Messiasförväntan

I en artikel i Dagen skrev Holger Nilsson att budskapet om Jesu återkomst lyser med sin frånvaro. Artikeln finns här: Lyft fram hoppet om Jesus återkomst.

Jag har ju inte bott i Sverige på dryga 35 år nu, så jag kan inte bedöma den svenska situationen.

Men, på världsarenan kan jag utan minsta tvekan säga att messiasförväntan sällan varit så stor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samma andetag måste jag tillägga att det finns stor diversitet i vem denne “messias” är. Så Holger har nog rätt att förväntan efter Jesus Kristus, Abrahams, Isaks och Jakobs Guds Son, är i försvinnande minoritet.

Bilden ovan illustrerar detta med små bilder av vitt skilda messiasfigurer på de handskrivna notorna av Georg Friedrich Händels “Messias-oratorium”.

Jag skall nu ta en runda i den stora vida världen och berätta om olika religioners messias-förväntningar.

Varför? Jo, jag tror att det kan hjälpa till att göra oss vaksamma, för det finns läror som kommer snubblande nära just det som många förväntar sig.

Buddisterna
 
Enligt Buddistiska filosofer kommer de tio moraliska grundreglerna för livsvandel att försvinna. Och i stället kommer människorna att följa tio omoraliska grundregler. Dessa är stöld, våld, mord, lögn, elakt förtal, ortohet, agressivt och tomt prat, begärelse och illvilja, nyttolös girighet och pervers lusta.
 
Som resultat kommer fattigdomen att tillta och brott mot världsliga lagar att öka.
 
När detta händer kommer en ny Budda att uppstå. Denne heter Maitreya, och han kommer att återställa rätt och ordning genom att göra slut på materialism och egoism. Han kommer även att lära världen att lösa alla sociala problem.

Buddismen är en sorts humanistisk hinduism. Men titta på listan av dygder och odygder.

Det kan vara värt att notera att Buddisterna uppmanas att påskynda, eller möjliggöra denne andra Buddas tillkomst genom att ge gåvor till munkarna, leva moraliskt och praktisera offer-ritualer i templen.

Notera likheten med en del nyare förkunnelse där vi måste möjliggöra Herrens återkomst genom olika typer av ritualer och handlingar.

Det finns en text i NT som har översatts så att man kan misstolka det. Jag syftar på 2 Petr. 3:11-13 “Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Men i Reformationsbibeln har man en bättre översättning: “Eftersom nu allt detta skall förgås, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni väntar och ivrigt längtar efter Guds dags tillkommelse, då himlarna skall förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte väntar vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Hinduismen
 
Hinduismens eskatologi är inte en egentlig eskatologi, men den är av intresse på grund av tre saker:
 
Man talar om “avatarer” av guden “Vishnu” och enligt hinduerna lever vi nu i den tid de kallar “Kali Yuga” och den avatar som nu presenterar sig heter Kalki. Kali Yuga betyder ungefär “Mörkrets tidsålder”.
 
När mörkrets tidsålder nått sin ändpunkt kommer Shiva att upplösa det nuvarande universum och skapa ett nytt. Och så börjar alltihopa om från början igen.
 
Varje tidsålder karakteriseras av en successiv degeneration av moralen och människornas karaktär till den grad att “karma” reverseras, ondskans makter regerar, och goda människor får lida.
 
En intressant sak är hinduernas tideräkning. Det finns 4 Yuga-perioder.
 
Totalen av dessa fyra Yuga-perioder är 4.3 miljarder år.

 • Satya Yuga dröjer 1.632 miljarder år.
 • Treta Yuga dröjer 1.3 miljarder år.
 • Dvapara Yuga dröjer 884 millioner år.
 • Kali Yuga dröjer ungefär 448 millioner år.

Så nu kan du se var evolutionisterna har fått sina fantasier från. Samma andemakter som står bakom hinduismen.
 
I varje Yuga reduceras människornas livslängd successivt från några tusen år i början till ungefär 100 år i slutet.
 
En cykel med dessa fyra Yuga-perioder kompletterar universums existens. Sedan krymper universum ihop under bakvänd tidsordning och detta leder till en ny Big Bang som formar ett nytt universum.

Den som tvivlade på evolutionslärans ursprung behöver inte längre göra det.

Det är inte politiskt korrekt att skriva det jag nu tänker skriva, men jag gör det ändå.

Hinduismen är så nära man kan komma direkt satansdyrkan utan att öppet erkänna satan som sin herre.

Islam
 
De flesta känner nog till Islams eskatologi, men jag tar det kort.
 
Enligt Islam är Allah universums skapare och målet är domedagen då de rättrogna kommer att samlas till paradiset och de otrogna kommer att förpassas till helvetet. Båda tillstånden anses eviga. (Bör nämnas att muslimerna även predikar skärselden. Nämligen om det finns något gott hos dem som förpassas till helvetet så kommer de efter en tid av pina och straff att få flytta till paradiset.)
 
Man talar om Issas återkomst. Issa är det muslimska namnet man gett Jesus. Issa är i deras tro inte Guds son. Det anses hädiskt att påstå att Gud skulle kunna ha en son. Issa är istället Marias son och en högt placerad profet. Dock snäppet lägre än Muhammed själv.
 
Issa kommer att komma tillbaka och hans huvuduppgift kommer att vara att hjälpa till att utrota Judar och Kristna. Till och med träd och stenar kommer att ropa till Islams stridsmän och säga att en jude har gömt sig bakom dem.
 
När alla otrogna “hundar” har utrotats bryter fridsriket in.

Det torde vara tydligt att den Issa man talar om är Antikrist i egen hög person.

Men det jag vill peka på med denna artikel är just de likheter som finns. Inte för att påstå att de andra religionerna har rätt. Absolut inte det!!!

Det som istället är oroande är hur villorna från andra religioner infiltrerar förkunnelsen av Evangelium.

Jag skall inte göra denna bloggpost längre genom att ta med ytterligare religioners eskatologiska förväntningar, men till sist vill jag nämna Grekernas tro.

Grekisk trosfilosofi
 
I det antika Grekland ansågs själen helt separat från kroppen och därmed människans verkliga jag. Man ansåg att själen är evig, i betydelsen utan början och utan slut.
 
Man hade således ett abstrakt begrepp om odödlighet och trodde på ett mer konkret personligt liv efter döden.
 
Själen fick fortsätta sitt liv endera i Elysium eller i Hades.
 
Det finns profetior om hur världen och nationerna kommer att se ut i “det eviga”.

Det kan alltså vara värt att notera att Grekerna inte trodde att universum skulle förgås, men istället trodde på att det skulle “förnyas” och att det skulle finnas paradisaktiga nationer och helvetiska nationer.

Det torde vara bekannt att det idag finns förkunnelse som förnekar universums förstörande och istället talar om “en förnyad jord”.

Jag har nu varit försiktig med att nämna villolärorna inom “kristenheten” direkt och med namn.

Det beror på att jag inte vill skapa konflikt, utan hellre ser att var och en känner bakgrunden till villolärorna och är vaksam när dessa smyger sig på i den egna församlingen.

Se till så att ingen bedrar er, sade Jesus när lärjungarna var mera intresserade av tidpunkten.

Matt. 24:3-14

När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’. Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Herren välsigne och bevare dej!

/Kjell

PS. Jag har beskrivit allt mycket kortfattat. Den som anser att jag därmed har presenterat saken fel uppmanar jag att korrigera mej i kommentarerna.

Views: 38

6 thoughts on “Messiasförväntan”

 1. Hej Kjell!

  Tack för en intressant läsning, det som jag fick ögonen på är sambandet mellan hinduism och evolutionslära. Det vore intressant om du kan skicka mig källhänvisning så jag kan fördjupa mig i detta. Då jag själv har en hinduisk bakgrund och har många anhöriga som lever i det. Jag kan också bekräfta att hinduism är satanism, där satan dyrkas, ormen finns med olika gudar alla religiösa bilder. Men Orm i Bibeln är Satan själv. Skrämmande att vi har tagit in evolutionsläran i väst som undervisas till våra barn på skolor.
  God bless.. M

      (Reply)

 2. Visst finns det en Messiasförväntan, det är troligen dock så att man inte alltid går och tänker på det, inte jag i alla fall.

  Bb

      (Reply)

 3. Tack Kjell för denna intressanta artikel. Stort hur Bibeln mitt i allt kan leda vår “genetiska” längtan efter Messias på rätt spår, dvs. till Jesus från Nasaret – Sann Gud och Sann Människa.

  Berndt

      (Reply)

 4. Björn bloggaren skrev: “inte alltid går och tänker på det”

  Det är du inte ensam om och jag tror inte heller att det är meningen att just detta skall stå centralt i våra liv.

  Våra liv handlar om Kristus i centrum genom vårt förtroende för Honom och vår trohet som gensvar av tacksamhet för nåden.

  I svårigheter ser jag det som en stor tröst att vi vet men som är Övervinnaren, och att vi vet att Han kommer tillbaka. För mej får det gärna ske idag.

  Jag tror att detta är var Petrus vill säga i sitt brev. Se citatet i bloggposten, att vi väntar och ivrigt längtar efter Guds dags tillkommelse.

  Sedan kan det vara bra att kunna se var just så kallad kristen förkunnelse har fått inslag av antikristliga läror om tidens slut.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Berndt Isaksson,

  Det jag framför allt ville peka på är att till och med de mest antikristliga religioner tar med en del av sanningen för att bli trovärdiga.

  Samtidigt ser vi att “kristna” förkunnare ibland får med “uppenbarelser” som man kan hitta hos dessa antikristliga religioner (men inte i Bibeln).

  Just hinduismen och den antika grekiska filosofin spelar stor roll, med eller utan humanistiska inslag, med eller utan mysticism.

  All synkretism angående eskatologin verkar för inter-faith-ekumenik och krattar manegen för Antikrist.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *