Herrens dag på Oljeberget

Jag tänker citera 2 verser ur Sakarja, kapitel 14. Du får läsa resten i din egen Bibel.

Jag citerar bara verserna 3 och 4:

Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

De flesta brukar vara ense om att denna profetia handlar om Herrens dag. Det är ju även vad inledningen på kapitlet säger.

Och de flesta brukar även vara ense om att det är detta som sker när Jesus Kristus återkommer, som blixten från öster till väster.

Nu är det intressanta att det ord som översatts med HERREN i Sakarja är ordet יהוה vilket är “ordet” JHWH, eller Jehova som vi brukar säga.

I Gamla Testamentet kallas Gud “Elohim” eller “aleim” ända fram till vers 3 i första Moseboks andra kapitel. Sedan kallas Han JHWH, Jehova. Vi tar verserna 1 till och med 4 från första Moseboks andra kapitel:

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när HERREN Gud hade gjort jord och himmel.

Lägg nu märke till att den sista meningen innehåller uttrycket “HERREN Gud” medan det tidigare bara står Gud.

Elohim har översatts med “Gud” och JHWH har översatts med “HERREN”.

Titta sedan igen i citatet från Sakarja. Där står det bara “HERREN” och grundtextens ord är samma som i 1 Mos. 2:4

Det är alltså JHWH som sätter sina fötter på oljeberget när han kommer för att regera som Israels rättmätiga Kung.

Så tittar vi i Apostagärningarnas första kapitel där Jesu himmelsfärd står beskriven. Vi läser verserna 9 – 12:

Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån.

Var var de när detta hände? Jo, på Oljeberget och där fick de höra att Jesus skulle återvända just dit.

Nu överlämnar jag åt dej att tolka och räkna ut två plus två…..

Jesus kommer, enligt NT att återvända just på Oljeberget.

JHWH kommer, enligt Sakarja att, på Herrens dag, ta över ledningen av hela världen. Det kommer att ske när han sätter sina fötter på Oljeberget.

Handlar det här om två olika komster av två olika personer?

Eller är det ändå så att Summan av Guds Ord är tydlig att Jesus Kristus ÄR Gud?

Valet är ditt, men ditt val ändrar inga fakta om Gud, bara om dej själv.

/Kjell

Views: 45

7 thoughts on “Herrens dag på Oljeberget”

 1. Tack för ännu mer ljus över Skriften, som stärker tron! Jesus Kristus ÄR Gud!

      (Reply)

 2. Tack Kjell! Föredömligt tydligt undervisat. Den som inte överbevisas om att Jesu är sann Gud av detta måste rimligen vara förstockad eller rent av förhärdad.

  Berndt

      (Reply)

 3. MS och Berndt,

  Man får väl snarare fundera på varför någon kan missa alla uppenbara texter i Bibeln som handlar om enheten, trefaldigheten och gudomligheten.

  Men något som har stor makt att förblinda är maktbegär.

  Det kan man drabbas av oavsett hur mycket makt man verkligen har (eller inte har).

  /Kjell

      (Reply)

 4. SÅ underbart at har sanningen in oss genom ordet och den Heliga Andens hjälp och att se hur allt är färgigt till sista striden i på jorden och våran tron skalla prövas och vi skall renas från all synd och som inte får komma til himlen ,så låt oss lyfta våran blick till Jesus och vänta ,tack med välsignelse ,keijo

      (Reply)

 5. SÅ underbart at har sanningen in oss genom ordet och den Heliga Andens hjälp och att se hur allt är färgigt till sista striden i på jorden och våran tron skalla prövas och vi skall renas från all synd och som inte får komma til himlen ,så låt oss lyfta våran blick till Jesus och vänta ,tack med välsignelse ,keijo

      (Reply)

 6. keijo,

  Det blev lite dubbelt, men det är ju inget problem.

  Välkommen som kommentator. Nästa gång du kommenterar kommer det in direkt.

  Bara första gången väntar kommentarer på godkännade.

  Annars skulle det finnas massor av smutsig reklam på bloggarna, på grund av så kallad spam.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Pris ske Gud vår Himmelske Fader och Skapare. Herren Jesus/Jeshua Hamashiac väntar vi på med glädje och himmelsk längtan. Amen!

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *