Kraft som signalement

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

2 Tim. 1:8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger.

Upp. 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Jesus sade “låt ingen bedra er”. Paulus skrev samma sak med lite andra ord, ett flertal gånger. Johannes gav ett signalement på Antikrist i sitt första brev, kapitel 3, verserna 7 till och med 10. Petrus gav ett utförligt signalement på falska apostlar.

Petrus varnar att det är mycket farligt att syssla med egensinniga tolkningar av Skriftens ord:

2 Petr. 1:20 – 2:3

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

 
Man måste väl vara mycket närsynt, eller kanske blind, för att inte se att Petrus beskriver precis det vi ser runt omkring oss i dag.

Giriga förkunnare som kallar sig apostlar och profeter och skor sig på de “många” som följer dem. De smyger in falska läror. Ja, förödande läror. Och det har blivit mycket vanligt att förneka Jesus Kristus på olika sätt.

Inte underligt att sanningens väg smädas i stor skala i våra dagar.

För, ser du, om du berättar att du praktiserar yoga och trancendent meditation, och sitter och mumlar namn på onda andar en halvtimme om dagen, och att detta gör dej frisk och kreativ, då kommer dina kollegor på jobbet att säga “så fint då”.

Men om du vågar berätta att du stänger din kammare och böjer dina knän och beder till universums Skapare, då kommer de att säga: “Va! Ä’ru inte klok! Ha’ru gått å blitt religiös?”.

Sanningens väg smädas. Allt annat är bra……

Petrus fortsätter och ger signalement på antikrists ande:

2 Petr. 2:9-13

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen.

 
Ett viktigt signalement är att ledarfigurerna blir fräcka och självsäkra och att de smädar höga makter, fastän änglarna inte gör så.

Judas talade också om detta i sitt brev. Han skrev: “Herren föraktar de, och höga makter smädar de. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.”

I den så kallade trosrörelsen är det standard att man härjar med demoner och visar förakt för Herren. Detta borde för alla vara ett tydligt tecken på vilken ande som styr trosrörelsens förkunnare.

Jag undrar ofta om dessa förkunnare läser Bibeln. Och i så fall hur de tolkar Petrus andra brev och Judas brev och Paulus skriverier om schakrande med evangelium och “fantastiska apostlar”.

Eller vad sägs om denna varning?

2 Petr. 2:14-15

De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.

 
Johannes första brev, verserna 4 till och med 10:

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.
 
Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

 
Jag har strukit under en liten, till synes oväsentlig del, som nog ändå är mycket väsentlig. För om man läser den citerade texten med avsikten att bedöma om man klassar för att kallas frälst finns det chansen att man ger upp hoppet helt.

Men det Johannes gör i sitt brev är att ge ett signalement på Guds Son (den som är född av Gud) och Antikrist som är av djävulen.

Johannes säger att man kan känna igen Antikrist på att hans livsstil inte stämmer. Han lever i synd.

Och då undrar vi kanske hur någon som kallar sig kristen kan gå på det. Men då är det dags att vakna och vara på sin vakt!

Redan accepterar miljoner som kallar sig kristna att deras ledare lever i lyx och sus och dus och flyger runt från det ena korståget till den andra mirakelkonferensen i privata jetflygplan med förgyllda dörrhandtag och vattenkranar. Allt medan de avslöjas med otukt och bedrägeri och mycket mera.

Samme ande finns ju redan länge i Islam. Deras gud ursäktar den store profetens alla utsvävningar i otukt, mord, stöld, bedrägeri och pedofili.

Och nu har dessa världsberömda trosförkunnare och framgångspredikare lyckats lura miljoner att de trots sin livsstil är Guds tjänare.

De har banat vägen för Antikrist och krattar hans manege och sopar hans landningsbana.

Nu kommer jag till det som skulle vara bloggpostens tema. Nämligen kraft som signalement.

Jag tar de tre inledande citaten igen.

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

2 Tim. 1:8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger.

Upp. 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

I Apg. 1:8 står ordet “μαρτυρες” (martyres) som kommer av “μαρτυς”. Det är det ord som har översatts med “vittnen”. Du känner väl igen ordet “martyr”?

Vi som lever nära den tid som kallas vedermödan kommer nog att behöva en hel del av Andens kraft för att våga och orka vara vittnen och martyrer.

I 2 Tim. 1:8 blir kopplingen tydlig. Nämligen att bära sitt lidande i proportion till den kraft Gud ger. Och i Upp. 12:11 talas det om sanningsälskare som inte tvekade att gå i döden på grund av sina vittnebörd.

I 2 Tim. 3:5 står det följande.de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

Men, de som bara vill ha ett sken av gudsfruktan talar om en annan sorts kraft. De talar om kraft att utföra häftiga manifetsationer. De skriker och gormar. De manipulerar massorna. De bedriver handel med evangelium. De missbrukar Guds löften. Etcetera. Inte vill dessa fantastiska apostlar bli martyrer?

Nej, de vill fara fram i lyx och bli beundrade för sina stora krafter.

Jämför Apg. 8:9-11 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: “Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.” De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster.

Vi tar ytterligare några texter som talar om kraft:

Rom. 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Not: Evangelium är en Guds kraft.

1 Kor. 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Not: Budskapet om korset är en Guds kraft.

1 Kor. 1:24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Not: Kristus är Guds kraft.

Nu blir det tydligt hur man skall göra för att saluföra fel sorts kraft.

 1. Evangelium är Guds kraft – då måste man således förvränga evangelium.
 2. Budskapet om korset är Guds kraft – då är det bäst att tiga om synd och omvändelse och lidande.
 3. Kristus är Guds kraft – då gäller det att predika “en annan Kristus”.

Vilken sorts kraft manifesterar sig? Se där, signalementet!

Läs 2 Petrus 2 och berätta vad som fattas i signalementet av falska apostlar.

 • falska lärare som smyger in förödande läror
 • I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er
 • för deras skull kommer sanningens väg att smädas
 • Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren

Vad tycker du saknas i signalementet?

/Kjell

PS:

Vill lägga till följande mycket relevanta artikel publicerad på Dagen.

Ett litet citat:

Men är evangeliet om framgång verkligen ett sant evangelium? Jag trodde det. Efter att ha blivit skolad i Livets ord fick jag privilegiet att sitta vid Kenneth Hagins fötter i USA och i två år ta in läran från framgångsteologins fader. Som lärare på en bibelskola i Kenya förde jag sedan budskapet vidare till hundratals pastorer och ledare.

Jag var tvärsäker på att jag funnit sanningen – tills jag började studera Nya testamentet på grundspråket. Då förstod jag att det jag blivit lärd och lärt ut faktiskt inte oförfalskats har dragits ut ur Guds ord – som jag trodde – utan tvärtom var ett resultat av att man läst in främmande tankar i skriften. Upptäckten skakade mig i grunden och det tog över sex år av heltidsstudier och forskning för att komma ur framgångs­evangeliets träskmarker till en utsiktspunkt där jag kan skåda något av Kristi outgrundliga rike­dom.

Vill bara tillfoga att i Kenya är skadan skedd.

Villfarelsen är grundmurad och denna mammons-tradition försvaras av massor av girigbukar som inte sällan har bytt sekulär kriminalitet mot andlig sådan.

/Kjell

Views: 40

6 thoughts on “Kraft som signalement”

 1. Kjell: “Vad tycker du saknas i signalementet?

  Inget viktigt saknas.

  Tack för denna extremt tydliga redogörelse för Guds syn på synd, kors kraft och lidande, i motsats till det som drar till sig det köttsliga sinnets uppmärksamhet.

  Så viktigt ämne i dag, så tydligt förklarat. Den som läser detta kan omöjligt missa budskapet om den inte själv vill missa budskapet.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Denna bloggpost är så viktig och den bara “måste” få stor spridning. Den är ett mycket viktigt svar på angreppen mot Evangeliet – de angrepp som kommer från både liberalteologer och framgångsteologer. De båda förenas ju i att förvränga Budskapet om korset som är en Guds kraft.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 3. Berndt Isaksson,

  ”Billig nåd är detsamma som en predikan om förlåtelse utan omvändelse… Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa.” (Dietrich Bonhoeffer)

  Vi har fått både Guds Ord och Andens ledning.

  Inget “funkar” i enlighet med Guds plan om vi skippar en av dessa två.

  Judaister använder egen insikt för att välja vilka bud (av de 613) som gäller i dag.

  Lagrädda skiljer vattentätt på “lag” och “nåd” och skapar därmed ett ingemansland där evangelium blir subjektivt.

  Även dessa måste falla tillbaka på “egna” lagar. (Bevisa att jag har fel!)

  Lägg märke till att resultatet är identiskt med judaisterna!

  Evangelium är Summan av Guds Ord och presenterar just “summan” av lagen och nåden.

  Summan av Guds Ord är Sanningen. Lägg märke till stor bokstav och bestämd form.

  Allt i vår tids “glada budskap” är ägnat att skymma sikten på Guds Evangelium.

  För då blir människo-gjorda “glada” budskap plötsligt attraktiva.

  Det är detta själafienden vill.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Berndt Isaksson skrev:

  Denna bloggpost är så viktig och den bara “måste” få stor spridning. …Budskapet om korset som är en Guds kraft.

  Amen.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. Kjell,

  Ja Kjell, artikeln var läsvärd. Några ord ur artikeln som jag särskilt uppmärksammade:

  Framgångsteologin… leder till en människocentrerad tro där Gud i praktiken blir reducerad till ett opersonligt system … för att förverkliga sig själv – jagets strävan efter makt, hälsa och rikedom. Guds nåd och Jesu kors byts ut …

  Och vidare:

  … Det som varit självklarheter för kristna i alla tider ställs nu upp och ner: dygder som enkelhet, självförnekelse och lidande förringas och i stället helgas det som tidigare setts som dödssynder: rikedomssträvan och viljan till egenmakt.

  Framgångsteologin… är en återvändsgränd som leder bort från trons centrum: Kristus och hans kors.

  Kan en villolära vara allvarligare?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *