Åren går

Det är nu drygt 4 år sedan jag upptäckte bloggarna. Då, för 4 år sedan googlade jag på något och fick en länk till Aletheia. Det fanns en hel del intressanta saker att läsa, men även kommentarer som, i min optik, verkligen inte dugde.

Jag började själv kommentera.

I början tog jag alla andra kommentatorer seriöst, men efter ett tag blev det tydligt att det fanns både seriösa och andra.

En del hade en starkt fixerad agenda och någon form av dialog var inte att tänka på.

Efter en tid blev jag inbjuden att bidra med en “gästblogg”. Det blev Makten och nåden med afrikanskt perspektiv.

(Inom parentes sitter vi just nu i osäkerheten om hur det nuvarande valet kommer att funka.)

Nåväl. Efter denna gästblogg följde flera och till slut en inbjudan att bli del av Aletheias team.

Jag tackade ja för jag trodde fortfarande att bloggposter kunde vara till nytta.

Idag tror jag fortfarande att bloggposter kan vara till nytta. Men i mycket begränsad grad.

De flesta deltagare i bloggarna har fastlåsta positioner. Och man ser, år in, år ut, samma personer som krigar med varandra om samma saker.

Ingen vill lyssna på den andre och alla har sin egen mening om vad den andre säger. (Det är nämligen praxis att man själv inte vet vad man säger. Andra måste fördöma det för att det skall valideras.)

En del profana, skymfande “bloggtroll”, och en del härskare, har försvunnit ut i kulisserna. Andra finns fortfarande kvar.

Visst finns det även seriösa kommentatorer som kommer med visdomsord, men dessa är i minoritet. Resten kör med sina egna käpphästar.

Det enda man är ense om är att världen indelas i “rättfärdiga och orättfärdiga”. Och givetvis hör man till den grupp som har kriterierna.

Helt visst har besöksfrekvensen till bloggarna minskat sedan 2008.

Men det finns kvar ett kärngäng som med oförmiskad kraft vill övertyga sina meningsmotståndare att de har rätt och motståndarna fel.

En person anser att det allra viktigaste är att övertyga andra om att Jesus inte är Gud. Att Jesus inte fanns som person innan skapelsen och inte ÄR densamme igår, idag och alla övriga dagar utan började vara densamme först efter uppståndelsen.

Ett antal personer anser att det är viktigt att vi övar oss i ett traditionellt firande av lövhyddohögtiden så att vi kan få vara med när Jesus kommer för att regera som kung i Jerusalem.

En annan person fortsätter att med kilometerlånga kommentarer plädera för att alla som tror på Jesu ord att “lagen inte skall förgå innan himmel och jord förgås” därmed faller ur nåden. (Personen i fråga har inga öron. Bara mun och tangentbord.)

Några menar att Bibeln är mindervärdig jämfört med “andliga upplevelser”.

Andra pläderar för att det är en uppgift för professionella att i demokratisk anda, makthavarna emellan, pröva om förkunnelse är rätt eller fel. Det spottas åt så kallade “väktare” som bara är gnälliga amatörer.

Sedan har vi ändtidsgänget.

Den ene vandrar runt i sin hembygd och besvärjer onda andar.

Den andre prövar allt och bokför det dåliga.

Den tredje har som hobby att utpeka antikrister.

Den fjärde tror att Andens vapenrustning består av andliga manifestationer.

Någon förkovrar sig i kunskapen om ockulta praktiker och tolkar världs-skedet i detta “ljus”.

Vidare någon isolerar sig allt mer.

Andra hittar “tecken” snart sagt överallt.

Och mitt i denna luriga röra tycks mej intresset för Guds Ord ligga på en otroligt låg prioritet.

Kan möjligen budskapet i psalm 1 handla om just den “vaksamhet” och den beredskap vi behöver?

Läs psalm 1 och tolka “Herrens undervisning” (eller Herrens lag som det står i 1917) som att handla om Hela Bibelns Budskap och Andens ledning i vår stilla tid i vår bönevrå.

Vaksamhets-metoder kommer inte att hålla när den stora förvillelsen introduceras.

Och karusellen fortsätter. Cyberkriget är oändligt. Somliga skriver och läser på bloggarna i nattens småtimmar. För visst är det viktigt att korrigera alla dessa andra som tänker fel och påstår saker som inte stämmer?

Man kan ju inte acceptera att “någon” skriver “något” som inte stämmer precis med hur man skulle formulera det själv. Då hellre lite förlorad sömn så att man får göra sin röst hörd.

Men nog är det något som har blivit fel när det inte räcker att bara konstatera att man har olika synpunkter och att man anser att den andre har fel?

Nog är det något som är fel när man har fastnat i en slags “kallelse” att tvångsmässigt publicera kilometerlånga kommentarer som man hoppas att den andre skall böja sig för så att man får sista ordet?

Har bloggarna med kommentarfunktion en framtid?

Jag tror inte det. Däremot tror jag att bloggar utan kommentarfunktion har det. Ett exempel på en sådan blogg är Lennart Jaretegs Bibelfokus.

Fördelen med en blogg utan kommentarfunktion är att den aldrig kan domineras av så kallade bloggtroll. Och aldrig ryckas ur led av tyckare med egensinniga tolkningar.

Men tills vidare välkomnar jag både seriösa kommentatorer och “bloggtroll”.

Tyck till!

/Kjell

Views: 42

61 thoughts on “Åren går”

 1. OMODERERAT

  Jaretegs envägs-sajt innehåller mycket av värde, en av de bästa i landet. Men Jaretegs sajt är kanske inte vad man menar med blogg, den är mer en traditionell “innehålls-sajt”.

  Bloggar däremot är mer inriktat på mer spontana skrivelser för något som dyker upp i sinnet. Och som kan ha som målsättning att skapa (kommentar-)debatt.

  Olika sajter har alltså lite olika inriktning. Men en ren “innehålls-sajt” med grundligt utarbetade artiklar får snabbt i problem om den tillåter kommentarer, eftersom kommentarer tar för myckt tid och fokus från research och tidsödande arbete med att skriva artikelinnehåll. Jaretegs sajt har därför en något annan framtoning än blogg-sajter. (han använder också för sin sajt ett så kallat CMS, som är en förkortning av Content Management System, dvs Innehålls-Hanterings-System).

  Det är en svår balansgång att få till stånd endast “bra diskussioner” i kommentarfälten. Det finns så huvudlösa “troll” som enbart fördärvar. Och sådana som kunde bidragit med mer seriösa inlägg drar sig från att synas i sådana sammanhang.

  Men med rubriken på detta inlägg tänkte jag på en tredje typ av sajt. De traditionella renodlade diskussionsforumen. Placerar man Innehållssajter – Bloggar och Forum på en glidande skala mellan renodlat Innehåll och Kommentarer hamnar de i just den ordningen, dvs :
  Innehållssajt – Bloggar – Forum

  Ett exempel på historiens första och även mest kända renodlade diskussionsforum hittar man i Jobs bok. Just det, Bibelns Job. I de flesta Biblar är avsnitten rubricerade på sådant sätt att delar upp texten som inlägg i ett nutida diskussionsforum. Enda skillnaden är att det verkar finnas en redaktöre som sammanställt “inläggen” och ibland gör små kommentarer mellan dem, för att sedan låta respektiva diskussionsdeltagare tala för sig.

  Några iakttagelser om den äldsta dokumenterade (av mig kända) diskussionstråden i historien:

  * Diskussionen är helt omodererad.
  * Grova personliga påhopp är mer regel än undantag.
  * Gud själv bidrar med några repliker.
  * Satan (Åklagaren) deltar helt ogenerat.
  * Jobs fru lägger sig i.
  * Inläggen är fyllda av en otrolig massa gnäll om det mesta.
  * Följande registrerade forummedlemmar deltar i den ganska långa tråden: “Job”, “Jobs hustru”, “Herren”, “Åklagaren”, “Elifas från Teman”, “Bildad från Sua”, “Sofar från Naama” samt “Elihu”.
  * Gud svarar faktiskt inte på Jobs frågor. Åtminstone inga direkta svar.
  * Satan verkade ha helt fel om hur Job skulle reagera, men detta påpekas inte.
  * Job hade vackra döttrar, vilket överrraskande ansågs viktigt nog att notera i sammanhanget.

  Iochförsig vet vi inte om något inlägg var så grovt att det modererades bort men det som är kvar är grovt nog och faktiskt så grovt att det mesta förmodligen inte skulle tillåtas på en modern kristen sajt. Men i Bibeln låter man till och med bibeltrollet “Åklagaren” ställa till med oreda så att vanligt folk håller på att gå under…

  Men om bloggar med kommentarfunktion har en framtid vet jag alltså inte, men forum-formen verkar hålla i det långa perspetkivet. Inte heller nivån på diskussioner människor emellan verkar har ändrats mycket sedan Jobs tid. 🙂

  Jag noterar avslutningsvis att långa inlägg (som detta) visserligen kan vara oerhört tröttsamma, men de har i alla fall en lång och anrik historia. Ähum.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Rolf Lampa,

  Som du vet är Jobs bok en av Bibelns äldsta böcker. Kanske den äldsta. En av anledningarna till den slutsatsen är att det inte finns några referenser till lagen, eller till kända figurer.

  Boken handlar om “oskyldigt lidande” och om framgångsteologi. Och därmed är den högaktuell för oss.

  De “registrerade forummedlemmarna” har en sak gemensamt. De tror, misstänker eller beskyller Gud för att bedriva lönepolitik.

  Job, och hans hustru är motpoler. Hustrun tycker att det är lika bra att förbanna denne bevisligen maktlöse gud.

  Job, däremot, tar beslutet att hålla fast vid sin bekännelse fastän han inte kan rimma den med de faktiska händelserna.

  De så kallade vännerna? Tja, med sådana vänner behöver man inga fiender.

  Vi har nog alla träffat sådana vänner. Gud hjälpe oss att inte agera som sådana vänner.

  Kanske är diskussionerna omodererade, men det finns ett mäktigt veto i slutet av boken.

  Jag tänker på kaptiel 42, verserna 7 och 8


  Sedan HERREN hade talat så till Job, sade han till Elifas från Teman: »Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort. Så tagen eder nu sju tjurar och sju vädurar, och gån till min tjänare Job och offren dem såsom brännoffer för eder; ock låten min tjänare Job bedja för eder. Till äventyrs skall jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot eder, till straff därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort

  Detta måste vara alla hycklares allra mest fruktade verser i hela Bibeln.

  Kanske en försmak av den dag då vi alla kommer att få avlägga räkenskap för alla våra fåfänga ord?

  Och kanske tillräcklig anledning för oss alla att vara “självmodererande”? Mwa…. naturligtvis bara om vi tror att Jobs bok är historisk och skildrar fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 3. JOB EN PROFETISK SKRIFT?

  Härlig kommentar till Jobs bok Kjell! Mitt i prick, jag skriver under på varje rad.

  Jobs bok är en häpnadsväckande lärorik bok och även jag tror att den är historisk. Och kanhända även framåtblickande.

  Ibland har jag tänkt att Job i någon mån skulle kunna tjäna som förebild för en kristenhet som tappat bort sig, som tappat fokus, men som efter lite markkänning återfår rätt fokus på slutet.

  LIDANDE OCH SKRÄCK

  Det finns många märkliga utsagor i Jobs bok, men särskilt ett par saker tror jag kunde vara till stor nytta för dagens kristna att sätta sig närmare in i:

  Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra.

  samt det faktum att Gud inte svarade direkt på Jobs många frågor. Jag tror det var Sven Reichmann som noterade att Job faktiskt inte ställde en enda fråga tioll någon annan än Gud. Det i sig är talande, för man frågar bara den man har mest förtroende för, eller den vars svar man tillmäter betydelse. Men Gud svarar alltså inte på Jobs frågor.

  Frågan är då vad Gud egentligen svarar åt Job. Här finns säkert många tankar men en sak är uppenbar – Gud presenterar sig för Job. Men han gör det genom att åberopa vad han gjort. Gud skryter ganska oförbehållsamt om vad han skapat. Och särskilt stolt verkar Gud vara över de största och mest skräckinjagande djuren han skapat, som han ganska utdraget beskriver (t.ex. Job 41:12 “Jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar, om huru väldig han är, och huru härligt han är danad.“… ).

  Visserligen framstår Gud som inte så lite dramatisk i sitt framställningssätt även på många andra ställen i Bibeln, Men, har jag frågat mig mer än en gång, vad försöker Gud egentligen säga med sitt skryt över de skräckinjagande djur han beskriver för Job? Talar han om monstren enbart i biologisk mening Job 40:15–17 eller finns i den utdragan beskrivningen även något som bör uppfattas symboliskt?

  Vill inte röra till det med överandliga ändetidsperspektiv, men kan alltså Jobs bok möjligen även ha en profetisk underton?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 4. Tack för uppbygglig och lärorik läsning, både själva bloggposten och kommentarerna!

  Jag minns inte när jag började läsa på olika kristna bloggar, men det jag minns är att jag trodde att alla som skrev var seriösa, och att det de skrev var från Herren. Vidare trodde jag att det skulle gå att med bön och vad Bibeln säger få sådana som var vilseförda – alltså de som jag trodde var det – att inse att de var det och vända om. Men det upptäckte jag inte var det lättaste, och jag har hittills inte varit med om att en enda vänt om. I och för sig kan jag inte veta om det sker någon gång, för det vet bara Herren.

  Efter hand märkte jag att det var samma personer som skrev samma saker hela tiden, precis som Kjell skriver. Vidare att frukten av dessa ändlösa debatter inte var god, snarare rutten. En skämd frukt jag sett, och som gör mig väldigt bedrövad, är att om någon inte förstår en annan skribent kan den andra stämplas som villolärare – “Jag förstår inte vad du säger, så då måste du vara en villolärare”. Det är inte välbehagligt inför Herren att göra så.

  Heresy hunters finns överallt, och de säger var och en att de lyder Herren. Men när de har diametralt olika ståndpunkter, då är det något som inte stämmer. När en säger “Jag läser bara som det står i Bibeln”, och en annan säger samma sak, men de ändå krigar mot varandra, vilken Bibel läser de egentligen?

  Tänk om vi kunde förstå att vi alla mer eller mindre tolkar Ordet utifrån vilka vi är, vilken situation vi befinner oss i, vad vi hört och sett i våra liv, och därför inte alltid är objektiva och bara “läser som det står”. Om vi förstod det, då skulle vi lyssna på varandra, lära oss av varandra, och på så sätt bygga upp Kristi kropp! Nu sargas och slits kroppen sönder, och syskon blir mer eller mindre lemlästade.

  Det är Herren som räddar oss från att gå vilse. Den som tror sig klara av att rädda sig på egen hand med diverse tekniker är illa ute.

  Gud är god!

      (Reply)

 5. Jo, inte minst pga att jag har blivit av med alla mina tillgångar samtidigt som “min Job” också blivit det vill jag hänga på läsningen av Job lite och har läst kapitel 1.
  Två frågor:
  1, Styr Satan rövarna?
  2, Varför står det Guds eld? Han samarbetar ju inte med Åklagarens vilja.

  1:12 HERREN sade till Åklagaren: “Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från HERRENS ansikte.
  13 När sedan Jobs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem, 14 kom en budbärare till Job och sade: “Oxarna gick för plogen, och åsninnorna betade i närheten. 15 Då slog sabeerna till och rövade bort dem, och folket slog de med svärd. Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig.”
  16 Medan han talade kom ännu en budbärare och sade: “Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem.
  /Ulrika

      (Reply)

 6. Ulrika,

  De som överföll oskyldiga intet ont anande människor var nog inte inspirerade av Gud. De var med säkerhet själv ansvariga för vad de gjorde, men att samverka med synden och ondskan på detta sätt är att spela med i satans spel.De förstod säkert bättre, men det behöver inte betyda att de förstod “vems barn” man är när man gör på det sättet.

  Det uppges vara budbärarens uppfattning att eld som kom ner från himlen måste vara från Gud. Men det återberättas bara vad han sade (och trodde), men det betyder inte att det var precis så i verkligheten.

  I detta fall vet vi iställt att det onda sattes igång av satan. Det visste dock inte budbäraren.

  Din fråga om satan “styr” någon är lite tvetydig. Det beror på vad du menar med “styr”. Om du menar att överfallarna inte visste vad de gjorde, eller inte hade något val, så tror jag inte att de var “fjärrstyrda robotar” på det sättet. Men om de redan gjort det till sin livstil att råna och mörda så var ju den sysslan den enda de var inställda på att leva av. Därmed styrdes de av sina redan tidigare gjorda livsval.

  Kort sagt: Satan kan utnyttja människans girighet och begär och avsteg från det rätta, för sina särskilda syften.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Vänner Kjell och Rolf!

  Jag känner en viss litenhet när jag läser era ”funderingar” om tillståndet i bloggvärlden. När jag började min verksamhet(för lite mer än tre år sedan) i densamma trodde jag nog den hade en viss betydelse men förstår mer och mer att det oftast stormar i ett vattenglas. Visst blir det en viss ensidighet i inlägg och kommentarer när positionerna fastlagts, ibland lite av publikfrieri i formuleringarna också.
  Antalet läsare har, som ni noterar, också sjunkit och når väl i stort sett bara andra bloggare. Från början hade jag ambitionen att påminna om att Jesus kommer snart, men när det är sagt så återstår bara detaljer som kan ältas rätt länge. Det skall ju göras en del innan också.
  Jag har också insett ”fåfängligheten” i allt detta och tänkt lägga ner verksamheten, men blivit uppmuntrad att fortsätta ännu en tid.
  Ibland har det hänt att jag vaknat på morgonen med ett ämne i huvudet som jag sedan glömt när jag vaknat på riktigt, i varje fall hur jag skulle formulera mig. Numera har jag papper och penna tillreds för att i alla fall komma ihåg något. Det har hänt att det blivit ett inlägg. Ibland med en undran, till vad nytta?
  Bibeln håller på att omförhandlas i vissa fora, det som stått oomtvistat har blivit viktiga frågor som jag tror det är viktigt att hålla ögonen på. I den mån det har betydelse i bloggvärlden återstår kanske att se.
  Jag tycker ert uppmärksammande på Jobs bok var uppfriskande och intressant.
  /Stig

      (Reply)

 8. Reklam för bibelfokus.se och frågelådan där.

  En sista kryphål för bloggtroll är nu förseglad? Möjligheten att ställa frågor är nu avstängd på BibelFokus.se. Men frågelådan är intakt. Alla gamla frågor och svar hittar du här:

  http://bibelfokus.se/question

  Bonus:

  Citat från fysiker Freeman John Dyson (starkt kritiserats av biologist Richard Dawkins i hans bok ”The God Delusion”):

  “The more I examine the universe and the details of its architecture, the more evidence I find that the universe in some sense must have known we were coming.”

  “The main point of Christianity is that it is a religion for sinners. Jesus made that very clear.”

  Kjell:
  Keep up the good work! (Inte ett ord om valet…..)

  /Bent

      (Reply)

 9. PÅMINNELSE OM BARNSLIG TRO

  Kära Stig,

  Som du nämner på din blogg går det egentligen ganska snabbt att lägga fram grunden i den kristna undervisningen. Sedan är det inte så mycket att tillägga. Vi har verkligen inte “något nytt” att tillföra. Inte något som är viktigt för människors frälsning i alla fall.

  Men sedan kommer frågan, vad nyttar det att ta upp sakerna då gång på gång? Jag skulle vilja uppmuntra dig med att det nyttar ganska mycket. För det första så kommer det hela tiden nya generationer som behöver undervisning. Helst från dem som har prövat saker och inte är så benägna att blåsa i diket för varje ny vindpust snett från sidan.

  Och för det andra så glömmer folk saker. Det gör jag och det gör vi alla. Vi gör därför någonting viktigt när vi påminner varandra om sådant vi så lätt glömmer bort. Och även om vi inte glömmer helt, så kan saker få slagsida och en påminnelse kan då göra att blicken klarnar och man kan rätta till kursen och återgå till all god ordning.

  Och för det tredje kom jag att tänka på en annan “garvad” person som redan efter andra gången han tog upp en del saker verkade börja känna sig lite tjatig. Jag tänker på Petrus. Han hade dock bestämt sig för att inte lägga av i första taget:

  12. Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder. 13 Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder. (2 Pe 1:12)

  Petrus hade av Jesus fått det rätta perspektivet på hur han skulle se på sin uppgift, nämligen i form av en liknelse om dagligt och (ändlöst repetitivt) ätande. “Föd mina lamm” och “föd mina får” hade Jesus sagt. Och som bekant äter man varje dag, förhoppningsvis inte helt “fåfängt” dock. 🙂

  Hursomhelst, Petrus verkade ändå lite oroligt för att uppfattas som tjatig så han passade på att motivera sig när han senare tillade lite urskuldrande att:

  1. Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne, 2 Pe 3:1

  Men han visste mycket väl varför han inte tänkte sluta att påminna sina syskon i tron:

  så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren. (2 Pe 3:2 )

  Låt oss alltså påminna och uppmuntra varandra, för någon nytta är det nog även med det.

  Men oavsett hur väl apostlarna förstod varför de skulle påminna och uppmuntra andra så misstänker jag att Petrus och grabbarna kommer att bli rent ut sagt häpna när de vid tidens slut får se vad deras anspråkslösa påminnelser egentligen ställde till med i förlängningen! Helt fåfängt var det nog inte. 🙂

  Personligen blir jag i alla fall uppmuntrad av att se det i vårt land fortfarande finns de som vill hålla sig till “den tron” (bestämd form, dvs inte vilken tro som helst). Det var nämligen “den tron” Jesus frågade sig om han skulle finna när han kommer tillbaka.

  Appropå Job och tro. Job hade tro. Han hade barnets tro. Job ställde sina frågor endast åt den han litade på – Gud. Som när smågrabbar står och träter om vad “MIN pappa har sagt”. Vad grannens pappa spelar ju som bekant noll roll eftersom “MIN pappa säger att …”. Och så vidare. Bara en kort påminnelse om barnets tro.

  Vi lyfter alltså upp våra hakor (och därmed hela ansiktet) och ser fram emot Jesu tillkommelse.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 10. Bent Risnes skrev: “Inte ett ord om valet”

  Jag kortade in meningen med några få ord.

  Den informationen tar vi utanför bloggen.

  Vill bara helt kort säga att vi är mycket tacksamma för Supreme Courts dom.

  Tack vare denna rättfärdiga dom kan vi nu få leva i relativ fred de kommande 5 åren.

  Och vi anser att västvärldens media sysslar med starkt vinklad journalistik.

  /Kjell

      (Reply)

 11. MS skrev:

  När en säger “Jag läser bara som det står i Bibeln”, och en annan säger samma sak, men de ändå krigar mot varandra, vilken Bibel läser de egentligen?

  Tänk om vi kunde förstå att vi alla mer eller mindre tolkar Ordet utifrån vilka vi är, vilken situation vi befinner oss i, vad vi hört och sett i våra liv, och därför inte alltid är objektiva och bara “läser som det står”.

  Är det inte till och med så att man inte kan “förstå” någonting alls utan att “tolka” det.

  Allt vi menar oss veta är tolkningar eller uppenbarelser. Och tyvärr brukar meningsskillnaderna bli som störst när någon som anser sig äga andebedömningens gåva råkar i luven på någon som anser sig presentera uppenbarelser.

  Det finns en sorglustig historia om ett dylikt fall:

  Två män, en yngre och en äldre satt länge tysta i en tågkupe. Efter en tid sade den yngre till den äldre.

  – Får jag berätta en stor hemlighet för dej?

  Okay, svarade den äldre.

  – Jag är guds son!

  Det är omöjligt, svarade den äldre.

  – Varför det?

  Jag har ingen son, svarade den äldre.

  Så långt denna historia.

  Visst är det så att det oftast blir raka motsatsen till löftet i Ef. 3:14-21

  Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

  Inga dåliga grejor!

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell, Just det bibelord du nämner är ett som jag skulle vilja se bli uppfyllt, men det verkar vara en utopi. Och ja, jag är också övertygad om att det alltid finns med tolkning i det vi förstår. Det är inte så konstigt att det blir stridigheter, när många tror att de har “sanningen” med stort S.

      (Reply)

 13. Ulrika Jansson skrev. “Jo, inte minst pga att jag har blivit av med alla mina tillgångar samtidigt som “min Job” också blivit det vill jag hänga på läsningen av Job lite och har läst kapitel 1.
  Två frågor:
  1, Styr Satan rövarna?
  2, Varför står det Guds eld? Han samarbetar ju inte med Åklagarens vilja.”

  — Dina funderingar är högst berättigade. Det är verkligen inga lätta frågor. En (kanske) bra puzzelbit är om vi reviderar vår syn på Satan och hans roll. Det handlar inte om en kamp mellan två nästan lika mäktiga, utan om en allsmäktig men samtidigt rättfärdig Gud och hans fallna ängel som är beroende av Gud för sin existens.

  Trosförkunnelsens förkunnelse om en stark och mäktig Satan är inte bibliskt. Han behövde få Guds tillåtelse för att kunna skada den rättfärdige Job. Ett (osäkert) svar på dina två frågor är:

  1. Ja

  2. Jag tror inte att Satan på egen hand kunde nedkalla eld från himlen, därför kommer den från Gud. Satan hade ju fått tillstånd att ta ifrån Job allt han hade, men inte ta hans liv. Elden tog ju inte hans liv och då kunde Gud sända den.

      (Reply)

 14. FRID och BESKYDD

  Jag vill uppmuntra alla som upplever frågorna som problematiska att undersöka vad Bibeln sammantaget säger om dessa frågor.

  Det verkar vara i enlighet med bibelns klartext att Satan har stor makt och myndighet. I Bibeln varnas ju för Satans makt att bedraga och makten att göra stora tecken och under. Om frågan enbart gällde maktbalansen mellan Gud och Satan då vore ju saken glasklar, Gud är mäktigare. Men frågan är också hur stor VÅR makt är jämfört med Satans. Rent praktiskt har det mindre betydelse för oss HUR Satan har fått den makt han tillåts utöva. Det som har betydelse är att han faktiskt har så stor makt att bedraga att Petrus och Paulus mfl uttryckligen varnar för denna makt.

  Därför tror jag att det nyttar att lyfta fram lite nyanser om hur det går till att bli “styrd” och VEM som kan bli det.

  1. Styrde Satan rövarna – Satan kan styra de människor som är hans egna. Guds barn däremot är inte Satans egna. Det är också skillnad mellan att bli tvångsstyrd i sitt viljeliv och att bara bli “drabbad” av det onda.

  2. Eld från himlen – Det står i Bibelns klartext att Satan kan nedkalla eld ifrån himmelen, dvs utan Gud direkta medverkan. Satan och hans agenter får sig given sådan makt. Till exempel att falska profeter i de yttersta tiderna skall förvilla många genom att stora under och tecken (Mat 24:24) och i Uppenbarelseboken läser vi bla:

  Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur… talade såsom en drake. 12 Och det utövar
  (Av vem? Vad?):
  “…det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn.

  Dvs konkret makt som dessa väsen själva utövar. Och “eld från himmelen” förekommer inte bara i Jobs bok:

  Upp 13:13 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

  Upp 13:14 Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare;
  Upp 13:15 Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och …

  Satan HAR alltså fått stor makt (men inte “all makt”) att han till och med kan nedkalla eld ifrån himmelen. Frågan för vår del är alltså inte om Satan har fått makt eller inte, frågan är snarare hur vi små människor skall kunna bestå inför en sådan makt som är så enormt mycket större än vad någon människa själv kan stå emot. Jag tror för min del att svaret är – Guds ord.

  Vi kan bevaras genom att ta in Guds undervisning och varningar för Satans faktiska makt (större än vår men inte större än Guds makt) att bedraga samt göra stora tecken och under. Genom att noga ta del och hålla fast vid Guds ord kan vi bevaras från att bli viljelösa marionetter styrda av Satan samt undvika att bli lurade av Satans försök blända oss med sin STORA makt. Eftersom vi kan veta detta redan i förväg blir vi inte lurade. Satan vill nämligen att vi skall ta miste på båda punkterna, så :

  1. att vi skall börja tro på och vara livrädda för att Satan när som helst kan få oss att flippa ur. På det sättet kan han genom rädsla och osäkerhet ta bort Guds barns frid och förtröstan, en frid som Jesus ger men som inte världen har. Kort sagt, Satan vill undergräva vår tro skulle övervinna världen.

  2. att vi INTE skall tro Satan har den makt som Gud SÄGER att Satan skall ha. Då kan han nämligen lyckas med att lura oss att tro att det är Gud som verkar när Satan själv tänker leka Gud med syftet att förvilla många.

  HELT GUDS ORD

  Men genom att läsa hela Guds ord (“summan av ditt ord är sanning”, Ps 119:116) verkar Gud ha tänkt att vi skulle få ett effektivt andligt försvarsvapen, ett andligt “svärd” som ger urskiljningsförmåga(dvs insikt) för att undvika att bli lurade av Satan så länge han har tillåtelse att verka.

  Åt den som känner oro för Satans makt hade Jesus följande att säga:

  Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda. (Joh 14:27)

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 15. Varmt tack Rolf och Derek (hoppas att jag inte missade någon nu, då vill jag att du åberopar min uppmärksamhet)

  Har varit nätlös under helgen och det var förmodligen toppenbra så att ni fick svara i fred, för “vilka” svar det kom!

  Har läst vidare till kapitel 8 och reflekterar över “vännerna” och tänker på de vänner som min Job och jag fått möta och ta emot hjälp av under de senaste 5 åren. Först fick vi hjälpa andra och sedan blev vi själva mottagare. Vi har också sagt att utan denna situation (vi svälter ju inte eller så, får bara leva en dag i taget) hade vi inte heller fått mötas i ett beroende inför Gud och vända oss till Honom varje dag så som vi nu fått göra.
  Så vad tror vi själva är svaren?
  Nja, vi tror att även Satan har förmågan att orsaka eld och “under” men utan maktövertag. I detta fall tillät Gud, tog bort sitt beskydd, över vissa saker. Men utan denna tillåtelse hade inte Satan kunnat göra det han ville. Vad var det mer som jag tänkte på? Jo, varför tillät Gud detta? Nu måste jag gå tillbaka till texten men visst handlade det om att visa på Jobs trofasthet? Lär läsa andra halvan när tid är.

  Oj, vad jag och min vän är dåliga framgångsteologer.
  /Ulrika

      (Reply)

 16. Tack Rolf Lampa för din gedigna utläggning, jag ansluter mig till det du skriver.

  Det jag ville trycka på var den osunda focusering på Satans makt som Trosrörelsen och annan extrem karismatisk förkunnelse för fram. Den troendes hela liv focuseras på fel saker.

  Satan har makt, men den har han fått av Gud. Allt kommer från Gud, både rättfärdiga och fallna änglar. Nedkallar Satan eld så är det för att Gud gett honom makt eller tillåtelse till det. Men när det gäller Satan i förhållande till oss så är han oerhört mäktig. Men den som är “i Kristus” är en övervinnare tack vare honom som ger oss kraft att övervinna Satans attacker. Men det gäller att hålla sig där…

  Tack Ulrika för det du skrev!
  Bättre nätlös än rådlös. 🙂

      (Reply)

 17. Bättre nätlös än rådlös. 🙂
  Ja, Derek.
  Glad över ditt svar och Råd är som vi vet ett av Barnets namn.
  /Ulrika

      (Reply)

 18. Ulrika: “Glad över ditt svar och Råd är som vi vet ett av Barnets namn.”

  Ords 11:14: “Där kloka råd saknas kommer folket på fall, när många ger goda råd går det väl.”

  … och goda råd är ofta gratis.

      (Reply)

 19. Ja, Derek,
  Har vi någonsin betalat för de goda råden?
  /Ulrika

      (Reply)

 20. Ulrika, man brukar ju säga att nu är goda råd dyra, då det är kris.

  Men alla goda gåvors givare brukar ge goda råd gratis. 🙂

      (Reply)

 21. Ja, Derek,
  Nyligen sade min dotter att Bibeln kallar Guds Ord för Honungskakor. Får kolla detta med henne när hon kommer hem från mormor men i mitt eget sökande fick jag fram dessa ord med honungskakor i. Är det Guds Ord som avses som honungskakor i dessa? (Obs. Kostnadsfritt)

  1 Sam 14:27
  Jonatan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon.
  Höga V 5:1
  Jag kommer till min lustgård, du min syster, min brud. Jag hämtar min myrra och mina väldoftande kryddor, jag äter min honungskaka och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk. Ät, mina vänner, drick och berusa er av kärlek!
  /Ulrika

      (Reply)

 22. Ulrika Jansson,

  Om någon bok i Bibeln är svår att förstå är det väl Höga Visan.

  Hur nyttig den är i Biblen kan man diskutera. Dock tror jag att man bara kan förstå den om man kan Hebreiska. Översättningarna funkar inte.

  En liten hint!

  Vad tycker du om Salomos livsföring?

  Kan han möjligen vara en förebild till Antikrist?

  Jämför: 1 Joh. kapitlen 3 och 4

  /Kjell

  PS.

  Hur skulle du gilla ett kärleksbrev med följande (HV 4)

  1 Vad du är skön, min älskade vad du är skön! Dina ögon är som duvor, där de skymtar genom din slöja. Ditt hår är likt en hjord av getter som strömmar ner för Gileads berg.
  2 Dina tänder liknar en hjord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, allesammans med tvillingar. Ofruktsam är ingen ibland dem.

      (Reply)

 23. Å, utmaning o skratt!

  Kjell, måste läsa på om Salomo, men kärleksbrevet får mig att skratta så att de nyklippta tackorna syns… Hur rätt är det?

  Nu pinnar jag iväg till den berömda bussen, så får jag studera Salomo i morgon! Håll i er?
  /Ulrika

      (Reply)

 24. Ulrika & Kjell, i överförd poetisk form kan man säkert se honung som de ord som utgår från Guds mun (fast han har ingen mun så även munnen är en metafor).
  I verkligheten åt alltså Jonatan bihonung och Sångernas sång, som Höga visan egentligen heter, är en fysisk kärleksförklaring. Men Sångernas Sång har också ett starkt profetisk budskap som syftar på Messias och hans brud.

      (Reply)

 25. Jahapp,
  Kjell detta blir ett hastverk mellan annat och kanske har du redan skrivit om detta, Antikrist och Salomo?

  Det är ganska mycket och “död” text för mig om Salomo. Men jag har nu läst första kapitlen i Kungaboken och ser att Salomo befaller död åt flera människor med hänvisning till Herrens vilja. Hur detta stämmer/inte stämmer med Guds vilja har jag inte förstått. Först döda och sedan dessutom leva så grovt ogudaktigt. Hoppar fram till Salomos avfall där har börjar avgudadyrka. Sedan läser jag de kapitel i Johannes som du hänvisar till och texten får liv. Födas på nytt ja, sista versen i 3:an
  ” Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

  Ser att 4:an är om bla kvinnan vid brunnen, som frånskild en av mina favoriter. Jag får gå och inte synda mer.
  Antikrist?
  Ja….när är jag antikristlig? Ja, när jag hänvisar till Herrens vilja fastän jag egentligen inte vet om det är det. När jag missbrukar hans ord. Vi har talat en hel del om new age nu. Såg på en sådan sajt nyligen ett “medium” eller liknande svara en klient “Jag Är” , Jesus ord till kvinnan vid brunnen. I går såg jag en affisch om ett viktminskningsprogram med texten “Tro, hopp o kärlek”
  Antikrist är sådant som förfalskar, förändrar, bedrar, förtalar etc Jesus.

  Ska jag läsa mer om Salomo? Vilka kapitel?

  /Ulrika

      (Reply)

 26. Ulrika, vi gör oss alla föreställningar om Gud eftersom bibeln ger Gud attribut som om han var en kropp eller en människa. Gud är Ande, en andevarelse, och han har kanske en “andlig” mun? Gud är allestädes närvarande, där sprängs våra bilder och tankar. Det viktiga är att Gud kan tala och uppenbara sig. Ibland med en nästan hörbar röst, (jag har inte upplevt det) men ofta genom förnimmelser i vår ande eller genom drömmar.

      (Reply)

 27. Jaha!

  Ja, nu har jag skumläst dessa!
  Giv mig ditt svar!:)
  /Ulrika

      (Reply)

 28. Ulrika Jansson,

  1 Joh. 3, verserna 4 till och med 7 utgör troligen en jämförelse mellan den äkte Messias, Guds Son, och Antikrist.

  Johannes ger oss ett “signalement” på Antikrist så att vi inte skall låta lura oss. I vers7 skriver han “låt ingen föra er vilse”.

  Det hjälper således inte hur mycket bra än Antikrist kommer att göra i form av under och tecken och förbättringar här på jorden.

  Vi kommer att kunna känna igen honom när vi ser att han lever ett syndigt liv.

  Glöm inte att många berömda förkunnare, som har massor av anhängare, har visat sig leva i hemliga synder.

  Som jämförelse kan man även ta sexmaniaken Muhammed som tog till sig alla kvinnor som kom inom räckhåll, inklusive småflickor.

  Enligt Al-Quraan och Hadith har “Allah överseende med sådant bara för att det handlar om den store profeten”.

  Ett tydligt tecken för oss, som tror på Guds Ord att det handlar om en antikrist.

  Synd kan aldrig försonas eller uppvägas av gärningar.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Mmm…
  Det här med Antikrist är verkligen inte lätt. Att det ska vara en person eller en viss tro, tror jag icke. Är mer inne på att alla religioner, åtgärder, underlåtenheter (när jag lyssnar dåligt till Gud tex) bidrar till det Antikristliga samhället. Ja, Antikrist är ett system? Av allt o alla som går emot Kristus?
  /Ulrika

      (Reply)

 30. Ulrika Jansson,

  Visst finns det “antikristliga” system och även “nationer”.

  Men Bibeln är nog mycket tydlig att Antikrist med stort A är en person som kommer att förvilla många så att de tror att han är den återkomne Messias.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Ulrika Jansson,

  Den frågan har inget svar i Bibeln. Den som svarar på den frågan spekulerar.

  Eftersom vi inte vet när Jesus kommer tillbaka, så vet vi inte heller när Antikrist kommer att uppträda. Och således inte när han föddes eller kommer att födas.

  Men vi kommer att kunna känna igen honom om vi lever när han uppträder.

  Förutsatt att vi är tillräckligt hemma i Guds Ord.

  Han kommer att uppträda på världscenen innan Jesus kommer åter.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Inte övertygad,
  Om det funnits och finns så många falska Messiasgestalter och falska profeter och system och allt möjligt o omöjligt har jag problem att “sätta titeln Antikrist” på en enda människa.
  /Ulrika

      (Reply)

 33. 1Joh 2:18
  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
  1Joh 2:22
  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
  1Joh 4:3
  och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu äri världen.
  2Joh 1:7
  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

      (Reply)

 34. Ulrika Jansson,

  Bara Johannes använder termen “antichristos”. Lägg också märke till att Johannes gör skillnad mellan “antikrister” och “Antikrist”. Fast man måste i ärlighetens namn säga att stora bokstäver (versaler) inte finns i grundtexten. Men det som har översatts med Antikrist, med stor bokstav, “ο αντιχριστος” betyder “antikrist bestämd form singularis”.

  1 Joh. 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

  I vers 22 ger Johannes ett signalement. Hur skulle detta kunna ske? Jo, möjligen genom att denne Antikrist påstår sig vara både Gud Fadern och Sonen. Kanske känner du igen retoriken i debatterna mellan dem som tror på trefaldigheten och dem som är unitarer.

  1 Joh. 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

  I följande vers talas det inte om Antikrist som person men om den “ande” som han representerar.

  1 Joh. 4:3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

  Johannes har sitt sätt att uttrycka saker på. De andra skribenterna har andra sätt. Johannes tenderar alltid åt lite emotionella formuleringar. Titta vad han skriver i versen som föregår den vers du citerade. “Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.”

  Säkerligen har du sett debatterna om huruvida lagen gäller eller ej.

  2 Joh. 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

  Johannes avslutar dock med “bedragaren” och “antikrist” båda i singularis bestämd form.

  Paulus talar om “laglöshetens människa” och “fördärvets son”

  2 Tess. 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

  Jag tar inte upp Uppenbarelseboken i detta mitt svar fastän det finns mycket material där.

  Så, ja! Visst har det redan framträtt “antikrister” och visst finns det även nu “antikrister”. Men Bibeln talar även om Antikrist med stor bokstav, eller om man hellre vill, singularis bestämd form.

  Och han har ännu inte uppträtt. Fastän det har funnits kandidater till den posten historien igenom. En del kom närmare detta sinistra mål än andra.

  Men till sist kommer en person att “lyckas” med bragden att uppfylla Nimrods plan till ett antikristligt världsvälde.

  När detta kommer att hända vet vi inte men många tecken tycks tyda på att det kanske inte dröjer så värst länge innan det sker.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Kjell,
  Köper det,
  tack för tid o engagemang.
  Kontrollfråga: Antikrists ande är ständigt verksam men blir till slut även uppenbarad, “sammanfattad” i en person?
  /Ulrika

      (Reply)

 36. Ulrika Jansson,

  Ja, så kan man väl formulera det.

  Fast till allra sist blir han ointetgjord av att den äkte Messias andas på honom.

  Så mycket för hans makt!

  /Kjell

      (Reply)

 37. Då tror vi detta fast vi nådde dithän ur olika håll. Må den som eventuellt ser att vi ändå har fel båda två ropa högt.
  /Ulrika

      (Reply)

 38. Ja, åren de går. Själv fann jag Aletheia i samband med Lakeland- “väckelsen”. Minns inte vilket år det kan ha varit.

  Visst är det mycket rundgång i bloggarna. Samma argument förs fram gång på gång, i sämsta fallet i ännu oslipad form. Är inte favoritämnet på dagordningen kapar de bara en tråd i något annat ämne och tjatar på ogenerat. Dessa käpphäst-ryttare…

  Instämmer angående Rolf Lampas intressanta reflektion över dagens bloggar och Jobs bok.

      (Reply)

 39. Kjell,
  visst har du rätt i din analys – klockrent.
  Efter ett tag blir det ju låsta positioner, där man tuggar om samma teman om och om…
  Jag kanske själv tillhör dem som ‘prövar allt och bokför det onda’? Ja, inte i bloggarna, men i förkunnelse som förekommer ute i kristenheten. Men jag hoppas också att jag är en av dem som faktiskt tar till mig, och ‘behåller det goda’.

  Du undrar om det är så mycket vits med bloggar som har kommentarsforum. Och det kan jag också fundera på, för ibland mal man bara om samma åsikt. Där är jag själv inräknad.

  Men jag är samtidigt vittne till, och exempel på, att det inte bara är bloggarna själva, som deltar i varandras diskussioner. Många ‘nyvakna får’ hittar till olika forum, och det är sådana jag bryr mig om. Det finns ett behov att dryfta vad som pågår i kritenheten, och det är inte alltid man har det forumet i sin egen församling.
  Då kan det vara uppskattat att hitta några som vill prata.

  Man lär sig efter ett tag vad vissa forumdeltagare står för. Och var man står i åsikt i förållande till varann.
  Det bästa klimatet är när man respektfullt och ödmukt kan förklara sin uppfattning, ‘utan att trolla’. Det kan ju faktiskt vara en bra övning, inför att dryfta tankar ‘i verkliga livet’. Man får chans att tänka igenom saker, och höra den andra sidan.

  För mig har sådana samtal många gånger varit just – till nytta. Och jag tycker att inlägg och kommentarer här är utmärkta exempel på både blogg och forum som fungerar, och har ett syfte att klargöra och uppbygga, för Kroppens skull.

  Ibland kan jag känna att jag vill finnas med i ett sammanhang för att kunna ‘styra upp’ om det väger för mycket åt något visst håll. Det är säkert förmätet av mig att ta på mig någon sorts väktar-roll. Men jag tänker på ‘de små lammen’, som annars kan förvillas av kommentarer och inlägg, som får stå oemotsagda.
  Kanske att det vore bättre för dessa, om de bara läste bloggägarens egna inlägg och synpunkter, och slapp förvillas av olika kommentatorer över huvud taget?
  Ja. Kanske.

  Och sedan finns det kanske mindre ädla motivet till att delta i ett forum med inlägg- nämligen det egna behovet.
  Alla varken kan eller orkar, eller ser som sin uppgift att deriva en egen blogg. Men man kanske fortfarande vill kunna samtala med andra troende. Ja, då ger man sig ut i den gungande båten.

  Visst finns det alltid ett behov någonstans, av att lämna ett litet avtryck. Att skicka ut en lina, och se om det ‘nappar’. För en som av någon anledning (kanske sjukdom) lever lite isolerat, kan det vara ett sätt att ändå bibehålla social kontakt. Att kunna få lite mentalt (och andligt) utbyte.

      (Reply)

 40. Ingela,

  Jag håller i princip med allt du skrev.

  Dock är det inte lätt att veta var man skall dra gränsen i moderation.

  Som du kanske har sett drar jag den snävare än många andra.

  Jag länkar inte längre till bloggar där gränsen är för otydlig eller lös.

  Elaka anfall, proselyterande, konspirations-svammel, hysteriska uttalanden, etc. kommer inte in här.

  Och sanningen är den att bloggtrollen självmant försvinner när de inte får fritt fram.

  Som resultat menar jag att det finns kvar ett antal seriösa kommentatorer. Som är hjärtligt välkomna utan att agera som hejarklack.

  Sund opposition är av godo!

  /Kjell

      (Reply)

 41. Såg denna post först nu då aletheia fick ett besök härifrån och jag blev nyfiken.

  Två kommentarer så här i efterhand:

  1.) Tycker som så ofta precis tvärt om vg tex bibelfokus envägskommunikation. Dvs det är osunt att inte låta sig prövas av sina läsare och deras bibelsyn. Upplever att de mest jobbiga påhoppen för egen del varit “utvecklande” och nyttiga. Jareteg skulle må gott av lite tuggmotstånd han också. Av just detta skäl har jag ibland kallat bibelfokus för enmanslärosäte.

  2.) Mindre viktigt, men ändå: Trafiken har inte sjunkit på aletheia, tvärt om. Sedan vi stramade åt kommentarsfunktionen att endast tillåta facebook-kommentarer “dog” de ändlösa diskussionerna tillsammans med att vi slutade ge mfs uppmärksamhet.

  När det blåste som mest första åren hade vi ca 20 000 besök/mån. Senare åren, inkl då denna post skrevs mellan 35-40 000 besök/mån med några peakar på 65~100 000. Säger inte detta för att skryta, utan bara korrigera ett vanligt missförstånd.

  Läs gärna sista 4-5 posterna då jag är övertygad om att vi står på tröskeln till vedermödan.

  Mvh
  Daniel

      (Reply)

 42. Daniel,

  Jo, jag vet att det finns tekniska trix att använda för att få många träffar. Om du har bra analys-software kan du sedan kolla hur många som stannar och läser.

  Personligen känner jag en hel del som i likhet med mej nästan aldrig kollar Aletheia längre. Aletheia har ju blivit en slags “kristen” nyhets-sajt med sensation som sales point.

  Vad gäller din serie om “tröskeln till vedermödan” nöjer jag mej med att citera Jesu egna ord.

  Matt. 6:25-34

  Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

  Varför jag skulle göra mej bekymmer över saker jag inte kan ändra är mej en gåta.

  Det är, hur som helst, stick i stäv mot Herrens eget råd.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Kjell,

  Tråkig antydan att det skulle röra sig om trixande med besökare. Tror det handlar mer om ditt önsketänkande än verkligheten. Ja, det finns sätt att öka statistiken. Ja, jag känner till det och vet två stora sajter som sysslat eller sysslar med det. (En helt borta nu). Jag var på båda kring oärligheten i detta. Att Aletheia skulle hålla på med det kan jag under ed säga inte stämmer.

  Du kan göra narr av mina förberedelser om du vill. Det finns gott om exempel i Guds Ord där Hans folk fick möjlighet att förbereda sig innan stora händelser.

  Men visst – i slutändan är det Gud och Hans nåd vi sätter vårt hopp till.

  Mvh
  Daniel

      (Reply)

 44. Daniel skrev: “Tråkig antydan att det skulle röra sig om trixande med besökare. /../ Du kan göra narr av mina förberedelser om du vill.”

  Daniel,

  Du vet mycket bättre än jag att det finns automatiska “robotar” som ökar besökarantalet varje gång man citerar andra nyhetsmedia och bloggar.

  I din artikel om förberedelser finns det inte mindre än 17 länkar till andra artiklar!

  Besökare klickar och ser sedan om de vill läsa vidare.

  Den villolärarsajt som är bäst på detta trick är “Apg29”. OBS! jag länkar inte till denna sajt. Alla som vill känner den. Kenyons, Hagins, Copelands och ex. Ekmans bästa sajt! (Gemensam nämnare?)

  Jag gör inte narr av dina förberedelser!

  I ställer tycker jag det är bra att människor, även i era delar av världen, slutar lita på att ni kan suga ut den så kallade “tredje världen” även i fortsättningen.

  Sluta stödja den ondskefulla spekulations-ekonomin! Jättebra!

  Kanske du agerar för alla som har fastnat i den rika västvärldens överkonsumption.

  Ja, de har all anledning att darra.

  Jag agerar för dem som Kristus trogna inte (temporärt) har profiterat på ryggen av dem som är den legitima ekonomins rötter.

  Har du din skatt här på jorden?

  Svara ärligt nu, om du törs! (Du skall ju bevars snedryckas till Jerusalem vid Jesu återkomst!)

  Somliga påstår att jag inte längtar efter Jesu återkomst, bara för att jag inte fyller min tid med spekulationer.

  Herren vet hur det står till med det. Jag har decennia länge längtat ivrigt efter hans återkomst. Inte mindre nu!!!

  Somliga påstår att jag inte bryr mej om “Herrens” = De judiska högtiderna bara för att jag inte förutspår “doom and gloom” varenda höst.

  Herren vet att jag inte missbrukar Guds ord för kabbala-liknande aktivteter.

  Fortsätt du i den anda du har. Post-Livets-Ord, Pre-Hebrew-Roots och vad mer det vara må. Må Herren oavsett bevara dej och de dina.

  Oberoende om du (ni) har rätt eller fel i ert olyckskorperi kommer vi att veta det inom några få veckor.

  Då kommer endera jag att böja knä och be dej om förlåtelse eller du stå inför valet att fortsätta eller böja dej för fakta (Guds Ord).

  Uppträder man publikt får man även acceptera att reagera, och stå till svars, publikt.

  /Kjell

  PS. Sedan glömde du ju faktiskt att relatera Jesu ord till din propaganda-kampanj! Eller lyckades det inte?

      (Reply)

 45. Nja, då har du allt blandat ihop korten lite. Det är inkommande länkar vi gynnas av, inte åt andra hållet. De (inkommande länkar) kan vi ju inte styra över, eller gör det i alla fall inte.

  Länkar vi lägger in till andra gynnar DEM främst eftersom vi driver trafik till deras sidor. Men jag orkar inte bråka om detta eftersom jag strider mot ditt önsketänkande och inte verkligheten.

  Vart ord har sin tid. Det ena tar inte ut det andra. Varningsord en sak. Tröstande ord kring vardagen också välbehövligt. Har inga invändningar till dina bibelord, bara att bibeln är bredare än så och att det inte skadar att lyssna till varningssignalerna i höst.

  Mvh
  D

      (Reply)

 46. Daniel skrev: “önsketänkande”

  Önsketänkande? Tror du verkligen att jag bryr mej? Universums centrum?

  Slingra dej var du alltid bra på. Jag ser att det inte har ändrat sig.

  De som vill veta tekniska fakta kan kolla hur “twingly” funkar.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Daniel,

  Du skriver: Läs gärna sista 4-5 posterna då jag är övertygad om att vi står på tröskeln till vedermödan.

  – Problemet med vedermödateologin är, att endast Jesus nämner detta och då i anslutning till templet och Jerusalems förstöring år 70.

  Johannes säger vedermöda i Joh 2:22, men då gäller det en annan sak.

  Upp_2:22 Se, jag vill lägga henne ned på sjuksängen; och över dem som med henne begå äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda, såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes gärningar.

  Ingen av apostlarna talar om vedermödan som Jesus talade om och det beror ju troligen på att den redan varit.

  Problemet med vedermödateologin är och blir, att man söker, letar och spanar efter tecken som stämmer med denna teologi och fogar resten av ändetidsteologin utifrån denna teologi, vilket gör att av det blir vilseledande.

  Bb

      (Reply)

 48. Björn bloggaren,

  Har du fallit för kalvinistisk preterism?

  Hur vill du passa in Uppenbarelsebokens texter i denna din tolkning?

  Och hur får du detta att passa?

  Matt 24:29-30 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

  För du menar väl inte att Jesus redan kom tillbaka för nästan 2000 år sedan?

  /Kjell

      (Reply)

 49. Kjell,

  Du skriver: Har du fallit för kalvinistisk preterism?

  Vet inte ens vad det är för något, utan det jag tror har jag under årens lopp kommit fram till på lite olika sätt när jag läst vad en del skriver om detta.
  Jag har liksom reagerat och sett att det inte kan stämma med den allmänt vedertagna synen på vedermödan och ändens tid.
  Men visst, jag kan ju ha fel.

  Ett ex är en broder som 2008 skrev på aletheia http://aletheia.se/2008/09/27/17640-dagar/

  Här har han gjort ett stort fel i sin beräkning, han hänvisar till Daniel: Dan 9:25 Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, men han räknar från 7 juni 1967 och 17640 dagar framåt, frågan är om det är korrekt att göra så? Jag menar att man i så fall måste utgå från den dag Gud själv uttalade dessa ord om att Jerusalem skall byggas upp. OSV

  Hur vill du passa in Uppenbarelsebokens texter i denna din tolkning?

  – Problemet är att i 1917 inte står att dessa plågor och straff är vedermöda och inte heller kan man se att det hänvisar till det Jesus sa i ex matt 24.

  Men som sagt, jag kan ju ha fel, är ju bara en hobby teolog.

  Bb

      (Reply)

 50. Björn bloggaren,

  I Upp. 7 används ordet “θλίψις” (thlipsis). Samma ord som Jesus använde.

  Det talas om en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk.

  Dessa är de som kommer ur den stora nöden (thlipsis), och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

  Och du glömde 😉 att kommentera Matt. 24:29-30

  /Kjell

  PS. Jag råder dej att läsa om preterismen så kanske du kan undvika den villan.

      (Reply)

 51. Kjell,

  Frågan är om det är samma vedermöda/nöd i matt 24 som i upp 7 om det är det, blir det ju ännu svårare, men oavsett, vedermödan som innebar Jerusalems och templets förstöring har redan skett, så den skall vi väl inte vänta på??

  Bb

      (Reply)

 52. Björn bloggaren,

  Jag skall ännu en gång citera några verser från Matt. 24

  Verserna 6, 13 och 14: Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. /../ Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

  Dessa verser gör det ju tydligt att det inte bara kan handla om år 70.

  Sedan är det inte heller alls svårt att tänka sig att Israel kommer att anfallas igen och Jerusalem ännu en gång kommer att bombarderas och belägras.

  Man kan kanske säga att en del av profetian redan är uppfylld, men det finns en hel del information som tyder på att den inte ännu är slutgiltligt uppfylld.

  Sedan måste vi vara på det klara med att Guds beskrivning av en person eller en situation inte alls behöver stämma med hur vi upplever det.

  Antikrist kallas vilddjur och en hel del annat otäckt, men det står att människorna kommer att prisa och beundra honom.

  I motsats till olyckskorparna tror jag att det är mycket möjligt att vedermödan mjukstartar. Avsikten är ju att lura så många av de utvalda och de heliga som möjligt.

  Att sedan förföljelse kommer att komma, troligen ganska snart, får vi väl räkna med.

  /Kjell

      (Reply)

 53. Kjell,

  Precis, Guds beskrivning är kanske inte i enlighet med mänsklig tolkning.

  En fråga angående änden. Menar Jesus änden, dvs tidens slut där han skall komma tillbaka, eller menar han Jerusalems ände eller förstörelse?

  Bb

      (Reply)

 54. Kjell,

  Markus 13:4 menar att det handlar om Jerusalems förstöring.

  Mar 13:4 “Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till att tiden är inne, då allt detta skall gå i fullbordan.

  Bb

      (Reply)

 55. Björn bloggaren undrade: “En fråga angående änden. Menar Jesus änden, dvs tidens slut där han skall komma tillbaka, eller menar han Jerusalems ände eller förstörelse?”

  Han var ju ärlig och berättade att han själv inte visste. Läs Matt. 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

  Därför är tidsaspekten otydlig eller kanske till och med “mörkad” i alla profetior som handlar om just den ändetid som har att göra med Jesu återkomst.

  En liten bild kan kanske hjälpa. Jag skall jämföra historiens resultat med en målning.

  Tänk dej att du tittar på en detaljrik målning. Då ser du slutresultatet av konstnärens arbete. Du kan inte veta i vilken ordning han målade de olika detaljerna. Kanske han till och med målade vissa detaljer i omgångar.

  Gud är historiens Gud. Historien kommer att forma sig helt i enlighet med hans “målning”. Om vi får se en bit av den färdiga historie-målningen kan vi inte veta när detaljerna kommer att formas.

  Det gissas friskt i överspända kretsar. Det spekuleras och förutspås. Men det betyder inte att “målningen” är fel.

  Vi har fått ett väldigt tydligt löfte. Det löftet formuleras “när ni ser“. Det är inte i förväg, men när vi ser, som full förståelse för detaljerna uppstår.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *