Elakheter och hatiska kommentarer

Det dröjer vanligtvis inte länge innan någon, eller några börjar tala om brist på kärlek och öppet hat när varningar för villoläror och dess företrädare diskuteras.

I Dagen publicerades kort efter varandra följande tre artiklar:

 1. Maria Küchen: Att döma en ärkebiskop
 2. Varför skriver kristna hatbrev?
 3. Hatet kommer inte från Jesus

På kristna bloggar brukar somliga deltagare försöka tysta ner kritik med hjälp av kommentarer i stil med:

 • Ja nog märks det att kärleken har kallnat.
 • Kasta inte ut barnet med badvattnet.
 • Självutnämnda kritiker som tror att bara de själva har rätt.
 • Rör inte herrens smorde.
 • Hur vågar ni döma?
 • Häda inte Den Helige Ande.

Det finns en mycket intressant artikel, skriven av en person med namnet Bill Muehlenberg och översatt till svenska av Rolf Lampa. Med Rolfs tillstånd publicerar jag översättningen här. På Rolfs mycket läsvärda sajt finner du artikeln här.

Brevet till aposteln Paulus

   
Episkopala Kyrkan i mindre Asien,  Missionsutskottet

Till aposteln Paulus
co Aquila, tältmakaren
Korint, Grekland

Kära Paulus:

Vi fick nyligen en kopia av ditt brev till Galaterna. Missionsutskottet har nu uppdragit åt mig att informera er om en rad saker som berör oss djupt.

Hård och kärlekslös

För det första finner vi ditt språk vara något onyanserat. I brevet attackerar du, direkt efter en kort hälsning till Galaterna, omedelbart dina motståndare genom att hävda att de “vill förvanska Kristi evangelium.” Sedan säger du att sådana män bör betraktas som “förbannade”, och på annan plats hänvisar du till “falska bröder.” Skulle det inte vara mer hänsynsfullt av dig att åtminstone ge dem förmånen av att ställa dig tveksam, åtminstone tills generalförsamlingen har undersökt och avgjort frågan?

Och som för att göra situationen ännu värre säger du senare, “Jag skulle önska att de som ger er problem skulle stympa sig själva!” Är ett sådant uttalande verkligen passande för en kristen församlingstjänare? Kommentaren verkar ganska hård och kärlekslös.

Nedlåtande ton ger färre lyssnare

Paulus, vi känner verkligen ett behov av att behöva varna dig om tonen i dina brev. Du framstår som väldigt aggressiv och påfrestande för många människor. I några av breven har du till och med nämnt personer vid namn och denna praxis har, utan tvivel, upprört vännerna Hymenaeus, Alexander, med flera.

När allt kommer omkring så har ju många personer för första gången blivit ledda in i den kristna tron, betjänade av dessa män. Även om några av våra missionärer har uppenbara och beklagliga brister kan det dock bara underblåsa dåliga känslor att du talar om dessa män på ett så nedlåtande sätt.

Med andra ord Paulus, tror jag att du bör sträva efter en mer moderat hållning i din verksamhet. Skall du inte hellre försöka vinna dem som gör fel genom att visa en mildare anda? Nu har du förmodligen fjärmat dig från dem som följer judarnas lagar och seder (judaisterna) till den grad att de inte längre kommer att lyssna till dig.

Ohelig allians bättre än brända broar

Genom din frispråkighet har du även minskat dina möjligheter till framtida inflytande över kyrkan som helhet. Om du hade arbetat mer lugnt kanske du snarare hade ombetts att tjänstgöra på [samfundets samlings-]kommitté som utsetts att behandla frågan. Du skulle då ha kunnat bidraga med dina insikter genom att utarbeta en bra utskottsrapport rörande de judaiserande grupperna och så få fram en teologisk ståndpunkt utan att behöva dra in personer i tvisten.

För övrigt, Paulus, måste vi upprätthålla enighet bland dem som bekänner sig till en tro på Kristus. Judaisterna står ju åtminstone tillsammans med oss emot den omgivande hedendomen och humanismen i den rådande kulturen inom Romarriket. Judaisterna är vår allierade i vår kamp mot abort, homosexualitet, regeringens tyranni, etc. Vi har inte råd att låta skillnader över läromässiga detaljer dölja detta viktiga faktum.

Tystnad istället för känsligt och kontroversiellt

Jag måste nämna att frågeställningar har rests även rörande själva innehållet i er skrivelse, förutom din stil. Kommittén ifrågasätter det lämpliga i brevets dogmatiska struktur. Är det verkligen klokt att plåga unga kristna, liksom Galaterna, med tunga teologiska frågor? Vid ett par ställen hänvisar du till exempel till läran om utkorelsen. Du håller även en långrandig diskussion om lagen. Du kanske kunde ha understrukit ditt ärende på andra sätt, utan att nämna dessa komplicerade och kontroversiella punkter i kristendomen.

Brevet är så nedlastat med läromässiga frågor att det förmodligen bara tjänar till att polarisera de olika fraktionerna inom kyrkan alltmer åt olika håll. Vi måste återigen betona enighet i stället för känsliga frågor, som bara kommer att framhäva splittring bland oss.

Svartvitt är så utseslutande och oflexibelt

På ett ställe skrev du “Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er.”(Gal 5:2) . Paulus, du har en tendens att beskriva saker strikt i svart-vita termer, som om det inte fanns några gråzoner.

Du måste dämpa dina uttryck så att du inte blir alltför exklusivt uteslutande. Annars kommer din attityd att driva bort många människor och göra att besökare känner sig ovälkomna. Kyrkans tillväxt främjas inte genom en sådan hård och oflexibel linje.

Fridfull yta av tolerans*

Kom ihåg, Paulus, det finns inte något sådant som en perfekt kyrka. Vi tolererar många brister i kyrkan eftersom vi inte kan förvänta oss att ha allt på en gång. Om du bara tänkte tillbaka på din egen erfarenhet kommer du ihåg hur du tidigare trakasserade kyrkan i din tid av okunnighet. Om du tänker på din egen tidigare erfarenhet kan du få en mer förstående inställning till [de lagiska och traditionsbundna] judaisterna.

Ha tålamod och ge dem tid att komma fram till en bättre förståelse. Under tiden kan vi glädja oss åt att vi alla delar ett gemensam tro på Kristus, eftersom vi alla blivit döpta i hans namn.

Med vänlig hälsning,

Charles Phinney
Samordnare i Missionsutskottet
Juli / augusti 1988

 

* Tolerans – “Tolerans är dygden hos de män som saknar övertygelser” G.K. Chesterton.


(Originalartikel på Engelska)

Copyright © 1998-2010 The Trinity Foundation
Post Office 68, Unicoi, Tennessee 37692
Phone: 423.743.0199    Fax: 423.743.2005

Views: 40

16 thoughts on “Elakheter och hatiska kommentarer”

 1. Det har blivit på modet att försöka tysta dem som ifrågasätter och pekar på vad Guds ord säger genom att kalla det för “hat”. Man tystar de vaksammaste först, sedan är det lätt att plundra de övriga. Jag fick följande text i min mailbox idag (på Engelska) vilket förde tankarna till just försöken att tysta de vaksamma (min fria översättning):

  Domesticerade honungsbin i Kina blir byten för infödda getingar. En enda geting kan utplåna ett bo av 6.000 bin innan den tar över larverna för att med dem mata sin egen unge. Getingen gör detta genom att placera sig vid ingången till boet och döda vakterna en efter en när de kommer ut för att försvara kupan.

  Men de kinesiska honungsbina är inte försvarslösa. Om tillräckligt många av dem kan komma fram till en geting, kommer de bokstavligen täcka över getingen. Forskning visar att de gör något ännu mer effektivt än att sticka den. De kokar getingen till döds. Bin genererar värme genom att huttra med sina flygmuskler. Både europeiska och kinesiska honungsbin använder denna strategi för att värma sina bon när det blir kallt. Forskarna fann att en geting, helt omsluten av honungsbin, värms upp till 45 grader celsius (113 F) i fem minuter, är tillräckligt för att döda getingen. Europeiska och asiatiska honungsbin kan stå temperaturer över 49 grader.

  Genom Guds försyn (förkunskap) visste han att människans syndafall skulle påverka hela skapelsen. Så Han gav varelserna i Hans skapelse möjlighet att försvara sig.

  Keep fluttering.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Rolf Lampa,

  Vill bara varna alla som vill bli populära att inte börja skriva ärliga bloggposter.

  Fick ett “hatbrev” från en person jag tror mej känna igen på “stilen”. (Och som bloggägare ser jag ju även IP-adresser….)

  New-Ageare gillar inte det jag skriver.

  Visserligen är ett hatbrev (en hatkommentar) verkligen on topic här i denna tråd, men jag släpper ändå inte in den.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Kjell,

  “Vill bara varna alla som vill bli populära att inte börja skriva ärliga bloggposter.”

  Aha, är det därför det bara finns ett få tal av dem?

  Den köttsliga naturen är ju svag för ära och berömmelse, denna världens barn’ verkar mäta sitt värde utifrån hur många besökare och “gilla” de får på bloggar, Facebook och andra media!

  Det man glömmer är att priset, för en liten stund i ‘strålkastarljuset’ är skyhögt, i jämförelse med en hel evighet.

  ‘Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud.’ (Joh.12: 43)

  Tydligen måste man välja bort det ena för att få det andra!

  /Antonia

      (Reply)

 4. Antonia,

  Jag har nu IP-bevis för vem som skriver hatkommentarerna.

  Inte bara jag får dem.

  Personen i fråga brukar syssla med denna typ av hat. Hon har egna bloggar och kommer säkert att publicera sina kommentarer där.

  Som sagt, trosförkunnelsen får inte avslöjas!

  /Kjell

      (Reply)

 5. Andreas Frost,

  Nja, jag har inte tagit in dessa kommentarer. Illa skrivna och felstavade i affektion och all hast med hjälp av en mobil. Fulla med förbannelser och kraftord.

  Men du har rätt i din gissning av bloggen i fråga. (tar inte in länken)

  Hon har ju tydligen missförstått saken ordentligt.

  Jag kallar trosförkunnelsen (alltså läran) för cancern och den har metastaserat sig i väldigt många församlingar som annars hade kunnat vara sunda(re?).

  Jag talar inte om individer utom de som står som bärare av trosförkunnelsen och är världsvitt kända.

  Jesu bror Judas var mer direkt och talade om personer: “Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.”

  Petrus sade samma sak: “Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.”

  Jag lägger till Paulus ord till Timoteus: “Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord. Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet, och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår.”

  Hmmm, som ett kräftsår… hur törs han vara så omänsklig och hård?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Det har nu publicerats ännu en Dagen-artikel angående “hat”.

  Låt oss leva i leken, inte hatet.

  Jag vill citera ett litet stycke ur artikeln:

  Men jag hävdar att tro är en konstnärlig disciplin, kanske den yttersta. Att kräva tydlighet av tro är som att kräva tydlighet av måleri eller lyrik. Eller att be barnen leka mer exakt. Så allvarligt är det. Det sorgligt ironiska är att det är de paniska skriken efter tydlighet och identitet genom gränser som själva bär den andliga ängslighet som kritiseras.

  Hur väl stämmer detta med Guds Ords definition av “tron”?

  Kan bara tillägga att det är sorgligt och mycket allvarligt när man byter ut Guds Ord mot flummigt snömos!

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Jo tack, citatet är flummigt. Riktigt flummigt! Det ligger ju i tiden att vara flummig och otydlig. Man ska absolut inte stöta sig med någon. Det är bättre att vara människor till lags än att leva för Herren. Ja, så är ju inställningen i vår tids församling.

  Jag tror att människor som säger sånt här är antingen på väg bort från Gud eller så har de aldrig tillhört Honom.

  Det verkar finnas en hel del som läser till präst utan att egentligen tro på Skriften. Det är för dem bara ett jobb bland alla andra. Därför kan det ta sig uttryck som att välsigna och viga homosexuella under Pridefestivalen. Eller smycka kyrkan i regnbågens färger och certifiera kyrkan som en homosexuellvänlig kyrka.

  Åh kääärlek hit och kärlek dit. De som inte vill ställa in sig i kärleksledet ses som hatiska och trångsynta.

  Suck…

      (Reply)

 8. Andreas Frost,

  Äh – folk känner ju inte Gud riktigt. Det vet inte vad kärlek är när man tror att det handlar om massa känslor. Man kan vara torr som ett fnöske och må som ett “ut-skitet päron” (ursäkta kraftuttrycket) men ändå göra en handling av kärlek för någon annan människas räkning helt osjälviskt! -Alla är inte känslomässigt puttrande utan vi är alla olika – en del är väldigt intellektuella men kan ändå älska med Guds rena kärlek utan att det ska kännas hela tiden.

  Känslor är ju en följd av att man agerat i kärlek. Tror jag.

      (Reply)

 9. Kaj Avila skrev: “Känslor är ju en följd av att man agerat i kärlek. Tror jag.”

  Välkommen hit Kaj Avila. Jag kör med 100% moderation för att slippa bloggtroll och spammare. Så det kan ibland dröja något innan kommentarerna kommer in.

  Du har helt rätt att känslor är en följd av hur man agerar.

  Det är när man spänner vagnen för hästen som det kan gå snett. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 10. Andreas, jag sympatiserar med beskrivningen. 😉
  Visst är det så.
  Lydnad, och kärlekshandlingar behöver inte stamma ur ett rosaskimrande välbefinnande…
  ‘Höra och göra’ funkar ändå – så ruttet man än mår.

      (Reply)

 11. Rykande färsk dialog från skolvärlden:

  Läraren:”Vet du vad Earth hour är?”
  Eleven: “Det är när folk släcker sina lampor för att känna sig duktiga.”
  Läraren:”Det var ett otrevligt bra svar.”

  X)

  Bra svar kan vara otrevliga. Trevliga svar kan vara obra.

      (Reply)

 12. Världen I Dag är inte en tidning jag ofta tittar i. Dess trovärdighet är, skall vi säga, korrumperad.

  Dock kan det nu, och då, finnas insändare som tydligen slinker igenom censuren.

  Dan Salomonsson skrev nyligen en värdefull insändare som heter Välsignade vakter!.

  Kort citat:

  När alla springer åt samma håll eller tycker helt lika skall man se upp. Det behövs människor med resning nog att våga titta i motsatt riktning. Detta kan ofta vara en otacksam uppgift. Den som vågar antyda att kejsaren är naken drabbas inte så sällan av hånfullhet och antydningar om illojalitet. När ett visst tänkande blivit förhärskande sätts nedlåtande etiketter på den som spanar i motsatt riktning.

  Samtidigt ska granskarens motiv prövas. Om sanningssägaren alltid är “kärringen mot strömmen” vittnar det troligen inte om profetisk klarsyn utan snarare om det egna behovet av personlig omvändelse. Säkerhetsvaktens roll är att skydda inte att skada.

  Lika skadligt som det är att inte tillåta granskning är det att alltid ge den negative veto. Den gode väktaren spanar inte efter omgivningens fel och brister utan identifierar de verkliga hoten.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Det där citatet från Dans insändare ligger i min nya lilla samling av “vuxen-bokmärken-samling.”

  Har vanan att inte spara någonting av det som sägs och sprids men av sådant som ger samma goa vänliga varma känsla i magen som när man var liten och fick en ny karta med nya bokmärken vill jag ända börja spara på en del. Samlingen heter “ersättningsläran” eftersom det var det första bokmärket jag lade in. Tillsammans med den bibeltext som tillhörde Kjells beskrivning. Första gången jag läste bibeltexten förstod jag lika lite som de som Jesus talade till. Men när jag efter en stunds frustration återvände till texten och gav den tid kunde jag inte släppa den ifrån mig.

      (Reply)

 14. ““Tolerans är dygden hos de män som saknar övertygelser”

  Följande verkliga exempel från skolvärlden (igen) inverkar uppfriskande för svensken samtidigt som det måste låta ytterst märkligt för exemeplvis Kenyaner.

  SI, Skolinspektionen, var på besök hos en av landets kristna skolor och inspekterade vid en av de kristna (frivilliga) morgonsamlingarna. Två av eleverna satt och fumlade med sina mobiltelefoner varpå en lärare bad eleverna att sluta med detta och ställa sig upp som alla andra.

  Sedan kommer rapporten:”Lärare tvingar elever att stå upp under mötet. Detta måste anses som att tvinga någon till en religiös handling.”

  Här skulle de flesta vika ner sig?

  Men läraren svarar SI med frågan:”Är det en satanistisk bekännelse att be dem sätta sig ner?

  /Ulrika

  Ps. Tiden har gått och nya inspektioner genomförts vilket skulle kunna tolkas som att svar uteblir.

      (Reply)

 15. Ulrika,

  Du får väl tänka på Rom 8:6-8

  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

  Att räkna med något annat är inte realistiskt. Det är nämligen “inbyggt” i skapelsen att känna till att Gud finns och att det är han som bestämmer. Men det vill man ju inte. Man vill bestämma själv. Därför leker man låtsasleken att Gud inte finns och att således den kristna tron bara är en skadlig vanföreställning.

  Rom 1:18-19

  Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

  Hade man kommit med New Age eller andra former av Hinduism, t.ex. yoga och meditation och Buddhism så hade de inte protesterat.

  Jag har funderat på varför satan vill ha så många medlemmar som möjligt. Han vet ju att han kommer att kastas i den brinnande sjön.

  Kan det möjligen vara så att han ändå hoppas att Gud kommer att ändra sina domar när han ser mängden och får medlidande med dem?

  Förklara annars varför det finns missionerande, proselyterande ateister!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *