Den smala vägen, trånga porten och EJV

Vilken bibelöversättning läser du? Känner du till EJV? Om inte blir det tid att du upptäcker att EJV är den absolut mest lästa versionen på alla världens språk.

EJV står för Egna Jagets Version. I somliga kretsar, ja de är många, är Egna Jagets Tolkning så snäv att alla som inte uttrycker sig exakt precis ordagrannt i enlighet med de styrande blir kallade “heretiker”. Och det är ingen tvekan om att vi skall utesluta “heretiker” ur gemenskapen. Det finns en viktig vers i Nya Testamentet som handlar om detta.

Titus 3:10-11

SFB – En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

1917 – En man som kommer partisöndring åstad må du visa ifrån dig, sedan du en eller två gånger har förmanat honom; ty du vet att en sådan är förvänd och begår synd, ja, han har själv fällt domen över sig.

KJV – A man that is an heretick after the first and second admonition reject; Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

Luther 1545 – Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, daß ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich selbst verurteilet hat.

En villolärare, partsöndrare, heretiker, kättare beroende på översättning. Och i grundtexten står det “airetikon” alltså heretiker. Men vad betyder det ordet?

Jag återkommer till det. Först tre bibeltexter. Jag börjar med Matt. 7:12-15

Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

Texten är tagen ur det vi brukar kalla bergspredikan. Bergspredikan, som den är nedtecknad är i telegramstil. Om den verkligen uttalades, som den är nedtecknad, har jag svårt att föreställa mej att man kunde ta till sig mer än några få meningar. Oerhört mycket innehåll och oerhört komprimerat.

Läs nu den citerade texten noggrannt så ser du att den innehåller tre budskap:

 • Älska din nästa som dig själv.
 • Frälsningens väg kommer att ha ett begränsat antal vandrare.
 • Det kommer att finns personer som vill locka bort dej från frälsningens väg.

Nästa text kommer ur Lukas 13:22-25

Och han vandrade från stad till stad och från by till by och undervisade folket, under det att han fortsatte sin färd till Jerusalem. Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast få som bliva frälsta?» Då svarade han dem: »Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det. Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren, och I sedan kommen och ställen eder därutanför och klappen på dörren och sägen: ‘Herre, låt upp för oss’, så skall han svara och säga till eder: ‘Jag vet icke varifrån I ären.’

Jag tänker inte ge mej på att försöka utvärdera denna text här, det skulle bli för omfattande. Men vi ser här samma budskap som i föregående citat och även en liten upplysning som kan ha visst intresse:

 • Frälsningens väg kommer att ha ett begränsat antal vandrare.
 • Många kommer att försöka att komma in men kommer inte förmå det.

Hur försöker de? På vilket sätt brister deras förmåga? Räcker det inte att uttala frälsningens bön?

Den sista av de tre texterna kommer från Fil. 2: 5-16

Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre. Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gören allt utan att knorra och tveka, så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte», inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen, i det att I hållen fast vid livets ord.

Även här handlar det om den trånga porten och den smala vägen.

 • Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande.
 • Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gören allt utan att knorra och tveka, så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte», inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen, i det att I hållen fast vid livets ord.

Och nu kommer jag tillbaka till ordet “heretiker” som kommer av det grekiska “airetikos”. Detta har nämligen allt att göra det Egna Jagets Version av Guds Ord. Ordets innebörd handlar om att välja och vraka, eller något som kan kallas “meny-kristendom”. Man gör om Guds heltäckande Ord till en schweitzerost. Och en sådan ost är mycket välsmakande.

Meny-kristendom leder i allt väsentligt till en gnostisk metod-kristendom, och det hjälper inte om man slutar kalla sig kristen. (Den som nominalt bekänner sig till Messias eller Kristus hör till den grupp som med ett skällsord kallas kristna.)

Som du ser kan det sista citatet meny-läsas på två olika sätt.

 • Den ene läser att det gäller att vara lydig och verkligen arbeta på sin frälsning.
 • Den andre läser att det är Gud som gör hela rubbet när han verkar i vilja och gärning.

Kanske hade du inte hört talas om meny-kristendom? Men eftersom du är svensk har du troligen åtminstone någon gång i ditt liv varit med i något sammanhang där man firade fest med ett äkta svenskt smörgåsbord.

Jag avskyr sill och strömming och är inget vidare förtjust i annan fisk heller. Fast en knaperstekt abborre eller en helleflundra med remouladesås kan vara läcker som starter.

Hur som helst, resultatet blir oftast att man äter ensidigt av just det man gillar. Man väljer och vrakar och faktiskt kan man då kallas heretiker. Ordet har inget specifikt med tro och lära att göra. Men i resten av texten kommer jag bara att tala om den bit vi har vant oss vid att koppla med ordet heretiker.

Kanske trodde du att en heretiker är en person som hittar på en massa konstiga läror? Och, det blir ju oftast resultatet, men det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.

Knappnålen i detta fall är att välja och vraka i Guds Ord. Det börjar således med att man ensidigt meny-läser Guds Ord. Man framhäver vissa sanningar och väljer att tolka dessa utan den belysning som bara totalen kan ge.

Då händer två saker. Den viktigaste är att man måste fylla i med egna doktriner för att summan skall stämma. Det som varnas för i bland annat Upp. 22 kommer då att ske. Man förtiger, alltså drar ifrån, och lägger i stället till egen lära. Det utlovas saftiga konsekvenser för lärare som praktiserar detta.

Det andra, och inte mindre viktiga, är att man skapar polarisation och splittring. Kanske har man därför i SFB parafraserat “heretiker” till “en som vållar splittring”.

Risken är stor att de som ser även de texter som ifrågasätter heretikerns smala dogmer kommer att överreagera och forma en motståndsrörelse som i sin tur går för långt i motsatt riktning.

Gyttjekrigen från de båda dikena kan börja!

Det dröjer inte länge innan den smala vägen mellan dikena har blivit så hal och smutsig att nya vandrare inte ens vill försöka att vandra på den.

Mission accomplished, skulle själafienden kunna införa i sin loggbok.

Är loppet kört?

Nej, inte innan Jesus kommer tillbaka.

Lösningen är inte att försöka kombinera dikena i en enda stor gyttjepöl. Sådant kallas ekumenik.

Det finns fortfarande en hel del bröder och systrar som fundersamma sitter på dikesrenarna och undrar om den andra dikesrenen är bättre.

Natten kommer då ingen kan verka! (Joh. 9:4) Skymningen blir djupare och djupare. Men kanske, bara kanske, finns det fortfarande tillräckligt med ljus kvar hos de Kristustrogna så att de kan lysa på vägen så att åtminstone några som sitter på dikesrenarna får mod att stå upp och ta smäleken av att fortsätta att vandra på Vägen, i Sanningen, till Livet!

Där, på Vägen, finns Guds Församling. Där, i Sanningen, kan man tillsammans lära känna längden, höjden, bredden och djupet. Där finns den gemenskap som leder till Livet.

Ef. 3:14-21

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Lade du märke till att detta går långt utöver vad någon kan förstå i egen kraft?

/Kjell

Views: 52

26 thoughts on “Den smala vägen, trånga porten och EJV”

 1. Kjell!

  Summan av Guds ord är sanning och man skall inte plocka bort något och lyfta fram något annat i skriften.
  Problemet är att man inte kan leva efter skriften, hela skriften, utan man lever och vandrar efter två kriterier.
  1. Efter den uppenbarelse och hjärtats förståelse man fått.
  2. Efter det helgande och renande verk som Gud gjort i var och en.

  Gud själv vill föra oss framåt, han vill uppenbara både sig själv och sitt ord för oss och utan det så blir det bara skriftefterföljelse.

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren,

  Detta är ledstjärnan i modern förkunnelse.

  På frukten skall man känna igen om det är bra eller dåligt.

  Hur tycker du att frukten ser ut efter 50 år av denna förkunnelse?

  Tycker du att kristenheten är sund eller sjuk?

  Kärleken till Guds nedtecknade Ord står på låg nivå.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Ett instick i samtalet!

  Inte ens i katolikernas huvudstad

  När man läser Dagens stort uppslagna artikel om katolicismen i Rom visavi evangelsk tro, får vi den information vi behöver för att förstå hur omöjlig ett samarbete med rkk är. Det är ju endast ägnat att öka splittringen i våra församlingar.
  Apropå Rom, kanske en känd replik kan dammas av: ”Åven du, min Brutus”

  Artikelns slutkläm,
  – Vi kan vara vänner, men vi kan inte predika evangeliet tillsammans, eftersom vi inte predikar samma evangelium. Att ha trosgemenskap med katoliker går inte, säger pastor Terry Peretti.

  Naturligtvis skall vi vara vänner, även med katoliker, vi skall tom älska dem, säger Guds ord. Det betyder inte att vi skall sitta ner och diskutera de frågor, man inte kan diskutera med dem, nämligen Jesus och apostlarnas lära.
  Ligger det en form av aningslöshet och ”snedtändning” i tanken att Pingst skall kunna etablera det samarbete som kristna i Rom finner omöjligt?
  Hur har någon kunnat komma fram till det resultatet?
  Jag tycker vi skall isolera de källor som vill leda oss bort från Jesus. Tips, Ulf Ekman, Livets ord och Peter Halldorf, Bjärka Säby, till att börja med.

  Under tiden som dessa samtal pågår förlorar vi dessutom värdefull tid som kunde användas till att vässa församlingarnas förmåga att nå ut med det budskap som är vår uppgift.
  Den som vill hålla sig informerad om vad som håller på att ske bör köpa boken, Templets förhänge – åter på plats?
  av André Thomas-Brés och översatt av Erling Medefjord, utgiven av Gospel Media, http://www.gospelmedia.se

  (mitt förra blogginlägg refererar delvis till den boken.)

  Jag kan utlova en och annan aha-upplevelse från boken.

      (Reply)

 4. Kjell,

  Vill inte du vandra så som Jesus och apostlarna, i förbundet som är ande och inte bokstav?
  Den som följer Anden är Guds barn.
  om vi inte vågar släppa våra liv till Jesus och hans Ande, så styr vi själva över våra liv, det blir ingen vandring efter Anden, utan ett begränsat liv efter bokstaven.

  Bb

      (Reply)

 5. Björn bloggaren skrev: “Vill inte du vandra så som Jesus och apostlarna, i förbundet som är ande och inte bokstav?”

  Jesus och Apostlarna kunde Guds Ord utantill. Guds Ord var deras fötters lykta och ett ljus på deras stig. Guds Ord utgjorde grunden för deras förståelse av Gud, omvärlden och sig själva.

  Med ett sådant fundament blir själen inte en störsändare som överröstar Anden. Man har facit skrivet i sina hjärtan.

  I berättelsen om Lasarus och den rike mannen, ber den rike mannen att Abraham skall sända Lasarus med ett färskt andligt budskap till sina bröder. Abraham svarar prompt: “De har Guds nedtecknade Ord, det må de lyssna till.”

  Joh. 10:1 Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” 6 Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.

  Psalm 1
  1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd
  och inte går på syndares väg
  eller sitter bland bespottare
  2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning
  och begrundar hans ord dag och natt.
  3 Han är som ett träd,
  planterat vid vattenbäckar,
  vilket bär sin frukt i rätt tid
  och vars blad inte vissnar.
  Allt vad han gör lyckas väl.
  4 Så är det inte med de ogudaktiga,
  de är som agnar som vinden för bort.
  5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,
  ej syndarna i de rättfärdigas församling.
  6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg,
  men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

  Precis samma princip ser vi i hela vårt liv. Jag skall ta ett exempel.

  Vi börjar med att ge namn och ljud åt krumelurer som skrivits, ritats eller trycks på papper. I vår kultur kallar vi dessa krumelurer för bokstäver. Alltså de grundstenar som man stavar böcker med.

  När vi kan känna igen dessa krumelurer och vet hur de låter börjar vi pussla ihop ord. Enstaviga, sedan tvåstaviga, till sist hur långa som helst.

  Vi är då klara att börja läsa meningar. Enkla meningar med subjekt och predikat. Efter en tid kan vi till och med förstå komplexa meningar med konditioner, bisatser och objekt.

  Med lite mer övning kan vi förstå budskapet av texter som består av mer än en enda mening. Och till sist läsa en hel bok och få behållning av bokens budskap.

  Den som vill lära känna Herren kan läsa de Skrifter som han själv har inspirerat (givit Ande till). Och allt efter som man begrundar hans Ord, dag och natt, under livets alla förhållanden, lär man känna hans röst bättre och bättre.

  Visst kan Gud i speciella fall ge uppenbarelse när det behövs. Men Gud sysslar inte med att ständigt bryta in i den ordning han har gett naturen och oss.

  Just i detta har vi fått en mycket värdefull grundprincip att kunna känna igen villoläror och falsk karismatik. I den falska karismatiken är det en ständig soppa av mirakulösa uppenbarelser och så kallade profetior utan verifikation av dem som frambär budskapen, eller koll om budskapet är Skriftenligt.

  Detta är inte Guds princip!

  1 Joh. 2:12 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. 13 Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. 14 Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

  Guds princip är att vi steg för steg skall lära känna Honom.

  Hebr. 5:11 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. 12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

  Pröva nu detta, och behåll det som är gott, om det finns där. Detta är Guds princip för vår vandling med Herren. Då kommer vi att mogna till andlig vuxnad.

  I dagens ytliga och humanistsik-värdsliga mirakelhungriga kristendom finns det alltför många andliga barn som vill bli behandlade som om de vore vuxna.

  /Kjell

  1 Kor. 13:11 När jag var barn,
  talade jag som ett barn,
  tänkte jag som ett barn,
  och förstod jag som ett barn.
  Men sedan jag blivit man,
  har jag lagt bort det barnsliga.

      (Reply)

 6. Kjell,

  Vet inte om jag förmedlat några mirakulösa uppenbarelser, eller profetsior, inte heller håller jag med dig om att man lär känna Gud genom bibelläsning, då får man endast kunskap om honom och vad han sagt och gjort.

  Skall skriva ett utförligare svar senare, tyvärr verkar det som att min dator,internett inte kan öppna din sida, dock ibland.

  Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren, ” inte heller håller jag med dig om att man lär känna Gud genom bibelläsning, då får man endast kunskap om honom och vad han sagt och gjort.” SLUT CITAT

  Oj, oj, här kommer det bara märkligare och märkligare påståenden från Björn. Det han säger i citatet här ovan är ju att Bibeln bara är som vilken bok som helst, och inte Guds LEVANDE ord som blir till andlig mat för vår ande och själ.

  Berndt

      (Reply)

 8. Björn bloggaren skrev: “inte heller håller jag med dig om att man lär känna Gud genom bibelläsning, då får man endast kunskap om honom och vad han sagt och gjort.”

  Kanske menar du det inte så illa som du formulerar det i skrift. Hur det står till i ditt hjärta, och din relation med Herren, är inte min sak att bedöma.

  Men om jag tar dej på dina ord kan jag inte annat än konstatera att du propagerar för en villolära som är att betrakta som grov. Den faller i samma grupp som subjektivism och liberalteologi.

  Du nedvärderar den enda källa vi har som meddelar oss Guds uppenberelser för oss på ett sätt som duger för att jämföra om vi tolkar andra uppenbarelser korrekt. Katolikerna gillar dej på den punkten för de anser att “sola scriptura” är satans största seger sedan Eden. Det har både Tuve och Anders Gunnarsson skrivit nyligen på Aletheia.

  Andens ledning behöver vi alla när vi läser Guds Ord, i bönen och i gemenskapen med varandra. Det handlar inte om “antingen – eller” och det fungerar inte utan både Anden och Guds Ord.

  Jag ger dej möjligheten att reagera ännu en gång genom att konkret svara på de frågor jag redan tidigare ställde dej. Jag repeterar dem här:

  • Hur prövar du om det du tror är ett personligt tilltal kommer från Gud?
  • Hur prövar du i sådana fall vilka delar av budskapet som är goda?
  • Vilken objektiv måttstock använder du?

  Vidare är du välkommen att kommentera angående andlig mognad. Jag hänvisar till denna kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Ni misstolkar nog vad jag menar.

  Om du läser en biografi om Göran Persson, eller någon annan, känner du då den personen personligen efter att ha läst hans bok tio gånger?

  Om man däremot har en personlig relation med ex Göran P, så lär man känna honom mer och mer, man får bara en bild av GP, han tankar och ord när man läser hans bok.
  Även GPs bok kan ge aha upplevelser som gör att man förstår saker som ändrar färdriktningen i en människas liv.

  Bibeln skall vi inte förkasta, för där får vi grundinformation och ordet som vi läser blir som en säd till förvandling.
  Bibeln säger, sök Gud, hans rike, hans vilja, osv, när vi gör det kommer vi i personlig kontakt med skaparen och utifrån detta börjar en personlig relation där man lär känna vår Herre.

  Jag skulle aldrig förkasta bibeln, när jag predikar, eller undervisar så har jag alltid skriftens ord med mig.

  Bb

      (Reply)

 10. Kjell,

  Hur prövar du om det du tror är ett personligt tilltal kommer från Gud?

  – Andens vittnesbörd och orsaken är att bibeln inte talar om, om jag ex skall ge ett profetiskt budskap till en person. Det enda jag har då är sanktionen på insidan, Andens vittnesbörd, Kristi frid. Om detta finns så handlar det om att gå i tro/lydnad.

  Om jag ex fått för mig att köpa ett hus, så gäller samma sak, Andens vittnesbörd som grund, men jag brukar be Gud bekräfta i skriften och sen brukar jag använda tre parametrar, att det skall vara GOTT, VÄLBEHAGLIG OCH FULLKOMLIGT.
  Men allt kan ju se rätt ut och finns då inte Andens vittnesbörd som en inre bekräftelse så låter jag bli att som i detta fall köpa huset.

  Hur prövar du i sådana fall vilka delar av budskapet som är goda?

  – Grundläggande så är det Andens vittnesbörd, frågan är ju om jag skall göra något, eller om Gud ger ett löfte om något han skall göra.

  Vilken objektiv måttstock använder du?

  – Jag vet ju vad du är ute efter, men som svar så skulle Gud aldrig säga att jag skall begå äktenskapsbrott, eller stjäla.
  Skriften säger att tro är övertygelse och övertygelsen ger Gud, om då en tanke skulle komma att bedra min fru med en annan kvinna, så kan man inte få en övertygelse för det, ej heller för annat som är i konflikt med summan av Guds skrivna ord. Både övertygelse och Andens vittnesbörd är som bortblåsta, däremot uppstår inre strid, dvs ofrid och går jag emot den får jag skylla mig själv.

  Har man läst bibel i många år, vandrat med Jesus i många år, så är prövningen inte så svår.
  Om man nu vill hävda att man måste kolla i skriften för varje tilltal, syn, eller uppenbarelse, så att det stämmer, så blir det ju problem. Jag har nämligen inte bibeln med mig överallt, så jag får lita på mitt inre vittnesbörd och det brukar stämma. Skriften, summan av Guds ord är dock vår prövningsgrund.

  Bb

      (Reply)

 11. Björn bloggaren skrev: “Har man läst bibel i många år, vandrat med Jesus i många år, så är prövningen inte så svår. /../ Skriften, summan av Guds ord är dock vår prövningsgrund.”

  På vilket sätt skiljer sig detta från det jag skriver???

  /Kjell

      (Reply)

 12. men ganska snar likt namn tänker då på “ESV Study Bible”
  som jag förövrigt rekommendera

  Frid i Kristus

      (Reply)

 13. Kjell,

  Hittar inte din bekännelse, men visst skiljer det sig åt.

  Ex, du skriver: Andens ledning behöver vi alla när vi läser Guds Ord, i bönen och i gemenskapen med varandra. Det handlar inte om “antingen – eller” och det fungerar inte utan både Anden och Guds Ord.

  – Du listar här tre kriterier där andens ledning får vara med. 1. När vi läser Guds ord. 2. I Bönen. 3. I gemenskapen med varandra och visst det är sant, fast jag menar att Guds Ande vill vara med i allt, leda oss i allt, vilket betyder att han vill ha bestämmanderätten i alla våra val, i allt vi gör, tänker och talar.

  Vad du menar med: och det fungerar inte utan både Anden och Guds Ord vet jag inte, men vad jag erfarit är att Anden både kan tala leda utan Guds ord, men visst, det han säger är ju i linje med summan av Guds ord.

  Oavsett så misstolkas det friskt och det är ju inte så konstigt, ingen av de som skriver här känner mig personligen, hade ni kännt mig, så hade ni vetat hur jag tänker och vad jag menar.

  Bb

      (Reply)

 14. Kjell!

  Jag hoppas att du är så rakryggad att du inte stänger ute de som är av annan åsikt och annat synsätt. Det vore förödande utifrån två aspekter, den ena är att den som är ute och seglar inte får mothugg i sin villfarelse. Det andra är om inte sanning och villfarelse får mötas, då blir aldrig varken sanning eller villfarelse uppenbar.

  Jag har ex lite annan syn på United än de som skriver på vakna sverige, men det får man tydligen inte ha och jag menar att det är kontraproduktivt.

  För att förstå varandra utifrån skrift så behövs det mycket skrivande, man måste våga sätta sig in i motpartens tankesätt, annars blir det att man dömer ut på förhand.

  Vem av oss har föresten hela sanningen, finns det inte villor i oss alla?
  Hur kan vi då så snabbt döma ut vår nästa och faktiskt, det verkar som om Gud accepterar för en tid mer än vad vi själva gör.

  Bb

      (Reply)

 15. Björn bloggaren skrev: “Jag hoppas att du är så rakryggad att du inte stänger ute de som är av annan åsikt och annat synsätt.”

  Om du kollar i fliken Netikett så finner du att en av kommentarsreglerna lyder att jag inte accepterar: Proselyterande och missionerande av representanter för “andra evangelier”.

  Som du vet anser jag trosförkunnelsen vara “ett annat evangelium” så om du gör reklam för denna villa kommer jag inte att släppa in din kommentar.

  Huruvida United skiljer sig från andra trosförkunnelse-församlinar med falsk karismatik har jag ingen aning om. Att man sysslar med högst tvivelaktiga saker där har jag sett vittnesbörd om, men jag kan inte verifiera dessa.

  Min blogg är inte primärt avsedd att handla om personer eller församlingar men om läror.

  Vilka regler man tillämpar på andra bloggar är inte min sak att yttra mej om.

  En blogg är som ett vardagsrum och ägaren kan välja vem han vill ta emot som gäst och vem han anser vara icke önskvärd.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Björn bloggaren,

  Vill inte du vandra… i förbundet som är ande och inte bokstav?… ingen vandring efter Anden, utan ett begränsat liv efter bokstaven.

  Det råder inget motsatsförhållande mellan ordet och Anden – och inget samband finns mellan ordet och “bokstaven”. Du verkar ha missförstått vad “bokstaven” syftar på. Bokstaven är nämligen en metafor som står för = lagen. Detta var självklart för Paulus läsare, och det finns exakt noll tolkningsutrymme.

  Denna missuppfattning kan leda till att vissa tror att Guds Ande skulle kunna stå i strid med Guds ord eller att Anden på något sätt gå utöver ordet så att ordet inte kan bekräfta att Guds Ande är i görningen. Men så är det naturligtvis inte. Men sådana missuppfattningar gör vissa andliga människor fullständigt andligt förvirrade.

  De som missuppfattar och tror att “bokstaven” syftar på Bibelns (idag) nedskrivna ord förstår inte att då de ringaktar ordet gör sig fullständigt av med den fasta grund som kan hålla dem kvar när falska främmande andar försöker vilseleda dem. De vet inte ens hur de skall känna igen lögnens och sanningens ande – för svaret finns det skrivna ordet.

  Passar på att referera till din egen liknelse om man kan lära känna Göran Person genom att läsa hans biografi: Vänd på saken istället. Tänk dig att du med din inställning till “Anden” går in för att lära känna en person som utger sig för att vara Göran Person (vi förutsätter att du inte sett et foto på honom). Problemet visar sig då omedelbart – utan biografin har du inte en aning om det är rätt Göran Person du lärt eller försöker lära känna.

  Det skall ju komma många Jesusar. Eller många Göran Personar.

  Men alla andar har inte intresse av att framhålla att man i sin inbillning kan råka ta fel. Och utan “biografin” (ordet) blir man med säkerhet lurad. Och när du väl flörstått vikten av att läsa “biografin” (bibeln), se då till att det inte råkar vara EJV-översättningen du läser. =)

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 17. Rolf Lampa,

  Som vanligt en mycket tydlig och pedagogisk kommentar. Tack för den.

  Tilläggningsvis undrar jag om det inte handlar om en sorts “överandlighet”.

  Björn skrev:

  Om jag ex fått för mig att köpa ett hus, så gäller samma sak, Andens vittnesbörd som grund, men jag brukar be Gud bekräfta i skriften och sen brukar jag använda tre parametrar, att det skall vara GOTT, VÄLBEHAGLIG OCH FULLKOMLIGT. Men allt kan ju se rätt ut och finns då inte Andens vittnesbörd som en inre bekräftelse så låter jag bli att som i detta fall köpa huset.

  Det finns folk som ber Gud om ledning om de skall ta ost eller sylt på den rostade brödskivan. Jag tror inte att Gud ger sådan ledning. Det är vårt eget ansvar och vi förväntas reagera korrekt på konsekvenserna. I detta fall är konsekvenserna helt obetydliga.

  Men om vi då ber Gud om ledning vid valet av ett (nytt) jobb? Ja, jag tror att han ger denna ledning om ett av alternativen är uppåt väggarna galet. Men jag tror inte att han ger den om båda alternativen är okay. Då återstår således samma situation som ovan. Man är förpliktad att acceptera konsekvenserna och handla i enlighet med Guds bud.

  Frågan inställer sig i vårt fall hur det går om man ber Gud om ledning för att hitta en livspartner. Ja, jag tror samma som jag skrev ovan vad gäller en anställning. Vi kan nog räkna med beskydd och ledning att inte hoppa i helgalen tunna. Men de allra flesta livspartners duger och man måste acceptera konsekvenserna av sitt val.

  Det är inte Herrens avsikt att vi skall bli fjärrstyrda robotar. I stället skall vi mogna andligen och ta ansvar för det som vi fått att förvalta.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Du skriver: Det är inte Herrens avsikt att vi skall bli fjärrstyrda robotar. I stället skall vi mogna andligen och ta ansvar för det som vi fått att förvalta.

  – Nej vi skall inte bli fjärrstyrda, men mognad är väl att Gud får vara Herre i allt och leda oss i allt och att vi utifrån hans ledning gör våra val?

  Nu är det ju så, att gå och handla det man behöver i matväg, behövs ingen ledning för.

  Bb

      (Reply)

 19. Björn bloggaren skrev: “Nu är det ju så, att gå och handla det man behöver i matväg, behövs ingen ledning för.”

  Vid vilka andra inköp behövs det?

  Hur stor summa pengar måste man spendera för att det skall behövas?

  Vidare: “mognad är väl att Gud får vara Herre i allt och leda oss i allt”

  Visst! Men då betyder ordet “allt” inte att man åsidosätter sitt eget ansvar.

  De pund du har fått får du förvalta på eget ansvar.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell, “De pund du har fått får du förvalta på eget ansvar.” SLUT CITAT

  Ja, det är så sant och det är verkligen också en av poängerna i Jesu liknelse om tjänarna som fick pund/talenter att förvalta åt honom. De fick inga anvisningar om HUR de skulle förvalta dem, utan det var deras eget personliga ansvar att göra. De fick använda sin eget omdöme, sin egen kreativitet och fantasi.

  Berndt

      (Reply)

 21. Kjell,

  Visst kan vi göra som vi själva vill och det har jag också prövat med förödande konsekvenser.
  Problemet i att inte lyssna in Guds vilja är att det ofta blir fel, man utgår från sin egen förmåga att tänka ut vad som är Guds vilja, gott välbehagligt och fullkomligt.
  Eftersom Gud vill att vi skall ha det bästa, vill han också leda oss till det som är bäst.

  Om man inte lever i ett lyssnande, är van vid hans ledning är det lätt att man missar hans stoppsignaler och hans bifallande signaler.
  Det kristna livet utgår då från människan själv, hennes logik och hennes egen förmåga att fatta rätt beslut, människan blir sin egen Gud och Guds vilja får inte råda.

  Bb

      (Reply)

 22. Björn bloggaren skrev: “Visst kan vi göra som vi själva vill”

  Påstår jag att det är det vi skall göra?

  Tänk, Björn, om du en enda gång skulle försöka förstå istället för att alltid slingra dej.

  Du höll faktiskt med att vi inte behöver speciellt mycket ledning när vi går till snabbköpet.

  Jag har ställt dej en fråga här:

  http://unajuaje.niwega.net/2012/09/24/nyheter-eskatologi-och-bekymmer/#comment-10587

  Svara på den!

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,

  Du skriver: Tänk, Björn, om du en enda gång skulle försöka förstå istället för att alltid slingra dej.

  – Vet inte om jag slingrar mig, på vilket sätt gör jag det??

  Du höll faktiskt med att vi inte behöver speciellt mycket ledning när vi går till snabbköpet.

  – Nej det behöver vi inte, men det är inget som säger att Jesus inte vill vara med och leda även i matinköpen, det har jag varit med om många gånger, även klädinköp.
  Det blir liksom billigare om Jesus får leda i dessa saker.

  Bb

      (Reply)

 24. Björn bloggaren,

  Problemet i att inte lyssna in Guds vilja är att det ofta blir fel, man utgår från sin egen förmåga att tänka ut vad som är Guds vilja, gott välbehagligt och fullkomligt.

  Nja, nu undviker du ju en av huvudpoängernha med att läsa Guds ord.

  Om alla exemplen eller “fallstudierna” i Guds ord får forma vårt sätt att tänka i olika situationer samt om på saker, då litar vi ju inte på vår “egen förmåga att tänka ut” saker. Istället får ordet möjlighet att lära oss, med andens ledning, att tänka som Gud vill att vi skall tänka. Vilket är en viktig poäng med att läsa ordet.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *