Tistelfikon, badvatten och kärlekslöshet

Jag vet inte var jag bör börja så du får kanske läsa denna artikel mer än en gång. Kanske börjar jag i mitten, men då blir det tydligare när du läser igen.

Jag presenterar två bilder i denna bloggpost. Det du ser på bilderna är kvinnor som hämtar vatten ur dy och dypölar.

Skulle du dricka det vattnet?

Ja det skulle du faktiskt om du inte hade tillgång till friskt vatten. Oavsett stank och infektioner skulle du faktiskt göra det.

Men nu vill jag likna dessa ökentrakter med den sitaution som förkunnelsen av evangelium befinner sig i världen över i dag.

Jämför nu situationen inom den så kallade “kristenheten” med bristen på god mat och vatten i världen. Det har länge varit brist på närande evangelisk förkunnlese. I stället har det varit massor av håll i gång med tvivelaktiga manifestationer och stora ord.

Kan det finnas en parallell med denna text ur Uppenbarelseboken? Upp. 6: 7-8

Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.

Fundera inte för länge på detta. Om det finns en parallell eller inte är inte avgörande för resten av denna artikel.

Det finns fakta i Bibeln som vi kan ta till oss.

Jesus profeterade att det skulle komma falska profeter som är ulvar i fårakläder. Och de som jämt och ständigt attackerar dem som känner igen dessa ulvar propagerar för att “inte vara kärlekslösa” och att “inte kasta ut barnet (Jesus-barnet?) med badvattnet”, bereder och jämnar vägen för dessa ulvar och slutligen för deras mästare som i Bibeln kallas vilddjur och antikrist. Och vars kyrka nu håller på att manifestera sig. Den så kallade “Emerging Church”.

Matt. 24:11-13

Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Hur förökas då laglösheten?

Jo det sker på flera fronter.

Dels har vi liberalteologerna som helt enkelt förkastar allt som har med under att göra och därmed även Guds Bud och Förordningar.

Sedan har vi de rörelser som uppfinner egna bud och förordningar, vilket på sikt har resulterat i att man förkastar allt som har med bud och förordningar att göra.

Vidare har vi alla mystiker som sätter sina egna uppenbarelser över Guds eviga Ord. Pass upp! De finns överallt ibland oss. Låt dej inte luras av fårpälsen eller deras egna fromma berättelser om deras egna utomordentligt höga uppenbarelser.

Om vi inte skulle kunna känna igen heretiker så vore Pauli (och Jesu) ord totalt meningslösa Titus 3:10-11

En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

Ord och inga visor från Mästaren himself Matt. 7:15-23

Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. — Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

Men hu så kärlekslöst av Jesus att tala på det sättet?

Ja, inte skulle man ha accepterat vare sig Jesus eller Paulus som “kärleksfulla” i dagens bloggar. De skulle ha blivit överfallna av egoister och besserwissers, alltmedan liberalteologer och mystiker sjunger med i kören.

Nej åk till någon speciell plats för att lyssna till undergöraren och den fantastiska aposteln si och så som skall starta en väckele och en “outpouring” av “ande” utan all liknelse där.

Hur bra stämmer det med Matt. 24:23-31

Om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är han’, så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke.

Du kan utan någon som helst risk vägra att tro på sådana vittnesbörd för när den äkte Messias uppenbarar sig sker det så här enligt Matt. 24:27

Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.

Men så egendomlig information det finns i vers 28

Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.

Har du någonsin sett och hört hur det går till när rovfåglarna landar på “åteln” (kadavret) och börjar slåss om snusket?

Och när kommer då Messias tillbaka? Tja, kan man misstolka Jesu egna ord? Matt. 24:29-31

Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Finns det något utrymme att misstolka detta som att det kommer att ske innan den tidens vedermöda?

Jag avslutar med citat ur Jakobs brevs tredje kapitel:

 • 1 Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.
 • 11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten. (jämför Matt. 7:16)
 • 13 Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.
 • 16 Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är. 17 Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan. 18 Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.

Till vem tror du att uppmaningen att “hålla frid” är riktad?

Eller för att spetsa till det… Hur tror du att Judarna borde ha agerat för att hålla frid i 30- och 40-talets Tyskland, förra århundrandet?

Uppdraget att hålla frid är först och främst riktat till “aggressorn”.

/Kjell

Views: 36

29 thoughts on “Tistelfikon, badvatten och kärlekslöshet”

 1. Kjell,

  Det var en bra analys som du gjorde av dagsläget! Det har verkligen blivit lite av ‘villa villekulla’ inom kristenheten. Den upp och ner på vända världen alltså. (i fall du nu inte läst Pippi Långstrump) 🙂

  Och som väl är behöver ingen här dricka förorenat vatten, än så länge, vi har ju fortfarande tillgång till det vatten som ger evigt liv!

  Det som även är lite märkligt är att de som ropar högst om hur viktigt det är att ha kärlek ( med stor bokstav) verkar vara de mest intoleranta.

  Nu hudflängs man ju nästan om man ex-vis vågar påstår att den proklamerade väckelsen i Älmhult inte är sänd av Gud!

  Har väckelsen i sig, kanske blivit en ‘avgud’ som man sätter högre än troheten mot Herren själv kan man undra. För om så skulle vara fallet så behöver man sannerligen vakna upp ur sina drömmar!

  Om vi överhuvudtaget skulle kunna ta emot någon väckelse från Gud, så behövs det ett fungerande ledarskap och andliga fäder och mödrar som kan ta hand om alla de nyfödda. Gud vet att Han skulle göra oss en björntjänst, genom att sända en sådan nu, därför håller han den inne!

  Det är vi, Kristi kropp, som har drabbats av en sömn – aktighetens andemakt från Gud och som därför behöver omvända oss! Men vi vill hellre bli underhållna, av bedragare som fejkar sina tecken och under och tar betalt för denna ‘cirkusföreställning’ dessutom! Visst är får ganska lättleda och dumma?

  Läste för ett tag sen att ett ledar får, kanske av misstag, ramlat utför ett brant stup.Vad hände, jo resten av fårskocken följde snällt efter så klart! Hur detta slutade, det vet vi!

  I dessa ‘ ulvatider’ tider gäller det därför att hålla sig särskilt nära Herren, som är den Gode Herden, som leder oss på rätta vägar för sitt eget namns skull.

  /Antonia

      (Reply)

 2. Antonia skriver:”Har väckelsen i sig, kanske blivit en ‘avgud’ som man sätter högre än troheten mot Herren själv kan man undra. ”

  Ja, det tror jag. Det som jag märker hos mig själv är att när jag vågar öppna mig för Guds egentliga planer värjer sig mitt ego. Ja, mina mest allvarliga synder ligger i att vilja sköta Guds planer på egen hand. Det är inte helt enkelt att förklara men jag tror mig ha upptäckt att när jag lyckas “förlora” en liten bit av mitt ego finns det en sann vinst att få ta emot.

      (Reply)

 3. Antonia skrev: “Det som även är lite märkligt är att de som ropar högst om hur viktigt det är att ha kärlek (med stor bokstav) verkar vara de mest intoleranta.”

  Speciellt de som är måna om sin egen “yttrandefrihet” och själva nu och då sågar dem de inte tycker om. Ja till och med gör karaktermord på dem i publika bloggar.

  Hyckleri brukar man kalla sådant, och det blir inte bättre bara för att det sker med skenfagert tal.

  “Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ‘ödmjukhet'”

  /Kjell

      (Reply)

 4. Dessa ord från Reichmann har kommit till mig i dagarna.

  “En auktoritär ledare hotar. En sann Herrens profet varnar. En auktoritär ledare dödar den som har en avvikande uppfattning. Profeten är den som själv får dö för sitt budskap. Den här skillnaden mellan sann andlighet och falsk andlighet måste du och jag lära oss innan tidens slut.”

  Finns att läsa mer här:

  http://www.vaknasverige.se/2010/12/08/sven-reichmann-antikrist-signalement/

      (Reply)

 5. Tack, Kjell,
  för ett mycket träffande inlägg.

  Det är tydligen skillnad på att såga och att såga – beroende på vem det är som håller i redskapet.

  Jo, visst har man sett hoppande, skränande och flaxande gamar runt ett kadaver (naturfilm!). Och det är inte vackert!
  Kanske har ‘domen över Guds hus’ redan börjat?

      (Reply)

 6. Andreas Frost,

  Andreas bättre kan det inte sägas. Broder Sven sätter ofta allting i sitt rätta perspektiv!

  Om man har egna intressen/agendor att försvara så känns det hotfullt att bli synad i sömmarna. Maktmänniskan vill helt enkelt inte bli avslöjad!

  Profeterna är sanningssägare därför riskerar dom alltid livet. Johannes Döparens huvud hamnade på ett fat, därför att sanningen var för obekväm!

  Och hur många gånger hotades inte Jesus till livet när han avslöjad hyckleri, dubbelmoral och självhävdelse?

  Så argumentet att man är kärlekslös när man varnar/förmanar är ett sätt att försöka tysta sanningen. Den som ingenting har att dölja har heller ingenting att förlora! Mera än möjligtvis sitt liv, då förståss!

  /Antonia

      (Reply)

 7. Kjell,

  Kjell, det är svårt att alltid skilja mellan sak och person. Karaktärsmord skall vi inte ägna oss åt, som Norske Bent än gång skrev! Men att sakligt framföra hur man tolkar skiften, må var och en ha rätt till!

  Det anmärkningsvärda är att de falska förkunnarna (vargarna i fårskinnsklädseln) alltid har de flestas sympatier, om/när de utsätts för granskning, men dem som försöker pröva andarna, vilket vi är uppmanade att göra, blir de som ‘sågas’ jäms med fotknölarna.

  För ‘självutnämnda väktare’ behöver man ju inte lyssna till. Medan de falska profeterna, får de flestas öron att öppna sig på vid gavel, de anses alltså vara mera trovärdiga än dem som värnar om fåren!

  Kan ju ha något med öron kliandet att göra förståss?

  /Antonia

  Borde det inte vara det omvända förhållandet, enligt Ordet?

      (Reply)

 8. P. s För ordningens skull: Antonia skulle ha stått efter den sista meningen, som du redan hajjat 🙂

  D.s

      (Reply)

 9. Det kan man fråga sig, Antonia.
  Borde det inte vara det omvända?

  Nej, genom att välja vilka man lyssnar till, så stakar man ut sin egen kurs.

      (Reply)

 10. Ingela,

  Ingela “Nej, genom att välja vilka man lyssnar till, så stakar man ut sin egen kurs.”

  Du fattade poängen direkt! Det handlar om ett selektivt urval, vem ” lönar”det sig bäst att lyssna till!

  Eller för formulera det på ett annat sätt! Vilket skall man välja, antingen det kortsiktiga perspektivet, lönsamhet här och nu, eller det längre som ger utdelning i evigheten! För båda kan man tyvärr inte få,

  Fast själa fienden gör ju allt för att inbilla oss detta!

  Du kan äta av kunskapens träd, så att du blir som Gud, men (även) livets träd, för ingalunda skall ni dö! MEN det var ju precis vad dom gjorde!

  God bless sister,

  Antonia

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Ulrika ” Det är inte helt enkelt att förklara men jag tror mig ha upptäckt att när jag lyckas “förlora” en liten bit av mitt ego finns det en sann vinst att få ta emot.”

  Precis, det har jag själv upplevt! Om inte vetekornet får falla i jorden och ‘dö’ så förblir det ett ensamt korn, men om det dör, så bär det riklig frukt! Detta är en livslång process för vi har ett kött som alltid försöker ‘överleva’!

  Men liten bit i taget gör också god verkan på lång sikt! Och framför all så känner man sig lättare efteråt! Mindre kött (ego) att släpa på 🙂

  Gud välsigne dig Ulrika!

  Antonia

      (Reply)

 12. Jag vill lägga till något angående det som en del (många?) brukar anföra mot dem som varnar för förkunnelsen av en namngiven person.

  Man säger att du som varnar “bör ha en viss moralisk skyldighet att föra fram din kritik personligen mot” person X.

  Och det låter ju fromt och bra. Troligen är det även bra i situationer där det är praktiskt möjligt.

  Till exempel en lokal liten församling för hundra år sedan där någon person börjar framföra obibliska läror.

  Men situationen har förändrats totalt i och med att kommunikations-satelliter, glasfiber-kablar, tv-kanaler, nätverk och internet har blivit något som allmänheten har tillgång till, över alla gränser i de flesta länder.

  Om man således skulle följa den fromma gamla principen skulle man inte kunna varna för dessa internationella förkunnare som man, av tydliga skäl, absolut inte kan nå personligen.

  Principen är nog bra, men den funkar inte i den globalt inriktade värld vi lever i.

  Menar verkligen de som anför denna “moraliska skyldighet” att de som signalerar villor därmed har fått en munkavle?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Sedan vill jag kommentera även en respons jag fick av min bloggkollega Daniel (MTC) på Aletheia.

  Jag börjar med att citera hans respons:

  Broder. Kätteri eller heresi är en tidigare använd beteckning för villolära, det vill säga en åskådning som strider mot en etablerad trosuppfattning eller ett förhärskande samfunds tro. Den som avviker på ett sådant sätt kallas kättare eller heretiker. (Saxat från wiki)

  Problemet är ju att frågan hela tiden uppstår; Utifrån vilken trosuppfattning kan, bör och ska vi ”heretikerstämpla” pastorer, ledare, rörelser, individer etc? Din, min, Jaretegs, Sydstatsbaptister, Pingstvänner, listan kan göras lång.

  Ytterligare problem är ju att allt för ofta så bygger det falska på något äkta som någon försöker sätta i system eller göra till metod. Alltså – det finns äkta glädje i Herren och det finns en fejk, konstlad ”glädje”. Inom den pentekostala sfären finnes många traditioner. Min fru (fast uppväxt pingstvän) är mera sydstatsbaptist i sitt förhållande till andens yttringar än jag. Jag har inget emot om en predikant blir lite ”full i gasen” nu och då om det de talar om är värt att ropa högt över. Frugan föredrar mer stillsamma predikningar.

  Jag vill mena att det inte är så svart-vitt i Guds rike som många gör gällande.

  Så till frågan – utifrån vilka och vems tolkningsnycklar och tradition kan du och jag heretikerstämpla både Browne och Garnfeldt?

  Browne har sedan ”skrattväckelsen” på 90 talet gått igenom djupa vatten på det personliga planet. Om jag minns rätt har något barn antingen dött eller varit/är allvarligt sjuk. Sist jag lyssnade till honom (några år sedan han besökte Arken) fanns ett allvar i förkunnelsen som kanske inte fanns där i början.

  Tänk om dina stillbilder av olika förkunnare inte stämmer? Tänk om det finns områden i ditt och mitt gudsliv som ännu är outforskade?

  mvh
  D

  Den fråga jag hade ställt Daniel var:

  Kan du förklara hur du relaterar ”karaktärsbrister” till heresi?

  Om det nu är sant att A.A.Allan söp sönder sin lever, är det givetvis inte bra. Men om hans förkunnelse var bibeltrogen förstår jag inte hur detta kan relateras till exempelvis Rodney H. Brownes falska förkunnelse.

  /Kjell

  Frågan syftade således tillbaka till en tidigare kommentar av Daniel. Du kan se hela tråden här

  I och för sig var reaktionen inget svar på min fråga, men jag vill ändå yttra några funderingar till det som skrevs.

  Wiki må anse att ordet “heretiker” är gammaldags. Och i viss mån har man ju rätt för i grundtexten till NT står det “αιρετικον ανθρωπον” alltså ordagrannt “en heretisk person”. (Titus 3:10)

  Men det som jag huvudsakligen ville kommentera är det underförstådda påståendet att dokumenterade, internationella heretiker skulle kunna omvända sig i smyg och sedan bara omärkt fortsätta, och därmed vara “godkända”.

  Låter nästan synkretistiskt.

  En person som R. H. Browne, som har predikat sina hädelser runt om i världen kan väl inte göra bättring i smyg?

  Det krävs en offentlig avbön innan man kan acceptera en eventuell “omvändelse” av en välkänd förkunnare.

  Synder som begåtts inför stor publik måste även bekännas inför stor publik innan det kan vara fråga om någon äkta sinnesändring och eventuell upprättelse.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Antonia,
  Tack för svar, det är alltid så skönt att höra att någon delar erfarenheten. Då har vi antingen båda rätt eller båda fel. Jag tror att den här gången har vi rätt. Har börjat fundera angående kornet som dör på bibelstället om att den som försöker vinna livet förlorar det och tvärtom. Hoppas att du får en riktigt underskön dag.

  Kjell,
  Angående hur vi ska tillrättavisa och varna tror jag att det är rätt att både gå tillväga enligt “söka upp din broder”-principen och att “pröva varje ande” med rätt att yttra sig om sin slutsats utan att söka upp varje inblandad i alla lägen. Det handlar om att komma ihåg hur man själv vill bli tillrättavisad. Först vill jag givetvis att någon ringer upp mig personligen eller på annat sätt kontaktar mig men om jag då inte tar rättelse och jag börjar vilseleda människor får jag stå ut med tillrättavisningen mer offentligt i nästa steg. Men vi kan gott bli bättre på att tala om fenomenen utan att i första stället peka på personen. Eller så är vi faktiskt inte helt kassa på det ändå?

  I morse fick jag en minnesbild av mitt livs största dag, dopdagen. Minns hur jag samma kväll blev inbjuden av en kvinna till stadens trosrörelsekyrka. Det var inte i den stad som jag lever nu. Kvinnan hade assisterat mig vid dopet och på kvällen sökte hon upp mig avsides och frågade om jag ville med till ett möte i trosrörelsekyrkan. Jag hade praktiskt andra planer och tackade nej. Nu minns jag det som att hon blev “stött och irriterad” Tänker på hur lätt det hade varit att jag hängt på. Vad hade det blivit då? Ja, i mitt fall har jag en stadig människa vid min sida som dragit mig därifrån, men om inte? Så kom jag att tänka på Randy Clark, som var så kritisk till det han såg men så fick han drogerna av Howard (tror jag att jag läste) och så var Clark fast. Det kunde ha varit jag, jag hade vid den tiden inte en så klar bild över vattnet i pölen. Bara att jag ville dricka.

      (Reply)

 15. Ulrika skrev: ” Men vi kan gott bli bättre på att tala om fenomenen utan att i första stället peka på personen.”

  Rodney Howard Browne kallar sig själv för “Den Helige Andes bartender”.

  Han lägger själv länken mellan sin hädelse och honom själv som person.

  Det går inte att åtskilja i detta fall.

  OBS! Bara ett av otaliga exempel.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Ja, Kjell,
  Browne skulle jag bara söka upp om Gud gav mig order om det. Hm…undrar hur ett sådant möte skulle vara? Har du talat men någon av “de stora” ?

      (Reply)

 17. “Som vanlig” kommer du med en skarp analys Kjell.

  ..och som vanligt har vi svårt att förstå varandra 🙂

  “Men hu så kärlekslöst av Jesus att tala på det sättet?”

  Du och många med dig som föredrar släggor istället för hammare i bedömningen av olika förkunnare, individer och skeenden hänvisar ofta till Paulus och Jesus “hårdhet” i hanteringen av villolära.

  Problemet är ju att vi idag saknar personer med både Paulus och Jesu böneliv och “pondus”. Alltså – sista åren har fyllts med allehanda tyckanden, fast ompaketerade till “andebedömning” eller försvar av “ren förkunnelse”.

  Vi tycks vara inne i en tid av andlig kannibalism i Guds rike. Om inte annat en hel del “friendly fire” där “enmanslärosätena” som du döpt dem till, leker herre på täppan över vem som besitter bäst och mest andebedömning.

  Tillbaka till kärnan i min kommentar: Vem har i sanning axlat Pauli ämbete? Vem lever i den helgelse att han fått Guds uppdrag att med bred pensel skicka broder efter broder till Gehenna?

  Jag vågar inte i alla fall.

  Kan vi inte nöja oss med ett kraftigt ifrågasättande av viss förkunnelse?

  Med vems rätt kan vi utesluta dem deras himmelska medborgarskap?

  Jag vågar inte i alla fall.

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 18. Daniel skriver: “Med vems rätt kan vi utesluta dem deras himmelska medborgarskap?
  Jag vågar inte i alla fall.”

  Ärligt har jag svårt att förstå vad du vill säga men jag vågar säga att ingen har makten att utesluta eller innesluta. Ingen utom Gud.

      (Reply)

 19. MyTwoCents – Aletheia skrev:

  Vem lever i den helgelse att han fått Guds uppdrag att med bred pensel skicka broder efter broder till Gehenna?

  Jag vågar inte i alla fall.

  Kan vi inte nöja oss med ett kraftigt ifrågasättande av viss förkunnelse?

  Med vems rätt kan vi utesluta dem deras himmelska medborgarskap?

  Efter att ha kliat mej i håret några minuter vet jag fortfarande inte vem du menar skulle ha beslutat om “dessa fantastiska apostlars” eviga destination. I alla fall inte jag….

  Sedan är det faktiskt inte alltid lätt att skilja på förkunnare och ministry. Ofta identifierar de sig själva med sina ministries genom att hävda att de har fått en speciell uppgift, kallelse och “smörjelse” direkt från gud.

  Hur vill du skilja förkunnelsen om “andlig fylla” från “guds egen utvalda ande-bartender”? (Bara för att ta ett exempel.)

  Jag skriver avsiktligt “gud” med liten bokstav för jag tvivlar på vilken gud det var.

  Precis vad som avses med “domen” i 2 Petr. 2:3 vet jag inte, men knappast något positivt i alla fall.

  1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

  • falska lärare som smyger in förödande läror
  • I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er
  • för deras skull kommer sanningens väg att smädas
  • Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren

  Vad tycker du saknas i signalementet?

  Vi har väl inte fått alla dessa varningar, uppmaningar och signalement i Skriften bara för att sitta menlösa och låtsas att vi inte vet.

  /Kjell

  PS. Etiketten “enmanslärosäte” vill jag minnas att du introducerade någon gång i Oktober 2011. Jag citerar dig från Aletheia: ”Jag kan inte låta bli att undra hur många andra kära syskon i Herren som fått samma behandling av enmanslärosätet Jareteg…”

      (Reply)

 20. Citat: “”Jag kan inte låta bli att undra hur många andra kära syskon i Herren som fått samma behandling av enmanslärosätet Jareteg…”

  Hoppas och tror att det är många för oj vad han gav mig stöd i en av mitt livs mest arbetsamma perioder. Vilken klarsyn, vilket hjärta, vilken ryggrad. Överens i allt? Nä, det handlar inte om det. Det handlar om att tillsammans finna sanningen, sök och du ska finna, bulta och dörren ska öppnas.

  För var och en som tar emot Honom ger Han rätten att bli Guds barn. För var och en, inte för varje samfund, inte för varje lärosäte etc

      (Reply)

 21. Ulrika,

  Citatet är ju “lösryckt” ur sammanhanget. Jag tror du missförstod det.

  Uttalandet var ett sågande av Lennart Jareteg för att han avslöjar villolärare.

  Det finns alltså “förkunnare” som även de mest ödmjuka och kärleksfulla anser det vara rätt att såga 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 22. Tack Kjell, men jag förstod nog ändå.
  Jag hävdar att Jareteg behandlar alla så lika en människa kan. Det handlar mer om det gemensamma intresset, Sanningssökandet, hur det tas emot. Han och jag har också ibland sågat varandras …”tänk” men inte varandras rätt att söka, hjälpa. Inkluderat varna osv

  “Du måste använda cykelhjälm mamma,” sade min dotter igår. Hon älskar mig.

  Lämnar nätet nu.

      (Reply)

 23. Kjell,

  Där ser man. Det var jag som myntade begreppet. Men du håller det vid liv.

  Ullrika: Den lösryckta meningen Kjell citerade fälldes inte utifrån Jaretegs generella hobby att hitta felaktiga läror hos andra. Han har ofta prickat rätt och har många goda frukter.

  Kommentaren fälldes efter ha publicerat en post med grova sakfel ang en talare jag var med att bjuda in till sverige för några år sedan. Jag hade ju haft kontakt med honom tidigare och tom deltagit i en av hans konferenser så jag tog för självklart att han skulle korrigera felaktigheterna i posten.

  När han visade sig vara totalt ointresserad av fakta och korrigeringar fällde jag kommentaren. Blev ärligt talat så omskakad av hans bristande intresse för sanningen att jag tyvärr i princip helt slutat läsa det han skriver sedan dess.

  Med detta sagt säger jag inte att han har en uppgift i det han gör men mitt förtroende har han inte längre.

  Kjell:

  “Efter att ha kliat mej i håret några minuter vet jag fortfarande inte vem du menar skulle ha beslutat om “dessa fantastiska apostlars” eviga destination. I alla fall inte jag….”

  – I så fall få du välja andra benämningar än “heresi” och “villolära” när du bedömer predikanter. Såvida du inte har uppfattningen att dessa ska dela bröllopsbord med Kristus.

  * Har inget emot kraftiga fördömmanden (“sysslar” ju själv med det på aletheia).
  * Har inget emot citat du anger – ej heller i samband med att vissa namn nämns.

  Men jag kommer fortsätta att propagera för FÖRSIKTIGHET i att själv sätta ettiketten heretiker och villolärare på personligheter inom kristenheten.

  Ty om vi dömt felaktigt. Kanske ibland utifrån våra egna andliga smaklökar och inte Skriften så säger Jesus att vi själva ska dömas med det mått vi dömt andra.

  Tror inte du kan eller vill förstå mig. …eller bara helt enkelt av annan anledning inte förstår vad jag försöker förmedla så jag kommer inte sarga vare sig dig eller mig med att försöka övertyga dig.

  Vi är ju var och en ansvariga för oss själva och våra egna ord och handlingar. Ovanpå detta har vi ju åsiktsfrihet (än så länge) så du får köra ditt race så kör jag mitt.

  Jag menade i alla fall vad jag inledde med. Uppskattar dina skarpa analyser generellt sett och kommer fortsätta läsa här när min tid tillåter.

  Var välsignad
  /Daniel

      (Reply)

 24. MyTwoCents – Aletheia skrev: I så fall få du välja andra benämningar än “heresi” och “villolära” när du bedömer predikanter.

  Då har vi nog ganska olika uppfattningar om dessa två ords betydelser.

  1. En villolära är en lära som leder folk vilse.

  2. En villolärare är en person som förkunnar villolära.

  3. Heresi betyder egentligen “meny-lära” alltså att man väljer och vrakar i Guds Ord, ungefär som ett smörgåsbord. Och sedan bygger teologi på lösryckta, misstolkade verser.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Daniel,
  Tack för ditt svar, har läst och tror att jag tagit till mig dina förklaringar.

      (Reply)

 26. Rör inte Herrens smorde!

  Gal. 2:11-14 Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: “Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”

  Paulus tyckte tydligen inte att han “rörde Herrens smorde”.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Lönsam bokstavstro

  Kjell,

  Paulus tyckte tydligen inte att han “rörde Herrens smorde”.

  Men Kjell, den andliga utvecklingen och smörjelsen hos Herrens tjänare måste väl ha hunnit utvecklas en bit på två tusen år? Den andliga businessen har åtminstone blivit lönsammare med åren.

  Noterade för övrigt att ärkebiskopen numera skall ha betalt för att prata strunt till fåren: http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/11/14/Arkebiskopen-Las-min-bok-Birro/

  Snacka om bokstavstro! En del läser kanske liknelserna om att förvalta punden lite väl bokstavligt?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *