Ande, själ och kropp

Jag fick följande frågor:

Vad betyder det att Herren är våra själars herde och vårdare? (1 Petr. 2:25) För vem/vilka är Han det? Och vad står det i grundtexten?

Även Jeremia 17:14 citerades och eftersom jag inte kan Hebreiska så jag måste förlita mej på Strong och linjära översättningar.

Jeremia 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång.

Eller 1917: Hela du mig, HERRE, så varde jag helad; fräls mig du, så varder jag frälst. Ty du är mitt lov.

(linjärt) : hela du mej! Jehova så jag blir helad, rädda du mej, så jag blir räddad, så att min lovsång blir du.

Och då kan det vara intressant att ordet som översatts med “rädda” betyder att befrias och släppas ut i en frihet där inga faror finns. Ungefär som ett härligt stort, beskyddat grönbete för fåren.

Vidare att ordet “hela” kommer av ett ord som betyder att man lagar något genom att sy.

Samma tankegång finner du således in Psalm 23 och Psalm 139. Men låt mej först kommentera om 1 Petr 2:25 innan jag går in på det.

“Ty ni gick vilse såsom får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.”

Det som har översatts med “era själars herde och vårdare” lyder ordagrannt “herden (pastorn) och övervakaren (biskopen) av era själar (liv, psyke, medvetande, ande)”.

Jag börjar med det mest komplexa av de använda orden. Nämligen ordet “psyche” som har översatts “själ” just i detta sammanhang.

I GT finner man orden “nefesh”, “ruach” och “chay” när grekiskan måste förlita sig på bara ett ord “psyche”. Visserligen finns det andra ord också i grekiskan. Jag tänker på “pneuma” och “bios” etc. Men som vanligt när man jämför ord i vitt skilda språk så finns det inga översättningar som helt täcker eller helt begränsar sig till täckningen av ursprungsordets betydelse. (Den som är intresserad kan läsa om konnotation och denotation. Det finns bra artiklar på Wikipedia.)

Det handlar om skillnaden mellan ordboks-definition och erfarenhets-betydelse.

Ta ordet “ande” som exempel. Det kan betyda en massa saker. Från bokstavliga och konkreta saker till bildliga och abstrakta saker. Och garanterat att en svensk som säger “ande” inte tänker på samma summa av begrepp som en engelsman som säger “spirit”, en kenyan som säger “roho”, en grek som säger “pneuma” och en hebré som säger “ruach”.

Eftersom det var Petrus som som skrev kan vi nog lungt utgå ifrån att han hade både Psalm 23 och Psalm 139 i åtanke när han skrev detta.

Ordet “herde” betydde i första hand för Petrus en person som ser till att fåren får mat. Petrus hade fått ett trefaldigt uppdrag att vara en herde. Det fick han av Herren själv samtidigt som han återtogs i tjänst efter att ha förnekat tre gånger. (Läs Johannes 21)

Jesu uppdrag var: “För mina lamm på bete.” – “Var en herde för mina får.” – “För mina får på bete.”

Jag är därför benägen att tro att Petrus talar om en och samme person när han skriver “herde och övervakare”, (“pastor och biskop”).

Och i Psalm 23 får vi en utförlig “job description” för en herde.

 1. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.
 2. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
 3. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
 4. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.
 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
 6. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.


Vidare får vi i Psalm 139 en utförlig beskrivning av det som Petrus menade med “själ”.

 1. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
 2. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
 3. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen.
 4. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det.
 5. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
 6. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.
 7. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?
 8. Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.
 9. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet,
 10. skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
 11. Om jag säger: “Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”,
 12. så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset.
 13. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
 14. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
 15. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
 17. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!
 18. Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig.
 19. Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga! Låt de blodtörstiga vika ifrån mig,
 20. de som talar om dig med svek i sinnet, de som har fört dina städer i fördärv.
 21. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot?
 22. Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.
 23. Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar.
 24. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.


Nu hoppar jag tillbaka till citatet ur Jeremia.

Kanske har du någon gång försökt reparera något som du inte visste hur det var konstruerat. Det är mycket svårt. Det kan till och med vara svårt att öppna det utan att förstöra något. Och om man sedan, med öppen apparat, inte kan förstå hur den är konstruerad, så blir det omöjligt att laga den.

Nu får vi reda på, i Psalm 139, att Herren = Herden och Övervakaren själv har gjort designen och vävt ihop konstruktionen.

Han har planerna, blåkopiorna, manualen (handledningen) och allt annat. Han kan reparera utan att någon ytterligare skada sker. Och när Han reparerar återställer han till den plan som var ursprunglig.

I denna Psalm poängteras Övervakarens roll. Lägg märke till att Övervakaren inte är någon slags manager som skall styra herdarna. Nej, denne Övervakare är själv involverad i design, maintenance (underhåll) och eventuell reparation av det Han har ansvarighet för.

Om någon Biskop läser detta kanske han kan fundera lite på hur väl det stämmer med hans egen arbetsbeskrivning.

För vem/vilka är då Herren deras själs herde och vårdare?

Ja, eftersom jag inte är Kalvinist, utan tror att Gud vill att alla människor skall bli frälsta, så tror jag alltså att hans inbjudan gäller alla.

Det betyder alltså att var och en som vill och som således av egen vilja vänder sig till Herren som reslultat av att han drar dem till sig får honom som herde och vårdare.

Och detta innehåller det vi kallar ande, själ och kropp, fastän texten bara nämner ordet själ.

Psalmisten bekänner: “En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den. – Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. – Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. – Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!

Det finns massor av litteratur som delar upp människan i komponenterna ande, själ och kropp. Genomgående handlar det om falska läror.

Gud sammanvävde (motsatsen till uppdela) ande, själ och kropp till en unik person. Och varje unik person som låter Herren vara sin herde och vårdare kommer en gång i Himmelen att få en vit sten, med ett namn skrivet på den stenen. Ett namn som ingen annan känner än Herren och stenens mottagare. (Se Upp. 2:17)

Det namnet, på den vita stenen, representerar slutprodukten av Herrens sammanvävande. Slutprodukten av allt när han har låtit allt samverka till det bästa. Slutprodukten när han har fått vara pastor och biskop. Slutprodukten när vi känner honom ansikte till ansikte.

Det är målet!

/Kjell

Views: 33

3 thoughts on “Ande, själ och kropp”

 1. Tack, för ditt visliga och vackra svar!

  Skriver återigen från mobilen, så jag kan tyvärr inte ge någon längre respons.

  Tachbulah,
  Tack för boktips.

  Watchman Nee har nog också skrivit sådant som. tangerar lidande..

  Hälsningar Annelie

  Det är bara hopplöst, skriva från mobilen ….

  Hälsningar

      (Reply)

 2. Käre, wildwest,

  Jag tror att Herren vill att du ställer dina frågor, direkt till Honom.

  Herren vill svara dig på alla svåra frågor du har.
  Ja, vad det än må vara som Han vill att du ska veta och förstå.

  Han är sån’. . .

  Han vill bara att du börjar Tala, med Honom.
  Och- att du förväntar dig att Han kan svara dig, på ett sådant sätt att du uppfattar Hans svar.

  Kol. 2:2f, Hebr 12:8, 2 Kor 7:1, Upp 19:7, Ef 5:27
  Och – Joh 10:27

  Vänligen/ Annelie

  Kol

      (Reply)

 3. “Det namnet, på den vita stenen, representerar slutprodukten av Herrens sammanvävande.”

  Åh, vilket hopp vi har. När Herren ska ‘sammanfatta allt’.

  Du brukar få till ‘hyfsade’ slutklämmar. Hur ska då inte Guds egen slutkläm bli!

  När vi (i Guds nåd) får stå där inför tronen en dag, kommer vi att hylla BÅDE Herden… och Lammet.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *