att man har ett svagt hjärta för Peter Kreeft? Mannen är trots allt en dokumenterad villolärare.”

  Min bror kallar sig ateist. Jag har ett otroligt svagt hjärta för honom.

  Min son vill inte ha något med kristen tro att göra. Jag har ett svagt hjärta för honom.

  Jag har mycket kära vänner i Holland som är kalvinister. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Jag har kära vänner som är förvillade av trosförkunnelsen. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Jag har kära vänner som har klivit ner i RKK-träsket. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Jag har kära vänner som flytt all karismatik och tagit sin tillflykt till SvK’s liberalteologi. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Jag känner dem som har varit i olika syndaträsk och längtar efter Herren. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Jag tänker med bävan på alla kalvinistiska som endera kommer att bli liberalteologer, ateister eller katoliker. Jag har ett svagt hjärta för dem.

  Et cetera i all oändlighet.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Andreas Frost,

  Vill tillägga att av de nämnda författarna är Peter Kreeft utan tvekan den som har största potentialen att leda vilse och även avsikten att göra det.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Är det då även okej att säga att man har ett svagt hjärta får påven? Todd Bentley?

  Menar du med svagt hjärta att du önskar dem en dag omvänder sig och blir räddade?

  Du skriver även att Kreeft är den som har största potentialen att lede vilse vilket är bra. Ser du honom som en villolärare?

      (Reply)

 5. Andreas Frost skrev: “Du skriver även att Kreeft är den som har största potentialen att lede vilse vilket är bra. Ser du honom som en villolärare?”

  Ja, jag ser honom som en villolärare för han missionerar aktivt för RKK.

  Ser du Luther som en villolärare? (I ljuset av hans mission när han blev äldre.)

  Huruvida påven kan bli frälst är en fråga som jag hellre sparar för ett annat forum.

  Om han själv inte känner något behov att bli Kristustrogen så synes det mej ganska omöjligt.

  Om, och huruvida Peter Kreeft har passerat den gräns där Andens maning inte längre når fram vet jag givetvis inte. Men jag fruktar det värsta.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Hej Kjell,

  1.
  Du skrev:
  “Om Sven inte hade gått på Livets Ords “bibelskola” så hade han inte av egen erfarenhet kunnat tala om den villolära som kallas “trosförkunnelsen”. “.
  Som jag förstått det har Sven inte gått på LO, utan han var själv en lärare på en bibelskola i Mölndal som hette Trons Väg.
  Finns att läsa om i Svens bok “Allt är inte Gud som glimmar”.

  2.
  Du skrev:
  “Jag tänker med bävan på alla kalvinistiska som endera kommer att bli liberalteologer, ateister eller katoliker.”.
  Vad menar du med att “kommer att bli …”? Eller menar du “finns en risk att bli …”?

  3.
  Här har jag lite rekommendationer till läsning / lyssning med Sven Reichmann:
  Länkar:
  http://www.uttrycket.se/
  http://www.kristenmp3.se/
  http://www.korskyrkan-molndal.se/

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 7. Kjell,

  Bra att du klargör att Kreeft är en villolärare.

  Jag är inget Luther fan men vet för lite av hans läror för att uttala mig. Visst gick han till attack mot en del i katolska kyrkan men om jag förstått det rätt gav han med sig på vissa punkter. Samt gick han emot Guds egendomsfolk judarna hårt i en (flera?) bok. Det är därför jag aldrig hänvisar till Luther. Har aldrig förstått varför man gör det. Luther har blivit lite helig för kristna och det är inte sunt.

  Jag funderade ett tag på det du skrev om svagt hjärta men jag får ändå inte ihop det. Då tänker jag på Jesu egna ord:

  Mat 18:6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.
  Mat 18:7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

  Här var det inte tal om skönt tal. Då kanske du förstår varför jag reagerar?

  Jag hoppas du inte likställer villolärare som Kreeft med din bror eller son. De är inte i samma division.

      (Reply)

 8. A.J. skrev: “Vad menar du med att “kommer att bli …”? Eller menar du “finns en risk att bli …”?”

  Först tack för korrektionen. Som jag förstod Sven deltog han i en av trosrörelsens “bibelskolor”. Men kanske inte i Uppsala då.

  Vad gäller de holländska reformerta (som jag avsåg) finns det säkert en “hard core” kvar som fortsätter att ortodoxt anhänga lärans grunder.

  Men en stor del blir (har blivit) liberalteologiska, icke troende eller ateister.

  Du kan i viss mån jämföra situationen med den i SvK.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Andreas Frost skrev: “Jag funderade ett tag på det du skrev om svagt hjärta men jag får ändå inte ihop det.”

  Kanske kommer vi inte till en gemensam slutsats utan att tvinga varandra till ett “say after me”.

  Jag försökte förklara det i bloggposten med följande:

  Några år senare fick jag reda på att Peter Kreeft hade konverterat till katolicismen. Och jag måste bekänna att det förvånade mej storligen.

  Det var långt innan det exodus vi ser i dag från evangelisk tro till RKK. Jag kunde absolut inte begripa att någon kunde lämna sund evangelisk tro och inlemma sig i ett monstruöst maktsystem med fabler och dogmer och praktiker som strider mot Guds Ord.

  Dessutom talade inget av det jag hade läst av Kreeft för att han var katolik eller på väg att bli det.

  Fortfarande är det obegripligt för mej att en så skarp tänkare med så gedigen bibelkunskap kan konvertera till RKK.

  Bara för att jag har sett den vanligtvis andefattiga och torra kalvinismen i Holland kan jag föreställa mej att sådant kan hända.

  Det räcker absolut inte att ha intellektuell kunskap om Guds Ord.

  Jag vet inte om man får spekulera. Månne han aldrig ha mött Jesus som sin personlige frälsare?

  Kan samma gälla Ulf Ekman?

  Nåväl, det är tack och lov inte min sak att döma eller avgöra.

  Om du kan hjälpa mej till en bättre formulering än den jag använde, och som uttrycker denna hjärtesorg, så är jag gärna villig att ta över den.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Jag har läst konversationen och våndats över detta. Jag tycker det är tråkigt att vi hamnat där vi står.

  Som jag skrivit innan var det inte svårt att förstå Kjells intentioner. Det framgick tydligt varför han tyckte om författaren som hamnat i fokus men samtidigt tog han ett tydligt avstånd från läran. Det gick inte att missförstå, enligt min mening. Enstaka mening går att missförstå men allt måste läsas i sin kontext.

  Sedan tror jag vidare att vi tolkar olika uttryck på olika sätt, som t ex svagt hjärta för. Jag skulle vilja säga så här att Jesus älskar alla lika mycket även de mest förhärdade syndare. Jesus ger sig ut för att leta efter lammet som gått vilse istället för att stanna hemma med lammen i stallet. Det är svårt att ha lika stort hjärta som Jesus. På ett sätt sörjer jag inte över att Ulf Ekman konventerat men jag är säker på att Jesus gråter över detta. En del kristna skulle förmodligen kritisera mig för att inte sörja över de som går vilse, eftersom det är en kristlig tanke i de olika liknelser som Jesus har gett oss. Istället sörjer jag över min oförmåga att inte sörja över vilsna människor.

  Vi ska alltid vara vaksamma och tydliga, men jag tror inte att det blir ett bra klimat om vi låter det gå för långt. Vi måste kunna försöka förstå varandra varför vi gör på ett visst sätt i olika situationer.

  Jag önskar er Guds frid.
  /Fredrik

      (Reply)

 11. Fredrik,

  Visst är det tråkigt men det finns en anledning till det. Nu har iaf Kjell förklarat mer exakt sin ståndpunkt vilket är bra när det ibland skrivs otydligt. Vi lever i en förvirrad tid och gör väl i att vara så tydliga som möjligt.

      (Reply)

 12. Det kan vara av intresse i sammanhanget att nämna William Lane Craig. Han gäller som en av protestantismens nu levande främsta apologeter.

  Mest känd är han för sina framgångsrika debatter med ateister. ”Bill” är doktor i filosofi och teologi och han forskar och undervisar som professor på Talbot School of Theology.

  Du kan läsa Talbot School of Theology trosbekännelse här Doctrinal statement. Så vitt jag kan se står denna teologiska skola för en sund evangelisk bekännelse. Skolan kallas “interdenominational” men jag har inte hittat någon information om “ekumenik” på deras sajt så det verkar handla om “samlande för evangeliskt kristna”.

  Craig har skrivit en bok som heter “Till trons försvar – handbok i kristen apologetik” och alltså finns utgiven på svenska.

  Jag har inte läst den, men den verkar vara ett bra val om man vill ha en “handbok i kristen apologetik”

  In bloggposten Till trons försvar som Mikael Karlendal skrev 2012, när han fortfarande var “pingstpastor” och var känd som värderad bibellärare skrev Mikael följande:

  Tyvärr har jag inte haft möjlighet att denna gång delta i den apologetikkonferens som just ägt rum i Stockholm, där den välkände kristne apologeten William Lane Craig har talat. Men jag kan desto mer glädja mig över att en hans mer lättillgängliga böcker nu har kommit ut på svenska. Den heter Till trons försvar – handbok i kristen apologetik och har utgivits av Credoakademin. Jag har läst den på engelska tidigare, den utgavs ursprungligen 2010. Det är en bok som jag varmt kan rekommendera.

  Nu undrar du kanske varför jag tar med Mikael Karlendal i sammanhanget.

  Det gör jag för att det är högst relevant i denna diskussion.

  Jag ställer således den viktigaste frågan igen om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av Mikaels publikationer, eller citera bra saker som han sade!

  Men nu skall jag även tillägga det jag tror är det viktigaste svaret.

  Gud har gett oss både vilja och förstånd och avsikten med det var att vi av egen vilja skall använda vårt förstånd att välja vad rätt är.

  Texten i Kol. 2:20-21 “Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”; handlar visserligen inte om litteratur, men den visar på en princip som är raka motsatsen till bannbullor.

  /Kjell

  En liten not: Kunskap om Gud och hans bud är inte frälsande.

  Joh. 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

  En relation med Herren i förtroende för honom och trohet till honom är frälsande.

      (Reply)

 13. Kjell,

  Du skrev:

  “Ulf Ekman utfärdade en bannbulla gällande Sven Reichmann på grund av att Sven skrev boken “Allt är inte Gud som glimmar”. Rätt-trogna Livets-ordare förbjöds att ha något samröre med Sven och att läsa någon av hans böcker. Den nämnda boken i synnerhet. Boken avslöjar trosförkunnelsen och dess rötter samt pekar på de onda frukter som är synliga i trosrörelsen.”.

  Finns det någon fördjupning om detta exempelvis på “internet” eller någon skrift etc?

  Med vänlig hälsning
  A.J

      (Reply)

 14. “President Putin har nyligen uttalat “ukaser” riktning EU och Sverige.”

  Det kan behövas.

  “Svenska Kyrkan förbjöd på sin tid lekmanna-samlingar där man läste Bibeln och bad. Även detta är en “bannbulla”. Jag vet inte vad man kallade det då. De som organiserade sådana möten blev förföljda, straffade och vanligtvis avskedade från sina jobb.”

  Vet inte om det är konventikelplakatet du far efter?

      (Reply)

 15. “Den som kan hitta bibeltexter som talar hur vi skall uttala om fatwor och bannbullor får gärna hjälpa till och citera dessa texter i kommentarsfältet”

  Ett känt exempel:

  “Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.
  (Gal 1:8)

  Andra exempel från äldre tid:

  “Då sade YHWH Gud till ormen: ‘Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar.'”
  (1 Mos 3:14)

  “Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.”
  (1 Mos 4:11)

  “Förbannad vare Kanaan, en trälars träl vare han åt sina bröder!”
  (1 Mos 9:25)

  “Folk tjäne dig, och folkslag falle ned för dig. Bliv en herre över dina bröder, och må din moders söner falla ned för dig. Förbannad vare den som förbannar dig, och välsignad vare den som välsignar dig! [Israel]”
  (1 Mos 27:29)

      (Reply)

 16. A.J.,

  Jag känner inte till om detta finns dokumenterat så att man kan finna det på internet.

  Mina föräldrar brukade besöka många av Svens så kallade “ashrams”. På dessa “retreater” träffade man ju varandra formellt i bibelstudier och bönestunder, men även informellt vid matbord och annan samvaro.

  Där delades således information som inte har dokumenterats, men som jag har hört utan många mellanhänder.

  De bibelstudierna bandades. Jag kan inte minnas om det nämns på något av dessa band. Att jag inte kan lyssna på alla dessa band igen kan du nog förstå.

  Du får förlåta mej att jag inte kan vara till mer nytta på den punkten. Kanske finns det andra som läser här och även känner till detta.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Lars W skrev: “Ett känt exempel”

  You’ve got a point there!

  Visst! Och därför bad jag om citat “hur” man skall uttala bannbullor.

  Kanske borde jag ha kompletterat med frågan om citat om “när” man skall uttala bannbullor.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  OK!
  Tack för informationen!
  PS. Många av de bibelstudierna finns på hemsidan “KristenMp3” som jag skrev om förut.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 19. Lars W,

  Låt oss spinna vidare på den första delen av din kommentar. Jag skall citera den igen:

  Ett känt exempel:

  “Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.
  (Gal 1:8)

  Min tolkning skall jag ge dej, så kan du komplettera eller dementera eller vad du så vill.

  1. Paulus hade insikt i den samtida situationen och varnade för judaism.
  2. Paulus talade ett profetiskt budskap och i detta innefattas både pedofilen Muhammeds hedoniska och krigiska religion, samt raddan av hedoniska maktgalna påvar, tiderna igenom.
  3. I vår tid torde det även innefatta både “trosförkunnelsen” med sin prosperity och falska karismatik.
  4. Ett återvändande till judaism, i form av ny-judaism, är inte varken svaret eller lösningen.
  5. En inympad gren bär sin egen frukt, icke stammens frukt!

  Var och en må själv ta ansvar för sina uttalanden.

  Som araberna säger: En man (gäller även kvinnor) är herre över sina ord tills han uttalar dem. Sedan blir han deras slav!

  /Kjell

      (Reply)

 20. “Som araberna säger: En man (gäller även kvinnor) är herre över sina ord tills han uttalar dem. Sedan blir han deras slav!”

  Det var bra sagt. Hyser även jag en beundran för arabisk visdom och kunskap. Såg videon om Arn häromkvällen, och på SVT kan man se bra dokumentärer om arabisk kultur och vetenskap i dessa dagar (ej muslimsk kultur, som de ibland säger i dessa dokumentärer, det är viktigt).

  1. Paulus varnar hedningar för att fullt ut bli judar, d v s proselyter, genom att de låter omskära sig. Begreppet nyjudaism bland dem som varnar för detsamma i våra dagar innefattar mycket mer än så. T ex varnar de för att följa “de tio orden” – även om dessa står främst i t ex Luthers lilla katekes.

  2. resp 3. Paulus talar ofta profetiskt även om det inte nämns i respektive sammanhang. Versen kan användas mot allt och alla som vänder sig mot den sanna kunskapen om Gud. Såsom islam, katolicism, trosförkunnelse m m.

  4. Om man med motståndet mot “ny-judaism” menar att ingen bör fira Herrens Sabbat etc, så kommer det de facto en tid när alla jordens folk kommer att fira Herrens Sabbat, judisk nymånad och även årligen Lövhyddohögtiden. Det är lika bra att vänja sig. (Vilka övriga judiska högtider som kommer att firas, när tiden är inne, är ännu höljt i dunkel).

  5. Man ska nog inte använda bildspråk som en komplett beskrivning av verkligheten. Flertalet bilder haltar om de drivs för långt.

      (Reply)

 21. “Kanske borde jag ha kompletterat med frågan om citat om “när” man skall uttala bannbullor.”

  Tycker Paulus ger ett bra exempel i just Galaterbrevet. Han har förkunnat frälsningens budskap och vad som gäller för t ex galaterna. Och så kommer “de religiösa”, förmodligen från Jerusalem, och säger något helt annat d v s att galaterna inte kan bli frälsta om de inte låter omskära sig. Klart att Paulus blir… ja. Den tidens falska lärares förkunnelse påminner till en del om läran i dagens RKK: Typ “Det finnes ingen fräsning utanför kyrkan”.

  Noas “bannbulla” över barnbarnet Kaanan har jag däremot aldrig riktigt förstått. Det var ju sonen Ham som begick “orättfärdigheten”!. Men, jag känner någonstans att Kaanan (d v s stora delar av Afrikas befolkning) kommer att få en kraftfull återupprättelse, för denna långa tid av missgynnande, i samband med den Messianska tiden.

  Bibeln är tämligen tyst angående “rätt tillfälle” att uttala förbannelser. Det kan bero på Guds centrala vilja: “Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.”
  (1 Tim)

  Däremot finns det på flera ställen angivet när man INTE ska uttala förbannelser:

  “Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.”
  (2 Mos 21:17)

  “Gud skall du icke häda, och över en hövding i ditt folk skall du icke uttala förbannelser.”
  (2 Mos 22:28)

  “Du skall icke uttala förbannelser över en döv, och för en blind skall du icke lägga något varpå han kan falla; du skall frukta din Gud. Jag är YHWH.
  (3 Mos 19:14)

  (I o f s har väl inte en döv så mycket ont av det, men det kan finnas andra verkningar av hårda ord)

  “Den som giver åt den fattige, honom skall intet fattas; men den som tillsluter sina ögon drabbas av mycken förbannelse.”
  (Ords 28:27)

  (Tack gode Gud för de s k EU-migranterna, d v s romerna från Bulgarien och Rumänien, som ger en tillfälle att beakta detta ord!)

  “YHWH´s förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han.”
  (Ords 3:33)

  “Uttala ej ens i din tanke förbannelser över en konung, och ej ens i din sovkammare förbannelser över en rik man; ty himmelens fåglar bära fram ditt tal, och de bevingade förkunna vad du har sagt.”
  (Pred 10:20)

  Och så här kan det vara:

  “Ditt hjärta vet ju att du själv mången gång har uttalat förbannelser över andra.”
  (Pred 7:23)

  Och så här blir det till sist:

  “Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och Hans tjänare skall tjäna Honom ”
  (Upp 22:3)

      (Reply)

 22. Ni som orkar med alla dessa böcker måste ha fått en alldeles särskild gåva och uppgift. Själv befinner jag mig fortfarande på söndagsskolenivå och när jag inte orkar med de Bibliska sanningarna sätter jag hellre på en Katten Gustav-film än att läsa religiös litteratur. Men när jag gör det (läser annat än Bibeln) försöker jag minnas att det är en människa som skriver. En del författare tycks nästan blivit som halvgudar för läsaren. Inte minst inom KK. Märkligt med tanke på hur det bara är Maria o Påven som ska gälla. För mig är det jätteknepigt att identifiera mig med olika titlar eftersom de bygger på mänskliga gärningar. Vissa saker som Luther gjorde håller jag med om men varför jag för den skull kan kalla mig Lutheran eller protestant begriper jag inte. Lutheranen ger ju faktiskt intrycket att tro mer på Luther än Bibeln i så fall! Som Kjell skriver är den engelska varianten på Luther mer KK än Luther och Kreeft beskriver visst protestanter och katoliker på ett sådant sätt att Påven själv i så fall är en protestant!

  Katten Gustav alltså….eller Bibeln. (Visst …annat också…men det är mer för att kolla läget “där ute” och om möjligt leverera lite från min söndagskola.

  Fast Svens böcker gjorde nytta i min begynnelse. Minns särskilt: Gud har auktoritet men är inte auktorär” eller liknande titel. Den betydde mycket för mig som hade en Fadersbild som mer liknar en beskrivning av Satan.

      (Reply)

 23. Ulrika,

  Jag känner människor som läser tjocka romaner på löpande band.

  När jag var tonåring läste jag gärna science fiction och natur-vetenskaplig litteratur.

  Först efter ett antal år när jag nästan helt hade försummat allt som har med bibelläsning och bön att göra fick jag nåden att bli väckt på nytt. Då uppstod det ett starkt intresse att läsa Bibeln.

  Jag bodde i Holland så det blev Bibeln på Svenska, Holländska och Engelska. Och eftersom det finns vissa skillnader i översättningarna blev det naturligt att konsultera grundtexten med hjälp av interlinjära översättningar.

  Allt eftersom man sedan lär sig av och kommer ihåg bibelns texter har man större möjlighet att bemöta opposition mot tron på Gud.

  Det kan då bli som det blev för mej att man får intresse för apologetik. Det fick jag fast jag inte ens visste att det hette så. Det bara blev så att just dessa intressanta böcker fanns på den hyllan i bokaffärer.

  Så, det handlar inte om att “orka med” sådana böcker. Det handlar om att man tycker det är intressant.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Tillbaka till bloggpostens tema.

  I Dagen finns det en artikel skriven av en kvinna som bekänner sig vara katolik.

  Hon prisar Bjärka-Säby och kallar det ett mini Taizé.

  Bjärka-Säby är ett mini-Taizé .

  Artikeln är missionerande och kan säkert leda till att några dras i riktning RKK.

  Kort citat:

  Ofta upptäcker man då hur Anden verkar också i andra samfund. Den sortens lyssnande finns i Bjärka-Säby. Det vore verkligen en synd mot den helige Ande att hindra den dialogen från att fortgå. Jesus älskar ju alla sina barn oavsett kristen konfession och han vill som sagt att vi ska vara ett i honom.

  Så nu vet du det. Om du inte gillar Bjärka-Säby så riskerar du att synda mot Anden.

  Du gissar vilken fråga jag vill ställa 🙂

  Jag ställer således den viktigaste frågan igen om vi har rätt att rekommendera läsning av någon av Dagens publikationer, eller citera bra saker som står i den tidningen!

  /Kjell

      (Reply)

 25. Kjell,

  Undra om det är den oförlåtliga synden som syftas på i citatet i ditt inlägg?
  Jag är mycket rädd för den synden.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 26. A.J.,

  Jag tror nog inte att du behöver frukta Ylva-Kristina Sjöbloms “förbannelse”.

  Det är ju ungefär samma tongångar som brukar uttalas av framgångsteologins mirakelpredikanter. Om du inte hänger med i alla galna manifestationer så riskerar du att häda Anden.

  Håll fast det du har fått så att ingen tager din krona!

  Gud har gett oss både vilja och förstånd och avsikten med det var att vi av egen vilja skall använda vårt förstånd att välja vad rätt är.

  Gud vill att vi skall mogna i våra val så följ du den inre maningen och var inte rädd att stå för det du tror på.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Läs detta och förstå hur illa det ligger till i Svedala! (Sluta sedan att förbanna EU innan ni har sopat för egen dörr!)

  Religionsdialog som gått över styr.

  Kom ihåg att den världsberömde och mest kände påven i historien vill ha dialog och ekumenik med Islam.

  Vem vill föreslå den första bannbullan?

  /Kjell

      (Reply)

 28. Tele-evangelisten John Hagee har en så kallad förkunnelse angående de så kallade “blodröda månarna”.

  Del 1

  https://www.youtube.com/watch?v=4lqk3XdMkDY

  Del 2

  https://www.youtube.com/watch?v=4OB4z6lxbTo

  Del 3

  https://www.youtube.com/watch?v=pvgAMHpXW9Q

  Guldpriset stiger! Den Ryska björnen invaderar Ukraina! Muslimerna förorsakar terror och mördar kristna! Israel kommer mer och mer i kläm!

  Oavsett om inget mer händer kan Hagee och grabbarna efteråt säga:

  Vad var det JAG sade!

  Och vad kan du och jag göra?

  Svar: Vara trogna vittnen intill änden!

  I slutet av September nästa år är “tetraden” slut. Så du måste vara orolig ungefär 18 månader nu! För det är väl det som är budskapet?

  Och innan dessa 18 månader är slut kommer det att finnas massor av andra orsaker att vara orolig.

  För den som vill göra sig bekymmer finns det alltid orsaker till övers.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Motsvarande funderingar har jag haft många gånger när det gäller politik och annat liknande – kan jag rekommendera en länk eller en bok när jag vet att författaren inte lever och tror som mig?

  Kan jag läsa böcker som “Kallocain” av Karin Boye, eller bör även den boken brännas? (Ja, vi bränner böcker vi anser vara skadliga – någon enstaka psykologibok plus många framgångsteologiska böcker värmde oss den gångna vintern.)

      (Reply)

 30. Ludvig,

  Jo, jag känner igen det där.

  Genom åren har jag rivit sönder och bränt en hel del “publikationer” och för ungefär 10 år sedan rensade jag ut alla böcker med tvivelaktigt innehåll och strimlade dem. De låg redan i en stapel på golvet en längre tid.

  Däribland fanns det några psykologiböcker.

  Men jag skall ge några exempel så att detta inte missförstås.

  En studiekamrat till min dotter hade köpt en bibel. Det visade sig vara en Jehovas Vittne översättning. Jag bad henne då att få byta ut den mot en god översättning.

  JV-bibeln fick gå upp i rök.

  Jag hittade en bok som verkade intressant. Den hette “Evangelium enligt Jesus” och utlovades vara en synoptisk samling av Jesu handlingar och uttalanden.

  Det visade sig vara en humanistisk bok som utgick ifrån att alla under vara fabler. Möjligtvis känner du till något om Bultmanns “teologi”.

  Den fick således gå upp i rök.

  Sedan är väl skiljefrågan här huruvida man skall sortera strikt på författare och utgivare.

  Första kriteriet borde vara innehåll.

  I den “syndaflod” av media-information som vi får över oss varenda dag är det nog ytterst lite (om något) som kommer från mediahus och redaktioner som har “rätt” tro, bekännelse och målsättningar.

  Synden kan man inte undvika även om man går i kloster eller blir Amish.

  Som jag skrev i artikeln: Vi är alla överens att man bör dra gränser, men vi har lite olika åsikter om var gränserna bör gå.

  Somliga vill vara ledare av renhetskommittéer och bannlysa och kättarförklara.

  Min tolkning av Bibelns budskap är att var och en bör ta sitt personliga ansvar av egen vilja.

  Synden blir man inte kvitt genom hjärntvätt (mind control) och diktatoriala sammanhang.

  /Kjell

  PS. Efter mer än 40 år utanför Sverige och utan svenskar att tala med får ni ursäkta (om ni vill, fast det inte är något tvång) att vissa ord blir försvenskad holländska eller svengelska… Har korrigerat ett ord som kunde missförstås.

  Må Herren välsigna språkkunniga kritiker som vill förstå 🙂 och ger feedback.

      (Reply)

 31. Berättar hur jag gjort så får ni bedöma.

  Stal filmen “Da vinci-koden” från ett sällskapsrum i ett vandrarhem och tog med den hem o kastade den i soptunnan. Det var mest barn som tittade på filmerna i rummet,

  Har Jehovas vittnens bibel “vid sidan av” för att kunna visa den som undrar vad de förvrängt i läran. Vid sidan av för att inte barnen ska läsa den.

  Fann filmen Änglar o demoner i Pingstkyrkans second hand och frågade kassörskan hur de kunde sälja sådant.

  Fann berättelsen av den där mannen som påstått sig vara i himlen och sett “guds förråd med reservkroppsdelar.” Tog den till kassan för att köpa ut den samtidigt som jag sade att jag skulle elda upp den och fick den då gratis. Behövde bara betala baddräkten för 10 kr:)

  Min man har en massa bråte samlat som referensmaterial. Inspelningar av Ekmans tidiga karriär mm mm. Han har fått gåvan och uppdraget att orka lyssna o läsa. Jag kreverar som bekant efter 1 minut. Kanske är det också en gåva:)

  Det som jag direkt kastar bort är sådant av hädisk och grotesk karaktär. Ingen behöver analysera den sortens.

      (Reply)

 32. Ulrika skrev: “Har Jehovas vittnens bibel “vid sidan av” för att kunna visa den som undrar vad de förvrängt i läran. Vid sidan av för att inte barnen ska läsa den.”

  Hela artikeln handlar ju om att vi var och en personligen är ansvariga.

  Det behövs inga Ayatollor, Mullor och Muftis i Evangeliska församlingar.

  Bloggposten är skriven som protest på en “wannabe Ayatolla” som deltar (deltog) i vissa bloggar.

  Naturligtvis kan du behålla din JV-bibel för att kunna varna sakligt.

  Men, om du skulle ha den i ditt normala bibliotek, och det finns dem som har förtroende för dej, och du av någon anledning skulle “falla bort”, då skulle de kunna tro att du hade den för att du gillade den.

  Det finns många olika orsaker att välja och låt Herren leda våra samveten genom Den Helige Andes inflytande att handla rätt.

  /Kjell

      (Reply)

 33. “Hela artikeln handlar ju om att vi var och en personligen är ansvariga.” Till vår hjälp har vi den Helige Ande, så det är inget omöjligt uppdrag vi fått. Herren Jesus lovade att Hjälparen skulle lära lärjungarna allt och påminna dem om allt Herren sagt till dem (Joh 14:26). Detta gäller varje lärjunge till Herren, alltså även oss.

      (Reply)

 34. Handlar detta inte lite om att skilja på synden och syndare och inse att vår kamp inte är mot kött och blod?

  Huruvida Kjell håller med eller ej vågar jag inte svara på men när han skriver: “Bloggposten är skriven som protest på en “wannabe Ayatolla” som deltar (deltog) i vissa bloggar.”

  …tycker jag mig känna igen kampen jag själv fört emellanåt då jag myntade begreppet “andliga blodhundar” i något sammanhang.

  /En som lite nu och då själv har ett “svagt hjärta” för vissa, utan att för den skull vara påväg in i dennes villolära.

  Man kan faktiskt ibland ha en förståelse utifrån ett analytiskt sinnelag varför vissa väljer den väg de väljer utan att för den skull ha tillstymmelsen till viljan att göra samma val.

  Jag förstår till exempel varför vi ser en ökande trend att konvertera till RKK, men jag drar andra slutsatser i mitt eget liv. Jag blickar idag ut över en kristenhet i djup kris. En folk som tappat “Ordet”. Som inte vet vad de tror längre. Speciellt PR där jag blev född på nytt – som tappat Guds närvaro och smörjelsen i mångt och mycket. När vi tappar Guds närvaro i våra sammanhang blir vi nakna, därför att Gud vill att vi ska vara nakna (känna oss nakna).

  Då är det lätt att leta sig om efter några fikonlöv att täcka oss med. Det är just vad de historiska kyrkorna erbjuder med sina traditioner och läroämbete. Men inte vad Gud vill. Han vill att vi hittar tillbaka till Klippan Kristus och vår nya klädnad i Honom.

  Som sagt – i vår nakenhet reagerar vi lite olika. MFS:arnas Ketriel Blad sätter på sig ett judiskt fikonlöv (konverterar till judendom) och Ulf Ekman ett katolskt fikonlöv (koverterar till katolicism).

  Andra sätter på sig olika typer av fikonlöv, dock inte vad Herren önskar.

  Dessa olika typer av villolärare kan man ha hjärta för, men ändå predika sakligt mot villoläran.

  Ja, det var my two cents i frågan 🙂

  /D

      (Reply)

 35. Daniel skriver: “Då är det lätt att leta sig om efter några fikonlöv att täcka oss med. Det är just vad de historiska kyrkorna erbjuder med sina traditioner och läroämbete.”

  Intressant med nakenheten och att inte våga visa den /våga se den utan i stället börja täcka över den. (Som om Gud inte ser den ändå:/)

  Önskar komplettera din bild med tron att en del som söker “traditionerna” även gör det för att få ordning/kontroll i ett kaos. Det tycker jag också att man kan förstå även om de ordningarna bara är ordningar till det yttre. Fast det vet “man” ju inte förrän efteråt.

      (Reply)

 36. Ulrika skrev: “Önskar komplettera din bild med tron att en del som söker “traditionerna” även gör det för att få ordning/kontroll i ett kaos.”

  Mycket viktigt påpekande!

  Nästa steg är att förstå att “tradition” inte behöver vara 1500 år, eller mer.

  Det räcker gott med 25 till 30 år för att forma en “tradition”. De som var 12 när de kom med, är 42 efter 30 år.

  Deras barn föddes kanske efter 13 år och är då mellan 15 och 20. Där har du en hel generation som kan lida av “baby duck syndrome”.

  Just detta är det mest “hotande” nu när bedragaren har lämnat LO-skutan och klättrat ombord på RKK-arken.

  Läs detta och förstå hur illa det står till. Vaddå NY pastors-utbildning?.

  Tala om tradition! Hela Kenyon-Hagin-Copeland-Ekman-paketet finns med.

  Business as usual!

  /Kjell

      (Reply)

 37. Ja, innehållet i LO,s undervisning har blivit tradition och kommer att vara basen i deras planerade högskola.

  Ambitionerna är också tradition. På 80-talet skulle de smörja hela Sverige med sina rätta andar. Nu ska de ge hela “kristen Skandinavien” akademiska poäng i smörjan. Underlaget ska även vara desamma nu som då. Får från andras hagar. På 80-talet for Lisa från Missionskyrkan och Olle från Pingstkyrkan till LO för att ta del av den stoooora tron. Nu är många av dessa får spridda ut i vinden igen och “man” tvingas ta nya tag:

  “Vi har gjort en grundlig analys av basen i svensk kristenhet för en utbildning med den här profilen. Vi tror att det finns ett tillräckligt underlag,” säger Gerdmar som är med o bygger upp LO,s högskola.

  Nytt kapital eftersökes.

  Lisas barn fick aldrig bli en andra generationens LO,are. Lisas mamma for efter Lisa och kidnappade henne ur församlingen och engagerade sig i “befria individen.” Kanske var Lisa även en av de som fick genomgå avprogrammering.

  Hur avprogrammerar man en examina i dito?

  Sammanfattningsvis ang. LO,s tradition: Stora Amerika”profeter”, Stora ambitioner (egen försörjning/status) med hjälp av törstiga får i andras hagar.

      (Reply)

 38. “C.S. Lewis…har även skrivit ett antal allegoriska böcker, egna fantasier och barnböckerna om Narnia. Jag kan inte rekommendera dessa publikationer.”

  Får jag fråga vad du har emot dessa, eller är det mer att du ogillar fiktion i allmänhet? “Från Helvetets brevskola” och “Den stora skilsmässan” tycker jag själv mycket om.

      (Reply)

 39. Jonas,

  Jag har inget emot fiction och har läst de båda böcker du nämner.

  Det finns en annan bok som heter “Till we have faces”. Där spinner han på grekiska gudasagor. Men det gäller för att vara en kristen bok. Jag hajjade den inte. Kanske för att jag tyckte den var ointressant.

  Inte heller är jag tilltalad av ockulta saker som häxor och paner och så vidare som figurerar i Narniaböckerna. Jag förstår inte blandningen av gotiska sagor och evangelium.

  Den stora skilsmässan är intressant eftersom den beskriver ett antal synder som liger oss alla nära, och hur fast man kan sitta i dessa synder. Å andra sidan är det ju ett budskap om någon slags skärseld och om helgon.

  Från helvetets brevskola är utmanande eftersom den vänder bakfram på alla resonemang.

  Men som sagt, bäst tycker jag om hans apologetiska essäer.

  Hans science fiction trilogi tycker jag är intressant också. Out of the silent planet, Pereleandra och That hideous strength.

  De flesta av hans böcker har jag dock läst på originalspråket.

  /Kjell

      (Reply)

 40. TANKEVÄCKANDE FABLER

  Kjell,

  Jag som – till skillnad mot vissa andra, harkel, harkel – gillar symbolik tycker Narnia är väldigt intressanta.

  Jag inser att vissa tycker att utombibliska fabler kan vara vilseledande, men jag är inte så säkert på detta ifråga om Narnia. Den eller de fablerna bygger nämligen, obs, inte händelserna i sig eller ens ordningen av dem, på någon direkt biblisk förebild, utan det är bibelns SJÄLVA SYMBOLSPRÅK som bäddas ner i dessa fabler. Men i fablerna är det lättare att urskilja vad symbolerna faktiskt står för, eller någon viktig poäng som förmedlas (i Bibeln) med hjälp av symbolik. Därmed är det kanske främst symbolspråket i Narnia som inspirerar läsaren att uppfatta symbolspråket också i Bibeln (men visst, en del annan “sedelärande” aspekter finns också i fabeln, och rätt tydliga anspelningar på Kristus som “Aslan” etc, men det är ofta mycket träffande och ofta mycket tankeväckande saker som inträffar när Aslan är å färde).

  Som jag har uppfattat det så vill C.S. Lewis inspirera till en del djupare reflektioner med hjälp av också Narniaböckerna.

  Jag kan avslutningsvis säga att mina (sju) barn läst Narniaböckerna, men redan som ganska unga har de även läst igenom Bibeln flera varv, och förljaktligen så fort jag säger “något religiöst” så är de snabba att korrigera mig och berätta hur det EGENTLIGEN står i Bibeln (GT eller NT spelar ingen roll). Deras nyfikenhet på Guds ord väcktes nämligen till stor del av just Narnia böckerna, och mina sidokommentarer om vad & var jag tror Lewis fick grundtankarna ifrån i de olika episoder och finurligheter han lade in i berättelserna.

  Till exempel medverkar i berättelserna djur som kunde tala, och sedan andra djur som INTE kunde tala. men detta är ofta alldeles “för djupt” för många bibelläsare, och jag tänker inte här ens antyda vad han kunde ha menat med det, utom en enda sak – bibeln är full av djur i sitt symbolregister… 🙂

  För övrigt använder jag ordet “fabler” för att inte på minsta sätt antyda att fabler är annat än fabler. Men sagor kan ju, i likhet med H C Andersens sagor, förmedla både ett och annat som man inte utan vidare kan lägga fram “på det vanliga sättet”. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 41. Rolf Lampa,

  Fördelen med uppdraget att pröva allt och behålla det goda är ju att om man inte hittar något gott behöver man inte behålla något.

  Vi får väl bara acceptera att det finns torrbollar som jag, som inte hajjar symbolspråk.

  Vad motsatsen är vet jag inte. Våtbollar som bara hajjar symbolspråk?

  Sedan finns det ju även sådana som du som hajjar både symbolspråk och raka fakta.

  Du har en viktig roll som “interface”.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Tack för era tankar. Håller med om att det finns en del att höja ögonbrynen åt i hans allegoriska böcker men jag vill minnas att även Kan man vara kristen? och, ännu mer, Om bön (Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer) innehåller en del osunt som antydningar till en tro på skärseldsläran och en del obehagliga ordval som att de kristna ska bli “mini-kristusar” vid uppståndelsen (det är åtminstone vad jag har för mig att han skrev). Här kan ni också läsa om den resa Lewis gjorde vad gäller evolution kontra skapelse, rätt intressant läsning:

  http://creation.com/cs-lewis-and-evolution

  Jag ska ta och läsa rymdtrilogin någon gång, den verkar intressant.

      (Reply)

 43. Jonas,

  Lewis var ute och cyklade när han ville jämka ihop skapelsen och evolutionen.

  Jag vill kommentera något om det där med “små kristusar”. Ordvalet är givetvis helt fel och om man tolkar det bokstavligt blir det mycket tvivelaktigt. Precis vad Lewis menade kan vi inte veta. Han kan inte tillfrågas. Det är helt korrekt att sätta frågetecken och tillfoga en not till detta.

  Men, språkbruk och seder förändras. Jag skall ge några exempel.

  1. Seder

  När jag var barn fanns det plaskdammar i parker i Sverige. Det var en sorts lekplatser för små barn. Vattnet var maximalt 30 cm djupt. Det fanns parksoffor runtom och föräldrar brukade låta sina små barn leka nakna i vattnet. Barnen fotograferades ibland av både föräldrar och andra.

  I dagens läge, med alla pedofiler, är detta helt otänkbart, men då var det oladdat och ansågs helt normalt. Fotona har flyttat från albumen till arkiven, eller är förstörda och bortkastade.

  2. Språkbruk

  Det finns en ballad som skrevs på 1600 talet. Balladen om Ebbe Skammelson. Första versen låter så här:

  Skammel han bodde på Tidön,
  Han var både rik och kåt
  Så karske åtte han söner fem,
  De två gick världen emot.

  Ordet “kåt” betydde inget annat än lycklig och glad. Det hade inget med sex att göra.

  Sådana glidningar mot mindre bra betydelser förekommer i alla språk. Jag skall ge ett exempel från engelskan:

  We have had many a gay moment together, sharing a fag or two.

  Den tidsenligt korrekta översättningen lyder: Vi har haft många glada stunder tillsammans medan vi rökte en cigarett eller två.

  I dag har både ordet “gay” och ordet “fag” blivit totalt förstörda. Själafienden gör vad han kan med språkförbustringen för att få oss att tänka fult.

  3. Kristusar

  Ordet “Kristus” (med stor bokstav) är en översättning av hebreiskans “Ha Mashiach” till grekiska. Det betyder “Den Smorde”. Praktiken var att kungar och präster smordes. Nu för tiden talas det ju om “smörjelse” både här och där i de mest olika sammanhang man kan tänka sig.

  Det kan vara intressant att notera att Bibeln talar om att Jesus och Kung David har vissa likheter. Kung David blev smord två gånger. En gång i privat i familjen, och en gång offentligt inför folket.

  Jesus kom första gången som Präst, till Guds utvalda folk = familjen, och vi väntar nu på hans andra tillkomst som Kung offentligt för hela världen.

  Men tillbaka till ett antal texter som jag förmodar att Lewis tänkte på.

  Rom. 8:29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

  1 Joh. 3:1-2 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

  1 Kor. 15:48-49 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild.

  Fil. 3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

  2 Petr. 1:3-7 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.

  Alltid viktigt att ta reda på vad någon menar när han uttrycker sig olyckligt, och alltid viktigt att ta med i beräkningen när något sades, på vilket språk och till vilka åhörare.

  Boken “Mere Christianity” innehåller de föredrag som C. S. Lewis gav i BBC radio från 1942 till 1944. Åhörarna var således både kyrkliga och sekulära vuxna i England runt tiden för andra världskrigets början.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Jonas,

  Äntligen hittar någon ny in i forumet, dammar av lite och tillför intressanta tankar!

  Har tidigare inte tagit del av NARNIA-berättelserna men i natt såg jag filmen “Häxan och Lejonet.” Det ska vara den första berättelsen i serien som skrevs men det lär finnas en del som kom senare men som utspelar sig före “Häxan och Lejonet” i tid.

  Varför tittade jag på filmen?
  1. Er dialog här i forumet inspirerade mig.
  2. Filmen hjälpte mig att hålla mig vaken under ett vakpass.
  3. Filmen fanns redan i huset på vår Bannbullahylla.

  Först blev jag alldeles fascinerad av det yngsta barnets skådespeleri. En otrolig naturbegåvning. Min blick var mest fäst på hennes skådespeleri genom hela filmen. Någonstans hade jag förutfattat att hela handlingen skulle gå ut på en kamp mellan det goda och det onda och att det var människan som skulle kämpa och ta hem kampen. Visst fick Gud ha en roll, han fick till och med utföra det avgörande slaget i kampen, men när han väl satt människorna på tronerna drog han iväg igen på obestämd tid. Förvirrande?

  Nåväl,
  Som mamma började jag med tiden undra när barnen i filmen skulle få äta men kom på att verklighetens tid stod stilla när barnen är i NARNIA så kanske var barnen inte hungriga? Men sedan kom de trots allt till en måltid där de åt glatt så då var mina bekymmer befogade ändå. Mest lättad blev jag när barnen hittade tillbaka till verkligheten och fick bli vanliga barn igen. Och efter att beundrat lillflickans skådespeleri övergick även det till bekymmer om hennes verkliga framtid. Det är ganska vanligt att skådespelarbarn med stor framgång får stora problem när de ska bli vuxna.

  Det är jättesvårt att finna bra filmer och litteratur till fictionintresserade barn. Men när ett gäng fransmän spelar “Asterix och Vikingarna” är det riktigt underhållande. Den filmen kan vi rekommendera 10-12 åringar. En rolig grej i filmen är att den visar på det komiska när människan försöker vara stark. Romer, Gallier och Vikingar faller alla på olika sätt. Jag tycker att det är fantastiskt roligt när man gör parodi på människans dumheter och avslöjar dem på komiskt vis. Jag har ingen TV men ibland tittar jag på tuben och skrattar åt när Robert Gustavsson blottar konstigheterna i Schlagerfestivalen. Och ibland tittar vi på en dansk som gör parodi på människors fascination för det ockulta. Han heter Karsten (eller om det stavas med C) och han driver med healers o andra ockulta med att spela “psykomedium.” Han är jätterolig! Du finner honom nog på tuben:)

  /Ulrika

      (Reply)

 45. Jonas,

  Tipsade om Asterix och Vikingarna men tänkte främst på Asterix och Britterna (är Vikingar i den filmen osså.)

      (Reply)

 46. Kjell,

  Om det är av intresse kan jag citera den bannbulla som påve Gregorius XVI gav Irländaren Hogan då Hogan valde att lämna den katolska läran för den Lutherska.

  Bannbullan är hämtat ur Nathan Odenviks bok “Katolska profiler” som i sin tur är hämtad ur “A Handbook of Popery”. Edinburg, 1852, James Begg.

      (Reply)

 47. Ulrika,

  Det är du givetvis fri att göra.

  Avsikten med denna artikel är dock att visa att samma “ande” eller “anda” finns bakom banbullor, fatwor och syndakataloger.

  Nämligen maktbegär hos ledare och organisationer.

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell,

  “Nämligen maktbegär hos ledare och organisationer.”

  Bannbulla från påve Gregorius XVI till Irländaren William Hogan. Ur “A Handbook of Popery” Edinburg 1852, s.151-53. James Begg.

  William Hogan hade lämnat Katolsk lära för Luthersk.

  Jag läser bannbullan i Nathan Odenviks bok “Katolska profiler.”

  “På befallning av Gud Allsmäktig, Fadern, Sonen och den helige Ande och av vår Frälsares moder och beskyddarinna, den obefläckade Jungfrun Maria, på befallning av alla himmelska krafter, änglar, ärkeänglar, troner, herravälden, makter, keruber, serafer, alla de heliga patriarkerna, profeterna, apostlarna, evangelisterna, på befallning av de heliga, som i det heliga Lammets åsyn äro befunna värdiga att sjunga de heliga martyrerna och de heliga bekännarnas sång, på befallning av alla heliga jungfrur, alla helgon, tillika med Guds heliga och utvalda – varder härmed, William Hogan, fördömd och förbannad.

  Vi bannlysa och förbanna honom från Gud Allsmäktigs heliga Kyrkas tröskel. Vi avskilja honom, på det han må bliva pinad och utlämnad med Datan och Abiram (4 Mos.16:12-14, 30-33) och med dem, som säga till Herren: “Gå bort från oss! Vi åstunda ej att vandra på dina vägar.” Såsom en eld släckes med vatten, så låt hans ljus bliva utsläckt för evigt, så framt han icke ångrar sig och giver gottgörelse. Amen.

  Må Fadern, som skapat människan, förbanna honom! Må Sonen, som led för oss, förbanna honom! Må den helige Ande, som led för oss i dopet, förbanna honom! Må det heliga korset, på vilket Kristus för vår frälsning triumferade över sina fiender, resa sig upp och förbanna honom! Må den heliga och eviga jungfrun Maria, Guds moder, förbanna honom. Må den helige Mikael, de heliga själarnas försvarare, förbanna honom! Må alla änglar, furstendömen och makter och alla himmelska härskaror förbanna honom. Må den stora mängden av patriarker och profeter förbanna honom! Må den helige Johannes Döparen, den helige Petrus, den helige Paulus, den helige Andreas och alla övriga Kristi apostlar tillsammans förbanna honom!

  Må återstoden av våra lärjungar och evangelister, som genom sin predikan omvänt mänskligheten, förbanna honom! Må den heliga och underbara skara av martyrer och bekännare, som genom sina gärningar äro befunna vara Gud Allsmäktig till behag, förbanna honom! Må den heliga kör av jungfrur, de som för Kristi ära försmått de ting, som äro i världen, fördöma och förbanna honom! Må alla helgon från världens begynnelse till eviga tidsåldrar, vilka helgon befinnas vara älskade av Gud, fördöma honom!

  Må han bliva fördömd, varhelst han vistas, vare sig i hemmet eller i stallet, i trädgården eller på fältet, på landsvägarna eller i skogarna eller i kyrkan! Må han bliva förbannad i livet och i döden! Må han bliva förbannad, då han äter och dricker, då han är hungrig och törstig, när han fastar och sover, slumrar eller sitter, i liv och arbete, i vila och åderlåtning. Må han i kroppens alla sinnen bliva förbannad! Må han bliva förbannad invärtes och utvärtes! Må han bliva förbannad i sitt förstånd och i sin hjässa, i sina tinningar, i sina ögonbryn, i sina kinder, i sina käkben, i sina näsborrar, i sina tänder och kindtänder, i sina läppar, i sina skuldror, i sina armar, i sina fingrar!

  Må han bliva förbannad i sin mun, i sitt bröst, i sitt hjärta och ända ned till själva magen! Må han bliva förbannad i sina njurar, i sina knän, i sina ben, fötter och tånaglar! Må han bliva förbannad i alla sina leder och i lemmarnas ledgångar från hjässan ända till fotabjället, på det att där ej må finnas någon hälsa! Må den levande Gudens Son med sitt majestäts hela härlighet förbanna honom! Och må himmelen med alla de makter, som där röra sig, resa sig upp emot honom, förbanna och fördöma honom, så framt han icket ångrar sig och giver gottgörelse! Amen! Så må det vara! Vare det så! Amen!”

  Det var väl bra att Gregorius inte tog i så värst……..? 🙂

      (Reply)

 49. Ulrika,

  Ur Rom 12:

  “Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar , att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

  Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla . Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

  Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den , säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud . Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
”

  Av Gregorius och William var William den som var förföljd. Gregorius både förföljde och förbannade. Med vilka rättigheter gjorde han detta mot Guds ord?

  Delen “Löna inte ont med ont” lärde mig Herren genom att göra mig sjuk en helg med svår migrän. När migränen äntligen släppte sade Herren till mig “Du ska inte löna ont med ont.” Då kände jag inte till texten. Sammanhanget var att jag hade börjat reagera fel på en blogg. Det var för ett par år sedan. När någon kastade en paj mot mig kastade jag till sist hela kylskåpet tillbaka på motståndaren. Gud gillade det inte.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *