Christianism och Islamism

Finns det någon skillnad på Muslimer? Faktum är ju att det kokar i världen och att “Islamister” spelar en viktig roll i detta. Allt medan dåligt informerade tror att alla muslimer är lika.

Det var ju inte så länge sedan terroranslaget i Oslo och Utøya ledde till att man talade om “kristen terrorism”.

Den som är en troende kristen studsar genast på ett uttryck som “kristen terrorist”. Vi är ju vana vid att det är “muslimer” som är terrorister.

Och gärna glömmer vi fall som Jim Jones och hans Peoples Temple i Freetown, eller David Koresh i Wako, eller Children of God, eller the Moonies. För det är ju uppenbart att dessa, och deras sekter inte var/är kristna. Eller hur?

Sedan glömmer vi gärna alla korrupta Tele-evangelister som har Mammon till sin gud. Ja kanske talar vi även gärna tyst om “sekter” eller sektariska församlingar betydligt närmare hemma.

Och om vi är protestanter protesterar vi gärna, med rätta, mot alla pedofilskandaler i den katolska kyrkan och alla övergrepp som skett från denna stora makthavande sekt.

Om vi vore Humanister skulle vi troligen ta avstånd från allt vad religion heter. Kanske med den gamla lögnen som motivation, att religion, i betydelsen “gudstro”, har förorsakat mycket mer krig och elände i världen än allt annat. (Detta är en medveten lögn. Man behöver bara nämna Stalin, Hitler och Pol Pot för att få reda på sanningen.)

Innan jag går vidare vill jag tydligt deklarera att jag anser Islam vara avgudadyrkan, oförenlig med kristen tro. Den gud som beskrivs av Islams heliga skrifter Al-Quran och Hadith är inte, absolut inte, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Lägg detta på minnet.

Låt dej inte förvillas av att både kristen tro och islam hänvisar till Abraham. Om du gör dej mödan att studera Koranen från skapelsen till Abraham skall du se att berättelserna i Koranen är starkt korrumperade och förvrängda. Visste du att Adam var 30 meter hög och kunde flyga i rymden? I alla fall enligt Islams heliga, slugt uttänkta fabler. Nedtecknade av en analfabet!

Det finns en text i Första Mosebok som man kanske lätt “läser förbi”. Kapitel 28:6-9

När nu Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan-Aram för att därifrån taga sig hustru — ty han hade välsignat honom och bjudit honom och sagt: »Du skall icke taga till hustru någon av Kanaans döttrar» — och när han såg att Jakob hade lytt sin fader och moder och begivit sig till Paddan-Aram, då märkte Esau att Kanaans döttrar misshagade hans fader Isak; och Esau gick bort till Ismael och tog Mahalat, Abrahams son Ismaels dotter, Nebajots syster, till hustru åt sig, utöver de hustrur han förut hade.

Dessa fyra verser är viktiga för att förstå hur de nuvarande konflikterna mellan Muslimer och Judar instiftades av Esau. För att visa sitt förakt för Jakob gick Esau till Farbror Ismael och tog hans dotter Mahalat till hustru. Namnet Mahalat kommer från ett ord som betyder sjukdom och förbannelse.

Men nu till denna bloggposts huvudtema.

Tycker du att det kan kvitta vilket samfund man tillhör?

Baptist, Romersk Katolik, Amish, Ortodox katolik, Kväkare, Pingstvän, Presbyterian, Sjundedags Adventist?

Eller för att illustrera det ännu tydligare Jehovas Vittnen, Scientologer, Moonies, Ku Klux Klan som maskerar sig och bränner kors alltmedan de sjunger “På en avläsen höjd, stod ett grovt dystert kors” samtidigt som de förbannar judar och svarta, …… Eller varför inte Kimbanguism.

Jag gissar att du slår ifrån dej med båda händerna och hävdar att det finns stora skillnader mellan de nämnda samfunden och sekterna.

Men har du någonsin funderat på att det faktiskt finns lika stora skillnader mellan muslimska samfund och sekter?

Ännu en gång vill jag påpeka att jag inte på något sätt försvarar islams villoläror. Men om jag inte själv vill bli sammanbuntad med Breivik och KKK så måste jag förstå att inte alla muslimer vill bli sammanbuntade med Boko Haram, Al-Qaida och Al-Shabaab.

Lika väl som det skulle kunna skrivas volymer om splittringen av “kristenheten” i samfund och sekter, kan det skrivas volymer om splittringen av “islam” i samfund och sekter. Men på samma sätt som det finns huvudgrupperna Katolik och Protestant inom “kristenheten”, finns det huvudgrupper även inom “islam”.

Jag skall bara försöka göra en översikt här.

Den största huvudgruppen utgörs av “Sunni Islam”. Man räknar med att alla samfund och sekter som räknar sig till Sunni, sammanslaget har drygt en miljard medlemmar.

Nu är det ju så att den som föds av muslimer räknas som muslim. Ungefär som RKK lär att spärbarnsbegjutna bebisar till “katolskt troende” räknas som “kristna” medlemmar av “Kyrkan”.

Nästa viktiga huvudgrupp utgörs av “Shia Islam”. De flesta grupper som inte är Sunni brukar räknas till Shia. (Ungefär som Katoliker brukar klumpa ihop alla icke-katoliker och kalla dessa protestanter.) Sammanslaget finns det ungefär 120 miljoner Shia. Alltså betydligt färre än Sunni.

Det finns drygt 70 olika små grupper och jag skall bara nämna Sufi, Ahmadiyya och Druser. (Nämnda, men utan detaljer: Khariji, Alawi och Ismali)

Sufisterna kan närmast jämföras med Humanister som sysslar med mysticism. Man försöker leva väl och bekämpa lägre instinkter. Sufisterna är fredliga och tolkar “det heliga kriget” jihad symboliskt i betydelsen att just föra krig mot det onda som finns i människan. De sysslar med danser och andra konstnärliga yttringar för att uppnå detta.

Ahmadiyya – Ghulam Ahmads efterföljare kan vara av intresse att nämna eftersom Ahmad sade sig vara den äkte Messias. En slags kombinerad manifestation av Muhammed, Jesus och Krishna. Ahmad lärde att Jesus bara låtsades dö på korset. I verkligheten stack han sedan till Indien och levde tills han bev 120 år gammal.

Ortodox Islam anser Ahmads läror vara villoläror. Jag skulle nog hålla med om det :-)Men det intressanta är ju att New Age talar om den kommande Maitreya. Ahmad trodde att han var något liknande.

Druser är av intresse eftersom de är synkretister. De blandar sig med vilken religion som helst och anses av många inte ens vara muslimer.

Jag kommer att koncentrera på Sunni, men innan jag gör det finns det en sak som kan vara av intresse att fundera över i Shia.

Kanske minns du berättelsen om Elia och Baalsprofeterna som skulle sätta fyr på en vedstapel? Se Första Konungabokens 18:de kapitel. Minns du hur det berättas att Baalsprofeterna “ristade sig med svärd och spjut” som deras sed var. Lägg nu märke till namnet B-Aal och jämför det med Allah. Jämför uttalet.

Fanatiska Shiamuslimer ristar sig med svärd och piskar ryggen blodig till åminnelse av den onämnbara profeten Muhammeds son-son Hussains död.

2011 var det en Sunni självmordsbombare som protesterade mot dessa “villoläror” och lyckades döda 80 “rätt-trogna” Shiamuslimer.

Och nu kommer jag till Sunni och vill nämna den mest militanta sekten där. Det handlar om efterföljare av Muhammad ibn Abd al-Wahhab som startade en mycket våldsorienterad sekt i mitten på 1700-talet.

Han menade sig stödja sig på “Islamic roots movement” och ville tillbaka till Islams rötter.

Det var nära att Wahhabisterna hade blivit den första muslimska nationalstaten. Men Egypterna slog ner deras välde 1818. I Saudi-Arabien finns de flesta anhängare av denna sekt, och Osama bin Laden var starkt påverkad av Wahhabs ideologier.

Osama var inte den ende. Även de militanta islamister som numera härjar i Afrika och Mellanöstern är Wahhabister. Nämnas kan Boko Haram i väst och Al-Shabaab i öst och Hamas i norr (från min synvinkel).

Det kan vara bra att känna till en av Wahhabisternas dogmer. De anser nämligen följande:

Världen består idag av två delar. Den ena delen kallas “Dar Al Islam” vilket betyder “Islams rike”. (Egentligen Islams Hus eller hushåll.) Den andra biten består av “Dar Al Harb” vilket betyder “krigets rike”.

Att det, de facto, är mer fred i “Dar Al Harb” än i “Dar Al Islam” stör inte deras bekännelse. Det handlar om dogmer och “tro” här. I likhet med vissa urspårade karismatiker bekänner man det som inte är fakta… “till guds ära?”

Hur som helst så är deras uppdrag att genom “jihad”, heligt krig, konvertera “Dar Al Harb” så att det blir “Dar Al Islam”. Och när de är klara inträder “fridsriket” som kallas “Dar Al Salaam”.

De som dör i jihad är martyrer och de kommer raka spåret till Muhammeds himmel, som inte oväntat består av festande på all slags god mat och fröjdande med jungfrur. Varje manlig martyr får 70 jungfrur att fröjda sig med. (Vad kvinnliga martyrer får vet jag inte.)

Och Muhammeds hedonistiska himmel skulle naturligtvis inte vara en himmel om inte dessa unga damer vore jungfrur igen varje morgon ny. Muhammed själv var en sexgalen pedofil som tog till sig alla attraktiva kvinnor som kom i hans väg. Hans yngsta “hustru” var Aisha, 6 år gammal när Muhammed var 54.

Som försvar anger trogna muslimer att han inte våldtog henne förrän hon hade nått den mogna åldern av 9 år. Bra va?

Vad vill jag nu uppnå med denna artikel?

Jo, först och främst vill jag uppnå att du inser att inte alla Muslimer är Wahhabister.

Sedan att du inser att Wahhabister har en ideologi som leder till terroristiska aktiviteter.

Har du bekanta eller grannar som är muslimer?

Om du vill vittna för dem gör du väl i att låta dem bekänna sin tro och vilken riktning de tillhör.

Sedan skulle jag gärna råda dej att följa rådet som Gjohn-Marko Berisha gav i en artikel i Dagen Moses, Muhammed och Marx möter Messias. Jag citerar:

När kristna ska presentera Gud för muslimer säger de att Gud är Fadern, och att Jesus är hans Son. Men för muslimer blir det väldigt förvirrat. Muslimer ser då treenigheten som att Gud Fadern, går i säng med Maria som därmed blir Gud Modern, och det resulterar i Sonen Jesus, som också blir Gud. Men börjar man tala om att Jesus var Gud från början. Att det var Gud som blev människa, då försvinner problematiken. Vi upphöjer ju inte en människa till Gud.

Och visst skall du vara ärlig och tala sanning, men det finns inga förbud i Guds Ord mot att vara både taktisk och kärleksfull.

Inte skulle du vilja att man buntade dej samman med Breivik och Ku Klux Klan?

Nu kommer jag till slutklämmen.

Humanister, Ateister och dylika drar all religion över en kam. Inte kan det göra någon skillnad för dem om man är kristen eller muslim. Om man är baptist eller wahhabist….

Inget vidare framtidsperspektiv när vedermödans förföljelser börjar.

Låt oss inte göra som dessa.

/Kjell

Views: 38

39 thoughts on “Christianism och Islamism”

 1. Man får också räkna med att en hel del muslimer kan vara ganska okunniga om dessa skillnader inom respektive religions hägn.

  Senast jag samtalade med ett par arabisktalande muslimer påstod den ena att sunnimuslimerna inte alls var splittrade i olika grupper. Samtidigt som de inte ville kopplas samman med terrorister och andra extrema grupper som de inte ansåg representerade Islam.

  Jag tror inte den som påstod detta ljög medvetet. Jag tror det primärt var ett tecken på okunnighet.

      (Reply)

 2. Ludvig skrev: “Senast jag samtalade med ett par arabisktalande muslimer påstod den ena att sunnimuslimerna inte alls var splittrade i olika grupper.”

  Ungefär som Katoliker som tror att RKK är ett enhetligt system…. fast vi vet att det skiljer sig fran plats till plats. (Läs boken “Vicars och Christ”!!!)

  Men jag håller med dej att det beror på okunnighet.

  Just okunnigheten kommer att vara ett av själafiendens trumfkort intill änden.

  Det jag vill visa på är att vi kanske kommer att klumpas ihop med muslimer i ändtidens förföljelser.

  Kanske kommer det att bli en möjlighet att missionera, förföljda emellan. Om vi har kunskap och takt.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Ludvig,

  Kanske borde jag ha nämnt Salafisterna specifikt eftersom just denna synnerligen militanta subkultur inom Wahhabismen utbreder sig starkt i Marocko, Algeriet, Libyen, Syrien, Sudan och andra Arabländer.

  Som jag ser det finns det två strömningar. En del muslimer vill distansiera sig från Salafister, men the Muslim Brotherhood verkar för att behålla den muslimska ekumeniken.

  Svårt att veta hur det kommer att utveckla sig. Men jag tycker mej se tendenser i uttalanden av FN, BBC och västerländska ledare där man mera öppet tar avstånd från “islamism”.

  Tyvärr är det så att många unga muslimer i västvärlden känner sig dragna till just Salafismen.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Intressant inlägg. Det finns sekulära muslimer som knappt vet vad en Koran är. Jag tänker dock så här: inom kristendomen har vi en grundläggande sanning, ett grundläggande dokument, Bibeln, som i sitt sammandrag (inte om man plockar ut delar) inte förespråkar våld, utan kärlek och dessutom ger människor rätt att välja sätt att leva utan att vi som tror annorlunda för den skull kan stena, stympa, döda, mörda. Vi ska älska våra fiender, vi ska övertyga muslimer med ord o Guds kraft och inte med att förgöra dom. Det är det som står i Bibeln, vilket alla som är kristna har att förhålla sej till – där många namnkristna eller kulturellt kristna naturligtvis gör tvärt emot, som KKK (kanske är det minsta problemet nuförtiden). Men grunden är lagd.

  Vad gäller muslimer så är deras grund helt annorlunda. Nu kan jag inte rabbla sura-verser, det kan Gjohn-Marko, som jag känner, men grunden i islam är att den som inte är för är emot och ska behandlas mer eller mindre illa. En sekulär, eller mindre troende muslim, kan i mina ögon därför snabbt omvändas, precis som folkväckelsens 1800-tal hade enklare att omvända människor från protestantisk statskyrkotro till frikyrkotro då grunderna för tron ändå fanns där. Även om det finns en stor grupp sekulära muslimer och olika sorts muslimer med olika inriktning så har alla grunden att islam ska dominera världen.

  Det finns naturligtvis knappast några demokratiskt hållbara möjligheter att inte tillåta muslimsk invandring i Sverige, men jag undrar var vi hamnar om 30-40 år. Såg att en egyptisk koptisk biskop varnat Tysklands befolkning för muslimsk påverkan.

      (Reply)

 5. wildwest skrev: “Det finns naturligtvis knappast några demokratiskt hållbara möjligheter att inte tillåta muslimsk invandring i Sverige”

  Min infallsvinkel till dessa saker är kanske kontroversiell.

  En del anser att “kristna måste engagera sig för freden”. Och jag tror att det begränsar sig till att själv vara fredsam och att vittna om evangelium.

  För vi vet redan från profetiorna i Guds Ord att det kommer att krigas ordentligt. Om detta nu hör till Guds “ordning” för ändens tid lär vi inte uppnå speciellt mycket med att använda dyrbar tid till protestgrupper.

  Andra menar att vi måste vara aktiva i att konservera vår planet. Och jag tror att det begränsar sig till att inte själv slösa och utöva rovdrift, samt att vittna om evangelium.

  För vi vet redan från profetian att denna jorden kommer att nötas ut som en gammal matta och rullas ihop och brännas upp. Om detta nu hör till Guds “ordning” för ändens tid lär vi inte uppnå speciellt mycket med att använda dyrbar tid till protestgrupper.

  Jag menar inte att vi skall tiga och vara fega, men om alla dessa aktiviteter blir vår drivfjäder och kommer på högre prioritet än att vittna ett oförfalskat evangelium, då har vi kommit på sniskan.

  Visst måste man ha regler för vilka som får immigrera. I alla fall så länge orättvisan styr världen.

  Bara i det land jag bor tar rika länder i Nord och Väst hem vinster från investeringar. Och dessa vinster är ungefär 4 gånger större än den totala biståndsbudgeten. De rika länderna suger fortfarande ut de fattiga.

  Lägg till detta att biståndsbudgeten till stor del är bestämd för projekt som gynnar givarna och ofta lamslår lokala investeringar.

  Att det måste finnas fattigdom i de oljerika muslimländerna är ofattbart.

  När den fattigdomen har tagit slut (vilket aldrig kommer att ske) kan man sluta gränserna för muslimflyktingar. Utan dåligt samvete.

  Att multikulturalismen (på gott och ont) hör till ändtidens fenomen tvivlar jag inte på.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ja, nu gjorde du en annan vinkling på mitt inlägg än det jag egentligen funderade över. Världen är ond och blir ondare, därom råder inga tvivel. Vi kan inte lägga oss till ro med det, så länge vi är kvar så gäller att förvalta vårt pund. Vi ber att Guds rike skall komma “såsom i himlen så ock på jorden”. Om vi skulle strunta i vår existens på jorden skulle det aldrig stå “på jorden” i Herrens bön. Alltså bör vi se till att vi på bästa sätt ordnar vår tillvaro här.

  Jag är ganska trött på att alla söder om Medelhavet skyller samtliga problem på en avlägsen kolonialism. Med undantag av belgiska Kongo, som de facto var en privat egendom, så hade många länder det bättre under kolonialtiden än som självständiga stater efteråt. 60 år senare kan man inte spela offer längre och skylla allt på nån annan. Huruvida det äger rum utsugning kan jag inte säga, jag är skeptisk till det uttrycket. Utsugning kan isåfall användas som ett socialistiskt uttryck även för det som sker i Sverige eller mellan länder i Västeuropa. Kina är för övrigt den största boven idag, det är en enpartidiktatur, och isåfall ägnad att ge mer kritik än något demokratiskt västland. (Precis som man glömmer att historiens största slavhandel var mellan afrikanska stater och mellan Arabien och Afrika, slavarna till USA var inte majoriteten.)

  För svenskt vidkommande får man gärna komma hit och arbeta och betala sitt bidrag till välfärdssystemet. Har inga problem med det. Så funkar det däremot inte. Här importeras tusentals som är bidragsberoende livet ut, vilket de i många fall självklart har kalkylerat med. Välfärdssystemen eroderas snabbt när mycket mer tas ur dem än som kommer in. Den folkliga acceptansen att betala en hög skatt sätts ifråga. Situationen är helt enkelt ohållbar på sikt, sen må man tycka synd om människor som inte har det så bra som vi, men svenskarna hade det inte heller så bra för 150 år sen, Europas fattigaste land, och en förändring har varit möjlig.

  Det är alltid märkligt att många kristna ser positivt på att judar har fått sitt eget land Israel, men att man ska ifrågasätta att svenskar ska få ha sitt land med sina seder o bruk, sin religion, sina lagar och sitt ackumulerade arv av tillgångar.

  Istället tar vi okritiskt in muslimer, islamister, ser ingen urskiljning på vem som är vem, ställer oss inga frågor i att skapa kluster av migranter som bildar rena häxkitteln. Se upploppen i Husby inatt. Tyvärr är jag inte ett dugg förvånad och har det börjat kommer det fortsätta.

      (Reply)

 7. wildwest skrev: “Se upploppen i Husby inatt.”

  Jag visste inte om det men kollade just Aftonbladet. Jag bodde i Tensta ett par år och känner väl till området.

  Det är nog nästan 20 år sedan jag sist var i Tensta Centrum för jag ville se hur det såg ut. Det såg ut ungefär som en Turkisk marknad den dagen.

  Det är ett problem som man finner överallt i världen, det du så eufemistiskt kallar “kluster av migranter”. Men jag undrar om du har rätt att dessa kluster “skapas” av några styrande.

  Det är nog snarare så att migranterna ofta själva väljer att bosätta sig där andra från samma kultur redan bor. Och samtidigt flyttar t.ex. svenskar, som har möjlighet, från området när resten i samma trappupgång talar Arabiska och Turkiska i stället för Svenska….

  Jag vet inte hur det är i Sverige, men i Holland är det till och med så att vissa städer har blivit “kluster för migranter”.

  Det finns sannerligen ingen brist på problem.

  /Kjell

      (Reply)

 8. I många fall finns lediga bostäder enbart i områden där inga svenskar eller väletablerade invandrare vill bli. Alltså placeras migranter där och kommer sedan inte därifrån. För övrigt har Du rätt i att migranter söker sig till likasinnade landsmän, det är inget konstigt med det, men det främjar ju knappast integration. Nu har svensk politik i princip gett upp integrationen, man kommer få parallellsamhällen där radikal islamism frodas. Vi kan titta på länder med större grupper av invandrare, i England o Tyskland, där är problemet bortom anständiga lösningar.

  Och när resultatet blir parallellsamhällen där svensk lag i praktiken inte råder så är jag så förvånad över att det inte finns någon som helst debatt i Sverige om vilket samhälle vi egentligen vill ha. Normalt folk bryr sej inte, politikerna har gett upp, vem tar då platsen? Jo, islamisterna.

      (Reply)

 9. wildwest,

  Du får väl ta upp det med dina folkvalda. Jag har nog med “demokratorerna” här lokalt.

  Enligt nyhetsmedia:

  Varken Reinfeldt eller Ullenhag har heller några planer på att besöka Husby inom kort. Reinfeldt hänvisar i stället till att han var där på besök i november.

  – Jag fick då en varm känsla för att Husby är på rätt väg, säger Reinfeldt.

  (slut citat)

  Ha det så bra med alla varma känslor.

  Realiteten kommer att sjunka in för sent!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Angående Husby:

  Ett flertal misstänkta, och tagna på bar gärning, har arresterats. Och enligt svensk praxis meddelar man inte deras namn. Alla har således möjligheten att göra sig en egen version av händelseförloppet.

  I många andra länder namnger man personer som grips på bar gärning. Och visst har det betydelse om dessa personer heter Kalle Svensson eller Ali Hussain, eller en blandning av båda.

  Genom att förtiga fakta gödslas misstankarna.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Ja, Kjell, det är precis så det är. I Sverige har fattats inofficiella beslut av journalistkåren (det har dykt upp sån fakta bl a genom Uppdrag Gransknings Janne Josefsson) att aldrig skriva ut ett namn, särskilt inte om det är en invandrare. Ibland förstår man ändå att det rör sig om invandrare då ett domstolsbeslut nämner utvisning på livstid eller liknande. En dömd persons namn tycker jag absolut man kan offentliggöra, det gör man i vissa fall (när det passar journalistens syften), och i Sverige är detta ändå offentlig handling, det är bara att gå till rätten och begära ut uppgifterna.

  Misstänkta och icke-dömda ska man inte namnge. Däremot vore det bra för att dämpa upprördheten och osäkerheten i det här landet att skriva om det rör sig om invandrare eller om svenskar. Nu vet ingen någonting och det spekuleras vilt. I alla länder runt oss, Norge, Danmark, Tyskland, England, Holland, sägs detta öppet, det förekommer öppna officiella undersökningar om brottspåverkan per härkomstland (se norska polisens sammanställning där t ex somalier är överrepresenterade i brottstatistiken för våldsbrott o våldtäkter med flera hundra procent), där finns i varje fall fakta. I Sverige läggs locket på och man tituleras islamofob, homofob, rasist så fort man är kritisk. Det blir en explosion i detta land en dag, man undrar om det är den som har börjat. Värre kravaller har vi inte upplevt i det här landet under många decennier.

      (Reply)

 12. wildwest skrev: “Det blir en explosion i detta land en dag, man undrar om det är den som har börjat. Värre kravaller har vi inte upplevt i det här landet under många decennier.”

  Du sätter fingret på kärnan av problemet. Och jag önskar att jag skulle ha den vishet som behövs för att, åt minstone, befria några personer i Sverige från etnocentricitet.

  Det talas här och där om “Guds dom över Sverige”. Men Gud har ingen specifik dom över Sverige. Sverige är ett hednaland och kommer att få samma behandling som alla andra hednaländer.

  Många har säkert samma erfarenhet som jag. När man är ung och oerfaren tror man att hemska saker händer andra. Tills man en gång själv drabbas.

  “Sådana saker händer i andra familjer!” Man tror sig vara “speciell” eller om man vill använda bibliska termer “utvald”.

  Svenskar tror sig vara “bäst i klassen”, eller i alla fall de flesta fortfarande. Men Sverige är inte Guds utvalda folk. Och Sverige är inte på minsta sätt immunt mot alla grymma saker som händer i andra länder.

  Utan att gå in i detalj på hur Sverige förblev “utanför” andra världskriget, borde man försöka förstå att “vedermöda” av fruktansvärda proportioner har pågått sedan dess. Och inte blir det bättre heller.

  Sverige är inte immunt, och det kommer att visa sig.

  Men det blir en stor chock när man måste erkänna att den stora vedermödan kanske redan pågår.

  Nåd och prestationer för att kvalificera för specifik behandling, går inte samman.

  Däremot är det inte fel att vara tacksam för nåden och låta denna tacksamhet uttrycka sig i hörsamhet.

  Welcome to the real world!

  Undrar när Jan Guillou kommer att bekänna färg och böja knä inför Sanningen.

  Fundera över hur mycket realism som finns, i ljuset av följande press-kommentarer:

  Upploppen har inte varit lika allvarliga som de senaste somrarnas upplopp i Storbritannien och Frankrike, men är en påminnelse om att även i länder som är mindre härjade av den finansiella krisen än Grekland och Spanien, så drabbar svångremspolitiken de fattigaste hårdast, särskilt invandrare.

  Handlar det verkligen om fattigdom?

  Financial Times skriver att upploppen

  “återigen har väckt debatten om hur väl integrerade invandrare är i Sverige”, och fortsätter: “Sveriges anseende som ett jämlikt och tolerant land har blivit prövat av en serie händelser de senaste åren, bland annat av ett antal mord med rasistiska motiv i Malmö”.

  Var är invarndrare integrerade?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Integrerade invandrare finns inte från dag 1. Men man kan bli! Då krävs ett eget val, en önskan att bli integrerad. Så uppfattar jag inte stora delar av de grupper vi idag tar emot från Afghanistan, Somalia, Nordafrika agerar. Man är ju inte dum! Man vet att Sverige har de mest generösa socialförsäkringssystemen för migranter, klart man betalar flyktingsmugglare stora summor för att just komma hit. Afghaner och somalier har liksom inte gjort ett jämfotahopp från Kabul och Mogadishu till Stockholm. Sen vet man att Sverige också har Europas mest liberala anhöriginvandringsregler. Det är så de ensamkommande flyktingbarnen agerar (inte alla, men många) – hur kan det annars komma sej att Sverige näst efter Storbritannien tar emot flest? Ankarbarn brukar man kalla dem med icke-politiskt korrekt språkbruk.

  När man väl är här vill man ha alla bidrag, inte göra något, men fortsätta leva som i sina hemländer. Ingen ställer krav från samhällets sida. Man inser efter ett tag att man trots allt inte blir Östermalmsdirektör ens av generösa bidrag och skolskolk. Då blir man så kallat frustrerad och arg, känner sej marginaliserad. För att råda bot på det problemet sätter man eld på sina landsmäns bilar (som inte har helförsäkring), sina landsmäns pizzerior (förmodligen kör man lite praktisk osund konkurrens samtidigt), kastar stenar på brandkåren med en absurd bakomliggande tanke om en förhoppning att hela stadsdelen brinner ned som ett slags Hiroshima. Eller kan inte 16åringar tänka?

  Medan moderaterna talar om att någon gång framöver förstärka polisnärvaron och vänstern talar om att vi måste satsa mer på kultur, teater, skrivarskolor, butlers till skolungdomarna osv.

  Om någon kan tala om för mej ideologin bakom att just Sverige ska ta emot alla världens flyktingar så vore jag tacksam. Jag förstår den inte. Handlar det kanske igen om att Sverige ska visa världen hur man ska vara? Att skriva andra på näsan är vi ju bra på. Fram till dessa kravaller. Andranyhet i nationella tyska tv-nyheter ikväll, t ex. Man hör en viss skadeglädje i bakgrunden som att Sverige trodde att man med sin generösa inställning till migranter skulle bli förskonad.

  För övrigt: boken Dom över Sverige, jag är emot att man nonchalerar den. Jag tror inte dess profetior uppfyllts än. De sköts upp av de kristnas böner (precis som Ninive fick uppleva fred vid sin omvändelse men förstördes senare), det finns flera i Sverige idag som uppmanar oss att be Gud än en gång förskona oss från militära attacker. Man kan inte vara så blåögd att man bortser från den möjligheten. Den är geopolitiskt fullt möjlig med en aggressivt nationalistisk stormakt utanför dörren. Vi talar om 10 års perspektiv, det är den tiden det tar att återställa försvaret om vi skulle börja nu.

      (Reply)

 14. Bra artikel. Kjell.
  Du har fått med det väsentligaste.
  Och jag tror att du kan vara på rätt spår när du skriver att kristna kan komma att klumpas ihop med muslimer i ändetidens förföljelser. Alla ‘extremister’, som inte vill acceptera människans egen gudomlighet i en bunt?

  Jag har också tänkt tanken. Att många skulle kunna hamna under den lösa rubriceringen ‘religiösa extremister’, bara på grund av sin övertygelse. En förskjutning kan så lätt göras, från att aga ‘terrorister’,till att jaga ‘extremister’. Tror nästan att den förskjutningen redan skett?
  (Var hamnar man då, om man säger att Jesus är enda vägen? Extremt och intolerant?)

  Det är bara en detalj, där jag tror du är inne på fel spår. Du skrievr:
  “Lägg nu märke till namnet B-Aal och jämför det med Allah. Jämför uttalet.”

  Uttalet är inte alls jämförbart (på arabiska). Ba’al inneåller ett gutturalt ‘ayin, emedan ‘Allah uttalas med ‘vanligt a’ initialt. Även om man vill, så finns inte parallellen där – språkligt.
  (Att man däremot ristar och skadar sig själv, är kanske ett bevis på ‘samma andas barn’.)

      (Reply)

 15. Ingela skrev: “Det är bara en detalj, där jag tror du är inne på fel spår.”

  Jag står korrigerad eftersom jag, till skillnad mot dej, saknar kunskaper i arabiska.

  Det jag tänkte på var inte det första a-et i Allah men det andra a-et vilket “låter” mycket likt a-kombinationen i B-Aal när jag hör det från minareterna här i nejden.

  När ord tas över från ett språk till ett annat händer det ibland att man ändrar ganska kraftigt i ordningsföljden av bokstäverna. Jämför t.ex. ordet “krokodil” på svenska, men “coccodrillo” på spanska. (Grekiska “κροκόδειλος – krokodeilos”, latin “crocodilus”)

  Det må vara som det vill. Att rista och piska sig blodig är i alla fall något som inte hör hemma i evangelisk tro. Men som tyvärr den synkretistiska RKK tillåter hos sina anhängare i vissa delar av världen.

  /Kjell

      (Reply)

 16. wildwest skrev: “Om någon kan tala om för mej ideologin bakom att just Sverige ska ta emot alla världens flyktingar så vore jag tacksam. Jag förstår den inte.”

  Här följer min subjektiva tolkning av “historien”.

  Jag tror att jag förstår lite av den bakomliggande ideologin. Och jag tror att du får söka den i historien. Den har nog sina rötter i “det svenska sociala undret” som länge var en slags mönsterbild för andra länder i Europa.

  Vidare får du söka grunderna i den nominella neutraliteten, och autonomin som Sverige hade. Lägg till det starka sociala patos som även stöddes av frikyrkorna.

  Till sist hade Sverige en praxis i invandrarpolitiken sedan långt tillbaka.

  Har du varit i Milano så har du sett att delar av det liknar vissa delar av Stockholm så att man knappast kan se var man är. Italiensk arkitektur, franska spåket för kultur. Till och med kungen var en “invandrare”. Valloner kom som fackmän. När jag var barn handlade det om italienare och spanjorer som invandrare.

  I början på sjuttitalet var finska ett mycket vanligt språk i Tensta och Husby. Det var den tiden då turkarna började strömma in, men även muslimer från östblocket.

  Kenyaner behövde inte ens visum för att besöka Sverige, och svenskar behövde inget visum för att besöka Kenya. Den skandinaviska unionen jämfördes ofta med den östafrikanska unionen. Afrikaner var väl sedda i Sverige.

  Men sedan gick det snett. Det började koka både här och där i världen. Idi Amin drev ut alla asiater. En del hamnade i Rinkeby. Det var inbördeskrig i Portugal. Etiopien och Somalien började brinna och flyktingar därifrån, ofta de rikare som hade råd att fly, blev snabbt vanligare och vanligare. Det dröjde inte länge innan afrikaner blev avsevärt mindre väl sedda.

  Men, som du skrev, Sverige hade sina ideal och fortfarande satt sossarna starkt i sadeln. Per capita tog Sverige in många fler flyktingar än de flesta andra länder. Man ville ju vara en moraliskt god förebild.

  Samtidigt ökade avkristningen. Ekonomin gick sämre. Valutan devalverades drastiskt till 30% av värdet i början på sjuttitalet. Samarbetet i Europa krävde mer engagement. Den förmenta “neutraliteten” blev mer och mer nominal. Det gick inte att driva landet som en ö utan förbindelser med resten av världen.

  EU och Schengen blev ett faktum. Kvoterad immigration till EU-länderna, men friare “migration” länderna emellan.

  Så, vad blir då sensmoralen av denna långa kommentar? Jo, att som man bäddar får man ligga. Och att så länge Sverige haltar på båda benen vad gäller samarbete och neutralitet kommer problemen att tilltaga.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kanske hörde ni David Camerons uttalande angående “machete-mordet” på en soldat i London?

  Man kan bli kräksjuk för mindre!

  Enligt Cameron: Den kände islamist som utförde dådet hade inget med Islam att göra utan skadade både United Kingdom och Islam. Framför allt muslimerna som är såååå nyttiga i United Kingdom.

  Min kommentar: Hur kan man tro att man kan lösa några problem om man inte erkänner dem!

  Några valda citat ur Al-Quran:

  5:17 eller 19 “otrogna är de som säga: Gud är förvisso Kristus, Marias son” – “In blasphemy indeed Are those that say That God is Christ The son of Mary.”

  9:30 “när de kristna säga: Kristus är Guds son; då tillägger Muhammed: Må Gud förgöra dem!” – “The Jews call ’Uzair a son Of God, and the Christians Call Christ the Son of God. That is a saying from their mouth; (In this) they but imitate What the Unbelievers of old Used to say. God’s curse Be on them: how they are deluded Away from the Truth!”

  8:12-13 “Jag är med eder: styrken alltså dem som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som är otrogna; halshuggen dem och huggen av dem fingrarna! Därför att de trotsade Gud och hans apostel.” – “Remember thy Lord inspired The angels (with the message): “I am with you: give Firmness to the Believers: I will instil terror Into the hearts of the Unbelievers: Smite ye above their necks And smite all their Finger-tips off them. This because they contended Against God and His Apostle: If any contend against God And His Apostle, God Is strict in punishment.”

  Den svenska texten är min översättning men jag tillfogar en officiell enelsk översättning av samma verser.

  Den islamist som hackade ihjäl soldaten handade helt i enlighet med instruktionerna i Al-Quran!

  Min kommentar: Hur kan man tro att man kan lösa några problem om man inte erkänner dem!

  /Kjell

  PS. Sedan måsta man komma ihåg att det finns en stor mängd muslimer som visserligen tror att det är en döds-synd att säga att Jesus är Gud, men som inte anser att man skall halshugga dessa “hädare” eller hacka av dem fingrarna.

  På samma sätt som du och jag inte heller anser att man skall stena dem som sysslar med utomäktenskaplig sex. Fast vi fortfarande anser att detta är synd.

  Till sist vill jag dock påpeka att det är fel att jämföra Al-Quran med Gamla Testamentet, för den skrevs hundratals år efter Nya Testamentet!

  Kolla även denna: Anjem Choudary refuses to ‘abhor’ Woolwich attack Och se där Islams inre kärna!

      (Reply)

 18. wildwest skrev: “boken Dom över Sverige, jag är emot att man nonchalerar den. Jag tror inte dess profetior uppfyllts än. De sköts upp av de kristnas böner”

  Jo, jag har hört den förklaringen och jag kan inte uttala mej om saken eftersom jag varken har läst boken eller var med i sammanhanget.

  MEN!!!

  I Femte Mosebok, kapitel 18 står det: 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

  OCH!!!

  I Första Tessalonikerbrevets femte kapitel: 16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.

  SÅ!!!

  Om profetian innehåller det konditionella uttalandet att de troendes bönegemenskap skall avvända faran, kan den väl betraktas som “sann”.

  Om inte, så gäller det faktum att det inte inträffade som “prövning”.

  Samma invändningar kan göras beträffande David Wilkersons “profetior”.

  Delvis insiktsfulla framtidsförväntningar är inte samma sak som “profetior”.

  Till sist angående “Dom över Sverige” tror jag inte att en militär konflikt är sannolik. Däremot att Sveriges velande med EU och NATO kan leda till att man väljer ett mer eller mindre frivilligt samarbete med en nyuppstånden COMECON.

  Den som lever får se.

  /Kjell

  PS. Jag finner inga bibeltexter som anger att det kommer att bli specifika domar över olika nationer innan Jesu återkomst.

  Och för dem som tror att det kommer en specifik dom över Sverige har jag frågan om det även kommer en specifik dom över Finland, Norge och Danmark, ja till och med över Kenya? Eller är det bara de främsta och mest utvalda nationalstaterna som har den äran?

      (Reply)

 19. Kjell,

  Fast just exemplet Nineve från Jona bok måste väl ändå vara ett tydligt exempel där profetian “inte slog in”? Dessutom hörde inte Nineve till Israel.

      (Reply)

 20. Ludvig,

  Jag förstår vad du menar men känner mej inte lika säker på slutsatsen.

  Jona bok slår rekord vad gäller kortfattad skildring.

  Jona fick uppdraget: “Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig.”

  Sedan ser det ut som om budskapet begränsar sig till några få ord: “Om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt.”

  Men det står ju faktiskt att Jona “predikade och sade”.

  Vidare kan man ju fundera på vad vitsen var med detta budskap om det hade varit absolut. Och Jona misstänkte från början att hotet inte skulle utföras.

  Finns det samma ingredienser i boken “Dom över Sverige”?

  Annars undrar jag om analogin verkligen håller.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Ludvig,

  Jag hittade en sida på internet med utdrag från Birger Claessons bok.

  Bland annat finns följande uttalande med:

  Jag har aldrig läst Anton Johanssons bok, men en person läste den för mig under en bilresa i Småland. Anton Johansson säger i sin bok, att vi skall komma i krig 1953. Jag tror, att han hade en verklig uppenbarelse från Gud, och jag är övertygad om, att det är sant vad han säger i sin skrift. Men jag känner Gud och vet att han är nådig och barmhärtig. Jag är fullkomligt övertygad, att om Guds folk förstår sin sak, och går in i förbön för vår konung och hela vår överhet, vårt land och folk, då skall Gud uppskjuta denna katastrof och ställa den på framtiden. Då kanhända att det som skulle ha skett 1953 kommer senare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det.

  Därmed kan man kanske validera analogin med Nineve.

  Var och en må själv pröva och behålla “det goda”.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Det är väl Sven Reichmann som myntat uttrycket “den yttersta tiden blir en lurig tid”. Ungefär så tror jag han har uttryckt det.

  Det kommer nog också bli så på många sätt och på flera plan. Inte minst i det som är grundläggande lärofrågor i vår kristna tro. Alltså inte bara i mer svårtolkade frågor om den yttersta tidens händelser, utan även i det som varit helt grundläggande för kristenheten genom två tusen år kommer bli attackerat med angrepp som bara har syftet att skapa förvirring och splittring. Angreppen på tron och bekännelsen av Jesus är nu ett sådant område.

  Hur man från helt skilda håll gör gemensam sak i att tala vackert om hur fantastisk Jesus är, ett enastående föredöme, ja, till och med gudomlig och Guds sändebud; men bara med undantaget att han inte kan sägas vara Gud. Budskapet blir att man kan tillskriva Jesus vad som helst; bara man inte säger att han är Gud. Och när detta trummas in från vitt skilda håll blir effekten tillslut att det blir en “lurig tid” där man om man inte är andligt vaken dras med i tron på det som är en annan “jesus” än Bibelns Jesus – Han som Är vår Herre och Gud.

  Här kan ingen av oss förlita oss ens på vårt eget förstånd och tänka att såna villoläror kommer jag aldrig gå på. Nej, vi behöver alla Guds stora NÅD för att i den tid vi går tillmötes ska kunna leva i andlig vaksamhet och inte bli förledda. Löftet vi har är ju att Jesus ska vara med oss alla dagar intill tidens slut, det vill säga även i “den luriga tiden”.

  Berndt Isaksson

      (Reply)

 23. Till dej som har skadats av dem som vill förbjuda bön till Herren Jesus Kristus, och kanske till och med tvivlar i din stängda bönekammare, vill jag ge följande bibelcitat utan motivering just nu.

  Jag återkommer med motivering när jag får tid.

  /Kjell

  Joh. 14:5 Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.” 8 Filippus sade: “Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” 9 Jesus svarade: “Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.
  12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. 15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”
  22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

  Apg. 2:36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

  Rom. 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!”

  (Gal. 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. 6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!”)

  Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

  Rom. 10:5 Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. 6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

  1 Kor. 12:4 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

      (Reply)

 24. Jag vill rekommendera en artikel som Berndt länkar till.

  Artikeln är skriven av en person som heter Tage Bergman och heter Vilddjuret och hans rike

  Det är den första logiskt sammanhängande beskrivning jag någonsin har läst angående alla profetior om riken och horn och vilddjur och huvuden och så vidare.

  Ja till och med en mycket plausibel tolkning av det magiska talet “666”

  Tage Bergman kommenterar:

  Bokstäverna som översätts till 666 skrivs på grekiska som bilden ovan visar. Notera att det är bokstäver och inte siffror. De tre bokstäverna har ett nummervärde av 666.

  Tänk om det är en avbildning av arabisk text istället. Då blir innebörden en helt annan. Två korsade svärd och texten “I Allahs namn”.

  Artikeln passar bra tillsammans med denna bloggpost som jag skrev för ett och ett halvt år sedan.

  Artikeln skulle även passa bra i samband med min bloggpost Vedermöda(n)

  Den som ser IS framfart kan knappast längre tvivla på var vi befinner oss i historien.

  Upp. 22:17-21

  Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om dessa ting i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger: Kom. Och den som hör det, han säger: Kom! Och den som törstar skall komma, och den som vill får ta av livets vatten för intet, som gåva.

  För jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor, som är skrivna i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, så skall Gud ta bort hans del från livets bok och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok.

  Han som vittnar detta säger: Ja, jag kommer med hast.

  Amen. Ja, kom, Herre Jesus!

  Och jag instämmer: Herre Jesus Kristus kom med hast. Hur länge ännu måste vi vänta?

  /Kjell

      (Reply)

 25. Även om det vid första påseende kan se likt ut, så måste man både vrida och spegelvända på den mellersta symbolen för att det ska stå ‘Allah’. Det streck som ligger horisontellt ovanför, är ju inte del av den grekiska bokstaven, och man kan ju fundera över om det strecket tillhör den ursprungliga texten? Utan det strecket får man det inte till ‘Allah’ alls.

  När det gäller tecknet längst till höger, så får man ha mycket god vilja för att få det till det arabiska ‘bism’. ‘Prickarna’ sitter fel, och är heller inte del av den grekiska bokstaven ‘stigma’. Om det nu ska vara en återgivelse av den arabiska texten, så borde väl prickarna sitta på rätt ställe? Och framför allt, så skulle det väl inte vara snedvridet och spegelvänt?

  Så jag är ganska osäker/tveksam till denna teori. Men scenariot ‘islamisk antikrist’ är väl inte helt omöjligt.

  Jag tror mer, liksom Jacob Prasch menar, att antikrist kommer att vara nån som (liksom Herodes var) är ‘allt för alla’ – en jude för judarna, en arab för araberna, och en romare för romarna [europé för européerna] .
  Detta stämmer också in på vad New Age säger om sin kommande ‘Kristus’ – att han ska ‘uppfylla alla religioners messiasförväntningar’.

  Ja, ja, som det står ‘många ska forska, och kunskapen ska växa till’.
  Det kommer att visa sig med tiden.

      (Reply)

 26. Ingela skrev: “Även om det vid första påseende kan se likt ut, så måste man både vrida och spegelvända på den mellersta symbolen för att det ska stå ‘Allah’.”

  Håller helt med dej, men det finns ett men!

  Tänk om någon svensk, som bara kan svenska, skulle se följande bild:

  Hur tror du att denne skulle läsa “bokstäverna”. (Jag gissar: ALLAH)

  För dej har de arabiska krumelurerna fått mening eftersom du kan läsa dem.

  För mej är de inget annat än krumelurer. Jag kan verkligen inte hitta varken början eller slut. Varken upp eller ner. Varken rätt eller spegelvänt.

  Och är inte arabiskans skrift spegelvänd för oss?

  /Kjell

      (Reply)

 27. Ingela,

  Ungefär så skriker man som slaktade åsnor här i stora högtalare många gånger om dagen och den tid då kristna sover…

  “Halla huuu ackkkkkubarrrrrrrrrrrr!”

  /Kjell

      (Reply)

 28. Ja, det finns nog lika stor bredd mellan skönlåt och annan låt där, som det kan göra i kyrkliga sammanhang… (Vi har väl också vår beskärda del av ‘åsneskrin’, gnäggande, skällande och hysteriskt skratt…)

  Sådana där utrop kan – rent musikaliskt – låta alldeles förskräckligt, eller fantastiskt vackert.
  De som är riktigt duktiga – och tonsäkra – kan åstadkomma de mest melankoliskt sköna toner.
  Sedan finns det ju också, som du beskrivit, motsatsen till det.

  Jag har inte nödvändigtvis problem med HUR det låter (det är väl mer en fråga om NÄR och VAR det låter).
  Det stora problemet är ju VAD som ropas ut.
  I lite längre böneutrop brukar man inkludera en deklaration om att ‘Gud har ingen son’.
  Och det kan ju kännas ganska ‘designat’ antikristet…

  Men det här var ett sidospår.

      (Reply)

 29. Ingela skrev: “Jag har inte nödvändigtvis problem med HUR det låter (det är väl mer en fråga om NÄR och VAR det låter). Det stora problemet är ju VAD som ropas ut.”

  För oss som bor där detta sker handlar det, precis som du säger om VAD som ropas ut. Men även om VILKA som ropar.

  Vi ser en stark ökning och en tydlig förskjutning från fredsam förtoning mot en allt aggressivare islamistisk förtoning.

  Skillnaden mellan nu och 10 år tillbaka är mycket stor.

  Även här kokar man grodor “sakta”, dock i ökande takt.

  Vidare är det samma sak överallt att även en ringa antydling att denna religion kanske har sina brister, lockar ut oproportionerliga protester och våld.

  Medan allt som är heligt för kristna får skändas hur mycket som helst och Guds egendomfolk förföljs utan den sekulära världens protester, ja till och med inför ögonen på tigande så kallade kristna församlingar.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Det ser ut som ett omskakat, halvt alfabet, som står och väntar på sin andra hälft.

      (Reply)

 31. Hej Kjell,
  “Christianism” är ett nytt begrepp för mig o min man. Men jag tycker att detta är mycket intressant och har börjat fundera över olika slags terror som jag sett inom de kristna församlingarna. Om än inte med fysisk dödlig utgång. Det finns så många “Knutby-light” för att försöka beskriva vad jag börjat tänka på. Att alla maktfaktorer och overklighetsfaktorer finns utan att det lett till fysiskt dödande.Det kan leda till andligt, mentalt, socialt, ekonomiskt, integritetsdödande osv.

      (Reply)

 32. Ulrika skrev: “‘Christianism’ är ett nytt begrepp för mig o min man.”

  Det är mera för att provocera till eftertanke som jag skriver om “Christianism”.

  Många moderata muslimer tycker inte att de har något att göra med islamisterna. Lika lite som bibliskt kristustrogna tycker att de har något att göra med Jim Jones eller David Koresh och deras döds-sekter.

  Problemet är dock att när islamisterna slår till så tiger de moderata om vilka dessa extremister är.

  Det som sker nu får västvärlden att tro att det finns rumsren islam och islamism. Det är inte så, för koran-trogen islam har som mål att erövra världen. Muslimer tror att deras krigiska religion kommer att bringa fred.

  Låt oss inte göra löje av detta för det handlar om paradigma här.

  Vi kan alla bli slavar till våra självklarheter.

  /Kjell

  PS. Har ni läst bloggposten eller bara rubriken och kommentarerna?

      (Reply)

 33. Kjell,

  Du frågar:”PS. Har ni läst bloggposten eller bara rubriken och kommentarerna?”

  Jag har läst posten och en del av kommentarerna. Sedan frågade jag min man om han hört begreppet. Sedan började jag fundera över gemensamma maktstrukturer mellan de olika -ismerna. Hur man exempelvis söker “syndaoffer” och tror sig ha fått makt att peka ut och förfölja dessa.

      (Reply)

 34. Ulrika,

  Jag ser att jag kanske har missat att understryka en viktig poäng vad gäller islam och islamism.

  En kristen som är bibeltrogen blir inte en “christianist” för det kan man inte vara om man lever bibeltroget.

  MEN!!!

  En muslim som är korantrogen blir just en islamist för det måste man vara om man vill leva korantroget.

  Västvärlden tror ju att det är islamisterna som inte är korantrogna, men detta är en missuppfattning. Det är de moderata muslimerna som är sekulariserade och liberalteologiska sett ur koranens synvinkel.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Jag vill tillfoga en kommentar som signaturen Jan-Åke skrev 2014-09-14 23:07:58

  Jan-Åke hänvisar även till Eskatologi Nu


  Vi kristna har Jesus som frälsare, rättesnöre och förebild för hur vårt leverne skall vara.

  Levde hela världen som Jesus ville så skulle det bli fred/frid på jorden.

  Stora ledare runt jorden “ropar ut” att Islam är en fridens religion. Detta för man vill gjuta olja på halshuggningarnas vågor.

  Det stora problemet är att de koranen-trogna muslimerna har Muhammed som förebild (precis som vi har Jesus). Vi i västerlandet får vara tacksamma för de muslimer som INTE vill följa koranen och vara Muhammed trogen.

  Vem var då Muhammed?

  Han var en klockren pedofil. Han hade sex med en nioåring.

  OM INTE, varför har då länder som har infört sharialagar tillåtit 50 åriga män gifta sig med könsmogna nioåringar?

  Mohammed var en massmördare, som halshögg mellan 600-900 judar kring 622eKr.

  OM INTE, varför följer då massavrättningar av kristna i Afganistan, Irak, delar av Afrika. De både halshuggs och korsfästs i Allahs namn.

  OM INTE, varför tar då inte muslimerna avstånd från sin eget rättesnöre-koranen.

  Koranen 47:4
  När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.

  Koranen 5:37
  Deras lön, som bekämpa Gud [Allah] och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

  Koranen 2:187
  ”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

  Vi kristna MÅSTE lära oss att vår Helige Gud är INTE samma Gud som muslimernas och Muhammeds gud.

  Vi kristna MÅSTE lära oss att inte gå i den fällan att Islam är en fridens religion.

  Vi kristna MÅSTE lära oss att älska muslimerna men HATA dess onda lära.

  Men det finns EN som inte vill att denna sanning skall bli en officiell sanning.

  rekommenderad YouTube av Jan-Åke

  Den bästa källan till Islams synsätt är deras egna skrifter (Koranen, Haditerna m.m.)


  Skriven av signaturen Jan-Åke i public domain.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *