All that thrills my soul

Det finns en sång jag vill citera, först på svenska, sedan på engelska (grundspråket i detta fall).

 1. All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Som uppresa kan de svaga, Ge åt vandraren nytt mod. Han kan trösta dem som klaga, när ock nöden är som störst; Skänker ro jämväl i döden, Den hos honom släckt sin törst.
 2. Jag är bunden fast vid Jesus, Bunden fast med kärleksband. Intet mäktar nu att skilja, Mig ifrån min Jesu hand. Hans är är nu min hela vilja, Jag är hans, ett ringa barn; Jag av nåd är härligt frälsad, Friad ut ur satans garn.
 3. O, vad kärlek, som så mäktig, Famnar mig re’n här på jord! Hans barmhärtighet den rika, Aldrig tolkas kan med ord. Och den kraft jag får mottaga, Den är är mer än nog för mig. Glad till till himlen vill jag draga, Jesus banat har min stig.


 
Vad tror du att denna bloggpost kommer att handla om?

Jo, den kommer att handla om det som Emil Gustafson skrev om i sin sång: “Ett stilla barnahjärta”.
 
 
 
Vi tar första versen:

Ett stilla barnahjärta, Man får ej hur som helst, Det går ej utan smärta, Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar, Förrän jag helgats så, Att alla mina drömmar, I Jesu anda gå.

Blir du nyfiken? Läs då vidare!

Nu tar vi först sången på engelska (grundspråket i detta fall).

 1. Who can cheer the heart like Jesus, By His presence all divine? True and tender, pure and precious, O how blest to call Him mine! All that thrills my soul is Jesus, He is more than life to me; And the fairest of ten thousand, In my blessed Lord I see.
 2. Love of Christ so freely given, Grace of God beyond degree, Mercy higher than the heaven, Deeper than the deepest sea! All that thrills my soul is Jesus, He is more than life to me; And the fairest of ten thousand, In my blessed Lord I see.
 3. What a wonderful redemption! Never can a mortal know, How my sin, though red like crimson, Can be whiter than the snow. All that thrills my soul is Jesus, He is more than life to me; And the fairest of ten thousand, In my blessed Lord I see.
 4. Every need His hand supplying, Every good in Him I see; On His strenght divine relying, He is all in all to me. All that thrills my soul is Jesus, He is more than life to me; And the fairest of ten thousand, In my blessed Lord I see.
 5. By the crystal flowing river, With the ransomed I will sing, And forever and forever, Praise and glorify the King! All that thrills my soul is Jesus, He is more than life to me; And the fairest of ten thousand, In my blessed Lord I see.

Du kan säkert hitta melodi och musik, kanske även sång, till denna fantastiska hymn.

Du kan säkert njuta av musik och ord och längta hem.

Men frågan just nu är: Vill du ta konsekvenserna av ditt val, här och nu?

För, ser du, just i vår tid står striden precis om detta.

Vill vi “bygga oss ett stort berg av all ‘censurerat ord som betyder elände'”? (Kanske känner du denna profana sång.)

Vill vi tro på ockulta läror som ger oss mer och mer rikedom bara vi presterar tillräckligt?

Törs vi bli hånade och omringade från alla kanter av toleransens och snällhetens apostlar som dömer hårdare än Herren själv?

Törs vi lita på att Herren har all makt?

Vill vi verkligen skippa all dubiös “fröjd” och bara ha fröjden i vår Herre kvar?

Min frid ger jag er, sade Herren!

Men orkar vi verkligen bygga på det? Utan att späda på med kemisk frid, eget jag, högfärd, fåfänga, pengar, uppskattande, och alla andra världens “frider” som varar så länge de verkar, och ständigt kräver ökad dos.

Just nu samangaddar sig de “kristna aristokraterna” mot “pöbeln”.

Törs vi lita på att Herren Jesus barmhärtighet den rika, Aldrig tolkas kan med ord. Och den kraft jag får mottaga, Den är är mer än nog för mig. Glad till till himlen vill jag draga, Jesus banat har min stig?

Törs du det?

Ja, låt då satan fritt rasa och alla hans tjänare hjälpa till!

Herren Jesus har blivit given all makt i himmelen och på jorden!

/Kjell

Views: 38

8 thoughts on “All that thrills my soul”

 1. Tack för din blogg. Underbart att det finns människor som du. Jag förstår att du är en broder, det tackar jag Gud för.

  Herren välsigne dig
  en helig kyss från
  Karin – din syster i Italien

      (Reply)

 2. Frid Kjell.

  Jag undrar om jag får lov att länka till denna post. “All that thrills my soul”.

  Jag sänder gruppmail till några grupper kristna ibland. Jag upplever att dessa tankar som du förmedlar bör få komma några fler till del. Jag tror att det är Herren som på något sätt givit dig detta.

  För Jesus Kristus
  Janne Johansson

      (Reply)

 3. Tack för det Kjell och jag hoppas verkligen att Herren ger dig sanktion, kraft ock tröst att fortsätta med detta. Annars så kommer du att få fortsätta att tjäna Honom ändå men på ett annat sätt.

  Janne Johansson

      (Reply)

 4. Kjell skriver:”Herren Jesus har blivit given all makt i himmelen och på jorden!”

  Detta sade Jesus till lärjungarna när de möttes igen efter att Jesus uppstått. Och lärjungarna tillbad Honom.

  MT 28:16-18″ Men de elva lärjungarna begåvo sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade bjudit dem att gå. Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden.”

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *