Ett Babelstorn?

I 1 Mos. 11:1-4 läser vi:

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

  • Ett torn som har en spets?
  • Uppe i himlen? Eller i alla fall 1200 meter upp.
  • Att göra sig ett namn?
  • “that represents the new spirit in Saudi Arabia”

Kolla:

Länk 1: Mail Online

Länk 2:
Kingdom Tower in Saudi Arabia Will Be the World’s Tallest Building

Länk 3: The Guardian
 
 
 
 
Fast jag tvivlar nog på att “anden är ny”.

Det är nog bara samma gamla ande som inspirerade Nimrod.

/Kjell

Views: 26

One thought on “Ett Babelstorn?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *