Ingen annan än Jesus

I en recent bloggpost skrev jag något om en annan Jesus. Jag kompletterar här med ett studium av huvudsakligen tre korta texter som vittnar om den ende äkte Jesus Kristus.

Alla tre texterna är inledningar på brev och evangelium. Det blir lätt att man halkar över inledningar. Men gör inte det denna gång för just i de citerade inledningarna finns det en skatt av uppenbarelse som vi aldrig skulle ha kunnat fantisera ihop.

Kol. 1: 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

I vers 3 står det “Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.”

I uttalandet “uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt” syftar ordet “hans” tillbaka till vers 3, alltså “Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader”. Och när vi sedan “lever värdigt” och “bär frukt” leder det till att vi “växer till i kunskapen om Gud”.

Därför “skall vi då tacka Fadern” som “har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”.

I vems rike? Jo, i Sonens Rike. För i Sonen “är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder”.

Och vad kan då sägas om Sonen? Jo att:

 1. han är den osynlige Gudens avbild
 2. han är förstfödd före allt skapat
 3. i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
 4. allt är skapat genom honom och till honom
 5. han är till före allting
 6. allt består genom honom


Nu skall vi läsa Första Mosebokens första kapitles tjugosjätte och tjugosjunde vers. Där står det i SFB följande: “Gud sade: ‘Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.’ Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Det kan vara värt att titta lite noggrannare på just detta textstycke. En ofta förekommande villolära är att vi “är gudar”. Den förekommer i lite olika former i olika sekter och den svenska översättningen tycks i viss mån stödja dessa läror.

Men om vi tar samma stycke i KJV står det: “Let us make man in our image….”. Och interlinjära översättningar av grundtexten stöder denna översättning.

Gud talar i pluralis och säger: “i vår avbild”. Jämför detta nu med Paulus uttalande i Kol. 1:15 “Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

Den osynlige Guden uttrycker sig i pluralis och låter sig representeras av Jesus som är Hans “avbild” och således synlig för oss.

Det är viktigt att lägga märke till att Jesus är “förstfödd före allt skapat”!

Johannes uttrycker samma sak på sitt typiska sätt i form av en lovsång och kärleksförklaring:

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Johannes talar otvetydigt om att Jesus (Ordet) fanns med från begynnelsen och att allt har “skapats genom honom”. KJV meddelar att “all things were made by him”.

Jag tar upp detta eftersom de som förnekar Jesu gudom brukar säga att det inte var Jesus som skapade utan att Gud skapade “genom” honom.

De som bygger teologi på detta ord gör en höna av en fjäder för det beror på vilket språk man talar om det heter “by” eller “genom” eller “durch”. I de germanska språken betyder “genom” eller “durch” samma som engelskans “by”.

Johannes tillfogar något som är av betydelse för just detta och för hela “Jesus är Gud debatten”. Johannes skrev: “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” Se not i kommentar nedan! Denna kommentar

Har du svårt att få pusselbitarna att passa ihop? Det hade varken Johannes eller Paulus. Och om du har det så är det troligen för att du har smittats av villoläror från t.ex. Jehovas Vittnen eller MFS eller andra som har som viktigaste programpunkt på sin agenda att förneka Sonens gudom.

Jag skall avsluta med ännu ett citat av Paulus, som utan svårigheter manövrerar i denna labyrint.

Ef. 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Det jag speciellt vill peka på i denna text är att Fader, Son och Ande alla tre nämns i ett svep och att Paulus säger något specifikt och oerhört viktigt angående just Jesus Kristus.

Enligt Paulus är Jesus satt “över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande”.

Vi som har vuxit upp i en tid när pingströrelsens efterträdare invaderade kristenheten med falsk karismatik och alla villoläror som härstammar från William Essek Kenyon och Kenneth Hagin har ofta en så kallad dualistiskt världsbild.

Judarnas bekännelse är att “Gud är en” och fastän det bråkas ganska friskt angående trefaldigheten är faktiskt även den sunda kristna bekännelsen att “Gud är en”.

Men dualismen känner 2 gudar. Det handlar om Gud och satan som man i praktiken anser vara invecklade i en kamp där utgången hänger på hur bra vi själva hjälper till att strida på Guds sida.

I Trosrörelsen är man ofta mer fixerad på satan än på Gud. Jag har hört många predikningar som handlade nästan uteslutande om satan. Ackompanjerade med lämpliga sångsnuttar som hamrade in hur vi skulle skymfa satan och strida mot honom.

Jesus sade: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden.” (Matt. 28)

Hur mycket makt blir det då kvar åt satan?

Att sedan satan har fått “friheten” att fresta oss människor är en annan sak. Men det får vi ta upp i en annan bloggpost.

Det viktigaste budskapet i denna bloggpost presenteras tydligt i citaten.

Man måste vara blind för att inte se Jesu allt omfattande särställning i allt och alla. Ja även vad gäller alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

/Kjell

Views: 42

15 thoughts on “Ingen annan än Jesus”

 1. Tack Kjell, vill också dela med mig av två bibelord som beskriver Fadern-Sonen-Den Helige Ande som en person. I 2 Kor 13 läser vi först i vers 11: “…Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er”. Och sen summa summarum i vers 13: “Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla”. Och i Matt 28:19 läser vi om
  i vilket namn människor skulle döpas i, nämligen i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Gud är en: Fadern, Sonen, och Anden.

  Allt gott!

  Birgit

      (Reply)

 2. Jag fick ett påpekande angående Joh. 1.18 och vill därför lägga till följande not.

  I SFB, som jag citerade, lyder versen: “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Detta är emellertid inte en översättning utan en parafras. Ingen av grundtexterna har med “som själv är Gud, och är hos Fadern”.

  Den exakta texten är bra översatt i t.ex. 1917: “den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte”

  Jag borde ha påpekat detta.

  Nu ändrar det inte sträckningen av bloggposten, för denne Jesus, kallas “Gud med oss” och i texten ur Kol. 1 är det tveklöst och korrekt översatt att Jesus “är den osynlige Gudens avbild”.

  Ordet i grundtexten kan översättas med avbild eller representation.

  Avsikten är tydlig för vem som helst som vill se den. Det är meningen att vi skall se Gud när vi ser Jesus. Någon annan väg att lära känna Gud finns helt enkelt inte.

  Vi tar listan igen:

  • han är den osynlige Gudens avbild
  • han är förstfödd före allt skapat
  • i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
  • allt är skapat genom honom och till honom
  • han är till före allting
  • allt består genom honom

  Lägg till detta att “Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.” (Hebr. 13:8)

  Som sagt, den som inte ser vad detta betyder vill inte se det!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Birgit Hedström,

  Johannes hade inga problem med detta. Han skrev: “Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är. ”

  Och tills dess får vi nöja oss med att tron en gång kommer att bytas i åskådning.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Hej Kjell! Misstänker att det blivit något missförstånd ifall du tror att jag tror att Johannes hade några problem med detta…Problem med vad då tänker du då? Jag har inte antytt eller tänkt något sådant. Och meningen att vi till dess får nöja oss med att tron en gång kommer att bytas till åskådning. Jag har varken sagt, antytt eller tänkt något annat…Hmmm…kommunikation är inte alltid det lättaste…men jag vore tacksam om du förklarade vad du menade med dessa meningar riktade till mig.

  Mvh/ Birgit

      (Reply)

 5. Birgit Hedström skrev: “Misstänker att det blivit något missförstånd ifall du tror att jag tror att Johannes hade några problem med detta.”

  Nej, jag trodde inte att du tänkte så. Jag har inga anmärkningar mot din kommentar.

  Min avsikt var bara att förstärka din kommentar med ytterligare citat.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Okey Kjell! Förlåt att jag missförstod dig…hade på känn att det nog var något jag inte uppfattat korrekt. Tack för din snabba förklaring!

  Allt gott!

  Birgit

      (Reply)

 7. När jag tänker efter och läser det jag skrivit så trodde jag nog ändå inte att det var jag som missuppfattat dig, utan trodde att det var du som missuppfattat dig. Rätt ska vara rätt! Sorry!

  Birgit

      (Reply)

 8. Ur en bok av Seth Erlandsson: Världshistoriens första dagar- en studie i 1 Mos. 1-3

  Där skriver han:”Ordet för Gud (Elohim) är ett ord som är både singularis och pluralis. Det åtföljs av ett verb i singularis, vilket visar att det inte skall översättas med “gudar”, men likväl är själva ordformen pluralis.” Slutcitat

      (Reply)

 9. Det här med A och O då?

  Onödigt att jag tar kål på mina mikrokondrier i onödan då du säkert redan studerat detta. Med A och O alltså.

      (Reply)

 10. Ulrika,

  Jag vet inte vilket samband det finns mellan mitokondrier och “το α και το ω” som det står om i Uppebarelseboken 1:8, 21:6 och 22:13

  Men visst är det synnerligen relevant i debatten om Jesu gudom.

  Jag gör en separat bloggpost av det.

  Kommer snart…..

  /Kjell

      (Reply)

 11. Tack!

  Kul att du förstod min felskrivning, kom på den under cykelturen hem igår. Cykla är bra saker, kanske för mitoserna också…

  Happ, jag har fått ord från Upp-boken, jag lär ju läsa dem under dagen!

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *