Bekymmer

Har du läst börsnoteringarna i dag?

Har du sett hur det går med guldpriset ?

Har du kollat vilken valuta som verkar säkrast?

Glöm för all del inte tetrader och månförmörkelser!

Hur mycket kommer oljan att kosta om några månader?

Kanske har de berömda olyckskorpar-profeterna rätt?

Kanske finns det en super-elit-maffia som bara vill att du förlorar allt.

Har du din skatt i bankerna?

Har du din skatt som små guldtackor under madrassen?

Läs vad Guds Ord säger om allt detta!

Visste du att världen kommer att upphöra, för dej, endera genom att du dör eller att Jesus kommer åter?

Lukas 12:15-14

Sedan sade han till dem: “Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.” Och han berättade en liknelse för dem: “En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.” Sedan sade Jesus till sina lärjungar: “Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

Filipperna 4:4-8

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder. Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära! Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus. För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänken på allt sådant.

1 Petrus 5:3-9

Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

Lukas 21:6-19

“Ni ser detta. Det skall komma dagar då här inte skall lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” Då frågade de honom: “Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?” Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.” Vidare sade han till dem: “Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

Ditt eget val! Och mitt eget val!

Klara det själv genom att köpa guld nu som strax blir värt 5 gånger så mycket?

Eller kanske helt värdelöst?

Eller lyda Guds Ord?

/Kjell

Views: 46

53 thoughts on “Bekymmer”

 1. LYDA GUDS ORD är nog säkrast ! 🙂 I alla tider !

  “Hören nu, ni rika, gråt och jämra er över det elände som skall komma över eder.
  Er rikedom är förmultnad och era kläder är uppätna av mal.
  Ert guld och silvrer är förrostat –
  ni har samlat er skatter i de yttersta dagarna..”

  GUD-fruktan med förnöjdsamhet är en stor vinning.
  Vi har inte fört något med oss in i världen
  och klart är att vi inte heller kan föra något ut ur den.
  Har vi föda och kläder, så låt oss vara nöjda med det.

  Och jag tillägger: ett varmt hus att bo i här i kalla Norden ! 🙂

  Och penningsbegäret är roten till allt ont – och många har förts bort ifrån tron p.g.a. det.

  JESUS sade: “Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara.”

  Välsignad och Glad VÄN-dag !

      (Reply)

 2. Ja, nog finns det mycket man kan bekymra sig om, och fokusera på. Vårt förstånd och våra förmågor kan leda oss bort från vår Frälsare och Herre. Vi kan fokusera på det som är omkring oss, och riskera att komma alldeles vilse, vilket jag själv vet av egen erfarenhet.

  Ett bibelord jag ofta tänker på är ur Kolosserbrevets tredje kapitel: 2. Ha ert sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. I KJV är det ännu starkare: Set your affection (=tillgivenhet, kärlek) on things above, not on things on the earth.

  Detta ord säger klart och tydligt till mig att jag inte ska fundera på oljepriset, räntorna, guldet eller något annat som hör till det jordiska. Jag fick lära mig detta den något “hårda” vägen. För flera år sedan var jag i en mycket svår ekonomisk situation. Jag räknade ut hur jag skulle komma ur denna knipa: jag skulle jobba så mycket som möjligt och på det sättet betala av alla mina skulder snabbt. Målet var att bli skuldfri på ett år. Vad hände? Ja, inte fick jag något jobb, utan var arbetslös kortare och längre perioder, och så råkade jag ut för olycksfall och blev sjuk, så min plan havererade helt. Men tänk ändå! Allt detta ledde till att jag fick lära mig något som är mer värt än allt guld, all kunskap, allt som ses som dyrbart här på jorden: jag fick erfara Guds trofasthet, kärlek och omsorg till mig! Jag lärde mig att förtrösta på Honom, inte på mig själv och min förmåga. Hur svårt det än var, och hur mörkt och krisartat det många gånger såg ut, nog grep Han in och hjälpte mig på många förunderliga sätt. Mat har alltid funnits på mitt bord, jag har inte varit hemlös, jag har kunnat klä mig och dem jag haft omsorg om. Alla mina behov har fyllts. Det har inte varit lätt, och många gånger har jag misströstat. Inte har jag gått omkring i trosvisshet, med ett leende på läpparna. Men det gör inget, Herren är lika trofast ändå!

  Ytterligare ett ord som betyder mycket för mig: Ords 3:5 Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.

      (Reply)

 3. Vet du Kjell, så fort jag ser att någon ger en analys av den ekonomiska situationen, vilken det än må vara, suckar jag och hoppar över det. Är innerligt trött på alla “om två månader kan allt braka samman pga det, det och glöm inte det där!” Hur många profetiska domedagsscenario har inte framställts och passerats?

  Därför är det som du skriver bättre att hålla sig till Ordet. Att skrämma upp sig själv och andra främjar inte någon.

  Visst kommer mycket att hända, men hur och när vet ingen. Spelar väl heller ingen roll. Det är inte det som är vårt fokus. Det händer när det händer. Var dag har nog av sin egen dynga. Oavsett tetrader och månförmörkelser.

      (Reply)

 4. Vaksamhet aldrig fel

  MS skrev; “Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta…” osv.

  Håller med. Men alla Guds ord har också ett passande sammanhang. Jag tror att vi ALLTID skall förtrösta på Herren, med att det samtidigt vore ovisligt av oss att inte räkna med att vi mister våra liv om vi gör det.

  Versens slutdel lyder ju “… Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna” vilket kanske skulle uppfattas som en ren förolämpning om vi sade detta till t.ex. de kristna i Homs (som ännu lever)

  Men, jag tror att vi i själva verket båda delar uppfattning om detta, så vi kan lämna det och går vidare till det jag vill lyfta fram i detta inlägg: Det mindre framgångsrika bibeltolkningsreceptet att forma sin teologi (inklusive eskatologin) enbart efter egna personliga historiska erfarenheter.

  Precis av samma anledning som många “rusat iväg” och alltför snabbt dragit alltför långt gångna slutsatser om samtidens tecken samt tidpunkter för att farhågorna skall besannas, precis samma sak gäller det rakt omvända förhållandet. Många går för långt och upphör helt att beakta att “denna tidsålder går mot sitt slut”. Och vissa lever då som om de aldrig skulle dö, eller som om inte materiella välsignelser och trygghet kan tas ifrån oss och utmynna i kaos redan i morgon.

  Dock finns en viktig poäng i den citerade versen ÄVEN om kaos skulle bryta ut i morgon, och det är att den som har det bra just nu (alla kristna har det inte bra just nu) istället kan känna en djup tacksamhet för varje dag av fred och trygghet.

  Svårigheterna under förföljelse, krig eller “ofärdstider” är dock i princip omöjliga att föreställa sig för den som bara haft det bra, men förtröstan på Herren får ta stöd också i vittnesmålen från dem som tidigare haft det svårt och som kan vittna om att Gud hjälpt dem, inte BORT från svårigheterna, men IGENOM dem. Och det är detta Gud vill att vi skall göra – ställa oss mentalt beredda på svårigheter. Så att vi inte krossas av missmod om och när sådant kommer.

  Inte BORT från svårigheterna, men IGENOM dem.

  Världshistorien är som bekant en aning längre än enskilda personers livslängd osv, och Herren själv uppmanar oss till vaksamhet och att försöka bedöma tiden vi lever i. Vi har ingen anledning att tro att det avfall och den orättfärdighet som genomsyrar västvärlden just nu inte skulle kunna medföra svåra konsekvenser i form av instabilitet och rent av kaos.

  Sovjetunionens fall förutsagt
  För egen del slutade jag för många år sedan fundera på detta med ändetidsprofetiorna. Jag upplevde ungefär som du – att det är en enda röra i alla fall. Men några saker gjorde att jag ändrade inställning (vilket dock inte betyder att jag förstår profetiorna bättre än andra, jag bara följer med lite mer uppmärksamt). Och det var min far som redan i slutet av sjuttiotalet (eller kanske var det i början av åttiotalet) plötsligt påstod att Sovjetunionen kommer att falla samma och upplösas helt. Min far dog den 22:a Juni 2009.

  Olyckligtvis har vi många bekanta i finska Österbotten. Min egen morfar bodde där och dog under kriget, och min far blev i princip idiotförklarad av många bekanta där (de som vet hur finnarna såg på ryssen fram till helt nyligen kan ana vilka känslor som rördes upp, särskilt bland dem som ännu minns de nära anhöriga som dog i kriget).

  Men hursomhelst, sedan föll muren.

  Olyckligtvis påstod min far plötsligt även att Palme mördades av polisen. Dock inte innan mordet men strax efter. Min far bodde då uppe i nordligaste Norrbotten och hade “sett” komplotten kring mordet. Tokstämpel igen (jag intog för min del dock en “försiktigt avvaktande” attityd).

  Min far berättade förnamnet på en av poliserna åt mig. Och ni har säkert läst hur Leif G Person nyligen gick ut och påstod att han var övertygad om att polisen mördade Palme.

  Well, saken är därmed visserligen inte slutligen avgjord, men den som lever får väl se. Min far berättade flera saker och nästan alla dessa saker har inträffat exakt så som han förutsade. Nästan alla. Han gav dock aldrig några datum för någon av de saker han förutsade, så det som hittills inträffade det inträffade när den “rätta tiden” var inne.

  Lojalitet in blanco
  Min far såg även saker som berör ämnet för blogginlägget, och jag rekommenderar att inte ha en vårdslös inställning till varningstecknen som redan länge visat sig och som garvade ekonomer sedan länge inser att pekar på en kommande ekonomisk kollaps.

  Skuldväxelsystemet kan hursomhelst inte ersättas av den prisstegring på guld som diagrammet visar på – det kan bara (men detta är min gissning) ersättas av ett ANNAT skuldväxelsystem. Och den förbindelse som då kan bli aktuell skulle kunna bli, inte specifika skuldbelopp eftersom skuldväxelsystemet nyss kollapsade (penningsystemet bygger alltså på skuldväxlar idag), utan varför inte en “total och livsomfattande lojalitetsförbindelse in blanco” i stället ? Dvs, du förbinder dig att göra ALLT du kan, med ditt liv, dina tillgångar, ditt arbete, all din tid, allt du har, för att stödja ett nytt system enbart i syfte att (panik)rädda världen från att sjunka ner i totalt kaos.

  Och den som INTE ställer upp på detta, skulle då förstås inte heller kunna interagera med systemet och därmed varken kunna köpa eller sälja.

  Bara en tanke. Den som lever får se.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. Rolf Lampa,

  Det var inte min avsikt att säga att vi skall vara liknöjda och strunta i tidstecknen.

  Men det verkar finnas två diken i bloggarna 🙂

  Ända sedan 2007 har man varje år, när hösthögtiderna närmar sig, börjat spekulera om det kanske är nu vedermödan börjar.

  Om det sedan trasslar till sig på börserna och vi får solförmörkelser kraxar olyckskorparna extra mycket. Guldpriser och valutakurser och allt annat som det spekuleras i istället för det som kan föda jordens befolkning.

  Jag minns ju när bensinpriset i Sverige höjdes från 75 öre per liter till hela 85 öre.

  När jag var barn hände det till och med att bensinen ransonerades.

  I början på 70-talet trodde jag och många andra att oljekrisen betydde att det var dags att vandra och cykla, eller ta bussen. Jag gjorde det några månader men orkade inte hålla ut.

  I Holland stiftades en temporär lag om “bilfria söndagar” i en annan oljekris. Knasigt tyckte vi svenskar. Men om man vet att det bilas ordentligt på söndagrana i Holland blir det begripligt. Man besöker familjen och gör utflykter.

  Nu spås det att guldpriset kommer att femdubblas. Så ta ut dina sparpengar och köp guld. Men om jag inte minns fel så står det i Guds Ord att guldet kommer att bli värdelöst. Gatstenar i himmelen är gjorda av guld 🙂

  Visst är det nog så att vi kanske (troligen?) kommer att få vara med om vedermödans crescendo. Men vad hjälper det en människa att grubbla och göra sig bekymmer om detta i förväg?

  Ha ett sunt förråd av pengar och varor hemma. Inget bunkrande! Försök så vitt möjligt att vara skuldfri.

  2007 på nyårsnatten bröt det ut inbördeskrig här, där jag bor. Det var otäckt. Man kunde inte vara ute och man kunde inte resa. Det behövdes kommunikation med människor utanför hemmets murar för att veta om man kunde åka till staden och köpa förnödenheter.

  På några få dagar var alla hyllor tömda i affärerna. Allt kostade minst 3 gånger så mycket och vissa saker 50 gånger så mycket.

  Ingen chans att hämta cash på banken. Telefonsamtal 20 gånger dyrare. Ingen bensin. Vägar blockerade. Banditer terroriserade hela stadsdelar.

  Och vet du vad som hände? Helt orealistiskt och oväntat blev jag lugn som en ko!

  Det får gärna dröja tills något sådant händer igen, men när det händer visar det sig vad förtroendet är värt.

  Ingen som helst anledning att göra sig bekymmer i förväg.

  80% av det man planerar för kommer inte att hända, och istället händer det massor som man inte hade kunnat ana.

  Men det finns en som vet, och Honom kan vi ha förtroende för.

  /Kjell

      (Reply)

 6. En rätt förtröstan

  Kjell skrev: “Ha ett sunt förråd av pengar och varor hemma.

  (Ser skamsen ut).

  Inget bunkrande!

  Check.

  Försök så vitt möjligt att vara skuldfri.

  Check.

  …det finns en som vet, och Honom kan vi ha förtroende för.

  Check!

  Säger som Stig Melin: Amen till din post.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Tror nästan den största delen svenskar är skuldsatta på något sätt. Studieskuld, huslån, billån. Förvisso kan nog rätt många bli skuldfria om man säljer huset och sätter sig i en lägenhet. Samt byter till en billigare bil.

  Tror inte på att skuldsätta sig för mycket men tror inte heller det är fel att ta exempelvis huslån. Har iaf inte upplevt det som fel ännu.

  Bunkra mat? Ja kanske det om man ser något stort närma sig, men annars ser jag ingen mening med det. Skulle det vara aktuellt hoppas jag Herren talar om detta för en. Tills vidare kan man nog sitta lugnt i båten.

      (Reply)

 8. Andreas Frost,

  Ja, köpa ett hus är det nog inte många som kan utan att ta ett lån. Och studielån var i alla fall på min tid standard. Hur det är nu vet jag givetvis inte.

  Nu kan väl både studier och hus ses som investering. Men detta gäller inte för bilen. En bil är inte en investering utan en konsumtionsvara. Sådana lån bör man om möjligt undvika och/eller avlossa.

  Bunkra mat är ingen god ide, men om det finns saker man ändå använder nästan dagligen, och om dessa är hållbara, då hindrar inget att man har ett rimligt förråd.

  Ett exempel i vårt fall är ris. Vi har ju hand om ett antal barn och något måste man äta.

  När den nya skörden är klar och priserna är bra brukar vi köpa en hundrakilos säck med ris. Det står sig bra och blir i längden även billigare.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Bra svar.

  Nej bil är verkligen ingen investering. Det kan alla bilägare stämma in i. Värdet sjunker konstant, man får dessutom laga den, serva den, besiktiga den. Lägg ihop detta med lånet och du hamnar på en saftig summa pengar. Många är dock illa tvugna att äga en bil men det är väl sunt att inte ta för stort lån. Känns mer än det smakar.

      (Reply)

 10. MS skrev: “Set your affection (=tillgivenhet, kärlek) on things above, not on things on the earth.”

  Med det citatet blir du knappast populär hos trosförkunnare och HRM-are som båda har sina mål och sina horisonter här i denna världen.

  Det är gott att av hjärtat kunna stämma in med Paulus: “Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig; jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.” (Fil. 4)

  /Kjell

      (Reply)

 11. Har någon tagit sig tid att studera om det här med sol- & månförmörkelser verkligen stämmer? Finns det ens bibliska belägg och visar historian på att det stämmer?

  Jag är skeptisk till detta. Att det dessutom verkar komma från Mark Biltz gör inte saken bättre.

      (Reply)

 12. Andreas Frost,

  Om du kollar tetraderna och deras sammanhang med Israel som stat och Jerusalem som odelad stad så kommer du att upptäcka att man räknar med ganska stora marginaler.

  Det ligger flera månader mellan händelserna och tetraderna plus och minus.

  Dessutom tycker jag faktiskt att de finns relevans i påståendet att profetiorna är uttalade över Israel, så om tetraderna skulle ha relevans borde de vara tydligt synliga i Israel.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Stora marginaler? Ja, jag läste nånstans att själva varningen (för det är väl bla det som är syftet, att varna?) kom så sent som ett år efter händelsen. Om Gud skulle varna borde det vara utom allt tvivel att Gud varnar INNAN något hemskt inträffar.

      (Reply)

 14. Andreas Frost,

  Känner du till termen “inumerate”?

  Annars kan du googla. Enligt uppgift är mer än 50% av ungdomar som avlagt “studentexamen” inumerate. (Gissa vad detta innebär för världens totala befolkning!)

  Alla sådana kan man lura med nummerologi och conspiracy-teorier. Gissa om Antikrist kommer att få en lätt uppgift att övertyga folk.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Visst kan det vara lockande, nästan lite magiskt att hålla på med sånt här. Men jag finner inget i Skriften som säger att man med hjälp av blodröda månar kan förutspå när Messias kommer tillbaka.

      (Reply)

 16. Andreas Frost,

  Jesu egna ord är ju att “i en stund när ingen förväntar sig det” så kommer han tillbaka.

  Så vitt jag kan se finns det bara en förklaring på detta.

  Alla tror redan att han har kommit.

  “Om de säger att han är” här eller där “gå inte dit”!

  När det sker på riktigt kommer alla att veta att det har skett. Som blixten lyser från öster till väster.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Ja, det är viktigt att hålla i minnet. Här gäller det att va på sin vakt. De som tror vi slipper se Antikrist blir så klart ännu lättare att lura.

  Det är som det alltid varit, håll dig till sanningen så blir du inte bedragen.

      (Reply)

 18. Kjell,

  Kjell, kom å tänka på nåt Reichmann sa, att vid tidens ände ser det ut som att Jesus och satan bytt plats. Det kan ju vara en förklaring till att man tror att Jesus redan har kommit. Dock är ju antikrist laglös, men detta ser kanske människorna mellan fingrarna på då antikrist kanske gör en massa tecken och under. Mja…några tankar bara.

      (Reply)

 19. Andreas Frost skrev: “Dock är ju antikrist laglös, men detta ser kanske människorna mellan fingrarna på då antikrist kanske gör en massa tecken och under. ”

  Det behövs inte ens äkta under och tecken. Det räcker med att man skryter om sådana. För riktiga under och stora väckelser sker bara där du inte är! På andra sidan om jordgloben.

  Du behöver inte söka länge bland de stora, jättestora, förkunnarna som flyger jorden runt i lyx, innan du hittar korruption, sexskandaler, skumma finansiella transaktioner och mycket mer.

  De stora massorna är redan “kokade grodor”.

  Allt är krattat och klart i manegen!

  Och det blir bara knäppare hela tiden: US church allows nude worship.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell, ja, det blir bara knäppare hela tiden. Och tänk att man kan hitta på vad som helst och säga att så står det i Bibeln, för att rättfärdiggöra galenskapen.

  Var månde detta sluta? Jo, med Jesu återkomst! Jag längtar.

      (Reply)

 21. Kjell,

  Sjukt! Snart kommer tillbedjan med sex på altaret. För det stannar inte med enbart nakna besökare.

  David Wilkerson har väl profeterat om detta med orgier som en sorts tillbedjan?

      (Reply)

 22. Andreas Frost skrev: “orgier som en sorts tillbedjan”

  Det är ju det man sysslar med i flera “avgudareligioner” och i satanismen. Och i alla fall i Afrika är det praxis att pastorer och biskopar från trosförkunnelsens ministries har massor av flickvänner. En del av dessa gifta kvinnor i församlingen.

  Även på apostlarnas tid fanns det “tempeltärnor”. Man kunde således legitimera besöket till en prostituerad genom att deltaga i en rit i templet.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Tack, dyrbara bröder, för att ni för ämnet på tal.
  Jag tillhör en av de många som låtit mig faschineras av ‘upptäckten’ om blodsmånar och högtidsdagar. Så som Biltz presenterar saken, så (okunnig i ämnet som jag är) har jag tänkt att det inte kan vara en tillfällighet. Han får det ju att låta så sensationellt!

  Men det har ända från första början bekymrat mig att just Mark Biltz (en judaist) skulle vara Guds utvalda redskap när det gäller att presentera dessa sensationella sammanträffanden. Så på grund av budbäraren har jag hela tiden varit en smula tveksam till det hela, men har låtit det ligga på hyllan tills vidare.

  Kjell, självklart har du rätt i, att om det ska vara ett tecken för Israel, så måste det rimligtvis kunna observeras från Jerusalem.

  Och Andreas, självklart har du rätt i, att om det ska vara en varning, så måste det rimligtvis föregå händelserna ifråga!

  Tänk, att jag aldrig ens kom så långt, att jag tänkte på det! Jag lät mig imponeras tillräckligt mycket för att släppa på vaksamheten. (Fy, vad lätt det är.)
  Återigen ser jag hur min lilla, initiella varningslampa, visade sig stämma.
  (Herren talar till oss i en stilla röst, som vi kan välja att registrera, eller ignorera…)

      (Reply)

 24. Apropå naken-kyrka: David Wilkerson beskrev ju i sin framtidsvision hur nakendans kommer att accepteras som tillbedjan i vissa kyrkor.
  Men jag tror detta är mest perifera företeelser. De riktiga fallgroparna finns ‘closer to home’, och därmed inte lika lätta att urskönja som tokerier.

      (Reply)

 25. Ingela,

  I princip räcker väl Jesu egna ord….

  Luk 12:40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

  Så när massor av människor börjar vänta sig det kommer han inte!

  Eller, med en seriösare infallsvinkel… Sluta spekulera angående tider.

  Tiden är Guds bäst bevarade hemlighet och ingen, ingen, ingen kommer att knäcka denna hemlighet innan Gud själv släpper loss fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Vet inte om man säger ‘oxymoron’ på svenska, men ‘snake salvation’…?!
  Man behöver inte läsa mer än tre kapitel in i Bibeln för att fatta att snake = bad!

      (Reply)

 27. Den välkände konspiratorikern och olyckskorpen “Rune J” skrev en protest mot Andreas bloggpost angående tetraderna. Jag citerar Runes inledning och avslutning:

  Man blir bara trött när man ser ett sådan här klipp. Så många vändningar och tvistningar för att försöka bevisa något som de ändå misslyckas med. En sådant här klipp produceras endast för att vilseleda Guds folk i den sista tiden.
  !!!bortklippt!!!
  Nej, ett sådant här klipp är utlagt av krafter som vill mörklägga sanningen på samma sätt som vi nu sker allt mer villospår inom många kyrkor.

  Man baxnar för denna slutledning!

  Det Rune påstår är således att om man tvivlar på Biltz teorier, och törs säga det, så mörklägger man sanningen, vilseleder Guds folk och introducerar villospår.

  Detta skulle kanske stämma om Biltz ord vore profetiska i stil med “Så säger Herren, HERREN……..”

  Så nu vet ni det. Om ni visar med astronomiska och bibliska fakta att någons teori haltar gör ni er skyldiga till villolära!

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Det var hårda ord av Rune. Gjorde faktiskt ont i mig i läsa hans slutkläm.

  Jag var beredd på att en del (rätt många?) skulle ta illa vid sig om man påstod att Biltz lära inte höll måttet. Rune har skrivit, om jag inte minns fel, rätt mycket om Biltz lära. Jag förstår om det tar extra hårt på en sådan person.

  Min förhoppning är att folk själva ska undersöka “månläran” och inte köpa den rakt av enbart för att det är lite häftigt och för att läran verkar så vattentät.

  Denna nya lära från Biltz har aldrig riktigt tilltalat mig. Den har verkat luddig, avancerad, svårgreppad osv. Nej, har aldrig kännt någon ro över läran. Och jag är nog inte så ensam om att ha svårt att acceptera denna upptäckt av Mark Biltz.

      (Reply)

 29. Kjell:
  Har inte “köpt” dessa teorier om de blodröda månarna och Mark Blitz som det hänvisas till. Vem är han egentligen? Är han naturvetenskapligt skolad?
  Många saker finns det ju en naturlig förklaring till, även om inte allmänheten känner till det. Att månen ser röd ut, torde väl vara att läget är sådant att bara det infraröda ljuset går fram? Vad är det riktigt märkvärdiga? Tycker inte det stämmer med bibelordet Upp 6:8 heller…
  Jag skulle uppskatta om du kunde ge en naturvetenskaplig förklaring till detta med “tetrader”, så att jag i min tur kan förklara vidare på ett bättre sätt ( har läst några få poäng i Astronomi, men längesen). Nu har jag personer som läst om dessa blodröda månar och som blivit rädda. Senast i helgen som var kom det upp på tapeten, och jag menade att det fanns naturlig naturvetenskaplig förklaring till det och att jag starkt ifrågasatte källan till dessa uppgifter… Jag behöver lite mer kött på benen…

      (Reply)

 30. Ingela,

  Ingela,

  Här är en lista som man kan använda om den röda varningslampan blinkar för svagt! Såg att du var inne på vissa av punkterna. 🙂

  (The Blood Moon Mania
  Legitimate Sign or Hype?
  by Dr. David R. Reagan)

  “In 2008 the pastor of a congregation in Tacoma, Washington, by the name of Mark Biltz, began to teach that the Second Coming of the Messiah might occur in the Fall of 2015. He based this prediction on the pattern of an astronomical phenomenon that he had discovered. His speculation was picked up immediately by the Bible prophecy sensationalists who specialize in playing around with such matters. The result was that Pastor Biltz’s theory became an Internet sensation.
  The basis of his theory — and not his conclusion — has now been given legitimacy by the publication of Pastor John Hagee’s book, Four Blood Moons. 1Red Flags But is Mark Biltz’s theory really legitimate? The first red flag of caution that must be considered is the source of the theory. Mark Biltz is involved in what is called the Hebrew Roots Movement.2 This is an anti-Christian, Judaizing movement. Its members have done everything they can to delegitimize the writings of the Apostle Paul because of his teaching that the Law of Moses was invalidated by the Cross.3
  The second red flag is that Biltz is involved in date setting. Both Matthew 24:36 and Matthew 25:13 state that we cannot know the day or hour of the Lord’s return. With regard to the parable of the wise and foolish virgins contained in Matthew 25:1-13, Biltz dismisses Jesus’ warning in verse 13 that no one can know the day or hour of His return. He does this by arguing that it is directed at the foolish virgins, and not the wise ones.4 Yet, there is nothing in the parable to substantiate this conclusion.
  With regard to Jesus’ similar statement in Matthew 24:36, Biltz tries to explain it away by saying it is a reference to the Feast of Trumpets because although there is a yearly date for this feast, no one knows for certain when it will actually begin because its beginning is dependent on the sighting of a new moon.5 Again, there is no justification in the context of the this verse for such a bizarre interpretation. A third red flag is the fact that there is no way the Second Coming could occur in the Fall of 2015 because there are too many prophecies that must be fulfilled before the Lord’s return. To name a few:

  The Rapture of the Church must occur.
  The seven year period called the Tribulation must take place.
  The Jewish Temple must be rebuilt.
  The Antichrist must be revealed.
  A second Jewish holocaust must occur.”

  Om man skall tolka Biltz teori bokstavligen, vilket han verkar göra, så bör han vara en pre tribbare! I sådana fall är risken stor att man även tolkar Antikrists ankomst som om det vore HERRENS!

  /Antonia

      (Reply)

 31. Sanna skrev: “Nu har jag personer som läst om dessa blodröda månar och som blivit rädda.”

  Din frågeställning är mycket komplex så du får förlåta mej att det blir långt.

  Låt oss börja med en väsentlig sak. Det finns inget som hindrar Gud från att uppenbara saker genom naturliga, astronomiska fenomen.

  Hela universum är designat som en gigantisk, otroligt exakt klocka. Det har Gud gjort med avsikt.

  1 Mos. 1:14-18

  Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så.

  Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

  Titta nu noggrannt på den citerade texten, då skall du se att det handlar om en så kallad “kiasm”. Det vill säga att man säger samma sak två gånger med lite olika ord och ofta i lite olika ordning.

  Det som i första rundan har översatts med “särskilda tider, dagar och år” låter ordagrannt så: “tecken för möten och för dagar och år”. Ordet “möten” är ordet “modaim”, detta ord används i samband med Herrens högtider och Sabbat.

  Det Gud säger här är att han skapade universum med sådan precision att sol och måne och resten av himlakropparna kan användas som en klocka och kalender med stor precision.

  Så om du frågar: “Visste Gud för nästan 6000 år sedan att det skulle bli en “tetrad” i de två år som vi kallar 2014 och 2015?”; då blir svaret ett otvetydigt JA!

  Om du frågar: “Är tetraden en slump?”; då blir svaret ett otvetydigt NEJ!

  Om du frågar: “Är tetraden “övernaturlig”?; även då blir svaret ett otvetydigt NEJ!

  Och om du då till sist frågar: “Vill Gud säga oss något genom denna “tetrad”?; då blir det enda ärliga svaret “vi vet inte”!

  Sedan då frågan om det är väldigt speciellt med månförmörkelse på påsken och/eller lövhyddohögtiden.

  Pesach (hebr. פֶּסַח), den judiska påsken, “det osyrade brödets högtid”, firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste judiska högtiderna. Det firas samma dag varje år i den judiska kalendern, nämligen den 15:e Nisan (se Andra Mosebok 12:6).

  Shavuot, veckofesten, firas sju veckor efter pesach och varar under två dagar. Shavuot betyder just veckor. Ursprungligen var shavuot en skördefest men har under årens lopp fått en djupare mening som en helg som firas till minnet av den dagen då Israels folk fick Torahn av Gud vid berget Sinai. Lägg märke till att 7 veckor är 49 dagar. Alltså sammanfaller denna högtid med det vi kallar Pingst

  Sukkot (hebreiska סוכות) el. lövhyddofesten är en judisk högtid som årligen infaller den 15 tishri i den judiska kalendern, vilket motsvarar sent i månaden september eller tidiga oktober, och varar sju dagar, samt avslutas med ytterligare två helgdagar, shemini atzeret och simchat Tora. Sukkot är plural av hebreiskans “sukka”, hydda, vilket är högtidens viktigaste symbol.

  Rosh ha-shana (hebreiska: ראש השנה, roš haššaná, ung. “årets huvud”) är den judiska högtid då judarna firar sitt nyår. Rosh hashana firas på första och andra dagen av den judiska månaden tishri, det vill säga i september eller oktober. Den kallas även åminnelsedagen eller shofar.

  Nu är det så att totala månförmörkelser bara kan inträffa den 15:de i de judiska månaderna, det vill säga när månen är full. Så om det blir total månförmörkelse i Tishri eller Nisan så sammanfaller det alltid med just Lövhyddofesten och Påsken.

  Vidare är det så att totala solförmörkelser bara kan ske den sista dagen eller den första dagen av de judiska månaderna. Så det betyder att Shavuot och Rosh ha-shana kan sammanfalla med totala solförmörkelser.

  Titta nu på följade bild som är sammanställd av tetradpredikanterna. Jag har ändrat texten till svenska, men bilden är samma som de presenterar. (Originalbilden kan du se här: 6 påstådda tetrader.)

  Det finns en “oärlighet” inbyggd i bilden. Ser du den? Det ser ut som 6 olika händelser, men det är i verkligheten “bara” 4, för man har representerat påsken år 33 med 3 bilder. Och en sak vet vi med säkerhet. Det var inte en astronomisk solförmörkelse som inträffade från klocka 12 till klocka 3 när Jesus korsfästes. Det är nämligen en astronomisk omöjlighet.

  Låt oss nu titta på den bild som man ger största trovärdighet till.

  Från Januari till och med Juli 1949 pågick förhandlingar och de omringande arabländerna skrev på avtal om vapenstillestånd.

  Det så kallade sexdagarskriget pågick i början på Juni 1967.

  Som du ser finns det en likhet. Det fanns en “blodmåne” innan vapenstilleståndet och sexdagarskriget.

  Men, och det är inte något litet men…. Titta nu på följande data:

  Där finns tidsangivelser för “blood moons” som man kan (eller skulle kunna) se dem från Jerusalem. Röd text betyder att man inte kan se dem!

  Endast den från påsken 1950 kunde man se i Jerusalem. Så om det var ett tecken var det bara ett tecken för NASA om de hade dessa beräkningar då.

  Kolla sedan situationen för 1967 och 1968. Inte en enda blodmåne synlig i Jerusalem!

  Men kanske byggde Gud bara bakgrunden för den uppenbarelse han sedan gav Biltz? Låt oss kolla den så kallade tetraden för 2014 0ch 2015.

  Först tabellen ovan, där kan man se att man med knapp nöd kan se blodmånen vid Sukkot 2015. Tetrad? Jovisst, astronomiskt sett, men till nytta för vem?

  Låt oss sedan kolla vilken bild man ger för detta:

  Lägg nu märke till den solförmörkelse man säger skall förekomma den 20:nde Mars 2015, och att man säger att detta sammanträffar med Israels Nyår! Det stämmer inte alls. Är detta bara lögn och manipulation, eller är det olycksfall i arbetet?

  Var och en må själv bedöma. Min personliga övertygelse är att det räcker att lyssna på Paulus förmanande av Tessalonikerna.

  1 Tess. 5:1-6

  Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv; I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till; låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

  Och vi lägger till Luk 12:40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

  Det ord som översatts med ”behövligt” i 1 Tess. 5:1 används på flera ställen i Bibeln och kan även översättas med ”höves”. Det talar om saker som gränsar till det olovliga. Jämför följande text där samma ord användes: Mat 11:25 Vid den tiden talade Jesus och sade: ”Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.”

  Det Paulus således hävdar i 1 Tess. 5 är inte att vi som inte lever i mörker har möjligheten att räkna ut när Jesus kommer tillbaka. Nej, det Paulus uppmanar oss till är att alltid vara redo att möta honom, vare sig det sker när vi dör eller det sker när han kommer tillbaka.

  Dina vänner behöver således alls inte vara rädda. Allt de behöver göra är att överlåta sina liv i Herrens hand och vara redo att möta honom när som helst. För om det händer genom att vi dör eller genom att han återvänder är av mindre vikt. Det kommer att hända och för min del säger jag:

  Amen, kom med hast Herre Jesus!

  /Kjell

      (Reply)

 32. Andreas Frost skrev: “Rune har skrivit, om jag inte minns fel, rätt mycket om Biltz lära. Jag förstår om det tar extra hårt på en sådan person.”

  De tre svåraste sakerna för en människa att säga är:

  1. Förlåt.

  2. Jag hade fel.

  3. Jag vet inte.

  Fast det finns tack och lov frälsning från denna snara 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 33. Sanna,

  Som ett litet tillägg till mitt lååååååååååånga svar ovan vill jag citera kören på en sång vi sjöng i “strängmusiken” när jag var tonåring och sjöng med och spelade gitarr, banjo och kontrabas….

  O, himmelska, levande, saliga tro,
  Och tillit till levande Gud,
  Du skänker mej hopp,
  Och jag tager med ro,
  Förgängelsens lagar och bud!

  Det håller fortfarande!

  /Kjell

      (Reply)

 34. Det finns något jag måste tillägga för att vara opartisk vad gäller tetraderna.

  Efter att NASA’s eclipse-sajt hade stängts har man sedan öppnat igen och publicerat följande:

  Vilket sammanfaller med påsk.

  Vilket sammanfaller med lövhyddohögtiden.

  Enligt ovanstående kartor och data är således dessa “blod-månar” synliga i Israel.

  KORREKTION: Se Andreas kommentar. Dessa blodmånar är således inte synliga i Israel!

  Med solförmörkelserna är det “sämre” ställt.

  och

  Vill man se dessa måste man åka till Sydpolen, kanske Australien och sedan Kanada.

  Vad än detta må betyda.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Kjell,

  Angående tetradbilderna så tror jag du missförstått dem. Det gjorde jag också först. Tänkte mig att den blodröda månen representerades av det mörka på kartbilden. Men jag tror de har menat tvärtom, dvs att det mörkar är där man INTE kan se månförmörkelsen.

  Till vänster på bilderna ser du en liten måne. Det är alltså i området vid månen som man ser månförmörkelsen bäst. Detta bekräftas av denna sida:

  http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-april-15

      (Reply)

 36. Enligt NASA gällande 15 april 2014:

  “The entire event is visible from both North and South America. Observers in the western Pacific miss the first half of the eclipse because it occurs before moonrise. Likewise most of Europe and Africa experience moonset just as the eclipse begins. None of the eclipse is visible from north/east Europe, eastern Africa, the Middle East or Central Asia.”

  http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html

      (Reply)

 37. Andreas Frost skrev: “Angående tetradbilderna så tror jag du missförstått dem. Det gjorde jag också först.”

  Bra Andreas, tack för hjälpen. Jag missförstod bilden. Kommer att korrigera texten nu i den kommentaren med hänvisning till din kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Mark Biltz:

  “I Judisk tradition och undervisning så står solförmörkelse för dom över hedningarna och den blodröda månen står för dom över det Judiska folket.”

  http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_1.html

  Ok? Tetraderna som Biltz återkommer till jämt och ständigt är ju fyra blodröda månar på raken. Som vid 6-dagarskriget (1967) då Israel tog tillbaka Jerusalem. Skulle detta vara en dom? Som en parantes är det så som du skrev Kjell, endast EN av de blodröda månarna kunde ses från Israel.

  Vidare menar Biltz att tetraden 1949-1950 har att göra med att Israel blev en nation 1948. För det första är varningssignalen ca 1 år för sen, för det andra har jag svårt att se det som en dom över Israel när man efter så lång tid blir en nation igen.

  I samma länktext ovan säger Biltz:

  “Jag blev väldigt nyfiken att kolla upp om det var några solförmörkelser under detta år också. Och tro mig eller ej men just detta år så inträffar en solförmörkelse på Rosh Ha Shana. Och det är Rosh Ha Shana som avslutar sabbatsåret 2014 – 2015. Kan detta vara Människosonens tecken och tid för Messias att dyka upp! ”

  Mark Biltz går inte hela vägen och säger att Messias KOMMER ATT dyka upp runt 2014-215 (men nära nog). Problemet med detta är att Messias kommer vid tidens slut. Det innebär isåfall att vi i detta NU skulle vara inne i den stora nöden. Kan vi hålla med om det?

      (Reply)

 39. Kjell:
  Tack så väldigt mycket för att du tog dig tid att förklara detta för mig!
  Mycket intressant! Önskar dig Guds välsignelse!
  Sanna

      (Reply)

 40. Andreas Frost skrev: “Det innebär isåfall att vi i detta NU skulle vara inne i den stora nöden. Kan vi hålla med om det?”

  Fast när Marcus Biltz lancerade dessa teorier fanns det väl fortfarande tillräckligt många år kvar för att inrymma åtminstone största delen av de 7 år som de flesta anser vara vedermödans längd.

  På Aletheia minns jag i alla fall från 2008 att man suggestivt spådde att vedermödan skulle börja någon gång det innevarande året i samband med guldkurser, oljepriser, aktier och högtider.

  Sedan tycker jag att din frågeställning är intressant, bland annat för att jag inte är säker på att vi kommer kunna fastställa en konkret början av det vi kallar vedermödan.

  Det som sker nu, och redan har pågått en längre tid, i världens slumområden och flyktingläger, ökenområden och krigshärdar, är så otroligt hemskt ur alla synpunkter att det inte ens kommer att bli värre för dessa hundratals miljoner människor när vedermödan börjar.

  Vi talar om svält, törst, sjukdom, smuts, våld av alla slag och maktmissbruk.

  Hur många procent av världens befolkning måste drabbas innan vi säger att vedermödan har börjat?

  /Kjell

      (Reply)

 41. Sanna,

  Sedan kan man ju lägga till flera argument utifrån bibeltexter.

  Joel 2:30-31

  Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

  Lägg nu märke till hur Petrus citerade denna text från Joel.

  Apg. 2:16-21

  Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

  Talas det nu om pingstdagen eller om Jesu återkomst i dessa verser? Visst hade solen förmörkats!

  Matt. 24:29-31

  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  Lägg märke till att solförmörkelse och månförmörkelse aldrig kan sammanträffa astronimiskt sett. Lägg även märke till att det tycks handla om en längre tid. Jfr. Markus 13:24

  Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken.

  Ingen kommer att missa detta! Du kan således med gott samvete förneka att Jesus har kommit tillbaka, för när det sker blir det så tydligt att inga nyhetsmedia behövs. Och det kommer att ske både plötsligt och med hast, som blixten.

  Matt. 24:26-27

  Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

  Och som Andreas så riktigt påpekar står det faktiskt “Strax efter de dagarnas nöd”, eller i 1917 års översättning “strax efter den tidens vedermöda”.

  Det krävs en hel del religiös kreativitet och fantasi för att få ihop det till att Jesus kommer tillbaka innan vedermödan.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Kjell:
  Mycket intressant det du skriver och även Andreas inlägg.
  Ytterligare några funderingar: När jag söker på ordet “tetrad” så får jag bara träff på några kristna bloggar, samt NASA och Mark Blitz… Är det här det engelska ordet? Wikipedia har inte med det alls som astronomiskt fenomen. Heter det något annat på svenska?
  Om vi nu tänker att vid vissa vinklar syns molen i rött, om solens infraröda ljus strålar på den. Ok? I allafall tycker jag att det verkar naturligt att den kan se röd ut. ( ok?)
  Men att vändas i blod? Hur ska jag läsa det bibelordet? Är det blod, som vi menar blod? Eller menar man att den kommer vara röd, såsom av blod ( bild för att förklara att den är verkligt röd) ?
  Jag tycker att det är förundrande att man i vissa kretsar köper detta med Mark Blitz blodmånar, hur lättvindigt som helst när man ifrågasätter det mesta annat.
  Herrens frid! Sanna

      (Reply)

 43. Andreas Frost,

  Jo att det kommer en specifik tid som vi brukar kalla vedermödan är ju den gängse tolkningen bland evangeliskt kristna, och jag vänder mej inte mot den.

  Frågan är väl bara om endast den tiden kan räknas till det som i Upp. 1:9 och Upp. 7:14 kallas “bedrövelsen”.

  Om vi läser Jesu egna ord i t.ex. Matt. 24 så kan vi se att Jesus nämner en del situationer och händelser som verkar höra till framtiden, men även händelser som verkar höra till tiden för Jerusalems förstöring.

  Detta, som Sven Reichmann brukar kalla “dubbeltagning” återkommer i väldigt många profetior. Inte minst de profetior som handlar både om Israel och om Jesus.

  Sedan har vi i Uppenbarelseboken beskrivningar både av vedermödan och vredesdomen, så vitt jag förstår det. Det är ju bland annat det som gör att pre-tribbarna tror att vi skall ryckas upp innan vedermödan.

  Därför tror jag att så länge vi inte håller på med spekulationer om hur länge det kommer att dröja innan Jesus kommer tillbaka kan vi lugnt konstatera att otrolig vedermöda pågår i världen redan nu och har pågått länge mer eller mindre.

  Min tanke bakom detta är att “den stora bedrövelsen” började när Adam och Eva drevs ut ur Paradiset och kommer att sluta när Jesus upprättar fridsriket.

  Och vi vet att det under dessa 6000 år har förekommit obeskrivligt grymma och svåra vedermödor, mer eller mindre lokalt.

  Något specifikt kommer att hända innan Jesus kommer tillbaka. Detta kommer att hända i samband med Antikrists framträdande. Men att det kommer att innebära extra lidande för alla just då är jag mindre säker på.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Sanna,

  Ordet tetrad används i många sammanhang där det handlar om siffran 4 på något sätt. Räkneorden på grekiska är: 1 – mono, 2 – di, 3 – tri, 4 – tetra, 5 – penta,
  6 – hexa, 7 – hepta, 8 – octa, 9 – nona, 10 – deca

  En “tetrad” är således inget annat än en grupp av fyra någonting. Det är således inget fel att använda detta räkneord på 4 totala månförmörkelser i rad. Men ordet brukade mest frekvent användas inom musiken.

  Det har alltså inget specifikt att göra med vare sig månen, solen eller Bibeln.

  Att den totalförmörkade månen blir mörkröd beror helt enkelt på att en del av solens strålar bryts i jordens atmosfär och sammanstrålar på månen.

  Dels funkar jordens atmosfär som ett filter och dels är det så att strålar bryts olika mycket beroende på våglängd. Eller, mer vetenskapligt exakt. Det blå ljuset bryts starkare än det röda ljuset och fokuserar mellan jorden och månen medan det röda ljuset når månen. Jag har försökt att illustrera detta med följande bild.

  Låt oss sedan utgå från Upp. 6:12-17 där det står: Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

  För det första måste vi vara på det klara med att Uppenbarelseboken innehåller mycket som är symboliskt och bildlikt.

  För det andra torde det vara tydligt att texten handlar om något som vida överträffar en normal astronomisk månförmörkelse.

  Det enda man spinner sina teorier på här är just formuleringen “hela månen blev som blod”. Men läs hela sammanhanget så blir det tydligt att det inte handlar om en månförmörkelse som NASA kan beräkna i förväg.

  Du skall ha fullt klart för dej att Marcus Biltz, liksom andra ny-judaister inte tror att vi skall ryckas upp till Himmelen.

  Han, och resten, tror att vi skall göra ett skutt till Jerusalem och höra till Jesus jordiska administration i Tusenårsriket som enligt dem är en början på evigheten.

  Därför är det inte alls konstigt att han hellre talar om månförmörkelser än om det totala katastrofscenario som beskrivs i texten ovan.

  Det är inte frälsningsgrundande vad vi tror om dessa saker, men om vi tror på pre-trib eller på snedskuttet löper vi större risk att tro att Antikrist är Jesus.

  Räkna därför med att få vara med om vedermödans tid, om du lever då, men att inte behöva vara med om vredesdomen om du är frälst, eftersom du då är hemma i Himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Kjell,
  du skriver: “Hur många procent av världens befolkning måste drabbas innan vi säger att vedermödan har börjat?!”

  Bra fråga. Jag tror inte att vi kan förstå det utifrån att ‘det blir bara värre’. Det har ‘blivit värre’ så många gånger under (kyrko-) historiens lopp.
  Men min förståelse är att Jesus tydligt indikerar startskottet för ‘the’ vedermöda, när han säger ‘ när ni SER (förödelsens styggelse) stå på helig plats… då vet ni…’
  Sen beskriver han hur en fruktansvärd förföljelse ska komma över Juda och Jerusalem, och att det då gäller att fly hals över huvud för att undkomma.

  Något kommer alltså att hända, som har med Jerusalem att göra, och som kommer att bli startskottet för den slutliga vedermödan. Och det är först då vi kan veta att det är dags – om vi är vakna nog.

  Jag tror dessvärre att alla inte kommer att vara vakna, eller förstå vad dessa händelser innebär. Många kommer kanske vid det laget redan att vara ‘kokta grodor’…?

      (Reply)

 46. “Något specifikt kommer att hända innan Jesus kommer tillbaka. Detta kommer att hända i samband med Antikrists framträdande. Men att det kommer att innebära extra lidande för alla just då är jag mindre säker på”, skriver Kjell.

  Precis. Jag tror också att till och med ‘förödelsens styggelse’ kan komma att ‘flyga under radarn’ för många människor i världen. Det kanske bara blir ‘ytterligare en nyhet från Mellanöstern’?
  Men de som är vakna kan nog komma att förstå vad klockan är slagen.

  Jag tittar ofta på dokumentärer om andra världskriget, för att försöka förstå hur tyskarna kunde vara så till synes ovetande om den förintelse som pågick ‘mitt ibland dem’. De levde sina liv, indoktrinerade och ‘lyckliga’, om man nu förenklar saker.

  Tror det finns många paralleller mellan hitlertyskland och ett framtida rike under en ‘fredsledare’. Allt blir bara i större skala. Och den här gången sker det kanske heller inte i skuggan av ett världskrig?

      (Reply)

 47. Kjell,

  Tack igen Kjell! Jo, jag visste att tetra= 4
  Men jag lyckades inte få ihop månförmörkelse med tetrad… Så det var för att det var fyra på rad man kallar den så! Tänkte att det kanske var något astronomiskt fenomen som hade det här namnet, och då borde jag hittat fler källor när jag ville förkovra mig 🙂
  Jag har också tittat på det bibelord du citerar från Upp 6:12-17 ; och konstaterat att det som beskrivs där är något annat än månförmörkelser… Och som du skrev med solens strålar som bryts i atmosfären, så är det just det infraröda ljuset vi ser månen lysas upp av. Jag förstår, även om du uttryckte det bättre.
  Men nu till nästa fråga: varför blir det så mycket knepiga, irrelevanta diskussioner om det här egentligen? Och Andreas Frost hade lagt ut en filmsnutt med kommentar, där teorins riktighet om fyra blodmånarna på Berndts blogg, men det är som om man inte är intresserad av att pröva sina “trosföreställningar”. Och du Kjell, det blir många gånger så knepigt i olika diskussioner… Ibland, så illa att det verkar som många kristna har slutat använda sitt förnuft. Det finns ju en hel del nyttig kunskap inom olika områden, men det är som om många har kunskapsförakt. Om vi kristna går på en mängd konspirationsteorier blir vi till åtlöje, på ett sådant sätt som inte gagnar människors förtroende och kanske ser de bara det och inte korset…
  Tack än en gång för att du tog dig tid att svara på mina funderingar!
  Sanna

      (Reply)

 48. Ett litet tillägg till min kommentar med bilden på “chromatic abberation” för att undvika missförstånd. Det är ju en mycket förenklad bild.

  1. Jordens rotationsaxel är inte vinkelrät i förhållande till jordens bana runt solen. Den lutar lite mindre än 23.5 grader. (Jämför: Kräftans vändkrets och zenith.)

  2. Jordens avstånd från solen är inte konstant. Det varierar mellan 147 miljoner kilometer och 152 miljoner kilometer.

  3. Månens avstånd till jorden är inte heller konstant. Det varierar mellan ungefär 35700 kilometer och ungefär 40700 kilometer.

  Beroende på dessa faktorer, årstid, och väderförhållanden är en “blodmåne” inte alltid röd utan kan vara nästan svart, rödaktig eller orange.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *