Tolkningar – Så är det ju!

Detta blir artikel nummer två i en liten serie bloggposter med avsikten att avslöja falska grunder och falsk bevisföring inom villoläror som ateismen, humanismen och diverse sektariska sammanhang som kallar sig kristna.

Igen tar jag upp några grundbegrepp i vedertagen nomenklatur.

De som tycker att det blir både torrt och teoretiskt, ja kanske till och med irrelevant, gör nog bäst i att bara hoppa över denna artikelserie.

Jag tänker i denna del skriva om hermeneutik, intuition, och livsåskådning.

Det torde vara väl känt att ateister och humanister tror sig veta, alltså inte tro, utan veta. Jag refererar till en artikel i tidningen Dagen om Han vill sudda ut Gud i samhället. Artikeln handlar om humanisterna och deras svenske ärkebiskop Christer Sturmark.

Igen tar jag definitionerna av termerna från Wikipedia för att sedan utveckla och kommentera.

Wikipediacitat:
 
Hermeneutik är läran om tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, och om förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Ordet kommer av grekiskans hermeneuo vilket betyder “tolka” efter guden Hermes. Förutom att vara en forskningsmetod kan hermeneutik också avse en existentiell filosofi som introducerades av Martin Heidegger.
 
I grova drag kan man säga att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: “Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?”. Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod.

Inom teologin kan den tyske teologen Rudolf Bultmann nämnas.

Han gav sig på att tolka Bibeln och hans utgångspunkt var att under inte kan ske. Därefter förklarade han att alla texter som beskriver under var religiösa fantasier och inte fakta.

I princip skulle jag kunna avsluta artikeln här, för just i detta ligger falsariet. Man hittar på en tolkning, eller en tolkningsprincip, och sedan använder man sig av denna tolkningsprincip för att tolka den text man analyserar.

Inte så konstigt att slutledningen blir i enlighet med den förutfattade mening man använde som metod.

Utgår man från den obevisliga förutfattade meningen att det inte finns någon Gud, så blir resulatet av analysen att det inte finns någon Gud. Man börjar med att formulera sin tro och avslutar med att uttrycka densamma som en dogm.

För att återgripa till den föregående artikeln kan man säga att: Oftast antar man sin tro från personer man ser upp till. Men i somliga fall lägger man till eget tankegods som man fått genom induktiv slutledning.

Kom ihåg att tolkandet av fakta samarbetar med viljan och känslorna att forma de slutsatser man drar.

Men, pass op! Samma gäller även den som börjar med meningen att det finns en Gud.

Lägg nu märke till det mycket egendomliga uttalandet i Wikipediacitatet: Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod.

Jag kan inte låta bli att se detta övermod i ljuset av Guds Ord.

Romarbrevet 1:21-22 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

2 Petrus 3:3-5 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” De som påstår detta bortser från* att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. (*KJV har en saftigare formulering. Man talar om “willingly ignorant”. Alltså avsiktligt dum!)

Man använder sina egna (van?)föreställningar som data för nästa steg i “forskningen”!!! Vad i hela världen består denna så kallade “forskning” då av?

Paulus talar i 2 Kor. 10 om tankebyggnader: “Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud.

I Guds Ord, Bibeln, står det: “Den sökande finner!” Och det är sant. Man finner det man söker.

Wikipediacitat:
 
Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.
 
Inom filosofin kan intuition betyda en ingivelse, en omedelbar, men livlig uppfattning, företrädesvis av det osinnliga.

I princip har vi att göra med samma sak som i hermeneutiken. Med den enda skillnaden att man i fallet med intuition inte åberopar vetenskapliga grunder utan något slags sjätte sinne. Eller om man så vill en andlig ledning.

Fördelen jämfört med hermeneutiken är väl att alla inser att intuitionen är sambo med känslor, begärelser och värst av allt vårt ego.

Tro nu inte att jag underkänner intuitionen. Den har även samvetet som sambo, så en helgad intuition kan vara mycket värdefull.

Men det gäller att verifiera det man antar från intuitiva processer. I citatet står det “en ingivelse – företrädesvis av det osinnliga”.

Andlig ledning kan komma från andra andemakter än Guds Ande och den kan fejkas. Detta sker uppenbarligen i sammanhang där troheten till Herren och Hans Ord saknas. Men även i “kristna” sammanhang måste profetia prövas eftersom den kan innehålla en hel del köttsliga tankar.

Wikipediacitat:
 
Livsåskådning
En livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik. Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorier och hypoteser som livssynen bygger på kan sällan bevisas. Empiriska belägg saknas därför oftast. Livsåskådningar innehåller därför oftast mer av tro än av kunskap.
 
Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionella och sekulära.

Läs detta citat mer än en gång och försök att se hur manipulativt formulerat det är.

 • Det påstås att det finns två huvudgrupper som skiljer sig väsentligt från varandra. Nämligen den konfessionella och den sekulära.
   
 • Det påstås att övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse.

  Vilken av de tre, politik, religion eller ideologi, tror du wiki-författaren anser kunna vara vidskepelse och vanföreställning?

 • Wiki-författaren fastställer att livsåskådningar innehåller mer av tro än av kunskap. Och därmed presenterar han det vanliga ateist-mantrat att “tro står i motsats till vetande”.

Men själv har han antagit 98% av allt han tror sig veta, på grund av auktoritet. Och det lilla han eventuellt har funderat ut själv har han byggt på induktiva resonemang.

Ett genomgående drag för alla villolärare är att de inte lever som de lär utan anser sig själva vara upphöjda över dessa principer.

/Kjell

Views: 52

8 thoughts on “Tolkningar – Så är det ju!”

 1. Daniel,

  Kanske kan det vara till tröst att det kostar mycket koncentration att skriva denna artikelserie också.

  Dels beror det på att det är ett mycket omfattande ämne som jag försöker sammanfatta i några stycken relativt korta artiklar.

  Dels beror det på att allt hänger ihop och allt utövar inflytande på resten.

  Det blir som att vandra runt på en trampolin och försöka fastställa vilken punkt som ligger högst och vilken som ligger lägst, samtidigt som några andra hoppar på trampolinen.

  /Kjell

      (Reply)

 2. “Vilken av de tre, politik, religion eller ideologi, tror du wiki-författaren anser kunna vara vidskepelse och vanföreställning?”
  Jag tror mig inte kunna titta in i andras huvuden. Det vore i sig en vanföreställning (Jo…). Och på vilket sätt skulle denna gissning göra WIKIs text mindre adekvat?

  “Wiki-författaren fastställer att livsåskådningar innehåller mer av tro än av kunskap. Och därmed presenterar han det vanliga ateist-mantrat att “tro står i motsats till vetande”.”
  Öhhhh. Nej det är ju faktiskt inte vad som står där. Nog fattar väl alla att tro och kunskap trots allt är olika saker? Eller?
  Så vari består “villoläran”?

      (Reply)

 3. Johnny Lilja skrev: “Så vari består ‘villoläran’?”

  Tack för hjälpen att illustrera precis det artikeln handlar om.

  Naturligtvis ser du inte denna villa, eftersom du är en anhängare av just detta paradigma.

  Du undrar: “Nog fattar väl alla att tro och kunskap trots allt är olika saker? Eller?”

  Kan jag utgå ifrån att du inte har läst de båda artiklarna?

  /Kjell

      (Reply)

 4. Hej!
  Detta är lite off topic i sammanhanget men råkade se ditt inlägg på B.Isacssons sida- och klickade på din adress och hamnade här.
  Du nämner vikter, sexhundrasextiosex talenter till Salomo, och varför det ej är ‘avvikelser’

  Du nämner också födelse, förlossning och är därmed på rätt spår.
  Guld, ägodelar, ‘värdesaker’ osv symboliserar genetiskt material.

  Samma sak här: alla ‘hövdingstammar’ lämnar lika mycket (genetiskt material)
  4Mos.7:11-(och framåt)

  Moses o Arons ‘stav’ är ngt genetiskt (kromosom?) och ‘ormen’ är DNA
  4Mos.28:16 ..i första månaden på 14e dagen Herrens påsk ( biologiskt=ägglossning)

  5Mos.22:9,
  10-11

  2Mos.25:39-40

  Ps. Historien börjar långt före vår fysiska tillvaro här på jorden och många ‘riken’ har funnits före vår tidsålder.
  1Mos 6 är mkt viktig.
  t.ex avser Noas ark gener som färdas genom vatten, där vatten ju är folkslag, nationer.
  1 dag = 1000år!
  Även här återfinns ‘födelse, förlossning’
  1Mos.8:5 och vattnet avtog mer och mer intill tionde månaden. I tionde månaden på första dagen blev bergstopparna synliga.
  En graviditet räknas vara 280 dagar eller tio månader.
  ‘Bergen’ är stenar ( levande stenar, kroppens byggstenar.)

  Paulus säger att kunskapen ej är för hans tidsålder utan den kommande,
  gissningsvis vår , då vi ju nu med tenikens hjälp kan se både stavar, DNA, celldelning (Arons blommande stav) osv.

  Herrens välsignelse till dig!

      (Reply)

 5. marie,

  Jag flyttade din kommentar hit till denna bloggpost som just handlar om tolkningar.

  Den kan säkert tjäna som exempel på just tolkning.

  Men personligen tolkar jag nog skildringar av händelser i första hand som historisk information.

  Fast det naturligtvis finns historiska händelser i GT som Gud har styrt för att de skall ha även en profetisk dimension.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Hej Kjell!

  Ja, här passar det bättre!
  Jag tror absolut att vi skall tolka skriften ur alla perspektiv, för Herren har ju alla perspektiv – och mer än vad vi kan föreställa oss!

  Ang . 1Mos.6 glömde jag tillägga att Jesus uppmanar att se på tidstecken samt säger att det skall ‘vara som på Noas tid’ ,han då också utbrister “ve den som är havande eller ger di på den tiden”

  Ett- av många – men ett stort tidstecken som jag tror många missar idag är den ‘genetiska manipulationen’ som pågår av Guds skapelse ; t.ex kloning och blandning av olika arters gener.

  i 1Mos.6 ser vi två olika ‘frukter’ avkommor blandas; Guds söner och människornas döttrar
  Jes.65:6-7
  Se, detta står upptecknat inför mina ögon, jag skall icke tiga förrän jag givit vedergällning i deras sköte ,
  både för deras egna missgärningar och för deras fäders…
  Malaki 2
  3 Se, jag skall låta min näpst drabba er avkomma och jag skall kasta orenligheten i ansiktet på eder, orenligheten efter edra högtidsoffer…

  Pred.1
  9.Vad som har varit och vad som kommer att vara ,
  och vad som har hänt är vad som kommer att hända,
  intet nytt sker under solen.
  10. Inträffar något varom man ville säga
  Se detta är nytt så har detsamma ändå skett
  redan före oss, i gamla tider, om voro före oss.
  Herren är densamme igår, idag och imorgon.

  Fortsatt trevlig sommar och Guds frid önskar jag dig!

      (Reply)

 7. marie,

  Vill bara undra vilken metod du använt. Uppenbarelse? Intuition? Hermeneutik? Annan?

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *