Moloks Ande

Kanske har du sett kommentarer skrivna av signaturen Kaj Avila. Han har bland annat kommenterat hos Aletheia och fått moteld för att han inte daltar med villolärare och villoläror, utan håller sig strikt till Bibelns texter. Kaj blev anfallen med stor aggressivitet och beskylldes för att läsa Bibeln ”som fan läser Bibeln”. Tillades: Det är ett gott råd att inte bruka Bibeln på det viset, i strid mot Kärlekens Ande.

Just detta anfall fick snabbt väldigt många “gilla”.

Här följer en gästblogg av Kaj Avila. Han sätter ord på den heliga vrede de flesta av oss känner angående mördandet av små, väldigt små barn med gulliga fötter, just där de bore vara mest skyddade. De är inga cellklumpar som utgör del av moderns kropp!

Måndag 24 mars 2014 – Telegraph.co.uk – Aborted babies incinerated to heat UK hospitalsStor rubrik: Resterna av mer än 15.000 barn förbrändes som “kliniskt avfall från sjukhus i Storbritannien och en del användes som “avfall till energi-anläggningar”!!!!!

Ingress: -Kropparna av tusentals barn efter aborter och missfall förbrändes som kliniskt avfall och en del användes även för att värma sjukhus, har en utredning funnit.
Tio NHS fonder har erkänt brännandet av foster rester tillsammans med annat skräp medan två andra använde kropparna som “avfall till energi-anläggningar” för attgenerera ström för värme.

Text: Igår kväll utfärdade hälsodepartementet ett omedelbar förbud mot detta som hälsominister Dr Dan Poulter märkte “helt oacceptabelt.”
Minst 15.500 foster kvarlevor förbrändes av 27 NHS fonder under de senaste två åren, har Channel 4: s Dispatches upptäckt.

Programmet, som kommer sändas kväll, fann att föräldrar som förlorar barn i tidig graviditet var ofta behandlade utan medkänsla och hade inte rådfrågats om vad de ville skulle hända med resterna.

Egen kommentar:

-Vad ska man göra med dessa människor som gjort denna bestialiska handling?? Tänk på att barnen fördes in från ett annat sjukhus innan de brändes, för att generera energi för sjukhuset . Ipswich Hospital förfogade själv över resterna efter kremering.

Är vi tillbaka till tiden då Israel bodde runt folk för tusentals år sedan som brände barn levande till deras avgud Molok för att blidka deras gud och därigenom vinna rikedom?? Är det någon skillnad på vad moderna upplysta västerlänningar gör mot vad de gjorde då??

INTE ETT DUGG!!

Så här säger GUD om saken:

3 Mos. 18:21 Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt Molok. Du skall inte ohelga din Guds namn. Jag är HERREN.

3 Mos. 20:2-5

Du skall säga till Israels barn: Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, skall han straffas med döden. Folket i landet skall stena honom. Jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han givit en av sina avkomlingar åt Molok och orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn. Om folket i landet ser mellan fingrarna med den mannen, när han ger en av sina avkomlingar åt Molok, och inte dödar honom, då skall jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och jag skall utrota honom ur folket jämte alla dem som följt honom och i trolös avfällighet dyrkat Molok.

Gud ser INTE mellan fingrarna på dessa allvarliga brott som mänskligheten begår!

Vad är en människa värd för oss idag? När man läser vad Gud anser så är det solklart att ALLA människoliv oavsett de levt 1 minut eller 100 år har samma värde!!

Psalm 8:3-9

Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter: får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!

GUD anser att vi är människor redan i DNA stadiet och han ÄLSKAR oss oavsett hur länge vi har levt:

Psalm 139:13-16

Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

-Här ser vi att kung David genom Guds inspiration ger oss klara besked om att det är GUD som formar oss, ger oss de personliga egenskaper vi ska ha genom hans verk inuti livmodern – det är inte bara egenskaper från föräldrar som finns i vårt DNA och i våra gener utan GUD börjar forma oss redan i befruktningen!

-Hur viktigt är det inte att förstå att det behövs – ja det är en NÖDVÄNDIGHET – att en helig och rättfärdig Gud dömer mänskligheten när man så bedövat och nonchalant låter barn, fattiga, oskyldiga och sjuka bli offer i ett hjärtlöst samhälle?? Mänskligheten är djupt inne i en spiral på väg till helvetet och därför behövs en motpol som förhindrar oss att gå evigt förlorade – och kastade i en eld som ALDRIG slocknar!!!

Den motpolen ÄR Jesus Kristus – han är den enda som kan förlåta ALLT vi gjort därför att han valde att ta vårt straff på sig när han dog i vårt ställe på korset. Det finns förlåtelse för det mesta men att bränna aborterade foster för att få lite fjutt i värmepannan och utvinna något för egen vinning – där går gränsen!!

Man leker inte med en helig och rättfärdig Gud som har himlen till sin tron och jorden till sin fotapall…

-Må Gud visa oss barmhärtighet…

//Kaj Avila, gästbloggare

Länkar:

Abortions in the world – sources and methods
Number of Abortions – Abortion Counters
Facts on Induced Abortion Worldwide

Views: 56

34 thoughts on “Moloks Ande”

 1. -Det var pastor Mike Hoggard som tog upp denna artikel i sitt program Pastor Mike Online för övrigt…

      (Reply)

 2. “Det finns förlåtelse för det mesta men att bränna aborterade foster för att få lite fjutt i värmepannan och utvinna något för egen vinning – där går gränsen!!”

  Det är en allvarlig synd, men var i Skriften finner vi att det inte finns förlåtelse för detta?

  I övrigt ett bra inlägg.

      (Reply)

 3. Tack för din bloggpost Avila, den är riktigt omskakande !

  Det som också är så sjukt är att fram till vecka 18 kan en abort göras ( i Sverige) utan att kvinnan behöver tala om varför och utan tillstånd från socialstyrelsen. Det finns länder som förordar ännu senare gränser.

  Gränsen för vad som anses vara ett livsdugligt foster är satt till 22:a veckan – en praxis som baseras på gällande forskning.

  Har sett åtskilliga filmer från neonatala avdelningar där man vårdar s.k “prematurer” (för tidigt födda barn) Där sparas sannerligen varken möda eller kostnader, för att försöka rädda dessa små till livet!

  Att man på en avdelning har rättighet att abortera ett fullt livsdugligt foster och samtidigt på samma sjukhus gör allt för att rädda livet på ett för tidigt fött barn, visar på den dubbelmoral/godtycke som råder inom abort lagstiftningen.

  Gränsen mellan liv och död flyter allt mera samman i takt med den allt mer avancerade sjukvården.

  En människas värde är, och borde vara, okränkbart oavsett vilken fostervecka/mån. det lilla barnet än befinner sig i!

  /Antonia

      (Reply)

 4. Andreas skriver: “Det är en allvarlig synd, men var i Skriften finner vi att det inte finns förlåtelse för detta?”

  Matt 12:31”Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas”
  1Joh 1:9”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. “

      (Reply)

 5. Ulrika,

  Tekniskt sett stämmer det Andreas och du påpekar. Det finns dock ett ganska stort men. Det handlar om att “bekänna” sina synder.

  Om vi begränsar oss till abort-apparaten och alla som är “del-ansvariga” i dessa legaliserade mord på små, mycket små (se fötterna på bilden), människor.

  Jag säger inte att det är omöjligt att det finns några få av alla medskyldiga som kommer till besinning och kommer att bekänna synd och be om förlåtelse….

  Men jag fruktar att de är sällsynt få! (Allt medan barnmorskor som vägrar mörda barn blir avskedade!)

  Erbjudandet om frälsning finns, men oavsett hur man dövar Den Helige Ande leder det till fördärvet vad än synden var.

  Hädelse mot Anden behöver inte vara i form av ett moment, det kan lika väl vara att döva samvetets röst, långsamt i små steg, tills man inte hör något längre.

  För, som du mycket riktigt citerar:

  1 Joh. 1:9”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. “

  Men vad händer om vi vägrar att bekänna synd och i stället pläderar att vi är oskyldiga?

  Själafienden kommer att göra allt för att vi inte skall bekänna. Det kan du lita på!

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell frågar: “Men vad händer om vi vägrar att bekänna synd och i stället pläderar att vi är oskyldiga?”

  En sak som händer är att vi förhärdas mer o mer i våra hjärtan och till slut lämnar Gud den människan/slutar tala till den människan. Människan får det som hon själv vill.

      (Reply)

 7. Utan att försvara abort, så undrar jag hur du kopplar abort till offer åt Molok. Ingen som gör abort har väl en tanke på att det är ett offer till en gud, utan det handlar om egoism och bekvämlighet och ovilja att ta ansvar för sina handlingar.

      (Reply)

 8. Kjell och övriga,

  Jag är mycket rädd för “den oförlåtliga synden”.
  Kan du fördjupa lite?
  Var går gränsen för när man inte kan få förlåtelse?

  “Whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come.”

  Man kan ju tolka den texten som att det räcket med ett ord (“a word”) kan räcka för att en människa ska bli evigt oförlåten. Även om han/hon skulle ångra sig efteråt.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 9. A.J. skrev: “Var går gränsen för när man inte kan få förlåtelse?”

  När man inte längre vill ha förlåtelse tror jag man är i riskzonen.

  När man helt enkelt inte bryr sig tror jag man är i riskzonen.

  Texten du citerar måste läsas i sitt sammanhang.

  Matt. 12:22-24 Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg. Och allt folket blev utom sig av häpnad och sade: “Kanske är han Davids son?” När fariseerna hörde det, sade de: “Det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna.”

  Fariseerna förstod, men ville hindra folket att tro. Detta gjorde de mot bättre vetande för att behålla makten.

  Det var då de fick denna stränga varning av Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 10. A.J.,

  A.J,

  “Var går gränsen för när man inte kan få förlåtelse?”

  Tycker att Thor-Leif Strindberg (Bibelfrågan) förklarar detta bra!

  Han skriver: Att den “hädelse mot Anden” som Jesus varnade för är så allvarlig har inte i första hand med den yttre handlingen att göra (det behöver inte ens röra sig om något i ord uttryckt förakt), utan med det inre tillstånd, den inställning eller attityd som handlingen är ett uttryck för.

  Den inställning man har när man på fullt allvar tar avstånd från den heliga anden – när man trots att man vet bättre bemöter Guds ande med förakt – är en attityd som står i total opposition mot Gud. Det är en attityd som innebär total avsaknad av vilja att göra bättring, att börja följa Guds vilja. Och om man mot bättre vetande förkastar den helige ande så avvisar man också ofrånkomligen samtidigt Guds erbjudande om evigt liv, för det är en attityd som inte lämnar något utrymme för ånger. Den som har den inställningen ångrar sig helt enkelt inte – och eftersom det inte finns någon ånger över synden kan det heller inte bli någon förlåtelse.

  Fariséerna och de skriftlärda var på väg dit. De hade redan uttryckt sitt förakt för Jesus, avvisat hans under och anklagat honom för att vara i maskopi med djävulen.

  Jesus varnade dem, men han dömde dem inte. Det fanns fortfarande hopp. Fariséerna hade tid att tänka på saken och tid att ändra sin attityd. Många av dem gjorde det. En del försökte hjälpa Jesus att fly undan Herodes när denne var ute efter att döda honom (Luk 13:31). En hjälpte till att begrava honom (Luk 23:50-53). Några blev lärjungar efter hans uppståndelse (Apg 15:5).

  Gud kan förlåta alla synder (Ps 103:3). Till och med de människor som hjälpte till att döda Jesus Kristus kunde bli förlåtna sina synder (Luk 23:34 och Apg 2:36-38).

  “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9)
  Alla människor kan få förlåtelse. Varje synd kan bli förlåten. Men Gud kan inte förlåta en människa som inte ångrar sig, en människa som inte vill bli förlåten, en människa som vägrar att ändra sig trots att hon vet bättre.

  Men det är få människor som når det extrema stadiet. Det är oerhört få som trots att de tror på Gud och på hans ord och inser konsekvenserna av sitt handlande avsiktligt sätter sig upp emot Gud och det arbete han gör genom den heliga anden.

  Sådana människor vill inte ha evigt liv hos Gud. De vet vad Gud har gjort. De förkastar Guds erbjudande om evigt liv. De vill inte ha hans förlåtelse. De bryr sig inte ens om det. Och därför kan de inte heller få det.

  Och därmed kommer vi till själva kärnan.

  Om en människa är rädd att hon kan ha syndat mot den helige Ande – så har hon inte gjort det. Beviset finns i det faktum att hon bryr sig. Hon ångrar sig – och därför är hon också förlåten.

  Den oförlåtliga synd som Jesus talar om – hädelse mot Anden – är inte en engångssynd, en synd som är följden av en tillfällig svaghet eller okunnighet, något som sker impulsivt i ilska, utan att man tänker sig för, någonting man genast ångrar.

  Synd mot Guds ande innebär att man vänder Gud ryggen trots att man har “kommit till insikt om sanningen”, trots att man tror på Gud och är väl medveten om konsekvenserna av ett liv utan honom. En människa kan begå denna oförlåtliga synd endast om hon är fullt medveten om det faktum att hennes agerande är ett brott mot Guds vilja, inte bryr sig om att hon syndar, visar totalt förakt mot Gud genom att bryta mot hans vilja överlagt och avsiktligt och inte känner någon som helst ånger över det – trots att hon vet att det är fel!

  Den människa som på detta sätt, mot bättre vetande, har avvisat och stängt ute Guds ande oroar sig inte för sin andliga situation. Hon vill inte ha kontakt med Gud igen. Hon ångrar ingenting. Hon känner inget behov av någon förlåtelse – och kan följaktligen inte heller få någon. Hennes synd blir – och förblir – evig, på så sätt att den aldrig blir ångrad och aldrig förlåten. Och därmed blir konsekvensen också evig. (slut citat.)

  Förhärdelse är en lång process, därför står det i Ordet:

  (Hebr. 3:7) “Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, 8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. 9 Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år. 10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade: 10 Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar 11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.”

  Antikrist ande [ som varit utgjuten ända sedan syndafallet] är därför ingenting att “leka med” – han/den står i total opposition till Jesu Gudom, och vill att vi mot bättre vetande också skall göra det.

  Gud välsigne dig,

  Antonia

  * (Min fetstil)

      (Reply)

 11. SÅ skriver:”Ingen som gör abort har väl en tanke på att det är ett offer till en gud, utan det handlar om egoism och bekvämlighet och ovilja att ta ansvar för sina handlingar.”

  Visserligen. Men vilken skillnad i konsekvens blir det för offren?

  Det är när jag med Guds hjälp vill se konsekvenserna av min synd som jag börjar känna ånger som kan leda till omvändelse. Själv måste jag be Gud om hjälp att se min synd och göra upp med den på ett sätt som för mig går att hantera utifrån min situation i övrigt. Min bön är att upprättelse ska få ske på rätt sätt, i rätt tid. Att varken blunda för min synd eller att rusa iväg och göra upp med den på ett oförnuftigt sätt. “Gud hjälp mig med min synd” har varit min bön efter att jag fick en levande relation med Honom. Den Helige Ande blev levande och överbevisar mig om min synd varje dag. Eftersom det är i en redan urtrött kropp som ångerprocessen skall pågå har jag bett om hjälp att ta en bit i taget med Guds ledning.Att inse konsekvenserna av mina synder kan vara något som aldrig går ur samvetet och egentligen heller aldrig ska göra det för då kan det vara ett tecken på det utbrända samvete som Bibeln talar om. Att må dåligt av sin synd är ett friskhetstecken.

      (Reply)

 12. SÅ Gerdvall,

  Utan att ge någon en “carte blanche” vill jag nog hålla med Ulrika i det svar hon gav dej, och Kaj Avila i hans analys.

  Det är ju satans andemakter som kör samma lögner från begynnelsen.

  Att sedan Moloks präster har på sig vita rockar och har höga diplom och arbetar i sterila sjukhus, gör väl ingen andlig skillnad?

  Det är prosperity-gospelns mörka källare. Egen vinning i vinstsyfte.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Ur svenskt perspektiv (och förmodligen även Engelskt) är det lätt att tro att det är vilsna tonåringar vi talar om när vi talar abort. Senast jag hörde från statistiken fick åtminstone jag tänka om hur verkligheten ser ut. De flesta som gör abort i vårt land är nämligen kvinnor i den ålder då man normalt får barn. Kvinnor som redan fått barn och som har ordnade förutsättningar. Och det slutar inte heller vid en abort. Abort är i Sverige en “preventivmedelsmetod” som många använder sig av vid upprepade tillfällen. Strax innan jag slutade arbetet på apoteket för att gå hem och ta hand om familjen=D! som hamnat i kläm kom “dagen-efter-pillren” in i sortimentet och där hamnade jag i samma dilemma som en del barnmorskor. Hade gjort mig olycklig om jag arbetat kvar skulle jag tro. All nytta som jag gjort på arbetsplatsen innan “dagen-efter-pillren” kom hade inte räknats längre. När man inte ställer upp på kvinnans “rättigheter” är man genast en odugling. Det är riktigt synd om mina gamla kollegor som arbetar kvar på apoteket. Utöver abortpiller tvingas de numera stå och förklara hur diverse sexhjälpmedel fungerar…..Minns inte den kursen under utbildningen.

      (Reply)

 14. Antonia,

  Tack för svar angående “den oförlåtliga synden”.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 15. Bakom min gamla hemförsamling finns en soptunna för restavfall av märket “molok”. Många gånger har jag känt mig frestad att bidra till sopsorteringsviljan genom att sätta upp en lapp med texten: “Offra inget organiskt till Molok!”

      (Reply)

 16. Ludvig,

  Ludvig, din kommentar var riktigt fyndig! 🙂 Och varför inte?

  Önskar dig Guds frid,

  Antonia

      (Reply)

 17. Kjell,

  Varför dra paralleller till Moloks offer när det inte har det minsta med avgudadyrkan att göra. Det görs enbart i syfte att kunna fördömma det ännu kraftigare, men en sådan hänvisning är onödig i detta fall.
  Är dagens barnmorskor förklädda avgudapräster? Det är ett barnsligt sätt att argumentera.
  Abort är fel generellt eftersom det innebär att döda ett människoliv, inte för att det är ett avgudaoffer. Det finns extrema fall där man bör göra abort, det är när man har att välja mellan moderns och fostrets liv.
  Att du försvarar sådana överdrivna och extrema framställningar förvånar mig.
  MVH

      (Reply)

 18. SÅ Gerdvall skrev: “Att du försvarar sådana överdrivna och extrema framställningar förvånar mig.”

  Ja, det förstår jag. Du har ju i allmänhet svårt att se andliga samband.

  Det beror på att din tolkning stöder sig så starkt på antropomorfisk reduktionism.

  Avgudar och onda andar (demoner) har bara en källa och det är “lögnens fader”.

  Det kvittar om vi talar om Molok eller Afrodite, om Beliar eller Baal. Alla representerar de vinstens och njutningens religion på bekostnad av relationer.

  Det kvittar om man mördar för att slippa betala eller om man mördar för att man tror sig vinna på det. Det är samme ande bakom detta handlande.

  Att du inte kan se det förvånar mej.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Bloggposten fick mig osökt att tänka på Hitlers ugnar. Det var oönskade barn, judar och zigenare som han offrade för sin egen makts skull. Har burit med mig en fundering kring “varför zigenare”? Kanske har jag kommit ett svar på spåret nu när jag läser en hundra år gammal bok som en zigenare (och pastor) skrivit. Han skriver om zigenarnas tro och band till judarna. Hur lika vissa ceremonier var, hur de gav sina barn bibliska namn. Omvända eller inte.

      (Reply)

 20. Kjell, anser du att man skall låta modern dö om man har att välja mellan abort och hennes liv? Ja, eller nej!

      (Reply)

 21. SÅ Gerdvall,

  Det är mer än 50 år sedan jag slutade svara på hypotetiska frågor.

  En socialist-ateist klasskamrat lärde mej detta. (Den jobbiga vägen.)

  I en sådan situation skulle jag välja i bön, under tårar, och be Herren förlåta mitt val.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  En hypotetisk fråga blir aldrig aktuell i praktiken. Det scenario jag beskrev har inträffat många gånger under historien.
  Med andra ord så tillåter du abort i detta fall. Du blir då tvungen att offra till Molok. 🙂

      (Reply)

 23. SÅ skriver:”Med andra ord så tillåter du abort i detta fall”

  Nej,
  Kjell skrev:
  “I en sådan situation skulle jag välja i bön, under tårar, och be Herren förlåta mitt val.”

  Tolkar Kjells svar som att han inte tillåter det eftersom Lagen och hjärtats samvete säger till honom att det är en synd som gör att han då skulle vända sig till Gud och be om Guds Nåd. Det är definitivt inte det samma som att tillåta det själv.

  SÅ, trodde ditt samfund såg mycket strikt i dessa frågor?!
  Berätta, vilken undervisning ger ni kring Lag, synd och Nåd? Använd abort som ett konkret exempel. Börja svara själv på frågor, du som utger dig som en lärare.

      (Reply)

 24. Ulrika,

  Ulrika, Kjell skrev om att få förlåtelse för sitt val. Vilket val tror du han ville få förlåtelse för? Själv är han tydligen för feg att vilja säga det rakt ut.

  Din inställning är att abort aldrig får göras, inte ens för att rädda moderns liv.
  Då vet vi det.

      (Reply)

 25. SÅ Gerdvall skrev: “En hypotetisk fråga blir aldrig aktuell i praktiken.”

  Just det. För mej och min hustru har dilemmat, tack och lov, inte varit aktuellt och kommer inte att bli aktuellt. Vi är “till åren komna”.

  Ur denna privilegierade position handlar det inte om “feghet” att avstå från uttalanden som djupt kan såra den som har varit i denna valsituation.

  Sedan är din överdrivna radikalitet i detta lite löjlig. Artikeln handlar ju om den industrialiserade abortpraktik som finns i t.ex. Sverige.

  För egen vinnings skull offras dessa små, mycket små barn.

  De som dagligen utför dessa mord är troligen lika förhärdade som Hitlers arbetare i koncentrationslägren.

  Och den andemakt som leder till detta är densamma nu som för 5000 år sedan.

  /Kjell

      (Reply)

 26. SÅ skriver:”Din inställning är att abort aldrig får göras, inte ens för att rädda moderns liv.
  Då vet vi det.”

  Vad bygger du det påståendet på?

  Faktum är att jag nuddade vid frågeställningen själv igår. Hur jag skulle göra om det gällde mig själv, att välja mellan mitt eget liv och barnet. Hur jag tänkte kring det har jag dock ingen lust att berätta för dig idag, för du lyssnar så dåligt.

  Är du inte pigg på att undervisa mig? Vad i din undervisning bygger du dina egna ståndpunkter på?

      (Reply)

 27. Kjell,

  Bra då är vi överens.

  Värt att notera utan att bli beskylld för att offra till Molok, så nämns aldrig abort i bibeln. Eller har du hittat något om detta?
  Shalom alla Herrens älskade!

      (Reply)

 28. Det finns en relevant artikel i Dagen.

  Den handlar om en protestaktion som hölls i Bryssel. Burop och hyllningar mötte embryokampanj.

  Kort citat:

  När ”En av oss” presenterades väckte den starka känslor i EU-parlamentet i Bryssel. Bakom kampanjen står ett antal svenska aktörer och flera kyrkor.

  Motståndare viftade med plakat om kvinnors rättigheter…

  EU-kommissionen i Bryssel har tidigare mottagit över 1,7 miljoner namnunderskrifter för kampanjen och måste därför överväga ett lagförslag i frågan. Den svenska delen av medborgarinitiativet samlade dock endast in knappt 3 000 namn…

  Om de svenska protesterna hade legat på samma nivå som medeltalet för Europa så hade de varit ungefär 100 gånger så många. Alltså 300.000 namnunderskrifter.

  /Kjell

      (Reply)

 29. A.J.,
  INTE HAJAT JESU ORD
  Jag är rädd att ni inte hajat Jesu ord om att häda Anden.
  Som vanligt kollar man kontexten först. Det är uppenbart att se:
  Att se ett klart och tydligt under eller tecken som främjar det goda och ärar Gud och ändå gorma om att det är den onde som ligger bakom, det är att häda Anden. Dvs. Ett uppenbart under utfört av Jesus eller i Jesu namn och ändå kalla det demoniska är att häda Guds Ande. Inte att i oförstånd sagt något dumt eller lytt sin begärelse hädar inte Anden utan att förneka alla sina sinnen och säga att Guds uppenbara verk är av djävulsk.

      (Reply)

 30. Ursäkta telefonens egenvilja beträffande stavningen.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *