Ett annat år

På engelska säger man “another year”, och det kan översättas både som “ett annat år” och som “ännu ett år”.

Ännu ett år närmar sig slutet. I alla fall enligt vår “Gregorianska kalender”. Det Judiska Nyåret är redan mer än 3 månader “gammalt”, för om jag inte tar fel började det den femte September i år.

Sedan finns det olika kulturers nyår både lite nu och lite då hela året. Kanske kuriosa att veta att den Koptiska kyrkan och Etiopiens nyår alltid ligger nära det Judiska nyåret. Tänk vad Filippus vittnesbörd för den etiopiske hovmannen har lett till.

Nu tänker jag faktiskt inte spekulera över rätta tider och rätta traditioner vad gäller nyår, utan bara rätt och slätt konstatera att ännu ett år närmar sig sitt slut enligt den Gregorianska kalendern. Och då brukar även nyhetsmedia fokusera på det som har hänt och i bland spekulera över vad som kommer att hända.

Ja, något som har hänt just i dessa dagar är att Nelson Mandela har givit upp andan. Det återkommer jag till.

En mijard människor från världens alla hörn (ja, jaa, jag vet att den är rund) har tillgång till internet och så kallade “sociala media”.

Och nu skall jag berätta vilka de mest populära söktermerna var på Facebook och andra sociala media.

 1. Påve Franciskus
 2. Demokratiska val
 3. Prins George av England
 4. Tyfoner

Om denna topp-fyra-lista kommer att bestå tills den trettiförsta December vet jag naturligtvis inte, för BBC har kört Sydafrikanska nyheter de senaste dagarna och kommer troligen att ägna mycket sändtid åt detta till och med Söndag. Så vem vet? Kanske kommer allas vår Madiba att segla upp i toppen.

Ungefär 100 presidenter, vice presidenter, statsministrar och kungliga, samt före detta sådana, var med och hyllade Nelson Mandela.

Mellan denna sammankomst och begravningen ligger kistan öppnad för publiken i Pretoria och det köas i timtal för att få se en sista glimt av denne mycket specielle man.

Världen sjunger hans lov. “Ingen är som han” sägs det från många olika håll. Obama fick äran att leda världen i ett, som vanligt, vältaligt framträdande i Soweto Stadium. Obama och Castro möttes personligen. Ett historiskt möte mellan en amerikansk president och en Kubansk ledare. Mugabe buade ut Obama.

Vladimir Putin kunde inte vara med, men besökte den Syd-Afrikanska ambassaden och gav där sin hyllning.

Nu undrar du kanske vart denna bloggpost kommer att leda. Så låt mej då avslöja det.

Lukas 21:31 “När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Jag vill anknyta till Lennart Jaretegs blogg om Teologisk molekylärbiologi och profetiska börsnoteringar där han skriver bland annat (min fetstil):

Bibeln varnar också för att ge sig på att sia, spå och tolka tecken. Bland oss kristna sker detta ändå mycket vad gäller spekulationer inför yttersta tiden. Även inom detta område finns en slags mentalitet bland kristna att vilja plocka isär Guds Ord i dess beståndsdelar och utifrån detta tolka tecken och sia om framtiden. Jag har på senare tid börjat känna allt mer obehag inför detta, för jag ser att mycket siande görs om framtiden där dessa spådomar inte faller in, och där man inte heller korrigerar sig eller ber om ursäkt när det blivit fel. Det kan handla om dollarkursen, olje- och guldpriset, den globala ekonomin, kontantlösa betalsystem, himlafenomen, osv, osv. Det blir ungefär som dagliga profetiska börsnoteringar.

Därför vill jag peka på saker som vi faktiskt redan ser utan att behöva spekulera eller agera olyckskorpar.

Guds Rike kommer att förverkligas när Jesus kommer tillbaka och tillintetgör Antikrist och hans rike.

Vad kan vi då se hända på världsarenan redan i dag?

 • Jo, Påven är den mest populäre på Facebook.
 • 100 politiska ledare från hela världen kom tillsammans i Syd-Afrika.
 • Naturfenomen och politik är saker som folk funderar på.
 • Storbritannien hänger med i toppen.

Skulle du ha kunnat gissa för 20 år sedan att Sid-Afrika någon gång skulle stå i centrum för världens intresse?

Nu vill jag då säga något om Mandela.

Eftersom jag bor i Afrika vill jag börja med att tala om upptäcktsresande västerlänningar, affärsmän och missionärer som följde i deras spår, kolonisation och frihetsstrider följda av lokal aristokrati som sedan tvingades likna demokrati.

Läs meningen igen om du tycker det var en konstig kombination av “fakta”.

För att illustrera detta tar jag med en faktisk historia.

Joseph Thomson, född 14 februari 1858 i Penpont, Dumfriesshire, Skottland, död 2 augusti 1895 i London, var en skotsk upptäcktsresande.

Han “upptäcktsreste” bland annat i Kenya och “upptäckte” ett vattenfall 5 mil norr om där jag bor. Detta vattenfall kallas därför “Thomsons Falls”.

Att min hustrus förfäder kände till detta vattenfall, och kallade det Nyandarua, tusentals år innan denna upptäckt räknas inte. Det var Thomson som upptäckte det.

Han och andra upptäcktsresande brukade fråga folk om de “var glada för att de hade blivit upptäckta”.

Hoppa nu inte över det ovanstående alltför snabbt!

Jag tänker nu fingera och dikta ihop något helt och hållet hypotetiskt.

Tänk om det skulle komma en vietnames till Sverige och upptäcka Mälaren och sedan uppkalla den efter sitt eget outtalbara namn “Nguyen Tran Pham sjön”, eller något dylikt. Och sedan ogenerat deklarera att han hade gjort alla lokala boende en stor tjänst genom att upptäcka dem.

Törs jag förmoda att du i bästa fall skulle ha kallat honom galen och skrattat ut honom, och i värsta fall skulle ha ringt Säpo och låtit spärra in honom.

Men, ponera nu att han fick det som han ville och att det skulle följa tusentals vietnamesiska affärsmän och buddist-missionärer i hans fotspår….

På olika sätt skulle de ta över land och gods och se till att de infödda, alltså Anderson och Petersson och Svensson, bara fick bli kroppsarbetare. Svenska barn skulle förbjudas att gå i skola och lära sig läsa.

Kolonisterna skulle ta över politiken och tvinga alla, som ville vara med, att lära sig vietnamesiska. De skulle bli rika och inte vilja umgås med proletariatet, pöbeln, och därför sattes det upp anslagstavlor där det stod “endast för vietnameser” på restauranger, flygplatser, toaletter och, snart sagt överallt. Naturligtvis skrevs detta på deras eget språk – chỉ cho việt!

All protest slogs ned med våld och det fanns inga öppningar för förhandlingar.

Men, sedan uppstod det en svensk person, Johan Pettersson, som vågade sticka ut nacken. Han stämplades snabbt som terrorist. Och visst, hans anhängare var inte mammas menlösaste gossar. De ställde till en hel del oreda i landet och deras politiska ideal var kanske inte helt i din och min smak.

Men jag vågar sätta hur mycket som helst på att du ändå skulle ha givit ditt stöd till dessa i hoppet att bli befriad från det vietnamesiska översitteriet.

För att avsluta denna påhittade historia, närvarande vietnameser får förlåta mej att jag tog dem som exempel, så låter vi denne Johan Pettersson torteras och dömas till livstids straffarbete, efter att hans initiella dödsdom hade blivit ändrad till livstid.

De 27 år som Johan sitter i fängelset ökar förtrycket och folket dignar under hårt arbete, ofta separerade från sina familjer flera månader i sträck. Flera generationer växer upp i sociala omständigheter som saknar adekvata role models. Samlevnaden brakar ihop.

Men miraklet sker, Johan Pettersson blir frigiven och blir Sveriges president. Och mot all förmodan beslutar han att exponera sanningen om särbehandlingarna i så kallade Sanning, Rätt och Försonings-sammankomster ledda av domare.

Resten vet du redan. Johan blir världsberömd för detta och man ser mellan fingrarna på hans mindre lyckade handlignar i det förflutna och hans kanske inte alltid försvarbara tankegods. Han får till och med det prestigiösa kinesiska Xi Ching Xobel Priset för krigiskhet i fredligt syfte.

Så, varför hitta på en historia om vietnameser som koloniserar Sverige?

Jo, för jag tror att det blir tydligare då, för svenskar, hur förnedrande en dylik invasion är för ett folk och hur några hundra år av förtryck totalt kan förstöra folkets egna sociala strukturer och så både anarki och kriminalitet.

Som frihets-kämpe och politiker i Afrika är, och förblir, Mandela unik. Det bör räknas honom till godo.

Att han sedan inte hade en livsåskådning med Guds Ord som grund, är en annan sak. I detta var han inte unik. Räkna upp de politiska världsledare som du anser vara Kristustrogna och leva efter Guds bud.

Jag skulle lätt kunna fylla en tjock bok med autentiska berättelser hur kolonisterna i Kenya uppträdde utan respekt för den lokala befolkningen och tillägnade sig land och egendom. De levde ett liv i sus och dus. Sex, drugs and alkohol. Misshandlade, mördade och missbrukade de infödda, utan straff.

Innan jag avrundar detta med en kort kommentar angående årets mest populära människor och företeelser ber jag dej fundera på vilket folk som är rättmätiga ägare av Australien.

Och fundera även på vilka som är rättmätiga ägare av Latin- och Syd-Amerika…… Hur skulle världen se ut om allt land och gods som stulits av kolonister skulle lämnas tillbaka till de rättmätiga ägarna. I de fall där dessa fortfarande finns kvar och inte har utrotats.

En sista tanke innan avrundningen. Mindre än 10% av världens befolkning är vit, som du och jag. Jag har hört siffran 7% men kan inte verifiera den.

Som sagt. Ännu ett år närmar sig sitt slut. Jag citerar den äldre mannen i vår församling, när jag var ungdom, som mycket riktigt konstaterade: “Så långt fram i tiden som vi är nu har vi aldrig avrit tidigare!”

Så sant som det är sagt.

Påve Fransiscus är årets person enligt Times Magazine. Denna popularitet har han vunnit under de 9 månader han varit påve. Världens mest sökta person på Facebook!

Demokrati: The International Community, har du hört om dem? De kräver av alla länder att de skall tillämpa det så kallade “demokratiska” styrelseskicket. Man skickar observatörer för att bevaka att valen är fria och demokratiska. Det finns en övertro att demokratiska val automatiskt leder till något gott. Och detta är bevisligen inte sant.

Winston Churchill lär ha sagt: “Demokrati är det sämsta av alla styrelseskick, med undantag för resten.”

Visste du att det finns många som avvisar Gud för att han är “odemokratisk”. Och har du någon gång funderat på att när Jesus kommer tillbaka för att regera som Israels Kung kommer det inte att bli demokrati utan Teokrati och sheria.

Prince George, son till William och Kate, blev “kristnad” enligt nyhetsmedia. Hans mormor var den världsberömda Diana och hans mormors mor är fortfarande regent och, som det heter, “head of the church of England” alltså den Anglikanska kyrkans huvud.

Paulus skriver följande om Jesus i Kolosserbrevets första kapitel, verserna 14-18:

I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.

Månne den anglikanka församlingen vara tvåhövdad?

Naturkatastrofer står som nummer fyra på listan av “populära” företeelser. Det har nu hamrats in under ett par decennia med apokalyptiska katastrof-filmer från Hollywood, uppbackat av stormar, jordbävningar, tornados, cykloner, tsunamis, översvämningar, jordskred, vulkanutbrott, torka, svält och global warming.

Ingen tvekar längre på att det håller på att bli helt omöjligt att styra rätt med bara mänsklig kraft och mänskliga medel. För nu vill alla de folk som hållits tillbaka av de mindre än 10% privilegierade ha sin del av jordens resurser. Det kommer inte att räcka till.

Samtidigt vinner evolutionsläran mer och mer terräng.

Varför är detta katastrofalt? Jo för i den läran finns det stora avfallet förborgat. Utan darwinismen skulle Hitlers nazism aldrig ha uppstått.

Jag säger inte att darwinismen var tillräcklig som bakgrund för att nazismen skulle uppstå, men jag säger att den var nödvändig. Darwinismen med sin inbyggda eugenetika angav metoderna på det individuella planet. Man hade avrättningsfabriker i Tyskland för individer som inte hade ett “människovärdigt liv’. Det var makthavarna som beslutade.

Ersättningsteologin bidrog med filosofin på det etniska planet genom att proklamera att det fanns människoraser som var mer värda att överleva än andra mindervärdiga människoraser. Survival of the “fittest” sade Darwin, men det betyder i praktiken bara att de som har mest makt kan döda de flesta av sina motståndare.

Om Darwins “survival of the fittest” skulle gälla som någon slags universell lag så leder den bara till oreda och degeneration. Darwin missade hela måltavlan med sin teori som, nota bene, formulerades efter att han valde att bli ateist. Som bekant var han en teologie student innan dess. Hutton och Lyell bringade honom på andra tankar.

Visste du att eugenetisk lära är mycket starkt grundad i Amerika? Visste du att det alltid börjar på samma sätt? De som minst kan tala för sig själva hör till första gruppen av dem som avlivas.

I den så kallade 9/11 mördades ungefär 3500 personer. Det är illa nog, men visste du att man aborterar mer än 3000 foster varje dag i USA? källa. När hölls det en minnesstund för dessa mer än 1 miljon per år? Var finns indignationen? Världsvitt aborteras det 125.000 foster per dag! Läs igen! Per DAG!!! Ungefär 45 miljoner per år.

I Holland och Belgien (och jag tror Schweitz) är så kallad “euthanasi” legal. I Belgien fick nyligen en person assisterad dödshjälp efter att han hade låtit utföra en könsförändrande operation och ångrade sig. Han ansåg livet meningslöst. Det var inte en gammal person.

I Holland har proceduren gjorts mer effektiv. Två husläkare levererar en flaska med en dödande dryck och ser till att patienten själv dricker den. Patienten somnar sedan och under sömnen stannar hjärtat. De anhöriga är ofta med och bejakar denna ceremoni med blandade känslor.

Hur tror du det kommer att se ut när den globala driven för enhet och tolerans brakar loss? Jo, det kommer att finnas “styvnackade galningar” som fortfarande vill proklamera att det finns eviga sanningar. Fundamentalister som tror att det bara finns en väg till frälsning. Elitister som anser att endast deras tro duger……

Samtidigt finns det i dag massor av psykiskt sjuka som inte vårdas, men måste klara sig själva. Vidare räknar man med att antalet dementerande åldringar kommer att fullständigt explodera. Bokstavligen Kristustrogna kommer att försvinna i massan av dem som uppenbarligen inte tror på framtiden och inte har livskvalitet. Ingen kommer att märka att du och jag försvinner.

Man kan översätta ordet “eu-thanasi” som “en trevlig, eller behaglig, död”.

Tyckte du att denna bloggpost var ett sammelsurium av saker som inte har med varandra att göra?

I sådana fall ber jag dej att inte spekulera utan bara glömma allt du läste.

Men om du kan se linjen av samma anda historien igenom ber jag dej att bara begrunda det som du känner till och det som du själv har erfarit.

Matt. 6:31-34

Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Och vad säger tidsandan?

Det blir bättre och bättre! Vi är inte där än! Vi är på rätt väg! Vi skall bli rika och friska och vackra och ta över herraväldet på jorden.

Tro vem du vill!

Jag, och mitt hus vill hålla oss till Herren.

/Kjell

Views: 38

19 thoughts on “Ett annat år”

 1. Kjell!

  Jag tycker att Lennart Jareteg närmar sig detta ämne på ett begåvat sätt. Själv tyckte jag det ”lättade” något när jag läste den. Dina egna reflektioner i sammanhanget är också alltid läsvärda och manar till eftertanke.

  Ibland önskar vi att vi visste något mera om framtiden men på något sätt avtar denna önskan med stigande ålder. Detaljerna håller ju Gud i, men han låter oss veta tillräckligt för att vi kan förbereda oss.
  Det är inte nödvändigt med all kunskap om framtiden för att tro på Gud, utan tron på Gud ger oss denna trygga framtid. I denna förhoppning får vi dock inte glömma bort att leva i nuet.

      (Reply)

 2. Kjell

  Din påhittade historia om “vietnameser som koloniserar Sverige?” var suveränt bra för att beskriva det som “de vita” har gjort i Afrika med de afrikanska folken.

  Berndt

      (Reply)

 3. Stig Melin skrev: “på något sätt avtar denna önskan med stigande ålder”

  Jag förstår detta.

  När jag var ung ville jag ju först ha möjligheten att kunna leva mitt liv innan jag eventuellt skulle bli martyr.

  Nu, när den största biten ligger bakom, känns detta mindre viktigt.

  Jag har hört så otroligt många falska profetior i mitt liv, oftast uttalade av olyckskorpar, att jag inte längre vill ens läsa om tetrader, eliten och guldpriser.

  Somliga kommentatorer på somliga sidor hoppar jag resolut över.

  Det handlar inte om att vilja stoppa huvudet i sanden.

  Men det handlar definitivt om att följa Jesu bud om att inte GÖRA mej bekymmer.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Berndt Isaksson,

  Om jag skulle skildra verkliga händelser skulle det behöva censureras.

  Jag längtar verkligen efter Jesu återkomst, när Han skall regera som Kung och skipa rätt i hela världen.

  Undrar vem som då får stå med skammen och svansen mellan benen!

  /Kjell

      (Reply)

 5. Hej Kjell!

  Tack för ett gediget arbete som du har lagt ner.. Jag ämnar inte komma med kritik tvärtom så instämmer jag med mycket av det du säger.. Men att gå så långt att lyfta Mandela högt till skyarna vill jag inte göra. Endast Jesus är värd all vår lovprisning ingen är som han. Det finns tom en lovsång som lyder: ”ingen är som du” ingen rör mitt hjärta såsom du gör ” .. Vår tillbedjan ska endast Herren vår Gud ha!

  Gällande hans gärningar så är det stora av en annan karaktär, här tänker jag på försonings gärning trots närmare 30 år i fängelse så kunde han förlåta och leva i fred med afrikaanerna. Han är ett gott föredöme för oss i Afrika. Som du beskrev så har vi ett förflutet i slaverier/kolonialism och det sätter sina spår. Vi är vana att leva i det förflutna, att hata, och vara bittra över förtrycket . Mandela visade afrikanska folket att det går att förlåta och lämna bitterhet bakom sig.. Det är min bild av hur vi ser på honom i det landet jag kommer ifrån..

  I väst pratar man mycket om demokrati och hans roll i den processen i Sydafrika. Men långt ifrån alla afrikaner vet vad demokrati är för ngt, det är en västerländsk konstruktion vilket håller på att rasa samman som vi ser just nu.. Inte ens många av våra svenska ungdomar tror på systemet längre.

  För min del så tror jag inte heller på demokrati trots att jag lever i ett sådant samhälle. Det är ett mänskligt system som inte har med Gud att göra. Vad jag har också förstått är Gud inte demokratisk så jag kan tyvärr inte hitta sånt begrepp i min bibel. Du skrev följande: ”Och har du någon gång funderat på att när Jesus kommer tillbaka för att regera som Israels Kung kommer det inte att bli demokrati utan Teokrati och sheria” Det låter intressant men vi måste förtrösta på Gud då vi ser demokratin hålla på att falla sönder tex Grekland idag, vad jag minns så kommer vår styrelseskick därifrån. Kan det vara så att den ha nått sin kulmen?

  Det var intressant att du tog exempel om Vietnameser skulle kolonialisera Sverige!!

  God Bless
  Marie O

      (Reply)

 6. Marie O skrev: “Endast Jesus är värd all vår lovprisning ingen är som han.”

  Jo, jag reagerade också på just den formuleringen. Det var flera som sade “ingen är som han” i sina tal.

  Inte heller jag vill upphöja honom till skyarna men, som jag skrev: “Som frihets-kämpe och politiker i Afrika är, och förblir, Mandela unik. Det bör räknas honom till godo.”

  Mycket få västerlänningar inser hur privilegierad position vi har och hur vi fick den och hur den upprätthålles.

  Därför hittade jag på historien om de koloniserande vietnameserna för att det skulle bli konkret.

  I länder som har olika folkgrupper (stammar) leder demokrati ofta till etniska stridigheter. Detta förstärks om de olika folkgrupperna även har olika religioner.

  Exempel närmare Sverige är Afganistan och historiskt sett Jugoslavien.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Eftersom en stor del av denna artikel faktiskt handlar om Nelson Mandela vill jag tillfoga några stycken fakta.

  Det handlar varken om upphöjande eller något annat, bara historiska fakta.

  I mitten på 1600-talet kom de första kolonisterna till Syd-Afrika.

  1948 stiftades Israel. Samma år införde Syd-Afrika apartheid-lagarna.

  I dag sjöng man Afrikas nationalsång. Ja, visste du att kontinenten har en egen nationalsång?

  I Syd-Afrika låter den: “Nkozi sikeleli Africa”

  Beroende på stam och stamspråk varierar stavningen något. Här är första versen:

  Nkosi sikelel’ iAfrika
  Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
  Yizwa imithandazo yethu,
  Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

  De som talar Afrikaans, en sorts nederländska, sjunger så här:

  Here, seën Afrika
  Mag haar gees opsty
  Hoor ons gebede aan
  Here, seën ons.

  I Kenya låter den (på samma melodi): “Mungu, ibariki Africa”

  Orden betyder: “Gud, välsigna Afrika”

  Just när jag skriver detta transporteras kistan med Mandelas kropp till hans hembygd Mthatha där han kommer att begravas. (Om jag inte missar helt har ordet “mthatha” med förstfödd att göra.)

  Den äldsta manliga avkomlingen har varit tillsammans med kistan hela tiden för att förklara för den avlidne vad som sker.

  Detta hör till traditionen i Mandelas stam. Man anser att de avlidna förfäderna är med och ser till det som händer.

  Igen vill jag uttryckligen påpeka att jag här bara rapporterar faktiska händelser.

  Var och en må sedan, i ljuset av sin tro och övertygelse, bilda sig en egen bild av det som sker.

  Igen vill jag understryka….

  Vem trodde för 20 år sedan att Syd-Afrika skulle stå i centrum för världens intressen 10 långa dagar?

  Finns det något vi kan lära oss och förstå av detta?

  Var uppstår nästa världscentrum?

  /Kjell

      (Reply)

 8. Byt ut vietnamesiska mot arabiska i din påhittade historia så känner många nordbor igen sig. Kanske så att en viss norsk terrorist sneglade på Mandela och hoppas på ett liknande livsöde.

  Vad gäller Mandela så påstår de flesta kyrkoledarna här i Sverige att han var en mycket god kristen samtidigt som att en och annan amerikan påstår att han var en kommunist.

      (Reply)

 9. Ludvig skrev:

  Vad gäller Mandela så påstår de flesta kyrkoledarna här i Sverige att han var en mycket god kristen samtidigt som att en och annan amerikan påstår att han var en kommunist.

  För många sekulära kyrkoledare betyder “kristen” bara en humanist som sköter sig så gott han kan och har passande politiska ideer.

  Vad amerikaner beträffar så är nog många fortfarande under intryck av “The John Birch Society”. Om du inte känner till den får du googla 🙂

  Vad gäller Mandela, eller Tata Nkulu som han kallades i dag av talarna, får vi överlämna utvärderingen åt Herren själv. (Tata Nkulu betyder Grandfather. Tata = fader, nkulu = stor.)

  Att dyrkan av avlidna och kommunikation med dessa har spelat en roll i hans liv och död är ett faktum.

  Sedan måste man väl även ta hänsyn till att största delen av hans tankegods uppstod mellan världskrigen och under det andra världskriget.

  Att araber skulle kolonisera Sverige och ta över ledningen av landet är kanske inte så troligt, men politikerna har i stort sett valt att ta ställning för palestinierna, så visst kan det tänkas att det arabisk-islamska inflytandet kommer att öka.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Hej Kjell!

  Jag visste inte att Afrika hade en egen nationalsång..

  ang. Mandela så läste jag nyligen att hans mor var kristen och växte upp i metodistkyrkan, men han bekände sig inte som kristen.

  Det intressant att tog upp lite historisk fakta, Staten Israel och införande av arpeteidsystem skedde samma år..

  Visst är han unik!

  Marie O

      (Reply)

 11. Marie O skrev: “Jag visste inte att Afrika hade en egen nationalsång..”

  Som du kanske förstår handlar det om länderna söder om Sahara, och sången gillas i princip inte av stränga muslimer. Så Nord-Sudan och Somalien använder den inte.

  Flera länder har anammat dem, med viss ändring av orden, som landets nationalsång.

  Tanzania använder den fortfarande. I Engelsk översättning låter den så här:

  God Bless Tanzania.
  Grant eternal Freedom and Unity
  To its sons and daughters.
  God Bless Tanzania and its People.

  Chorus
  Bless Tanzania,
  Bless Tanzania,
  Bless the children of Tanzania.

  På Kiswahili:

  Mungu ibariki Tanzania
  Dumisha uhuru na Umoja
  Wake kwa Waume na Watoto
  Mungu Ibariki Tanzania na watu wake.

  Chorus
  Ibariki Tanzania
  Ibariki Tanzania
  Tubariki watoto wa Tanzania.

  Även Zimbabwe hade denna sång på egna språk (Shona och Ndebele), men allt efter som Mugabe kantrade mot resten av världen tog man bort den.

  Finns det Bantuspråk på Mauritius?

  Zulu är ju ett bantuspråk. Jag talar inte Zulu eller Xhosa, men kan förstå vissa ord och språkens grammatik eftersom jag talar Kiswahili.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell, bra formulerat detta om vietnameserna som upptäckte Sverige. Kolonialismen i ett nötskal. Men varför blev det då inte fred och ro när kolonialisterna gav sig iväg?
  Mvh

      (Reply)

 13. skrev: “Men varför blev det då inte fred och ro när kolonialisterna gav sig iväg?”

  Jag förmodar att du syftar på situationen i Syd-Afrika med katastrofal kriminalitet.

  Man får nog inte glömma att kolonisationen startade ungefär 1650 och pågick till bara några få år sedan. Under den långa tiden av maktmissbruk bröts hela landets struktur sönder.

  Familjer tvångsförflyttades till så kallade “stamtuislande”, fritt översatt stam-hemland. I praktiken etniska getton på landsbygden. För att överleva tvingades fäder och mödrar att lämna sina barn hos mor- och farföräldrar eller andra släktingar, och själva arbeta i de rika områdena som behärskades av vita.

  Det finns gott om information om dessa saker. Bantustan.

  Fäderna arbetade oftast som tjänare och andra kroppsarbetare och bodde i slumområden. Mödrarna var ofta så kallade “housegirls” och bodde i husens “servant quarters”.

  Det torde vara uppenbart att dessa vuxna människor inte levde i celibat medan de var borta från “hemmen”. Och tjänarna såg ju skillnaden i levnadsstandard mellan dem själva och dem de tjänade.

  I de så kallade hemlanden växte barnen upp utan familjestruktur och utan den omsorg som bara föräldrar kan ge. Visst kan en mormor göra sitt bästa, men det är inte lätt att ta hand om en stor mängd barnbarn som trängs ihop i små hus och delar sängar med varandra.

  Jag menar att det är resultatet av detta vi ser nu. Och som jag antydde i artikeln ovan är demokrati inte skickat att bringa ordning i oredan. Det skulle behövas en god “diktator” för att komma till reda med de stora problem som finns med rättfärdig fördelning av landets rikedomar.

  Vi kan inte heller bortse från att kolonisterna från Europa i huvudsak var Reformerta Kalvinister som predikar både dubbel predestination och rasåtskillnad. Man försvarar med bibeltexter att de “svarta” är förutbestämda att vara de vitas tjänare.

  Jag räknar med att Syd-Afrika har många generationer att gå innan det har uppstått en ny, inhemsk struktur som duger att grunda demokrati på. Humanismen ligger till grund för demokratin. Humanismens lära att kriminalitet försvinner av sig självt när folk får en acceptabel levnadsstandard, stämmer dåligt.

  Sedan måste jag även nämna att Rodney Howard-Browne föddes i Syd-Afrika och började sin “karriär” där. Reinhard Bonnke började också sin internationella karriär i Syd-Afrika. Båda två sysslar med massamöten med extatiska manifestationer och falska under. Båda är så kallade trosförkunnare och framgångsteologer.

  Att det inte blev totalt inbördeskrig när Apartheidsregimen störtades får nog anses vara nästan ett mirakel. Hur långt det kommer att behöva gå i samma riktning som Zimbabwe törs jag inte förutspå, men att problemen ännu inte har kulminerat torde vara tydligt.

  Additionellt kan vi inte heller bortse från det faktum att kriminalitet och våldsdåd ökar i hela världen.

  2 Mos. 20:3-6 Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

  En annan grund kan ingen lägga, än den som redan är lagd. Det kommer inte att bli bättre och bättre någonstans i världen så länge det byggs på fel grund.

  /Kjell

  PS. Några afrikanska citat:

  Samuel Yaw Antwi, Ghana: “The problem we have in this country is the type of Christianity people are practicing whereby, instead of seeking to know God through his work and a relationship with the holy spirit which is assured to every Christian, are running after signs of miracles,”

  Thuso Kewana, South-Africa: “People want instant solutions to their problems, just like they want instant coffee. If anybody comes along offering instant answers to financial or health challenges, people want to go for it. But the Bible warns Christians about that.”

  It is this same mindset, along with Biblical ignorance, that Kewana believes allows the prosperity movement to thrive in his own country of South Africa.

  “You know right now, everybody listens to the TV and watches TV and (to) look at what is happening with the churches, to be honest with you know I don’t know if I’m feeling more despondent on a daily basis,” Kewana said of his observations. “And I wish, like one guy said to me, people should know that the route to God is not a short cut and the root to God is not a nice paved way with flowers and blah blah blah. It’s a narrow road that’s full of tribulations, and we’ve got to face them.”

      (Reply)

 14. Tack Kjell för en bra redogörelse. Jag tänkte inte specifikt på Sydafrika, men jag förmodar att samma mönster upprepades i övriga afrikanska kolonier.

  Jag anade att det handlade om något i den vägen, men ville få en insiders syn på det hela. En orsak är väl att man tillverkade konstgjorda nya länder med gränser som inte tog hänsyn till de olika folkstammarna? Samtidigt så var ju inte heller afrikanerna solidariska mot de egna, utan medverkade till att få fram slavar, kanske från någon annan stam de inte gillade?

      (Reply)

 15. ,

  Återkommer med svar för det blir en lång replik 🙂

  Troligen kommer jag först publicera en bloggpost om den onda anden som numera kallas “eros”.

  Begärets, rikedomens, krigets och njutningens “gudinna”.

  Fast jag vet inte om det finns manliga och kvinnliga “änglar” vare sig bland de trogna eller de fallna. Så vitt jag kan se i Skrifterna addresseras änglar i maskulin form. Fast inget hindrar ju att satans änglar är “queer” som det heter.

  En sak vet jag dock. Väldigt många villoläror presenterar “feminina makter”. Kalla dem gudinnor om du vill.

  Vem är “Himmelens Gudinna” enligt världens största sekt?

  Vet du om Kali och Shiva är manliga eller kvinnliga?

  Har du hört talas om Afrodite, Eros, Astarte, Isis och som enda “manliga” delegat Horus som är en blasfemisk nidbild av Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 16. skrev: “jag förmodar att samma mönster upprepades i övriga afrikanska kolonier”

  Det finns inga enkla och korta svar på dessa saker, för det man försöker förklara kort blir missförstått på grund av att refrensramar saknas.

  Afrika har 25% av jordens landyta och ännu 1970 hade man bara 8% av världens befolkning. Alla varningar om överbefolkning var därmed i det närmaste löjliga i afrikanernas öron.

  Afrika var således tunnt befolkat och det fanns gott om utrymme för de olika “folkstammarna” att leva enligt egna traditioner i en världsdel med gynnsamt klimat och överflöd på vilt, frukter och annat ätbart.

  Med en mycket grov indelning kan man säga att det finns 5 huvudgrupper på den afrikanska kontinenten. Jag skall här begränsa mej till att skriva om Bantufolken, Nilotiderna och invandrarna från Afrikas norra områden där numera Islam överhärskar. På kartan handlar det om orange, gult och blått.

  Låt mej jämföra detta med “vanliga svenskar”, samer och turkar. De flesta svenskar skulle hålla med mej om att dessa tre åtskiljer sig på många olika sätt. Det gäller utseende, språk, levnadsvanor och kultur.

  Svenskar brukar inte alls förstå detta utan tänker på afrikanerna i t.ex. Kenya som ett folk. Men sanningen är den att deras språk är totalt olika. Det handlar alltså inte om dialekter, utan om språk som varken har gemensamma ord eller gemensam grammatik.

  Ett äktenskap mellan en Nilotid och en Bantu ses som “blandäktenskap” lika mycket som detta är fallet om en Same gifter sig med en Turk.

  Skall de bo i Malmö, sälja kebeb och gå till moskén, eller skall de bo i Lappland och sköta renar. Visserligen kan de kommunicera redligt på någon slags svenska, men de kommer aldrig att omfatta och omfamna varandras kulturer och aldrig bli accepterade av vardera hälfternas släkt.

  Sedan finns det “folkstammar” inom t.ex. Bantufolken och dessa har vissa saker gemensamt. Jämför detta med Tyskar, Danskar och Svenskar. Språken har gemensamma ord och gemensam grammatisk struktur. Levnadsvanor och tankegods kan däremot variera avsevärt från Jämtland till Schwaben.

  Till sist finns det språkskillnader som gränsar till dialekter. En infödd malmöbo kan givetvis kommunicera med en infödd gotlänning och en infödd från Vilhelmina på någon slags svenska, men helt utan svårigheter lär det inte vara.

  På följande länk finns det en lista på språken i Kenya 64 languages found in Kenya

  Jag vet väldigt lite om hur kolonisationen i Väst-Afrika fungerade, men däremot något om hur det gick till på östkanten från Syd-Afrika till Kenya.

  En person som spelade en stor roll i kolonisationen var Cecil Rhodes. En del historiker anser att hans inflytande ligger på samma nivå som George Washington och Abraham Lincoln. Det går för långt att ta med denne mans historia. Han föddes 1853 och dog 1902.

  Hans liv präglades således av samtidens tankegods. Darwins “Origin of the Species” publicerades när Cecil var 6 år gammal. Ändtidens stora avfall hade fått sin början både i form av begynnande avkristning och uppkomsten av heresier. Ett resultat av Darwinismen var just eugenetica och åsikten att det finns raser som står högre än andra raser. Cecil Rhodes hade även en personlig anledning att vara på kant med den kristna tron. Allt pekar på att han var homosexuell.

  Cecil Rhodes sade bland annat: “I contend that we are the first race in the world, and that the more of the world we inhabit the better it is for the human race…If there be a God, I think that what he would like me to do is paint as much of the map of Africa British Red as possible…”

  När jag var barn hette Zambia – Nord-Rhodesia och Zimbabwe – Syd-Rhodesia efter Cecil Rhodes. Det är ett strå vassare än det stora vattenfallet “Mosi-oa-Tunya” som “upptäcktes” av David Livingstone och omdöptes till Viktoriafallen. Eller det redan nämnda Nyandarua vattenfallet som “upptäcktes” av Joseph Thomson och döptes om till Thomsons falls. Eller den stora sjön Nyanza som “upptäcktes” av John Hanning Speke och sedan fick heta Viktoriasjön.

  Bland kolonisterna som kom fanns det en del mycket rika personer och även många äventyrare. Dessa förföll mycket snabbt till ett liv i sus och dus i det nya “paradis” de kom till. Jag talar om sex, drugs and partying. Vilda jakter, skövlande av naturen, missbruk av den inhemska befolkningen.

  En av de rika och mäktiga var Hugh Cholomondeley, den 3:dje Lord Delamere. Han fick otroligt stora landområden tilldelade till sig av den Brittiska kolonialmakten. Jag talar då om “farmer” i storleksordningen 30 kvadratmil. Hans sonson, den 5:te Lord Delamere bor på Soysambu ranch med en yta av 2.3472e+8m² eller 234720000m² eller 235km². Familjen äger stora landområden och driver lantbruk, mejerier, och dylikt.

  Hugh Cholomondeley rekryterade andra välbeställda britter till Kenya genom att lova dem farmer på 2.6km². Han lyckades få 200 intresserade att bosätta sig i “The Happy Valley” runt Naivasha-sjön och riktning Nakuru. Han övertalade även en hel del brittiska “adelsmän” att komma och bosätta sig i Kenya och skaffa sig stora, mycket stora, landområden.

  Deras liv urartade snabbt till alla sorters jakt på nöjen i The Happy Valley. Det finns böcker om detta. En tror jag heter “White mischief”.

  Även fast man inte gick så långt att man upprättade ghetton för olika stammar och folkgrupper i andra länder blev ändå resultatet att det nya fenomenet “handel” ledde till att det uppstod handelscentra. Och de som inte längre ville, eller kunde, leva av naturen med egna små täppor, boskapsskötsel eller jakt drogs till dessa centra och sökte arbete där.

  Fortfarande är det mycket vanligt att män lämnar hustru och barn på landsbygden i sina födelsetrakter och drar till städerna för att arbeta där. Det finns inga lagar som påtvingar detta, utan det blir en följd av att man inte kan försörja sig och familjen genom att bara stanna hemma på landet.

  Du har helt rätt i att gränserna, ofta dragna med linjal, inte tar hänsyn till nationaliteter av etnisk och kulturell karaktär. Det är därför svårt att bygga på nationella sentiment som inbegriper folkstammar man inte har mycket gemensamt med.

  Jag vill till sist kort kommentera det följande som du skrev: “Samtidigt så var ju inte heller afrikanerna solidariska mot de egna, utan medverkade till att få fram slavar, kanske från någon annan stam de inte gillade?”

  Det luriga i den formuleringen ligger i det underförstådda antagandet att “afrikaner” är en genuin folkgrupp.

  Kanske kan det ses i “ljuset” (eller är det mörker?) av motsättningar av etnisk karaktär i Malmö i våra dagar.

  Jag tycker mej kunna se att det finns etniska grupper där som utan tvekan skulle sälja andra etniska grupper som slavar.

  Malmöborna verkar inte speciellt solidariska mot sina egna……

  /Kjell

      (Reply)

 17. Tack Kjell för att du tog dig tid att skriva allt detta. Intressant, men tragiskt. England har verkligen begått oerhörda övergrepp genom sin kolonisation, jag tänker också på Indien.
  Må den Evige välsigna och bevara dig i Messias Jeshua!

      (Reply)

 18. ,

  England står nog inte ensam som anklagad på domens dag.

  Men nog kommer det bli fyrverkeri och många överraskningar när Herren straffar skyldiga och kompenserar utnyttjade, missbrukade och vilseförda.

  Det enda jag vet, det är att nåden räcker för alla som vill bekänna sina synder, ångra sig och omvända sig och bli Herren lydiga.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell: “Det enda jag vet, det är att nåden räcker för alla som vill bekänna sina synder, ångra sig och omvända sig och bli Herren lydiga.”

  – Så sant som det är skrivet. 🙂

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *