Beröm

Detta blir en kort bloggpost.

Johannes 5:37-44

Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Låt oss ta denna korta text bit för bit.

1. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.

A. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig.

Var har Fadern gjort det? Svaret ges i vers 46 (som jag inte har citerat): Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.

Fadern har således vittnat om Jesus i det vi kallar Gamla Testamentet.

B. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.

Hur uppstod detta bråk? Jo, det kan vi se i texten som inleder det jag har citerat:

Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sade till dem: “Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.” Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.

Lägg nu märke till detta!

De ville döda honom dels på grund att han inte höll sig till deras lagiskhet, men framför allt för att de ansåg att han “gjorde sig lik Gud”.

Även i dag, mitt ibland oss, finns det nyjudaister som hatar sanningen att Jesus ÄR Gud och som vill leda oss bort från denna sanning genom att slavbinda oss i lagiskhet.

2. Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Likasom på Jesu tid kommer dessa förnekare med sluga misstolkningar av Guds Ord. De har idogt forskat i skrifterna för att slippa bekänna att Guds Son, själv Gud, offrade sig själv på korset.

Att tro sig räddad på grund av sin egen kunskap kallas gnosticism.

3. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Jesus profeterar här om “fantastiska apostlar” och “gurus” som lurar troende bort från tron genom att de själva vill ha en plats på tronen.

De fikar efter ära och makt och rikedom.

Sådana saknas sannerligen inte i våra dagar!

4. Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Och hör kommer den viktiga biten som vi så lätt glömmer. Kanske för att vi tycker om beröm.

Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra?

Har du sett detta hända?

Har du sett hur man prisar människor både här och där?

Om inte, titta igen. Det kan bli ett steg i rätt riktning!

/Kjell

Views: 24

6 thoughts on “Beröm”

 1. Viktig bloggpost Kjell, i en tid när vi gör allt för att upphöja människan!

  En intressant och upplysande vers är: [ Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?]

  Det ena tycks utesluta det andra! Alla dessa s.k ” tros predikanter” bl. a, som vill bli ärade av människorna saknar alltså tro!!!

  Tro måste därför översättas med något annat än att utföra tecken och under, etc, etc…!

  Mitt tolkningsförslag är att leva i både beroende och förtroende med Herren! ( i ett barnaskap)

  Bör givetvis gälla alla övriga också, som söker jordisk ära och berömmelse, Ordet gör inga undantag!

  Jes.42:8 ” Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.”

  /Antonia

      (Reply)

 2. Det är många som läser vad du skriver. Med stor behållning och glädje. Men det är några få som kommenterar, mest samma personer. Det finns ett behov av bibeltrogen undervisning. Är tacksam att du fortsätter att skriva vad Herren visar dig. Med önskan om ett av Herren välsignat nytt år.

      (Reply)

 3. K,

  Vet du, när jag ser mej runt om i världen tycks det mej som att slutstriden närmar sig med hast.

  I “kristenheten”, om man kan kalla det så, ser jag en starkt tilltagande synkretism. Den göds av den så kallade “ekumenismen”. Det vill säga samverkan med minsta gemensamma nämnare som “grund”.

  Detta leder utan minsta tvekan till det som nu kallas Emergent Church. På svenska “Den Spirande Kyrkan”, eller om man vill, “Den Kyrka som uppenbarar sig”.

  Ni ser det i Sverige, på lokal skala, i det så kallade “tåget till Rom”. Det yttrar sig i dopdebatter och debatter om nattvarden.

  Världsvitt ser det lite annorlunda ut. Där ser man en polarisation mellan dem som är tydligt “anti-reformatoriska” och de som vill gå tillbaka till “reformationens rötter”.

  Den så kallade reformator som just nu leder i sympatierna är Johan Kalvin (Jean Cauvin).

  Enligt ganska färska uppgifter är 30% av Amerikas unga ledande Sydstats-Baptister mer eller mindre kalvinister i övertygelsen.

  Genomsnittet på alla medlemmar av denna rätt konservativa och extrema baptistiska rörelse är 10%.

  Det är således en tidsfråga innan detta samfund tar steget fullt ut till Kalvinism.

  Om du kollar Mikael Karlendals blogg så kan du se vart detta leder. Det är ett stort steg i riktning mot katolicism.

  Huruvida Lutheraner och Kalvinister kommer att förenas organisatoriskt kan jag inte bedöma, men faktum är att båda bara behöver ta ett kort steg för att förena sig med RKK, den Romersk Katolska Kyrkan, och detta sker redan i stor utsträckning.

  I en kommande bloggpost kommer jag att försöka belysa den alternativa katolicism som Johan Kalvin institutionaliserade. Han var en maktmänniska och jag anser det sannolikt att han drevs mer av detta än av kärleken till Sanningen.

  Han kastade ut ett antal heretiska RKK-läror, behöll andra, och introducerade själv egna galenskaper.

  Antalet kommentatorer tror jag inte är väsentligt. Det finns bra bloggar utan kommentarsfunktion.

  Och till sist vill jag säga att det enda jag kan göra är att vittna för Sanningen.

  Med bävan inför universums Skapare!

  /Kjell

      (Reply)

 4. De senaste dopdebatter har för mig varit en väckarklocka. Det positiva med debatten är att jag tvingast sätta mig in i vad Bibeln lär om dopet. Jag är återigen helt övertygad baptist.

  Jag håller med dig, Kjell, om att utvecklingen går fort, ruskigt fort. Trodde inte att jag skulle uppleva en utveckling som går så fort. Det gäller att vara vaken i dessa tider.

      (Reply)

 5. Hej Kjell!

  Mycket bra skrivet! Visst går det fort neråt och det gäller att vara på sin vakt..

  Du behöver inte lägga ut det här men jag undrar över ngt när jag läste din kommentar på Berndts forum, ska du sluta skriva där eller här jag missförstått det hela?
  Isåfall är det synd men jag själv tycker jag att det är svårt pga mycket spekulationer vilket jag inte alltid uppfattar med tanke på minå få år i kyrkan..

  Fortsätt skriva, God bless Shirlay

      (Reply)

 6. shirlay,

  Jag vill nog ändå “lägga ut” din kommentar för det ger mej möjligheten att förklara varför jag vill avstå från kommenterande hos Berndt.

  Det handlar inte om avoghet från min sida, men min tro angående dopet anses vara villolära (“bråte”) där och det jag skriver kan därför bara såra och leda till onödiga strider och missförstånd.

  Hellre fly än illa fäkta!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *