Grundtextens nytta

Jag skall ge några exempel på hur grundtexten kan vara till hjälp.

Det finns en mycket trevlig och lättläst “översättning” av Nya Testamentet gjord av den Lutherske prästen Bo Giertz.

Han har formulerat ett antal saker på ett mycket tydligt sätt. Men han har även lagt till, och ändrat här och där för att understödja sin egen teologi.

Jag skall visa på två exempel där den lutherska dopläran har smugglats in:

Det första exemplet finns i 1 Kor. 14:16

Enligt Bo Giertz: “Ty om det bara är min ande som prisar Gud, hur skall då någon som sitter på deras plats som ännu inte är döpta, kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han vet ju inte vad du säger.”

Och vi jämför med:

1917: “Eljest, om du lovar Gud med anden, huru skola de som sitta på de olärdas plats då kunna säga sitt »amen» till din tacksägelse? De förstå ju icke vad du säger.”

SFB: “Men om du tackar Gud i anden, hur skall då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger.”

TR: “επει εαν ευλογησης τω πνευματι ο αναπληρων τον τοπον του ιδιωτου πως ερει το αμην επι τη ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις ουκ οιδεν”

Lägg märke till att ordet “βαπτιζω” (dop/döpa) inte finns med i grundtexten. I stället talas det i grundtexten om “ιδιωτου” som betyder okunnig eller olärd (obildad).

Det andra exemplet finns med i samma stycke, 1 Kor. 14:23-24:

Enligt Bo Gierts: “Om nu hela församlingen komme samman till gudstjänst och alla talade med tungor, och några komme dit som ännu icke är döpta, eller som tillhör de otrogna, skulle de då inte säga att ni var från vettet? Men om alla profeterade, och någon otrogen kom in eller någon som inte är döpt ännu, då skulle han känna sig överbevisad och dömd av alla.”

Och vi jämför med:

1917: “Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte, och alla där talade tungomål, och så några som vore olärda komme ditin, eller några som icke trodde, skulle då icke dessa säga att I voren ifrån edra sinnen? Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad.”

SFB: “Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.”

TR: “εαν ουν συνελθη η εκκλησια ολη επι το αυτο και παντες γλωσσαις λαλωσιν εισελθωσιν δε ιδιωται η απιστοι ουκ ερουσιν οτι μαινεσθε εαν δε παντες προφητευωσιν εισελθη δε τις απιστος η ιδιωτης ελεγχεται υπο παντων ανακρινεται υπο παντων”

Som jämförelse:

Ordet “ιδιωτης” används på flera ställen i Bibeln. Jag ger följande citat som exempel.

Apg 4:13 ur SFB: “När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus.”

Enligt Bo Giertz: “När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, blev de häpna, eftersom de hade klart för sig att de var olärda män ur folket. Men de visste att de hade varit tillsammans med Jesus,”

Det är således inte så att Bo Giertz hade misuppfattat betydelsen av ordet “ιδιωτης”.

2 Kor. 11:6 ur SFB “Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.”

Enligt Bo Giertz: “Även om jag är obevandrad i talekonsten, så är jag inte obevandrad när det behövs insikt. Tvärtom: vi har alltid gett er klart besked i allt.”

Som sagt, Bo Giertz vet vad ordet betyder och var och en kan se att det inte stämmer att byta ut det mot ordet “döpt”.

Låt mej sedan, som avslutning, visa på en text där Bo Giertz har gjort en bättre översättning än 1917 och SFB. Det handlar om det lilla ordet “och”. Galaterbrevet 6:15-16

Enligt Bo Giertz: “Omskärelse eller inte, det betyder ingenting, utan bara detta om jag är en ny skapelse. Över alla dem som lever efter den grundsatsen må frid och barmhärtighet komma, över dem och över Guds Israel.”

1917: “Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.”

SFB: “Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.”

TR: “εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτομη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις 16 και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου”

Jag tar även med KJV här: “For in Christ Jesus neither circumcision has any strength, nor uncircumcision, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God.”

Och Reformationsbibeln: “Ty i Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förhud utan en ny skapelse. Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och över Guds Israel.”

Varför är detta viktigt? Jo, för det finns något som heter “ersättningslära”. Den grundades av Katolska Kyrkan redan mycket tidigt och den ligger till grund för stora delar (kanske all) antisemitism och våld mot judar.

Enligt den läran skippade Gud projektet Israel och bytte ut det mot projektet Kyrkan.

Enligt den läran gäller löftena i profetiorna nu Kyrkan, och inte Israel. Israel har emellertid fått behålla förbannelserna.

Ersättninsläran är en av de mest djävulska läror som någonsin har introducerats och den påverkar fortfarande tanken hos många som kallar sig kristna.

Därför är just Gal. 6:16 förödande i 1917 och SFB’s översättning!

Jag hoppas att ovanstående exempel ger en god bild av hur grundtexten kan vara till nytta.

Med en penna kan man mycket lätt lägga till en liten fotnot på de platser där en översättning är tvivelaktig eller rent missledande.

Sedan kan man lungt njuta av det som är bra översatt i alla nämnda versioner.

/Kjell

Views: 54

11 thoughts on “Grundtextens nytta”

 1. Het otroligt Kjell vad ett litet ord kan förändra ett inne håll……ordet “ock”

  Vilken bibel ska jag låsa in i mitt kassaskåp?
  Undra om det finns någon frälst bibelöversättare?
  Undrar ibland om en del bibelöversättare, vet ordets rätta betydelse….innan dom skriver om det.
  För mig har det blivit en ögonöppnare, ang olika översättningar, nu kan man inte längre vara trygg med att läsa bibeln, utan att fundera vad bibelsmugglarna har smugglat in i skriften.
  Snart har dom förvrängt skriften, om 1oo år har många “ock” smugits in.
  När man går till kyrkan på gudstjänst, måste man fråga pastorn vilken bibel han predikar ur. Snart får han ta med sig orginal stentavlorna med sig…..det gäller att ha en pastor med muskler som orkar böra dom.

  B-O

      (Reply)

 2. Kjell
  Jag borde skämmas, när det gäller “ersättningsteologin” så blev det fenomenet mig upplyst först när jag började med bloggläsandet. Då har jag varit pingstvän över 50 år.
  Har RKK den läran till 100%,,,,eller vilken procentsats bedömer du det till.
  OM,OM det är så. Är det något som pingstvännerna börjar att ta till sig också?
  Varför har jag inte uppmärksammat det under åren? Om det är så, hur kan vi över huvud taget ha dialog med RKK, och ha tom ordförande platsen i SKR.
  Var det det lilla ordet ock, som blev till ett “orm ock”
  Efter som jag ofta hamnar i en situation som en “tråd dödare” Jag gör det inte medvetet, det blir så många andra funderingar som väcks inom mig. Tex Amos yung tråden på annan blogg, blev det totalt stopp och plupp och dump. Jag är väl en oborstad blogg vilde med rest skador från new age tiden. Du kan kanske svara mig på annan tråd, så jag inte förstör trådens syfte.
  B-O

      (Reply)

 3. Bengt-Olof lindskog skrev: “nu kan man inte längre vara trygg med att läsa bibeln, utan att fundera vad bibelsmugglarna har smugglat in i skriften”

  Kanske tycker du att mitt svar är konstigt. Men jag tror faktiskt att det är sant, det som står, nämligen: “Den sökande finner”. (Matt. 7:7)

  Jag tror att du tryggt kan läsa nästan vilken översättning som helst. Men undvik gärna Jehovas Vittnens korrumperade översättning.

  Bibeln måste läsas “integralt” och varje gång man läser, ärligt sökande, ledd av Den Helige Ande, ökar “ljuset”.

  Och i det “ljuset” blir mer och mer synligt. Sedan beror det på hur djupt man är “kallad” att dyka i sökandet.

  Glöm inte heller att frälsningen är av nåd och bara nåd. Den handlar varken om skriftlärdhet eller fariseism.

  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

  Så summan blir denna:

  Läs den Bibel du använder. Läs den om, och om, igen. Tills du “kan” den nästan utantill.

  Och efter det är det otroligt nyttigt att börja läsa en annan översättning.

  Många gånger kommer man då att förvånas över vissa texter. Va! Står det så?

  Och när man kollar sin “gamla” översättning ser man skillnaden.

  Då! Och inte förr! Finns det anledning att konsultera grundtexten.

  Glöm inte att det bara är nåd, och ingen prestation.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Bengt-Olof lindskog skrev:

  Jag borde skämmas, när det gäller “ersättningsteologin” så blev det fenomenet mig upplyst först när jag började med bloggläsandet. Då har jag varit pingstvän över 50 år.
  Har RKK den läran till 100%,,,,eller vilken procentsats bedömer du det till.
  OM,OM det är så. Är det något som pingstvännerna börjar att ta till sig också?

  Nej, det är inget som pingstvänner har tagit till sig. Det fanns med från första början.

  I pingst, det vet du, handlade alla profetior i första hand om dej personligen, i andra hand om din församling, i tredje hand om Sverige, och kanske även i ringa grad om Guds Irsael.

  Pingst växte upp i cemeterad ersättningsteologi. Och de häftigare rörelserna, Maranata och Livets Ord, ändrade inget på detta.

  Inte förrän broder Sven Reichmann började presentera perspektivet utifrån Guds Israel började vi förstå hur otroligt galet vi hade tänkt i alla år.

  Läs gärna Svens böcker: “Från Nimrod till Antikrist”, och “Judarna”.

  Men!!! I Livets Ord blev Sven bannlyst, så LO’s medlemmar fick inte med denna sunda korrektion av gamla lögner. Och därför uppstod det en osund gro-grund för “judaism” bland dem som hade förblindats av LO’s lögner.

  Jag skall inte nämna namn på vare sig personer eller organisationer, men kolla vilka ledande figurer i LO som numera har blivit judaismens gårdfaruhandlare.

  RKK har nominalt avsagt sig ersättningsläran, men i praktiken finns den kvar. Det var ju den som ledde till de blodiga “korstågen” och även läran om “amillenialism”.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjel

  Jag blir överrumplad av svaret.
  Alltså Vi pingstvänner har anmanat ersättnings teologin under Lewi Petrus period
  Kan du svara Ja eller Nej

  RKK har den synen Ja eller Nej

  Hur har det synsättet visar sig i förkunnelsen?

  Hur har har det konkret visat sig hos oss pingstvänner, våra attityder till det judiska
  folket.
  Men kjell inte är det väl så här idag, man predikar ju för faran med ersättningsteorin i olika sammanhang, menar du att grundsynen är att det är ersättningsteorin som gäller?
  Om jag skulle skriva till ledningen i pingst, vad tror du dom skulle svara. menar du att det är en dold agenda? att dom ljuger om detta?
  PINGSTRÖRELSEN =ERSÄTTNINGSTEOLOGIN sant eller falskt

  B-O

      (Reply)

 6. Bengt-Olof lindskog skrev: “Vi pingstvänner har anmanat ersättnings teologin under Lewi Petrus period? Kan du svara Ja eller Nej?”

  Man brukade ju kalla LP för “Pingst-påven”. Och kanske vi, i våra dagar, bör fundera på i vilken grad vi helgonförklarar denne man.

  I vad mån en analys av LP’s läror är till nytta kan jag inte bedöma. Men inte är det värst svårt att ta fram saker som inte stämmer med Skriften. Han skulle bli ganska hårt anfallen i vissa bloggar idag.

  Ersättningsläran fanns med i “arvet” så att säga och du måste ju själv ha erfarit det jag skrev i min förra kommentar: “I pingst handlade alla profetior i första hand om dej personligen, i andra hand om din församling, i tredje hand om Sverige, och kanske även i ringa grad om Guds Irsael.”

  Vidare skrev du: “Men kjell inte är det väl så här idag, man predikar ju för faran med ersättningsteorin i olika sammanhang, menar du att grundsynen är att det är ersättningsteorin som gäller?”

  Det handlar inte om en officiell lära men mer om ett tänkesätt. Och, ja, jag tror att det finns en hel del ersättiningsteologiskt tänkande kvar. Mer hos den ene än hos den andre.

  Det är inte lätt att bli kvitt invanda tankebanor.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell
  Jag är överrumplad, nu åker vi från vårat sommarställe i Norrland tillbaka till Södermanland. Har mycket att fundera och be över. Du har skakat om mig igen.

  Har ibland funderat över att det har funnits en negativ känsla till Judiska folket……har undrat varför….varför jag har känt så?
  Är det något arv från Pingströrelsen, föräldrarna……har inte något minne att mina föräldrar har påverkat mig i någon riktning. Kanske tystnaden har påverkat mig i en negativ liten känsla. Gud förlåt mig……Förlåt mig Guds egendoms folk för min tidigare känsla. Kjell jag har börjat få upp ögonen, för det judiska folket, och det tack vare Sven R, och framför allt Guds ord.
  Jag har ändrat “ocket” i min bibel.

  B-O

      (Reply)

 8. Kjell
  Ett av det starkaste och ögon öppnande budskap, jag någonsin hört av Sven Reichmann.

  Har lyssnat på det säkert fem gånger, och varje gång blivit omskakad. Har nu återigen lyssnat på detta budskap och blir omskakad, arg,förtvivlad, Vad har vi gjort?

  Har Martin och hans anhängare gått ut officiellt och bett Judiska folket om förlåtelse.
  Har vi pingstvänner bett Judiska folket om förlåtelse.
  Jag skäms Kjell, att jag inte har varit medveten om det tidigare.
  DETTA ÄR EN ARVS SYND SOM VAR OCH EN MÅSTE BE OM FÖRLÅTELSE FÖR EN BLODSKULD.

  Kjell nu sätter jag mig i bilen, med en bön…förlåt mig judiska folket.

  mvh B-O

      (Reply)

 9. I sammanhanget vill jag även rekommendera Lennart Jaretegs nyaste artikel På deras frukt skall ni känna igen dem….

  I artikeln finns en länk till den bok Lennart refererar till. Boken är skriven på engelska, men om du förstår engelska så ladda hem boken.

  Filen heter bara “peter” du måste lägga till “pdf” för att kunna öppna den.

  Alltså från “peter” till “peter.pdf”.

  Jag lovar att om du börjar läsa den kommer du inte att kunna sluta innan du har läst ut den.

  The Church has a long record of anti-Semitism. Popes in the Borgia era created a ghetto for the Jews, required them to wear distinctive yellow hats whenever they ventured out, and even forced them to pay for the wall surrounding the ghetto. The Holy Fathers could be more vicious toward those among its own who opt posed the power of the church. Innocent III murdered far more Christians in one afternoon – 12,000- than any Roman emperor did in his entire reign. Popes reintroduced torture into the judicial system. And more recently, within the last century, popes have called religious freedom madness, free elections godless, and a free press tantamount to atheism.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *