Vad betyder ordet νομος?

Tja, vad betyder ordet “för”?

Handlar det om den främsta delen av en båt? – Svar: Ja!

Handlar det om att Den Gode Herden “för” mej till vatten där jag finner ro? – Svar: Ja!

Handlar det om att när Guds är “för” mej kan ingen vara emot mej? – Svar: Ja!

Handlar det om ordet “för” när jag säger “För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”? – Svar: Ja!

Etcetera.

Samma historia för ordet “får”. Gammalt skämt: “Far, får får får? Nej, får får inte får. Får får lamm.”

Men när det handlar om ordet νομος, lag på svenska, vill man inte höra talas om att det kanske kan finnas flera, ganska så olika betydelser.

På en annan blogg undrade en kommentator vilket som är den rätta översättningen av ordet ανομιαν “anomian” i Matt.7:22-23 (enligt SFB)

Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

I 1917 står det: “Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.

Ordet kommer från νομος “nomos” som betyder lag. Och konstruktionen a-nomian betyder laglös eller utan lag.

Den som begår ett lagbrott behöver inte nödvändigtvis vara “laglös”. Han kan bryta mot lagen med berått mod, och alltså i princip erkänna den.

Men den som är laglös ställer sin egen vilja som sin lag och förkastar således Guds lagar. Resultatet blir givetvis att han kan välja att leva som en ogärningsman, utan att han därför menar sig ha brutit mot någon lag.

Det kan vara av intresse att veta ursprunget till ordet “nomos”. Det kommer från verbet “nemo” som handlar om hur man fördelar mat och bete till husdjuren, ofta får.

Och ordet “ekonomi” är en försvenskning av det grekiska ordet “oiko-nomia” eller rätt och slätt “hus-lagar” eller “hus-regler”.

Nu kommer vi nära huvudmeningen i just denna text. En “herde” med grundtextens ord är en person som sköter fåren och ser till att de får mat. Jämför Jesu trefaldiga uppdrag till Petrus. (Joh. 21:15-18) För mina lamm på bete. Var en herde för mina får. För mina får på bete.

Nu finns det i vår tid ingen brist på “pastorer” (ordet pastor betyder ju herde) som behandlar fåren illa och suger ut dem i stället för att mata dem.

Dessa förkastar Guds “ekonomi”, Guds “hus-lagar”. Dessa är falska herdar och lever utan Guds lagar, laglösa i det att det lever efter sina egna begär.

Ogärningsmän (och kvinnor) i det att de göder sig på fårens bekostnad. Falska profeter i det att de talar egna ord, och inte Herrens.

/Kjell

Views: 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *