Kulturkrockar och väckelser i Afrika

Jag tänker försöka förklara varför somliga svenskar tror att det pågår stora väckelser i Afrika.

Det kanske inte blir lätt att förklara det jag vill förklara. Jag skall berätta varför jag tror det kan vara svårt att förklara.

Själv har jag haft “intima” kontakter med Afrika sedan början av 70-talet, och jag kan ju se i praktiken att de jätteväckelser som rapporteras inte är väckelser.

Men inte förrän alldeles nyligen fick jag förklarngen. Den kom genom att en kär broder i Sverige skickade mej en länk. Jag klickade vidare och fann en länk till en afrikansk pastor som talar av egen erfarenhet om “the African Import of Charismatic Chaos”, alltså “importen av karismatiskt kaos till Afrika”. Det handlar alltså om hur den falska karismatiken invaderade Afrika de senaste 50 åren.

Jag återkommer till huvudtemat men vill först presentera en klassifikation som jag tror inkluderar alla former av religion.

Det finns två huvudgrupper fastän gränserna är suddiga.

 • De som tror att det finns något övernaturligt, och
 • de som tror att det inte finns något övernaturligt.

De som säger sig inte tro på något övernaturligt faller förr eller senare i logiska motsägelser, men låt oss hoppa över det. Till denna grupp hör Humanister och Evolutionister, alltså Materialister som tror att allt har tillkommit av en slump, eller en kosmisk olycka.

Deras överväldigande stora problem blir hur de kan mena att deras tankar är logiska och relevanta. Jag menar, hur kan deras idéer vara mer giltiga än ett tärningskast eller vindriktningen eller text som har genererats av en hagelskur på ett tangentbord?

Slumpen har ingen vilja och ingen reson. För om man tror det så har man introducerat en sorts “gud” genom bakdörren.

Och detta är ofta fallet, för det man protesterar emot är en allsmäktig skapare som har gudomlig rätt att ställa krav på oss.

De flesta kan acceptera en “gud” bara han (eller hon) inte besvärar oss med regler. Man vill inte ha en kärleksfull Fader utan hellre en snäll Morfar.

De som säger sig tro på något övernaturligt utgör majoriteten av mänskligheten. Där finns allt från animism, över avancerade religioner till biblisk gudstro.

Den viktigaste skiljelinjen i denna stora grupp handlar om vad man kallar övernaturligt.

Den rena bibliska gudstron särskiljer sig här från resten i det att endast Skaparen är “övernaturlig”. I skapelsen finns det “makter och härligheter” men allt från änglar till mineraler inbegriper ändå bara det skapade.

Lägg märke till att gränsen mellan Skapare och skapelsen är otvetydig och väldefinierad. Alla andra gränser är subjektiva.

Så fort man börjar räkna något i skapelsen som övernaturligt har man halkat över till avguderi. Det kvittar om man tillber änglar, demoner eller människor, eller till och med stenar. Det är ändå fråga om avguderi.

Den sista indelningen handlar om huruvida man vill användas av “det övernaturliga” eller om man vill använda det övernaturliga. Det kan även vara en kombination av att använda och att användas.

Hängde du med i det jag försöker beskriva?

Det är väsentligt för att kunna känna igen villoläror. Framför allt villoläror som handlar om vår relation till “makter och härligheter”.

Jämför nu min indelning ovan med det Paulus skrev i brevet till Rom.

Rom. 1:18-25

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

 • De påstod att de var visa, men de blev dårar.
 • De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

När jag skriver Gud och Skaparen (med stor bokstav) menar jag här Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Den “odödlige Gudens härlighet” kan vi bara ana. Vi försöker förklara med tankemodeller som kallas “tre-enighet” eller “tre-faldighet”. Vi har varken ord eller erfarenheter som räcker att beskriva Gud.

Lika lite kan vi fatta hur det är möjligt för Skaparen att “stiga in i skapelsen”. Det finns massor av teologiska modeller, och alla kommer till korta. Låt oss lämna detta därhän.

Jag vill bara understryka att när man avpersonifierar Den Helige Ande är man ute på tunn is, och när man sedan lägger till att Sonen är skapad har man gått över gränsen helt och hållet.

Det väsentliga i evangelisk tro, i detta sammanhang, är att vi får ha direkt kontakt med Gud utan att något, eller någon, kommer mellan. Förlåten i templet rämnade mitt itu. Jesus, som själv är Gud, är den ende “medlaren”. Inget annat får finnas mellan oss och Gud.

Ser du att det inte ens finns otvetydiga och täckande ord att beskriva det jag försökte skriva just nu?

1 Tim. 2:3-6

Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.

Paulus har samma problem. Det finns inte otvetydiga och täckande ord.

 • Om jag hade frågat dej vem som är “vår Frälsare”, vad skulle du då ha svarat?
 • Kan Gud själv vara medlaren mellan Gud och människor?
 • Om Kristus Jesus är människa, är han då en icke skapad människa?

Gal. 3:19-20

Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en.

Jag utgår från att Paulus här talar om samme “medlare”, för det finns ju bara en medlare. Han är “medlare mellan Gud och människor”. Men!!! tillägger Paulus, Gud är en.

Låt oss stanna där. Det väsentiga nu är att endast Skaparen är övernaturlig. Allt annat utgör del av naturen, av skapelsen.

Jag skall nu försöka sammanfatta varför trosförkunnelsen har blivit så populär i Afrika.

Jag talar om Afrika söder om Sahara och de tvättäkta afrikaner som befolkar denna del av världen.

Och nu skall jag generalisera. Afrikaner tror på en god gud. Det ligger helt naturligt här. I Sverige blir man ansedd som udda och konstig om man tror på Gud. I Afrika blir man ansedd som konstig och udda om man inte tror att det finns en god gud.

Traditionellt tror man i Afrika även på andemakter. Onda andar och goda andar. Mest blir det då att det koncentrerar sig på onda andemakter och hur man kan blidka dessa eller förjaga dessa.

De onda andemakterna finns i folktron mellan människorna och gud. Det gäller att “bryta igenom” lagren av onda andemakter för att komma i direkt kontakt med den gode guden så att man kan komma åt guds välsignelser och sedan leva ett problemfritt liv.

Nu tillkommer till detta att när kolonisatörer, handelsmän och missionärer kom till Afrika så började den sociala utvecklingen att likformas med det vi är vana vid. Således startades skolor där folk lärde sig läsa.

Det fanns dock brist på böcker, men missionsorganisationer, framför allt i Amerika skickade tonvis med böcker till de länder där engelska språket hade blivit de koloniserade landens språk. Det strömmade in böcker med trosförkunnelsens läror som alltid går hand i hand med prosperityläror.

Dessa läror stämmer helt överens med den inhemska hedendomen. Det gäller att prestera och manipulera och härja med demoner för att “bryta igenom” och få direkt kontakt med gud.

Jesu bror Judas varnade för sådana saker.

Judas 8-13

Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.

Och Petrus säger precis samma sak:

2 Petrus 2:9-12

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.

Förstår du nu varför “fantastiska apostlar” som fixar massmöten i Afrika ansluter friktionsfritt till den inhemska folktron?

De predikar ett “evangelium” om att man kan “bryta igenom” och få direkt kontakt med gud och sedan problemfritt ta åt sig ur det himmelska förrådet. Detta ansluter friktionsfritt till den inhemska folktron.

Ingen omvändelse behövs, bara tekniker att “bryta igenom” lagren av illasinnade demoner som står i vägen för välsignelserna.

Det ansluter friktionsfritt på det som trolldoktorerna har predikat så länge man kan minnas.

Och väckelserna handlar om människor som redan trodde detta och som ansluter sig för att de hoppas att den fantastiske aposteln har nyckeln till att leda dem till förverkligande av den dröm de alltid hade.

Kan du förstå att fantastiska apostlar som Benny Hinn och Reinhard Bonnke (och många flera) samlade miljontals i Nigeria och andra länder?

Kan du förstå att världsberömda trosförkunnare gärna vill hålla dylika massmöten i Afrika för att sedan komma hem och “bevisa” vilka väckelser det har förorsakat?

Kan du förstå att “hotshots” på den svenska arenan också gärna frotterar sig med dessa fantastiska apostlar och väldigt gärna vill komma hem från massakampanjer i Afrika med fabler om väckelse?

Och eftersom det inte handlar om synd, sinnesändring och omvändelse följd av helgelse, duggar skandalerna tätt. Sexuella synder på alla nivåer i församlingarna. Pastorer som kallar sig Professor, Doctor, Profet, Apostle, Bishop, etc. har ibland mottagning som trolldoktorer parallellt med att de leder “kyrkor”.

De botar gärna unga vackra kvinnor genom att ligga med dem och göra dem gravida. De kör det vanliga trosförkunnelse-tiggerierna och skinnar de fattiga ytterligare genom att ge dem det falska hoppet att de därigenom skall “bryta igenom”.

Jag stannar här och vill nu berätta vilken afrikansk pastor som har hjälpt mej att formulera detta.

Han heter Conrad Mbewe och du kan läsa (eller lyssna på) en predikan av honom här: The African Import of Charismatic Chaos.

Det jag på nytt vill understryka är att trosförkunnelsen inte bara är en irrlära utan en fullfjädrad villolära och att de som har varit aktiva i den läran har utsatt sig för inflytande från onda andemakter. Inget mindre än totalt avståndstagande duger. (Observera att jag inte talar om exorcism och dylikt!) Omvändelse i ordets bokstavliga mening är nödvändig.

Den som talar om “det goda som trosförkunnelsen hade med sig” har ännu inte insett det allvarliga och ännu inte omvänt sig!

Det går inte att bara glida över från trosförkunnelse till sund evangelisk lära. Man behöver bli medveten om synd, bekänna sin synd och ta fullständigt avstånd från villorna så att man kan ta emot omvändelse utan att längta tillbaka till köttgrytor och vitlök.

/Kjell

Views: 85

53 thoughts on “Kulturkrockar och väckelser i Afrika”

 1. Och jag tänker själv skriva första kommentaren 🙂

  Fundera lite på detta!

  Om du förstod varför Afrika är hotat av trosförkunnelsen, undrar jag om du har förstått var “sprickorna i muren” finns för västerlänningar i rika länder med många som har gått igenom de sekulära skolorna.

  Jag avvaktar svar och kommentarer.

  För, om du bor i Sverige kanske du gör bäst i att verka hemma först?

  /Kjell

      (Reply)

 2. Bergsjobloggen,

  Det var ju praktiskt för dem som inte läser engelska. Och för dem som obehindrat läser engelska lägger jag till denna länk till Conrad Mbewes egen blogg. (Fantastiska väckelser!!! – Herren bevare oss!)

  Jag inser mycket väl att eventuella protester kommer att handla om att Conrad Mbewe är baptist.

  Men, till dem som tänker så vill jag bara förtydliga att avsikten med denna bloggpost är bara att visa på varför trosförkunnelsen ansluter som handen i handsken med afrikansk hedendom.

  Jag tycker (i alla fall för svenska begrepp) att det är lite olyckligt att Conrad och flera kallar trosförkunnelsen för “den karismatiska rörelsen”.

  Å andra sidan kan jag förstå det för även i Wikipedias artikel om Livets Ord kallar man Kenneth Hagin för “pingstpastor”. Så även inom trosrörelsen blandar man ihop begreppen vad beträffar “karismatisk”.

  Sedan är det ju tyvärr även så att trosförkunnelsen har en dominerande position. Så misstaget sett från baptistiskt håll är begripligt.

  Själv tror jag på Den Helige Andes gåvor även i vår tid och även på frimodig bön för sjuka etc.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Berndt Isaksson,

  Till Berndt:

  Jag citerar en mening ur den texten: “When greed is preached from the pulpit, it spreads like a cancer in God’s house.”

  Översatt: “När girighet predikas från predikstolen, sprider den sig som cancer i Guds hus.”

  Nu får väl vår förvirrade och skadade hat-skriverska rikta sina anfall även mot Lee Grady.

  Till alla läsare:

  Vänner! Det är dags att vakna upp och bränna all hednisk ockultism, likt man brände böcker om ockultism en gång när församlingen upplevde väckelse. (Du vet väl var detta står beskrivet i Bibeln?)

  Man blir inte fri från ockult belastning genom att bara göra så gott man kan.

  Det behövs befrielse från Herren i Sanningen.

  “Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.” (2 Tim. 4)

  /Kjell

      (Reply)

 4. Bergsjobloggen,

  Jo, det är just sådana språkliga skillnader som hjälper till att skymma sikten på det som sker.

  Det blir definitivt inte bättre av att Livets Ord klassar Kenneth Hagin som “pingstpastor”.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Jag tror att du gör en utmärkt beskrivning av situationen i Afrika. Den s k framgångsteologin har säkert förstört stora delar av denna kontinent. Denna materiella framgångsteologi blandas upp med klassisk kristen troslära i varierande grad eller dominans, vilket gör att de som har en stabil grund sedan tidigare sorterar automatiskt bort en del av de värsta avarterna och behåller det som är bra. Jag tror att det fungerat så i vissa fall i Sverige, vilket du av förklarliga skäl har svårt att bedöma.

  Jag känner till Trosgnistans mission som arbetat sedan 70-talet i Kenya och gör också ett bra humanitärt arbete där. Jag tror inte att deras församlingar dragits med i denna USA-inspirerade framgångskoncept. Känner du till dessa Maranata-församlingar i Kenya?

      (Reply)

 6. ,

  1972 besökte jag Curt Johansson på Komotobo Mission. I samma tidsperiod hade jag även viss kontakt met ett annat Maranata-missionärspar i Nairobi.

  Men sedan dess har jag inte haft någon kontakt med dem.

  Försökte en gång att få kontakt med Curt via hans sajt, men det kom aldrig någon reaktion.

  Jag vill minnas att Curt någon gång de senaste åren har medverkat i några sammanhang på Arken.

  Mer vet jag inte.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Jag har förtroende för deras verksamhet. De har aldrig varit inblandade i några oegentligheter. Jag känner personligen både Curt, David & Göran. Det har säkert hänt mycket sedan 1972 i Kenya när det gäller deras arbete.

      (Reply)

 8. Till “Vad är sanning? Kulturkrockar… i Afrika”.
  Citat: De onda andemakterna finns i folktron mellan människorna och gud. Det gäller att “bryta igenom” lagren av onda andemakter för att komma i direkt kontakt med den gode guden så att man kan komma åt guds välsignelser och sedan leva ett problemfritt liv.
  Vi i våra kyrkor har slutat att betona den direkta kontakten med Guds röst (phone). Religionsstiftare, helgon, mystiker, väckelsekristna kommer däremot inte långt utan den. Den borgar för kontakten med Gud.
  Vad som skiljer afrikanerna från oss , är att vi (förlåt ) behöver omvändelsen eftersom vi bär på ett gammalt imperialistiskt civilisatoriskt syndafall. Afrikanerna behöver inte omvändelse – de är nära Gud, endast störda av importerade strukturer.
  Hur det går att mixa evangelikala (prosperityinriktade) amerikanska gånglåtar med afrikansk exstas är en klurig fråga. Åtminstone är slutmålet detsamma: Gud ska tala här och nu!

      (Reply)

 9. Xigol skrev:

  Vad som skiljer afrikanerna från oss , är att vi (förlåt ) behöver omvändelsen eftersom vi bär på ett gammalt imperialistiskt civilisatoriskt syndafall. Afrikanerna behöver inte omvändelse – de är nära Gud, endast störda av importerade strukturer.

  Rom 2:12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen.

  Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

  Afrikanerna är av lika stort behov av frälsningen som Kineser, Indianer och Europeaner.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Ojj, va bra det du skrev här Kjell!

  Håller med!

  Birgit

      (Reply)

 11. Läs denna synnerligen relevanta bloggpost av Torsten Åhman.

  Därför var jag med i ”Kalla fakta”.

  Kort citat (min fetstil):

  Dr Peter May, en kristen läkare som jag varit i brevkontakt med och som i 30 år studerat påstådda helanden från kända kristna helandepredikanter som Benny Hinn och Morris Cerullo säger att han inte sett något helande som kan anses övernaturligt. När Katryn Kuhlman besökte Sverige ledde pingstvännen och läkaren Sven Adrian en undersökning av de många påstådda underverken. Inget av dem kunde verifieras som under.

  Annat som ofta överdrivs våldsamt är rapportering av framgångar, särskilt på platser som ligger långt borta och är svåra att kontrollera.
  Det är ett sätt att få folk att offra pengar till verksamheten.

  Jag vet inte hur väl Morris Cerullo är känd i Sverige.

  Han är den person som kom till Kenya och förförde pingstpredikanterna här och ställde till med den framgångsteologiska förbannelse som härskar i detta land.

  Jag tvekar inte att skriva att Morris Cerullo är trosförkunnelsens maffia-bas.

  Tillsammans med Hagin, Copeland och Hinn en av topparna i denna förförelse!

  Läs Torsten Åhmans bloggpost! Det finns massor av god information där.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Torsten Åhman har gett mej tillåtelse att citera fritt från hans bloggpost (se kommentaren ovan).

  Här återger jag den största delen av denna mycket viktiga och relevanta bloggpost.

  Citat:


  Jag vill med kraft säga att det inte beror på att jag är emot det som har med den helige Ande att göra i kristendomen. Tvärtom, den sidan av den kristna tron är oändligt värdefull för mig. Det är faktiskt just därför jag vänder mig emot det som programmet visade exempel på.

  Jag är inte heller emot livliga och dramatiska gudstjänster, bara tonen är äkta och resultatet gott.

  Jag är naturligtvis inte emot bön för sjuka. Jag vet vad bön kan betyda i sjukdomsnöd.

  Det är fusket, lögnen och manipulationen i Guds namn jag är emot. Ingen kan förneka att det förekommer.

  Vi vet det med säkerhet därför att inte så få har trätt fram och berättat om sin verksamhet sedan man slutat med den. En av dem var Marjoe som i flera år var verksam som kristen healer, med tungotal och människor som föll till golvet. Han hade själv ingen tro på något övernaturligt i det han höll på med men fortsatte ändå. Sin sista turné lät han spela in på film för att berätta om sina knep. Du kan se ett klipp av filmen här

  På den här sidan kan du läsa om Mark Haville som tjänade stora summor på att utföra ”tecken och under” i Guds namn. Nu har han lämnat detta och uttalar sig skarpt mot de metoder tidigare använde. Han berättar om hur han imponerades av en del kända talare. Han skriver så här: ”Jag lärde mig så småningom att göra det som alla dessa talare som Copeland, Cerullo, Benny Hinn och andra gör . De manipulerar målgrupper och individer helt enkelt i kraft av suggestion. De kallar resultatet ”tecken och under”. De är vilseledda. Så småningom hade även jag lärt mig processen att styra möten med hypnotiska tekniker och genom suggestion i kyrkor. Jag gjorde många så kallade ”tecken och under.”

  En annat exempel som träder fram på följande sida är Dustin White. Han beskriver tekniken och knepen som vi känner igen dem. Bland annat säger han: ”Jag fick veta att vi ibland måste ´hjälpa Gud. Det var nödvändigt att utföra falska mirakel för att hjälpa till att inspirera till tro. Detta bedrägeri, fick jag höra, bör ´inte ses som att man ljuger´ eftersom det leder människor till tro.”

  Ett exempel på detta är paret Popov, där frun gick med en dold mikrofon i vestibulen och pratade med människor och mannen lyssnade i sin örsnäcka och noterade. Så här kunde det låta: ”Vilken fin röd kappa du har. Hur mår du?” Så fick hon en sjukdomsbeskrivning.” I mötet kunde sedan mannen säga. ”Det är någon med en röd kappa här som lider av det och det”. Detta är avslöjat och dokumenterat.

  Liknande uttalande har jag hört också från andra håll och det förklarar hur man, till synes med gott samvete, medvetet kan manipulera och ljuga. Man tror man tjänar en god sak.

  Tony Campolo berättar i sin bok ”How to be Pentecostal” om en talare på en missionärskonferens som delgav spektakulära historier om vad som hände i Indien, hur till och med döda kom tillbaka till livet. När han konfronterades med att detta inte var sant, medgav han det. Men, sa han, historierna om hur döda uppväcktes var för att ge kristna frimodighet. Han menade sig alltså göra något gott. (”How to be Pentecostal” sid 125)

  Ingen kan alltså förneka att det förekommer fusk och lögner i den ”kristna” helandebranchen! Ingen kan heller förneka att det är ganska utbrett. Listan kunde göras mycket längre än de ovan nämnda exemplen.

  Detta borde inte göra oss förvånade. Jesus sa ju att det skulle bli så.

  ”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg.” Matt 24:24

  Ingen kan påstå att Jesus var emot under och tecken eller mot den helige Ande, men han var väldigt emot bedrägerier på det religiösa området. Det är en hållning som vi, menar jag, bör dela.

  Här vill jag nämna några typiska drag i den helandegenre som kritiseras och varför jag ifrågasätter den.

  Ett centralt inslag är ofta att man ber människor sätta sig på en stol för att vara med om att ett ben ”växer ut” och bli lika långt som det andra.

  Detta är ett välkänt trick. Det finns en enkel förklaring till att ett ben tycks bli någon centimeter kortare eller längre. Genom att man omärkligt rör benen i sidled ändrar de längd i förhållande till varandra. Det är lättare att utföra om personen sitter dikt an mot ryggstödet. Det minimerar risken att personen svänger med. Därför är de som ska genomföra detta trick väldigt noga med att personen sitter hårt mot ryggstödet.

  Man är också noga med att de som vill se ”underverket” gör det från sidan helst i ögonhöjd med de framåtsträckta benen och koncentrerar sig på skorna. Där vill man också ha eventuella kameror. På det sättet är risken minimal att man upptäcker att benen rör sig något i sidled. Man kan förstärka effekten om man försiktigt drar ut ena skon en aning för att sedan under bönen trycka in den igen.

  Om det man håller på med är ett mäktigt verk av Gud varför använder man då ett välkänt trick som huvudpunkt? Detta är för övrigt ofta det enda påtagliga ”undret” som sker. Om du vill ha exempel på hur detta genomförs i detalj se här.

  Man kan också undra varför Gud ägnar sig så mycket åt en åkomma som de flesta inte känner till att de har och som är så lätt att fuska med.

  Det har förekommit andra trick i samma genre. Som till exempel att låta ett kors framträda i pannan under bönen. Detta är mycket lätt att utföra. Man ritar ett kors på pannan med en färg som går att torka bort. Sedan pudrar man över så att det försvinner. Under bönen torkar man pannan så att pudret försvinner och korset framträder.

  Ett annat trick är att låta folk lysa med ficklampa i munnen och titta i en spegel för att konstatera att amalgamfyllningar förvandlats till guld eller silver. Detta väckte stor uppmärksamhet för ett tiotal år sen. Den enkla förklaringen är att när amalgam blir slitet glänser det som guld eller silver. Ett besök hos tandläkaren visar att samma amalgam som tidigare ligger kvar. De som gjorde det testet fick samtliga det beskedet då.

  Ett annat är att man låter ”ädelstenar”, guldflagor och fjädrar fara genom luften. Om Gud väljer att låta glänsande korn falla över folket varför väljer han billigt krimskrams (exakt samma sort som kan inhandlas i vilken accessoarshop som helst). Den fråga jag ställer är: Om Gud verkar så mäktigt som man säger varför måste man toppa sin verksamhet med sådant?

  Man kan undra hur det är möjligt att folk kan tro på sånt här. Men orsaken är att man lärt sig att lita på präster och pastorer. Man kan inte tänka sig att en människa som beder och tror på Gud, skulle kunna ljuga. Generationer av präster och pastorer har skapat den tilliten.

  En del lär också ut man inte får kritisera eller ifrågasätta en Herrens tjänare. Så här kan det låta:

  ”Jag säger detta med tvekan men just detta hände på en plats där jag predikade. Två veckor efter att jag avslutat mötena, föll pastorn ner död i talarstolen. … Varför? Därför att han inte accepterade det budskap som Gud gav mig till honom från den helige Ande.”

  (Kenneth Hagin, förebild för många av de s k trosförkunnarna. Från hans bok ”I Believe”)

  Det är klart vi får vara prövande och ifrågasätta. VARFÖR VARNADE JESUS OM MAN INTE FÅR IFRÅGASÄTTA? Orsaken att Jesus sa det han sa var naturligtvis för att göra oss vaksamma.

  En annan företeelse är att få folk att falla baklänges. Jag är medveten om att man kan överväldigas av Guds närvaro och kärlek så att benen inte längre bär. Men det är en annan sak. Det som förekommer här är teknik. Det är en förfalskning av en äkta gudserfarenhet och därför en oerhörd lögn. Marjoe förklarar tekniken i ovannämnda klipp. En evangelist på besök i Sverige sa. ”Jag vet mycket väl att detta inte är den helige Ande, men jag gör så här för att folk ska bli mer öppna för det övernaturliga.”

  Det är också vanligt att ”evangelisten” utan någon undersökning, utan röntgen eller andra instrument, utan prover, och utan medicinsk utbildning säger: ”Du är helad”.

  Om bilmekanikern säger ”bilen är servad” räknar vi med att det är så. Om rörmokaren säger ”läckan är lagad” tror vi på det. Ska man inte kunna lita lika mycket på en predikant som på en bilmekaniker eller rörmokare?

  Dr Peter May, en kristen läkare som jag varit i brevkontakt med och som i 30 år studerat påstådda helanden från kända kristna helandepredikanter som Benny Hinn och Morris Cerullo säger att han inte sett något helande som kan anses övernaturligt. När Katryn Kuhlman besökte Sverige ledde pingstvännen och läkaren Sven Adrian en undersökning av de många påstådda underverken. Inget av dem kunde verifieras som under.

  Annat som ofta överdrivs våldsamt är rapportering av framgångar, särskilt på platser som ligger långt borta och är svåra att kontrollera. Det är ett sätt att få folk att offra pengar till verksamheten.

  Vad är det som driver dessa ”profeter”?

  Naturligtvis spelar pengar stor roll. Flera av dem har helt ofattbara inkomster. Ett inslag i verksamheten är ett mycket ogenerat frampressande av pengar. ”Gud har sagt till mig att här finns tio personer som kan ge 10.000:- var. Har Gud verkligen sagt det? Jag menar att det är bondfångeri av värsta sort och missbruk av Guds namn. Det värsta är att en del fått uppfattningen att om de ger pengar ligger det närmare till hands att de eller deras anhöriga får välsignelse. Det vill säga blir botade från någon svår sjukdom. Ibland ger äldre och fattiga av sina besparingar till ”predikanter” som lever lyxliv. För mig är detta mycket stötande. Dessutom tror givaren man stöder en god och ren sak, i själva verket stöder man ett bedrägeri.

  Men det är inte bara pengar som är drivkraften. Man ska ha klart för sig att den som framträder med en så stark Guds kraft att han bara behöver räcka ut sin hand för att folk ska falla baklänges eller tillsäga en cancertumör att lämna en sjuk kropp, blir stor hjälte i den krets som tror på det. Den rollen är mycket tilltalande för vissa. Det finns något tjusande i att behärska en publik. Det tänker unga människor som drömmer om att bli rockstjärnor eller idoler. Det är en legitim dröm för dem. Men i det här fallet förverkligas drömmen med tvivelaktiga metoder bland godtrogna människor. Dustin White (ovan) skriver just om att det var just som hjälte han upplevde sin roll som helare.

  Naturligtvis far många illa. Man får höra att man är frisk av någon man litar på och som representerar det som är heligt för en. Det är en oerhörd lycka för en som är allvarligt sjuk. Så går man till doktorn och får höra att sjukdomen är kvar precis som förut. Man blir naturligtvis väldigt besviken. Men inte bara det. Ofta kommer tankar på att man är övergiven av Gud. Varför blev jag inte frisk? Andra blir helade, men inte jag. Predikanten sa ju att jag var helad. Duger inte min tro? Vad är det för fel på mig?

  För många som dras med i den här typen av verksamhet kan det bli så att den hänförelse man känt vänds i besvikelse. Man hade ju en känsla av att detta var en särskilt varm form av kristendom. Men när man förstår vad det handlar om hamnar man ofta i ett stort bakslag. Inte sällan i djupt självförakt. Inte så få har vänt sig bort från tron. Jag känner flera. En orsak till att jag tagit till orda i detta är att jag vill att inte fler ska göra det.

  Förutom detta drar helandeverksamhet av ovan nämnda typ ett löjets skimmer över den kristna tron. Guds namn blir vanärat. Det heliga dras ned på ett lågt plan. Man får en förvriden bild av vad kristen tro är. Fuskbranchen är ett hot mot levande kristendom. (Varför skulle Jesus annars ha varnat för den.)


  Slut citat!

  Stort tack Torsten.

  Må Herren väcka alla slumrande kristna så att många av oss vaknar.

  Oljans kvalitet blir sedan frälsningsgrundande.

  Sådan väckelse tror jag på även i denna sista (sena?) tid.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Ulrika,

  Jag har tyvärr inte artikeln kvar men vill minnas att det skedde i slutet på 70-talet. Men det kan ha varit i början på 80-talet.

  Cerullo flög in i sitt privata jet-plan med all lyx och sanitära utrymmen med dusch och guldkranar. Han steg ut, i sin vita kostym, och organiserade sammankomster där regeringsmedlemmar, rika affärsmän och “pastorer” var med.

  Regeringsmedlemmarna och affärsmännen var ju redan inne på prosperity och vinst. De så kallade pastorerna var villiga kandidater.

  På nolltid genomsyrade framgångsteologin Kenya. Plötsligen “förstod” man vad “kristendomen” handlade om. Det var ju genom “kristendomen” som Europa och Amerika hade blivit rika välfärdsländer. Och givetvis ville man samma här.

  Efter detta har villiga med-profitörer som Benny Hinn och trogna assistenter som Reinhard Bonnke skött om efterarbetet.

  Som resultat har villolärorna genomsyrat hela samlevnaden här.

  Somliga har försökt att starta församlingar och predika det sanna evangeliet.

  Ingen är intresserad. (Läs denna min bloggpost så blir det tydligt varför.)

  /Kjell

      (Reply)

 14. Här i Kenya sändes ett program som avslöjade en av Kenyas många charlataner. En ung man som hoppade av skolan och nu kallar sig Doctor, Apostle, Prophet och Pastor.

  Du kan läsa om honom här: Embattled pastor has no apologies despite TV furore.

  Man filmade honom både i hans sammankomster med hans medgivande och i andra sammanhang med dold kamera.

  I sammanhangen med dold kamera föreskrev han betalda “vittnen” vad de skulle vittna om.

  Man avlöjade även ett “helande-trick” som jag nu skall beskriva.

  Den som skall utföra detta trick smetar vaselin mellan vänstra handens fingar. Mellan ringfinger och långfinger gömmer han en eller flera nålar. Dessa faller inte ut, tack vare vaselinet.

  Man söker sedan upp en person med obehag eller värk i nedre extremiteterna. Denne ropas fram till “helande”. Ett handfat fylls med “helgat” vatten. Personen får ta av sig sko och strumpa och sätta foten i vattnet.

  “Förebedjaren” tar i hemlighet lite Kalium-Permanganat i sin högra hand. (För de som inte vet det. KMnO4 = Kalium-Permanganat är en starkt oxiderande substans med stark rödaktig färg när den löses i vatten.)

  “Förebedjaren” uttalar sina “böner” allt medan han masserar foten med båda händerna. Därvid blir vattnet färgat så att det verkar som om det handlar om blod.

  Som avslutning tar han upp de nålar han hade mellan fingarna, men som nu ligger på handfatets botten. Han proklamerar att dessa nålar fanns i personens fot och att personen nu är helad.

  Den så kallade pastorn har ett helt team av medarbetare som alla missbrukar Guds namn för att tjäna pengar.

  Efter avslöjandet visar denne charlatan inga tecken på ånger. Han är visserligen rädd för polisen, för det han gör är olagligt. Men han urskuldar sig med att “alla gör sina misstag nu och då” och tillägger att många helas av honom dagligen från cancer och HIV och dylikt.

  I programmet visades, inklusive inspelat ljud, hur denne “Profet” använde bönenätter för att ha sexuella relationer med unga kvinnor i församlingen.

  Jag citerar Aposteln Petrus varningar om dessa saker: 2 Petrus 2:1-3,9-14

  Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke.

  Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag. Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige, under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren. Men på samma sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av naturen äro födda till att fångas och förgås, på samma sätt skola ock dessa förgås, eftersom de smäda vad de icke känna till; och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar. Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de.

  Detta är frukten av falska läror angående bland annat Apostlar, Profeter och helande.

  Frukten är inte god.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Tack för denna text som säger det jag själv sett och hör från vänner i Östafrika. Min vän Jackson Mbuthia i Nairiobi South C är pingstvän och han var redan 1992 djupt bekymrad över hur hedendomen ta över genom Bonnke och liknande falska predikanter som predikar Mammon eftersom de tjänar endast honom.

  När jag var i Kampala 2009 var det så många kristna vänner från anglikaner , katoliker och evangeliska kyrkor som var djupt bekymrade över detta prosperity-gospel som raserade familjer, ekonomier och den framgångsrika ABC-kampanjen mot AIDS.

  Tack att du avslöjar charlatanerna som just nu riskerar att krossa allt gott Guds verk i Afrika. Förösk kom ut i större mediesammnahng med detta, Dagen, Sändaren, Världen i dag etc. Jag känner att folk inte tror mig, man vill så gärna tro på “väckelser” och spektakulära händelser så man prövar inte det som händer långt borta.

  Kjell,

      (Reply)

 16. Kjell,

  Förutom alla under och kristna i Afrika så kan jag berätta att vi längts upp i norr, Karasjokk, Övre Soppero och Kiruna utsattes för att ett gäng prosperutypredikanter i olika grader av charlatanbranschen varit hit och berättar om mäktiga under och teckan och massomvändelser när de återvänder till sina finansiärer söderut. Samtliga som kom på deras möten var redan kristna eller mycket nära pga de flesta här, liksom i Afrika är troende från början, inget enda under som de rapporterade var på riktigt; förlängda ben och sådant svammel, inget annat. Man uppmanade folk att slänga astmamediciner med tråkiga följder och for innan dessa hann bli inlagda på sjukhus.

  Församlingar splittrades, kristna förlorade tron, drogmissbrukare som var nykristna när dessa tjuvar och slaktare dök upp återföll. En av dem var själv alkoholist och jag hoppas han åtminstone mår bättre nu eftersom vi var några som dristade oss till att be för honom pga hans dåliga hälsotillstånd.

  Stillsamma mirakel sker ofta, men ingen av dessa nomadiserade charlataner var inblandade i dessa. Det bästa man kan säga är att det var intressant att se hur lika det var för oss och i Afrika.

      (Reply)

 17. Kjell,

  Bra svar, vilken förfärligt rasistisk tanke. Påminner om ett citat ur en gammal bok från början av 1900-talet “Jag älskar negrerna, dessa stora barn , alltid nära till skratt och lek.”

      (Reply)

 18. Alma-Lena skrev: “Man uppmanade folk att slänga astmamediciner med tråkiga följder och for innan dessa hann bli inlagda på sjukhus.”

  Välkomen hit. Vore intressant att veta hur du hittade denna blogg.

  De som kastade medicinerna uppfördes på listan av helbrägdagjorda. Alltid enklast om man kan berömma sig på andras bekostnad,

  Du skrev: “Församlingar splittrades, kristna förlorade tron,…..
  Stillsamma mirakel sker ofta, men ingen av dessa nomadiserade charlataner var inblandade i dessa.”

  Så är det! Herren har all makt och som vi sjöng: Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än….”

  De falska apostlarna bygger på lögnen att “apostlagärningarna fortsätter i vår tid”. Och många har bitit sig fast i detta så många år att de hellre ljuger än erkänner att de kanske hade fel.

  I trosförkunnelsen anses det ju vara en dygd, ja till och med frälsningsgrundande, att bekänna saker som strider mot fakta.

  Du skrev: “Försök kom ut i större mediesammnahng med detta, Dagen, Sändaren, Världen i dag etc. Jag känner att folk inte tror mig, man vill så gärna tro på “väckelser” och spektakulära händelser så man prövar inte det som händer långt borta.”

  Jag är inte säker på att summan av insändarna skulle tjäna sanningen.

  Titta till exemel på alla insändare som blev resultatet att granskningen av Garnefeldt.

  Det finns för många skrivglada som försvarar trosförkunnelsen och prosperity-evangeliet med näbbar och klor.

  Det blir minst 10 vilseledande svar på varje sanningsenlig rapport.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kidnappar Alma-Lenas formulering “Det är ändå kärleken som är proberstenen i alla lägen.”

  För att försöka nyansera och komplettera min bild av Hokuspokusmöten.

  När jag såg del 2 i filmen om Hokus-predikanterna fastnade blicken på en flicka som jag upplevde som rakt igenom ärlig och närvarande. Ingen ståhej eller konstlat på något vis. Jag tror inte att hon sade ett ord. Man kan läsa hennes ansikte. Jag tror att hon bara hamnat på fel plats. Men efter en hel dag upplevde hon förändring och vittnade om det.

  Vi får även komma ihåg att dessa “ledare” säger “Jesus från Nazaret” om och om igen under sina möten. De säger det som en magisk formel men om den ärligt sökande inte ser det som magi och Gud ser det som rätt att möta Sitt barn där o då tror jag att Gud sätter barnets värde högre än riskerna med att charlatanen får äran av det. Det kan även vara så att Gud vill rädda Sitt barn från charlatanens grepp och sammanhanget nedgraderas för kärleken till barnet är så ofattbart större.

  Likaså såg jag hur Guds närvaro skyddade en man från att falla baklänges av Hinns hand i ansiktet. Alla på filmen föll som käglor med inte denne man. Mannen blev avvisad till skamvrån (kanten av scenen) medan de fallna låg kvar och Hinn spann på med sitt. Visst bevakar och närvarar Gud även vid sådana möten men på ett helt annat sätt än vad Hinn tror. Vi kan nog jämföra det som när Gud närvarar vid vilket fylleslag som helst. Gud struntar fullkomligt i miljön och gör allt för att rädda Sitt barn och nåden visar sin verkliga verkan.

  /Ulrika

      (Reply)

 20. Det finns ett antal trätlystna människor som gör allt för att missförstå allt man skriver. För deras skull, som hellre sätter sin tilltro till myter och fabler, följande förtydligande.

  2 Tim. 4:1-5

  Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

  1. Det finns inga apostlar som de 12 och deras delegerade hjälpapostlar efter år 100. Således ingen som kan gå in och tömma sjukhusen på patienter.

  2. De som kallar sig apostlar i vår tid och förleder människor att tro att de har speciella gåvor är charlataner.

  3. I och med att GT-profeternas tid tog slut och Apostlarnas tid tog vid avslutades Guds uppenbarelse i form av Guds Ord = Bibeln med hjälp av Apostlarnas nedtecknade instruktioner.

  4. De som gör tillägg till Guds Ord är villolärare.

  5. Vi lever i den tid när Guds Helige Ande är sänd till oss för att påminna om allt vad Jesus lärde och för att utrusta församlingen med nådegåvor.

  6. Dessa nådegåvor gör inte att någon blir en helbrägdagörare i stil med Petrus.

  7. Om någon utger sig för att vara en Profet, eller Apostel, med specialla gåvor och uppdrag att ge oss nya instruktioner som inte kan verifieras mot Bibeln så kan du vara säker på att det är en lurendrejare.

  Apostlagärningarna fortsätter inte i vår tid för det finns inga Apostlar av samma sort som de 12.

  Detta är alls inget förnekande av att det finns viktiga saker vi kan lära oss av broder Lukas historieskrivning.

  Och det är inget förnekande att Gud gör under även i vår tid.

  /Kjell

  PS. Och de som menar att det finns apostlar som de 12 idag borde kunna nämna åtminstone ett par av dessa och dokumentera deras “under” och “kraftgärningar”.

      (Reply)

 21. Jag tänker citera från en artikel i Dagen.

  Rikaste pastorerna är från Nigeria

  Världspredikanten Benny Hinn har fått kritik för sin utsvävande livsstil. Men i förhållande till David Oyedepo och Chris Oyakhilome ligger han i lä. De nigerianska pastorerna är goda för flera hundra miljoner kronor – och anklagas för att predika en extrem framgångsteologi.

  Winners´ Chapel, megakyrkan som David Oyedepo grundade, sägs vara den snabbast växande kyrkan i Afrika. De har även stora församlingar i bland annat London, säger Mikael Stenhammar, grundare av en bibelskola i Kenya och sakkunnig på framgångsteologi i Afrika.

  Mikael Stenhammar berättar att den teologi som ofta predikas – som går ut på att tro och materiell rikedom hör ihop – även påverkar kyrkor i resten av Afrika, däribland Kenya.

  Bland de som rör sig i dessa sammanhang finns det enligt Mikael Stenhammar två typer av människor, dels de som verkligen tror att det som predikas är sant, dels de som vet att undervisningen inte är rätt, men som håller tyst eftersom de har allt för mycket att förlora.

  De har blivit rika på andras bekostnad, säger han.

  Men tyvärr är jag ganska pessimistisk inför framtiden. Jag har inte sett mycket som talar för att budskapet om att sann andlighet visar sig i siffror ska försvinna. Kyrkor överlag i Kenya påverkas, många anpassar den egna undervisningen för att inte tappa medlemmar. Även om det på sätt och vis är vårt ansvar att påverka kyrkorna tror jag att det är svårt, säger Mikael Stenhammar som menar att råd från exempelvis européer väger lätt i sammanhanget.

  Förkunnelsen om att tron ska ge rikedom är ett hopp för många fattiga.

  Dessa mammons tjänare anser sig höra till pingströrelsen. Deras framgång driver på lögnen att det fortfarande finns apostlar som “de 12” och att det finns profeter av GT-typ. Alltså att “apostlagärningarna fortsätter i dag”.

  Deras ockulta läror sluter väl an till den animistiska folktron i Afrika.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Men det förekommer ju helanden bland den karismatiska rörelsen i Afrika.
  Här står om en pojke som blivit helad från förlamning och stumhet, Visar inte det att Gud sanktionerar den karismatiska rörelsen ?

      (Reply)

 23. Magnus,

  Här finns det flera TV-kanaler som visar fejkade helanden dagen lång.

  Och även om det till äventyrs skulle vara sant det som berättas i artikeln du länkade till så bevisar det inget annat än att Gud gör under även i dag.

  Undret skedde i sådana fall med längtande, lidande människor. Inte med en “rörelse”.

  Vem är den omnämnde “Jens”? Är det herr Garnefeld?

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Vad är det för tv-kanaler som visar fejkade helanden ? missade du att skicka någon länk ?
  Om det är fejk måste jag säga att jag är förvånad över att det finns kristna som vågar fejka helanden, det är ju att framställa det som om gud helat någon fanns det inte har hänt. Är inte det EXTREMT högmodigt ?

      (Reply)

 25. Magnus,

  Jag bor i Kenya och det är TV-kanaler som sänds här. Några länkar har jag inte till TV-kanalerna, men kanske kan detta vara illustrativt: Pastor Kanyari.

  Han är inte alls ensam i sitt slag. Det är en blasfemisk humbug här utan like.

  Detta om något är väl att häda.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  Jag är helt förbluffad över att de vågar, såvida de egentligen inte är några kristna utan medvetna hycklare.

      (Reply)

 27. Magnus,

  Det är vanligtvis business. Alltså, man tjänar Mammon och inte Herren.

  Sedan är det nog så att de flesta av dessa är endera hycklare eller avfallna, och tyvärr är många även medlemmar av Frimurarna eller Illuminati.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Magnus,

  Kanske är det även intressant att kolla denna video.

  Exposed talking to satan: Benny Hinn, Kenneth Copeland, etc. making satanic signs

  Det var Morris Cerullo som introducerade dessa villoläror i Kenya. Benny Hinn och Reinhard Bonnke gjorde läran populär hos massorna.

  I Nigeria var (är?) Reinhard Bonnke huvudfiguren som missionär för “trosförkunnelsen och framgångsteologin”.

  Kenneth Copeland är, kan man kanske säga, trosförkunnelsens nuvarande påve, efter Kenneth Hagin.

  Kenneth Copeland och Ulf Ekman studerade båda på Kenneth Hagins “bibelskola” i Tulsa. Båda var cum laude studenter.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Om du tror att man faktiskt kan lära sig något från trossyskon i Afrika, tveka då inte att skriva något här.

  Om du tror att man kan veta allt genom svenskt navelstirrande med nostalgi tillbaka till det man trodde var bra…. Sluta då att låsa här. Det kommer bara att oroa dej.

  Jag skulle verkligen önska att du kollar följande artikel på Aletheia. Och även orkar läsa kommentarerna.

  http://aletheia.se/2017/06/09/pingst-ffs-daniel-alm-har-fel-om-faran-med-fundamentalism/

  Benny Hinn prisas som svensk väckelses goda erfarenheter!

  Om du tror likalunda, sluta läsa här.

  Om du har förstått vart “Det Stora Avfallet” stävar, ge gärna din kommentar.

  Vill du inte bli publicerad, SKRIV DET TYDLIGT i din kommentar.

  Jag kommer då att svara utan att ange var komman from från och dess exakta formulering.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Bland WoF’s (Trosförkunnelsens) förgrundsfigurer brukar Morris Cerullo inte ofta nämnas. Han lyckades hålla sig relativt anonym. Dock har han spelat en enormt stor roll i Afrika.

  När han kom till Kenya i sitt privata jetplan med vattenkranar av guld och presenterade sitt framgångsevangelium, iklädd en vit kostym, för politiker, affärsmän och pastorer, ledde det till en andlig tsunami där så gott som all äkta kristustrogenhet dränktes i trosförkunnelsens ockulta läror.

  Jag länkar här till en artikel om Gilbert Deya, en av de många samvetslösa bedragare som i snabb takt blev pastor, biskop och ärkebiskop i Cerullos kölvatten

  Gilbert Deya sysslade med mycket som är rent kriminellt. Bland annat kidnappade han barn som han gav år barnlösa kvinnor och sade att det var “mirakelbarn” som Gud hade givit dem.

  Han lyckades smita från domstolen i Kenya och har sedan dess bott 12 år i England där han har nästan 36.000 medlemmar i sitt “ministry”.

  Till slut, efter 12 års överklagande, förlorade han målet mot sin utlämning till Kenya. Med tillräckligt mycket pengar kan man köpa både domare och advokater så om han får ett rättfärdigt straff här återstår att se. Annars får han väl vänta till det som utlovas i 2 Petr. 2:2-4

  De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke. Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen. 

  Bishop Deya hobnobbed with the high and mighty before fall

  Skrämmande läsning för alla som förstår engelska.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Men det finns väl en del församlingar i
  Afrika som är sunda också?
  Även i Kenya och Nigeria
  Och länder med mindre framgångsteologi

      (Reply)

 32. Bengt,

  Jag har funderat på vad jag bör svara på din fråga angående sunda församlingar i Kenya.

  Det enda svar som känns både ärligt och korrekt blir: “Ja, jag hoppas det!”

  Men vi skall inte glömma att det finns “frälsta” pånyttfödda trossyskon även i församlingar där läran inte stämmer helt.

  Jag har hört om församlingar i Kenya som startades och där det predikades ett sunt evangelium.

  De förlorade ganska snabbt de flesta medlemmarna.

  Framgångsteologi och trosförkunnelse med buller och bång och manifestationer är populära här.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Ett litet tillägg till Bengt.

  Lukas 18:7-8 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?” 

  Min respons: Det lär bli sparsamt värre med “DEN TRON” när Herren kommer tillbaka.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Men det finns afrikanska länder med
  Mindre inslag av framgångsteologi kanske ?

      (Reply)

 35. Bengt,

  Jag har själv bara egen erfarenhet av situationen i Kenya. Det lilla jag vet om resten av länderna har jag från nyhetsmedia. Låt oss begränsa oss till den del av Afrika som inte ännu helt har invaderats av Islam.

  Du talar specifikt om “framgångsteologi”. Jag skulle hellre tala om “Word of Faith” (Trosförkunnelsen) eller “Name it and claim it”, samt alla grupper där både ledning och medlemmar har som högsta ideal en timlig materiell vinst.

  Jag har sammanställt en karta med hjälp av kartor från Wikipedia. Kartan visar i stora drag språkgrupperna i Afrika. Inom varje språkgrupp finns det många olika språk. (Jämför med den språkgrupp vi kallar “Indo-Europeiska” och som innehåller både “germanska” och “latinska” språk, bland annat. Sedan vet du ju att det finns en hel radda “germanska” språk, etc.)

  Den ljust oranga delen visar “Bantuspråkens” område. Det handlar dock om hundratals etniska grupper med egna språk. Dock finns det gemensamma likheter i grammatiken lika väl som att dessa folk har vissa gemensamma kulturella och religiösa ursprung.

  På kartan har jag lagt in 4 halvgenomskinliga pusselbitar. Från vänster till höger: Senegal, Nigeria och Kenya samt i sydspetsen Syd-Afrika. Det som ligger i den blå biten kommer jag inte att behandla. Den domineras av Islam och har på flera håll en lidande kristen minoritet. Där lär det inte finnas många framgångspredikanter.

  Gemensamt för den biten som inte är blå, är en religiös/kulturell grundtanke att det finns en gud som är god och vill oss väl. Den guden vill ge oss allt vi behöver i detta livet. Men problemet är att det kryllar av onda andemakter som vill hindra oss från att få del av gudens välsignelser.

  Man behöver således föra krig mot de onda andemakterna så att man kan ta ut sina välsignelser ur gudens förrådshus. Rika har lyckats med detta och beundras för det. Rika framgångspredikanter beundras trots att man lätt kan veta att deras rikedom kommer från fattiga och sargade får i deras flock.

  Vem som helst som vill kan se att detta är mycket likt den lära som “Word of Faith” (Trosförkunnelsen) eller “Name it and claim it” (Prosperity) predikar.

  Tonvikten ligger inte på omvändelse och helgelse utan på att bli befriad från onda andemakters inflytande. Tonvikten ligger inte på att få vara tillsammans med Herren i evigheten utan att få makt och materiellt välstånd här och nu, samt att få leva ett liv med hedonistiska njutningar.

  Jag lade dit pusselbiten Syd-Afrika eftersom många av trosförkunnelsens villolärare har använt Syd-Afrika som inkörsport till resten av Sub-Saharan Afrika.

  Synkretism finns det gott om. Man går till än den ena, än den andra församlingen. Letar hos katoliker och trolldoktorer. Det man letar efter är egentligen en andligt mäktig person som kan besvärja de onda andarna så att man själv kommer igenom till välsignelserna.

  Ockultism, besvärjelser, offer och ritual hör så att säga till vardagen för majoriteten, oavsett vilken trosriktning de bekänner sig till.

  Och mitt i soppan finns det även kristustrogna individer.

  Det som behövs världen över är ett evangelium som är fritt från utombibliska läror, som pekar på synd och berättar att syndens lön är döden, och samtidigt predikar frälsningens budskap om omvändelse, dop och helgelse.

  Detta budskap är inte populärt. Vare sig i Afrika eller resten av världen.

  /Kjell

  PS. Detta blir resultatet!

  Tusentals kyrkor stängda i Rwanda

  Syftet med de nya lagarna sägs vara att förhindra olyckor i samband med gudstjänstbesök samt att stoppa religiösa charlataner. Rwandas president Paul Kagame har tidigare kritiserat “mirakelpastorer” som han menar bluffar då de utlovar under och tecken i Jesus namn.

      (Reply)

 36. Den självutnämnde trosförkunnelseaposteln i följande artikel dömdes till 9 års fängelse och 14 års förbud att leda en församling.

  Rapist or exorcist? Pastor faces 18 years in prison for assaults of 10 girls

  Han överklagade och högsta domstolen gav honom 14 års fängelse och 19 års förbud att leda en församling.

  Detta är visserligen inte i Afrika men utspelade sig bland ättlingar till före detta afrikanska slavar. Låt oss därför inte glömma vad Herren sade till Moses uppe på berget. Guds bud är eviga.

  2 Mos. 20:3-7

  Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud.

  Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. 

  Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 


  Lägg märke till att avguderi får förskräckliga konsekvenser för familjen. Avgudadyrkarens barn, barnbarn, barnbarns barn och barnbarns barnbarn får ett försvagat försvar mot samma synd, och riskerar att föra “traditionen” vidare. Men lägg även märke till att samma ättlingar kan bryta “traditionen” och därigenom bli till välsignelse och väckelse för tusentals.

  Som jag förstår det handlar det om avguderi varje gång som våra tankar och handlingar styrs av “det skapade” i stället för “Skaparen”. Men budet beskriver en situation där man medvetet väljer att ha andra gudar, att göra sig en bildstod, att tillbe eller tjäna den.

  Det handlar om strukturell synd som leder till tradition och ritual, ja en livsstil.

  Paulus tar upp detta i Romarbrevets första kapitel. Jag citerar 1:18-24 

  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 

  Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

  Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. 


  Och några verser senare räknar Paulus upp flera synder som kommer som resultat av denna avgudadyrkan. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 

  Glöm nu inte att en “avgud” är vad som helst eller vem som helst som vi tillåter ha högre auktoritet att leda oss än Gud själv.

  2 Petrus 2:1-3,9-14,18,19

  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte. 

  —–

  Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Det gäller särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att håna höga makter, medan änglar som står högre i makt och styrka inte uttalar några hånfulla domar mot dem inför Herren. Dessa som hånar vad de inte känner till är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fångas och dödas. De är fördärvade och hamnar därför i fördärvet, där de får lönen för sin orättfärdighet.

  De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är smutsfläckar och skamfläckar där de i sina lustar frossar och festar tillsammans med er. De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. 

  —–

  De talar stora och tomma ord och lockar med lössläppthet och köttsliga begär till sig människor som nyss har kommit undan dem som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, för det man besegras av är man slav under. 


  Paulus ondgör sig över sådana övermåttan fantastiska superapostlar. Vi kan läsa om det i 2 Kor. 11. Jag citerar bara vers 20 Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet. 

  Det är inte undantag, utan regel att trosförkunnelsens självutnämda superapostlar och falska profeter, i sin girighet förrikar sig genom att suga ut församlings- medlemmarna. Den som inte ser att detta är strukturellt, vill inte se det.

  Man behöver sannerligen inte heller leta länge för att hitta exempel på grova sexuella synder bland dessa falska lärare.

  På frukten skall man känna trädet.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Bengt,

  South Africa shocked by live rape trial of Timothy Omotoso

  Many South Africans have rallied around Ms Cheryl Zondi, who testified in a televised rape trial against a Nigerian televangelist Timothy Omotosi. Mr Omotosi and two others are facing 97 charges, ranging from sexual assault to rape and human trafficking.

  2 Petrus 2:1-3

  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  Tyvärr vinner framgångslära och ‘krakel spektakel’ mark även i arabisktalande länder, som Egypten.

  I Mellanöstern har svenska Livets Ord och U.E. tråkigt nog länge haft sina tentakler…

  Det var kännbart redan för 25 år sen. Men långt ifrån alla församlingar köper det. Tack o lov.

  Kära hälsningar, Ingela

      (Reply)

 39. Ingela,

  Det kan tyckas att min response är off topic, men faktum är ju att en stor del av trosförkunnelsens medlemmar stöder Brexit, Trump, Orban och Bolsonaro.

  Jag skall citera inledningen på en artikel i DN, skriven av Björn Wiman: “Dags att bryta tystnadskulturen kring populismens huliganer”. Publicerad 2018-11-04

  Det har redan börjat. Samtidigt som den högerextreme våldsförespråkaren Jair Bolsonaro valdes till president i Brasilien startade hans partikamrat Ana Campagnolo en kampanj på Facebook, där hon uppmanade elever och studenter i landets skolor att ange lärare som talade illa om Bolsonaros valseger. Via en kanal på Whatsapp kunde man skicka in filmade bevis på misshagliga ”ideologiska uttryck” bland ”indoktrinerade” lärare. Redan under kampanjens första dag gick telefonen varm.

  En god vän till mej har en kollega från Brasilien. Hon bekräftar att skvallrandet pågick även under valkampanjen och att motståndare till Bolsonaro attackerades och intimiderades.

  Bolsonaro gillar både diktatur och tortyr. Trump gillar Bolsonaro. Dessa, och deras gelikar har alla egenskaper som anges i Bibeln som signalement för Antikrist. Jag är övertygad att de bereder en väg för honom.

  Skrämmande att så många som kallar sig kristna stöder dessa våldsverkare. Kärleken till sanningen saknas.

  /Kjell

      (Reply)

 40. Kjell,

  förunderligt att få läsa sådant i en vanlig dagstidning! Tänk om vi fick se sådant här i Sverige, vad skulle hända då?

      (Reply)

 41. Majlis,

  I Sverige anses man knäpp om man tror på Gud.

  I Kenya anses man knäpp om man inte tror på Gud.

  Majoriteten av världens befolkning, tiderna igenom, har ansett det självklart att det finns en gud.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Nu har även Dagen upptäckt trosförkunnelsens (Word of Faith) grava överdrifter i Afrika. Artikeln är fri, läs den.

  ”Falska profeter” oroar i Sydafrika

  Många sydafrikaner vill uppleva mirakler. Men nu menar allt fler för att situationen har spårat ur.
  Enligt generalsekreteraren för Sydafrikas kristna råd går det nästan att tala om en ”blufftävling” där självutnämnda profeter vill bräcka varandra.

  Lite egendomligt att de sätter ”Falska profeter” inom citationstecken. Det är väl uppenbart att dessa personer är lögnprofeter.

      (Reply)

 43. Med anledning av Reinhard Bonnkes död vill jag dra uppmärksamhet till den artikel där jag postar denna kommentar. I Svensk religiös press prisas Bonnke.

  Den världsberömde Reinhard Bonnke (född 19 april 1940 i Königsberg, Östpreussen, Tyska Riket) var en evangelist och predikant. Han var främst känd för sina stora tältmöten i Afrika. Han påbörjade sitt evangelisationsarbete under 1970-talet och hade möten i stora tält. Senare, när publiken blev för stor fick han flytta ut på stora fält. I Nigeria har miljontals besökt hans möten. Hans karriär i Afrika började 1967 i Lesotho.

  Reinhard var en av Benny Hinns bästa vänner och de båda har även samarbetat. Reinhard Bonnke och Benny Hinn är båda extrema “Word of Faith” förkunnare.

  Vid mötena i Nigeria har det förekommit många tvivelaktiga saker och folk har trampats ihjäl i trängseln. Sjuka och hjälpsökande har dött på väg fram till podiet. Reinhard berättar rövarhistorier som passar en patologisk mytoman.

  Vitsen här är att massor av folk kommer samman i hoppet att bli helbrägdagjorda på ett mirakulöst sätt. Och vitsen är att hittills har inget av Bonnkes påstådda tusentals helbrägdagöranden kunnat dokumenteras.

  Läs gärna artikeln: Kulturkrockar och väckelser i Afrika

      (Reply)

 44. Minst 20 trampades till döds vid gudstjänst

  Herren näpse alla dessa charlataner som säljer “Guds välsignelser” för egen vinning!

  Visst skulle jag vilja vara skarpare, men Guds Ord förbjuder mej att uttala det som stormar i mitt inre med förbannelser.

  Förbannelserna är Guds egen domän där Han tar hand om alla som inte vill vara hans och tillhöra Sanningen.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *