För eller emot – det är frågan!

På bloggen Hela Pingsten pågår just nu en klassisk diskussion där trovärdighet relateras till “mirakel”.

Det finns ganska många kommentarer i tråden. En del av dessa är substantiella och läsvärda. Framför allt vill jag rekommendera att du läser diskussionerna mellan bloggägaren Micael Grenholm och signaturen “Bergsjöbloggen”.

Innan du, och andra läser resten av denna min bloggpost vill jag varna för att vara alltför negativ. Själv står jag någonstans mellan pingstisarna och baptisterna. Man kallar mej ibland en “Nikodemus” som bara törs komma till Jesus i mörkret. Döm själv!

Innan jag börjar vill jag citera tre texter ur Bibeln.

Matt. 12:30 Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.

Markus 9:38-41 Johannes sade till honom: »Mästare, vi sågo huru en man som icke följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville hindra honom, eftersom han icke följde oss.» Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

Lukas 11:21-26 När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så tager denne ifrån honom alla vapnen, som han förtröstade på, och skiftar ut bytet efter honom. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han icke finner någon, säger han: ‘Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.’ Och när han kommer dit och finner det fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första.»

Nu återstår då alltså frågorna: “Är man mot om man inte håller med allt?”; eller: “Är man med om man håller med något?”; och: “Är Markus mot strömmen eller den store misuppfattaren?”

Lägg märke till att Matteus och Lukas talar om att “vara emot Jesus” medan Markus talar om att vara emot “oss”.

Guds Ord, Bibeln, är tydlig med en sak, det finns två olika sätt att avvika från Guds uppenbarelse.

 1. Lägga till egen eller andras lära till det Gud faktiskt har uppenbarat.
 2. Förtiga, stryka och förkasta delar av uppenbarelsen.

Jag citerar detta ur Uppenbarelseboken, men samma varning finns på flera ställen.

Upp. 22:18-21 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.» Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Och nu vill jag börja med citatet från Markus tillsammans med den allra sista versen i Uppenbarelseboken.

Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.
 
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Ja, där står vi då med våra tvättade halsar, och kan inte annat! Herrens nåd vare med en del av er? Nej, alla!

Resten av det jag skriver här är skrivet i kärlek till Micael Grenholm och andra. Men vem som vill kan naturligtvis uppfatta det som hatiskt och väktande och heresijakt. Var och en har full frihet att döma som han själv vill bli dömd. Den friheten meddelar oss Guds eget Ord (Rom. 2:1-5)

Någon undrade om det finns funderingar kring sajten “Hela Pingsten”.

Jo, visst finns det det.

1. Märkvärdigt att denna sajt har fått så stor besöksfrekvens.

Det blev resultatet efter “god” reklam i tidningen Dagen. Och tydligen tycker många om sajtens budskap.

Kanske alla de som vill ha mer hålligång och saknar de underverk de blev lovade tidigare i de sekter där de var medlemmar.

Och som vanligt sker de stora undren långt borta där man inte kan vara med och se det själv. Jag vill citera från en kommentar av “Bergsjöbloggen”.

Jag är 100% säker på att om du åker till Mozambique eller pratar med lokala pastorer där nere så stämmer inte bilden som Heidi själv berättar. Jag har bott i sådana länder och vet vad som förekommer. Amerikanska missionärer kom ständigt och förstörde allt i hopa som missionärerna på 1800-talet hade byggt upp.
 
Du bör verkligen pröva Heidi Baker för när jag lyssnar på henne känner jag på en gång att det är något som inte stämmer. Hon säger på ett ställe att hon väckt upp 100 döda. Ok, bara en sådan sak tål att prövas. Planterat 5000 kyrkor i mozambique. Hur många kyrkor finns det totalt i hela landet? Hur många av dessa är inte involverade i Heidi Bakers ministry?.

Och eftersom jag bor just i ett sådant land och ser skillnaden mellan det som rapporteras och det som verkligen sker, kan jag bara helt hålla med denna kommentar.

Ef. 6:11-18

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Kanske undrar du varför jag citerar just denna text. Jo, för att livet med Herren mera liknar en ordentlig bergsbestigning än att trippa runt i det blå med fantasiskorna på.

2. Sajtens ägare är mycket ung.

Visserligen finns det exempel i Bibeln där Paulus uppmanar att inte låta sig föraktas på grund av sin ungdom.

Men det finns flera föreskrifter om vilka kvaliteter en lärare måste ha.

Jag vet att det strider mot praxis, säkerligen inte politiskt korrekt, men faktiskt bör ledare och lärare vara 50-plussare.

Om det finns någon mogen kristustrogen som kan få Micaels förtroende och bli hans mentor, vore det bra.

Micael litar alltför lätt på rapporter som stöder hans egna önskningar. Som exempel skall jag ta Micaels tillit till en person som kallar sig Prophet Dr. Owuor.

Eftersom denne man besökte Sverige och eftersom jag bor i hans hemland Kenya belslöt jag att kolla upp om hans “profetior” verkligen stämmer. Han har en sajt där “Prophesies Accurately Fulfilled” rapporteras. Och detta är vad jag fann efter att ha följt upp några stycken profetior före och efter “uppfyllelserna”:

 1. Enligt Prophet Dr. Owuor skulle Eiffeltornet i Paris skadas av en förskjutning i jorden under detta torn. Frankrike skulle be resten av EU att hjälpa till med finansieringen att reparera, men EU skulle vägra. Därför skulle Frankrike ta hand om saken själva.
   
  Nu rapporteras denna händelse som “Accurately Fulfilled”. Det visade sig efteråt att det handlade om kärnreaktorerna i Fukushima i Japan som skadades i jorbävningen och tsunamin. Misstaget i förutsägelsen berodde på att det finns ett torn i Tokyo som är en efterapning av Eiffeltornet, och även detta torn skadades vid jordbävningen.
   
 2. Enligt Prophet Dr. Owuor skulle det bli en tsunami som dödade tusentals i Dominikanska Republiken. Uppfyllelsen visade sig vara en jordbävning på Haiti.

Jag vill erinra om Skriftens ord i 5. Mos. 18:20-22

Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

3. Sajten är att karakterisera som “karismanisk” med en vinkling till sociala rättvisor.

Helt säkert är det så att vi som bekänner Jesus Kristus som vår Herre borde vara vakna för sociala orättvisor.

Jakob 2:15-17 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Ord och inga visor från Jesu egen brorsa.

Vad gäller mirakelbiten spelar som vanligt Markus 16, de sista 5 verserna huvudrollen. Men då bör man veta att hela stycket från och med vers 9 till kapitlets slut inte förekommer i alla handskrifter. Och många anser att det handlar om en personlig not som någon tillfogat och en del andra har kopierat i tro att det tillhörde grundtexten.

4. Varken välgörenhet eller mirakel legitimerar.

Låt oss alltså inte förkasta välgörenhet och mirakel.

Men som 1 Kor. 13 tydligt anvisar har varken välgörenhet eller mirakel något värde om inte grunden först finns. Och en annan grund kan ingen lägga, än den som redan är lagd. Nämligen Jesus Kristus.

Nu genmäler kanske någon att det talas mycket on Jesus i dessa sammanhang. Frågan är bara vilken Jesus talar man om?

Mormoner, Jehovas Vittnen och Muslimer talar även de om “Jesus” men de talar inte om Guds Son, Jesus från Nasaret, Judarnas Konung.

Låt oss be för bloggens ägare att all denna uppmärksamhet i så unga år inte skall leda honom i fördärvet.

Och kanske vore det bra om han även ville lyssna på dem som är rädda för att lägga till i Guds Ord. Och inte bara de som faktiskt gör det under mottot: “Detta är vad Gud gör idag!”

Matt. 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

Matt. 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Matt. 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Ef. 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Kol. 2:4 Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord.

2 Tess. 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

2 Tess. 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

2 Tim. 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

2 Joh. 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Men låt oss inte anfalla bloggägaren bara för att han brinner av socialt patos och vill uppleva under i vår tid.

/Kjell

Visits: 75

18 thoughts on “För eller emot – det är frågan!”

 1. Du skriver mycket visdom Kjell. Tack!

  Men jag undrar var i bibeln står det att en lärare skall vara minst 50 år?
  Det talar om att man inte skall vara ny i tron och ha egna barn men måste man vara femtio år för det?

      (Reply)

 2. Bergsjöbloggen skrev “Men jag undrar var i bibeln står det att en lärare skall vara minst 50 år?”

  Nej det står ju inte i Bibeln och inte kan jag göra detta uttalande hårt heller. Men det finns, som du anger, vissa anvisningar.

  1. Joh. 8:57 Då sade judarna till honom: »Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!»

  Varför inte 40 eller 80? Jo för man ansåg att en person med mindre levserfarenhet än 50 år inte borde uppträda offentligt som lärare.

  Det ligger ett visst förakt i uttalandet: “Femtio år gammal är du icke ännu”

  2. 1 Tim. 5:17 Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

  Ordet “äldste” kan knappast syfta på en ung person. I grundtexten “presbuteros” en äldre man.

  3. 1 Tim. 3:2 En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa, 3 icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär. 4 Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet; 5 ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

  Jag vet inte hur din familjesituation ser ut, men den som har haft några stycken tonåringar i hemmet vet att det inte alltid är lätt att vara en vis föreståndare som vet att få dem att lyda på ett värdigt sätt.

  Vi närmar oss de 50 åren ganska snabbt med en skara på 4 eller 5 barn, innan den yngste har gått igenom tonåren.

  4. 1 Joh. 2:12 Jag skriver till eder, kära barn, ty synderna äro eder förlåtna för hans namns skull. 13 Jag skriver till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till eder, I ynglingar, ty I haven övervunnit den onde. 14 Jag har skrivit till eder, mina barn, ty I haven lärt känna Fadern. Jag har skrivit till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till eder, I ynglingar, ty I ären starka, och Guds ord förbliver i eder, och I haven övervunnit den onde.

  Även här tycker jag mej se att det antyds att man bör lära känna honom som är från begynnelsen innan man är skickad att ta hand om dem som inte hunnit dit än.

  Men som sagt, det finns nog inga benhårda regler om detta.

  Personligen tror jag dock att det är helt galet att anvisa “äldstebröder” som bara har småbarn hemma, eller ungdoms-“pastorer” som själva är ungdomar.

  Det finns tillräckligt med andra bra saker att göra i alla åldrar.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell!

  Självklart är dessa under och tecken Mickael skriver om på sin blogg fel, helt klart från en annan ande.
  Problemet blir i slutändan att allt som har med kraft, under, tecken, syner, drömmar, ja allt som har med Guds Ande att göra förkastas.
  Man säger ju med förtäckta ord att det är från Belsebul, med Belsebuls ande man gör dessa saker, det blir en dold hädelse mot Anden.

  Jesus sa: den som tror på mig skall själv göra samma gärningar som jag och ännu större. Problemet idag är att det inte är så många som vågar agerar å Guds vägnar, för då får de ju hela bloggvärlden över sig med rop och tillmälen såsom villolärare, falsk profet, falsk apostel. Det är nog inte så roligt att få all denna skit över sig, framför allt inte när man agerat i tro på och i Jesu namn.

  Nej alla dessa varningar och domar mot människor som faktiskt vågar tro på det Jesus sa, skapar hämmade kristna, som inte vågar göra det Guds Ande manar till, för tänk om det är fel ande, bäst att låta bli.

  En fråga som jag vill ställa till alla som varnar för ex hela pingsten, eller varnar för alla dessa förkunnare som används i helandetjänst, Hur mycket av under och tecken syns i era egna liv, hur mycket av det övernaturliga liv som bibeln talar om syns i era egna liv?

  Det finns helt klar saker som inte är rätt, men är allt fel för det?

  Bb

      (Reply)

 4. Kjell,

  Tack för ditt svar.
  Citatet i från Joh 8:57 har inget whatsoever att göra med lärande. Det står att han inte är 50 än och har sett Abraham. Det är viktigt att inte slita versarna ur sammanhangen och göra dem till något de inte talar om. Vers 56 nämner Jesus Abraham och att han längtade efter att få se Jesus dagar. I vers 58 säger han att han Är redan innan Abraham blev till. Jesus talar om att han är Gud här och de reagerar på det och vill stena honom. Detta har inget med bibel lärar rollen att göra.

  Själv tror jag inte alls på ungdomspastorer, står inget om det i bibeln.
  Men jag anser att ungdomar som inte är gifta och inte har barn är diskvalificerade för äldste roller. Ungdomar bör vara under en äldste och inte ledas av egna ungdomar.

  Guds frid.

      (Reply)

 5. Bergsjöbloggen skrev: “Citatet i från Joh 8:57 har inget whatsoever att göra med lärande.”

  Jag kommer att tänka på en historia när jag läser ditt konstaterande.

  En teologiprofessor dör och kommer till himlaporten. Petrus kollar i liggaren och konstaterar att professorn får komma in i himmelen.

  Petrus ger professorn valet att gå in i himmelen eller att gå till en föreläsning om himmelen. Professorn väljer föreläsningen.

  Visst har du rätt att sammanhanget inte är en instruktion om hur man skall undervisa och vem som får undervisa. Men hela kapitlet meddelar undervisning.

  Den meningen har nog flera än jag. I 1917 hittade man ofta på rubriker till kapitlen. Så här står det i överskriften till kapitel 8:

  Jesus vittnar om sig själv, att han är världens ljus; undervisar och bestraffar folket. Judarna vilja stena honom.

  Sedan är ju mer eller mindre kulturbundet att man menade att en person som inte ännu hade nått tillräckligt hög ålder saknade kvalifikationer att uttala sig om komplexa saker.

  I vår kultur gäller snarast motsatsen. Den som är över 50 har föråldrade, alltså felaktiga, idéer.

  Evolutionslärogiftet har gjort att man kan sälja tandkräm och tvättmedel bara man skriver “Nytt Recept!!!”.

  För nytt och ungt är JU alltid bättre……

  Vilka positioneras som role-models för ungdomen? Jo unga popstjärnor och sportstjärnor som med rasande fart lever i den snabba filen och är på väg att kvadda sina liv totalt ställs fram av media som hägrande mål.

  När de väl har krashat kommer skandalpressen och tjänar pengar på dem. Och alla unga vet då att dessa krashade bara för att de var dumma och gjorde fel.

  Själva skulle de givetvis ha vetat att bara njuta av rikedomen och äran och gjort allting rätt.

  Blir man då visare när man blir 50? Nej, naturligtvis inte automatiskt. Men man har i alla fall haft möjligheten att samla nyttiga erfarenheter på vägen dit.

  Och om man då har levt i gudsfruktan, som är vishetens begynnelse, och Herren har fått vara med, så kan det hända att allt har samverkat till att man har något att meddela till dem som ännu inte nått dit.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Björn bloggaren skrev: “Självklart är dessa under och tecken Mickael skriver om på sin blogg fel, helt klart från en annan ande.”

  Citera gärna var jag har skrivit något sådant! Mej veterligt har jag inte gjort det.

  Men det jag säger och skriver och står för är att jag har sett skillnaden mellan fakta på platsen och rapporterna långt från platsen.

  Inte ens trogna anhängare av “profeten” Doktor Owuor, som gått till mötesplatsen dagen före och kampat där för att få plats, har sett under de kan verifiera.

  Men i Sverige rapporterar man om helandeunder i massor.

  Jag var själv med på ett möte i Filadelfia Rörstrandsgatan där en gammal missionär välkomnades hem. Jag hade arbetat på hans missionsstation. Det var ingen måtta på de överdrifter och rövarhistorier han berättade.

  Någon som säger sig ha uppväckt 100 döda borde inte få göra detta utan att kunna verifiera ett dyligt påstående. Och tro nu inte att sådana saker kan hända omärkbart i Afrika bara för att många i Sverige tror att det handlar om bush-bush-människor.

  Det blir hög tid att alla mirakel-mytomaner kollas i sömmarna.

  Äkta underverk från Herren håller att verifieras. Det finns sunt “tvivel” och jag skall nämna två exempel ur NT.

  1. Josef tyckte att det var misstänkt att Maria var gravid. Mycket sunt och begripligt, han visste vad som behövdes för att göra en kvinna gravid. Gud verifierade fakta utan att klandra Josef.
  2. Tomas ville se bevis för att uppståndelsen var ett faktum. Mycket sunt och begripligt, han visste att sådana saker inte hör till naturens vanliga ordning. Gud skämdes inte för att verifiera detta.

  Men icke verifierbara supermirakel, som begripligen kan betvivlas, leder inte till Guds ära.

  Kan då mytomaner vara till välsignelse?

  Jag har svårt att föreställa mej det.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Du skrev: Citera gärna var jag har skrivit något sådant! Mej veterligt har jag inte gjort det.

  – Det jag skre var inget påhopp på dig eller det du skrivit, utan mer utifrån av vad jag ser som konsekvens av allt varnande om fel ande, en annan jesus och villolärorsvarningar.

  Jag har varit inne och läste på hela pingsten och visst, 100 uppväckta från det döda och 5000 startade församlingar låter ju som en rejäl överdrift, eller rent av lögn.

  Men allt detta varnande för allt och alla, hur påverkar det seriösa kristna som vill vara Kristus lydig och trogen? Jag tror att till slut vågar de inte göra någonting som har med det andliga att göra, rädslan för att det är fel ande kan kväva dem som fungerat innan.

  Frukten mäts ju inte i hur många under och tecken man gjort, men frågan står kvar, hur mycket av det övernaturliga syns i alla de som varnar för dem som har det övernaturliga i sitt liv?

  Bb

      (Reply)

 8. Tack för ett bra ämne ….Jag skulle verkligen vilja lära känna Gud och Guds Ord och vilja och frälsningens väg igenom tro med ett liv med Gud som Gud vill…Och vad som är från Gud och bara männskligt och djävulen…Frid Ronny Jhon 14:6 ,ps 103

      (Reply)

 9. Kjell,
  några tankar i detta tillfälle:

  Sak 4:6
  Då sade han till mig:
  “Detta är HERRENS ord till Serubbabel:
  Inte genom styrka, inte genom kraft,
  utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

  Den Helige Ande är syret som kan ge kristusdoft i rummet där jag befinner mig i. Om jag lyssnar, och förblir lydig.

  Inte genom min egen kraft och styrka. Tomma tunnor skramlar mest …

  Tack för en bra artikel!

  / Bent

      (Reply)

 10. På frukten känner man trädet…. citeras ofta och visst är det så.
  Men varför då inte ta det på allvar om man marknadsför sig på ett sätt men det visar sig inte vara sant är inte då att ljuga?
  Om jag skulle gå ut och skriva att jag har planterat 5000 kyrkor när faktan kanske visar något annat då ljuger ju jag och håller jag på så konstant utan att rätta till de felaktiga siffrorna, ja, då har jag ju lögnens Herre till min fader. Alltså på frukten känner man trädet. Det är ju uppenbart att man inte har sanningen Herre som sin Herre.
  Om nu 100 skulle ha blivit uppväckt från det döda då hade det nog märkts lite mera tror jag. När jag bodde i ett sådant land så bodde jag i en liten by där alla kände alla. Hände något speciellt i byn så fick man reda på det inom minst ett dygn. Inte via tv alltid men via vad folket pratar om.
  Allt som skedde i byn kände man till och det väldigt fort i allafall alla de stora sakerna.
  Hade något blivit uppväckt från det döda så hade alla vetat det väldigt fort och jag tror även TV och tidningen hade kommit också och hade dem inte det så hade någon tagit en kamera och filmat och lagt upp på youtube. Ja, det finns faktiskt internet café i tredje världen och även ofta någon som har lite bättre mobil med en kamera. Alla är inte fattiga utan ofta finns en del som är stenrika och har grymt mycket mer pengar än de flesta i Sverige har. Men större delen av befolkningen är ofta fattiga i de länderna
  Det är märkligt att 100 blivit uppväckta men vi hittar inget om det på youtube. Vi ser ingen som förut var död som nu talar om hur han fick livet tillbaka.
  Därmed är all falsk marknadsföring lögn och ett tecken på lögnens fader.
  Att bara citera “på frukten känner man trädet” men inte följa det vad vore det för vits?
  Att det sker lite helanden och att “5000” församlingar planterats är ju helt värdelöst om man håller på att ljuga och marknadsföra sig helt fel. För Jesus varnade ju för det i matt 24:24 att falska profet kommer göra under och tecken och man känner igen dem på deras frukt.

  Jag läste någonstans att man hade gjort en undersökning av hur många som blivit frälsta genom bara amerikanska evangelister i från siffrorna i deras nyhetsbrev och det visade sig att hela jordens befolkning blivit frälst två gånger om vilket inte är möjligt.

  Det mesta är bara manipulation och bedrägeri på högsta nivå för att bli populär bland vita blåögda svenskar och västerlänningar som inte sätter sin fot utanför Europa.
  Man blir populär och man får in mycket pengar så att man kan a större arbete och bli ännu mera populär. Ju mer pengar man får in och ju mer bra promotion man får jag ju bättre är det för en själv för då får man vara i centrum.
  Ju större arbete man har ja ju mer populär blir man och vilken slav under synden vill inte bli populär?
  Sanningen är ofta att man lägger till lite extra i siffrorna och siffrorna omfamnar inte alltid kvaliten utan mera kvantiten och vet man inte säkert så gissar man lite. Allt för att bli populär bland folk.

      (Reply)

 11. Jag har lite svårt att förstå Björnbloggarens ängslan för att ingen kristen framöver skulle våga be och vara med om mirakel om osunda sådana blir nagelfarna o kritiserade. Det är en märklig logik. Det är som att varningar till bilförare för att köra i full galopp över rött ljus skulle hindra personer från att ens vilja ta körkort.

  Ett fullt evangelium förutsätter övernaturliga mirakel. Synliga mirakel är dock inte så vanliga. Vi skulle troligen tappa engagemanget och uthållighet i tjänst o bön om det ständigt skedde stora synliga under. Jag tror Gud är sparsam med dessa. Det skulle bli effektsökeri och show ganska snart. Gud känner människan, även helandepredikanten.

  Det finns väl ingen som helst motsättning i att unga kristna, eller äldre, ber och förtröstar om under oavsett vad omgivningen säger om detta och skulle sådana under ske så är det i sin ordning att berätta om dem, försåvitt de verkligen har inträffat. Det behöver inte vara krångligare än så.

  Men att på något sätt acceptera lögner och överdrifter för att ställa sej själv i bättre dagar (se vilken andlig människa jag är som fått förmedla under) har inget med biblisk sanning och rätt att göra. Det är att missbruka Herrens namn. En del får för sej att genom att haussa upp händelser skapar man ett sug som drar folk till kristendom. Ja, möjligen, mycket temporärt. Men så fort intellektuellt hederliga människor insett bluffen blir trovärdigheten körd i botten och marken är bränd.

  Har man varit med om ett mirakel vill man berätta om det. Vad hindrar att man då har några goda vänner som kan bekräfta? Vad är det som är svårt med det?

  Jag kommer ihåg som barn att jag blev förvånad över att man ena söndagen bad för en person i rullstol, som sedan stapplade runt nedanför plattformen med händerna lyfta i tacksägelse medan två äldstebröder stöttade, men att sedan vederbörande söndagen därpå återigen satt i samma rullstol. Men – ett under hade ju skett? Är de reversibla?

      (Reply)

 12. wildwest skrev: “Jag har lite svårt att förstå Björnbloggarens ängslan för att ingen kristen framöver skulle våga be och vara med om mirakel om osunda sådana blir nagelfarna o kritiserade. Det är en märklig logik.”

  Det är nog värt en separat bloggpost om just dessa stora skillnader mellan människor. Och då talar jag inte specifikt om Björn.

  Under mina år i arbetslivet upptäckte jag att det finns gott om människor som gör allt för att undvika att komma till en slutsats.

  De vägrar pertinent att svara på konkreta frågor som skulle leda till att man kan elliminera vissa alternativ. I stället divergerar de i alla möjliga riktningar.

  Jag har svårt att samarbeta med dessa för min inställning är den precis motsatta. Dra slutsatser med befintliga fakta, och var sedan beredd att ompröva om och när ytterligare fakta finns tillgängliga.

  Sedan ser jag likheter med de gamla grekiska filosofernas tänkande. Enligt Bibeln hade de tagit med “en okänd gud” i sitt pantheon-tänkande, bara så att de inte skulle missa eventuella välsignelser eller dra på sig eventuell vrede.

  Resonemanget som Björn för angående de mest egenartade manifestations-predikanter liknar detta. Han är kanske rädd att missa eventuella välsignelser eller dra på sig eventuell vrede.

  Jag kommer ihåg som barn att jag blev förvånad över att man ena söndagen bad för en person i rullstol, som sedan stapplade runt nedanför plattformen med händerna lyfta i tacksägelse medan två äldstebröder stöttade, men att sedan vederbörande söndagen därpå återigen satt i samma rullstol. Men – ett under hade ju skett? Är de reversibla?

  Riktigt otäckt det där med att tvinga sjuka att bekänna att de har blivit helade fastän de är nära att falla i insulinkoma eller har 40 graders feber. Ännu otäckare blir det när man sedan förbjuder dem att ta den medicin de behöver, för att detta skulle vara ett tecken på otro.

  I princip säger man med detta att den sjuke får skylla sig själv att han inte tog emot guds helande. (Jag skriver avsiktligt “guds” med liten bokstav här, för Gud ger inte nådegåvor som belöning för prestationer!)

  Herren bevare oss från prestations-tro och prestations-mirakel!

  /Kjell

      (Reply)

 13. Vad skulle hända om alla mirakelpredikanter tillät eller rent av fordrade av de som blir helade att de ska gå och visa sig för prästen/doktorn? Förmodligen skulle det då ske mer “riktiga” under. Den tron och ärligheten skulle Gud belöna. Men att i oberoende tester behöva inse att under sällan skett innebär kort o gott att mirakelpredikantens yrke och inkomster försvinner. Inga limousiner o privatplan, inga självsäkra uppträdanden på kyrkors estrader. Misstanken ligger skrämmande nära att det är så här det fungerar. Man vill upphöja sej själv, man vill ha makt – för det är det man får när det ser ut som om Gud använder mej på ett unikt sätt. Få människor klarar den ödmjuka balansgången.

      (Reply)

 14. wildwest,

  Om man skulle lägga alla predikanter, som driver handel med evangelium, på rad längs jordens ekvator ….

  … så skulle villfarelserna minska betydligt!

  /Kjell

      (Reply)

 15. Hej Kjell!

  Tack för din post. Vill bara lägga till en till punkt varför åtminstone jag inte har förtroende för sajten “Hela pingsten”. Han sprider en viss villfarelse. Han har skrivit minst en post för ersättningsteologi, talar sig varm för katolske Padre Pios uppenbarelser?, propagerar för NAR:s sk. profeter (Bill Johnson, Revival Alliance), gör reklam för boken “Himlen finns på riktigt”? (Har gjort en låååång reflektion angående denna bok på min blogg).

  Han har en hög bekännelse vilket skapar en viss förvirring. Men när han talade sig varm för mötena med Heidi Baker på New Wines konferens i Vänersborg nyligen då upplevde jag att nu får det räcka! Jag var själv på söndagsmötet och jag kände en viss frustration men samtidigt en sorts ledsamhet över hur många “Pepsi-cola kristna” det finns! (Upplevelsen är det viktiga, källan eller nyttigheten är sekundärt!) Har även skrivit en reflektion om detta på min blogg.

  Så jag tog beslutet att kontrollera Heidi Baker och hennes organisation Iris ministries.
  För väldigt få på detta möte verkade känna någon oro i anden?
  Siffror på tusentals kyrkor har nämnts och superlativ har spridits angående deras hjälparbete. Så vad gjorde jag?

  *Jag kontaktade de lokala kristna jag kunde få tag på i Norra Mocambique!
  *Det de skrev, (vilket jag har dokumenterat) gjorde mig väldigt bestört och oroad!

  Jag vill jättegärna sprida detta vidare, men har inte fått tillåtelse från dessa missionärers samfundsledning ännu!
  Vill även kontakta fler lokala kristna, men det tar tid som du förstår att få tag på rätt personer och att få svar. Men tålamod är en dygd.

  Var välsignad

      (Reply)

 16. “Jag har bott i sådana länder och vet vad som förekommer. Amerikanska missionärer kom ständigt och förstörde allt i hopa som missionärerna på 1800-talet hade byggt upp.”

  Kom osökt att tänka på Ljus i öster och Wilgot Fritzon. Hans berättelse om hur trosrörelsen och inte minst Livets ord rivit ned och raserat det underjordiska martyrkyrkor byggde upp under kommunismens förföljelse under sovjettiden i Ryssland. Glädjande nog är Livets ord och K-G Severin portade i Ryssland av Putin. Han har inte fel i allt, den halvt diktatoriske presidenten. Detta kan ge andrum åt evangeliska kyrkor att med inhemsk ledning och med hjälp av organisationer som Ljus i öster att bygga upp de församlingar Yeshua vill se istället för de katolikinfiltrerade “kyrkor” Livets ord och andra Kenyons lärjungar vill tvinga på dem.

      (Reply)

 17. Ännu en gång visar det sig hur fort det bär utför när man gör sig ett nytt evangelium som består av “Jesus OCH”.

  Den blogg som denna bloggpost handlar om, Hela Pingsten annonserar följande:

  En kristen blogg som vill förena det karismatiska med arbete för fred och rättvisa. Kyrkan har ofta delat upp sig i två olika grupper som sysslar med antingen det ena eller det andra, men urkyrkan innehöll både och.

  Och vad blir resultatet?

  Jo, massor av tvivelaktig “karismatik”.

  OCH!!!

  En ny reklamkampanj för den så kallade “Ersättnings-läran”. Tror du mej inte? Kolla denna bloggpost.

  Jesus och fredsrörelse. Jesus och veganism. Jesus och social rättvisa. Jesus och “hela pingsten”.

  Det hjälper inte! Det blir
   
  fredsrörelse,
  veganism,
  rättvisa,
  hela pingsten

  och

  Jesus

  Eller med andra ord: Humanism!

  /Kjell

      (Reply)

 18. Jag försöker att ha en dialog med bloggägaren till hela pingsten och jag har uppmanat kristna som har ett hjärta för Israel att lyssna på länken med den anglikanske prästen och anti-sionisten Stephen Sizer så att de kan bilda sig en egen uppfattning och ev.
  gå in i en dialog.
  Bl a för att jag vill att bloggägaren till hela pingsten skall få en annan bibeltolkning presenterad för sig än den Stephen Sizer propagerar för.
  Så det är inget personligt mot denne unge uppsala kille utan det handlar om att vi skall pröva budskapen som sprids. Jag har följt Stephen Sizer ett litet tag och tyvärr har jag inte så stort förtroende varken för hans teologi eller hans resvanor i muslimska länder. (Jag misstänker att han inte kritiserar Islam eller det muslimska prästerskapets diktatur när han exempelvis är i Iran?) Kolla gärna upp honom och hans undervisning.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *