Jesus kommer tillbaka

Himmel i himmelen eller himmel på jorden?

Någon berättade att hon blev nobbad efter att ha talat med andra bekännande kristna om tidens tecken och Jesu återkomst.

Nu undrar jag om det kanske är som med sabbatsgänget. De brukar berätta att de blir illa behandlade för att de helgar sabbaten.

Jag tror att det kan hända, men då i undantagsfall. Snarare är det så att de försöker tvinga på andra sitt sabbats-evangelium.

Och jag undrar om det inte är något liknande som händer med dem som känner sig diskriminerade efter att de visat intresse för Jesu återkomst.

Om vi inte tror att Jesus kommer tillbaka så är det inte mycket bevänt med vår tro.

Men huvudsaken är inte när Han kommer utan att vi är redo att möta Honom oavsett om det händer på grund av att Han kommer tillbaka eller om det händer på grund av att vi dör.

En av dessa saker kommer att inträffa för oss alla personligen och ingen vet faktiskt om han/hon kommer att leva i morgon.

Sedan kan vi inte komma ifrån att alla som har köpt läran om ett uppryckande innan vedermödan kan kosta på sig att vara ointresserade av alla katastrofer som liknar en början på vedermödan.

Skall man inte vara med så behöver man inte bry sig.

Kanske några, av de så kallat ointresserade, ryggar tillbaka för alla fruktlösa diskussioner angående tidpunkten för uppryckandet.

Sedan finns det säkert politiskt ointresserade som ryggar tillbaka för att spekulera om följderna av den arabiska våren, islams frammars och vilken av de nuvarande världsledarna klassar bäst som kandidat för Antikrist.

Kanske en del, likasom jag, har bombarderats med falska profetior av hysteriska ändtidsfixerade?

Du förstår, jag har i min ungdom hört så många så kallade profetior om hur ryssarna skulle komma och lägga beslag på Sverige och tortera alla troende, att jag fortfarande kan komma ihåg ordalydelsen. Helst bör det halvskrikas i falsett….

Ooooo mitt folk, mitt folk, säger Herren, HERREN…..
Ooooo att ni idag ville lyssna till mitt ord…..
Ooooo att ni idag visste vad er frid tillhör…..
Se dagar skola komma…..
Ännu ett år säger Herren, HERREN….
Etc. etc.

Kulturen hos pingst gjorde att man inte kunde ingripa och stoppa de mest neurotiska “profeterna”.

Jag förkastar inte profetia, men i stort sett är jag mycket misstänksam mot allt siande.

Jag tror, kort och gott, att det finns massor av anledningar att man inte vill diskutera dessa saker i grupp. En del av dessa anledningar är både acceptabla och relevanta.

Marken har helt enkelt blivit bränd och det var “de egna” som brände den.

Det som behövs nu är inte katastrof-siande, inte konspirations-teorier, ingen nummerologi, men en gedigen undervisning om Jesu återkomst.

Jesus sade själv att han kommer att komma tillbaka och att det kommer att ske när ingen väntar sig att han kommer. Lukas 12:40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

Nu skulle jag vilja att du läser denna parentes, allt i samma färg. Den har inget med budskapet i bloggposten att göra, men den är ändå värd att läsa.
 
Kanske trodde du en bloggpost skrivs rakt av efter att man redan vet precis vad man vill skriva. Men det är inte så det funkar.
 
Visst, man vet ungefär vad man vill skriva. Sedan börjar man formulera det man tror att man vet. Och givetvis letar man bibeltexter. Och då händer det…. Man upptäcker att bibeltexterna inte alltid är så entydiga som man trodde.
 
Då har man två val. Endera söker man flera texter och citerar dem ur sina förband bara för att bevisa att man hade rätt från början. Eller så väljer man en mera opartisk strategi och söker även texter som strider mot den “teori” man hade.
 
Och då kan det hända att det ligger flera dagar mellan två meningar som verkar följa varandra logiskt i bloggposten.
 
Här slutar parentesen.

Låt oss fundera lite grand på Jesu uttalande. Lukas 12:40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen. Inte för att man kan bygga en lära på en enda vers, men för att just denna vers innehåller en uppmaning till några och en upplysning till samma personer.

Uppmaning: Var också ni beredda.

Fråga: Vilka avsåg Jesus när han sade “ni”?

Det var inte ens tydligt för alla lärjungarna för Petrus frågade: “Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?

Vi kan gissa orsaken om vi läser en information i börjar på kapitlet: “Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: “Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!

Som vanligt får vi inte ett matematiskt exakt svar från Jesus. Han kunde ju ha sagt att det var avsett för lärjungarna, eller att det var avsett för alla. I stället verkar han säga att det är för alla som i någon mån vill lyssna på honom och att beroende på hur mycket man känner honom så har det större konsekvenser.

Alltså, ju bättre man har lärt känna Jesus desto större blir konsekvenserna om man inte tror på honom och är honom trogen.

Kan vi stava detta med andra texter? Ja, jag tror det.

Hebr. 10:26-27

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

Fil. 2:12-16

Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.

Lägg nu märke till att det inte står att de skall “arbeta med fruktan och bävan” på grund av att de hade varit olydiga. Nej, det står precis tvärt om!

Och för att inte reta gallfeber på nådes-nördarna vill ja peka speciellt på texten “Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Jag tror således att ordet “ni” syftar på alla som har någon kännedom om Kristus och evangelium. Har du det så gäller det dej. Har du det inte så skulle du troligen inte ha läst dessa rader.

Då blir nästa fråga hur man är beredd. Ja, vad kan jag tillägga till all den information vi får i Lukas kapitel 12? Jesus ger massor av exempel. Men ett av hans råd vill jag citera eftersom det har att göra med vad som händer när Jesus har kommit tillbaka.

Lukas 12:33-34 “Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Innan slutklämmen vill jag fråga dej:

 • Märkte du att hela kapitlet handlar om Jesu återkomst?
 • Märkte du att det står väldigt lite om konspirationer och elände?
 • Märkte du att budskapet koncentrerade sig runt vår personliga relation med Herren?
 • Märkte du att det inte står någonting om när det kommer att ske?

Om inte, läs kapitlet igen, och igen……

Det finns inget bättre vittnesbörd om Jesu återkomst än att predika honom som korsfäst. Det gjorde Paulus.

Och att predika om synd, rättfärdighet och dom.

Var inte så säker att de som vägrar spekulera har något emot budskapet om Jesu återkomst.

Men, till samma personer som Jesus riktade sitt budskap till säger han även: “I en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

Och är det inte då lite konstigt att just de som menar sig ha den bästa relationen med Herren tror sig kunna lista ut när Han kommer?

Det är en sorts “catch 22” i uttalandet. Om ni tror att ni vet så kommer det visa sig att ni inte visste.

Eller syftar han på att det kommer att finnas massor som (gäsp) inte alls väntar att han kommer tillbaka?

Eller syftar han på miljarderna som kommer att hylla Antikrist och således tror att Jesus redan har kommit tillbaka?

Eller syftar han på alla eskatologer som tror sig veta hur historien kommer att se ut?

Jag har inget svar på dessa frågor, men kanske kan de hålla oss vakna 🙂

/Kjell

Views: 36

22 thoughts on “Jesus kommer tillbaka”

 1. Vilken stämmer? (Matt 28:18-20)

  Denna?

  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

  Eller denna?

  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och predika min snara återkomst för dem. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

  /Kjell

      (Reply)

 2. Tack Kjell för en bra artikel. Det är för mycket av spekulationer om Messias återkomst och alltför mycket av “så säger Herren”, fast Herren inte talat. Jag har ju liksom du ett långt perspektiv på förkunnelse och spekulationer om ändtiden.

  Det som försummats i det kristna budskapet är “budskapet om Riket” och i den förkunnelsen ingår naturligtvis Kungens ankomst som en delsanning.

      (Reply)

 3. Till Kjell

  Jag förstår precis vad du säger och menar, dvs vad som kan bli osunda spekulationer om tidens tecken och Jesu tillkommelse och kanske direkta konspirationsteorier om dittan och dattan.

  MEN samtidigt har vi ju också Jesu stora eskatologiska tal med de många tidstecknen som Han uppmanar oss att ge akt på. Jag vill tro att detta är något att fördjupa sig i och att ständigt pröva om vi möjligen lever i den tid då detta börjar gå i uppfyllelse och att vi därmed möjligen lever i just dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Jag tror för egen del att det finns en direkt koppling mellan en levande tro (inte bara dogmatisk) på Jesu snara tillkommelse och ivern att evangelisera och vinna sina medmänniskor.

  Likaså har vi också ordet i Danielsboken: ” Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”Dan 12:4.

  Det som ibland kan uppfattas som ett spekulerande kanske i själva verket är just ett forskande i skrifterna för att den profetiska insikten om ändetidens händelser ska växa till. Jag tror att mycket av det som kanske varit gåtfullt i texterna om ändetiden ska kunna bli tydligt och begripligt ju närmare Herrens återkomst vi kommer. Jesus kommer som en tjuv för dem som inte är redo, men för dem som forskar i skrifterna kommer det bli allt tydligare när hans tillkommelse är verkligt nära, även om vi aldrig kommer veta något exakt datum. Om det inte vore så skulle det inte finnas så särskilt mycket poäng i att Bibeln trots allt talar så pass mycket som den gör om tidstecken att ge akt på.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 4. Berndt Isaksson,

  Jag vänder mej inte mot att man “forskar i skrifterna” om man gör det av rätt anledning. Tydligen gjorde inte fariséerna det på Jesu tid. Och möjligen finns det både nyttiga och onyttiga “forskningar” även idag.

  Men att forska i internetsajter och leta antikrister och frimurare och new world order i nyheterna eller stjärnorna hela tiden skulle jag inte räkna till att “forska i skrifterna”.

  Sedan jag hittade Aletheia för nästan 5 år sedan har det alltid funnits någon som har hoppats att vedermödan skulle ha börjat i samband med de så kallade hösthögtiderna.

  Det blir ju samma som “Ooooo mitt folk, mitt folk” om man varje år ropar att vargen kommer. Varje år har det varit stora förväntningar om stort elände i September eller Oktober eller vad det var.

  Vem har nytta av sådant?

  Rent globalt och sammanfattande måste man vara blind om man missar att svälten tilltar, fattigdomen tilltar, hedningarna runt Israel larmar ordentligt, folk reser sig upp mot folk, familjer faller sönder och familjemedlemmar blir varandras fiender, barn reser sig upp mot sina föräldrar, villolärorna tilltar och går samman i ekumenisk synkretism, etc. etc.

  Det kan man konstatera utan att gotta sig i varje liten detalj i de dagliga nyheterna.

  Så länge jag minns har eskatologin varit det allt överhärskande intresset för somliga människor. Hela evangeliet har kommit i bakgrunden.

  Mycket möjligt att det inte känns så för dem själva. Men ingen lever för sig själv.

  Visst finns det texter i Skriften som antyder att de troende inte kommer att överraskas av Herrens återkomst.

  Å andra sidan har det väl, globalt sett, sällan varit en så stark “messiasförväntan” som just nu. Och då talar jag om alla religioner tillsammans med sekulära.

  Då jämför jag det med: “I en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.”

  Kommer Han verkligen när vi väntar det mest?

  Och som du vet tror jag att Antikrist kommer först. Se där den världsvida “tillfredställelsen” av messiasförväntan. Alla förundras över denna fantastiska person.

  Troligen även många som nu kallar sig “kristna”. Och se, vad händer då? Jo nästan ingen väntar längre på Messias.

  “I en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.”

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell, “Jag vänder mej inte mot att man “forskar i skrifterna” om man gör det av rätt anledning. Tydligen gjorde inte fariséerna det på Jesu tid. Och möjligen finns det både nyttiga och onyttiga “forskningar” även idag.” SLUT CITAT

  Jo, det ska “gudarna veta” om uttrycket tillåts. Den rent akademiska forskningen, den som oftast är präglad av liberalteologiska synsätt, är lika blind som de skriftlärdas forskning vad vid Jesu första kommande. De kände inte alls igen honom vare sig i Betlehem eller vid Golgata. Men enkla Gguds män och kvinnor som forskar i skriften genom att läsa den i tro och under bön, ser och känner igen Jesus och förnimmer Honom komma redan innan Han uppenbarar sig för världen.

  Berndt

      (Reply)

 6. skrev: “Det som försummats i det kristna budskapet är “budskapet om Riket” och i den förkunnelsen ingår naturligtvis Kungens ankomst som en delsanning.”

  Jag vill återkomma till den biten i en längre kommentar, men innan jag gör det skulle jag vilja fråga dej hur du tänker angående profetian i Hesekiel 36 från vers 16 och framåt. Och speciellt då vers 24 “Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån alla länder och föra eder till edert land.”

  Min fråga: Hur komplett tror du att detta församlande kommer att bli innan Herrens återkomst?

  Till exempel bor de flesta av världens judar i Amerika.

  En recent lista anger:

  1. USA 6,500,000
  2. Israel 4,950,000
  3. France 600,000
  4. Canada 364,000
  5. Britain 275,000
  6. Russia 275,000
  7. Argentina 197,000
  8. Ukraine 112,000
  9. Germany 98,000
  10. Brazil 97,500
  11. South Africa 88,000
  12. Hungary 55,000

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell: “Min fråga: Hur komplett tror du att detta församlande kommer att bli innan Herrens återkomst?”

  – Jag vet så lite om detaljer när det gäller profetorden (liksom alla andra även om de inte förstår hur lite de vet), men enligt judisk förståelse av de judiska profeterna så är en av Messias uppgifter att samla alla Israels stammar till Eretz Israel. Det bekräftas också av det som ängeln Gabriel sade till Mirjam:

  “Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Mirjam. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jeshua. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”” Luk 1:30-33 SFB (lätt rev.)

  SÅ kommer det att bli så småningom. Benjamin spelar golf i Florida och har det bra och vill inte flytta, men det kommer den Evige att se till att han gör, på något sätt och när det blir tid för det. Jag litar på det som den Evige sagt genom sina sändebud.

      (Reply)

 8. ,

  Kort och konkret.

  Tror du att det Messianska Riket kan börja innan alla återvänder?

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kanske värt att notera!

  Läs artikel i Dagen: Tv-stationer från USA vill filma Jesu återkomst.


   
  Dygnet runt filmar kamerorna området kring Olivberget. Där sägs det nämligen, enligt vissa tolkningar av Apostlagärningarna, att Jesus ska komma tillbaka. Det Texasbaserade tv-bolaget Daystar Television Network var först på plats, men nu har även Trinity Broadcasting Network flyttat in i huset bredvid för att satsa på samma idé, rapporterar The Christian Post.

  Det kommer att bli stort mediapådrag! Men kommer verkligen TBN och CNN att få sändtid efter Jesu återkomst?

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell, “Det kommer att bli stort mediapådrag! Men kommer verkligen TBN och CNN att få sändtid efter Jesu återkomst?” SLUT CITAT

  Vad syftar du på med den frågan?

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 11. Kjell: “Tror du att det Messianska Riket kan börja innan alla återvänder?”

  – Av texterna kan man nog inte få någon bestämd uppfattning om vad som gäller, men jag tror inte heller att “alla” innebär varenda enskild individ och vilka som omfattas av “Jakobs hus” vet allena den Evige. Det finns en tydlig inre kärna när det handlar om vem som är jude, men mindre tydligt ju längre ut i periferin man kommer. Enligt judendomen går det via modern, men detta är ifrågasatt av vissa judar.

  Jag lutar åt att den totala återvändandet till Eretz kommer att ske av Messias. Det ingår nog i det messianska uppdraget.

      (Reply)

 12. Berndt Isaksson skrev: “Vad syftar du på med den frågan?”

  CNN’s ägare är Ted Turner. Stor förespråkare för New World Order. Bekänner sig till texten på The Georgia Guide Stones.

  Enligt somliga är han den som står bakom detta ockulta monument.

  TBN’s Paul Crouch är ungefär den mäktigaste ledaren för Kenyons undervisning idag.

  Jag har svårt att föreställa mej att Kungarnas Kung kommer att ge dessa båda herrar och deras media sänd-licens.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Du hänvisar till: Hebr. 10:26-27

  Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

  – Min fråga är, är inte i princip all synd medveten och med vett och vilja?
  Om, så är det ju kört för oss alla, eller hur?

  Du skriver även: Och för att inte reta gallfeber på nådes-nördarna vill ja peka speciellt på texten “Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

  – Det är fint av dig, men det finns ett, ja två ord till som förstärker detta att det är ett Guds verk.

  Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

  1Te_5:23 Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

  – Finnas bevarade ostraffliga…!

  Bb

      (Reply)

 14. ,

  Inte alla, inklusive jag själv, är initierade i “Kanans tungomål”.

  Tolkar jag dej rätt om jag tror att du säger att du tror att en stor del av återvändandet till Israel kommer att ske efter att Herrens har satt sina fötter på oljeberget?

  /Kjell

      (Reply)

 15. “– Kristendomen är ännu inte representerad i Israel så väl som den skulle kunna vara, menar Paul Crouch på TBN.”

  – Jo, kristendom har varit och är alltför väl representerad. Jerusalem är full av kyrkor, reliker, avgudabilder m m. Det kommer att bli storstädning när det gäller allt sådant och storstädning när det gäller den kristna förhävelsen över judar.

  Hoppas att myndigheterna inte ger alla typ Crouch fler 3-månaders uppehållstillstånd.

      (Reply)

 16. Björn bloggaren,

  Det är alltid lite svårt att veta var man skall börja nysta när man svara på dina kommentarer.

  Du skriver: “Min fråga är, är inte i princip all synd medveten och med vett och vilja?

  Tydligen inte eftersom Guds Ord gör den distinktionen. “om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen”

  Det vore ett helt meningslöst påstående om du skulle ha rätt. Då hade det räckt att skriva “om vi syndar finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen”

  Och jag tror att du kan se att denna “mening” inte alls stämmer med frälsningens evangelium.

  Därför borde du kunna inse att din slutsats inte stämmer: “Om, så är det ju kört för oss alla, eller hur?

  Exegetiskt tror jag att texten i Hebr. 10:26-27 bör jämföras med Jesu ord om hädelse i Matt. 12:22-

  Fariséerna insåg vem Jesus var men ville förhindra att folket skulle förstå det. Fariséerna hade fått insikt och kunskap om sanningen. Jesus påpekar att deras handlande därför handlar om hädelse av Anden.

  Sedan skriver du något jag inte kan koppla med resten: “men det finns ett, ja två ord till som förstärker detta att det är ett Guds verk.”

  Vad är problemet? Det är väl bra att Guds Ord bekräftar sig självt?

  Jag skulle enkelt kunna citera tiotals texter om lydnad, men nöjer mej med 6 citat ur ett och samma brev.

  Rom. 1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.

  Rom. 6:12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.

  Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

  Rom. 15:18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,

  Rom. 16:19 Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda.

  Rom. 16:26 men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad

  Dessa texter står inte i någon motsats till de texter du citerade. För, ser du, av egen kraft klarar vi inte detta.

  /Kjell

      (Reply)

 17. En annan förståelse är att Hebr 10:26-27 refererar till offertjänsten. Alla offer enligt Mose lag försonade för oavsiktliga synder, den som syndar med berått mod fanns det ingen förlåtelse för under det äldre förbundet.

  När då Paulus (eller var det Petrus) skriver om “förlåtelse från sådant som inte Mose lag kunde fria ifrån”, så var det offren som endast renade från synder begångna utan berått mod.

  Jeshuas blod kan rena från alla synder, det är därför ett starkare förbund.
  Prisad vare den Evige!

      (Reply)

 18. skrev: “Det som försummats i det kristna budskapet är “budskapet om Riket” och i den förkunnelsen ingår naturligtvis Kungens ankomst som en delsanning.”

  Jag lovade att återkomma om detta.

  Om man söker på “evangelium” i Textus Receptus får man 41 matches av vilka bara de första 3 i Matteus, även talar om “Riket”. Lägg till detta att den ende som använder ordet “himmelriket” (och hela 37 gånger) är Matteus.

  Paulus talar om “Guds nåds evangelium”, “Guds evangelium”, “evangelium — Guds kraft till frälsning”, “den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer”, “evangelium om Kristus”, “eder frälsnings evangelium”.

  Rom. 11:28 (se nedan) är av ganska stort intresse i sammanhanget. För inte var väl judarna avoga mot evangelium om riket?

  Jag menar att du nog överbetonar “evangelium om Riket”. Visst är det ett gott budskap att Herren återvänder och upprättar Riket. Men det är knappast kärnan i “Guds nåds och frälsnings evangelium”.

  Se listan nedan.

  /Kjell

  Matt. 4:23 Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

  Matt. 9:35 Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.

  Matt. 24:14 Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

  Matt. 26:13 Sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen detta evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har gjort bliva omtalat, henne till åminnelse.»

  Markus 1:14 Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium

  Markus 13:10 Men evangelium måste först bliva predikat för alla folk.

  Markus 14:9 Och sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har gjort bliva omtalat, henne till åminnelse.»

  Markus 16:15 Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.

  Apg. 20:24 Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.

  Rom. 1:1 Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

  Rom. 1:16 Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

  Rom. 2:16 Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.

  Rom. 11:28 Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade, för fädernas skull.

  Rom. 15:16 att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den helige Ande.

  Rom. 15:19 genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag, från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, överallt förkunnat evangelium om Kristus.

  Rom. 16:25 Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

  1 Kor. 9:14 Så har ock Herren förordnat att de som förkunna evangelium skola hava sitt uppehälle av evangelium.

  1 Kor. 9:18 Vilken är alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag detta utan kostnad för någon, i det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har såsom förkunnare av evangelium.

  1 Kor. 9:23 Men allt gör jag för evangelii skull, för att också jag skall bliva delaktig av dess goda.

  1 Kor. 15:1 Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,

  2 Kor. 2:12 Jag kom till Troas för att förkunna evangelium om Kristus, och en dörr till verksamhet i Herren öppnades för mig;

  2 Kor. 4:3 Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

  2 Kor. 9:13 De skola nämligen, därför att I visen eder så väl hålla provet i fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att I med så lydaktigt sinne bekännen eder till Kristi evangelium och av så gott hjärta visen dem och alla andra edert deltagande.

  2 Kor. 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

  2 Kor. 11:7 Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda?

  Gal. 1:6 Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.

  Gal. 1:7 Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium.

  Gal. 1:11 Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära.

  Gal. 2:2 Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende — detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

  Gal. 2:7 Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, likasom Petrus hade fått de omskurna på sin del —

  Ef. 1:13 I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

  Fil. 1:5 Jag tackar honom för att I, allt ifrån första dagen intill nu, haven deltagit i arbetet för evangelium.

  Fil. 2:22 Men hans beprövade trohet kännen I; I veten huru han med mig har verkat i evangelii tjänst, såsom en son tjänar sin fader.

  1 Tess. 1:5 vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

  1 Tess. 2:2 Nej, fastän vi, såsom i veten, i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för eder Guds evangelium, under mycken kamp.

  1 Tess. 2:4 utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan.

  1 Tess. 2:8 I sådan ömhet om eder ville vi gärna icke allenast göra också eder delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för eder, ty I haden blivit oss kära.

  1 Tess. 2:9 I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

  1 Tim. 1:11 detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

  2 Tim. 2:8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,

  Upp. 14:6 Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk.

      (Reply)

 19. Kjell,

  Kunskap om sanningen att det är synd att stjäla, mörda, ljuga, begå äktenskapsbrott, osv, det vet vi väl och att öveträda dessa bud blir väl med vett och vilja?

  Jag tog upp versen i Hebr 10 för att visa, att om orden gäller ordagrant så är det inte så mycket med oss. Och för att visa att det kanske inte är så vi skall förstå ordet.
  Om ordet gäller ordagrant så hinner vi knappt bli frälsta förren vi syndar med vet och vilja och då, ja en jobbig väntan.

  Ordet säger ju även: om vi bekänner våra synder, är han trofast….

  När det sen gäller lydnad, vilket är ett favorittema i mitt liv, Gud vill lydnad och han arbetar aktivt för att föra oss till denna lydnad, tyvärr har många missförstått vad det innebär.

  Bb

      (Reply)

 20. ,

  “…den som syndar med berått mod fanns det ingen förlåtelse för under det äldre förbundet.”

  Stackar konung David.
  🙁

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *