αυριον – aurion

Det finns en liten engelsk ordlek angående nuet, eller som det heter på engelska “the present”.

The past is already gone, you can’t change that. The future is partly depending on your choices today. The only time you have, which God gives you to act, is NOW! The is why it is called “The Present”.

Ordleken anspelar givetvis på den dubbla betydelsen av ordet “present” som betyder både “gåva” och “nutid”.

Om du inte redan har slagit upp det, skall jag nu avslöja vad rubriken “αυριον – aurion” betyder. Ordet betyder “morgon” och är sematiskt härlett från ett ord som handlar om att andas frisk morgonluft.

Tankarna går automatiskt till löftet att Herrens nåd och barmhärtighet är “var morgon ny”.

Klagovisorna 3:22-23 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Jesus själv refererar till detta i sin berömda predikan:

Matt.6:31-34 gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Det står visserligen inte i samma kapitel, men det handlar förvisso om samma budskap! Jag talar om liknelsen om såningsmannen som gick ut för att så. Liknelsen finns nedtecknad i Matteus 13, Markus 4. Jag citerar verserna 18 och 19 ur Matteus 13 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.

Markus har fått med något mycket viktigt. Något som många missar vid läsandet av texten. Vi tror nämligen alla att vi vet varför Jesus talade i liknelser. Den utbredda förklaringen är att han var en god pedagog och att han talade i liknelser för att folk skulle förstå bättre. Låt oss kolla vad Jesus själv sade om detta.

Markus 4:10-13 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sade han till dem: “Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.” Han sade vidare till dem: “Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

Gnugga dej gärna i ögonen och läs igen! Jesus gör två mycket märkliga uttalanden:

 1. de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå
 2. Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?


Jag tänker inte nu gå in på det första av dessa två uttalandena, det får bli någon annan gång… kanske.

Men det andra uttalandet gäller oss alla i högsta grad!

Förstår du liknelsen om såningsmannen?

Om inte, säger Jesus, så kan du skippa att försöka förstå resten av liknelserna.

Kanske kan man formulera det: Börja här och stanna här tills du har hajjat detta!

Nu handlar denna bloggpost om bekymmer för morgondagen. Kommer lilla jag att ha mat och kläder och andra nödvändigheter i en snar framtid när världsekonomin kraschar?

För det är ju en stor majoritet av “doom & gloom bloggare” ense om att det snart kommer att hända. Det har man varit ense om att det snart, mycket snart, kommer att hända, ända sedan jag började kolla in i bloggarna 2008.

Gott om inlägg för att mana oss alla till att göra oss massor av bekymmer för morgondagen, världsliga bekymmer som enligt Jesus kväver ordet så att det inte blir någon frukt.

Visst kommer det att hända. Det har vi den bibliska profetians ord om. Jag tvivlar inte på varken det eller Jesu återkomst “strax efter den tidens vedermöda”. Men, ser du, vaksamhet är allt annat än att göra sig bekymmer om morgondagen!

Lukas fick med en intressant bit, kapitel 12, verserna 25-26: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?

Lite synd att texten är felöversatt. Grundtexten handlar om att lägga till en “kubit” till sin “reslighet”. Det handlar om kroppslängd och inte livslängd. Men budskapet blir samma ändå.

Kanske man skulle kunna parafrasera att man inte ens med allt bekymmer i världen kan avvärja en snuva.

Jag tar ännu ett par bibeltexter.

Fil. 4:4-7 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Låter väl bra? Att få ha frid och bli bevarad i vår tankevärld.

1 Petrus 5:6-11 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen.

Sela!

Var och en må själv söka finna gränsen mellan “lovligt men inte nyttgt” och “icke lovligt”.

Fast i och för sig har man ju även möjligheten att välja “lovligt och nyttigt”. Om man av någon udda anledning skulle vilja det …..

/Kjell

PS. Balsam för själen av Sven Reichmann: Andens gåvor

Det finns tre tidigare bloggposter på samma tema:

1. Dimridåer och eskatologi
2. Nyheter, eskatologi och bekymmer
3. Kunnighet och slughet

Visits: 36

8 thoughts on “αυριον – aurion”

 1. K,

  Det är ju kanske mej det är fel på, men jag känner flera som bara blir ledsna av alla dessa falska förutspåelser.

  För falska är de när de talar om några månader och innan hösten etc… och Ingen tar ansvar och tar tillbaka dem när ett år har gått och det förutspådda inte inträffade.

  Hittills har jag aldrig sett att någon tog ansvar för sina falska sianden!

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kanske borde jag tillägga att det ord som översatts med “att göra sig bekymmer” är ordet “merimna” som har den ganska ospecifika betydelsen av att distrahera och/eller isolera sig. Det är härlett från ordet “merizo” som torde vara känt av alla som har läst kemi. (jfr. isomer)

  En som sysslar med “merimna” är själv distraherad och distraherar andra så att det bildas grupper som i relativt oviktiga detaljer skiljer sig från varandra.

  Det behöver således inte alls vara så att en “som gör sig sorger om morgondagen” sitter med huvudet i händerna och river sig i håret medan han är rädd för framtiden.

  Det kan lika gärna vara en person som är stolt över sin förmåga att hitta saker att vara “vaksam” över och som får ett antal följeslagare.

  Det handlar om att ha ett felaktigt fokus.

  En person som använder all sin energi till att “vara vaksam över möjliga katastrofer i morgon” saknar troligen Herrens frid.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Frid Kjell

  “En person som använder all sin energi till att “vara vaksam över möjliga katastrofer i morgon”saknar troligen Herrens frid

  Eller Kjell en person som använder lite av sin energi till att “vara vaksam över möjliga katastrofer i morgon”har troligen Herrens frid.

  En som börjar lagra upp ett lager av mat för ev en katastrof….vad har han för frid?

  För ett år sedan undersökte jag konservers ….sista datum….men jag köpte inga…men tanken fanns? Ärtsoppa eller bruna bönor?

  mvh B-O

      (Reply)

 4. Bengt-Olof Lindskog,

  Jag är inte riktigt säker på vad du vill säga med din kommentar men kanske bör jag själv säga att jag tror det är fullt legitimt att ha ett visst förråd av hållbar mat hemma om det handlar om mat man ändå äter.

  Vad det kan handla om är ju personligt men ris, spagetti och knäckebröd håller sig väldigt länge. Och så länge man kan använda kontanter skadar det inte heller att ha ett litet förråd av dessa hemma.

  För 5 år sedan bröt det ut inbördeskrig där jag bor. Affärerna tömdes snabbt på mat eftersom inga nya produkter kunde transporteras. Priserna steg enormt. Bensinen tog slut. etcetera

  Det varade nästan 3 månader fastän intensiteten avtog under den tiden. Utan förråd hade vi fått svälta.

  Men att lagra produkter som man inte kommer att äta kan knappast vara en sund reaktion på oro för framtiden.

  Det handlar, som oftast, om balans.

  Vadhelst som fyller ens tankeliv och vadhelst man berömmer sig av kan bli en distraktion från det som är väsentligt.

  Vi är alla olika. Den ene fastnar lättare i en sorts överdrifter (missbruk) än den andre.

  Därför kan det vara både nyttigt och visligt att undvika vissa sammanhang.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Att planera sin framtid genom de kommentarer och intervjuer man tar del av i media är inte fel, motsatsen vore dumdristig. Jesus talar om de tre tjänarna med talenterna. Den siste grävde ner guldet och gjorde ingenting med det med den lates ursäkt att det annars hade kunnat förfaras. Medan hans herre förebrådde honom att han åtminstone kunde satt in det på banken så det gett ränta. Utan att motsäga Kjell att det är bra med lite kontanter hemma så vore det idiotiskt att lägga alla sina besparingar i madrassen där de inte bara blir utan ränteintäkter utan rent fysiskt kan gå upp i rök vid en aldrig så liten brand.

  Och ingen tar väl så lätt på Jesu ord om att han varje dag försörjer oss att vi inte köper in livsmedel, glödlampor, tändstickor och det som är nödvändigt och dessutom har ett litet förråd så vi slipper springa till affären när vi står mitt i matlagningen?

  Däremot håller jag på senare tid att halka in i en ibland onödigt tung oro på det privata området efter ett antal tråkigheter i mitt liv, det tär verkligen på nerver, psyke och energi, jag lovar. Mindre orolig är jag för de större skeenden, som ekonomisk kollaps eller liknande. Då sitter vi ändå alla i samma båt.

  Någon har sagt att det enda man ska oroa sej för är det man kan göra nånting åt. Det brukar anges som mellan 5-10% av den totala oron man har. Dvs 90-95% av oron förstör mej bara, den gör ingen praktisk skillnad. Men vem klarar att vara så bekymmerslös? Tyvärr inte jag heller.

      (Reply)

 6. Kjell

  Tänker på Jesus som rider på en enkel åsna….är kung….utan medaljer ….så trygg ..och utan onödig oro,,,,vad omgivningen tycker.
  Men vi har ändå en oro..ibland onödig oro….men ofta en djupare oro som smärtar och gnager

      (Reply)

 7. wildwest,

  Visst skall man agera visligt med den information man har tillgång till. Fast samtidigt gäller det att ha källkritik och koll på vad som är fakta och vad som är propaganda.

  Om jag förstår profetians ord kommer tiden innan Herrens återkomst kännetecknas av propaganda och lögner.

  Jag menade inte att man skall lagra upp sina sparpengar hemma. Men de som har möjlighet till det tror jag gör väl i att se till att de har ett månadsbehov tillgängligt som kontanter om det krisar till sig.

  Det behövs inte mycket fruktan och stress i ett land innan drastiska förändringar sker.

  Där jag bor är folk just nu oroliga över valutgången. För 5 år sedan ledde valet till inbördeskrig.

  I går, 5 dagar efter valet, kostade en tomat lika mycket som 2 kilo tomater brukar kosta. Och en hel del varor finns inte längre att köpa.

  Och detta bara på grund av att man är rädd för vad som skulle kunna hända.

  Med drygt 10 munnar att föda kan vi inte låta sådana saker ta oss på sängen. Vi har förråd att “leva som vanligt” ytterligare en vecka och att leva på ranson ytterligare en månad.

  Vi oroar oss således inte 🙂

  Någon sade: “Man kan inte förhindra att fåglar flyger över ens huvud. Men man kan förhindra att de bygger bo i ens hår.”

  Det är snarast “fågelbon i håret” som ordet “merimna” syftar på. Alltså något som tar all tid och all energi och bestämmer prioriteterna.

  Vi har skapats med känslor och därför är det fullt legitimt att känna sorg, glädje, oro, eller vad som helst som står i proportion till det som händer i våra liv och runt omkring oss.

  Jesus grät när Lasarus var död. Säkerligen inte krokodiltårar.

  Det är inte ett “kristet” mål att bli känslolös. Vore det det skulle “tröst” vara fel reaktion när någon lider. Då skulle man istället förmana och klandra denne.

  Detta är absolut inte avsikten med Jesus ord om att inte göra sig bekymmer.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *