Livets Ord

Om du aldrig har läst i Wikipedia om församlingen Livets Ord så kan jag rekommendera att du gör det. Artikeln är givetvis skriven av en anhängare men den är ändå intressant att läsa eftersom den inte är skriven som resultat av någon uphettad bloggdebatt.

Det kan vara intressant att se bland annat att man kallar Kenneth Hagin för “pingstpastor” och att man har nämnt ett antal kritiker, dock inte Sven Reichmann.

Denna bloggpost kommer inte att handla om församlingen Livets Ord annat än att den kommer att handla om trosförkunnelsen och att jag vill rekommendera två böcker skrivna av personer som har haft egen erfarenhet i församlingen Livets Ord och dess bibelskola. Båda dessa personer är läkare och forskare och Kristustrogna.

 • Den första, och äldsta boken heter “Allt är inte Gud som glimmar” och finns att köpa, eller ladda hem som PDF på författaren Sven Reichmanns sajt.
 • Den andra boken är skriven av Torbjörn Swartling och heter “Trosförkunnelsen – inget evangelium” och finns att läsa på nätet och kan även den köpas i bokfrom .

Ett kapitel ur Torbjörn Swartlings bok finns även återgivet på Bibelfokus Att gå vidare i tron.

Jag har läst båda böckerna och kan varmt rekommendera dem. De ger saklig argumentation i ljuset av det äkta Livets Ord, nämligen Guds eget eviga Ord.

Här följer 4 bibelcitat där “livets ord” finns i grundtexten.

Joh. 6:68 Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, (ρηματα ζωης)

Apg. 5:20 “Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv.” (ρηματα της ζωης)

Fil. 2:16 när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. (λογον ζωης)

1 Joh. 1:1-3 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. (λογου της ζωης) Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

En liten intressant notis:

Det brukade predikas att det är skillnad mellan ord och ord. Att direkta tilltal från Gud kallas “rhema”, medan mer allmänna saker i Guds Ord heter “logos”.

Om du kollar den grekiska texten inom parentes ovan så kan du se att dessa båda ord används som synonymer i Guds Ord.

Vi tar även med följande citat där Jesus kallas “livets bröd”, “livets furste” och “livets ljus”:

Joh. 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. (αρτος της ζωης)

Joh. 6:48 Jag är livets bröd. (αρτος της ζωης)

Joh. 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

Joh. 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (φως της ζωης)

Apg. 3:15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. (αρχηγον της ζωης)

Till sist vill jag påpeka det tydliga sambandet mellan: Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. (Psalm 119:160) och Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. (Joh. 17:17)

Detta var inledningen. Här börjar den egentliga bloggposten som handlar om Livets Ord, ja, inte församlingen då…..

Strax innan tillfångatagandet gjorde Jesus en emotionell apell till sina lärjungar för att understryka det han ville att de speciellt skulle komma i håg som kärnan av det han hade undervisat dem om. Johannes har skildrat detta i kapitlen 14 till och med 17. Kapitel 17 brukar kallas “den översteprästeliga förbönen” och ur den skall jag citera några verser.

Joh. 17:12-20

Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.

När Paulus visste att han inte skulle kunna få skriva mer brev skrev han en apell till Timoteus. Det finns visserligen ingen dokumentation av Paulus avrättande men det anses troligt att han till slut blev avrättad i Rom.

2 Tim 3:16 – 4:4

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Utan evangelierna där Jesu egna ord återges, och breven där Paulus presenterar evangelium och förklarar och försvarar, skulle det inte bli mycket kvar av Nya Testamentet.

Både Jesus och Paulus, och i viss mån Johannes, är måna om att de som blev kvar skulle förstå att Livets Ord, Guds eviga Ord intar en plats som är unik och att inget får tillfogas eller strykas.

I praktiken är det så att varenda villolära sätter Guds Ord på andra plats.

 • Jehovas Vittnen har Russells vantolkningar som har högre auktoritet än Guds Ord.
 • Mormonerna har Mormons Bok och andra fantasier producerade av Smith.
 • Katolikerna har massor av läror som har producerats av påvar och andra höga ämbetshavare.
 • I Trosrörelsen kryllar det av auktoritära ledare som åberopar personlig uppenbarelsekunskap.

Listan kan göras lång, men jag stannar där.

Det jag vill påvisa här är att alla som inte låter sig helgas av Sanningen, Guds Ord, utan anammar utombiblisk kunskap som överordnas Guds eviga Ord, i princip har detta gemensamt.

Paulus skrev att, på grund av begärelser, kommer det att bli väldigt populärt att lyssna på myter, hellre än sanningen.

Till sist kommer alla de som är mytomaner och de som är deras anhängare att enas i ett världsvitt samarbete, en ekumenism där Guds eviga Ord, Sanningen, inte längre leder till motsatser i läran därför att ingen längre bryr sig om att pröva de utombibliska uppenbarelserna mot Guds eviga Ord.

Tror du att det är långt kvar till att detta förverkligas?

Det tror inte jag!

/Kjell

PS1. I en följande bloggpost kommer jag, med hjälp av en afrikansk pastor, att försöka förklara varför många svenskar tror att det pågår väckelse i Afrika.

PS2. Jag kan inte säga att jag har så värst mycket förtroende för Aftonbladet. Men när man citerar relevanta uttalanden och inte ens tillfogar en kommentar, så måste jag respektera denna “journalistik”.

Kolla detta: Så övertalas tittarna att skänka pengar

Om du tycker att detta är gravt, kriminellt missbruk av människor så vill jag ännu en gång mana dej att läsa de båda böcker jag refererar till i början av artikeln.

Det gäller både om du kallar dej “kristen” och “frälst”, och om du inte vill ha något att göra med “Sanningen” bara för att det finns charlataner på båda sidor om staketet.

Läs, begrunda och ta konsekvenserna, och Sanningen kommer att göra dej fri!

Views: 70

7 thoughts on “Livets Ord”

 1. “PS1. I en följande bloggpost kommer jag, med hjälp av en afrikansk pastor, att försöka förklara varför många svenskar tror att det pågår väckelse i Afrika.”

  Den ser jag fram emot.

      (Reply)

 2. Jens Garnfeldt brukar hänvisa till “väckelserna” i Afrika och Sydamerika, där han själv ibland är talare, och sedan säga att det är samma sorts väckelse som Europa nu står inför. Men det framgångsteologerna bygger i dessa länder är verkligen inget Europa behöver. Dock VERKLIG väckelse. Och jag vill gärna tro och hoppas på att det också finns verkliga väckelsehärdar runt om i världen, men tyvärr är det nog ofta “skickliga” framgångsteologers verk som inte får förväxlas med Andes verk bland folk och nationer.

  Berndt

      (Reply)

 3. Andreas Frost,

  Det handlar om hur man räknar och klassificerar.

  Om man kallar det väckelse att locka över folk från en “kristen-klubb” till en annan “kristen-förening”, ja då är det väckelse.

  Men om man tar pingstdagens omvändelse som mall är det allt annat än väckelse.

  Äkta väckelse handlar om synd, syndaånger, förlåtelse och omvändelse följt av lärjungaskap.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Berndt Isaksson,

  Jag kan avslöja att det handlar om att afrikaner i princip alltid har trott på en gud. Ja även på en välvillig gud.

  Men i deras modell finns det flera lager med onda andar och demoner som står mellan människan och denne gud.

  Kan man bryta genom dessa lager så fixar sig allt.

  Det handlar således om egna handlingar och egen (eller mottagen) andlig kraft.

  Se där precis trosförkunnelsens grunder, där man själv skall härja med demoner.

  Det går in som varma småbröd!

  /Kjell

      (Reply)

 5. “Äkta väckelse handlar om synd, syndaånger, förlåtelse och omvändelse följt av lärjungaskap.”
  Jo så är det, ett styng i hjärtat måste äga rum för att en människa öht ska bli kristen. Och då måste Guds evangelium predikas först. Och vad evangelium är råder stor oenighet om inom kristenheten. För många skulle det säkert vara en överaskning att få veta att evangelium innehåller t.ex. Guds dom (Rom. 2:16) + andra aspekter som vi har sållat bort för att evangelium inte ska verka anstötligt för den förfinade nutidsmänniskan.

  I vår tid handlar det mycket om “tro på Jesus” rakt av utan att någon inre förvandling nödvändigtvis behöver äga rum. Tro på Jesus och fortsätt på samma väg som tidigare. Tro på Jesus bara, omvändelse är upp till dig själv. Tro på Jesus som ett sätt att förverkliga dig själv.

  Men dom som förkunnar ett perverterat evangelium är redan under förbannelse. Exakt så allvarligt är det.

      (Reply)

 6. Kjell!

  Du skriver: Det jag vill påvisa här är att alla som inte låter sig helgas av Sanningen, Guds Ord, utan anammar utombiblisk kunskap som överordnas Guds eviga Ord, i princip har detta gemensamt.

  – Frågan är vad du menar med helgas, men ordet helgas betyder avskiljas, avskiljas från världen, från synd mm.
  Ett annat ord som du kanske menar med att helgas, är renas och där hävdade Jesus att lärjungarna redan var rena och att de bara behövde tvätta fötterna. Och det kan man tolka som att man blir smutsig i sin vandring och behöver daglig tvättning.

  När det sen gäller helgelse, så är det lätt att tro att det enbart är individens eget ansvar, vilket då blir till egna gärningar och navelskåderi. Det finns de som så tagit till sig detta med helgelse, men de har blivit så upptagna med att hitta fel på sig själva, att de missar poängen med frälsningen och rättfärdiggörelsen.

  Guds ord säger att Gud själv helgar oss, till vår ande, själ och kropp, det är alltså något som Gud gör i första hand och som vi får medverka i, annars blir det ju svårt. Sen är det ju så att helgelse ofta är processer, där Gud arbetar och formar oss på insidan.

  Du säger helgas av sanningen, Guds ord, då är ju frågan, vad är Guds ord? För mycket av det som ex Paulus skriver är uppenbarelser, där Gud talat specifikt och det räknas i skriften som sanningen och Guds ord.

  Jag tror att vi menar samma sak, inga utombibliska uppenbarelser, men väl uppenbarelser som kommer från Gud, eller har jag förstått dig fel?

  Som du vet så var ju jag med i en trosförsamling och min erfarenhet var att det var väldigt noga med helgelse och renhet.

  En lärjunge sa, vart skall vi gå, du har ju livets ord, Jesus är sanningen, hans ord är sanning och när vi lever, vandrar i honom så är vi helgade, därutöver tror jag att det handlar om ansning.

  Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren

  Du säger helgas av sanningen, Guds ord, då är ju frågan, vad är Guds ord? För mycket av det som ex Paulus skriver är uppenbarelser, där Gud talat specifikt och det räknas i skriften som sanningen och Guds ord.

  Jag tror att vi menar samma sak, inga utombibliska uppenbarelser, men väl uppenbarelser som kommer från Gud, eller har jag förstått dig fel?

  Om du läser citaten ovan så ser du att både Jesus och Paulus refererar till “Skriften”.

  Det måste i deras fall handla om det vi kallar Gamla Testamentet.

  Vad gäller det vi kallr Nya Testamentet får vi väl utgå ifrån att de historiska skildringarna, evangelierna och apostlagärningarna, är korrekt återgivna.

  Vad gäller breven bör de kunna verifieras med prövning mot texter i Gamla Testamentet. Jag anser att den prövningen har skett.

  Nya Testamentet får därmed inkluderas när vi talar om “Skriften”.

  Utombibliskt betyder precis som det låter. Alltså något som inte står ordagrannt i Bibeln.

  Det innebär inte att det därför per definition är fel. Men det innebär att det måste prövas mot Skriften och förkastas om det inte håller måttet.

  Uppenbarelsekunskap måste alltid prövas mot Skriften!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *