Paradigmskiften

Har du någon gång funderat på hur du skulle förklara skillnaden mellan rött och grönt för någon som föddes blind?

Ännu svårare om du skulle försöka få honom att förstå alla färgerna och nyanserna i den standard-karta som används av professionella för att standardisera bildfiler och avtryck.

Det finns ett gammalt tänkespråk: “Man kan aldrig veta vad man inte vet!”

Visst kan vi ana hur liten vår faktiska kunskap är och hur mycket det finns som vi inte vet. Vår kunskap är som en droppe i havet jämfört med all kunskap som finns.

Konfucius lär ha uttryckt detta kommunikationsdilemma med förljande ord: “With those who follow an other road it is impossible to take counsel!”

Kanske har du någon gång försökt att förmedla evangelium till en Mormon eller ett Jehovas Vittne?

Det funkar helt enkelt inte.

Jag vill försöka förklara vad jag menar med hjälp av bilden nedan. I den ser du först den korrekta färgstandarden. Sedan kommer samma men utan rött, nästa utan grönt, nästa utan blått och sista utan ljus.

Låt oss utgå ifrån att ingen av oss, utom Gud, kan se den korrekta färgstandarden.

Låt oss vidare utgå från att du ser den som saknar rött (nummer 2), och jag den som saknar blått (nummer 4).

Hur väl tror du att vi kommer ens över färgerna, även om vi båda har fullt utvecklat färgseende?

Svar: Inte alls! Utom kanske en enda grön ruta och svart.

Jag vill påpeka att detta med färgkartorna inte är fantasi utan bara fysiska fakta.

Nu kommer jag till tillämpningen som jag ville göra av detta.

Och då måste du pröva i vilken mån jag har rätt eller fel!

Tänk dej att någon ser “verkligheten” bara i ljuset av trosförkunnelsen. Eller korrektare, bara i det reducerade färgspektrum som trosrörelsens “ljus” erbjuder. Alltså någon som har sin hela uppväxt och tradition inom trosförkunnelsen.

Låt oss illustrera det med den karta som saknar grönt (nummer 3). De blåaktiga rutorna stämmer något så när med de faktiska färgerna.

Kanske kommer han att kalla dessa: “Det goda som trosförkunnelsen hade med sig!”

Men faktum är ju att det bara handlar om det som trosförkunnelsen (ännu?) inte har förvridit.

Detta sade Jesus. Matt 6:19-24

Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!
Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.

Bara som kort parentes… Hur tycker du att trosförkunnelsens prosperity-gospel står sig mot dessa ord?

Men tillbaka till saken. Jesus säger här tydligt att om det “ljus” vi har är mörker så kommer vi att totalt gå vilse i det nattsvarta mörker som det resulterar i.

Finns det då någon lösning på problemet?

Ja, det finns det faktiskt. Vi kan nämligen välja att använda den ljuslykta som Herren själv erbjuder oss.

Psalm 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Här gäller varken min eller din åsikt. Här gäller bara Guds Ord.

Endast i ljuset av Guds Ord kan vi få bättre sikt på de äkta färgerna.

Det, i våra liv, som inte stämmer med Guds Ord bara skymmer delar av spektrum och minskar vår sikt på de äkta färgerna.

Det finns bara en lösning. Sanningen skall göra oss fria från falska tolkningar av färgerna.

I den “Översteprästeliga förbönen” återgiven i Johannes 17 säger Jesus bland annat: Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.

Det handlar om en process här. Och på samma sätt kan man “ohelgas” av lögnen. Lögn är allt som strider mot Guds Ord.

Det är inte alls kärleksfullt att sätta krokben för helgelsen genom att tolerera lögnen och vara snäll mot lögnarna.

/Kjell

Views: 25

94 thoughts on “Paradigmskiften”

 1. Kjell,

  “Det, i våra liv, som inte stämmer med Guds Ord bara skymmer delar av spektrum och minskar vår sikt på de äkta färgerna.”

  Just precis, det är det som är det stora problemet. Och det mest försåtliga av allt är att det räcker med att en liten del av spektret skyms för att hela perspektivet skall bli förvrängt!

  Den som lägger till eller drar ifrån något från Guds Ord, kommer att hamna i mörker förr eller senare, detta är skriftens samlade vittnesbörd! Om man inte omvänder sig förståss! Annars kvarstår själva förblindelsen likafullt, oavsett om man övergår från en villa till en annan. För det är själva mörkret som är problemet, som gör att man inte vet vart man går. Koordinatorn är ju fortfarande felinställd!

  Kjell: “Det är inte alls kärleksfullt att sätta krokben för helgelsen genom att tolerera lögnen och vara snäll mot lögnarna.

  Inte är det kärleksfullt heller att ‘försöka’ sätta krokben för den enda Sanning som kan görs människan fri! För den som vandrar i mörkret (i brist på ljus) vet inte vart han går!

  Ef. 5:8 I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

  Därför skall vi, så länge dagen varar, förmana dem som på minsta lilla vis, viker av från VÄGEN! Det är vårt ansvar!

  /Antonia

      (Reply)

 2. Antonia,

  Hos Berndt skrev signaturen “Berra” (2013-09-14 19:56:13) “De här är inget nytt, kommer ihåg på 70-talet i en pingstkyrka när en pastor Emil Dahl bad för folk så föll dom till golvet under Guds kraft. De här är normal kristendom.”

  Precis detta är det jag syftade på ovan i bloggtexten när jag skrev:

  Tänk dej att någon ser “verkligheten” bara i ljuset av trosförkunnelsen. Eller korrektare, bara i det reducerade färgspektrum som trosrörelsens “ljus” erbjuder. Alltså någon som har sin hela uppväxt och tradition inom trosförkunnelsen.

  Det är just här faran ligger i vår tid. Historielösa använder 70-talet som referenspunkt i tron att detta är “klassisk kristendom”.

  De vet inte att det som de tar som referens är allt annat än sund lära. Och inte vill de tro på de mycket få “gamla gnällspikar” som vet hur det var innan trosförkunnelsen helt korrumperade den evangeliska kristenheten inifrån.

  Samme “Berra” skriver i en annan kommentar (2013-09-14 20:12:53): “det finns en rörelse inom den katolska kyrkan som är andefyllda och kristna, lyssnade till en katolsk förkunnare på Europakonferensen, länge sedan man hörde en sådan fräsch predikan, finns att lyssna och se på Livets ord hemsida, hans namn är Raniero Cantalamessa.”

  “Berra” hänvisar visserligen inte till några fakta, men jag antar att han syftar på “tungotalande katoliker”. Jag minns hur detta satte myror i huvudet på många pingstvänner för några decennia sedan. De trodde ju på Lewi Pethrus irrlära att tungotal bevisar att man är andedöpt, vilket i sin tur bevisar att man är frälst.

  Om vi utgår från att “Berra” menar vad han skriver, och inte bara är grälsjuk, så är det ju mer än bedrövligt.

  Och jag fruktar att “Berras” synpunkter är i majoritet i dagens läge.

  Detta är just den jordmån som gör att “Emergent Church” kommer att spira mycket snabbt.

  Där kan alla, hittills splittrade, förenas. Mystiker, asketer, liberalteologer, falska karismatiker etc. etc.

  Och världen kommer att säga: “Se hur de tolererar varandra. Detta måste vara vad Jesus menade när han bad att de alla skulle bli ett!”.

  Kommer du och jag att orka (och våga) stå för Sanningens evangelium när Emergent Church’s ljumma soppa översvämmar religion, politik och kändisar?

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Kjell,

  Förstod att det var detta du syftade på med nedanstående citat:

  “Tänk dej att någon ser “verkligheten” bara i ljuset av trosförkunnelsen. Eller korrektare, bara i det reducerade färgspektrum som trosrörelsens “ljus” erbjuder. Alltså någon som har sin hela uppväxt och tradition inom trosförkunnelsen.”

  Trosrörelsen har sannerligen jämnat marken åt det stora avfall som skriften förebådade att skulle komma!

  Den förblindelse som uppstått genom akut ‘näringsbrist’ (tårta till middag varje dag) -har gjort stora delar av kristenheten till känslomässiga ‘rus sökare’ i stället för efterföljare. Och nu när spåren är väl uppkörda så är det bara för andra att haka på!

  Jens Granfeldt (ex-vis) skulle aldrig ha kunnat komma hit med sådana anspråk, som han gjort, om inte detta redan var ett accepterat/etablerat beteende inom kristenheten!

  Den som vuxit upp på mjölkersättnings produkter, istället för den oförfalskade andliga mjölken har ganska små möjligheter att skilja mellan falskt och sant! Man vet ju inte om något annat! Och tyvärr verkan blindheten kvarstå, även om man skulle byta sammanhang.

  Lägg därtill att vi alla har en synskada sedan syndafallet, så kan man förstå att läget är katastrofalt!

  Din fråga: ” Kommer du och jag att orka (och våga) stå för Sanningens evangelium när Emergent Church’s ljumma soppa översvämmar religion, politik och kändisar?”

  Det anser jag nog att den redan gör, men intensiteten kommer säkert att öka.
  Och vi måste både våga och orka, vi har inget annat val! ” För till vem skulle vi gå……”? (Men utan Hjälparen skulle det inte gå)

  /Antonia

      (Reply)

 4. Kjell,

  Kjell, bra att du skriver om historieperspektivet, att 70-talet för många kan vara referenspunkten för “klassisk” kristendom. Jag har faktiskt inte tänkt eller trott att det är så, så det är en nyttig insikt.

  Historielösheten är något som hela samhället är präglat av. Perspektiven är oerhört korta. Kanske kristenheten även smittats på detta området, som på så många andra områden?

      (Reply)

 5. MS,

  I Matteus 13:24-30 berättar Jesus liknelsen om ogräset i åkern som ovännen sådde medan folket sov.

  Och jag måste bekänna att jag känner mej som om jag har vaknat upp, efter många års sömn, i den betydelsen att jag underskattade resultatet av ovännens ogrässådd.

  Det finns nu så otroligt mycket ogräs att vetet förtrycks.

  Men jag ser det som ett löfte, och något att se fram emot, att Herren själv kommer att sända kvalificerade skördemän som först rensar bort ogräset.

  Om vi gör ett försiktigt antagande att 50% av det som växer och spirar på fältet är ogräs så kommer det nog att se ut som motsatsen till väckelse när utrensningen sker.

  /Kjell

      (Reply)

 6. “Finns det då någon lösning på problemet? Ja, det finns det faktiskt. Vi kan nämligen välja att använda den ljuslykta som Herren själv erbjuder oss. Psalm 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Här gäller varken min eller din åsikt. Här gäller bara Guds Ord. Endast i ljuset av Guds Ord kan vi få bättre sikt på de äkta färgerna. Det, i våra liv, som inte stämmer med Guds Ord bara skymmer delar av spektrum och minskar vår sikt på de äkta färgerna. Det finns bara en lösning. Sanningen skall göra oss fria från falska tolkningar av färgerna.”

  Visst – allt är så enkelt i teorins och intellektets värld, men i min ringa mening är verkligheten bortom tangentbrädan lite mer komplex än så.

  Det finns gott om exempel på stora Gudsmän som varit och fortfarande är till stor välsignelse för Kristi Kropp, som precis som Paulus säger i 1 Kor 13 sett endels på det teologiska planet.

  Ta Luther som exempel. Vilken fruktansvärd teologi han förmedlade kring Israel och judarna. “Villolära” i ordets högsta bemärkelse.

  Någon här som vill över sina läppar deklarera Luther villolärare?

  Andra troshjältar har haft liknande märkliga doktriner – och trots detta varit till stor välsignelse för kristenheten. Kalvin har (under)toner i sitt evangelium som orsakat en hel del huvudvärk (tänker tex på predestinationsläran m.m.).

  Någon här som önskar deklarera Kalvin Villolärare?

  Listan kan göras lång.

  Kjell – jag tycker mig sakna ett exempel i denna post. Just det exemplet jag försöker förgäves komma åt; Det svartvita.

  Det är ett praktiskt (till synes) förhållningssätt till kristenheten att vara emot i princip allt som rör sig. Man har ju trots allt rätt ganska ofta eftersom det mesta som sker just nu tyvärr inte är mycket att “hänga i julgranen”.

  Men – det lilla som är av Gud missas ganska ofta också med denna attityd.

  Många av dagens “väktare” och “enmanslärosäten” hade antagligen förkastat både Kalvin och Luther. Ja, ännu värre – många av bibelns troshjältar och profeter både i GT och NT hade med största sannolikhet också förkastats.

  Jag försöker inte lägga munkavel på någons “andebedömning” men manar bara till lite större mått ödmjukhet inför de egna feltolkningarna av just det som på “papper” verkar så enkelt.

  Var välsignade i allt!
  /Daniel

      (Reply)

 7. MyTwoCents – Aletheia,

  Till att börja med vill jag understryka att jag skrev följande i bloggposten:

  Låt oss utgå ifrån att ingen av oss, utom Gud, kan se den korrekta färgstandarden.

  Låt oss vidare utgå från att du ser den som saknar rött (nummer 2), och jag den som saknar blått (nummer 4).

  Som du kanske ser av detta tillskriver jag mej inte någon bättre position än min eventuelle meningsmotståndare.

  Sedan vill jag även tydligt deklarera att jag inte gör anspråk på att ha “andebedömningens gåva”.

  Som tredje medger jag gärna att det finns svårtolkade texter i Skriften.

  Men genast därefter kan jag inte tiga om att det även finns texter som bara kan misstolkas om man verkligen är ute efter att misstolka.

  Ett aktuellt exempel är trosförkunnelsens nid-tolkning att apostlarna bar sig åt som druckna på pingstdagen.

  Sedan undrar jag hur många procent av en förkunnares lära som måste vara irrlära (eller villolära) innan du är beredd att kalla honom villolärare?

  Skulle du visa ifrån dej Luther om han presenterade sin judehatslära idag?

  Jag hoppas det.

  Skulle du vara förlägen att kalla den läran för villolära?

  Tydligen! Du tar ju upp den som exempel på villolära.

  Går det an bara för att Luther är död? Skulle det inte gå lika bra (eller vara lika korrekt) om han levde?

  Hur är det man säger “over there”? Calling a spade a spade!

  Som du väl vet är jag ju själv också en “villolärare” enligt somliga. Sammanslaget anser några att jag är en “smyg-jesuit som predikar nyjudaism” alltmedan en framstående karmelit kallar mej för “en nyttig idiot för hin håle” bara för att jag inte kan acceptera RKK’s avguderi och spiritism.

  Skulle kunna citera med referens och lägga till en hel del andra “fina titlar” 🙂

  Min fråga till dej är: Varför skulle detta vara ett problem?

  Om jag hävdar att Guds Ord talar sanning att “Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”; och detta leder till att jag får etiketten villolärare och judaist, vad kvittar det? Jag låter ändå Guds Ord = lyktan lysa på fakta.

  Om man vill kalla mej “smyg-jesuit” bara för att jag citerar bra saker som C. S. Lewis har skrivit…. Vad kvittar det?

  Jean Cauvin (Kalvin) var sannerligen inte tveksam att kalla andra heretiker. Han lät ju till och med avrätta Servetus för att han ansåg honom vara en heretiker.

  Ja, jag anser att Kalvin predikade villoläror tillsammans med de eventuellt goda insikter han framförde. Även om dessa “goda insiker” skulle kunna kallas ensidiga.

  Ja, jag anser att Luther predikade villoläror etc. etc.

  Men berätta nu för mej vad detta har att göra med Kenyon, Hagin, Copeland, Cerullo, Hinn, Arnott, Browne, McLaren Chalkes, Bell, etc. etc.

  Skulle du ha varnat folk för Luthers judehat om du hade levat på den tiden och kunnat varna?

  /Kjell

  PS. I och för sig var bloggposten bara ett svar på din fundering varför vi har svårigheter att förstå varandra. Du skrev ju: “Tror inte du kan eller vill förstå mig.”

      (Reply)

 8. MyTwoCents skriver: “Jag försöker inte lägga munkavel på någons “andebedömning” men manar bara till lite större mått ödmjukhet inför de egna feltolkningarna av just det som på “papper” verkar så enkelt.” SLUT CITAT

  Tar vi det nu aktuella exemplet med Älmhult så är det inte så att det bara på “pappret” är lätt att avfärda, utan det är ju minst lika mycket på grund av hur det i praktiken tar sig uttryck som något mycket osunt. Eller som någon benämnde det; “en karismatisk snedtändning”.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 9. Kjell skriver:”Kanske kommer han att kalla dessa: “Det goda som trosförkunnelsen hade med sig!”
  Men faktum är ju att det bara handlar om det som trosförkunnelsen (ännu?) inte har förvridit.”

  Njää…
  Jag växte upp inom en EFS-församling vars dopsyn jag idag anser förvriden. Ska jag för den skull förkasta allt det andra jag fick?

      (Reply)

 10. Kjell,

  Tack för förtydligande. Lite kommentarer till dina kommentarer;

  K: “Men genast därefter kan jag inte tiga om att det även finns texter som bara kan misstolkas om man verkligen är ute efter att misstolka.”

  D: Ganska förenklad inställning. Många av de allra värsta “villolärarna” tror och vill ju tolka skriften korrekt. Du har själv stångats med t.e.x. MFS:arna. De är ju fullständigt övertygade om att det tolkar de ord de läser korrekt och har trots allt en önskan att göra så.

  Alltså – få predikanter eller “får” har ju denna målsättning.

  K: “Ett aktuellt exempel är trosförkunnelsens nid-tolkning att apostlarna bar sig åt som druckna på pingstdagen.”

  D: Nu tillhör jag inte dem som tror att det är “läge” för någon “skrattväckelse”. Gillar ö.h.t. inte när man sätter något i system. Men omgivningen trodde ju trots allt att de var druckna på pingst-dagen så detta är ju inte helt taget ur luften.

  Vill dock påpeka att det var du som tog upp just detta fenomen (gäller även dig Berndt) – inte jag. Mitt samtal med dig Kjell är på det generella planet och inget skyddande av Älmhult-killen (som f.ö. nu ska till arken: http://aletheia.se/2013/09/16/jens-garnfeldt-till-arken-stockholm )

  K: Sedan undrar jag hur många procent av en förkunnares lära som måste vara irrlära (eller villolära) innan du är beredd att kalla honom villolärare?

  D: Bra fråga. Hade tänkt att ställa precis samma fråga till dig. Jag får ju känslan av att ingen eller få passerar vissa väktares “nålsåga” utom de själva. Det brukar ju bibeln kalla för egenrättfärdighet. (Nej jag pekar inte på någon speciell nu utan talar i störtsta allmänhet).

  Har inget bra svar. Jag är ju inte mot att kalla villolära för villolära utan bara med den hastighet med vilket det görs sista åren. Ju snabbare nätdomare är att peka ut villolärare – ju mer vatten får s.k. andliga ledare som Hedin, Ekman m.fl. att basunera ut behovet av ett officiellt lärosäte (vet inte om du följt denna debatt).

  Hur svarar du själv på frågan?

  Slutligen – vi är väl tämligen överrens om att både Luther och Kalvin (försvenskat) hade element av villolära i sina läror. Men kan vi kalla dem för villolärare generellt sett för det?

  Slutligen: Jag är alltså ute efter att veta om du har något annat verktyg i din verktygslåda än släggan Kjell?? Kanske stannar detta intressanta samtal vid den relevanta frågan du själv ställde;

  -Hur många procent av en förkunnares lära som måste vara irrlära (eller villolära) innan du är beredd att kalla honom villolärare?

  mvh
  D

  Berndt Isaksson,

  Karismatisk kristenhet nådde någon form av bottenskrap med Todd och Lakeland. Man söker manifestationer istället för Den som manifesterar. Effekten, istället för Källan. Välbefinnande istället för syndanöd. Skratt istället för tårar över läget i landet.

  Sanna profeter brukar tåla granskning i sitt liv, leverne och teologi. Jag kan ju i nuläget, om den information som läckt ut om JG inte annat än konstatera att det förefaller som om han inte klarar detta.

  mvh
  D

      (Reply)

 11. MyTwoCents – Aletheia,

  Du ville att jag svarar på min egen fråga: “Hur många procent av en förkunnares lära som måste vara irrlära (eller villolära) innan du är beredd att kalla honom villolärare?”

  Och då måste jag naturligtvis börja med att bekänna att frågan inte kan besvaras eftersom den grundar sig på antagandet att det handlar om halten. Frågan innehåller ett implicit påstående och är en ledande fråga.

  Satan citerade ur Psalm 91:11-12 för Jesus:

  Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar. De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

  Och när han gjorde det så var citatet 100% korrekt. Och ändå ljög han.

  Om du skulle få en falsk tusenkronors sedel av någon så vore lögnen mindre om det var en kritteckning på en papperspåse, än om det vore en artistiskt perfekt kopia av en äkta sedel.

  Den skickligaste lögnaren citerar bara sanningar, men i ett sammanhang, eller brist på sammanhang som gör att de som lyssnar drar fel slutsatser.

  Men jag vill gärna att du svarar på en fråga som jag ställde i den föregående bloggposten.

  Läs 2 Petrus 2 och berätta vad som fattas i signalementet av falska apostlar.

  • falska lärare som smyger in förödande läror
  • I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er
  • för deras skull kommer sanningens väg att smädas
  • Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren

  Vad tycker du saknas i signalementet?

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  Kjell: “Och då måste jag naturligtvis börja med att bekänna att frågan inte kan besvaras eftersom den grundar sig på antagandet att det handlar om halten. Frågan innehåller ett implicit påstående och är en ledande fråga.”

  Just det, det står inget i Ordet om ‘bara lite villolära’ eller mycket sådan. (Inga procent satser nämns)

  Allt som leder bort från Kristus, och från den smala väg och trånga port (där ingenting eget får plats) är en villolära!

  Och villolärarna skall alla behandlas lika, enligt Ordet!

  Tit.3: 10 “En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, 11 eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.”

  /Antonia

      (Reply)

 13. Antonia,
  Vem kan vi kalla för en villolärare?
  Kan vi kalla en ateist för det? En utbildad lärare i religion som kallar sig kristen men som förnekar Jesu Gudom? En självutnämnd präst som uppträder som lärare utan formell utbildning? En ungdomsledare på 17 år som tror på Gud men …ja, super på helgerna…osv.

  Vem kan så att säga bli en villolärare rent definitionsmässigt? Endast den som får betalt eller inte?

  Antonia,
  Om du berättar för mig vilket samfund du rör dig i kommer jag att kunna peka på flera villolärare som du inte visat ifrån dig?

      (Reply)

 14. Okej Daniel, då delar vi frågeställningarna men saknar svaren. Kan vi hjälpa Antonia med mina frågor? De var seriösa.

  Kan vi som föräldrar uppträda som en villolärare inför våra barn? Vad menas i texterna?

      (Reply)

 15. MyTwoCents – Aletheia,

  Du hann före mej att svara Ulrika. Jag hade velat svara henne med följande.

  På torgmarknaden finns det både ärliga och oärliga försäljare av frukt.

  De ärliga säljer sund frukt, men det kan ändå hända att ett eller annat exemplar är mindre fräsht eller kanske till och med börjar ruttna.

  De oärliga säljer rutten frukt, men de täcker över den med ett lager sund frukt för att lura köparna.

  Däri ligger skillnaden mellan villolärarna och och de ärliga marknadsförsäljarna.

  Ulrikas exempel visar att hon inte förstår detta.

  /Kjell

  PS. Jag vore fortfarande intresserad av vad du anser fattas i signalementet.

      (Reply)

 16. Kjell skriver: “Ulrikas exempel visar att hon inte förstår detta.”

  Precis innan jag läste den meningen kände jag “Oj, vilken bra förklaring” Men sedan fick jag veta att jag inte förstår…så nu vet jag ju inte…

      (Reply)

 17. Ulrika,

  Ulrika: “Vem kan vi kalla för en villolärare? Kan vi kalla en ateist för det? En utbildad lärare i religion som kallar sig kristen men som förnekar Jesu Gudom? En självutnämnd präst som uppträder som lärare utan formell utbildning? En ungdomsledare på 17 år som tror på Gud men …ja, super på helgerna…osv.”

  Dina frågor (och exempel) visar tydligt på att du inte förstått hur Ordet identifierar en villolära. Det är varken vad du , jag eller andra anser om den saken, som skall vara avgörande, utan prövningen skall ske, enligt summan av Guds Ord.

  Eftersom vi fått ett imperativ av Herren att visa ifrån oss en villolärare, efter åtföljande varning, då måste vi också kunna veta vem som är en sådan. Annars är uppmaningen gagnlös.

  Gal. 1:1-8 ‘Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.’

  Denna text visar oss att det endast finns ett evangelium och att alla avvikelser från detta, är att ett försök att vilseföra kristenheten från sanningen, eftersom det skapar förvirring (osäkerhet) ! Och per definition blir man då en villolärare !

  Det är när man på godtyckliga grunder skall avgöra vem som är vad, enligt dina exempel, som risken är som störst att man hamnar utanför evangeliet! För det var just detta ormen gjorde i Paradiset, med sitt ‘skulle Gud ha sagt’? Vi kan inte själva avgöra vad som är gott och ont, eftersom vi inte är Gud.

  Har du egna skäl till att du måste förmana/kritisera dem som har gjort/gör denna prövning, finns risken att det är du själv som är ute och cyklar!

  För i vems intresse ligger det att vi skall upphöra att förmana och varna för falsk frukt tror du?

  /Antonia

      (Reply)

 18. Det är även evangelium att ingen rättfärdig finnes.

  Predikanten i min uppväxtförsamling var enligt min tolkning en villolärare i dopfrågan, men jag betvivlar inte hans glädje när han predikade Jesus.

  Är det möjligt att tala om dessa saker med väktare?

      (Reply)

 19. Ulrika Jansson,

  Vi har alla brist på ljus över vissa saker.

  Herren ser till hjärtat.

  Det är de rovlystna vargarna i fårakläder som är villolärarna.

  Det är de som säljer ruttna jordgubbar genom att kamouflera dem med allmänna sanningar.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Ulrika Jansson,

  Ulrika: “Det är även evangelium att ingen rättfärdig finnes.”

  Evangelium betyder att förkunna de goda nyheterna ! 🙂 Eller hur tänkte du här? För relativismen skall väl inte vara vägledande.

  Det ekumeniska smörgåsbordet bygger ju på just detta credo! ‘Det viktigaste är inte vad som skiljer oss åt, utan vad som förenar oss! (Den minsta gemensamma nämnaren godtas därför)

  Om man när det gäller dopfrågan, inte erkänner vuxen/troende dopet så är det en villospår enligt skriften! Ett litet barn tillhör ju redan Guds rike och behöver därför ingen frälsande tro!

  Mark. 16:16 ” Den som tror och blir döpt skall bli frälst.”

  Rkk undervisar inte om något troende dop, utan man döps istället, till den katolska kyrkan! (Den enda rätta kyrkan, enligt dem) Förkunnar man en dop lära under dessa premisser, så är det en villolära, anser jag!

  Kanske du har kommit till en annan slutsats?

  /Antonia

      (Reply)

 21. MyTwoCents – Aletheia,

  Daniel, antar att du menar Berndts? I s f har jag aldrig hört honom förneka troende dopet och inte heller säga att barnen inte tillhör Guds rike, förrän de har döpts.

  Har du själv hört några sådana uttalanden menar du?

  /Antonia

      (Reply)

 22. Fast han är för barndopet Antonia,
  Ungefär som tex Ekman faktiskt också är det även om det fortfarande är någon form av vuxendop som tillämpas på LO.

  Det som jag försökt att peka på, och som jag tror att Daniel också är inne på, är att ingen är eller kan vara 100 % syndfri, felfri, villfarelsefri…

  Pröva allt och behåll det goda är också evangelium. Med det sagt säger jag inte att vi ska fara till Älmhult och pröva…det skulle vara att inte använda förståndet…men allt är uppenbarligen inte svart/vitt. Eller hur?

      (Reply)

 23. Ulrika: “Fast han är för barndopet Antonia”

  Om vi skall kalla något för villfarelse så måste det betyda att man går emot Guds Ord på den punkten. Och det står ingenstans att den som barn döper är en villolärare!

  Snarare skulle jag i s f kalla det för är en ‘felaktig’ tradition som så många andra, som slunkit in i kristenheten. Själv tror jag dock inte på att små barn skall/behöver döpas men kan ändå respektera att Berndt har kommit fram till en annan ståndpunkt, i just den frågan.

  Att jämföra honom med Ekman i detta avseende tycker jag därför är lite av ett lågvattens märke Ulrika, eftersom han (Ekman) är en väl dokumenterad villolärare som har lett tusentals själar rakt in i fördärvet!

  Att vi alla har fel och brister kan man heller inte använda som argument för att det är OK att även villoläror därför får/bör förkunnas. Ingenting utöver vad skrivet är måste få vara måttstocken i alla bedömningar! För om man leder själar vilse, då faller Guds domar!

  /Antonia

      (Reply)

 24. Antonia,

  Du skriver till Ulrika: Evangelium betyder att förkunna de goda nyheterna.

  – Min fråga är, vad är de goda nyheterna för dig? Är det, lev i sjukdom, lev i fattigdom, lev i betryck, lev i din blindhet, lev i din förlamning, osv?

  Bb

      (Reply)

 25. Björn bloggaren,

  här är evangeliet enligt Guds Ord:

  Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

  Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

  Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

  2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

      (Reply)

 26. Ulrika,

  Hej Ulrika,

  “Vilket dop tror du är enligt Bibeln.”

  Den som tror och bliver döpt, skall bli frälst, som jag tidigare citerade.

  Nu har jag en fråga till dig Ulrika: Måste man först vara moraliskt oantastlig, innan man kan varna och förmana för falsk förkunnelse?

  God bless,

  Antonia

      (Reply)

 27. MS,

  Ja, MS, visst är det tragiskt att man inom kristenheten börjat tolka de ‘goda nyheterna’ som liktydiga med god hälsa, god ekonomi, allmänt välbefinnande och andlig underhållning! Och skall man hårdra det ‘evangeliet’ så behöver man heller inte dö!

  Detta ‘lyckoevangelium’ kallar Ordet för att missa målet! För att ‘mista’ sitt liv, det är att vinna det!

  /Antonia

      (Reply)

 28. Björn bloggaren,

  Om du någon gång har drabbats av syndanöd och till fullo insett att du är hjälplöst förlorad utan Frälsningens Nåd, då vet du vad evangelium är.

  Om du aldrig har ångrat din synd, och kanske tänker att du är en riktigt hyfsad kille då kommer du troligtvis att vara missnöjd med vad Gud gör i ditt liv, och lätt luras av trosförkunnelsens framgångsteologi.

  MS gav dej bra citat. Guds Ord väger faktiskt tyngre än dina egna tankar och din egen vilja.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Ulrika undrade: “Vilket dop tror du är enligt Bibeln”?

  Visserligen var frågan inte ställd till mej, men jag vill ändå berätta vad jag tror, och varför jag tror det.

  Jag tror att nedsänkningsdopet på grund av eget val och bekännelse är bäst i övernstämmelse med evangelii budskap.

  MEN!!!

  I våra svenska 1917-års översättning står det ofta “läto döpa sig”. I SFB är översättningen språkligt mera korrekt. Där står det “döptes”.

  Nu menar jag inte att man kan bygga teologi på denna skillnad, men rätt skall vara rätt.

  De “blev döpta” och det står inte beskrivet precis hur initiativet såg ut. Men det var säkerligen inte mot deras egen vilja.

  Om alla ville lika mycket är givetvis svårt att bedöma. Det är sällan alla i en grupp tänker helt lika om allt. Skulle tjänare, slavar och småbarn ha tänkt likadant som husets herre?

  Blev även späda barn döpta när “hela hus” döptes? Det kan vi varken bevisa eller motbevisa. Döptes somliga av husets medlemmar på grund av grupptrycket? Det vet vi inte.

  Fanns det alltid tillgång till så mycket vatten att de som döptes kunde nedsänkas? Det vet vi inte heller.

  Det vi kan veta från dessa texter är att dopet skedde i omedelbart samband med att de hörde Guds evangelium. Inga långa väntetier och tydligen inga dop-förhör.

  Vitsen är väl att vi alla bekänner att vi har blivit döpta oavsett hur mycket vi själva var med på notorna.

  Fast jag tror givetvis att det är gott för en människa att kunna minnas sitt dop.

  Sedan undrar jag nog om det inte finns en viss sammanblandning av Johannes-dopet och dopet till Kristus hos vuxendöpare.

  Apg. 19:3 Då frågade han: “Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: “Med Johannes dop.” 4 Paulus sade: “Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” 5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.

  Men, Ulrika, att jämföra bristande/avvikande förståelse angående dopet men de heresier som t.ex. Browne sprider är totalt nyanslöst och visar stor brist på insikt om proportioner.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Antonia,

  Du kallar det lyckoevangelium, det verkar inte som at du är överens med Jesus.

  Jes_61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,
  Luk_4:18 “Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

  – Jag tror att min Gud är god och att han vill mitt bästa, precis som en normal förälder vill sina barn det bästa.

  Mat_7:11 Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!

  Gud vill alltså ge sina barn vad gott är, men det verkar på en del att glädjens budskap är att Gud skall plåga oss med allehanda tråkigheter, plågor och lidande.

  Det om något är ett falskt evangelium.

  Visst vi får gå igenom prövningar, men inget värre än de ofrälsta och Gud har ju lovat att föra oss igenom.

  Bb

      (Reply)

 31. För mig har mitt troendedop tillräckligt stora proportioner för att jag skulle välja att ta emot det trots att jag som barn blev barndöpt. Att någon väljer att tolka in frågeställningen kring dopet som en jämförelse med Brown kan inte jag ta ansvar för.

      (Reply)

 32. Ulrika skrev:

  För mig har mitt troendedop tillräckligt stora proportioner för att jag skulle välja att ta emot det trots att jag som barn blev barndöpt. Att någon väljer att tolka in frågeställningen kring dopet som en jämförelse med Brown kan inte jag ta ansvar för.

  Jo det får du faktiskt ta ansvar för. Det var du som tog upp din EFS pastor i en blogg som handlar om heretiker och villolärare.

  Och visst är det helt legitimt att låta “döpa om” sig om man inte erkänner spädbarnsbegjutning.

  Det skulle jag också ha gjort, (Inte för att det bevisar något.)

  /Kjell

      (Reply)

 33. Barndopet har sin historia från KK.
  Men jag ska inte riskera att missuppfatta ämnet igen.

      (Reply)

 34. Antonia,

  Har inte haft möjlighet att deltaga i samtalet kring frågan jag själv ställde häromdagen. På ett sätt intressant, för ni har ju alla pratat av er lite. Så summerar jag sista dagarnas samtal.

  1.) Antonia anser (inledningsvis) barndöpande är villolära. (“Om man när det gäller dopfrågan, inte erkänner vuxen/troende dopet så är det en villospår enligt skriften! Ett litet barn tillhör ju redan Guds rike och behöver därför ingen frälsande tro!”)

  2.) På frågan om varför hon skriver på Berndts blogg [obs, JAG dömer inte Berndt som villolärare, utan anv honom som exempel] backar hon plötsligt och nu är det inte längre villolära:

  “Om vi skall kalla något för villfarelse så måste det betyda att man går emot Guds Ord på den punkten. Och det står ingenstans att den som barn döper är en villolärare!”

  Det är ju en praktisk teologi Antonia för. Det finns ju mycket som inte omnämns som synd i Guds Ord.

  3.) I nästa mening tar hon ett till steg tillbaka då hon inser att hon lyckats trassla in sig i sin initiala dom, att döma någon hon i botten gillar (Pastor Isaksson).

  “Snarare skulle jag i s f kalla det för är en ‘felaktig’ tradition som så många andra, som slunkit in i kristenheten. ”

  Det som började med villolära tonas nu ner till en “felaktig tradition”.

  4.) Kjell ser att hon trasslat in sig i sitt eget garn och håller på att skicka Daniel [Berndt] till lejongropen och hoppar nu in för att försöka rädda situationen.

  Även Kjell vill nu tona ner allvaret i just denna typ av olydnad mot Guds Ord. Ty även Kjell gillar ju Berndt och nu blev det lite fel.

  Argumenten Kjell ger liknar dem som barndöpare ger och är inget argument som Kjell skulle acceptera i något annat sammanhang då det egentligen bara finns ett enda exempel i bibeln som med stort mått välvilja skulle kunna tolkas som om ev barn döptes. Denna tolkning bygger på att man läser in något mellan raderna som inte specifikt står. Alla andra exempel i NT är vuxna som döper sig.

  Frågan i sig blir en rökridå för den egentliga frågan som jag hade. Men jag vill bara kort säga att frågan är enkel att lösa. 1.) Första Messiastroende var judar. Inom judendomen praktiseras “dop” som kallas Mikva. Alltid vuxendop (tror dessutom dopförrättare saknas vilket förklarar att så många judar kunde döpas på en och samma dag i apg). 2.) Äldsta kyrkobyggnaden har om jag minns rätt (kan gräva fram detta) en dopgrav (nedsänkning) som byggdes över och ersattes med dopfont. Barndopet går att spåra tillbaka historiskt, men man når inte enda fram till Apg, då detta är en efterkonstruktion.

  Nog om dopet.

  Det jag ville lyfta fram är att våra kära nätväktare inte är konsekventa i sin heresy hunting. Jag klandrar er inte. Ena dagen låter Kjell så här (posten “Oren mat”:s avslutning)

  “Lär dej känna igen vad som är sanning i villolärarnas lära. Då känner du lättare igen osanningen i densamma.

  Undvik råttgift, till varje pris. 99.7% sanning räcker inte.

  Det enda som räcker är 100% Sanning och den finner du bara hos Vägen, Sanningen och Livet i egen hög Person.”

  Denna vecka ska vi börja räkna antal dålig frukt i korgen och utifrån detta bilda oss en uppfattning om hur illa villoläran är.

  Min poäng från första början, och anledningen till att jag utnyttjade det faktum att Berndt står i ett sammanhang som predikar det obiliska barndopet är A) att jag ÖNSKAR att ni kunde ha samma fördrag och förståelse med andra än Berndt.

  B) Att alla kunde tillämpa ett större mått av ödmjukhet inför det faktum att Guds Ord inte alltid är så självklart som några enfaldiga själar vill få det till. Anledningen att kristenheten har stridit i snart ett par tusen år.

  C) Det vi ibland lite förhastat kallar villolära kan röra sig om precis det Antonia plötsligt så förstående säger om Berndt;

  “Snarare skulle jag i s f kalla det för är en ‘felaktig’ tradition som så många andra, som slunkit in i kristenheten. ”

  Antonia m.fl. Är det verkligen så svårt att ha samma ödmjuka inställning till andra än Berndt?

  Tack för det långa ordet
  /Daniel

      (Reply)

 35. Björn bloggaren,

  Det du säger här Björn är nyckeln till ett sunt förhållande med Fadern (Gud) någonstans mellan 80 talets framgångsteologi och den tidigare bakgångsteologin jag växte upp med;

  “- Jag tror att min Gud är god och att han vill mitt bästa, precis som en normal förälder vill sina barn det bästa.”

  Vad jag kan se så använder/tillåter Gud ibland överdrifter i ett budskap för att få upp oss mitt på vägen.

  Mest rätt hade förstås den gamle pingstpastorn som sade;

  – Enda gången vi är mitt på vägen är när vi byter dike.

      (Reply)

 36. MyTwoCents – Aletheia,

  Så har du ännu en gång låtit bli att svara den ärliga fråga jag ställde dej.

  Vad saknas i signalementet som Petrus ger i sitt andra brevs andra kapitel?

  Och tydligen har inte heller du något sinne för proportioner. (Jämför torgmarknadsförsäljarna.)

  • falska lärare som smyger in förödande läror
  • I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er
  • för deras skull kommer sanningens väg att smädas
  • Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren

  Vad tycker du saknas i signalementet?

  /Kjell

  PS. Jag menar att jag otvetydigt förklarade vad jag tror på angående dopet. Det jag skrev ovan kommer ur anteckningar jag gjorde i Holland på 90-talet i samband med nät-diskussioner med Kalvinister. Det har absolut inget med Berndt eller Ulrikas EFS-pastor att göra.

      (Reply)

 37. “falska lärare som smyger in förödande läror”

  Det går i vart fall inte att anklaga Brown o Garnfeldt för att smyga.

  Barndopet har dock smugit sig in och fått fäste på blinda fläcken. En förödande lära som lär människor att om de är döpta är de frälsta, av prästen och kyrkan.

      (Reply)

 38. Ulrika skrev: “En förödande lära som lär människor att om de är döpta är de frälsta”

  De som lär så hamnar i gruppen villolärare.

  Men hur tycker du att vi skall förhålla oss till spädbarnsbegjutare som inte lär att dopet är frälsande?

  Eller till spädbarnsbegjutna som bekänner sig till detta “dop”?

  Vad gäller trosförkunnelsen och smygande vill jag råda dej att läsa: Döpt i anden från Kenneth & Kenneth

  Att presenterandet av dessa heresier sker med dunder och brak motsäger inte att de smygs in.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Jag tycker att vi ska ifrågasätta barndopet på samma sätt som vi ifrågasätter andra villoläror. Jag tycker att vi ska ifrågasätta oss själva och våra egna gäng med samma glasögon/färgskalor som vi ifrågasätter andra.

  När det gäller den bloggpost som du tipsar mig om så har jag redan läst den. Det gjordes innan den lades ut i en något korrigerad form för allmän läsning.

      (Reply)

 40. Ulrika skrev: “Jag tycker att vi ska ifrågasätta barndopet”

  Men Ulrika, det är ju precis det jag gör här ovan.

  /Kjell

  PS. Att man sedan bör dra alla villor över en kam håller jag inte med om.

  Det är betydligt värre att förneka att Jesus ÄR Gud än att tro att Söndagen är den sjunde dagen. För att bara ge ett exempel.

      (Reply)

 41. Kjell,

  “Vad saknas i signalementet som Petrus ger i sitt andra brevs andra kapitel?”

  Det vi saknar urskiljningen mellan vad som är “förödande läror” och vad som är “en ‘felaktig’ tradition som så många andra, som slunkit in i kristenheten. ” för att låna Antonias begrepp.

  T.o.m. Luther gjorde ju skillnad på “saliggörande” och icke” saliggörande”, alltså frälsningsfrågor och sånt som inte är en frälsningsfråga om som därmed kan i viss mån tolereras.

  Det är i denna bedömningssak jag vidhåller att det sista åren gått inflation i utpekandet av villolärare och heretiker. Tävlandet i att hitta fel hos våra trossyskons lära är kontraproduktivt och som jag sagt tidigare påminner det numera om sagan om vargen. När Vargen med stort “V” väl kommer finns risken att ingen lyssnar på väktarna.

  Följande enkla regel som många amerikanska samfund har i sina stadgar är:

  “In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity.”

  Eventuell svensk översättning:

  “I centrala [frågor] enhet, i oväsentligheter frihet, i alla frågor – barmhärtighet”

  eller för att luta sig lite på Luther och det jag vill förmedla:

  Enhet i frälsningsavgörande frågor, Frihet i icke frälsningsavgörande frågor, i alla frågor barmhärtighet.

  /Daniel

      (Reply)

 42. MyTwoCents – Aletheia,

  Kanske var min fråga otydlig. Låt mej försöka specifikare.

  Ta Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul Crouch, Morris Cerullo etc. som typiska representanter på trosförkunnelsens heresier.

  Har de smugit in förödande läror? – JA!
  Skor de sig på sina åhörare? – JA!
  Är de giriga i sina vita kostymer och lyx-jet-plan? – JA!
  Förorsakar de förakt för kristna? – JA!
  Smädar det höga makter? – JA!

  Vilket signalement saknas för att vi med rätta får klassa dessa som heretiker av värsta sort?

  /Kjell

      (Reply)

 43. MyTwoCents – Aletheia,

  OK Daniel, vi får nog ta om det hela från början!

  a) Min dopsyn har ingenting med Berndt att göra, det var Ulrika som tog upp den frågan ang. honom !

  b) Min dopsyn redovisade jag genom att citera att den som tror och bliver döpt, skall bli frälst! Vilket utesluter barndopet eftersom tron kommer först och dopet sedan och som bekräftar att vi är villiga att ‘dö’ med Kristus i dopgraven!

  c) Om man döper barn som Rkk lär/de ut så menar jag att det är en villolära;
  eftersom deras (barn) dop, bygger på tanken att barnen är behäftade med syndafallets konsekvenser, och därför går evigt förlorade om de inte döps!

  d) Min teori varför Svenska (lutherska) kyrkan praktiserar detta är att Luther, ‘av födsel och ohejdad vana’, fick med sig den läran , när han lämnade Rkk. Och att detta var ett ex. på ett villospår, menade jag!

  Men han (Luther) var ju ett barn av sin tid och på den tiden var ju Rkk den (allenarådande) statskyrkan. Därför skrev jag: “Snarare skulle jag i s f kalla det för är en ‘felaktig’ tradition som så många andra, som slunkit in i kristenheten. ” För jag tror inte att han gjorde det med ett ont uppsåt.

  e) Som jag förstått Berndts dopsyn, när han blivit tillfrågad av mig och andra, så har han sagt att barnen redan tillhör Guds rike och att när dopet åtföljs (bekräftas) av en konfirmation, så har den unga människan själv bekräftat att de ville döpas. ( så att säga i efterhand då) Den synen delar inte jag, personligen, men kan ändå välja att respektera hans åsikt! Men att kalla den för en villolära, det gör jag däremot inte!

  f) Svenska kyrkans dopsyn delar jag inte på minsta vis, eftersom det är en tradition som bygger på en ren lögn. (Rkk:s ursprungliga) Med dess tillämpning av nöddop och liknande.

  Om jag svarat otydligt och ogenomtänkt så ber jag om ursäkt, det beror på att en närstående anhörig till mig, omkom i en olycka förra veckan! Har känt mig splittrad i tankarna ända sen dess. Därför blev inte dopfrågan min högsta prio! ( Försökte bara svara på Ulrikas frågor till mig)

  Det är tråkigt Daniel att du ifrågasätter min integritet och ärlighet, du om någon borde veta att jag aldrig kompromissar med det sanningen.

  Om jag skulle ha upplevt att ex-vis Berndt lärde ut en villolära, skulle jag ha påtalat detta för länge sedan. Har inget anseende till personen, utan vill så långt jag förstått Ordet följa detta!

  Allt gott som du brukar säga,

  Antonia

      (Reply)

 44. Kära Vänner

  Ang. barndopet finns det ett stort missförstånd, nämligen då man tror att alla som praktiserar det har en samsyn på dopet. Det är fel. Min dopsyn är inte alls densamma som den som mina barmdöpande präster i exempelvis Svenska Kyrkan har. Deras dopsyn är att dopet garanterar den döpte evigt liv, oavsett vad den barndöpte sen som vuxen bekänner sig till eller hur än man lever sitt liv. En gång döpt och du har en garanterad fribiljett till himlen, lite förenklat sagt. Och inte sällan har jag varit med på begravningar som ägt rum i Svenska Kyrkan där prästen lyft fram just den dödes spädbarnsdop som den stora tryggheten att den döde nu är i himlen.

  Det är INTE min dopsyn. Jag tror som det här har sagts att inget hindrar att spädbarnet döpes i den troendes familjer och sedan allt efter det att det växer upp undervisas enligt Jesu dopbefallning i allt vad han har sagt och gjort. Men om den spädbarnsdöpte när det växer upp sedan inte alls vill ha med kristen tro och bekännelse att göra, så är dopet till ingen nytta. Och det är ju precis som det är hos den som döps som vuxen i det baptistiska dopet, men efter en tid avfallit och lämnat trons väg. Då har inte heller den baptistdöpte någon glädje av sitt dop vare sig i tiden eller i evigheten.

  Berndt

      (Reply)

 45. Kjell,

  Du skriver: Du lägger dina horisonter alltför nära din mage! Det handlar om ett evighetsperspektiv i båda riktningarna.

  – Inte för att jag begriper vad du menar, men det Jesus gjorde när an vandrade här, var just det skriften säger. Det var alltså i det jordiska nu, så Jesus gjorde och gör goda saker för människan i nuet.

  Bb

      (Reply)

 46. Björn bloggaren,

  Jag låter Paulus svara. Vi läser i 1 Tim. 6

  /Kjell

  Så skall du undervisa och förmana. Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord — vår Herres, Jesu Kristi, ord — och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

  Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån. Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.

  Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

  Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

  Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

      (Reply)

 47. Berndt Isaksson,

  Är det din dopsyn så är jag inte helt och fullt med dig, men inte långt ifrån. Men villolärare? Nej, nej, nej. Jag ser dig som en broder i Herren och ser inte att Skriften säger något annat.

      (Reply)

 48. Antonia,
  Efter en natts sömn tror jag att det kan ha funnits en undermedveten strategi hos mig att få dig att sitta ner i båten en stund. För att se på oss själva en stund.
  Förlåt.

  Dopfrågan är en annan sak.
  Någon som vet om rövaren på korset var döpt?
  Samtidigt kan vi konstatera att inte alla är välkomna i dopvattnet. Åtminstone inte reservationslöst.
  Matt 3:1ff
  Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken
  och sade: “Omvänd er, ty himmelriket är nära.”
  Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!*
  Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
  Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom,
  och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.
  Men när han såg att många fariseer och sadduceer* kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel* vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?
  Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.
  Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.”

      (Reply)

 49. Ulrika,

  Nu blir det verkligen dags att du börjar tala tydligt och inte bara krama ur dej obegripliga kommentarer för att få sista ordet!

  /Kjell

      (Reply)

 50. Kjell,

  Ok. Point taken. Vissa predikanter och ledare är måhända enklare att “peka ut”. Andra lite svårare eftersom det ofta i min mening rör sig om ett mått bibelord och ett mått av de egna andliga smaklökarna. Du har tydligen mjuknat något i din inställning till “villolära” eftersom vi alla här utom en kommentator är mer eller mindre överens om att dop av barn saknar biblisk grund, men likaså överens om att “se mellan fingrarna” i denna fråga eftersom vi gillar Berndt och vi ser att hans hjärta är vänt mot Gud.

  Med din tidigare måttstock hade inte denna generositet varit möjligt. Tänker på citatet från din egen mun ““Lär dej känna igen vad som är sanning i villolärarnas lära. Då känner du lättare igen osanningen i densamma. Undvik råttgift, till varje pris. 99.7% sanning räcker inte.”

  Pastor Berndt: Jag vill än en gång understryka att jag använder ditt namn som exempel för att föra fram större barmhärtighet och förståelse och mindre fariseism och stenkastning. Inte för att försöka aktivera de andliga pitbulls som växt fram på nätet sista åren.

  För att komma vidare lite i samtalet – Jag har inte tid att bråka. Samtalar här med korten på bordet; Målsättningen är att mana till större ödmjukhet och försiktighet bland skribenter och kommentatorer som annars riskerar hamna i enmanna-församlingar där ingen är renlärig nog att bli medlem 🙁

  1.) Konkret fråga Är tanken jag redan förmedlat, delvis baserat på Luther något ni andra kan tänka er att “skriva under”?

  Enhet i frälsningsavgörande frågor, Frihet i icke frälsningsavgörande frågor, i alla frågor barmhärtighet.

  2.) För den som svarar ja, är det rimligt att INNAN vi ropar villoärare, heretiker, eller satans hantlangare stämma av lite kring vikten av frågan? Ställa sig själv den viktiga frågan – är detta frälsningsavgörande eller ej? Om inte, kan vi ta problemet “på knäna” istället eller gå fram lite försiktigare med etiketter på en person, pastor, ledare, får eller rörelse?

  3.) Finnes någon utöver vår dyrbare vän och broder Isaksson, som vi kan visa liknande generositet mot?

  4.) Någon mer än Ulrika som hör mitt hjärta?

  5.) Denna kommentar blir ett svar även till dig Antonia då jag inte har lust att gå in på nyansskillnader av barndop. Har grävt i barndopet tidigare både bibliskt och historiskt. Det saknar grund i Guds Ord punkt slut. Vad prästen tänker när han döper ett barn har mindre betydelse eftersom hela handlingen har sin begynnelse i “kyrkohistoria” inte Apostlagärningarna eller evangelierna.

  Men eftersom med det ljus jag har idag, jag inte kan se att det skulle vara en frälsningsfråga tillämpar jag sista två meningarna i mitt förslag; Frihet i icke frälsningsavgörande frågor, i alla frågor barmhärtighet.

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 51. MyTwoCents – Aletheia, “Pastor Berndt: Jag vill än en gång understryka att jag använder ditt namn som exempel” SLUT CITAT

  SVAR: Det är helt okey, i synnerhet i dopfrågan. Är det någon teologisk fråga jag är riktigt extra trygg i så är den min syn på dopet. Det kristna dopet som har sin förebild redan i gamla förbundets omskärelse, enligt Paulus ord i Kolosserbrevet.

  Berndt

      (Reply)

 52. MyTwoCents – Aletheia,

  Jag står nog kvar vid det jag redan tidigare har skrivit och som du citerar.

  “Undvik råttgift, till varje pris. 99.7% sanning räcker inte.”

  Det du inte tycks ha förstått är att 0.3% gift handlar just om frågor som är frälsningsavgörande.

  Och dit vill jag då även räkna frågor som på sikt leder oss vilse. Dit räknar jag trosförkunnelsen, framgångsteologin, liberalismen, subjektivismen, nyjudaismen och ytterligare icke nu nämnda strömningar.

  Din egen vandring från höger dikesren till vänster dikesren bekymrar mej, men det passar sig inte för public domain.

  (Inom parentes: Karlendal kallar Aletheia “något så när rumsren s k hebreisk rörelse som florerat i bloggvärlden” Leder vägen till Jerusalem även till Rom?.)

  Ditt bifall till totalt förvirrade personer som Björn, som inte ens erkänner Guds Ord som absolut norm, bekymrar mej.

  Jag ser hur fler och fler närmar sig Emergent Church med stormsteg.

  Det enda jag ser i dina reaktioner är en sorts rotlöshet och förvirring.

  Må Herren ge dej fotfäste!

  /Kjell

  PS. Vad gäller dopet har vi (så vitt jag förstår) samma åsikt. Kvarstår att den baptistiska traditionen blandar ihop Johannesdopet med dopet till Kristus.

      (Reply)

 53. Berndt Isaksson,

  Tack Berndt. Hade jag varit ute efter ditt skinn hade det framkommit tidigare. 🙂 Dopfrågan kanske man vid något tillfälle kunde ta i separat samtal på ett konstruktivt sätt eftersom du inte verkar vara rädd för den. Men jag har inte haft någon “ledning” till detta ännu…

  Kjell,

  Vi kan belysa meningsskillnader eller motsatsen. Om vi skulle vara lite positiva så låt oss då titta på vad vi ÄR eniga om; “Hårdhet” eller fasthet i frågan om frälsningsavgörande frågor eller det Luther skulle kalla saliggörande.

  Mitt fokus kvarstår då, trots att jag upplever att du saknar förståelse för det jag försökt framföra; Låt oss var och en och emellanåt tillsammans då verkligen ställa oss frågan i varje teologiska sakfråga som uppstår i denna sena tid – ÄR DETTA FRÄLSNINGSAVGÖRANDE?

  Ty Jesus säger att med det mått VI (du och jag!) dömer, skall vi själva bli dömda.

  Vad blir då konsekvensen av att felaktigt klassa en fråga som frälsningsavgörande med konsekvensen av att felaktigt agera med fast hand när ett kärleksfullt samtal hade räckt?

  Nåväl, jag ska inte prata i hjäl dig i denna fråga. Uppfattar du inte vad jag försöker säga så får vi lämna det åt Gud att antingen korrigera mig i det jag försöker förmedla eller korrigera dig, om det skulle vara nödvändigt.

  V.g. omdömet från Karlendal tar jag det som en komplimang och en uppmuntran. Att från en väl teologisk skolad pingstpastor få betyget “något så när rumsren s k hebreisk rörelse som florerat i bloggvärlden” ger hopp om att landa rätt.

  Inte för att jag är beroende av vare sig pastorer eller väktarsajters godtyckande i allt jag gör men jag tror trots allt på en viss inbyggd andlig skyddsmekanism i Kristi Kropp.

  V.g. ett amen till en kommentar av Björn är det inte samma sak som att ge ett amen till ALLT han säger och gör. Är mycket medveten om märkliga uppfattningar som Björn har, men jag är inte lika kategorisk som du v.g. renlärighet. En av drivkrafterna i detta samtal som kanske nått sitt slut denna gång, är att försöka förmedla att Gud ser till våra hjärtan i FÖRSTA HAND och vår teologi i andra. Det kan låta flummigt men jag talar av egen erfarenhet.

  D.v.s. vi kan pga att vår kunskap är ett styckverk ibland “gå vilse” i våra uppfattningar. Men – är våra hjärtan vända mot Gud, älskar vi honom av hela våra hjärtan leder han oss rätt genom sin Helige Ande. Detta har fungerat för mig hittills genom livet och oavsett hur du eller andra dömer mig så betyder faktiskt mig namn; Daniel – Gud är min domare.

  DU säger “Det enda jag ser i dina reaktioner är en sorts rotlöshet och förvirring.”

  Men det är inte min horisont. Ur min horisont är jag på en pilgrimsvandring, påväg mot segerkransen. Jag vandrar stundom fel, faller ofta, får vända om nu och då när jag hamnat i en återvändsgränd. Men det är så JAG uppfattat mitt lärjungaskap med Kristus – en vandring.

  Andra sätter sig på en sten strax efter sin frälsning och vågar inte gå vidare alls, men med stort fokus på dem som gör det (rör på sig). I vissa teologiska frågor anser jag att du är ett bra exempel Kjell på att våga lämna felaktiga traditioner, så det är inte dig främst jag kallar stensittande troende.

  Men vi står i lite olika skeenden i livet. Skulle önska att du kunde vara lite mer barmhärtig mot ärliga sökare och som jag sagt tidigare, hitta åtminstone ett annat verktyg än släggan i dina omdömen av medvandrare.

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 54. MyTwoCents – Aletheia,

  Daniel du skriver: V.g. ett amen till en kommentar av Björn är det inte samma sak som att ge ett amen till ALLT han säger och gör. Är mycket medveten om märkliga uppfattningar som Björn har.

  Jag skulle gärna vilja veta vilka märkliga uppfattningar jag har! Jo jag vet att en del inte förstår det här med en andlig gps, men faktum är att vi alla är utrustade ed en sådan. Den kallas för den helige Ande och genom att jag lärt mig förstå hans signalsysten, höra hans röst och och känna igen dito har varit min räddning ur många saker.

  Daniel, du är ju inte så kategoriskt svart å vit längre, du har under årens lopp blivit ödmjukad i din attityd till människor som inte tänker, tror och ser som du. Och faktum är att detsamma har Gud gjort i mitt liv.
  Du har ju även kommit fram till att allt inte är så självklart i Guds ord och så är det.
  Frågan som jag ställer mig till många bloggare, är vem som är deras Herre Jesus, eller bibeln.

  I början när jag var frälst såg jag ett problem med LO, att de hade gjort själva bibeln till Gud, bibeln var lösningen på allt och konsekvensen av detta kan man ju fundera på.
  Bibeln är inte min Gud, det är Jesus som är min Herre och Gud fadern är min fader och Anden är min parakletos/hjälpare och dessa äro ett.

  När bibeln får denna felaktiga plats, blir ett av resulten hårdhet mot oliktänkande, som vi tydligt ser på bloggarna idag.

  Denna kommentar blir troligen inte insläppt, då jag tillhör just dessa oliktänkande.

  Bb

      (Reply)

 55. Björn bloggaren skrev: “Denna kommentar blir troligen inte insläppt, då jag tillhör just dessa oliktänkande.”

  Oliktänkande är hjärtligt välkomna. På lika villkor….

  Men jag kommer (som flera andre bloggägare) att vara betydligt hårdare mot dem som bara kör off topic och drivs av debattsjuka.

  Skall bli intressant att se hur Daniel lyckas manövrera sig ur det dilemma som du presenterar.

  Hur gammal är du och hur länge har du “varit med på vägen”?

  Uppträder du som lärare eller som något annat?

  /Kjell

      (Reply)

 56. MyTwoCents – Aletheia skrev: ” Skulle önska att du kunde vara lite mer barmhärtig mot ärliga sökare och som jag sagt tidigare, hitta åtminstone ett annat verktyg än släggan i dina omdömen av medvandrare.”

  Vore tacksam för tre exempel med citat.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Kjell,

  Du frågar: Hur gammal är du och hur länge har du “varit med på vägen”?

  -Jag var 23 år då jag blev frälst 1984 och ar då varit på vägen i 29 år.

  Uppträder du som lärare eller som något annat?

  – Nej det gör jag inte.

  Bb

      (Reply)

 58. Björn bloggaren,

  Tack för ditt svar.

  Anledningen till att jag frågade var att Daniel vädjar om mer förståelse för nybörjare på vägen. (Vilket jag tror jag har.)

  Andra anledningen är ju att du har en egen blogg (= lärare) och har berättat att du ibland predikar (= lärare).

  /Kjell

      (Reply)

 59. Kjell,

  Kjell!

  Att ha en egen blogg där man skriver utifrån sitt hjärta, är inte detsamma som att ha ett lärarkall.

  Jag anser inte att jag är lärare, men jag gillar att skriva om det jag upplever att Gud visat.

  Att jag varit och predikat är ju sant, har slutat med det, men det innebär inte heller att jag är en lärare.

  Jag anser heller inte att du är en lärare i bibeln, om så hade varit så hade du nog kunnat lägga ut bibeltexten så att det blir uppenbarelse för de som lyssnar och läser, men så tycker inte jag att det du skriver är.

  Bb

      (Reply)

 60. Björn bloggaren,

  Eftersom det står att lärare skall få en strängare dom så måste det innebära att det finns dåliga lärare.

  Var och en som publicerar artiklar eller predikar uppträder som lärare.

  Även om han/hon visar sig vara en dålig lärare.

  /Kjell

      (Reply)

 61. Kjell,

  Kjell!

  Jag måste bara få kommentera det du skrev utifrån 1 Tim 6.

  människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

  – Ja det är ju helt fel om man tänker så, ändå är det faktiskt en vinning att leva och vandra med Gud. Han vill ju göra gott, välsigna och leda oss in i det som är det bästa för oss. Tänk vad mycket problem Gud genom sin Andes ledning och maningar besparat mig och är inte det en vinning, så vet jag inte vad. Och alla de gånger han hjälpt till och lett mig ekonomiskt, ja som sagt, en stor vinning är det.
  Själva grejen är ju att Gud vill ge oss, hjälpa oss och välsigna oss, det är liksom på hans eget initiativ.

  Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån. Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.

  – Ja detta är något som Gud för oss in i, att vara nöjd med det man har i livet. Han klär av oss vår strävan efter det som vi tror gör oss nöjda och lyckliga och det är en jobbig process.

  Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser.

  – Helt sant, men om Gud vill ge oss rikedom utan vår strävan efter det, så är det ju upp till Gud. frågan är väl om Jesus får vara herre över våra ägodelar och om han får leda oss i hur vi använder våra pengar.

  Den Gud jag känner vill sina barn gott, han unnar sina tjänare gott och han vill mätta vårt begär med sitt goda!

  Bb

      (Reply)

 62. Björn bloggaren,

  Jag bara undrar vem du tror du opponerar dej mot med denna kommentar.

  Vem har predikat att Gud inte vill sina barn gott?

  Vem har påstått att han inte övermåttan välsignar?

  Vad gäller “begär” har du dock fel. Gud mättar och fyller våra behov men våra begär får vi snällt bekänna som synd och ta avstånd ifrån.

  /Kjell

  Markus 4:19:
  men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.

  Ef. 4:22:
  Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär,

  2 Tim. 2:22:
  Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

  2 Tim. 4:3:
  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

  För att citera några få av de tiotals texter som handlar om begär.

      (Reply)

 63. Kjell,

  Kjell!

  Jag menar naturligtvis inte köttsliga begär, utan sådana saker som är rätt inför Gud.

  Gud vill även uppfylla våra önskningar!

  Psa_103:5 han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.

  Du skriver att ingen motsätter sig det jag skrivit som kommentar, ändå är du ju det man hör mellan raderna och läser i raderna. Det kallas ju lyckoevangelium.

  Bb

      (Reply)

 64. Kjell,

  Ursäkta kjell, hittade två bibelställen till om begär.

  Psa_20:4 (20:5) Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag.
  Psa_37:4 och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

  Bb

      (Reply)

 65. Björn bloggaren,

  Ja, när gåvorna blir viktigare än givaren och när gåvorna handlar om gods och guld och välmående här och nu så är det utan minsta tvekan ett så kallat “lyckoevangelium” som producerar djupt skadade och olyckliga människor.

  De som inte lyckas prestera “tro” så att de blir friska anses som andliga halvkycklingar.

  Den så kallade “tro” som predikas har en organisation bakom sig, som är av samma form som så kallade pyramidspel. De som kommer först och sitter i toppen kan leva ett kräsligt lyxliv på bekostnad av änkors skärvar och vilsefördas “sådder”.

  Jag tänker inte kasta bort tid som jag kan använda bättre på att meddela dej skillnaden mellan begär och behov, alternativt önskningar. Du är gammal nog att kunna leta reda på det själv om du vill. Kort sagt är ett behov något som kan stillas eller tillfredställas, medan ett begär bara blir större ju mer man försöker tillfredställa det. Men det svenska ordet “begära” har tyvärr tre olika betydelser. Ta samma texter i KJV och du får en bättre översättning med ordet “desire” som inte har de negativa konnotationerna som “begär” har.

  Dessutom leder aldrig “diskussioner” med dej till något resultat, för så snart du inser att du har målat in dej i ett hörn byter du topic och ditt ja är aldrig ett ja, utan bara ett “ja men”.

  Vi lever inte i en fantasivärld där alla kartor stämmer oberoende av hur man ritar dem.

  Trosförkunnelsens kartor stämmer inte med verkligheten. Och alla som faller för detta lögnevangelium skadas i längden på ett eller annat sätt.

  Det finns inte ett enda löfte i hela Bibeln att vi skall kunna fly verkligheten och “denna tidens lidanden”. Det är ju sådant som i stort sett alla avgudareligioner handlar om. Metoder att tvinga verkligheten att vara oss gynnsam.

  Vi får troget vänta på fullbordandet av Guds frälsningsplan. Nu står fortfarande “keruberna och det flammande svärdets lågor” (1 Mos. 3) på vakt och hindrar vår verklighetsflykt.

  Jag avslutar med ännu ett citat av Paulus: “Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.”

  /Kjell

      (Reply)

 66. Kjell,

  Kjell får jag göra ett litet tillägg?

  Kol.3: 1- 2 ‘Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är
  därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha ert sinne vänt till det som är därovan, inte till det som är på jorden.

  Rom 8:4 -6 ‘Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra inte efter köttet, utan efter Anden. Ty de som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör men de som är andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.’

  Kol. 3:5 -6 ‘Så döda nu era lemmar, som hör jorden till: otukt, orenhet,
  lusta, ond begärelse, så också girigheten, som ju är
  avgudadyrkan;
  ty för sådant kommer Guds vrede.

  När har man någonsin hört dessa s.k. tros förkunnare citera några sådana verser? Det är alltid framgång på livets alla områden, som utlovas här och nu, det som hör köttet till.

  /Antonia

      (Reply)

 67. Kjell,

  Som Paulus säger, jag kan leva i brist och jag kan leva i överflöd och båda har jag (Björn) med råge prövat, dock har Gud alltid hjälpt så att jag alltid haft det jag behöver.

  Jag vet inte varför du kjell måste ha en sådan tråkig attityd mot mig, vad jag vet så har inte jag det mot dig. Bara för att vi ser olika på vissa saker behöver du väl inte näpsa mig så som du ofta gör.

  Det är väl helt möjligt att ordet begär är felöversatt, men som skriften pekar på så finns det ju onda begär, vilket då borde betyda att det finns goda begär, eller hur?
  Mar_11:24 Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.
  Luk_12:29 Söken därför icke heller I efter vad I skolen äta, eller vad I skolen dricka, och begären icke vad som är för högt.

  Om du bara har en önskan att ex människor skall bli frälsta, så är denna önskan inte så stark som ett begär är, begär blir liksom en bön och handlingsdrivkraft, vilket inte en önskan blir. Detta är ju ett gott begär, men ett sådant begär kann också vara ett köttsligt begär, frågan är ju alltid varför man så gärna vill det man strävar efter.

  Jag tror verkligen inte på den trosundervisning där jag utifrån mig själv kan använda varken gåvor, kraft, eller hans nerskrivna ord/löften, för att skaffa mig vinning.
  Gud är alltid initiativtagaren och man kan inte tag om det inte blir en givet. Och Gud kan även ge utan att man frågar efter det han ger av sitt goda, tom utan tro.

  Däremot tror jag att vi kan göra samma saker som Jesus, men bara på Guds Andes ledning/maning, annars tror jag att det är fullständigt verkningslöst. Jesus verkade utifrån tro, han agerade i tro i allt han gjorde och tron kom utifrån att han uppfattade vad Fadern visade honom. Hela grejen med kristen tro är just detta, att vara fadern lydig, är man det blir saker väldigt annorlunda.

  För att avsluta det hela, så tror jag inte på de nissarna som du räknade upp för MTC, deras religion för överflöd väcker just girigheten och drivet efter mer och så vill inte jag ha det i mitt liv.
  Jag vill kunna ge utan att ha en baktanke om att få igen mångdubbelt, ja inte ens av Gud. Om sen Gud till äventyr skulle få för sig att välsigna, ja då får han väl det och då får jag ta emot med glädje.

  Däremot, om jag nu skall säga något gott om trosundervisningen, så har den som sagt inspirerat mig att läsa bibeln, tro och lita på Gud, förstå att Gud är väldigt god, att han bryr sig om människor, ja även djur., ja listan kan göras lång.

  Jag har börjat på en text som heter, jakten på det grånare gräset. Täxten tar upp just de felaktiga saker som undervisas i frikyrkan och som skapar drivkrafter i oss. Drivkrafter som gör att vi inte kan vara förnöjsamma med det vi har, är och gör just nu. Nej dessa drivkrafter vill jaga oss vidare just för att felaktig undervisning säger att vi alltid skall framåt, framåt, framåt, ja står vi stilla så är vi avfälliga.
  Trosundervisningen har missat att Gud vill föra oss till vattenbäckar, till gröna ängar, eller till trons vila där det inte längre handlar om mig och vad jag skall göra.

  Du vet, vi är ju tjänare till Gud och det hammras ju in, vi skall tjäna än hit och än dit, ingen vila bara gno. Skulle man då någon gång välja bort detta med att tjäna, ja då skriker det manipullerade samvetet så högt att man måste återgå till kravet att tjäna Gud.

  Vi har blivit så lurade och då inte bara av LOs trosundervisning, jag menar att alla frikyrkosammanhang är skylldiga till felaktig undervisning som för människan vilse.

  Bb

      (Reply)

 68. Björn bloggaren,

  Hur tror du att det skulle gå om du alltid skrev vettiga kommentarer som denna i stället för att först låtsas att du tänker och tror något annat?

  /Kjell

      (Reply)

 69. Kjell,

  Kjell, Du ger mig lite utav ett allmänt omdöme här: 20/09/2013 at 11:21

  Jag svarade med att göra samma sak. När jag säger: ”Skulle önska att du kunde vara lite mer barmhärtig mot ärliga sökare och som jag sagt tidigare, hitta åtminstone ett annat verktyg än släggan i dina omdömen av medvandrare.”

  – Så är det mitt allmänna omdöme av din personlighet. Du kanske inte ser det själv men du har ganska hårda nypor Kjell.

  Björn påpekar något liknande när han säger; “Jag vet inte varför du kjell måste ha en sådan tråkig attityd mot mig, vad jag vet så har inte jag det mot dig. Bara för att vi ser olika på vissa saker behöver du väl inte näpsa mig så som du ofta gör.”

  Får bara bilden av att du är ganska kategorisk i vilka fack du stoppar dina läsare.

  Sist – med “ärliga sökare” fanns inte nyfrälsta med i min tanke i första hand såsom du tolkade det. Jag menar att många av oss är och böra vara sökare livet ut.

  Det var eventuellt inte så visligt av mig att svara på ditt omdöme av mig med ett omdöme av dig. Det är inte viktigt för mig att få rätt här så vill du ta bort denna kommentera är du välkommen att göra så. Guds Ord manar oss ju faktisk att vända andra kinden till och det kunde jag gott och väl kunnat göra.

  Önskar dig allt gott
  /D

      (Reply)

 70. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Du ger mig lite utav ett allmänt omdöme här: 20/09/2013 at 11:21 – Jag svarade med att göra samma sak.”

  Kolla nu datum och tid 🙂

  13/09/2013 at 13:57 skrev du: “Du och många med dig som föredrar släggor istället för hammare” här.

  16/09/2013 at 16:39 skrev du: “Jag är alltså ute efter att veta om du har något annat verktyg i din verktygslåda än släggan Kjell?” här.

  Inte dåligt att svara på mitt “allmänna omdöme” respektive 7 och 4 dagar innan jag skrev det.

  /Kjell

      (Reply)

 71. Björn bloggaren,

  “Jag skulle gärna vilja veta vilka märkliga uppfattningar jag har! Jo jag vet att en del inte förstår det här med en andlig gps, men faktum är att vi alla är utrustade ed en sådan. Den kallas för den helige Ande och genom att jag lärt mig förstå hans signalsysten, höra hans röst och och känna igen dito har varit min räddning ur många saker.”

  I ärlighetens namn var det väldigt länge sedan vi “pratade”. Det jag minns var kanske att du föreföll ha en flummig syn på lag och nåd i vissas ögon och saknade förståelse för att lagen [Ordet] står över denna “andliga gps” du talar om. Men, som sagt – jag kan inte minnas när vi samatalade om något på mycket länge och vet inte om jag sett din signatur på aletheia på ett tag så intrycket kanske inte är aktuellt/helt korrekt.

  Det är sällan jag citerar Ekman nuförtiden men en predikan han höll på en nyårsafton för massor av år sedan handlade om att riva gamla stillbilder av varandra. Det ligger något i det. D.v.s. i våra diverse domar över våra trossyskon kan det ju vara så att personen vi dömer inte alls är kvar på samma stig idag, utan ändrat sig.

  I dessa fall slår ju våra domar fel, så ock kan min bedömning av dig vara antingen inaktuell eller inte helt korrekt.

  mvh
  D

      (Reply)

 72. Kjell,

  Min kommentar var profetisk? 🙂

  Skämt åsido – jag tror jag repeterat detta “omdöme” så tydligen var det jag “som började”.

  Hur som helst – I stand corrected! Tack.

  /Daniel

      (Reply)

 73. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Hur som helst”

  Det var inte min avsikt att “storslägga” angående detta. (Eller som du påpekade… att ropa “varg” i tid och otid.)

  Men samtidigt vill jag inbjuda dej, och alla andra kommentatorer att “storslägga” när ni vill påvisa fel i det jag skriver.

  Det handlar inte om något slags späkning eller dylikt. Det är bara det att jag sedan åtskilliga decennia av erfarenhet vet hur lite jag vet och hur otroligt galet det går när man tror att man inte är så galen.

  Jag skulle även mycket lätt, med citat, kunna besvara Björns “fråga” angående “tråkig attityd”. Men vill gärna undvika att göra även denna tråd till en björntråd.

  Jag tyckte det var trevligt att Björn till sist berättade vad han verkligen tänkte och vill stå för, och låter det gärna stå som avslutning på den diskussionen.

  Till dej Daniel vill jag dock säga att det finns tydliga anvisningar i Skriften att vi skall utvecklas från barnstadiet över ungdomsstadiet till vuxenstadiet och kanske till och med till “gubb-stadiet” (presbyteros).

  Därför är en nyfrälst sökare ändå i en annan sits än en gubbe som fortfarande söker. Gubbar som fortfarande behöver mjölk och vajar än hit än dit i lärornas vindar. (Syftar inte på dej här.)

  Så låt oss gå “on topic” igen.

  Topic här är att vi alla saknar mer eller mindre av spektrums färger och att detta leder till att vi har “feltolkningar” men framför allt att vi inte kan kommunicera dessa med varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 74. Kjell,

  Om jag inte missminner mig, så började mina inlägg här med en frågeställning till Antonia om vad evangelium var. Också ett svar till dig utifrån en frågestälning som du givit MTC.

  Att jag frågade Antonia och svarade dig beror på ert kategoriska sågande av ex trosundervisning där ni inte kan se att den faktiskt också bidragit till en hel del gott.

  Det är ju faktiskt så, att om vi skall kunna leva, vandra och göra som Jesus gjorde, då är det en del saker i trosundervisningen vi inte kan kasta ut.

  Jag har själv varit påverkad av denna undervisning, men har under årens lopp sett och förstått vad som är fel, fick göra en total brytning med allt för att sen kunna se och förstå vad som är rätt och gott.

  Som sagts så anser jag det som ett problem när man hugger predikanter och deras undervisning jäms med fotknölarna. Man gör ett omdömme av predikanterna, att de är medvetet djävulens redskap, nu sägs ju inte detta rakt ut, men den bilden ges.

  Om vi skall kasta ut LOs lära om tro, ja då måste vi även kasta ut bibeln, för Los troslära har faktiskt rätt i en hel del och det de har rätt i, det har de hämtat från bibeln.

  Börja vi titta på alla frikyrkosamfunds undervisning och dess konsekvens, så blir det nog rätt så synligt att man även där bör ränsa ut en hel del.

  Bb

      (Reply)

 75. Björn bloggaren skrev:

  Att jag frågade Antonia och svarade dig beror på ert kategoriska sågande av ex trosundervisning där ni inte kan se att den faktiskt också bidragit till en hel del gott.

  Det är ju faktiskt så, att om vi skall kunna leva, vandra och göra som Jesus gjorde, då är det en del saker i trosundervisningen vi inte kan kasta ut.

  Du tillskriver trosförkunnelsen saker som inte alls tillhör den utan som tillhör “den sunda kristna traditionen”.

  Jag påmindes om något som Sven Reichmann sade om detta. Det skrevs i en kommentar hos Berndt.

  Problemet med trosförkunnelsen är att det som är bra inte är nytt medan det som är nytt inte är bra.

  För att upprepa det jag redan skrev i en tidigare kommentar: Det som tillhör sund kristen tradition kan liknas vid de friska jordgubbarna som den oärlige markandsförsäljaren lägger ovanpå för att kunna sälja dej en låda med halvt, och helt, ruttna jordgubbar.

  De ruttna jordgubbarna tillhör trosförkunnelsens läror.

  Därför fortsätter jag att “kategoriskt såga trosförkunnelsen”.

  Bara historielösa kan hävda att trosförkunnelsen hade något gott med sig.

  /Kjell

      (Reply)

 76. Jens Garnfeldt berättade i kvällens möte hur han predikade i Norge och hur det kom fram en stor kraftig man som ville ha bön för att få del av smörjelsen. Jens sa att den Helige Ande då sa till honom att han med full kraft skulle slå till mannen i magen. Han tog några steg bakåt och rusade sedan fram mot honom och slog till med full kraft ett knytnävsslag i magen.

  Alltså samma typ att dumheter som Todd Bentley brukar hålla på med.

  Berndt

      (Reply)

 77. Ulrika,

  Hej Ulrika,

  Du har skrivit två ggr, inne hos Berndt nu, ang. att jag inte förlåter dig!

  Väljer att svara dig här, eftersom det lätt blir missförstånd hos ev. läsarna på annat forum!

  Du skrev: “Efter en natts sömn tror jag att det kan ha funnits en undermedveten strategi hos mig att få dig att sitta ner i båten en stund. För att se på oss själva en stund.
  Förlåt.”

  Vad föregick denna undermedvetna strategi, från din sida, har jag missat något? Du kan inte begära att jag skall förlåta dig för något som jag inte överhuvudtaget har noterat, än mindre förstått, enligt ovanstående formulering!

  Vad skulle då min förlåtelse vara värd?

  Du skriver ofta ganska kryptiska kommentarer därför svarar jag inte alltid, orkar/hinner inte alltid bända hjärnan åt alla håll först!

  Ett annat ex. på krypterade meddelanden: ” Antonia, Om du berättar för mig vilket samfund du rör dig i kommer jag att kunna peka på flera villolärare som du inte visat ifrån dig?” ???

  Förklara därför gärna vad orsaken var till denna strategi; att jag skulle sitt ner i båten en stund alltså?

  Är alltid villig att förlåta så länge jag vet vad som åsyftas!

  Gud välsigne dig,

  /Antonia

  Jag försöker inte lägga munkavel på någons “andebedömning” men manar bara till lite större mått ödmjukhet inför de egna feltolkningarna av just det som på “papper” verkar så enkelt.

      (Reply)

 78. Obs! Ulrika: Vet inte vem som skrev detta eller varför det kom med?

  “Jag försöker inte lägga munkavel på någons “andebedömning” men manar bara till lite större mått ödmjukhet inför de egna feltolkningarna av just det som på “papper” verkar så enkelt.”

  /Antonia

      (Reply)

 79. Kjell, “Ärligt talat tror jag att vi missar den avfallets tsunami som är på gång, om vi gräver ner oss och lägger all energi på att rapportera symptomen.” SLUT CITAT

  SVAR: Men å´ andra sidan så är ju symptomen en slags frukt hos dessa falska apostlar. Mycket av det de säger kan ju vara “klassisk kristen lära” men eftermötenas symptom/manifestationer är dåliga frukter som avslöjar att också trädet är dåligt.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 80. Tack Antonia,

  Tror att vi måste lära oss förlåta även när vi inte förstår.

  Jag menar att vi finner villoläror inom alla samfund och jag önskar att vi kunde se på villoläror och det goda ur ett mer helhetsperspektiv. Med det menar jag att det finns villfarelse även i dina sammanhang. Jag far också vilse, alla gör det, i olika grad och i olika tid o saker.

  För att hårddra det, tänk om tex Garnfeldt är bättre på att förlåta än jag och du?

  Jag är uppvuxen i en EFS-församling och har massor att vara tacksam över där. Underbara människor som tror på Jesus men som tränger undan den personliga omvändelsen, det egna initiativet/valet att överlämna sig till Gud. Min tolkning. Just nu.

  Jag fick hjälp av en EFK-människa att få ta emot det personliga dopet samtidigt som EFK är en av de mest drivande i New Wine-arbetet, en hopplös röra av “allt och ingenting.” “Eller varken hackat eller malet”

  Ett av mina barn går i en skola som tillhör trosrörelsen. Hon började i en kommunal skola men redan i åk 2 var hon så mobbad och skoltrött att jag i princip fick bära dit henne. Hon ringde mig på arbetet och sade att “nu har jag bestämt mig, jag ska byta skola” Ja, hon har alltid vetat sin väg. Sagt och gjort fick hon göra en provvecka på en skola inom trosrörelsen. Strax hade hon blommat upp och gjorde stormsteg både i person och inlärning. Genom denna erfarenhet som nu pågått några år har jag tvingats se in i andra färgskalor än tidigare.

  Precis just nu är jag hårt drabbad av en människa som en pingstförsamling under nästan 25 års tid lärt att man inte behöver försörja sig själv. Och han blir påhejad av sin vilsna bröder att en profet, som han kallar sig, har inget eget försörjningsansvar. Det är från pingst alltså. (Och nu talar jag inte om Widell)

  Widell som jag lyft fram hos Berndt i mitt ifrågassättande av boken “Gud är god-Världen är slut2014” blev “smord” av Roger Larsson från Frälsningsarmén. Stackars 12-årige Widell fick av Larsson en omänsklig förväntan på sig att bli “en profet som Daniel” Fatta trycket! Påhejad av Åhdals ett antal år senare.
  När man läser om detta far vibbarna direkt iväg till sådant som jag hunnit läsa om Vineyard, Toronto osv Man ska bli så stor och i princip bygga Guds rike på egen hand medan Gud tittar på. Under Larssons möten var det människor som föll…

  Svenska kyrkan…nä jag skippar dem den här gången, jag tror att det får räcka nu.

  Om jag ber om förlåtelse så är det så, oavsett om vi har svårt att förstå varandra varför. I denna kommentar har jag ingen underliggande strategi att få ner oss på jorden. Jag vill försöka visa en liten nyans till i spektrumet.

  Det skulle kunna vara så, spontant, att medan vi dividerar trosrörelsen och alla andra DÄR borta växer det mesta av ogräset i våra egna led. Om man får vara spontan. Hur? Ja, genom att vi tror oss mer rättfärdiga än de som rör sig utanför klubben.

  Ps. Den trosrörelseförsamling som jag har kontakt med tar avstånd från KK till skillnad från pingst i min stad. Som ett pytteexempel i Världshaven.

      (Reply)

 81. Berndt Isaksson,

  Ja, visst är symptomen en frukt av villorna.

  Det jag menar är att det just nu, utan att det får stora rubriker, sker något mycket större.

  Och detta kommer att förvilla ännu flera än trosförkunnelsen lyckades virra till det för.

  Jag tycker mej redan se början av denna förvillelse som kommer att svepa med sig liberalister och legalister och skapa bryderier och frågetecken för alla som vill vara Kristus trogna.

  /Kjell

      (Reply)

 82. MyTwoCents – Aletheia,

  Du skriver: Det jag minns var kanske att du föreföll ha en flummig syn på lag och nåd i vissas ögon och saknade förståelse för att lagen [Ordet] står över denna “andliga gps” du talar om.

  – När det gäller Guds ords/lagens gällande, så finns det lag/ord som alltid gäller och som Anden inte kringår för någon annan uppenbarelse. Däremot kan vi inte ta alla bibelord och göra till alltid gällande, för då skulle det bli fel.
  Gud står som jag ser det över sitt eget ord, han är ju laggivaren och det som är fastslaget ändrar han inte på. Om Gud inte står över sitt eget ord, så blir bibeln Gud och vi behöver inte Gud, hans Andes ledning, det är ju bara att läsa innantill.

  Om vi exempelvis tar ordet i: Mat_6:19 Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,
  Mat_6:20 utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

  – Så innebär ju detta att man inte kan spara pengar för ett specifikt syfte, man skall ju inte samla här på jorden. Det finns även andra bibelord med samma innebörd i GT ex: Ord_11:24 Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.

  – Men Gud kan faktiskt personligt säga, jag vill att du sparar så mycket som möjligt under en tidsperiod.
  Om jag då skall lyda bibelordet så missar jag Guds syften och plan, men jag är boken lydig, vilket kan få katastrofala följder.

  Hoppas du förstår!

  Bb

      (Reply)

 83. Ulrika,

  Efter moget övervägande och prövande dristar jag mej dock till följande reaktion på din synnerligen egendomliga kommentar.

  Det var ju du som ville kättarförklara din EFS-pastor!

  Så tolkar jag det du säger… Jag hajjar noll!

  1. Alla (med undantag av kommentarens författare) som inte är perfekta skall hålla käften och vara snälla.
  2. Vi skall söka det goda i alla sammanhang och värdera det.
  3. Det finns ingen absolut sanning! Den som tror så är en fyrkantig fundamentalist som inte fattar hur komplext livet kan vara!

  Inte för att det är av vikt, men vill bara påpeka att jag inte står ensam i denna tolkning.

  Kanske är det just sådana tolkningar som av somliga kallas “tråkig attityd” och “storslägga”.

  Den politiskt inkorrekte.

  /Kjell

      (Reply)

 84. När någon påtalar prosperity-evangeliets falskhet, där några få charlataner tigger änkors skärvar för att sedan kunna vältra sig i lyx, så får man alltid som mothugg: “Men tror du inte att Gud vill oss allt gott?”

  Eller kanske som mothugg: “Men tror du att Gud vill att vi skall vara fula, sjuka och fattiga?”

  Detta är falska, manipulativa, demagogiska motargument!

  Ända sedan jorden skapades finns bekännelsen att Gud tar hand om de sina och möter dem i deras behov.

  Men samtidigt lever vi i en värld där syndens förbannelse hindrar oss att ta ut evighetens löften i förväg.

  Dock har vi löftet att Han kommer och upprättar skapelsen och efter detta låter alla som tillhör honom få leva på en ny jord där allt är perfekt och det troligen varken finns lyxiga privata jet-flygplan eller bilar som Lambourghini, Mercedes och Porshe som kan användas som fikonlöv.

  Evangelium är att vi får vara med i den skaran av bara nåd om vi bekänner våra synder och omvänder oss och låter döpa oss i Jesu Kristi namn.

  Detta har de Kristustrogna vetat tiderna igenom. Därför finns det värdefulla, födda sånger, som den jag citerar här:


  Gud har ej lovat att vi ska få, ha bara sol och himmel så blå.
  Seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid.

  Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekvämt för dig eller mig,
  Röja bort allt som går oss emot, var liten sten som stöter vår fot.

  Gud har ej lovat frihet från nöd, frihet från sorg och prövningars glöd,
  Att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär,

  Kör:
  Men som vår dag är kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå.
  Ljus på vår vandring, hjälp i var strid, att vara med oss nu och all tid.

  /Kjell

      (Reply)

 85. Kjell skriver: ”När någon påtalar prosperity-evangeliets falskhet, där några få charlataner tigger änkors skärvar för att sedan kunna vältra sig i lyx, så får man alltid som mothugg: “Men tror du inte att Gud vill oss allt gott?” Eller kanske som mothugg: “Men tror du att Gud vill att vi skall vara fula, sjuka och fattiga?” Detta är falska, manipulativa, demagogiska motargument!” SLUT CITAT

  SVAR: Denna framgångsteologi (prosperity-lära) var ju verkligen på tapeten här i Sverige när Ulf Ekman började sin verksamhet på 80-talet. Men tack och lov så fick den en begränsad spridning utanför trosrörelsen och församlingen Livets Ord.

  Nu görs ett nytt försök att lansera framgångsteologin genom Jens Garnfeldt, som för övrigt fick sin undervisning på Livets Ord, och denna gång är det på ett skickligare sätt och mera förrädiskt sätt. Rent retoriskt är Jens Garnfeldt en långt skickligare kommunikatör än vad Ulf Ekman någonsin varit. Vem vet, kanske att han nu med hjälp avKanal10 kan komma att lyckas med det som Ulf Ekman inte lyckades med, nämligen att få in den amerikanska framgångsteologin, med dess djupa förvrängning av evangeliet, i vissa delar av svensk kristenhet. Det rinner förhoppningsvis ut i sanden, men det finns de som gör allt för att ge spridning åt framgångsteologin. Det finns onekligen en “marknad” för den, nämligen hos oss ALLA i den syndanatur som älskar denna världen och allt vad den kan bjuda av “gods och guld”. Lockelsen att bli rik och få en “privatchaufför”.

  Berndt

      (Reply)

 86. Jag vill göra reklam för en serie artiklar som just har lancerats på Aletheia.

  Ett antal instanser och bibellärare har fått följande frågor av Aletheia.

  1. Har dagens protestanter något existensberättigande nu när lutheraner och katoliker åtminstone här i skandinavien till synes är överens i frågan om rättfärdiggörelse? (www.dagen.se/nyheter/lutheraner-och-katoliker-ense…)
  2. Vilka frågor kvarstår som tydliga skiljelinjer mellan katolsk och protestantisk tro?
  3. Var reformationen onödig med ”facit i hand” och det ljus vi har idag kring grundläggande läror?
  4. Håller svensk kristenhet på att, som Krister Holmström uttryckte sig, tappa kontakten med reformationen? (aletheia.se/2009/05/26/valet-mellan-jesu-kors-och-… )
  5. Ser ni några baksidor eller faror med det pågående ekumeniska arbetet i Sverige?
  6. Finns det någon anledning att fortsätta ”protestera” mot Romersk Katolicism 2013?
  7. Egna funderingar eller kommentarer i största allmänhet över detta ämne som engagerar många mottages tacksamt.

  Jag saxar här tre små snuttar av det svar som gavs av Lutherska Församlingsrådet:


  David Hedegård talade på sin tid om ekumenik och ekumenism. Med ekumenik menade han det riktiga enhetssträvandet mellan samfund, där Bibelns sanning ligger till grund för enheten. Med ekumenism menade han det falska och obibliska enhetssträvande som sker genom Kyrkornas Världsråd och andra organisationer på internationell, nationell och regional nivå. I dessa sammanhang bortser man från läroskillnader och saknar den kärlek till sanningen, som borde känneteckna den kristna kyrkan.

  Som påpekats ovan är den romersk-katolska kyrkan av idag värre än den var på 1500-talet. Den romersk-katolska kyrkan saknar idag visserligen de möjligheter till yttre förtryck och tyranni som man hade till förfogande för fem hundra år sedan. Kättarbål och inkvisition åtföljd av tortyr är lyckligtvis ingenting vi möter idag. Men på teologins, lärans, område har man sedan 1500-talet infört obibliska Mariadogmer, förstärkt påvens maktanspråk och anammat bibelkritik, darwinism och synkretism.

  Det andliga läget är katastrofalt. Varje sann herde för Guds hjord borde brista ut såsom Jeremia: ”O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk” (Jer. 9:1). Det behövs reformation i vår tid, ett återvändande till Guds ord!

  Läs hela svaret Alltså måste protesterna fortsätta mot den romersk-katolska kyrkan?

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *