Vad är sanning?

Jesus Kristus ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Ja, enligt Guds Ord då förstås…

Men enligt somliga är Jesus Kristus Rakbladseggen, min egen begränsade formulering av evangelium, och lite liv för dem som mäktar vandra på denna slaka, rakblads-skarpa lina.

Tala om fariseism, lagiskhet och gärningslära!

Vänner, risken finns att vi blir osams hela högen. Därför skulle jag vilja ge en liten kommentar i debatten om Jesu person, liv och död.

Jag kan mycket väl förstå frestelsen att försöka begripa precis vem Jesus är och vad som skedde på Golgata, men det kommer inte att lyckas. Vi har inte fått kapaciteten att “förstå Gud” än, men den kommer vi att få när vi får möta honom ansikte mot ansikte. Till dess får vi nöja oss med det som står skrivet i Guds Ord.

De spekulationer som många försöker sätta på pränt kan kallas “teologiska formler”. Vi kommer aldrig att bli ense med varandra om vem som har den rättaste formeln. Det enda relevanta svaret till någon som presenterar en teologisk formel är: “Du får tro så!” eller möjligen “Jaha, du.” Allt annat leder till meningsskillnader, dispyter och misstänkliggöranden.

Att tro sig kunna molekylärbestämma frälsningshistoriens största mysterium är brist på insikt. De som har gjort detta och lyckats formulera dogmer som andra måste tro på, har vanligtvis introducerat heresier.

Däremot kan man känna igen villor i läror angående Jesu person och vår egen person / ställning.

Vår frälsning är inte beroende på hur bra vi lyckas förstå Guds mysterier.

Det kan i viss mån jämföras med vitaminer. De har samma utverkan i kroppen på en professor i biokemi som i kroppen på en person som har svårt att stava ordet “vitamin”. Ja de har till och med samma utverkan i kroppen på en person som har helgalna teorier om vad vitaminer är och hur de funkar.

Rom. 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Tänk så skönt att det inte står att frälsningen beror på hur bra vi kan lista ut mekanismerna bakom frälsningens underbara nådegåva.

Problemet är ju att vi aldrig kommer att “begripa” Gud innan vi står ansikte mot ansikte med honom.

Då blir det en massa teologiska formler som aldrig kan vara heltäckande och därför kommer i konflikt med varandra.

Det går aldrig att få fred mellan människor med olika teologiska formler.

Gud själv kallar Jesus sin enfödde Son. Jesus talar om Gud Fadern.

En son till en säl är en säl. En son till en älg är en älg. En son till en människa är en människa.

OCH! En son till en gud är en gud.

Det är Gud själv som anser att Fader och Son är den bästa förklaringen för oss. Det är antropomorfi som Gud själv har godkänt.

All påbyggd eller reviserad antropomorfi leder fel.

“Moder vår som är i himmelen…”? Nej, det leder fel.

Hur tre personligheter kan finnas i en super-person kan vi inte föreställa oss. Så en tänker på tre distinkt skilda personer. En annan på olika uppenbarelseformer av samme super-person. En tredje drar slustatsen att bara en av de tre kan vara Gud. Ännu andra ändrar på betydelsen av Fader, Son, Gud, Enfödd, etc……

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Själv bekänner jag frimodigt att Jesus ÄR Gud, utan att därför kunna molekylärbestämma guddomen.

Sedan får andra kalla detta vad helst de vill. Jag har blivit kallad modalist, polyteist och fler vackra termer.

Ett vet jag, att diskussionen inte leder någon vart.

/Kjell

Visits: 26

2 thoughts on “Vad är sanning?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *