Eros och bryderier

Finns det avgudar? Ja, det beror på vad man menar, men nog finns det en hierarki av satans “änglar” eller rättare demoner.

Eros har för oss förlorat en hel del av sina egenskaper. Hon representerar i dag nästan bara den sexuella attraktionen och allt från pornografi, via otrohet, över promiskuitet, till allehanda sexuella perversiteter.

Med perversiteter avser jag då både sexuella handlingar som inte kan ge avkomma och sexuella handlingar som bara sker på grund av att en person med “makt” missbrukar en person med mindre makt.

Denna bloggpost kommer att handla om den onda anden som numera kallas “eros”. Begärets, rikedomens, krigets och njutningens “gudinna”.

På bilden ser du Afrodite med “älskaren” Pan (en get med horn, månne det vara en variant på “fan”?), sedan Isis med Horus följd av RKK’s Himmelens gudinna med barn, ett så kallat “ankh” ett sataniskt kors till Isis ära och till sist Isis med två hundar (eller kanske vargar). Hunden anses i stora delar av världen representera både fysisk och andlig orenhet.

Jag vet inte om det finns manliga och kvinnliga “änglar” vare sig bland de trogna eller de fallna. Så vitt jag kan se i Skrifterna addresseras änglar i maskulin form. Fast inget hindrar ju att satans änglar är “queer” som det heter.

En sak vet jag dock. Väldigt många villoläror presenterar “feminina makter”. Kalla dem gudinnor om du vill.

Vem är “Himmelens Gudinna” enligt världens största sekt?

Vet du om Kali och Shiva är manliga eller kvinnliga?

Har du hört talas om Afrodite, Eros, Astarte, Isis och som enda “manliga” delegat Horus som är en blasfemisk nidbild av Jesus.

Jag tänker inte göra detta till en lång bloggpost.

Det enda jag vill påpeka är att “gudinnan” Eros är krigets, begärets, åtråns, otuktens och rikedomens gudinna.

Vad är då Eros om det bara finns manliga änglar? Tja, det får du själv lista ut.

Eros representerar både HBTQ-lobbyn och Framgångsteologin.

Eros applåderar när människor utnyttjas och missbrukas. Det må vara sexuellt eller på andra sätt.

Eros gillar kravaller, mord och krig.

När jag var barn trodde jag att avgudar bara fanns i Indien och Afrika. Jag var ju Svensk och alltså ingen hedning, som indier och afrikaner.

Som tonåring fann jag det helt obegripligt att intelligenta, utbildade svenskar kunde bli buddister.

Jag visste säkert att pingstvännerna hade rätt, och resten mer eller mindre fel. Vanligtvis mer!

Och sedan exploderade pingströrelsen i allehanda erotiska excesser. Nej! Jag talar inte om sex, utan om så kallad “trosförkunnelse” och “framgångsteologi”.

Notera! Jag talar inte i första hand om sex, utan om rikedomens och maktens dyrkan.

Allt är förberett för ett sammangående med sekter som dyrkar gudinnor. Sekter som dyrkar rikedom. Sekter som …..

Ja, fyll i själv.

Och mitt i allt detta firar evolutionslära, humanism och ekumenism högtid. De stormar fram på en vit häst, tillsammans med en svart och en röd häst, följd av en blekgul häst.

Upp. 6:1-8

Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra. Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: “Kom!” Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.” När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Tycker du som jag att den segrande ryttaren på den vita hästen rider i synnerligen dåligt sällskap?

Jag tänker inte spekulera över ryttarnas identitet, men nog verkar det som om den vita hästen representerar allt som kan misstagas som substitut för Tron med stor bokstav. Tolerans, snällhet, utveckling, evolution, kollektivitet…..

 • Humanismen som förkastar Gud och predikar evangelium om den reformerade människans godhet.
 • Kvasivetenskap som upphöjer fabler som darwinism, freudism och marxism till vetenskapligt status.
 • Filosofer som har förfalskat alla sanningar och numera betraktar universum som ett slutet system.
 • Revolutioner som vill leda till “demokrati” och som leder till våld och krig i stället.
 • Missbruk av jordens resurser som leder till hungesrnöd.
 • Krig och ofred överallt!

Detta har jag inte skrivit för att du skall drabbas av modlöshet, men för att du skall se vad som sker runt om oss. För Jesus sade: När ni ser allt detta …….

Detta är ingen profetia och inga konspirationsteorier. Bara en iakttagelse av det vi faktiskt kan se runt omkring oss.

Var och en, som vill, kan se att det brakar raka vägen åt helvetet (den gulbleka hästen) för alla som inte håller fast vid Herren Jesus Kristus och är Honom trogna.

/Kjell

Views: 34

3 thoughts on “Eros och bryderier”

 1. Berndt Isaksson,

  I denna luriga tid är det viktigt att vi förstår att motsatser inte automatiskt betyder att ett av alternativen är rätt.

  Själafienden brukar ofta introducera sina lögner i par som verkar vara varandras motsatser. – Skenbara alternativ vi måste välja mellan.

  Fastän enda avsikten är att vi skall välja dike.

  Det gäller att få oss av Vägen. Bort från Sanningen. Skymma vår sikt på Livet och lägga vår horisont på denna sidan av evigheten.

  Många skenbara motsatser är i verkligheten synergistiska par.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Tack Kjell.

  Du skriver att det här inte är någon profetia. Kanske inte……..men du förmedlar sanningen, du beskriver nutiden och det kommer säkert att väcka några. Det kanske,
  kanske inte är en profetia men du förmedlar ändå det som profeterna borde göra.och
  i vissa fall också gör. Tack Kjell.

  Ett Ord till Dig. Ef 6:10-13 och Ef 6:24

  Jag önskar dig Herren Jesus beskydd och välsignelser.

  Janne J

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *