Hur skall det sluta?

Kanske har du läst om en hel del märkliga människor, lyssnat till en hel del egendomliga och tvivelaktiga läror och iakttagit en hel del märkliga beteenden de senaste åren.

Kanske börjar du till och med bli så trött på hela soppan att du stänger in dej i ensamhet och ger upp?

Kanske börjar du tvivla på din egen tro och dina egna erfarenheter och sakta öppna för möjligheten att det kanske är du själv som har blivit en oandlig torrboll.

Kanske har du blivit tillrättavisad av “blogg-syskon” som ansåg att dina kommentarer var “kärlekslösa” och gnatade om att kärleken till bröderna verkligen har kallnat.

Kanske har du fastnat i någon detalj av de falska evangeliernas budskap och använt all din energi på att bestrida just denna detalj.

Kanske har du ställt upp en slags trosbekännelse och känner dej trygg när någon talar väl om Jesus, eller Israel, eller riktar sitt intresse till profetiorna om framtiden.

Efter att ha tagit tid att studera vad som håller på att ske runt omkring oss har jag kommit till den slutsatsen att allt detta är som att försöka värja sig genom att stänga dörren ordentligt alldeles innan tsunamin, jordbävningen och tornadon kommer.

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade! (1 Kor. 1:18)

Steve Chalke, framstående ledare i emergent church i England, skrev i sin bok “The lost message of Jesus”:

…. cosmic child-abuse, a vengeful father, punishing his son for an offence he has not even comitted.

Understandably, both people inside and outside of the church have found this twisted version of events morally dubious and a huge barrier to faith.

Översättning: ( … kosmisk barn-misshandel, en hämndlysten fader som straffar sin son för något han inte ens har gjort. Helt begripligt att människor både inom kyrkan och utanför har ansett att denna förvrängda tolkning är moraliskt förkastlig och ett stort hinder för tron.)

Detta är exakt det budskap som satanister och humanister har predikat de senaste 100 åren!

Detta är hädelse av Gud och hela hans frälsningsplan.

Brian McLaren håller med om Steven Chalkes lära och har sagt:

The traditional understanding says that God asks of us something which he is not capable of himself. God asks us to forgive people. But God isn’t capable of forgiving. God can’t forgive unless he punishes somebody in place of the person he has to forgive.

Översättning: (Gud kräver av oss att vi skall göra något som han inte själv kan göra, nämligen förlåta. Gud är inte kapabel att förlåta! Han kan inte förlåta om han inte straffar någon annan i stället för den person han tvingas förlåta.)

Brian McLaren går vidare och jämför det med en av oss som säger att vi förlåter någon annan men sedan måste avreagera oss genom att sparka vår hund.

Detta är hädelse av Gud och hela hans frälsningsplan.

Det evangelium som predikas av Emergent Church är ett evangelium där synd inte finns. Därför finns det inte heller någon dom och absolut inget helvete.

Det handlar om ett socialt evangelium där vi fortfarande blir kvar i vår syndiga natur men ändrar vårt uppförande så att vi löser världens sociala problem.

Brian McLaren har följande tankar om eskatologi:

the world will get worse and worse, and finally this jihadist Jesus will return to use force, domination, violence and even torture – the ultimate imperial tools – to vanquish evil and bring peace… Such a view is not only ignorant and wrong, but dangerous and immoral.

Översättning: (världen kommer att bli värre och värre, tills slutligen den jihadistiske Jesus kommer tillbaka för att använda makt, överhärskning, våld och till och med tortyr – precis de redskap som diktatorer alltid har använt – för att utrota ondskan och ge oss frid… En sådan tolkning är inte bara okunnig och felaktig, utan farlig och omoralisk.)

Brian McLaren erkänner att hans tankar inte kommer inifrån kyrkan:

We realized very early on that we weren’t going to find the intellectual resources we needed in the evangelical world, so we were either going to have to create them or borrow them…

It turned out that a lot of us were reading the same people, who would be more respected in the mainline world, such as Walter Bruggeman, Jurgen Moltmann and Stanley Hauerwas.

What happened is we started to identify ourselves as postconservative and then we found out that there was almost a parallel movement going on in the postliberal world. And the affinities that we had were very, very strong.

Översättning: (Vi förstod för länge sedan att vi inte skulle finna de intellektuella resurser vi behövde i den evangeliska världen, så vi skulle således tvingas skapa dessa eller låna dem… Det visade sig att många av oss läste samma böcker, skrivna av människor som var respekterade i världen, Walter Bruggeman, Jurgen Moltmann och Stanley Hauerwas. Det som skedde var att vi började identifiera oss som “postkonservativa” och vi fann att samma rörelse pågick i den “postliberala” världen. Vi hade väldigt, väldigt mycket gemensamt.)

Walter Bruggeman är en Hitler jugend nazist som sedan följde en teologisk utbildning! Han häcklar öppet alla “fundamentalister som inte ser universums skönhet men tror att det slutligen kommer att finnas några som kommer till himlen och andra som kastas i helvetet”. Han kallar dessa för “anti-kreationister”.

Rob Bell, som har den buddistiske new-age-filosofen Ken Wilbur som lärare, har sagt (fritt citerat):

Lägg en hand på magen och en på bröstet. Bli stilla och bara andas. Och allt som du andas djupt, bjuder du in universums gud in i din andedräkt. Din andedräkt är gud.

Rob Bell står för mysticismen. Han propagerar meditation, mantror, kontemplativ bön och mycket annat som handlar om att tömma sitt inre på allt så att man kan uppleva gud inom sig.

Jämför detta med Jesus svar (Matt. 6) när lärjungarna bad honom att lära dem bedja. Jesus kom med en konkret bön bestående av ord riktade till Gud Fadern. Och han varnade för mantror: “Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

Det går nästan inte att vara fullständig när man beskriver emergent church!

Det är så förskräckligt mycket som sker just nu under emergent church paraplyet att man inte kan beskriva allt.

Min övertygelse är att ingen kommer närmare Antikrist, just nu, än just genom att vara anhängare av emergent church.

Dess företrädare är satans hantlangare och hans profeter.

“Och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.”

/Kjell

Views: 234

19 thoughts on “Hur skall det sluta?”

 1. Ett litet tillägg angående Rob Bell.

  Han tar texten ur Matt. 16:19 och ger den en mycket egenartad tolkning:

  Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.

  Enligt Rob Bell betyder detta att vi har fått auktoriteten att ta vilken text vi vill ur Bibeln och ge den vilken mening vi vill.

  Han säger att vi “löser” textens mening med hjälp av himmelrikets nycklar.

  Fritt fram, alltså, för vem som helst att påstå vad som helst och säga att det står så i Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell,”Fritt fram, alltså, för vem som helst att påstå vad som helst och säga att det står så i Bibeln.” SLUT CITAT

  SVAR: Jo, och det är såna tokigheter från Bell som göra att vissa istället söker sig till katolska kyrkan, i tron att de åtminstone sägs ha ordning och reda på bibeltolkningar och vem som får göra dem. Det är ju ett annat dike, men frifräsartolkningar likt Bells gör att somliga för att distansera sig kör ner i ett annat dike (det katolska).

  Berndt

      (Reply)

 3. Berndt Isaksson,

  Det kommer att visa sig att det är samma dike.

  Det var nämligen katolska munkar som började emergent church några få hundra år efter Kristus.

  De bodde i ökentrakterna och levde asketiskt. De försökte tömma sig (kanosis) på sig själva för att “gud inom dem” skulle få den plats som tillkom honom och manifestera sig inifrån.

  Allt detta är diametralt motsatt Guds Ord = Bibeln = Kristi Ord!

  Det handlar om en gammal heresi, en gammal hädelse.

  Den som söker rötter där hamnar fel!

  /Kjell

      (Reply)

 4. AMEN till det du skriver Kjell !
  Hur man än vrider och vänder på det så bär “alla vägar till Rom”
  som det sjöngs om förr i värden. Men det blir INTE “i grönska och i
  fager blom…..” som många tycks tro.

      (Reply)

 5. Det som ser ut att vara två skilda diken konvergerar i slutänden…
  Same same – only different clothes.

      (Reply)

 6. Lillian Lindblad Selin skrev: “Hur man än vrider och vänder på det så bär ‘alla vägar till Rom’”

  Ja, kanske utom en då 🙂 nämligen “Vägen Sanningen som bär till Livet”.

  Den nuvarande påven är mycket aktiv i sina försök att inlemma Islam under sitt eget paraply.

  De falska karismatikerna har sedan länge tagit in så mycket New Age (vilket till stor del är Hinduism) att när dessa traskar in under påvens paraply tar de med sig Hinduismen.

  Den falska, världsomspännade ekumeniken blir då ett faktum med alla namnkristna från Emergent Church som representerar den andliga kraft som håller samman denna brokiga massa.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Ingela,

  Världen i dag är full av besvikna medlemmar av “ministries” där de har matats med lögn.

  Framgångsteologin funkar bevisligen inte. Mirakelrörelserna måste fejka helanden för att överleva.

  Karismatikerna (de falska) skriker och svär och kör med mediataktiker för att skapa hålligång.

  Motrekationerna, typ HRM, har redan ett stort antal besvikna medlemmar som upptäckte att de inte kunde frälsa sig själva med goda gärningar.

  Majoriteten av världens katoliker är sekulariserade “namn-katoliker” som totalt struntar i tron.

  Kort och gott… Alla dessa besvikna riskerar att finna lösningen på sina besvikelser hos Emergent Church.

  Det enda som utlovas där är nämligen att synd och dom är avskaffade och att framtiden kan tas emot med positiva (om än icke specifika) förväntningar.

  Ungefär den flummiga framtidspositivismen vi hade på 60- och 70-talet förra århundradet.

  Detta förtroende bygger man på tron att det inte finns någon allsmäktig gud.

  Vi erninrar oss Jesu ord: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden”.

  Det är således Jesus man har avsatt.

  Det handlar i sanning om en “antikristlig tro”.

  /Kjell

      (Reply)

 8. För mig är det inte så intressant om vägen leder till Rom eller inte. För mig är det redan tillräckligt bedrövligt att de människor som kallar sig kristna och som kör sina egna vägar med egna mål precis utanför mitt hus håller på. Jämfört med deras förehavanden kanske Rom är rena semestern, vad vet jag.

      (Reply)

 9. Först i dag upptäckte jag att Aletheia redan i Maj skrev om Emergent Church.

  Kolla Viktig analys av emergent/emerging church rörelsen och se om du får samma budskap här och där.

  Tyvärr blev kommentarerna hos Aletheia kapade av vissa deltagare som tack och lov nu sitter på “avbytarbänken”.

  Så koncentrera dej på bloggposterna.

  Vilka skillnader ser du?

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,
  nej, inte riktigt samma budskap vad jag kan se. Hos Aletheia finns en försiktighet som i mitt tycke tonar ner faran med Emerging/Emergent Church. Vidare är det själva läran och rörelsen vi ska vara uppmärksam på, inte personerna i första hand. Så Aletheia-skribenten kanske inte ser faran tydligt i denna rörelse, och förstår behovet av att varna kraftfullt.

  En som har bra överblick över EC är Roger Oakland. Han har undersökt rörelsen under flera år och har kommentarer om den på sin hemsida Understand The Times. Några av kommentarerna finns översatta till svenska också. Länk till detta finns här:
  http://www.understandthetimes.org/commentary/commentaryro.shtml

  En annan hemsida som också tar upp EC och mycket annat är Lighthouse Trails research, http://www.lighthousetrailsresearch.com/index.html Denna sida är väl värd ett besök. Allt är på engelska här.

  EC-rörelsen är försåtlig och förförisk. Den sveper in lögnen i vacker klädnad. Jag har själv stött på den för flera år sedan, men kände då inte alls till den, och tack och lov fastnade jag inte i den heller.

      (Reply)

 11. MS,

  Mycket viktigt att vi lär oss se det som händer just nu.

  Det är för sent att stämma i bäcken när smutset redan har förstört ån.

  Jag har just publicerat den sjunde bloggposten i denna serie om Emergent Church.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jag vill be er läsa denna bloggpost igen. Den är (bara?) ett år gammal.

  I Dagen läser vi om Oprah Winfrey ger Rob Bell en ny större publik.

  I klartext: En av New Ages högsta prästinnor, Oprah Winfrey, ger Rob Bell, en viktig villolärare för Emergent Church frammars utrymme att predika sina synkretiska villor för en större publik.

  Kort citat:

  Mötet med Oprah Winfrey har gett pastorn och författaren Rob Bell en ny plattform med utrymme i tv-stjärnans program och turnéer. Senare i höst får Bell eventuellt en egen pratshow om tro på Ophras egen kanal.

  Rob Bells ifrågasättande av ett evigt helvete och hans stöd för samkönade äktenskap har gjort honom kontroversiell bland evangeliska och konservativt kristna grupper. Men vänskapen med Oprah Winfrey har gett honom möjlighet att presentera Jesus för en växande publik.

  Vilken “jesus” kommer han att fortsätta att predika?

  Läs detta och förstå att Antikrist står för dörren och klappar så att alla som skiter i Sanningen kommer att öppna för honom.

  Gud låter nämligen alla som inte älskar Sanningen bli vilseledda av sina egna villor.

  Gal. 5:7 Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen?

  Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

  Eph 6:10-18

  Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

  Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

  Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

  2Th 2:9-12

  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

  /Kjell

  PS. Om du inte kommer genom Dagens “pärleport” kan du försöka denna länk: Oprah Winfrey ger Rob Bell en ny större publik.

      (Reply)

 13. Kjell, den här ‘gamla’ artikeln är väl mer aktuell än någonsin!
  Det var bra att repetera emerging/emergent church. Vi ser kanske inte så mycket av deras direkta aktiviteter här (i Sverige)? Men väl effekten av deras läror, som nog smugit sig in i snart sagt varje respektabelt mittströms-sammanhang. Vem känner inte igen lukten av något av de här lärorna?

  Du skriver: “ingen kommer närmare Antikrist, just nu, än just genom att vara anhängare av emergent church”. slut citat.
  Det tror jag också. Jag har studerat vad New Age säger om sin kommande ‘Kristus’, och det klingar väldigt samstämt – ja nästan ordagrant! – med den hädelse McLaren och gelikar sprider.

  Spottar man, som dessa herrar gör, på Jesu ställföreträdande försoningsdöd, då har man ingen frälsning.
  För dem som menar att ‘deras andedräkt är Gud’ säger jag bara – lycka till med den…

      (Reply)

 14. En av bloggens läsare gjorde mej uppmärksam på det som skrivs om “Allah” på sajten Bibelfrågan angående Är muslimernas Allah vår Gud?

  Någon ställde frågan:

  Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som “våran” Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah.

  Svaret som ges på den sajten är inte bra och inte korrekt!

  Visst stämmer det att ordet “gud” heter “allah” på arabiska, dieu på franska och joumala på finska. Men detta är inte ett namn utan en titel. Det stämmer således också att kristna araber kallar vår Gud, Allah.

  Så frågan måste vara om den “person/ande” judar och kristna kallar Gud är samma “person/ande” som muslimerna kallar Allah.

  Och svaret på den frågan kan inte bli annat än ett rungande NEJ!

  Den Gud som presenteras i Bibeln är absolut inte samma gud som presenteras i koranen.

  Enligt muslimska fabler kom koranen till genom att en ängel uppenbarade det som är skrivet där för Muhammed. Det talas ibland om att Muhammed bara var delvis vid medvetande och att alltså ängeln styrde hans hand.

  Vi påminner oss Pauli ord i Galaterbrevet 1:8-9 Men om vi eller en ängel från himlen predikade ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Så som vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad!

  Muhammed föddes år 570 i Mecka och dog 632 i Medina. Enligt berättelserna var han ungefär 40 när ängeln Gabriel började diktera islams grunder för honom.

  Islams heliga skrifter deklarerar med eftertryck att islams Allah inte har någon son och att alla som säger det ligger under förbannelse och bör avrättas med hjälp av tortyr. Eller precis det som IS nu håller på med.

  Vi påminner oss Johannes ord i 1 Joh. 3:23 – 4:3: Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

  Koranens historia från skapelsen fram till Muhammed är mycket korrupt och felaktig. Jag tänker inte gå in i detalj, men bara nämna att Allah inte är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

  Hos muslimerna gäller Ismael som den äkte sonen och därmed är således alla folkstammar som har Ismael som fader de utvalda folken som har rätt till det land som Gud gav åt Abraham.

  Muhammed beskrev en gud som bara har en enda likhet med Den Ende Sanne Guden, nämligen att han är skaparen och den som dömer.

  Sedan använde Muhammed (eller hans efterföljare) sig av Thoran för att göra en efterkonstruktion och väva in Allah i Thorahns sanningar.

  Skriftförfalskningarna är så många att det kostar en bok att redogöra för dem.

  Klart och tydligt vill jag deklarera att Islams Allah är en ond ande och absolut inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, vår Gud, Jesu Kristi Fader!

  /Kjell

  PS. Jag har skrivit mejl till sajtens ägare. Vill gärna ge mitt bidrag (hur litet det än må vara) för att försvara Sanningen i stället för den politiska korrektheten. (No strings attached!)

      (Reply)

 15. Du har helt rätt i det du skriver, Kjell.
  Det är ett ofta bortglömt faktum att arabvärldens kristna befolkning (traditionellt kristna, såväl som pånyttfödda troende av olika bakgrund) säger ‘Allah’ när vi säger ‘Gud’.

  Gissa hur en kristen arab kan känna sig, när de får höra västvärldens kristna generalisera att ‘Allah är en ökendemon’, och ‘Allah är en mångud’! De blir ju indirekt beskyllda för att tillbe dessa nämnda. Inte så kul.
  (Det är nog inte så kul för en muslim heller, att få de anklagelserna slängda efter sig. För så vitt dem anbelangar, så tillber de ‘Abrahams Gud’, precis som judar och kristna…)

  Så frågan måste alltså vara om den “person/ande” kristna araber kallar ‘Allah’ är samma “person/ande” som muslimerna kallar Allah.

  Precis som vi västerlänningar behöver definiera vad vi menar, när vi säger Gud, så behöver arabiska kristna definiera vad de menar med Gud/Allah. Och de drar ju, liksom vi, en skarp gräns mellan Koranens gudsuppfattning (samt den ande som ger sig till uttryck där) och Bibelns gudsuppfattning (och den Ande som ger sig till uttryck där).

  Den springande punkten, över allt annat, är [synen på] Jesus.
  Precis som du skriver, Kjell, så har Koranens gud ingen son. Per definition kan det alltså inte vara tal om samme gud som Bibelns. För arabvärldens kristna, så är skillnaden uppenbar – och många gånger kännbar…

      (Reply)

 16. Ingela skrev: ” För arabvärldens kristna, så är skillnaden uppenbar – och många gånger kännbar…”

  Just det!

  Och vi hjälper dem inte genom att vara politiskt korrekta.

  Herren sig förbarme när prövningen kommer till oss i samma mått som till dem just nu!

  /Kjell

      (Reply)

 17. Rob Bell har nyligen fått ny publicitet även i Sverige på grund av uttalanden angående samkönade äktenskap.

  Du kan läsa Rob Bells bibelsyn delar kristenheten.

  Jag skall citera något av det aktuella materialet:

  Kritik och hyllningar har gått har gått hand i hand med Rob Bells böcker och ställningstaganden. Christianity Today kallar honom ”en av de mest polariserande profilerna i amerikansk kristenhet”. Hyllningarna gäller inte sällan hans förmåga att göra Bibeln relevant för en modern människa.

  Kritikerna menar att han sprider universalismens irrläror om alla människors slutliga frälsning (något som han själv dementerat). 2011 hamnade han på Time Magazines lista över de 100 mest inflytelserika människorna i världen.

  Församlingen Mars Hill, där han var pastor fram till 2012, var en av de snabbast växande församlingarna i USA under hans tid som pastor. Med ett par kontroversiella böcker i bagaget utvecklade han snart en närmare kontakt med Oprah Winfrey, och fick i vintras sin egen show i Oprahs kanal OWN – bara för att nämna något om hans framfart.

  I ett avsnitt av Oprah Winfreys program ”Super Soul Sunday” uttryckte han nyligen att han tror att det är oundvikligt i längden för kyrkan att inte acceptera samkönade äktenskap.

  ”Vår kultur är redan där och kyrkan kommer att bli ännu mer irrelelvant om den citerar 2000 år gamla brev som bästa försvar för kyrkans hållning”, sa han bland annat.

  Summan är således att vi som Kristustrogna blir irrelevanta om vi är bibeltrogna.

  Känns det igen?

  I RKK står Bibeln på andra, eller tredje plats efter påven och traditionen.

  I Trosrörelsen står Bibeln på andra plats efter egna uppenbarelser och manifestationer.

  I Emergent Church är man inte intresserad av Bibeln annat än som material för flummiga betraktelser. Något som torde kännas bekant för besökare av bland annat SvK.

  Läs gärna denna denna bloggpost, den blir mer och mer aktuell.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *