Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är.

Och om man då tror att det finns en Skapare så måste man inse att denne Skapare är ofantligt mera “komplex” än skapelsen. Trots detta kryllar det av andliga gurus som tror sig veta allt om Gud, hans dogmer och bud, och hur man skall göra för att bli frälst.

Here goes!

Allting i dej och runt omkring dej som du ser och kan ta på består av atomer. Men ljuset som gör att du kan se dessa saker består inte av atomer. Samma gäller värme och gravitation och flera saker som vi kan uppleva, men inte ta på.

När den vetenskapliga metoden accepterades för att studera naturfenomen började en mycket snabb utveckling som ledde till att vi kan förstå mer och mer av naturen och dess lagar.

Ordet “atom” kommer från grekiskan och betyder ungefär “odelbar”. Bokstavligen betyder det att man inte kan dela den genom att skära av en bit. Niels Bohr, en berömd Dansk fysiker gjorde de första försöken att avbilda en atom, eller att göra sig en modell av hur den är uppbyggd.

Hans bild ser ut som ett litet solsystem. Och denna modell funkade ganska länge för att förklara fysiska och kemiska fenomen.


 
Han tänkte sig en atomkärna, ungefär som en sol. Den hade positiv laddning och runt om den olika nivåer av banor där negativt laddade elektroner kunde cirkla runt som planeter.
 
 
 

Senare upptäckte man att kärnan bestod av både positivt laddade partiklar, protoner, och neutrala partiklar, neutroner. Bilden föreställer en kol-atom. Dess första elektronskal är fyllt med sina 2 elektroner och dess andra elektronskal är halvfyllt med sina 4 elektroner. Kärnan består av 6 protoner och 6 neutroner.
 
 

Allt verkade helt begripligt. Man kunde börja förstå vad ett så kallat “grundämne” var för något. Man lägger till en proton, tar med den mängd neutroner som behövs för att protonerna skall kunna hålla sams. Och allt är frid och fröjd.

Man började med att ordna allt på rad. Mer och mer protoner, tyngre och tyngre atom. Borde man inte ha förväntat sig att grundämnet i fråga skulle bli tyngre och tyngre, tätare och tätare? Först alla gaser, sedan vätskor, sedan fastare och fastare substanser.

Men det visade sig att det inte höll.

 1. H  = Vätgas, en mycket reaktiv (explosiv) gas.
 2. He = Helium, en gas som inte kunde reagera alls.
 3. Li = Litium, en mycket reaktiv metall.
 4. Be = Beryllium, en reaktiv metall.
 5. B  = Bor, inte en metall.
 6. C  = Kol, inte heller en metall.
 7. N  = Kvävgas, en gas som inte är värst reaktiv.
 8. O  = Syrgas, en gansla reaktiv gas.
 9. F  = Fluorgas, en oerhört reaktiv gas.
 10. Ne = Neon, en gas som inte kunde reagera alls.
 11. Na = Natrium, en mycket reaktiv metall.
 12. Mg = Magnesium, en reaktiv metall.
 13. AL = Aluminium, en metall, ganska inert.
 14. Si = Kisel, inte en metall, mycket inert.
 15. P  = Fosfor, icke-metall, reaktiv.
 16. S  = Svavel, icke-metall, reaktiv.
 17. Cl = Klorgas, en mycket aggressiv och reaktiv gas.
 18. Ar = Argon, en gas som inte kunde reagera alls.
 19. K  = Kalium, en mycket reaktiv metall.
 20. Ca = Kalcium, en reaktiv metall.

Man började förstå att vissa egenskaper återkommer periodiskt när man raddar upp grundämnena i ordningsföljd av antalet protoner. Det behövdes två dimensioner för att representera detta.


Med denna blid fick man likartade grundämnen att stå i samma kolommer. Men det funkade bara bra till och med grundämne nummer 20, Kalcium, sedan fick man hoppa i protonantal (den lilla siffran i rutan) för att få ihop det igen.
Viktiga kända grundämnen som järn, bly, koppar, silver och guld, saknades. Man blev tvungen att klämma in ännu ett segment i tabellen.

Bohrs atom-modell funkade bra till en viss nivå av kunskap. Men sedan blev det tydligt att det fanns saker som inte kunde förklaras med den.


 
Det behövdes mycket mer komplexa teorier för att förklara materiens minsta byggstenar. Kvantumteori gjorde insteg och nya modeller konstruerades. Nu blev elektronerna en sorts “atmosfär” runt atomkärnan. Lägg märke till hur “elektronmolnen” har olika form.
 
 

Det börjar med en sfärisk form men blir sedan en sorts käglor och avslutas med en sfärisk, så kallad, orbital. Du känner igen ordet “orbit”. Elektronerna jagar runt i denna orbit och är nästan överallt i den alltid…..

Men sedan dess har allt visat sig vara mer invecklat än man kunde tänka sig och man blev tvungen att identifiera så kallade “elementarpartiklar”. Den odelbara atomen var inte så odelbar som man hade trott. Den första atom-modellen kunde alla begripa men för att förstå vad kärnfysikerna nu talar om måste man själv vara expert på området.


 
 
Till elementarpartiklarna räknas kvarkarna, leptonerna, exempelvis elektroner och neutriner, fotonen, W-bosonerna, Z-bosonen och gluonen, samt de hypotetiska X-bosonerna, higgsbosonerna och gravitonerna.

Jag stannar där för efter detta har det bara fortsatt att bli mera komplext och mera obegripligt för alla utom några få specialutbildade experter.
 
 
Det blir nästan alltid så för ju mer man upptäcker av naturens under detso mer förstår man hur oändligt lite man egentligen begriper.

De instrument (maskiner och konstruktioner) man behöver för att studera de elementär-partiklar som tycks bli både mindre och mindre “laddade” är numera så stora att de upptar mer än ett land och behöver interantionellt samarbete för att kunna konstrueras och användas. Du har kanske läst om “the god particle”?

Nu vill jag bara lägga till detta att Gud tydligen vill att vi skall kunnan studera naturen och begripa en hel del. Jordens plats i vårt solsystem, kombinerat med vårt solsystems plats i vår galax, kombinerat med vår galax plats i universum gör att vi kan studera universum.

Om ljustets hastighet, det synliga spektrum etc. hade varit lite annorlunda hade vi inte kunnat studera allt detta. Om gravitationen skulle avvika bara en procent skulle hela “klabbet” implodera eller explodera.

Naturlagarna är så oändligt kritiskt kombinerade att vilken enda av dessa som skulle vara annorlunda skulle det leda till att inget funkar. Och allt detta tror massor av människor att det har kommit till av en slump.

Tja, vad var det som Paul Simon skaldade i en av sina sånger: All lies and jests, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Fritt översatt: Alla ljuger och spelar teater, och i allt detta hör en människa bara det han/hon vill höra och struntar blankt i resten.

Och nu kommer vi in på trons område. Allt ovan var bara en inledning för att skapa förståelse för ett uppenbart faktum. Om vi inte ens kan förstå det skapade, hur kan vi inbilla oss att vi kan förstå Skaparen i större utsträckning än Han uppenbarar sig själv?

Och dock kryllar det av lärare och predikanter som var och en har en frälsningsplans-modell på ungefär samma primitiva nivå som Bohrs atommodell.

Och nästan alla dessa lärare och predikanter vet precis vad du skall tycka och säga, göra och inte göra, för att bli frälst.

Passar du inte i deras snäva, endimesionella fack så är du förlorad. Då har du endera inte kommit in i nåden, eller så har du fallit ur den igen.

Så gott som alla dessa lärare och predikanter är överens om en sak…. De andra är heretiker!

Läs min förra bloggpost så vet du var en heretiker är för något.

I alla fall inte en som tillsammans med alla de heliga vill kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.

Mänskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga. Det är de rättfärdiga som har kriterierna. Bara dessa kan kosta på sig att döma i strid mot Rom. 2:1-10

Jesus sade: “Jag är Vägen, Sanningen och Livet.”

Han sade också: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Det kan vara värt att notera till vilka han sade detta. Hans åhörare var “de judar som hade satt tro till honom”.

Läs gärna hela kapitel 8 i Johannes evangelium.

Jesus talar således till fromma, nitiska judar som troligen kunde skriften utantill. De var medvetna om sitt arv som äkta ättlingar till Abraham. Inte ättlingar till slavinnan.

Och Jesus säger att de skall förbli i hans ord så att de förstår sanningen och därigenom blir fria.

I vår tid finns det legio lögner om Jesus. Jehovas Vittnens lögn, som redan har mer än 100 år på nacken. Humanisternas och liberalteologernas lögner. Den falska karismatikens lögner. Katolicismens lögner. Och nyligen nyjudaismens unitariska lögner.

Men då kan det vara nyttigt att studera Johannes evangelium på djupet.

Om de judar som satte tro till Jesus behövde bli befriade lär det inte leda till frihet att nu bli ny-judaister, och således inte till den fullare sanningen heller.

Läs kommentarerna på följande bloggposter för att se hur dessa ny-judaistiska unitarer resonerar.

Den eviga frågan om Jesu Gudom

Jesu gudom i Jakobs brev

I går fick jag ett mejl där en för mej okänd person, som tydligen anser sig veta att jag är förtappad, skrev:

Om det är Jesus som säger: “Jag är Herren (JHVH), ingen annan finns, ingen är Gud utom jag” (Jesaja 45:5) så finns inte Gud Fadern, den som Jesus säger vara “den ende sanne Guden” (Joh 17:1-3). Bibeln känner inte till de bortförklaringar som den från tron avfallna kristenheten har kokat ihop. Jesus säger “tro på Gud, och tro på mig”, han säger inte det ni säger.

Du tror inte på Gud Kjell (Jesaja 45:5), och du tror inte på Jesus (Joh 17:3), och du kan inte rättfärdiga dig med det att din trätobroder (namn borttaget) inte tror på Jesus, att Jesus kom från himlen vilket han själv säger att han gjorde (Joh 6:38)

Tänk så tacksamma vi kan vara att Jesus inte sade: Jag är den slaka linan, den strikta gärningsläran och en existens i neurotisk spänning…..

Matt. 11:27-30

Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

/Kjell

Några kul, men totalt oviktiga grejer.

Visste du att vatten är en av de konstigaste “kemikalier” som finns. Om det inte fanns “hydrogen-bonds” skulle vatten vara en gas vid rums-temperatur.

Gissa vad som skulle ha hänt med livet då!

Vattenmolekylen liknar Musse Pigg.


 
 
 

Visste du att etanol-molekylen (alkohol som används till drycker) ser ut som en liten hund? Vi kemister brukar skoja och kalla den Etanol, den lilla fyllehunden.

Visits: 42

One thought on “Frälsningens slaka lina”

 1. Tack för dina kloka ord.Du berikar vissa hemsidor.Herren välsigne dig och familjen.Ett välsignat nytt år.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *