A och O

Tillfrågad angående A och O, eller “το α και το ω” som det står om i Uppebarelseboken 1:8, 21:6 och 22:13 har jag skrivit följande bloggpost. Det är ett inlägg i “Jesus ÄR Gud”-debatten. Visst är det synnerligen relevant i debatten om Jesu gudom.

Ordagrannt betyder det som står i den Koine-grekiska texten “The alpha and the omega”. Kanske på Svenska “bokstaven alfa och bokstaven omega” eller idiomatiskt “A-et och Ö-et”. I Hebreiska översättningar står det nämligen “את” viket skall läsas från höger till vänster och är bokstäverna “alef” och “tav”, första och sista bokstaven i det Hebreiska alfabetet.

I kapitel 1 och kapitel 22 framgår det tydligt av sammanhanget att det är Jesus som det handlar om. I kapitel 21 talas det om “han som satt på tronen” och det refererar till kapitel 20. Där framgår det inte otvetydigt (enligt min tolkning) vem det handlar om. Men man kan dra slutsatser.

Det finns ännu en sak som bör nämnas för att vara fullständig. Johannes befann sig på ön Patmos och där kom han i “andehänryckning” och fick se saker han annars inte skulle ha kunnat se.

Det framgår otvetydigt av kapitel 1 att det var Jesus som uppenbarade sig för Johannes, “den lärjunge som Jesus älskade”. Jesus i sin “härlighet” är så överväldigande att Johannes faller ner som död för hans fötter. Jesus rör då vid honom och säger: “»Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.”

Ingen som helst tevkan om vem det var och således inte heller angående referenserna till alfa och omega. Men vilket språk talade Jesus med sin vän Johannes? Om han över huvud taget talade något (jordiskt) språk så var det troligen Hebreiska.

Jag nämner detta eftersom förnekarna av Jesu gudom drar en växel på just detta. Jag tänker dock utgå ifrån att den Koine-grekiska texten är korrekt och kommer att ta upp ett antal intressanta aspekter som kanske inte syns i svensk översättning.

Upp. 1: 7-8

Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Vi skall titta lite närmare på “Jag är A och O, säger Herren Gud”. Det är en översättning av: “εγω ειμι το α και το ω αρχη και τελος λεγει ο κυριος”. Vi tar satsdelarna var för sig. Jag citerar “grundtexten” ur Textus Receptus. Texten i fråga har återgetts annorlunda i andra “grundtexter”. Både 1917 och SFB verkar ha använt Tishendorf. Reformationsbibeln använder Textus Receptus och översätter: “Jag är A och O, begynnelsen och änden, säger Herren”.

Kombinationen “εγω ειμι” betyder inget annat än “jag är”. Förnekarna är ivriga att berätta för dej att du inte får dra några som helst slutsatser av denna kombination av två ord.

Dock blir det svårt att förklara ett antal texter om man förfäktar den övertygelsen. Låt oss ta en av de mest citerade: Joh. 8:58 Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.» Eller som SFB i detta fall korrekt har anvisat: Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”

Och de som hörde honom säga detta förstod vad han sade och ansåg att han hädade och förtjänade dödsstraff: “Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.”

En annan text som talar bokdelar finner vi i Joh. 18:3-6

Och Judas tog nu med sig den romerska vakten, så ock några av översteprästernas och fariséernas tjänare, och kom dit med bloss och lyktor och vapen. Och Jesus, som visste allt vad som skulle övergå honom, gick fram och sade till dem: »Vem söken I?» De svarade honom: »Jesus från Nasaret.» Jesus sade till dem: »Det är jag.» Och Judas, förrädaren, stod också där ibland dem. När Jesus nu sade till dem: »Det är jag», veko de tillbaka och föllo till marken.

När Jesus sade “Det är jag!” = uttalade Gudsnamnet “Jag ÄR” blev den beväpnade romerska vakten förskräckt och vek tillbaka och föll till marken.

Den dödsföraktande, tuffa romerska vakten föll till marken. Vilka fegisar? Nej, anledningen är tydlig!

Att bortförklara detta är rena rama löjan och inte så lite illvilja. Den som gör det har på sin agenda att bevisa för dej att Jesus inte är Gud.

Kombinationen “το α και το ω” förklaras av de följande tre orden “αρχη και τελος” som brukar översättas “begynnelsen och änden”. Jag skulle vilja föreslå en översättning som jag tycker säger lite mera. “Det mäktiga ursprunget och fullbordan.” Ordet “αρχη” betyder nämligen både början och ursprung och överhög makthavare. Ordet “τελος” betyder visserligen slut eller avslutning, men används ofta i NT för att betekna “fullbordan”.

För att hålla oss till bilden med alfabetet. När du har hunnit till omega har du fullbordat ditt citerande av alfabetet, men du har inte avskaffat det.

Kombinationen “λεγει ο κυριος” kräver inte mycket förklaring. Man kan översätta den “säger HERREN”, och jag skriver då HERREN med stora bokstäver eftersom “κυριος” betyder “överhög auktoritet”. Alltså en person som “har all makt i himlen och på jorden”.

Vi vet vem det är. Det är Jesus Kristus!

Upp. 21: 5-6

Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.» Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.

Orden känns bekanta. Det är ungefär samma ord som Jesus yttrade till kvinnan vid Sykars brunn. Joh. 4:13-14 Jesus svarade och sade till henne: »Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Upp. 22:12-17

Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.» Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet..

Texten är en avrundning på Uppenbarelseboken. I den ser vi en summering av de tidigare anspråken att vara alfa och omega, ursprunget och fullbordan, den förste och den siste, etc.

Och alldeles efter denna text följer den välkända varningen att det finns stränga straff på att både lägga till och dra ifrån något i Guds Ord.

Detta var ännu ett inlägg i “Jesus är Gud” debatten.

/Kjell

Visits: 36

10 thoughts on “A och O”

 1. Har läst texten ett par gånger och det finns inte så mycket att tillägga. Hemlängtan växer. Det är en tröst att Jesus ska döma och att Han alltid ger av sitt vatten som verkar. Inte mycket plats för filosofi och egna tankepiruetter med andra ord.

      (Reply)

 2. Hej Kjell!

  Nu skall du få något att skriva en bloggpost om som har med Jesu gudom att göra, ja nästan i alla fall.

  En person påstod utifrån Joh 1:1 i begynelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Utifrån detta ord menar han att det skrivna Gudsordet är Gud och att exempelvis det skrivna ordet skall försörja oss, fylla våra behov.

  Jag tror inte så, men vad säger du?

  Bb

      (Reply)

 3. Björn bloggaren,

  Jag skall citera ett svar du gav mej 2012:

  Ibland skriver du på ett sätt som gör det enkla svårbegripligt. Du försöker gärna vara lite finurlig och vis i det du skriver, vilket gör att man ibland undrar vad du egentligen menar och är ute efter.

  Jag skall överväga din önskan och se om jag får något att skriva om. Kanske krånglar jag då bara till det för dej. Du vill ju inte ge Bibeln den auktoritet den måste få för att dess budskap skall skydda oss från villolärare och hädare.

  Att avguda en bok är något man gör bland annat i Islam och Sikhism. Det är inte något som hör till vår tro.

  Men däremot tror jag att Guds Ord är 100% i överenstämmelse med Kristi Ord och uppenbarelser genom Den Helige Ande.

  I den betydelsen anser jag att det nedtecknade Ordet är det enda vi har som kan gälla som måttstock i prövandet och bedömandet av andra företeelser.

  Uppenbarelsekunskap måste således prövas mot Guds Ord = Bibeln.

  Och detta är således även 100% i överenstämning med Kristi Ord och Den Helige Andes ledning.

  Sedan kvarstår alltid frågan hur väl vi förvaltar gåvan att, med Den Helige Andes hjälp, tolka Guds Ord = Skrifterna.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Björn!

  Jesus är Guds levande Ord (Heb 4:12) helt i enlighet med vad Bibeln säger, vilken jag tror på mer än på vad din egen tolkning säger. Säger Bibeln också att Jesus heter Guds ord, (Joh upp 19:13) så är det detta som är det viktiga och riktiga, inte din personliga och andras egna tolkningar, vem det än skulle vara som säger något annat!

  Bibeln förklarar att allting var skapat skapat genom att Gud SADE, (1 Mos 1:1f) och Den förklarar och förtydligar detta ytterligare i det Nya Testmentet med att det var just genom Jesus, Ordet, detta skedde, (Joh 1:1) och (Heb 1:2).

  Sen är ju då frågan om Bibeln är detsamma som Guds levande ord! Jag i alla fall anser det, ja! Även fast våra modernare översättningar inte blir helt exakta så är de ursprungliga skrifterna Guds exakta Ord = Jesus Kristus, A och O, egentligen (A och T) enl Hebreiskan!

  Hela Bibeln är för mig Guds utandade Ord, Guds andedräkt, Jesus Kristus i bokstavsform, inte vilken bok som helst, utan egentligen den enda totalt fullkomliga, Gudomliga, övernaturliga med verkligt liv i, där Gud bor i skulle jag nog vilja tillägga. (2 Tim 3:16) Därför!

  Återigen Björn! Säger Gud att Ordet är Gud så behöver inte vi krångla till det utan håll med Gud även fast du inte alltid förstår allt så blir det enklast för dig! Jag anser i alla fall att Guds Ord är en del av Honom, som Den Helige Ande samverkar med till punkt och pricka! Gud och Hans Ord är ett! Det du har sagt och antytt flera ggr, att Gud skulle verka utanför Sitt eget Ord är däremot en farlig väg att fortsätta på, en början till avvikelse ifrån Guds budskap, här bör du stanna till och fundera lite mer! Det du lite underförstått då egentligen säger är att Gud ibland verkar utanför sig själv! Inte bra, även fast du kanske inte riktigt menar så.

  Jesu välsignelser…..

      (Reply)

 5. Leffa,

  Vi får väl försöka komma ihåg att både du och Björn formulerar era tankar och att det ni tänker är vad det handlar om. I mindre grad handlar det om hur skickliga ni är att formulera det ni innerst inne menar. (Samma gäller naturligtvis mej och alla andra.)

  Det ni diskuterar om är komplicerat och kan således inte bli tydligt utan att man uttrycker sig minutiöst noggrannt. Björn brukar beskylla mej för att krångla till det när jag försöker vara exakt.

  Jag håller med dej att Björn uttrycker sig så att man kan tro att han anser att uppenbarelsekunskap kan tillfoga något till det nedtecknade Guds Ord som vi har fått i Bibelns kanon. Om han verkligen menar det har han fel.

  Jag antar att du, likasom jag, anser att uppenbarelsekunskap kan vara nyttig för att förstå Guds Ord, men att uppenbarelser varken kan, eller får, lägga till eller dra ifrån något av Guds Ord.

  För att kunna bena ut detta måste vi komma ihåg att “summan av Guds Ord är sanningen”. Den som lägger till eller drar ifrån sysslar med heresi.

  Sedan måste vi inse att “Vem Gud är” och “Vad Gud gör” och “Vad Gud säger” är en och samma sak. Eller kanske man hellre borde säga att de är 100% i överenstämmelse med varandra.

  Till sist måste vi försöka att uttrycka oss så att vi inte drar felaktiga slutsatser på grund av så kallade “ekvivokationer”.

  Du får själv kolla vad det betyder här i Wikipedia.

  Innan vi har kommit överens om premisserna finns det ingen möjlighet att förstå varandra korrekt.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Guds ord kan vara oerhört komplicerat, det märker man ju mycket klart och tydligt i alla dessa bloggar bl.a. Samma Bibelord har så mycket olika tolkningar av olika slag.

  Jag har egentligen inte alls tänkt att gå in i någon direkt vidare diskussion angående det som har kommit upp. Jag är inte heller något vidare bra på det, och orkar faktiskt inte tankemässigt fördjupa mig i detaljer så mycket, även fast det förståss har funnits såna perioder, men, ibland så vill man ändå bara sticka in en liten tanke här och där.

  Du gör det bra Kjell!

  Jag förstår att detta med “ekvivokationer” kan ställa till det, jag har faktiskt egentligen inte tänkt så noggrant på detta, men jag inser att det kan bli nästan lite hur som helst av det hela.

  Något jag i alla fall har lagt märke till genom åren när det gäller kristna syskon är att man ofta kan bli irriterad när man enkelt och rakt av citerar Guds ord, när man alltså ordagrant säger Guds ord så blir det allt som oftast “häftigt”. Ofta börjas det då förklaras med egna ord vad det egentligen är Gud menar. Den reaktionen har jag fått åtskilliga ggr.

  För att ta ett litet exempel om hur det gick en gång när Guds ord lästes exakt som det stod.

  Jag var ganska så nyfrälst, vi skulle ha en bönesamling och jag hade fått “Ordet”, en slags stafettpinne som går runt, alltså uppgiften att läsa och tala något ur Bibeln. Jag bad till Gud och verkligen frågade om vad jag skall läsa och säga. Det enda ställe som kom till mig var ett oerhört svårt ställe (1Kor 14:26f). Jag tänkte att jag läser väl vad som står skrivet så får vi se vad det blir av det hela?

  Det börjar ju fint detta stycke med att alla har något att dela med sig när man samlas, men lite längre ner i stycket så kommer det svårare bitar, att kvinnan skall tiga och underordna sig, ja, men jag fortsatte.
  Jag tänkte som sagt att jag bara läser det som det står så får vi se, ja, och vad händer? Jo!
  Strax efter jag har läst orden, jag har knappt hunnit säga någonting annat så bryter kaoset ut. En kvinna till att börja med i samlingen blir mycket illa berörd, och det blir mycket livat på detta bönemöte ett tag som visserligen lugnar ner sig efter hand och vi lyckas väl be igenom en del böneämnen i alla fall. Men det var hela tiden en ganska så laddad stämning, det kändes något “tufft i luften så att säga”. Redan när det börjar osa hett på samlingen undrar jag vad jag gjort egentligen? Speciellt en då denna “djupt andliga kvinna” fortsätter senare mycket upprörd och skäller oerhört mycket indirekt genom min fru på mig innan vi lämnar mötet. Det där borde jag ju inte tagit upp fick jag senare höra? Men, försökte jag förklara, jag läste ju bara vad som stod och så blir folk arga på mig?
  Vad har jag gjort för fel?
  Jag läste ju bara Guds ord ibland mina syskon exakt som det står utan att direkt säga något, och så blir folk arga, märkligt?

  Här förstod jag efter ett litet tag verkligen att (Heb 4:12f) Guds ord är levande och verksamt! Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

  Speciellt den arga kvinnan hade underliggande problem med Guds ordning i församlingen förstod jag allt tydligare med tiden, jag märkte också senare att hon ofta hade mycket svårt att för att vara tyst, hon ville oftast ha det sista “ordet”, men lämnade så småningom församlingen i vrede.

  Gud verkar faktiskt med Sin Ande när man helt enkelt och rakt, utan en massa egna förklaringar läser Hans Ord.

  Det finns många Bibelställen folk reagerar starkt på, och allt som oftast har det med hjärtats inställning att göra.

  Jag beslutade mig för länge sedan att det som står det står faktiskt ganska så tydligt, Guds ord behöver oftast egentligen inte förklaras med mänskligt förnuft för då blir det ofta fel. Visst finns det mycket av det profetiska som inte alls går att förstå förrän Anden uppenbarar detaljerna, det är jag fullt medveten om, men ändå! Ett litet exempel till bara ur egen erfarenhet när det gäller att ta Ordet som det står.

  (Jes 50:4) Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.

  Detta Bibelställe tog jag bokstavligt till mig när jag var nyfrälst. Några erfarna sa till mig efteråt när jag berättat mina upplevelser för dem, ja, de förklarade ordentligt för mig att man inte kan ta det så bokstavligt, det menas inte riktigt som det står och som jag förstår det, utan det handlar ju mer om ett andligt uppvaknande borde jag ju förstå o.s.v.

  Men!

  Jag hade ju redan agerat och gjort som jag såg och uppfattade det när jag läste det, om Gud väckte den det handlar om så varför skulle Han inte också kunna väcka mig när Han säger sig vara densamme, jag är ju också en lärjunge till Honom, så! Jag stängde alltså av väckarklockan och sen dess har jag aldrig behövt någon mer. Jag t.o.m prövade exakta tider under några dagar och Han väckte mig exakt på önskade minuter, och många år som sagt har gått sen dess och Han är densamme idag oavsett hur trött jag varit ibland och oavsett om jag endast har kommit i säng en eller ett par timmar innan jag skall upp. Nu önskar jag inte exakta minuter mer utan mer på ett ungefär, det fungerar, Jesus är med oss alla dagar till tidens ände.

  Nu önskar jag inte med detta att jag skulle vara någon duktig kristen eller en med mycket tro för så är det inte alls, men!

  Det jag endast vill försöka förklara är att, säger Gud att det är på ett visst sätt så bör inte vi försöka förklara bort det på vårat sätt, för det kan ofta bli så fel, utan helst bör vi på ett enkelt och okomplicerat sätt hålla med Guds ord och säga amen till det. Hade jag lyssnat till de mer erfarna före min upplevelse med klockan så hade jag nog förmodligen aldrig senare prövat Guds Ord på detta område. Jag hade kanske istället missat denna min så oerhört personligt styrkande och viktiga upplevelse. Ett dagligt tacksägelseämne som jag visserligen ofta glömmer att tacka för, men ändå!

  Jag är inte riktigt säker, förlåt om jag är ute och cyklar Björn! Jag bara upplevde att du och kanske också fler av läsarna inte riktigt på ett enkelt sätt vill acceptera att Gud är Ordet! Jag anser trots allt att Guds Ord inte behöver formuleras om just vad gäller detta, Gud är Ordet, och, Jesu namn är Guds Ord, jag är så nöjd med att Gud har sagt detta och om det då skulle tolkas som om att jag tillber en bok så får det väl vara så. Det gör heller inte så mycket om man skulle börja kalla mig för en avgudadyrkare för jag vet ändå på vem jag tror och det räcker!

  Jag gör det ändå lite komplicerat och spännande här på slutet med att säga att jag kan nog faktiskt dyrka Guds ord som Gud, ja! Då menar jag inte direkt pärmen och papperet i sig utan mer det utandade Ordet, dock nerskrivet. Jesus är Guds utandade Ord enligt min begränsade uppfattning.

  Gud och Guds ord är ett med varandra, ja, Guds Ord är Jesus Kristus för mig på ett mycket bredare sätt än “endast” det att Ordet (Jesus) blev kött. Jag orkar tyvärr inte lägga fram det på något mera förklarligt sätt. Jag förstår ändå också delvis Björns sätt att resonera, men jag tror jag stannar av här alldeles strax.

  Jesus kommer snart, Hans rika nåd över oss allesammans.

      (Reply)

 7. Leif Boman,

  Tack för ditt rika vittnesbörd.

  Jag håller med dej i sak, men har vissa svårigheter med din terminologi.

  Skall försöka presentera det i den bloggpost jag skriver som svar på Björns förvirring.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Tack Kjell!

  Jag håller med om att min “terminologi” (vet inte ens tyvärr vad det betyder), men, förmodligen säkert kan låta lite flummig.

  Jag har nog lite svårt att uttrycka mig klart i ord många ggr, och!

  Jag är inte heller någon riktig skarphjärna i teori. I det praktiska funkar det dock oftast ganska väl, lycka till med din utläggning, mvh….

      (Reply)

 9. Leif Boman,

  Nej, inte låter du flummig utan rent praktiskt troende som tar emot Guds Ord precis som det är givet.

  Kanske kan man däremot kalla Bibeln för “Guds Sammanställda Skrifter” för att undvika det som kallas ekvivokationer.

  Terminologi betyder i princip bara “ordval”.

  Jag håller på att skriva den artikel jag vill svara Björn med.

  Förhoppningsvis kan den bringa någon reda för dem som tvivlar eller vill teoretisera.

  Bliv du vid din förståelse av Guds Ord.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Multimassmördaren Adolf Eichmann (SS-man) säger i boken “mannen i dödscellen-14 samtal om Gud med Adolf Eichmann” att han läst bibeln 2 gånger. En “bibel” som inte har Uppenbarelseboken. Vad är det för “bibel”?

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *