Dimridåer och eskatologi

De konspiratoriska sajterna går varma av alla spekulationer angående tidstecken.

Påven avgår. Blixten slår ner i St.Peterskyrkan. Meteoritskur i Ryssland. Jordbävning i Rom. Två kometer “nära” jorden i år. Så kallade tetrader av månförmörkelser. Etcetera.

Och alla verkar vara ense om att vi nu har hunnit fram till den allra, allra sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

Stora mängder av kristna förväntar sig hans snara återkomst.

Så låt oss kolla vad Jesus själv hade att säga om detta.

Matt. 24:44b “i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen

Matt. 24:27 “Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Matt. 24:36 “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Matt. 24:29-30 “Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vad kan vi således veta?

Jo, att Jesus kommer tillbaka i en stund när vi inte väntar det. Och när det sker blir det lika tydligt och lika synligt som en blixt som syns från öster till väster.

Vidare får vi reda på att dagen och stunden är Faderns hemlighet.

Och sist, men inte minst får vi reda på att allt detta kommer att ske efter de dagarnas nöd. Alltså inte före!

Jordens alla folk skall jämra sig. Men de frälsta då? Jo, de är inte längre “jordens folk” för de rycks upp Jesus till mötes när han kommer.

Och kapitlet mynnar ut i uppmaningen att vi skall vara vaksamma, trogna och förståndiga och inte låta lura oss.

Jag ser alla dessa spekulationer om tidstecken och konspirationer som dimridåer. Och de leder till att fokus flyttas från Jesus till vår egen slughet att spå rätt, eller bara spå i allmänhet.

Det kvittar om mitt jordeliv tar slut i samband med Jesu återkomst eller på grund av att jag dör.

Uppdraget förblir det samma:

Var trogen, förståndig och vaksam och låt inte lura dej!

/Kjell

Kolla även: idem

Kuggfrågor:

1. Kommer Jesus tillbaka när många förväntar det eller när vi inte väntar det?

2. Betyder det att han inte kommer tillbaka när många förväntar sig att det skall ske?

3. Vad säger det i sådana fall om den tid vi just nu lever i?

Views: 38

51 thoughts on “Dimridåer och eskatologi”

 1. Kjell, jag håller med dig i stort sett till hundra procent.
  Jag kan också bli trött på alla spekulationer, och jag tror också att de kan lägga dimridåer.

  Men här i Sverige är det verkligen inte så att ‘de flesta väntar sig’ Jesu snara återkomst.
  Nästan ingen (kristen) i min närmiljö talar någonsin om Jesu återkomst i någon form.
  I Sverige är det verkligen ‘äta och dricka och fira bröllop’. Som i Noas dagar…

  De flesta kristna tror jag inte väntar sig förföljelse eller vedermöda nästa, utan snarare väckelse.

  Du skriver att för dig är det ingen skillnad – samma uppdrag gäller.
  Javisst, det låter ju riktigt bra.

  Men jag måste erkänna att för mig förändrar det hela mitt perspektiv på vårt jordeliv. Om jag börjar ana att tiden för ett fredsförbund med Israel kan vara nära, så vet jag också att ‘när ni ser detta hända’, då startar klockan för vedermöda och förföljelse – först för de judiska bosättarna, och sedan även för allt Guds folk.

  När jag nu är medveten om att det förr eller senare kommer en tid av svår förföljelse (även för oss häruppe i Nord), och att jag eller mina barn sannolikt kan få uppleva den tiden – då påverkar ju det hur jag tänket på livet i stort – på prioriteringar, på böneliv, på alla grejer man har, och alla grejer man vill göra…

  Framtiden möter jag med en del andlig och mental beredskap, en del spänd förväntan, en del oro, och en del vila och förtröstan…
  Ungefär som jag skulle ha gort hur som helst.
  Morgondagen har nog, oavsett.
  Vardagen stannar ju inte upp.
  Men det händer att jag ibland ‘lyfter mitt huvud’, och förnimmer att ‘snart nalkas er förlossning’. 🙂

      (Reply)

 2. Ingela,

  Tack för din kommentar, eller bör jag klassa det som vittnesbörd.

  Jag tror jag förstår allt du säger och jag håller även helt med dej. Dock med ett antal “reflektioner” som jag tror blir mer och mer aktuella.

  För det första:

  Hur friska vi än må vara, eller tro oss vara, vet inte en enda av oss om vi kommer att leva till nästa soluppgång.

  Jorden tar slut för oss alla oavsett om det sker genom att vårt jordeliv ändas genom döden eller om det sker genom Herrens återkomst.

  För det andra:

  Jag förstår att det jag skriver är ordentligt osvenskt och kan vara både irrelevant och malplacerat. (Och tyckas illa om av super-patrioter.)

  Dock är just detta en av de saker som jag upplever som “urgent” för frälsta svenskar.

  Sluta att vara så otroligt etnocentriska! Det kommer att leda till att ni missar vaksamhet över det som händer i världen.

  Navelstirrande har hittintills aldrig varit en bra strategi mot fienden.

  För det tredje:

  Alla tankar i riktningen “Guds dom över Sverige”, “Sveriges isolation från resten av Europa eller Världen”, “Speciella uppdrag för Sverige”, etcetera i all oändlighet, är enligt min mening dimridåer.

  Om jag har fel, överbevisa mej då med tydliga bibeltexter bok:kapitel:vers.

  Slutligen:

  Visst skall vi vara vakna för alla dessa signifikanta saker som händer runt om jorden. Och visst skall vi förvänta oss Herrens återkomst när som helst. Men bara i den meningen att det skall vara vår tröst och vår starkhet.

  Alla låsta positioner i profetiornas tolkningar, och all hysteri och allt svärmeri i spekulationer, funkar bara som dimridåer.

  Min personliga tolkning är att den tid kommer när i stort sett ingen förväntar sig Herrens återkomst.

  Varför?

  Jo för att så gott som alla tror att han redan har återkommit!

  Men vem är det som man då tror är Herren?

  Hur kunde den överväldigande majoriteten luras så grundligt?

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell, jag kan bara hålla med om det du skriver.

  Själv hoppas jag att jag inte målat in mig i något etnocentriskt hörn.
  Nej, jag har alltid haft hjärta för Mellanöstern, och det är den delen av världen jag håller ögonen på.
  Den enda riktiga tidsindikation Herren ger oss, är ju ‘NÄR ni SER allt detta hända, då vet ni…’

  Så, jag håller med om att den stora merparten kommer att överraskas.
  Men det står ju att de som är vaksamma inte kommer att överraskas av den dagen.

  Att isolera sig själva, eller sitt land, från resten av världen är aldrig sunt.
  Ur en bemärkelse är ju redan vedermödan här – och har så varit för många kristna under hela historiens gång. Därför tror jag att Herren medvetet ville ha Uppenbarelseboken lite ‘mångfacetterad’ (?) för att troende genom alla tider ska kunna hämta styrka och tröst i förvissningen om Vem det är som vinner på slutet!

  Att den onde har fått sin beskärda tid att verka, har vi väl sett ett antal rundor av genom historiens gång.
  Framför allt påvedömet har ju utgjort en antikristlig makt genom stor del av historien, och jag gissar att många troende som förföljdes därav, var övertygade om att det var Antikrist de upplevde.

  Och varje gång tror jag att de troende befarade att det var den sista tiden de levde i – som ju Paulus också uttrycker det. Det var nog, som sagt, Herrens mening att troende genom alla tider skulle läsa ‘breven till församlingarna’, och manas i den riktning som kristna i alla tider har behövt. Uthållighet, tro, första kärleken, vaksamhet och ‘olja i lampan’.

  Personligen ser jag (om än med viss bävan) med förväntan fram emot vad Herren kommer att göra. Jag längtar efter hans ankomst! Visst blir det underbart, hur och när vi än får möta Honom, men att få förmånen att vara med i ‘slutspurten’…!

      (Reply)

 4. Ordvalet “dimridåer” är intressant. Ridå framför vad?
  Jesus befallning var att fiska lärjungar till Honom.
  Är det den befallningen som ridåerna skymmer?

  När “håll er vakna” blir vår nya missionsbefallning.
  Vad händer då?
  Och när “vaken” blir “spekulera ständigt”, vad händer då?

  Kan mest tala för mig själv och jag blir förvirrad och tillräckligt trött för att inte orka fiska lärjungar.

  /Ulrika

      (Reply)

 5. Ingela skrev: “Själv hoppas jag att jag inte målat in mig i något etnocentriskt hörn.”

  Nej, det har du nog inte. Och för god ordnings skull bör det kanske påpekas att etnocentricitet inte är något typiskt svenskt. Det förekommer hos alla folk.

  Sedan kanske jag inte var tillräckligt tydlig i artikeln angående tidstecken.

  Visst finns det tidstecken och visst bör vi ge akt på dessa.

  Det jag vänder mej mot är osunda spekulationer som alltid tenderar att bli dominanta, och ibland otroligt långsökta.

  Du skrev om “Jesus och grönsaker” som alltid tenderar att bli GRÖNSAKER och kanske lite grand Jesus.

  Jag vill mena att samma risk föreligger bland ändetids-spekulations-fixerade.

  /Kjell

  PS. Ofta brukar Daniel 12:4 citeras. Och det är nog rätt. Men jag är inte helt säker på att den svenska översättningen är “heltäckande”.

  Så meddelar t.ex. King James Version “But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.” (Min fetstil…)

  Uttrycket “running to and fro” är inte odelat positivt och torde i detta fall syfta på att mitt ibland den ökade kunskapen kommer det att finnas massor av mer eller mindre irrelevanta spekulationer.

  Dessa irrelevanta spekulationer funkar som dimridåer.

      (Reply)

 6. Ulrika Jansson,

  Det finns ett gammalt råd som man kan följa för att hitta rätt:

  • Om du ser på dej själv blir du förtvivlad.
  • Om du ser på andra blir du förvillad.
  • Om du ser på Jesus blir du förvandlad.

  Man behöver ju inte delta i diskussioner som känns fel.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Visst finns det absolut tydliga tidstecken beskrivna i Skriften.
  Och åtminstone jag ‘mäter tiden’ i förhållande till hur jag upplever att tidstecknen pekar. Sen kan man ju uppfatta det rätt eller fel – det får tiden utvisa, som det har gjort för kristna i alla tider. Jag tror Herren alltid ville ha sitt folk i ‘beredskapsläge’. Att vi skulle resa med lätt packning genom livet. (Lättare sagt än gjort.)

  Men, som sagt, inte många andra i min närhet ‘mäter tiden’ på det sättet. för dem verkar alla dagar lika, livet går sin gilla gång, och de fäster inte så stort intresse vid vad som händer i världen – eller i Israel.
  (Jag undrar faktiskt om det är mer än någon enstaka i min församling som ‘vakar’ på tiden?)

  Det, skulle jag vilja beskriva som det ena diket en kristen kan hamna i – det vill säga att bara ‘plöja på’, utan att lyfta huvudet.
  Många i denna kategori kan till och med bli upprörda om man talar om Jesu återkomst!
  (Men ibland kan det säkert bero på att de fått en överdos spekulationer i ungdomen…?)

  Det dike du beskriver, Kjell , är när man grävt ned sig i spekulationer – även sekulära sådana – så att man blir helt ‘insnöad’ på odjur, horn och huvuden… Det kan absolut sammanfattas i ‘Jesus plus grönsaker’, och blir till sist nästan bara ‘grönsaker’.
  Om man utgår från hur en del skriver, så tycks det som om Jesus inte får mycket utrymme i personens hjärta och tankar – däremot kan de vara ‘duktiga’ på odjur, huvuden och horn…

      (Reply)

 8. Ingela,

  Visst finns det tidstecken. Viktiga tidstecken!

  1. Israels barns återvändande till Israel.

  Hur stor del av dem måste vara tillbaka innan Jesus kommer? I Amerika bor det minst 7 miljoner judar.

  2. Larmande hedningar

  Det kokar av larmande hedningar runt Israel sedan den så kallade “Arabiska våren”.

  3. Det stora avfallet

  Ett otvetydigt tidstecken är “det stora avfallet”. Men då bör man komma ihåg att detta avfall utsträcker sig över flera hundra år.

  4. Globalization

  Helt tydligt går jorden mot ett mer och mer centralt styre och likformas “kulturerna” i allt större grad.

  /Kjell

  PS. Armbandsur från Apple tror jag inte hör till tidstecknen. Inte nummerologi eller kabbala heller. Troligen inte ens spektakulära blixtnedslag.

      (Reply)

 9. Där drog du fyra viktiga tidsindikatorer.
  Jordbävningar, krig och hungersnöd har förekommit av och till, och kan inte ensamma utgöra någon säker indikation.
  Men de fyra punkter du nämner, tror jag talar med ganska hög röst – för dem som gitter höra.

  Visst kan det bli lite spekulativt angående vad som skulle kunna utgöra ‘märket’, men är det inte bättre att ‘fela på rätt sida’, än att totalt oanandes ledas in i något? Vaksamhet över märket innebär ju spekulation för oss alla – eftersom vi inte har sett det än.

  Att däremot blixten slår ner i Petrusdomen samtidigt som påven säger upp sig… Där är jag nog mindre skeptisk än du. Det skulle mycket väl kunna vara ett utropstecken från himlen. Varför inte? Gud låter sig inte överraskas.

      (Reply)

 10. Kjell,

  Det där var både passande, sant och kul faktiskt.
  Ett Gôtt skratt denna morgon alltså,
  Ja, nog blir jag förtvivlad när jag ser mig själv och förvirrad när jag ser andra. Nog är det Jesus som förvandlar mig.

  /Ulrika

      (Reply)

 11. Ingela skrev:

  Visst kan det bli lite spekulativt angående vad som skulle kunna utgöra ‘märket’, men är det inte bättre att ‘fela på rätt sida’, än att totalt oanandes ledas in i något? Vaksamhet över märket innebär ju spekulation för oss alla – eftersom vi inte har sett det än.

  I Amerika finns (eller fanns i alla fall) en Amish-aktig grupp som kallades “husks and hooks”.

  Man hade nämligen som viktig punkt i syndkatalogen att knappar var ett djävulskt påfund och därför använde man hyskor och hakar istället.

  TV’n var något som a-lags-kristna i Sverige skulle undvika att ha något att göra med på 50-talet.

  Kreditkort och bank-kort med sina 4-siffriga hemliga koder var misstänkta för en del.

  Brist på realistiskt fokus, skulle jag kalla det!

  Visst kommer modern teknik att användas i personkontroll. Det är knappast någon tvekan om det. Men det handlar inte om saken som sådan.

  Jag oroar mej inte det minsta för att jag skulle missa att förstå “märket” när det kommer. Inte ens säkert att “saken som sådan” kommer att vara samma världen över.

  Men säkert vet vi att alla som “tar emot” märket på något sätt måste omvända sig till, eller tillbedja Antikrist och deklarera att han är den ende guden.

  Och något sådant kan en kristen inte missa, eller misstaga för något annat än det i verkligheten är.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Ingela skrev: “Att däremot blixten slår ner i Petrusdomen samtidigt som påven säger upp sig… Där är jag nog mindre skeptisk än du. Det skulle mycket väl kunna vara ett utropstecken från himlen. Varför inte?”

  Och då får du fundera på min fråga:

  Antag att det var “ett utropstecken från himlen”, vilken skillnad gör det i ditt liv, och vilken skillnad gör det i andras liv?

  Annorstädes sätter man upp halmdockor och ponerar att de som inte spekulerar i tidstecken skulle vara mindre intresserade av Jesu återkomst.

  Det finns ingen sanning i den beskyllningen!

  Det vore helt fantastiskt om Jesus skulle komma tillbaka idag.

  Jag behöver varken piska eller morot för att längta efter hans återkomst.

  När relevanta tidstecken uppenbarar sig är jag övertygad att alla Kristustrogna kommer att känna igen dessa, helt utan spekulerande.

  Och ett mycket bra immunskydd mot falska läror är en mångårig umgång med Gud genom Guds eget Ord, Bibeln.

  Den Helige Andes ledning kommer att bli mycket konkret när det drar ihop sig.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Kjell, instämmer helt i det du skriver. “Jag behöver varken piska eller morot för att längta efter hans återkomst”. Du säger precis det jag tänker!

      (Reply)

 14. Fast vi är alla överens om att Jesus redan är här i den omfattning och på det sätt som vi behöver för att leva det liv vi fått och som pågår.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika Jansson,

  Det skulle ju kunna tolkas som att du inte tror att Jesus kommer att komma tillbaka rent fysiskt.

  Kanske bra om du förtydligar?

  /Kjell

      (Reply)

 16. Ja, jo…det kanske man kan tolka det som.

  Jag tror att Jesus kommer tillbaka rent fysiskt men jag vet ju inte ens om det blir under min livstid. Tror inte att Gud giver någon som “sitt pund” att ständigt gissa och hålla utkik efter tecken. Ja, eventuellt några ytterst få, typ stjärntydarna för Betlehemsstjärnan, men inte som en uppgift i allmänhet. Jesus har sagt att Han är med oss alla dagar och det borde vara fullt tillräckligt för oss. När inte ens Jesus vet stunden och dagen så ska inte vi heller försöka förstå den. Högmod? att försöka förstå.
  Vi har fått en uppgift att vara vakna men det gäller i allt som kan bedra, således även överdrivet siande som blir en dimridå framför det liv som egentligen är tänkt för oss var och en. Om jag slutar och skriver en stund för att i stället gå utanför dörren och möta ungdomarna som jag ser står där ute i solljuset för en pratstund. Öppnar jag då en dörr som Gud tänkt?

  /Ulrika

      (Reply)

 17. Vissa stora tidsteckentrender ser man naturligtvis. Vi är närmare Jesu återkomst idag än på 1500-talet. Jag som jobbar i finansbranschen i sammanhang som bl a sysslar med kortinlösen ser ju med viss oro på framtidens kontantlösa samhälle.

  Kontanter är opersonliga, dess värde garanterade av staten/Riksbanken. Kort är personliga, dess funktioner garanterade av privata företag, de flesta med säte i utlandet, undandragna svensk lagstiftning. Det har redan förekommit att man spärrat en hel grupp handlare (barnporrfallet) att kunna ta betalt med kort på t ex internet. Varvid flera av dessa gick i konkurs. Man tycker inte så synd om dem i det här fallet, men har man börjat så kan man fortsätta -har en handlare fel åsikt så kan han stoppas. Det är gjort på några minuter på ett tangentbord i USA och kräver en nattkörning.

  Det här kunde inte Bibelns författare föreställa sej när man skriver om märket i pannan, där man hindrar folk från att köpa och sälja varor. Inte heller kunde man föreställa sej möjligheten att ett litet osynligt chip sprutas in på lämpligt ställe och därmed behöver man inte fundera över lösenord, kodkortsbrickor, bilnycklar eller något mer. Är man rätt person och närmar sej en stängd dörr så öppnas den, alla andra kommer inte in. Man kan givetvis programmera dessa chip hur man vill och hindra folk att ta sej in där man inte vill ha dem. Utsikterna är riktigt häftiga, för att inte säga skrämmande.

  Dessa profetior var obegripliga i 1950 år. De funkar idag. Ännu har vi inte sett nån storskalig användning av tekniken. Men jag själv blir galen på mina 12 bankdosor och 2 A4-sidor lösenord att komma ihåg. Om man vid användning av ett sådant chip kommer bli tvungen att uttala sej till nackdel för den kristne Guden så borde även en mycket nominell kristen reagera. Jag undrar om det ska uppfattas så eller som en varning att ens hamna i det systemet.

      (Reply)

 18. Nu dök det där påståendet upp igen och jag blir lika fundersam varje gång. Någon skrev..”när inte ens Jesus vet dagen…”! Hur är det Kjell egentligen? Jesus sa ju detta när han fortfarande var kvar på jorden. men vi vet ju att Jesus är Gud och då måste Han väl veta det IDAG…eller hur är det nu??

      (Reply)

 19. roland,

  Ja du Roland, det får nog förbli en gåta så länge vi själva är kvar på jorden.

  Jag är nog benägen att hålla med dej att Jesus vet det “idag”.

  Men vi själva får nog nöja oss med det lilla vi kan förstå av det vi tolkar som tidstecken.

  Och Jesus sade ju att han kommer att komma i en stund när vi inte väntar det.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Tack Kjell! Jag håller med dig. Jag blir också trött på allt spekulerande. Jesu tillkommelse har alltid varit lika nära, eftersom ett människoliv är så kort. Du skriver ju också något liknande.

  Jag har en känsla av att all tolkning som har med Jesu tillkommelse att göra, skall folkas uifrån Israel eller det judiska folket. Inte så att vi inte har del i den, men det är till sina judiska lärjungar som han alltid riktar sina ord. När Jesus t ex säger att “ni kommer inte att se mig förrän ni säger:”Välsignad vare han som kommer i Herrens namn”, så är nog inte detta ord riktat till oss utan till det judiska folkets ledare. Han kommer inte om han inte blir mottagen med välsignelse av dem som förkastade honom första gången. Allt skall säkert inte ha den tolkningsnyckeln, men det som hör till de eskatologiska tingen bör nog ha den.
  Må vi alla vara redo när det än händer.

      (Reply)

 21. Derek,

  Vet du Derek, jag tycker mej se ett mönster i detta. Samma mönster som utspelar sig vad gäller Guds bud, eller Andens gåvor.

  Exempel nummer 1:

  Andens gåvor tas emot igen. Och det är ju bra. Men så uppstår det grupper som blir extrema och vi har att göra med falsk karismatik.

  Motreaktionen kommer och många hoppar ner i andra diket och vill inte ha med karismatik att göra.

  De som tacksamt tar emot de gåvor som verkligen ges av Den Helige Ande, och varken förkastar eller går till överdrifter, betraktas som suspekta av båda dikenas invånare.

  Exempel nummer 2:

  Man upptäcker att Gamla Testamentet inte är förlegat och att GT’s Gud är den samme som NT’s Gud.

  Några blir entusiaster och går längre och längre i lagiskhet. Motreaktionen kommer och andra hoppar ner i laglöshetens dike.

  Den som vågar påstå att Guds eviga bud fortfarande gäller fullt ut blir beskylld fär att förneka nåden, vilja bli rättfärdiggjord på grund av gärningar, ja till och med att motverka Den Helige Ande.

  Exemplet från bloggpostens tema:

  Man upptäcker att det börjar ske saker som verkligen liknar de “tecken” som talas om i Skriften angående tidens avslutning.

  Några blir entusiaster och går till överdrifter. Söker i egen prestation och utombibliska källor och spekulerar 24/7.

  Andra hoppar ner i motsatta diket och dissar all eskatologi och även biblisk profetia.

  Och samma sak sker….

  De som tar de faktiska tidstecknen seriöst men avvisar svärmiska spekulationer beskylls för att håna dem som längtar efter Jesu återkomst.

  Samma mönster! Och det finns många fler exempel.

  /Kjell

  PS. Ett mycket bra inlägg har kommit in i bloggens forum.

      (Reply)

 22. Ja, Kjell,
  Det där var ett riktigt bra inlägg som kommit in till bloggens forum. Kan känna igen mig i det som skrivs där och hur lätt det är att falla ner i olika diken och upptäcka först när man är där att man var på väg dit.

  Lite förenklat brukar man säga att eftersom vägen är smal är det bäst att försöka hålla sig på mitten av den. Vad det betyder får vi kanske fundera över från situation till situation men ändå. I bland kanske man rent av får hjälp av att någon annan trillat i diket samtidigt. Då kan man hjälpas åt att komma upp på vägen igen. osv

  /Ulrika

      (Reply)

 23. wildwest,

  Håller helt med dej. Det finns flera sådana saker.

  Hur skulle alla världens folk kunna se de döda vittnena innan det fanns satelliter och streaming video?

  /Kjell

  PS. Din kommentar fastnade i datorn… Vet inte varför. Sorry för förseningen med publikationen.

      (Reply)

 24. Ulrika Jansson,

  Kanske undrar någon varför jag tillfogade ett forum.

  Anledningen är att en blogg i princip styrs av bloggens ägare/administratör och det är denne som väljer vilka saker som diskuteras.

  Ett forum, däremot, styrs i största utsträckningen av deltagarna.

  Vem som helst kan kommentera där och starta en egen tråd där. Till och med med bilder, färg och typsnitt.

  Enda kravet är att man registrerar sig. Vilket inte är så farligt för om man redan kommenterar här har man redan uppgett en email address.

  Registreringen är tyvärr nödvändig. Annars fylls forumet mycket snabbt med spam och snusk.

  Alla är välkomna!

  /Kjell

      (Reply)

 25. Kjell, de två exemplen var bra och belyser situationen. Det enda jag reserverar mig mot är den vanliga användningen av ordet “lagisk”. Det ordet finns inte, vad jag vet, i bibeln. Har du hittat det? Däremot finns det laglöshet. Man bör nog reservera ordet “lagiskhet” att betyda att vilja förtjäna sin frälsning genom att lyda buden. Det kanske finns sådana, men jag känner ingen.

      (Reply)

 26. Angående din artikel den 10.9.09 om Predestinationslära.
  Vi har en fri vilja att säga ja eller nej till ett frieri så har vi en fri vilja att säger ja eller nej till att Jesus har utvalt oss till frälsning, ty Gud vill att alla människor skall bli frälst.
  Gud frid
  Bo Stark

      (Reply)

 27. Derek,

  Ett syfte med lagen är att förstå vad som är synd eller inte. Det står också att ingen syndfri/rättfärdig finnes. Det går ihop med att Jesus dog för alla-inga undantag.
  “Lite” personligt kan jag se lagen som riktlinjer att försöka leva efter men som avfallen blev det ju fel från början. Både för Eva och för mig. Men vi vill det som är rätt och då måste vi få lära känna riktningen-lagen. I botten ligger kärleken, vi vill för att vi vet att Gud vill vårt bästa, Hans plan, och då vill vi gå den vägen. Så kommer vi in på att utan kärlek är lagen någonting annat? Ja, människor kan utnyttja den till att få som man själv vill, inte vad Gud vill. Och nu skrev jag mer än jag tänkt igen…

  Rom 3:20
  Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

  Kjell,
  Tack för att du öppnat möjligheterna i det nya forumet. Får se om det är rätt att delta med tiden.

  /Ulrika

      (Reply)

 28. Bo Stark skrev: “Angående din artikel den 10.9.09 om Predestinationslära.”

  Jag är nog rädd att jag inte riktigt vet vilken artikel du refererar till.

  Kan du vara mer specifik?

  /Kjell

      (Reply)

 29. Ulrika, detta med att förstå lagen som är Guds lag eller Mose lag, är inte så lätt. Kyrkan har skapat en rädsla och en anti-attityd som sitter djupt hos oss.
  Jag har därför inga invändningar mot det du skriver, vi behöver samtala öppet utan rädsla om detta.

  Kan vi komma till den mognad att vi kan skilja mellan hur man blir rättfärdiggjord och hur Gud vill att man sedan skall leva, så har vi kommit en bra bit på vägen. Vi kan alltså samtala om Guds bud utan att hela tiden tänka att: “ja men man får inte bli lagisk och förtjäna sin frälsning”.

  En annan tolkningsnyckel är att förstå att vi som inte tillhör Israels folk, d v s de som finns inom omskärelseförbundet, vi har aldrig fått lagen eller stått under lagen. Det är inte vi som står i centrum när det gäller Skriften, utan det folk som Gud anförtrott att förvalta Skriften. När detta är sagt så får vi inte tolka det som så att vi därför inte har del i förbunden, men all sund tolkning måste sätta Israel i centrum för att det skall bli rätt.

  Jag tror att lagen har olika funktioner både för juden och för “greken”. En av dessa funktioner är att visa vad som är synd. En annan är att peka på Messias, en tredje är att visa oss hur vi skall leva. Vi behöver inte och skall inte heller leva som judar lever, men har vi därför rätt att ändra så att vi istället lever annorlunda än juden endast utifrån en inställning att vi inte skall leva som judar. Där tror jag kristendomens ändring av vilodagen kommer in. Den kan väl motiveras utifrån Jesu uppståndelse, men det är inte hela orsaken. Det passade nog Romarriket bra att kunna förena soldagens soldyrkan som var populär med kristendomens uppståndelsedag.

  Lite tankar från en som vill gå på vägen, så mycket som möjligt.

      (Reply)

 30. Derek skrev:

  Man bör nog reservera ordet “lagiskhet” att betyda att vilja förtjäna sin frälsning genom att lyda buden. Det kanske finns sådana, men jag känner ingen.

  Inte lätt det där.

  Jag har heller inte ännu träffat någon som sade sig vilja förtjäna rättfärdihet genom laglydnad. Alla har i alla fall munnens bekännelse att de bara tror på rättfärdiggörelse på grund av nåd.

  Men här kommer problemet:

  1. Så länge jag vet har läran i praktiken varit att man blir “frälst av nåd och bevarad genom goda gärningar”. Jag talar om Pingst här.

  2. Inte ens inbitna MFS-are säger sig tro på rättfärdiggörelse på grund av gärningar. Men munnens vittnesbörd stämmer dåligt med praktiken.

  3. Därför tror inte de lagrädda att man kan vilja vara lydig av tacksamhet för frälsningen, utan att man blir “lagisk” eller som de själva säger: “Står med en fot nåden och en i lagen”.

  Och båda dikenas invånare fördömer varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Ja Derek,

  Tack för svar, har begrundat varje mening av det du skriver och det är intressanta saker du delar. Det finns en längtan att leva rättfärdigt och det är alltid rätt att söka Guds vilja, lag. Ditt svar fick mig att börja söka på “rättfärdig” i bibeln online och fick 592 träffar…
  På icke-judiskt vis…eller mest bekväma sätt gick jag därför direkt över till NT och fick bara 163 träffar…Ja men då tar vi Romarbrevet igen då…

  Rom 3:21ff
  Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,
  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.
  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.
  Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol,* att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet,* eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,
  under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

  /Ulrika

      (Reply)

 32. Kjell, hur skall vi då agera för att inte bli beskyllda för att vara lagiska och förtjäna frälsningen genom lydnad för Guds bud? Skall vi då och då bryta mot det bud vi valt att följa, bara för att omgivningen inte skall missuppfatta oss och tro att vi vill förtjäna vår frälsning?

  Man skulle också kunna formulera sig som så: Kan man inte konsekvent följa ett bud utan att omgivningen skall misstänka att man är en smyg -judaist?

      (Reply)

 33. Ulrika, tack för Rom 3:21. “Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,”

  De allra flesta engelska översättningarna har “apart from the law”. Med översättningen “utan en lag” blir man förd till att tro att rättfärdigheten genom Jesus står i motsatsförhållande till lagen. “Apart from the law” innebär att det uppenbarats en rättfärdighet skild eller vid sidan av lagen, men som lagen förutsett eller profeterat om. Det finns alltså en rättfärdighet genom lagen, men det kan inte vara detsamma som “laggärningar”, som jag förstår.
  De rättfärdiga före Jesu födelse måste ha blivit rättfärdiga utan att de vet det vi vet om Jesus. Patriarkerna visste inget om Jesus från Nasaret. Nasaret existerade förmodligen inte vid den tiden, ändå var de rättfärdiga. De hade den tro (förtröstan) på Gud som Abraham hade, det räckte tydligen.

  Hemligheten som Paulus skriver om i Ef 3 är att hedningarna tack vare Jesus har fått del av det starkare förbundet som förmedlas “apart” från lagen, eller vid sidan av lagen. Lagen är inte överspelad, men det finns ett förbund vid sidan av lagen där alla, både jude och grek, kan få del av Anden. Vi kan få tillbe i Ande och sanning. Detta tror jag inte var möjligt genom lagen.
  Det är ett litet försök att förstå lagen contra det nya förbundet. Lagen kommer in för de jesustroende idag som något som visar hur man lever rättfärdigt. Lagen i sin helhet tillhör Israels folk, men det som apostlarna undervisar måste vara taget från lagen. Eller vad tror ni?

      (Reply)

 34. Derek skrev: “Skall vi då och då bryta mot det bud vi valt att följa, bara för att omgivningen inte skall missuppfatta oss och tro att vi vill förtjäna vår frälsning?”

  Nja, det räcker att du säger att lagen är avskaffad och att de som inte håller med om detta riskerar att falla ur nåden….

  Detta är ju de lagräddas trosbekännelse. (Eller bör jag skriva otrosbekännelse?)

  /Kjell

      (Reply)

 35. “Vi kan få tillbe i Ande och sanning. Detta tror jag inte var möjligt genom lagen.”

  Vill man studera hur en gudsman tillber i ande och sanning är Davids psalmer i Psaltaren rekommenderad läsning. En man som fann sin lust i Herrens lag.

      (Reply)

 36. Men då ljuger jag. Jag tror inte att lagen är avskaffad eftersom jag tro på Matt 5:19. Men jag tror därmed inte att Jesus menar att alla bud gäller oss. Han hade inte en hedning i sin publik då. Allt som Jesus säger i evangelierna är inte adresserat till oss pånyttfödda hedningar.

  Låt de lagrädda få vara rädda, de måste en gång bli tvungna att ändra sig. Lite förföljelse får vi tåla. Eller måste vi vara omtyckta av alla? Vad sade Jesus? Gläd er då alla talar gott om er? Eller hur var det nu… 🙂

      (Reply)

 37. Lars W, David var en messias, det vill säga han var smord. Petrus citerar profeten Joel på pingstdagen där Joel säger att Gud skall utgjuta av sin Ande över allt kött, d v s över alla människor som tror på Israels Frälsare, han som döper i helige Ande och eld.

  Före pingsten då Anden gavs till alla troende var det bara vissa utvalda, kungar, präster och profeter som var smorda. De var i ordets bemärkelse messias med litet m.

      (Reply)

 38. Derek,

  Inga rationella argument funkar i monologen med de lagrädda.

  Det handlar inte om “logos” i deras fall. Bara fritt flytande “rhema”, mätande med två mått och egocentricitet.

  Tänk en sådan välsignelse att nåden finns!

  Men utan lag är nåden ett meningslöst mantra. Vad benådas man för om man inte har brutit någon lag?

  /Kjell

      (Reply)

 39. Derek,
  Det där kan jag tycka är en alldeles jättebra förklaring.

  Sitter och funderar om det är rätt att för första gången berätta det som jag fick skriva ner under mitt livs första fasta. Det var i samband med att mitt nya liv skulle få börja för 5 år sedan och jag förstod knappt vad jag skrev ned men jag gjorde det ordagrant och fick sedan hjälp av en troende att förstå texten. Det är mitt hittills enda och kanske sista tilltal på detta sätt från Herren. Minns så väl hur jag tvekade att skriva “säger Herren” för så kan man väl inte skriva? Vem är jag att göra det?
  Men jag gjorde det och det handlade om Lagen och Sanningen.

  Ska jag eller inte? Kanske är det här rätt forum? Känns som en respektfull och seriös plats att göra det och kanske är det rätt sammanhang nu när vi har kommit in på Lag och Sanning. Och kanske ser någon annan en poäng som inte jag och min vän fått syn på. Ska jag?

  Äsch, jag kör:
  “Dela inte din broders tvivel ty han söker i Lagen och inte i Sanningen. Lagen är min Sanning, säger Herren, men Nåden är också min Sanning, säger Herren.

  /Ulrika

      (Reply)

 40. Ulrika Jansson,

  Tror du att det även skulle kunna gälla för en del?

  “Dela inte din broders tvivel ty han förkastar Lagen och därmed också Sanningen. Lagen är min Sanning, säger Herren, och Nåden är också min Sanning, säger Herren.”

  /Kjell

      (Reply)

 41. Nej, Kjell det tror jag inte.

  Visst är din fråga till mig om jag tror att det går att skilja Lag och Nåd åt?

  Eftersom båda är Sanning går det inte. Genom Guds Nåd till mig kunde jag få börja om på ett sätt som gör att jag både vill och kan försöka lära känna Lagen.
  Kommer även i skrivande stund på att Jesus säger någonting om “Ni har hört att ni ska göra så (lagen i GT) men nu ska ni göra så här, typ vända andra kinden till. Nya direktiv tar dock inte bort, gamla, Lagen i GT som en Sanning, den visar mer på att Gud lever i den verklighet som råder och agerar utifrån den. Ja, Abraham kunde inte ta emot Jesus på det sätt som vi kan, men samtidigt alltså, Fadern och Sonen var ett även på GT,s tid så genom Abrahams tro utifrån dåtidens förutsättningar tog han ju egentligen också emot Jesus, fast på ett annorlunda sätt? Eller är det egentligen på samma sätt men under olika förutsättningar?

  Min längtan att få börja om var att få leva som Gud tänkt och den tanken finner jag i Lagen. Men utan relationen Gud-människa är Lagen död. Gränsdragningarna är inte helt lätt, när blir jag ett huggormsyngel? När är jag en Jesu lärjunge?

  Så kanske vi åter landar i att huvudsaken är att Han känner oss och inte tvärtom.

  /Ulrika

      (Reply)

 42. Kjell: “Det handlar inte om “logos” i deras fall. Bara fritt flytande “rhema”, mätande med två mått och egocentricitet.”

  En mycket bra beskrivning!

      (Reply)

 43. Ulrika Jansson skrev: “Visst är din fråga till mig om jag tror att det går att skilja Lag och Nåd åt?”

  Nej, det jag ville göra var att understryka att dessa två inte kan åtskiljas.

  Fast ditt svar var ju tydligt ändå:

  Eftersom båda är Sanning går det inte. Genom Guds Nåd till mig kunde jag få börja om på ett sätt som gör att jag både vill och kan försöka lära känna Lagen.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Ulrika Jansson: “Dela inte din broders tvivel ty han söker i Lagen och inte i Sanningen. Lagen är min Sanning, säger Herren, men Nåden är också min Sanning, säger Herren.”

  Tack för att du delade detta, jag trodde det skulle vara längre.
  Detta uppfattar jag som ett ord från Herren. Det är allvarligt att säga eller skriva “så säger Herren” vilket du också var medveten om, därför hade du rätt attityd. Detta kan vara undantaget från regeln att inte använda detta uttryck som vi bör reservera för de profetord som vi har nedskrivet i bibeln.

  Lagen och nåden står för två sidor eller egenskaper av Gud. Å ena sidan Guds rättfärdighet som är omutbar och å andra sidan hans barmhärtighet som är stor. Nåden fostrar oss att avsäga oss all orättfärdighet (moraliska bud) och Guds barmhärtighet är det att det inte är ute med oss.

  Lag och nåd får sin lösning genom att Messias blev gjord till ett syndoffer och sedan efter uppståndelsen till Guds rättfärdighet. Detta gör inte lagen om intet, den visar oss fortfarande vad som är synd. Vi är inte befriade från vårt “kött” så lagen har fortsatt en funktion, kanske flera.

  Människan är inte en ande, som har en själ och bor i en kropp. Detta är gnostiska tankar. Människan är ande, själ, kropp som är intimt sammanhållna och som tillsammans är människan. Gud gav Israels folk en himlagiven kultur, hur de skall leva. Detta får vi ta till oss i den mån det går i det land vi bor och vi finner det välsignat. Det som har med moral att göra finns det ingen egen valmöjlighet. Man kan inte välja om man vill ljuga eller inte, eller stjäla om man har lust till det. Men skapar man en alternativ kultur som görs i ett uppror mot det som Gud gav Israels folk, så tror jag inte att det har Guds välsignelse.

  Jesus blev alltså en “livgivande Ande” som förmedlar det eviga livet. För att få del av detta måste man födas en gång till. Man måste födas och få del av det eviga livet som finns i Guds son. Därför använder Paulus (han är ensam om detta) ofta uttrycket “i Kristus”.

  Tack Ulrika, jag tycker du är så ärlig och uttrycker dig så fint.

      (Reply)

 45. Tack Derek och Kjell för att ni möter mig i detta.

  /Glad Ulrika

      (Reply)

 46. Derek,

  Menar du att David inte bad i ande och sanning? Eller att han missaktade Herrens lag? Eller vad avser din lilla utläggning kontra min kommentar?

  Det du fick av mig var ett bra tips om var du läser ett stort antal böner som sprungit fram ur ande och sanning.

      (Reply)

 47. Lars W, jag trodde du kunde greppa det. Jag tar det tydligt.

  David var smord av Anden, därför kunde han skriva och bedja i ande och sanning.

  “Allt kött” hade inte fått Anden då, i annat fall skulle inte profeten Joel förutsagt att i framtiden skall Herren utgjuta sin Anden över allt kött (underförstått de som tror).

  Förstår du nu?

      (Reply)

 48. Bra artikeln. Håller helt med dig , har själv gått i dem tankarna.
  Tack Jesus att våra namn skall vara skrivna i livets och att vi ska
  vara beredda när du (Jesus ) kommer. Amen!

      (Reply)

 49. Derek,

  “Lars W, jag trodde du kunde greppa det. Jag tar det tydligt.”

  Derek, jag trodde du kunde greppa det. Jag tar det tydligt.

  Om du är åtminstone lite intresserad av en man som bad i ande och i sanning och som hade sin lust i Herrens lag bör du läsa Psaltaren. Finns många av Davids böner där.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *