Om man begråter mig eller prisar

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. (Hebr. 11:1)

 1. Nu är jag nöjd och glader,
  nu kan jag andas ut,
  nu bor jag hos min Fader,
  min träldomstid är slut,
  sen han mig lärde känna
  sitt eviga förbund
  i ordet, den klippfasta grund.
   
 2. Jag fordom gick och tänkte
  på bättring, bön och tro,
  men det ej hjärtat skänkte
  hugsvalelse och ro.
  Nu tänker jag på Jesus,
  hur ömt han älskar mig:
  Av kärlek han offrade sig.
   
 3. Så har min Jesus älskat,
  och så han älskar än,
  och som han hittills frälsat,
  så gör han om igen.
  Hans blod mig ännu renar
  från varje syndens fläck
  och gör mig fullkomlig och täck.
   
 4. Om hjärtat mig fördömer
  och köttet gör besvär,
  den trösten jag ej glömmer,
  att Gud dock större är,
  att nåden väger mera
  än all min uselhet.
  Och pris vare Lammet för det.
   
 5. Nu Jesus hos mig bliver
  med nåd så rik och fri.
  Hans nåd mig städs omgiver,
  jag lever helt däri.
  Och nu jag slipper sörja,
  ty Herren sköter allt.
  Åt honom min sak jag befallt.
   
 6. Nu Satan fritt må rasa
  och världen hjälpa till.
  Jag skall för dem ej fasa;
  det går som Herren vill.
  Guds ord behåller segern,
  och alla segrar med,
  som står uti Frälsarens led.
   
 7. Så glad jag hemåt ilar
  i Jesu dyra namn,
  och snart jag salig vilar
  i fridens sälla hamn,
  men under pilgrimsfärden
  så här på barnavis
  jag sjunger min Frälsares pris.
   


 

 1. Hav tack, o Jesus, att du mig givit båd’ makt och rättighet att vara din!
  När jag dig äger, då har jag livet. Mig fattas ingenting, blott du är min.
   
 2. Om mina vänner mig här förglömma,så har jag rättighet att vara din.
  Om allas ögon ifrån mig vändas, betyder ingenting, blott du är min.
   
 3. Är vägen tung som jag här får vandra, så har jag rättighet att vara din.
  Och är jag mindre än alla andra, betyder ingenting, blott du är min.
   
 4. Om alla kärlek emot mig visar, så har jag rättighet att vara din.
  Om man begråter mig eller prisar, betyder ingenting, blott du är min.
   
 5. Om jag har guld här, och gröna ängar, så har jag rättighet att vara din.
  Och är jag fattig och utan pengar, betyder ingenting, blott du är min.
   
 6. I med- och motgång, vadhelst mig möter, så har jag rättighet att vara din.
  Du ingen bort från ditt hjärta stöter. Hav tack att du är min, och jag är din.
   

 

 1. När det en gång emot afton lider, skall det bli ljust på din stig?
  När över gränsen din ande glider, väntar Guds änglar på dig?
   
  Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levander tro?
  Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?
   
 2. Se, hur med hast våra år förrinna. Snart har det sista förgått.
  Skall du ett hem och en himmel finna, när du till aftonen nått?
   
  Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levander tro?
  Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?
   
 3. Bävar din själ för den natt som kommer? Fruktar du aftonens tid?
  Säg det till Jesus om Han får frälsa, bytes din ångest i frid.
   
  Kör: Då blir det ljust, när din afton kommer. Trygg över floden du går.
  Och av Hans hand, som du här har älskat, lönen och kronan du får.


 
Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom. 8:31)

/Kjell

Views: 51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *