Uppslagsböcker

När jag var ung tonåring köpte mina föräldrar ett uppslagsverk i 5 delar. Uppslagsverket hette “FOCUS”, och nej, jag stavar inte fel. Namnet skrevs med “C”, inte “K”.

Datorer fanns ju inte för vanliga dödliga människor på den tiden, och inte internet heller, så “browsing” handlade om att läsa uppslagsböcker och låna på Biblioteket.

Vilken fest det var att timtals sitta och läsa i dessa böcker. Och i de flesta artiklarna fanns det hänvisningar till liknande saker. Ungefär som länkar på en sajt. Oftast irrade man bort sig i dessa hänvisningar, för även dessa hade intressant information.

Men det fanns saker man inte fick reda på genom att läsa uppslagsverk. Jag hade 5 dollar som jag hade fått av en faster. Och jag ville veta hur mycket pengar det var. Så givetvis slog jag upp “Dollar’ i FOCUS.

Mycket tydlig hänvisning: “Se dollar-cent”.

Enkelt! Jag slog upp “Dollar-cent” och det meddelades 1/100 Dollar. (En hundradels Dollar).

Nu undrar du givetvis vad denna bloggpost kommer att handla om 🙂

Jo den kommer att handla om ett ord i Nya Testamentet. I grundtexten heter det ordet “υποκριται” som uttalas “ypokritai” och betyder “hypokriter”.

Men vad betyder då detta ord egentligen. 1917 års översättning skriver “skrymtare” och Folkbibeln skriver ” hycklare”, fast enligt uppslagsverk finns även ordet “hypokriter” i det svenska språket.

Och det intressanta är att ingen av dessa översättningar ger den minsta ledtråd till ordets ursprungliga betydelse. Det betyder nämligen “skådespelare”.

Ordet består av två delar, “hypo” som betyder “under” och “krinå” som betyder “döma”.

Dåtidens skådespelare var iklädda masker. Man kunde således inte se vem som döljde sig under masken. Man kunde inte urskilja, eller “döma”, om personens egen personlighet, bara det han “spelade”.

Det var en person med dubbelt ansike, eller med två olika ansikten.

Överfört fick ordet betydelsen av “en person vars bekännelse inte är samma som hans/hennes praktiska livsvandel”. Eller “en person som säger en sak men gör en annan sak”.

Jag roade mej med lite “uppslagsbok-browsing” och fick fram följande synonymer. Men vet då att en del av dessa inte är förstahands-synonymer, men synonymer till synonymerna.

hycklare, skenhelig person, skrymtare, skenbart from, fariseisk, självgod, egenrättfärdig, falsk, bigott, devot, förträfflig i egna ögon, självbelåten, självtillräcklig, egenkär, egenrättfärdig, överlägsen, inbilsk, von oben, egotrippad, egoistisk, självisk, överdrivet from, tillgjort from, religiöst trångbröstad, trångsynt, intolerant, ofördragsam

För att ingen skall tro att detta riktar sig mot en specifik person eller en specifik “rörelse” vill jag genast understryka att hycklare finns i alla läger, både religiösa och sekulära.

Hycklande är köttets eget sätt att möta andra människor.

Jag vill citera frukten av hycklande och frukten av befrielse från hycklande. Texten finns i Galaterbrevets femte kapitel, verserna 16-26:

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
 
Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.
 
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant.
 
Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.
 
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
 
Sådant är lagen inte emot.
 
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
 
Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
 
Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

En bättre definition och beskrivning kan inget uppslagsverk ge.

Nedan finns en lista med citat där ordet “hypokrit” finns i grundtexten. Jag tar den ur Folkbibeln. Som du kan se har ordet inte alltid översatts. Ibland används ordet “uppriktig”.

En liten not:
 
Jag fick ett bra påpekande. I citaten nedan är inte bara “hypokrit” med utan även dess motsats “anypokritos”, alltså “oskrymtad”.
 
Det är givetvis “oskrymtad” som har översatts “uppriktig”. Jag borde ha angett detta tydligare. Det gäller alla texterna från Rom. 12 och vidare.

Det finns ett gammalt ordstäv som handlar om hypokriter:

Människorna indelas i rättfärdiga och orättfärdiga. Det är de rättfärdiga som har kriterierna.

Kanske känner du igen ordet “krinå” i ordet “kriterium”. Ett kriterium är den måttstock man använder för att kunna döma eller be-döma.

/Kjell

 • Matt. 6:2 När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
 • Matt. 6:5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
 • Matt. 6:16 När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
 • Matt. 7:5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.
 • Matt. 15:7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.”
 • Matt. 16:3 och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.
 • Matt. 22:18 Jesus märkte deras ondska och frågade: “Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare?
 • Matt. 23:13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
 • Matt. 23:14: finns i grundtexten men är inte översatt i svenskan!
 • Matt. 23:15 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.
 • Matt. 23:23 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.
 • Matt. 23:25 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
 • Matt. 23:27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.
 • Matt. 23:29 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar
 • Matt. 24:51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.
 • Markus 7:6 Han svarade dem: “Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
 • Lukas 6:42 Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga.
 • Lukas 11:44 Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det.”
 • Lukas 12:56 Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
 • Lukas 13:15 Då svarade Herren honom: “Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den?
 • Rom. 12:9 Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
 • 2 Kor. 6:6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek,
 • 1 Tim. 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
 • 2 Tim. 1:5 Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig.
 • Jakob 3:17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
 • 1 Petr. 1:22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

Views: 34

3 thoughts on “Uppslagsböcker”

 1. Ser du några problem med att islam breder ut sig i Sverige? Islam har ju dödsstraff för sådant som vi inte ens ser som brott, att konvertera till en annan religion t.ex.

      (Reply)

 2. Feminix,

  Nu vet jag inte precis hur din fråga relaterar till bloggposten, men visst vore det mycket otrevligt om Sharialagar infördes i Sverige.

  Eller mera allmänt sett: Det är olyckligt att Sharialagar överhuvud taget finns.

  Men helt omöjligt är det inte att dessa kommer att “smyga” sig in. I England har man redan accepterat uttalanden från Khadis-domstolar som giltigt alternativ till de vanliga domstolarna. I alla fall i civil-mål.

  Men så har man ju även avskaffat de flesta av de “kristna” helgdagarna och har “Bank-Holidays” istället.

  Allt sker på ett sluttande plan.

  Nästa steg blir kanske att göra Eid Ul Fitr till national helgdag?

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *