Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.

I resten av bilderna har jag försökt skissa var olika samfund skulle kunna passa in.

Pingst tror jag traditionellt distantierade sig mot katolicismen och även judaismen för det fanns strömningar som var tydligt infekterade av ersättningsläran.

Däremot fanns det en skala tonangivande ledare som predikade viss gärningslära. Samtidigt fanns det andra som mera tenderade mot tanken att nåden har avskaffat lagen.

Den ljusblå triangeln får representera denna ambivalens i dogmerna.

Nästa bild får representera trosförkunnelsen som onekligen har vissa rötter i pingst.

Det finns en hel del humanism och sekularism invävd i trosförkunnelsen. Humanismen ger sig tillkänna i att Gud är ynklig och maktlös och behöver vår hjälp för att kunna utföra sina underverk.

Sekularismen ger sig till känna i rikedomsdyrkan och inte sällan ett osedligt leverne vad gäller trosförkunnelsens ledare.

Jag visar ingen separat bild, men som du kan se finns det en gemensam del med pingströrelsen. Denna ligger i riktningen av extrem karismatik och extrem nådesförkunnelse.

Men det finns även en gemensam del med katolicismen som jag kommer att beskriva senare i denna artikel.

I nästa bild försöker jag placera Hebrew Roots, messianismen eller nyjudaismen eller vad man vill kalla den.

Det finns ett visst mått av predestination och ett visst mått av gärningslära i messianismen. Och givetvis finns det även här stora “interna” variationer.

En grupp kan vara nästan kalvinistisk och en annan nästan judaistisk.

I grund och botten finns det dock en total antagonism mellan trosförkunnelsen och messianismen.

Den sista bilden är avsedd att representera katolicismen.

Och nu undrar du kanske varför just katolicismen har hamnat i de svartaste hörnet. Jag skall försöka förklara.

Enligt katolsk lära är tilläggen som människor har gjort till Guds Ord viktigare än Guds Ord. Man hånar “sola scriptura” och kallar det protestantiskt vansinne.

Enligt katolsk lära är påven “Helig Fader”, “Jesu ställföreträdare” och “Kyrkans huvud”. Eftersom påven är en människa blir detta faktisk en religiös och mystisk form av humanism.

Enligt katolsk lära uppfyller den avlidna människan Maria en roll som kombinerar Jesu Kristi roll och Den Helige Andes roll.

Man tillber döda människor som man kallar helgon. Detta är ockultism och spiritism.

Man samlar “heliga” reliker och tillber dessa.

Ja, ja, jag vet att katolikerna säger att det inte handlar om tillbedjan. Men läs några av deras “vördnads-texter” och bedöm själv.

Och lägg nu märke till att just den triangel som i bilden representerar katolicismen överlappar med alla de andra nära just den punkt där de korsar varandra.

Det finns således en möjlighet till ekumenik med minsta gemensamma nämnare som grund.

Till sist vill jag säga följande

Det finns en hel skala av “medlemmar” i alla dessa riktningar. Inte alla accepterar de mer extrema dogmerna.

Att därför kategorisera: pingstvännner, kalvinister, messianer, eller vad annat det vara månde på ett sådant sätt att det blir svart-vitt, ger ingen ärlig bild av verkligheten.

Det kan, till exempel, finnas pingstvänner som har en identisk tro med kalvinister.

Fyll själv in vad gäller de övriga.

Nu undrar du kanske varför jag skrev denna artikel

Jo det beror dels på den fråga som signaturen Ludvig skrev.

Och dels på den diskussion om kalvinismen som pågår hos Berndt Isaksson.

Ludvig, jag läste Ray Comforts predikan om Hells best kept secret.

Som jag ser det verkar Ray Comfort komma från kalvinist-hållet med ett visst närmande till messianismen.

Om man bortser från de typiskt Amerikanska inslagen, och således tolkar det han sade på ett “icke-svenskt” sätt, finner jag en hel del gott i hans predikan.

Men om man på typiskt svenskt sätt gör dogmer av det hela leder det nog till felaktiga slutsatser.

Lagen är uppfostraren till Kristus. Och jag tror inte att man är färdigfostrad så fort man har bett frälsningens bön.

Lagen, i betydelsen Guds eviga lag, alltså inte den jurisprudens och de förbundsavtal som Moses fick ge till Guds egendomsfolk, är till god nytta och välsignelse så länge vi lever här.

Har jag då svarat på din fråga?

Jag stannar här och överlåter resten åt var och en som läser.

/Kjell

Views: 72

91 thoughts on “Trosriktningar – kristendom”

 1. Detta är en riktigt bra och tydligt redogörelse. Och som alltid, när du skriver Kjell så är det pedagogiskt skickligt. Denna bloggpost kommer bli många till hjälp att få tankereda i frågor som man brottas med.

  Var välsignad i Jesu Kristi nåd!

  Berndt

      (Reply)

 2. Berndt Isaksson,

  Tack Brendt, hoppas att det kan bli till någon nytta.

  Det finns ju så otroligt många facetter så det går bara att skissa lite grand.

  Det vore intressant att se var folk placerar sig själva i grafiken, och hur stor ring de törs dra runt sin egen punkt för att ange vilka som de betraktar som bröder och systrar.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Bergsjöbloggen,

  Det enda jag känner till om honom är det jag har läst de båda senaste dagarna. Och det enda jag uttalade mej om var hans predikan om helvetets bäst bevarade hemlighet.

  I den tycker jag mej känna igen vissa tongångar som är vanliga hos kalvinister med en evangelisk vinkling. I teckningen ovan hänvisar jag till den del av den messianska triangeln som faller i kalvinistrutan.

  Vad han sedan kallar sig tycker jag är mindre intressant.

  Men däremot tycker jag det är mycket intressant att du kallar honom “arminian” 🙂 Jag kände inte till detta reformerta skällsord innan jag råkade i diskussion med holländska kalvinister av den ortodoxa sorten.

  Jag hade skrivit en artikel där jag kallade predestination och karma komplementära lögner. Och det var inte för att reta kalvinisterna, för jag visste inte då att de var anhängare av predestinationsläran. Än mindre att det till och med fanns en super-ortodox falang som predikade den dubbla predestinationsläran.

  Det har nämligen aldrig intresserat mej att först inhämta meningar från kyrkofäder och dylika, innan jag möter medmänniskor med för mej okänd trosbekännelse.

  Jag gör tvärt om. Först möta människan och sedan kolla vad det han säger betyder.

  Min kalvinistiska medmänniska i Holland sade att jag var en arminian. Och sammanhanget gjorde tydligt att detta måste tolkas som att jag var en helt förtappad heretiker.

  Men för att inte göra kommentaren alltför lång…..

  Förr läste jag på Erevna, men sedan den bloggen övertogs av ortodoxa kalvinister tycker jag att den har blivit både otrevlig och ointressant.

  Något som gör mej misstänksam är när jag då finner kommentatorer som uppträder ortodoxt på Erevnas hemmaplan, men lockar med en betydligt mjukare linje på icke-kalvinistiska bloggar.

  Som du kanske vet gillar jag tydliga, raka budskap. Och de behöver inte alls falla mej i smaken eller vara i enlighet med min egen tro.

  Skällsordet arminian används i stränga reformerta kretsar ungefär som skällsordet kommunist används i Amerika.

  Mycket ospecifikt, så fort man inte gillar något.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Hej,
  Nej, för mig är inte arminian något skälsord.
  Jag känner många goda arminianer och postar även en del arminianska predikanter på min blogg så som Leonard Ravenhill.
  Jag gillar själv Wesley och Tozer som också var arminianer.
  Tozers bok Gudsmänniskan är en otroligt bra bok.
  Arminian är ju bara en beteckning på vilket område man ligger teologiskt och inget skälsord. Jag har sagt detta många gånger och jag säger det igen. Det viktigaste är att man är född på nytt för då är man en broder eller syster i Herren.
  Sedan behöver man inte hålla med varandra teologiskt. Det har blivit mer och mer viktigt för mig de senaste månaderna i allafall.

  Jag brukar även rekomendera Calvary Chapel till folk som bor i Stockholm eftersom det är en av de mest bibeltrogna församlingarna i Stockholm. Har en vän som är reformert men som går till Calvary Chapel.
  Jag var med i Calvary Chapel när jag bodde i Finland. Jag fick ett otroligt gott intryck av dem. De har arminiansk teologi, absolut, ok. Det får man väl ha, jag behöver inte hålla med om allt man kan umgås som människor ändå.

  Det är bara att jag ser Ray Comforts namn dras in bland reformerta hela tiden.
  Men han är absolut inte reformert utan arminansk i sin teologi det var det jag menade.

  Erevna har väl alltid varit en Kalvinsk blogg ända sedan början right?
  I allafall var 3 av 4 kalvinska i sin teologi och den fjärde var Lutheran.
  Det var väl bara att man inte bloggade om det i början.

      (Reply)

 5. Bergsjöbloggen,

  Eftersom kalvinist-debatten som pågår nu har kommit in i fasen av:

  1. Historieskrivningen är falsk.
  2. Ni missförstår oss.

  Undrar jag vad som då är ärlig och sann historia.

  Jag använde allmänna vedertagna dokument för att skriva en bloggpost om reformatorerna.

  Detta var ungefär ett år sedan.

  Tar gärna emot info som kan tjäna till verifierad korrektion.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Hej, Jag är inte så insatt i historien. Jag har forskat lite i Calvin och Servetus historien bara och bilden är väldigt olika beroende på vem man läser.
  Jag litar mer på icke kristna källor än på kristna eftersom de har inget att förlora på att presentera en korrekt bild, och läste en icke kristen historiker som skrev i ämnet. Han menade att Calvin hade absolut inget att göra med att Servetus dödades utan det var helt den katolska staten som dömde Servetus till döden.
  Så det finns olika information i frågan. Som jag uppfattar det är det inte tydligt att Det var just Calvin som låg bakom mordet på Servetus utan det finns olika information.

  Det andra vet jag inte. Jag har inte läst om Luther. Jag har bara läst hans bok “the bondage of the will” och han menar att Erasmus attackerar den viktigaste delen i evangelium och till intet gör Guds nåd. Som jag uppfattar Luther lärde helt klart ut “Dubbel Predestination” i denna boken. Lutheranerna menar förstås att han inte stod fast vid detta vid sin död. Vilket han kanske inte heller gjorde. Jag vet inte vad som stämmer i just den frågan. Men boken i sig lär tydligt ut “dubbel predestination”

  Jag har mest läst Jonathan Edwards, George Whitefield, Calvin, Arthur W.Pink.
  I deras böcker bara andas det Evangelium. George Whitefield förkunnade mycket rättfärdig görelse genom tron allena han var absolut inte lagisk trots att han omfamnade den dubbla predestinationen.
  Så som jag uppfattar de flesta reformerta så tenderar de att betona rättfärdig görelsen genom tron så mycket att man glömmer av att förkunna helgelsen också.
  Man får nog balansera det också.
  Edwards har väldigt “extrema” predikningar med mycket eld och svavel och Guds vrede i bland kan han missuppfattas som lite lagisk men han predikade för hycklare som påstod sig vara kristna men som inte bar god frukt och därmed så mycket lag och eld och svavel förkunnelse.

  Arthur W Pinks bok “The Soveriengty of God” är något av det bästa jag någonsin har läst som finns i bokform.
  Efter första kapitlet är man på sina knän och tillber Gud.

  Missförstånden om reformert teologi är väl ganska många.
  Det finns visserligen olika grenar. Jag hörde från en vän här i Sverige som känner många reformerta i Holland att det finns två grenar där. En som är väldigt extrem (Det var nog dem du hade kontakt med) Sedan en gren som är mer i enlighet med historisk “Kalvinism”
  Jag har läst Systematisk teologi ur ett reformert perspektiv och det bästa jag säga eller väl en artikel som tar upp vanliga missförstånd:

  http://job25-masken.blogspot.se/2012/04/nagra-saker-om-kalvinismen.html

  Kalvinismen anser jag ligga oerhört nära arminanerna förutom just då predestiantionsbiten. Men man tror ju även att människan hålls ansvrig inför Gud och att enda anledning att någon skickas till helvetet var på grund av deras synder.
  Farao vart förhärdad och han var redan en syndare så gjorde Gud fel att förhärda honom och förstöra honom som redan var en syndare?
  Nej, absolut inte.
  Ja, artikeln ovan är nog det bästa att läsa för att få en balanserad syn på ortodox kalvinism.

      (Reply)

 7. Bergsjöbloggen skrev: “Nej, för mig är inte arminian något skälsord.”

  Dock tror jag att ordet är utan innebörd för de flesta. Kanske både de som står utanför den organiserade kalvinismen och en hel del inom dess ramar.

  Kan du ge en heltäckande definition av ordets betydelse? (Jag kan det inte.)

  Välkommen att göra det.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Oj förlåt, jag använder teologiskt språk och tänker inte alltid på att många inte har studerat teologi.

  Arminian innebär en som håller Jakob Arminius teologi.
  Man håller med reformerta i synen att människan är totalt fördärvad och oförmögen att på egen hand vända sig eller söka Gud.
  Man håller även med reformerta i synen på “perseverance” alltså att Gud har makten och kommer att bevara sina får så länge fåret inte överger Kristus.
  Men man skiljer sig i synen på utkorelsen.
  Man tror inte på ovillkorlig utkorelse utan att det finns vilkor.
  Man tror att Gud tittade in i framtiden och såg vilka som valde att tro och därmed utvalde han dem. En del Arminaner tror att utkorelsen handlar om något som kallas “cooperative election” vilket syftar på att utkorelsen inte var individuell utan det var församlingen som utvaldes till Frälsning och inte individer och då använder folk sin fria vilja till att bli en del av församlingen och därmed utväljer sig själv till frälsning.
  En del tror man kunde tappa sin frälsning och upphöra att vara ett Guds barn totalt.

  Jag minns när jag bodde på Filippinerna så fanns där en Southern Baptist pastor som alltid skojade med mig, eftersom jag var pingstpredikant på den tiden så frågade han alltid “Har du tappat din frälsning i dag?, om du tappar den hur skall du då bli frälst igen?, skall du födas på nytt igen eller?” Självklart ställde hans frågor till problematik i min skalle. För ingenstans talar skriften om att födas på nytt två gånger eller att döpas två gånger utan om man förnekar Kristus är det slutgiltigt och ingen omvändelse finns.

  “Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? ” – Hebr 10:26-29

  Bara för att se problematiken i denna fråga lite mera så kan vi väl rada upp lite kända namn från bägge sidor. Jag tror dem flesta känner igen många av dessa namnen.

  Kända Arminaner: John Wesley, Charles Finney, A.W. Tozer, R.A Torrey, Frank Mangs, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Zac Poonen. D.L Moody (Men enligt Spurgeon var han i reformert tradition)

  Kända Kalvinister : Jonathan Edwards, George Whitefield, John Knox, David Brainerd, Charles Spurgeon, William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson, George Muller, John Bunyan, John Owen, William Wilberforce, John Newton, John F MacArthur, Paul Washer, R.C Sproul, D.A Carson, John Piper, Richard Bennet, Anders Wiberg, F.O Nilsson

      (Reply)

 9. Bergsjöbloggen,

  Så tror jag och inte tycker jag att jag är en “arminian” inte! 🙂

  Hav tack O Jesus

  Hav tack, o Jesus, att du mig givit båd’ makt och rättighet att vara din!
  När jag dig äger, då har jag livet. Mig fattas ingenting, blott du är min.

  Om mina vänner mig här förglömma, så har jag rättighet att vara din.
  Om allas ögon ifrån mig vändas, betyder ingenting, blott du är min.

  Är vägen tung som jag här får vandra, så har jag rättighet att vara din.
  Och är jag mindre än alla andra, betyder ingenting, blott du är min.

  Om alla kärlek emot mig visar, så har jag rättighet att vara din.
  Om man begråter mig eller prisar, betyder ingenting, blott du är min.

  Om jag har guld här, och gröna ängar, så har jag rättighet att vara din.
  Och är jag är fattig och utan pengar, betyder ingenting, blott du är min.

  I med- och motgång, vadhelst mig möter, så har jag rättighet att vara din.
  Du ingen bort från ditt hjärta stöter. Hav tack att du är min, och jag är din.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Efter en snabb koll på nätet verkar “Arminian” betyda att man inte bryr sig tillräckligt om, eller inte har rätt åsikt angående, “utkorelsen” för att få kalla sig “kalvinist”.

  Varför man nu skulle vilja kalla sig det.

      (Reply)

 11. Bergsjöbloggen
  Den fjärde, d v s jag, var inte lutheran, utan pingstvän och fram till 5-6 år sen medlem i den största pingstförsanlingen. 2 av de andra bloggarna var f ö med i en pingstförsamling i Göteborg men som du säger visade det sig snart att de var anstuckna av kalvinismens läror något jag inte kände till från början. I annat fall är det tveksamt om jag börjatv skriva där. Kalvinismen innehåller en rad falska läror som partikulär försoning, dubbel predest och en gg frälst alltid frälst.
  Ska dock inte förneka att jag står Luther nära i många frågor. Rosenius är en annan som jag gillar skarpt…

      (Reply)

 12. Kanske ska tillägga att jag inte längre är aktiv där bl a av liknande skäl som Kjell anger.

      (Reply)

 13. Christian,

  Det finns väl ett antal saker man kan fundera på.

  En av de “kollegor” som fanns med när ni startade Erevna var hyperaktiv och skrev kilometervis med bloggposter och kommentarer varje dygn.

  Han sökte i litteratur och hos kyrkofäder och pendlade hit och dit. Och om jag förstår hans facebook-sida rätt har han nu avsvurit sig tron på Gud.

  Han forskade i skrifter och fann inget evigt liv i dem.

  En annan “kollega” hade en god teoretisk kunskap men var nog alltför ung och förirrade sig i filosofier. Vad han nu tror på vet jag inte.

  Din kalvinistiske kollega var känd från sin tidigare blogg “masken” och helt tydligt en person som ger missionerande en hög prioritet.

  Men, kanske på grund av den ständiga apologetiken för kalvinismen, har han polariserats mer och mer i extrem kalvinistisk riktning.

  Han, och hans trosfränder är mycket aktiva på internet. Jag kan inte se det som annat än att vinna proselyter.

  Fast vi löper alla risken att polarisera(s) och blir mer extrema, så vi behöver alla vara vaksamma så att vi inte fjärmar oss från Herren själv.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Som vanligt är svaret inte vad jag förväntade mig, men det gör mig bara glad. Du fick fram vad som behövde sägas.

  Vad gäller eventuella närmanden mot messianismen bör man nog ha i åtanke om att Comfort själv nästan uteslutande verkar åsyfta de tio (bud-)orden när han talar om “lagen”. Och då främst utifrån en nytestamentlig utläggningsram.

  Vanligen brukar det inom messianska sammanhang vara tämligen rörigt med vad man egentligen åsyftar när man hänvisar till lagen/torah. Och jag misstänker starkt att otydligheten är högst medveten många gånger.

      (Reply)

 15. Det vore intressant att veta hur läsarna här positionerar sin tro i den första bilden.

  Klicka på länken nedan så öppnar sig en ny tab i dein webläsare.

  I den finns den första bilden.

  Klicka sedan med musen där du anser dej höra hemma.

  Här är länken där man kan rösta.

  Om du klickar flera gånger kommer bara det sista klicket att gälla.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Ludvig skrev: “Som vanligt är svaret inte vad jag förväntade mig, men det gör mig bara glad. Du fick fram vad som behövde sägas.

  Vad gäller eventuella närmanden mot messianismen…..”

  Vi har ju alla mycket olika associationsbanor. Därför kan samma ord ha helt skilda betydelser för olika människor.

  Det var anledningen till att jag försökte åskådliggöra saken med bilder.

  I bilderna ovan har jag representerat trons innehåll med simpla trianglar. Men i praktiken är det naturligtvis mycket mera komplext.

  Men man kan nog alltid representera tyngpunkten av sin tro med en punkt. Då representerar avståndet från centrum hur stark övertygelsen är, och riktningen från centrum vilken typ av bekännelse man har.

  Jag skulle tro att Ray Comfort känner sig hemma ganska rakt uppåt, men är inte säker på om det blir lite till vänster eller lite till höger, troligen höger.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Men Kjell du kan ju inte ha en omröstning om du inte tydligare definierar vad de olika begreppen står för? Då blir den ju helt meningslös. Dessutom är jag tveksam till de försök till definitioner du anger.

  Du skriver t ex Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100%… Vad har f ö dubbla predestination med frågan om lag och evangelium att göra? Kalvnister tror väl på evangelium har jag fått för mig i a f. D v s det tror inte att vi måste uppfylla lagen för att bli rättfärdiggjorda utan det blir vi genom tro och tro allena. Ingen skillnad alltså vad gäller rättfärdiggörelsen på den punkten mot t ex Lutheraner och andra evangeliskt troende.

  Däremot hävdar de till skillnad mot Luther ett lagens tredje bruk s a s förutom att överbevisa om synd och för samhällsordningen. De menar liksom f ö Luthers “efterföljare” Melanchton att lagen även är till för kristna och att den ska användas som en kompass etc. Men vilket alltså är viktigt att betona kalvnister hävdar inte att lagen har något med rättfärdiggörelsen att göra. Alltså kan du inte skriva att de anser att lagen gäller till 100%.

  Du skriver vidare Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet. En fråga vem tror att lagen är avskaffad? Den gäller dock inte för kristna, vi är friköpta från lagen, vi har dött bort från den. Den gäller däremot för dem som inte är troende. Detta är inte samma sak som att säga att den är avskaffad.

  Man kan vidare fråga sig vad du menar med extrem nådesförkunnelse…? Menar du att t ex Luther och C-O Rosenius var extrema nådesförkunnare? För min del vill jag hålla mig till det de undervisar i frågan? Blir jag oxå en extrem nådesförkunnare då? I o f s var de verkligen radikala beträffande lag och evangelium men knappast mer än urkunden, d v s Bibeln. Jag utmanar dig att försöka visa på att något som t ex Luther och Rosenius undervisade v g rättfärdiggörelsen och lag/evangelium skulle stå i strid med det som Aposteln Paulus undervisade. Men du kanske betraktar även Paulus som en extrem nådesförkunnare? I så fall faktiskt med rätta; nåden är verkligen extrem… 🙂

  Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer,

      (Reply)

 18. Christian,

  Extrem nådesförkunnelse är till för dom som inser sin egen oförmåga att förändra och förvandla sig själv.

  De andra som menar att de klara av att leva det kristna livet, de behöver inte nåden, de fixar till det så bra själva.

  Bb

      (Reply)

 19. Christian,

  Som redan sagt några stycken gånger. [eufemism :-)]

  Så länge du inte använder specifika termer som nedan finns det ingen möjlighet att komma till gemensamma slutsatser.

  – Guds eviga lag förblir densamma tills Gud ändrar sig ….
  – Förbundsavtalen är specifika för förbunden.
  – Rättspraxis är helt annorlunda efter Golgata.

  Matthew 4:4 Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

  Det vill säga den som inte är frälst, då alltså, för sedan kan han tydligen skippa en hel del ord ….?

  Jesaja 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

  Orden som utgår från Guds mun är så till den grad bindande (lag?) att det inte finns någon möjlighet att omintetgöra dem.

  Rom. 7:6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. 7 Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden.

  Så, visst, när vi är fullärda och färdigfostrade, och när har vi helgats så att alla våra drömmar i Jesu Anda gå ….

  Jag kan nog inte annat än att tänka att det brister i självkännedom både lite här och lite där hos dem som tror att processen är klar så fort man har bett frälsningens bön.

  Till sist kan du kanske vara snäll och nämna någon som säger att vi blir rättfärdigförklarade (rättfärdiggjorda) på grund av gärningar. Jag känner ingen.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Björn bloggaren,

  Extrem nådesförkunnelse är till för dom som inser sin egen oförmåga att förändra och förvandla sig själv.

  De andra som menar att de klara av att leva det kristna livet, de behöver inte nåden, de fixar till det så bra själva.

  Lite lustigt att du säger detta. Jag skulle säga precis det motsatta.

  Av egen erfarenhet vet jag att man inte alls kan inskatta omfånget på syndens problem innan man har nått “rock-bottom”.

  Då först vet man att man är ohjälpligt förlorad utan nåden.

  Då först inser man den totala konkursen och vet man att det finns absolut inget man kan göra för att rädda sig själv.

  Jag upprepar det jag skrev till Christian:

  Jag kan nog inte annat än att tänka att det brister i självkännedom både lite här och lite där hos dem som tror att processen är klar så fort man har bett frälsningens bön.

  /Kjell

  PS. När man ser att Guds Ord handlar om erbjudanden, inte krav, och man inser omfånget på syndens problem, då byts självrättfärdigandet ut mot en djup tacksamhet.

      (Reply)

 21. Kjell,
  Jag menar inget annat med lagen, gr. nomos än vad Paulus lägger i begreppet t ex i följande avsnitt:

  Rom 7:4-6 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. 6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det (lagen, min komm.) som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (lagen, min komm.)

  Gal 2:19-21 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

  Rom 3:19-22 Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

  Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer

  Rom 6:14-15 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!

  Gal 3:10-13 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. Men lagen säger inte “av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem.* Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.

  Gal 3:19, 23-25 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde.
  Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare

  Gal 4:4-6 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!”

  Gal 5:1-4 Till denna frihet (från lagen, min komm) har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket (lagen). Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

  Där har du min definition.

  Vet inte riktigt vad du vill ha sagt med ditt citat av Rom 7:7 och efterföljande kommentar. Vers 7 börjar ett nytt avsnitt, 7-11, som har som rubrik Lagens makt att framkalla synden. Ja vi förnekar inte det, se t ex Rom 3:19-20. Läs hela avsnittet. det är tydligt att det handlar om livet under lagen och inte under nåden.

  Om du nu håller med om att vi inte blir rättfärdiggjorda av lagen utan enbart genom tro på Kristus, vad menar du då att lagen har för syfte för troende och pånyttfödda då? Vi är ju redan rättfärdiga och kan inte bli varken mer eller mindre. Vi har fått Kristi rättfärdighet oss tilräknade. Vi är friköpta från lagen och är nu söner. Det beror inte på oss utan på Kristus.

  Rom 5:18-19 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

  Helgelsen är något annat och handlar om att vi ska leva värdigt vår kallelse s a s men det är Andens verk i oss och det talas därför om Andens frukt.

      (Reply)

 22. Kjell,
  skrev

  Jag kan nog inte annat än att tänka att det brister i självkännedom både lite här och lite där hos dem som tror att processen är klar så fort man har bett frälsningens bön.

  Begriper inte riktigt vad du menar men om du syftar på rättfärdiggörelsen är det inte någon process utan ett ögonblicks verk. Vi blir alltså rättfärdiggjorda inför Gud i samma ögonblick som vi kommer till tro. Se t ex exemplet med rövaren på korset.

  Du låter inte så lite katolsk om du hävdar att rättfärdiggörelsen är en process. De hävdar ju till skillnad mot evangelisk kristendom att det handlar om en livslång process. Det beror på att man blandar ihop begreppen. Helgelsen är en sådan process men rättfärdiggörelsen är inte det. Vi står alltså klädda i Kristi rättfärdighet och helighet inför Gud som om vi aldrig begått en synd i samma ögonblick som vi kommer till tro. Om det var en process och beroddepå vår helgelse etc skulle vi aldrig kunna ha någon frälsningsvisshet.

  Nej, Johannes skriver i 1 Joh 5:13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

      (Reply)

 23. Kjell,

  Till sist verkar du av någon anledning tro att när evangeliskt troende med Paulus säger att vi är dödade, friköpta, lösta från lagen att vi med det skulle mena att man inte ska läsa och studera GT eller Moseböckerna. Denna uppfattning som du försöker tilskriva oss är naturligtvis helt främmande för oss. Givetvis ska vi även studera GT, d första kristnas Bibel. De hade ju ingen annan. Vi hittar lag och evangelium både i GT och NT. Kristus säger att Skrifterna vittnar om honom. Självklart ska vi läsa och studera även GT och därför har jag t ex studerat lite hebreiska.

      (Reply)

 24. Christian,

  I boken “Guds Helande Natur” skriver Sven Reichmann på sida 69 om “en växande tro”.

  Eftersom tron är en lydnad i trofasthet lika mycket som en tillit är det viktigt att all tro som blir uppenbarad i våra hjärtan också får forma våra liv och leda till de handlingar som Gud vill få utföra. Tron utan gärningar är ju som sagt död, och en död tro kan inte växa.

  Detta angående trohet och lydnad.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Ursäkta men vem är Reichmann…, som du hänvisar till, har hört talas om honom men har aldrig läst något av honom. Hörde honom I Ljungskile någon gång men tyckte han var seg och för psykologiserande. Kanske beror på hans yrke, han är väl läkare.

  Föreslår att du i st läser något i frågan av Luther eller varför inte Rosenius.

  Rättfärdiggörelsen är inte beroende på hur stor tro vi har. Det räcker att vi har tro som ett senapsfrö säger Herren, d v s att vi ö h t har tro. Om tron är en lydnad i sig blir det en gärning. Nej tron är att likna vid den utsträckta handen varmed vi tar emot frälsningsgåvan. Däremot när vi har en sann, pånyttfödande tro så är den verksam i kärlek. Något annat är otänkbart.

      (Reply)

 26. Kanske ska tillägga att mitt raljerande om Reichman delvis var med glimten i ögat om det inte framgick men samtidigt erkönner jag att jag inte betraktar honom som en auktoritet på området, åtminstone inte i jämförelse med dem jag nämner. Finns naturligtvis många andra bra evangeliska lärare som behandlar frågan på ett bibeltroget sätt. F ö har jag nog börjat läsa någon av hans böcker men har för mig att jag inte orkade mer än 20-30 sidor. Dock läste jag i a f lite hastigt igenom hans inlägg om lagen på Aletheia nu senast.

      (Reply)

 27. Kjell,

  Du skriver: Av egen erfarenhet vet jag att man inte alls kan inskatta omfånget på syndens problem innan man har nått “rock-bottom”.

  – Jag tror inte att det behöver vara så, däremot tror jag Gud för de som vill följa honom till ett bottenläge och det läget är nog lite olika för varje människa och jag kallar detta för dödsprocessen.

  Då först vet man att man är ohjälpligt förlorad utan nåden.
  Då först inser man den totala konkursen och vet man att det finns absolut inget man kan göra för att rädda sig själv.

  För min del har Gud över tid visat mig att han inte är intresserad av min prestation, eller mitt sk verk. Konkurs var man ju troligen vid frälsningen, annars behövde man ju inte bli frälst.

  Men för att förstå det du kallar den extrema nådesförkunnelsen, så måste man först lita på att Gud själv är mäktig att utföra sitt verk i människan.
  Att allt är ett handlande från Gud för att föra människan till ett tillintetgörande av egenförmåga och där det bara finns nåden kvar.

  Många lever sina kristna liv utifrån en lära om att vi skall tjäna Gud och utifrån den läran har det skapats en mänsklig drivkraft som driver människor till att göra en massa saker för Gud. När man då inte gör något för Gud slår det dåliga samvetet till och driver människor än hårdare i sin sk tjänst.

  Tjänsteläran har blivit en lag och en domare både mot oss själva, men även att man dömer andra som man menar inte gör något för Gud.

  Väldigt tidigt som nyfrälst talade Jesus och sa, det enda jag vill att du gör, är att du tro på mig och inte håller på med så mycket egna gärningar. Ordet bekräftades i Joh 6, där lärjungarna frågade Jesus vad de skulle göra för att utföra Guds gärningar (plural)
  Jesus svarade, detta är Guds gärning att ni tror på den han sänt.

  Detta ord var startskottet på en långsam förvandling och process, från eget driv till att kunna vara stilla utan dåligt samvete och låta mig bli förd till det som Gud ville.
  Det tog många år och de sista 12 åren har Gud visat på lagens konskvens i människans liv och på hur han utifrån sin nåd gör det vi inte själva kan.

  Jag har haft ett uttryck och menat mig uppfylla lagen utifrån att jag älskade min nästa.
  Jag brukade säga, att älska min nästa är inga problem, men en dag så raserade Gud även det genom att visa att min kärlek inte är äkta, utan uppblandad.
  En sk männsklig kärlek som ena stunden kan vara kärleksfull, men i nästa stund inte så kärleksfull. Jag förstod att Guds mått på kärlek är Agape och den formen av kärlek har inte vi i oss själva.
  Vi kan alltså inte älska vår nästa med äkta kärlek, men vi kan det med människokärlek och även om vi skulle fått del av Agapekärleken så är vår kärlek inte ren, utan blandad med vår onda naturs egenskaper.
  Jag förstod också att det inte räcker med att försöka älska min nästa, för är budet inte till 100% uppfyllt, dvs lite äkta kärlek uppblandat med något annant, så är budet inte uppfyllt. Detta innebär att jag som människa inte ens kan älska om inte Gud först har förvandlat mig och ingjutit sin kärlek i mig.

  Jag har sett lagen/bokstavens konsekvens och nådens konsekvens och jag tror att Gud vill att vi tidigt skall förstå att det inte handlar om människan och vad hon gör, utan om Jesus och vad han gjort.
  Men om vi inte förstår Guds handlande utifrån hans nåd, då blir det gärna att vi vill försöka förtjäna att bli godtjända genom våra egna gärningar, vi försöker förbättra och förändra oss själva, men den förändringen håller sällan.

  Jag menar att de som är emot nådesförkunnelsen inte har förståt hur Gud handlar och utifrån vad han handlar med oss människor.

  Bb

      (Reply)

 28. Björn bloggaren,

  Åter en mkt bra kommentar! De som är emot den s k nådesförkunnelsen är m a o motståndare till evangelium, eftersom det just är förkunnelsen om Guds nåds evangelium. Om man är emot nådesförkunnelsen, så kan man per definition inte vara något annat än lagförkunnare, d v s gärningslära i st för fri nåd.

      (Reply)

 29. Förstår inte riktigt frågan/diagrammet:

  1. Ska x-axeln visa hur stor del som beror på oss själva v g frälsningen, d v s typ om våra gärningar har något med den att göra?

  2. Visar y-axeln i vilken utsträckning lagen gäller för troende, eller för icke troende. Jag gör som bekant skillnad där m a o kan man inte ge ett entydigt svar.

      (Reply)

 30. Christian skrev: “Förstår inte riktigt frågan/diagrammet”

  Kanske kan du hitta din position med hjälp av att eliminera.

  Helt tydligt tar du helt avstånd från den nedre högra rutan där katolicismen har en stor täckning.

  Vidare är du ju en uttalad motståndare till den judaistiska riktningen.

  Blir således vänster planhalva kvar.

  Om du anser att Gud gör allt vare sig vi vill det eller ej, eller hur vi än beter oss så hamnar du långt till vänster.

  Om du anser att Gud har gett oss friheten att välja att vara “Kristi vänner” och att det handlar om en relation där båda parternas handlingar har betydelse, då hamnar du nära mitten.

  Om du anser att Gud kommer att ha överseende med alla överträdelser hamnar du nära x-axeln. (y=0)

  Om du anser att det gäller att sköta sig perfekt för att klassa (oavsett om det är Guds bud, eller syndkatalogen) hamnar du högt i grafiken.

  Det är ju ingen exakt vetenskap. Bara ett litet experiment för att försöka se hur läsare här själva inskattar sin bekännelse.

  Min gissning är att majoriteten hamnar över mitten.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Björn bloggaren skrev: “Många lever sina kristna liv utifrån en lära om att vi skall tjäna Gud och utifrån den läran har det skapats en mänsklig drivkraft som driver människor till att göra en massa saker för Gud.”

  Jag kan mycket väl förstå att de som har fastnat i ett auktoritärt system och blivit mer eller mindre tvingade att sjåa på för Gud, församlingen och pastorn, har blivit brända.

  Men som du själv konstaterar är vi alla ganska olika.

  Jag vet mycket väl att sådant tvång finns, men har själv aldrig låtit mej tvingas till det. Kanske är det just därför som jag inte är rädd för lagar och regler. Men jag är inte heller en anhängare av anarki.

  I princip väljer jag hur, och om, jag vill följa dessa regler. Och om någon jag har stort förtroende för ger mej goda råd är jag extra benägen att överväga dessa.

  Du inser vad jag syftar på. Jag har stort förtroende för Gud och vill således ta hans goda råd på allvar. Och igen vill jag påpeka att Gud aldrig motsäger sig själv. Andlig ledning kan aldrig gå emot Guds nedtecknade ord. Men den kan givetvis korrigera vår misstolkning av Guds nedtecknade ord.

  Det du, och en del andra, inte tycks inse är att nåd är något man får när man bevisligen har begått ett lagbrott.

  Utan lag blir nåden meningslös.

  Vidare tycks många inte inse skillnaden mellan “rättfärdigförklarad” (alltså räknad som rättfärdig) och “rättfärdiggjord” (alltså att verkligen vara rättfärdig).

  Den dagliga bönen: “Förlåt oss våra skulder”; är inte ett mantra. Varje gång vi ber den åberopar vi nåd för de lagbrott vi har begått.

  Om lagen inte längre gäller kan du sluta att be den bönen.

  Det är tråkigt om (att?) du har blivit bränd av auktoritär gärningslära, men det motsatta diket är inte mycket bättre.

  Det finns faktiskt en väg mellan dikena, även om den är smal.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,

  Några kommentarer. Du skriver Om du anser att Gud gör allt vare sig vi vill det eller ej, eller hur vi än beter oss så hamnar du långt till vänster. Om man tror att det fria evangeliet ger oss rätt att bete oss hursomhelst har man missförstått det. Se t ex Rom 6. En benådad pånttfödd troende gör helt enkelt inte det. Hypotetiskt sett skulle vi dock kunna det. Låt oss se vad Skriften säger..

  Efter att han just i Rom 5:20 konstaterat Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, är också just det den invändning mot evangelium som Paulus låter en tänkt motståndare uttala i Rom 6:1 Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Svaret är alltså Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Detta resonemang utvecklas sen i resten av kap 6. En kristen kan alltså inte leva hursomhelst även om det rent hypotetiskt vore möjligt.

  Frågan blir alltså hur man ska tolka din fråga i ljuset av detta resonemang? Syftar den på rättfärdiggörelsen som är genom tro och tro allena, d v s helt utan gärningar. Eller syftar den på den efterföljande helgelsen där Anden producerar frukt i oss, dock aldrig så att fruktbärandet i sig har något med den att göra?

  Du skriver vidare Om du anser att Gud kommer att ha överseende med alla överträdelser hamnar du nära x-axeln. Ja Gud kommer givetvis ha överseelse med alla våra överträdelser. Det är ju det som är grejen med evangelium. Det beror inte på oss utan på Kristus. Se dock ovan vad jag skriver att detta förhållnade inte ger oss någon rätt att synda s a s, utan tvärtom Rom 6:14-15 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!

      (Reply)

 33. Kjell,
  Skriver Det du, och en del andra, inte tycks inse är att nåd är något man får när man bevisligen har begått ett lagbrott.
  Jag tror du delvis har fått nådesbegreppet om bakfoten. Nåden gavs när Jesus dog för alla våra synder på korset inte när vi syndar. Vi är redan benådade och rättfärdiggjorda.

  Rom 4:5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. 6 Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

  Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

  Rom 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

  Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

  Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

  Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

  Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt

  Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

  Du skriver Vidare tycks många inte inse skillnaden mellan “rättfärdigförklarad” (alltså räknad som rättfärdig) och “rättfärdiggjord” (alltså att verkligen vara rättfärdig). Nej, tror du har missfrstått detta. Gr har om jag inte minns fel i hastigheten, dikaioo, som översätts antingen rättfärdiggjord eller rättfärdigförklarad. Betydelsen är oavsett översättning att man har blivit benådad och fått en rätt ställning inför Gud, vi står nu iklädda Kristi rättfärdighet som om vi aldrig begått en enda synd. Det har inget att göra med vår rättfärdighet d v s att vi skulle bli rättfärdiga i oss själva som du antyder. Du är återigen inne på katolska tankegångar och det är just dett som de hävdar; att det handlar om något slags ingjuten rättfärdighet att vi i oss själva har en rättfärdighet. Din katolksinspirerade uppfattning visar kanske varför påvekyrkan nu så lät verkar kunna vinna insteg i svensk frikyrklighet och kanske i synnerhet inom pingst.

  Rättfärdigheten är endast en tillräknad sådan se t ex verserna ovan (Rom 4:5). Däremot följer som sagt på rättfärdiggörelsen ett m e m helgat liv men detta har som sagt inte med den att göra. Man får alltså vara noga med att skilja på dessa begrepp. Rättfärdiggörelsen tillräknas oss i samma ögonblick vi kommer till tro och har inget med helgelsen att göra.

  Att vi i Herrens bön ber förlåt oss våra skulder handlar inte om att vi behöver bli frälsta på nytt s a s, d v s att vi skulle ha fallit ur nåden (se Rom 5:2), utan handlar om vår relation till Far inte att vi skulle ha hamnat onåd. Blir vi av t ex dHA påminda om felsteg så får vi bekänna dem. Detta gör vi alltså inte för Fars skulle utan för vår egen. Det handlar alltså inte om att vi åter skulle behöva bli frälsta, benådade etc.

      (Reply)

 34. Christian skrev: “Jag tror du delvis har fått nådesbegreppet om bakfoten.”

  Ja 🙂 så är det nog….

  För att du skulle ha fått det om bakfoten är otänkbart.

  Då skulle ju hela din teologi braka ihop.

  Good News = evangelium: Det finns nåd för sådant också.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Christian,

  Christian: Frågan blir alltså hur man ska tolka din fråga i ljuset av detta resonemang?

  Okay!

  Christian: Syftar den på rättfärdiggörelsen som är genom tro och tro allena, d v s helt utan gärningar.

  Ja!

  Christian: Eller syftar den på den efterföljande helgelsen där Anden producerar frukt i oss, dock aldrig så att fruktbärandet i sig har något med den att göra?

  Ja!

  /Kjell

      (Reply)

 36. Det lustiga är att människan så gärna vill vara en del av av det som Gud gör, men det innebär ju att det blir människan som får äran. Man vill alltså klara av, vara duktig, rättfärdig på egna referenser och det kan man ju syssla med, men då även ta konsekvensen av när det inte håller.
  Om man syndar, så skall inte tidigare rättfärdighet kunna räknas med, utan allt vad man tidigare gjort på rättfärdighetsfronten blir utraderat, inte värt ett dugg, Det står klart och tydligt i Hesekel.

  Jesaja snackade om att inte sätta kött till arm, vad betyder det, jo att inte blanda in mänsklig kraft i det som tillhör Gud. Och det borde väl gälla även i dag?

  Vad skall vi människor då göra? Ja, det borde de flesta veta och gör man inte det så har man missat det mesta. Det finns saker vi skall göra, men bara när Gud manar oss och hur han gör det är en annan fråga.

  Kjell! Du tog åter upp att Gud inte motsäger sitt eget ord, jag har ju givit dig bevis för att han kan göra det.

  Bb

      (Reply)

 37. Christian,

  Okay, du anser att det handlar om en antagonism.

  Jag tror att det handlar om en synergism.

  Har du barn?

  Beror relationen på er båda?

  Svar: Ja!

  Slutar de vara dina barn om de uppför sig illa?

  Svar: Nej!

  /Kjell

      (Reply)

 38. Björn bloggaren skrev: “Det lustiga är att människan så gärna vill vara en del av av det som Gud gör, men det innebär ju att det blir människan som får äran.”

  Kan du se in i mitt hjärta?

  Om icke kan vi kanske överlåta domen åt Herren?

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,

  Nej jag ser inte in i ditt hjärta och jag skrev inte heller om dig, utan om människor överlag som så gärna vill göra en massa åt och för Gud.

  Bb

      (Reply)

 40. Björn bloggaren,

  Gott så. Dock tror jag att det är bra att tala om fakta.

  Som du kanske såg svarade Christian även denna gång inte på min fråga.

  Kan du kanske vara snäll och nämna någon som säger att vi blir rättfärdigförklarade på grund av gärningar? Jag känner ingen.

  Kanske känner du någon?

  /Kjell

      (Reply)

 41. Kjell,

  Du skrev: Kan du kanske vara snäll och nämna någon som säger att vi blir rättfärdigförklarade på grund av gärningar? Jag känner ingen.
  Kanske känner du någon?

  Känner gör jag inte, men jag vet om en bloggare som i princip menar att frälsningen och rättfärdigheten beror på våra gärningar, tom att vi missar frälsningen om vi syndar.
  Nu kan det var så att jag totalt misstolkat vederbörande, men efter många diskussioner med denne person så tror jag inte det.

  Bb

      (Reply)

 42. Björn bloggaren skrev: “en bloggare som i princip menar att frälsningen och rättfärdigheten beror på våra gärningar, tom att vi missar frälsningen om vi syndar.”

  Nu avsåg jag visserligen att få ett namn på en person, men kanske hade du misuppfattat frågan.

  Jag frågar specifikt om “att bli rättfärdigförklarad“.

  Alltså det som sker när Gud har dragit oss till honom så att vi inser vår situation och ber om frälsningens nåd.

  Jag syftar alltså på det moment som blir början på vår vandring med Herren om vi inte själva hakar av igen.

  Jag syftar på det moment innan vilket vi uppenbarligen inte har varit trogna, men i vilket vi ställer allt vårt förtroende på Herren.

  Jag talar alltså, just i denna fråga inte om vad som sker efter detta moment.

  /Kjell

  PS. Kanske syftar den person du talar om på texter som dessa:

  Hebr. 10:26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

  Jakob 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

  Jakob 4:17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.

  1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

  1 Joh. 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

  1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

  1 Kor. 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

  2 Petr. 2:22 En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

  Och många fler…..

  Så visst verkar det som att vi kan förspela vår frälsning om vi syndar.

  Men, som sagt, det var inte det jag talade om, utan just det första rättfärdigförklarandet av idel nåd.

      (Reply)

 43. Kjell,

  Du skrev: Nu avsåg jag visserligen att få ett namn på en person, men kanske hade du misuppfattat frågan.

  – Jag vill inte ge ut namnet på personen, eller bloggens namn så du får klara dig utan.

  Bb

      (Reply)

 44. Björn bloggaren skrev: “Jag vill inte ge ut namnet på personen, eller bloggens namn så du får klara dig utan.”

  Det är okay. Då tar jag ditt budskap som skvaller utan grund.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Kjell,

  Kommenterar kort de verser du citerar. Ivilket syfte citerar du dem? Tar du dem som stöd för att enstaka synder skulle medföra att vi faller ur nåden och inte är “frälsta” längre, eller vad vill du säga med dem?

  Heb 10:26. Sammanhanget talar om avfall från evangeliet och tillbakagång till judendom och Mose lag, se v 28-29. Handlar givetvis inte om att enstaka synder medför förlorad frälsning s a s.

  Jak 4:8, 17, 1 Joh 1:8-10 Förstår inte vad du vill säga med dessa citat. Kristna är inte syndfria, nej.

  1 Joh 2:1-2 Nej, vi ska inte synda och Han är försoningen för alla våra synder, som vi har begått, begår och kommer att begå.

  1 Joh 2:3-4 Som kristna ska vi givetvis efter lever hans bud, som Johannes något kapitel senare i sitt brev definierar:
  1 Joh 3:20 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

  1 Joh 3:4 Ja det är synd att bryta mot lagen. Vad vill du ha sagt? Lagen ger insikt om synd. Rom 3:20

  1 Kor 6:9 Kristna är inte orättfärdiga, nej vi har har förklarats rättfärdiga i Jesu namn och tvättats rena, blivit helgade i vår Guds Ande. Paulus ser oss redan i tro som helgade. Dessutom kan inte en pånyttfädd kristen leva permanent i dessa synder och utan ånger, vilket är vad Paulus här talar om. Enstaka synder är inte vad som här avses.

  2 pet 2:22 Ja och…?

  Nej ingen av dessa verser handlar om att vi kan förspela vår frälsning om vi syndar

      (Reply)

 46. Christian,

  Jag ändrar ordningsföljden lite grand…., citerar, fetstilar och kommenterar kort.

  1 Joh 2:1-2 Nej, vi ska inte synda och Han är försoningen för alla våra synder, som vi har begått, begår och kommer att begå.

  Jak 4:8, 17, 1 Joh 1:8-10 Förstår inte vad du vill säga med dessa citat. Kristna är inte syndfria, nej.

  1 Joh 3:4 Ja det är synd att bryta mot lagen. Vad vill du ha sagt? Lagen ger insikt om synd. Rom 3:20

  Ser du inte själv vad du skriver? Eller ser du inte innebörden av det du skriver?

  Kort sammanfattat:

  Lagen ger insikt om synd. Att bryta mot lagen är synd. Kristna är inte syndfria. Nej vi skall inte synda.

  Summa enligt din tolkning att lagen är avskaffad, eller åtminstone ogiltig:

  Kristna bryter mot den lag som är ogiltig och avskaffad och detta är synd!!!

  Summa enligt min tolkning att lagen fortfarande gäller, men tillämpningen är helt ändrad:

  Kristna bryter mot den lag som gäller med full kraft och detta är synd. Och därför behöver vi fortfarande denna uppfostrare till Kristus.

  1 Joh 2:3-4 Som kristna ska vi givetvis efter lever hans bud, som Johannes något kapitel senare i sitt brev definierar:
  1 Joh 3:20 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

  Låter ganska så väldigt likt: “Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.” (Luk. 10:27)

  Enligt Jesus var detta det korrekta svaret på frågan: “Vad är skrivet i lagen?”

  Tydligen ansåg både Jesus och Johannes att lagen gäller.

  1 Kor 6:9 Kristna är inte orättfärdiga, nej vi har har förklarats rättfärdiga i Jesu namn och tvättats rena, blivit helgade i vår Guds Ande. Paulus ser oss redan i tro som helgade.

  Summa: Kristna är inte syndfria och samtidigt inte orättfärdiga!

  Undrar hur du definierar orättfärdig.

  Ser du inte själv vad du skriver? Eller ser du inte innebörden av det du skriver?

  Dessutom kan inte en pånyttfädd kristen leva permanent i dessa synder och utan ånger, vilket är vad Paulus här talar om. Enstaka synder är inte vad som här avses.

  Det kryllar av människor som kallar sig kristna och lever i konstant synd. Till synes utan ånger och förkrosselse.

  Det är dessa som de extrema nådesförkunnarna, och deras kumpaner liberalteologerna, missleder att tro att allt står väl till.

  2 pet 2:22 Ja och…?

  En rättfärdigförklarad som engegerar sig i synd, alltså bryter mot lagen, är som ett tvättat svin som vältrar sig i dyn.

  Nej ingen av dessa verser handlar om att vi kan förspela vår frälsning om vi syndar

  Citera då gärna de verser som gör det.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Kjell,

  En fråga utifrån en kommentar till Christian: Summa enligt min tolkning att lagen fortfarande gäller, men tillämpningen är helt ändrad:

  Hur kan du förklara att lagen (nomos) fortfarande gäller, när Paulus uttryckligen sa att den skulle gälla tills säden (Jesus) kom Gal 3:19

  Gal 3:19 Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att “säden” skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

  – Läser du lite nogrant så förstår du att det handlar om den lag som gavs på sinai berg.
  Så frågan är, har du, eller Paulus fel?

  Bb

      (Reply)

 48. Björn bloggaren,

  Jag talar om Guds eviga lag eller bud.

  Du talar om förbundsavtalen och straffpåföljden om man bryter dem eller Guds eviga lag.

  Och precis som med Christian faller din teologi samman som ett korthus i en snöstorm om du vågar se skillnaden mellan:

  1. Guds eviga lagar och bud.
  2. De avtal och föreskrifter som är specifika för ett visst förbund.
  3. Påföljden, straffsatserna, tillämpningen, jurisprudensen.

  Du får tro vad du vill om dessa saker och min tolkning.

  Jag får tro vad jag vill om dessa saker och din tolkning.

  Vi kommer inte att bli ense med varandra innan evigheten.

  Och då får vi båda se i vilken mån vi båda hade fel eller rätt.

  Tills dess kommer jag att frimodigt avlägga vittnesbörd om vad jag tror.

  /Kjell

      (Reply)

 49. Kjell,

  Den lag som Paulus talar om i Gal 3:19 är det samma som torahn, någon annan lag talar han inte som tillhör det gamla. I det nya förbundet använder han andra ord, ex frihetens lag.

  Att börja tala om en evig lag, eller bud blir väl lite att göra om skriften, för du menar väl då att andra saker i skriften inte är eviga, men Guds eviga lag och bud är det, eller?

  Kan du förklara varför Paulus säger att lagen bara skulle gälla tills Jesus kom?

  Bb

      (Reply)

 50. Björn bloggaren skrev: “Vilka bud anser du då är eviga, för det kan väl inte vara de som står skrivna på stentavlorna och som gavs på sinai berg.”

  Jovisst, för jag antar att du refererar till de så kallade tio buden.

  Vi kan ta dem ett för ett. Det kanske blir mer än 10 🙂 men i och för sig är det ju bara några få exempel på hur det dubbla kärleksbudet kan tillämpas:

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. – Gäller!
  2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. – Gäller!
  3. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. – Gäller!
  4. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. – Visst bör man väl göra rätt för sig och bidra till varandras välstånd om det låter sig göras.
  5. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. – Visst är det väl bra att arbetsgivare fått uppdraget att ge dej minst en ledig dag per vecka.
  6. Hedra din far och din mor – Det håller du väl med om.
  7. Du skall inte mörda. – Gäller!
  8. Du skall inte begå äktenskapsbrott. – Inte ens med ögonen!
  9. Du skall inte stjäla. – Gäller!
  10. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. – Gäller!
  11. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. – Gäller!

  Vilket av dessa exempel menar du skulle vara ogiltigt?

  /Kjell

      (Reply)

 51. Kjell,

  Kort kommentar bara, får eventuellt återkomma, du skriver:Summa: Kristna är inte syndfria och samtidigt inte orättfärdiga! Undrar hur du definierar orättfärdig.

  Vad är det för konstigt med det? Har du aldrig hört talas om simul justus et peccator som Luther uttryckte det. D v s kristna är samtidigt fullkomligt rättfärdiga (genom tro) inför Gud och syndare (m a p lagen). Lagen är inte avskaffad men kristna står inte under lagen, d v s vi är dödade, lösta, friköpta från den. den gäller inte kristna och vi kommer inte att dömas efter den. Den kan inte anklaga oss inför Gud längre. Den har ingen rätt att göra det eftersom vi Kristus dog på korset för våra synder och lagbrott. Se mängder av verser som jag tidigare citerat om detta.

  Som jag skrivit förut, undrar jag vad du egentligen har för hemsnickrad teologi? Ju mer vi diskuterar de här frågorna desto tydligare blir det att du missförtått en hel del av vad evangelisk kristendom innebär.

  Som jag föreslagit varför inte läsa någon evangelisk kommentar i ämnet, lag/evangelium. Har tidigare rekommenderat Luthers Galaterbrevskommentar eller Rosenius Romarbrevskommentar men det finns många andra bra.

  Till sist att kalla sig kristen innebär inte automatiskt att man är det. För det krävs hjärtats rättfädiggörande och pånyttfödande tro.

  PS Du ska få några verser att fundera på…
  Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? 5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? 6 Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 7 Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn

      (Reply)

 52. Kjell,

  Glömde att fråga:

  1. Vad din tolkning av t ex Rom 6:14, om att vi inte står under lagen utan under nåden, innebär?

  2. Samma fråga om Rom 7:4-6, Gal 2:19, där Paulus säger att vi blivit dödade från lagen för att vi ska leva för Gud?

      (Reply)

 53. Kjell,

  F ö har du inte heller svarat på Björns fråga om Gal 3:19 så jag kan ställa den med.

  3. Samma fråga alltså om Gal 3:19, 23-25
  Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram…
  Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare

  Ytterligare en kommentar, givetvis ska en rättfärdiggjord kristen även sträva efter att leva ett rättfärdigt liv trots simul justus et peccator, men enligt paulus är det just friheten från lagen som ger oss kraft till detta, vilket är vad Rom 6 handlar om: Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

      (Reply)

 54. Möjligen sista kommentaren (på ett tag i a f)… Det jag skrev: Till sist att kalla sig kristen innebär inte automatiskt att man är det. För det krävs hjärtats rättfädiggörande och pånyttfödande tro syftade alltså på ditt påstående: Det kryllar av människor som kallar sig kristna och lever i konstant synd.

      (Reply)

 55. Christian skrev: “Möjligen sista kommentaren (på ett tag i a f)”

  Är det ett hot eller är det ett löfte? 🙂 Sorry, “schot voor open doel” som vi säger i Holland.

  Men tillbaka till allvaret.

  Christian: Till sist att kalla sig kristen innebär inte automatiskt att man är det.

  Håller med.

  Christian: För det krävs hjärtats rättfädiggörande och pånyttfödande tro

  Vadnu då! Finns det krav? Då torde det finnan någon som kräver och någon annan som lyder. (Eller är olydig.)

  Kan du beskriva hur man kan veta om man har “hjärtats rättfädiggörande och pånyttfödande tro”?

  /Kjell

      (Reply)

 56. Kjell,

  Du skrev en massa bud som du menar är eviga, tycker du inte det är lite konstigt att Paulus påstår att just de buden som är skrivna på stentavlor och givna på sinai berg, skulle gälla tills Jesus kom?

  Enligt både Jesus och Paulus så hade lagen en tidsbestämmelse, det var ju faktiskt därför Jesus sa, inte upphäva, utan fullborda.
  Jesus fullbordade lagen och lagens tidsperiod. Om du inte förstår att sinaiförbundet och lagen är en enhet, då kan du inte förstå att det gamla förbundet är slut, slut med dess innehåll. Det nya förbundet är inte baserat på en lag, eller bud vi skall följa, utan Gud genom sin Ande gör så att vi följer dem.

  En kristendom som är baserad på den kristnes förmåga att göra allt som Gud kräver av lagar och bud, är en falsk kristendom.

  Bb

      (Reply)

 57. Björn bloggaren,

  Det är inte min sak att döma om du bara fånar dej eller om du inte har kapaciteten att begripa att dessa bud gäller.

  Jobbar du som inspektör på skatteverket eller något sådant?

  Dom brukar ju inte heller bry sig om fakta och logik.

  Lycka till i din laglöshet.

  Må Herren möta dej.

  /Kjell

      (Reply)

 58. Christian skrev:

  1. Vad din tolkning av t ex Rom 6:14, om att vi inte står under lagen utan under nåden, innebär?
   
  2. Samma fråga om Rom 7:4-6, Gal 2:19, där Paulus säger att vi
  blivit dödade från lagen för att vi ska leva för Gud?

  Svar till punkt nummer 1:

  Att vi genom att ta emot frälsningens nådegåva benådas för våra lagbrott och således inte drabbas av den föreskrivna straffpåföljden.

  Svar till punkt nummer 2:

  Att denna nyvunna skuldfrihet ger oss en “clean start” (en på-nytt-födelse) från och med vilken vi förväntas leva för Gud och således vara Honom trogna.

  Han ger oss hjälp, ledning, beskydd och stöd i detta. Men vi måste själva vilja avstå från att synda.

  /Kjell

      (Reply)

 59. micro,

  Jovisst, din arbetsgivare bör göra sitt bästa för att ge dej bättre arbetsvillkor.

  /Kjell

      (Reply)

 60. micro,

  Huruvida du bryter mot budet att vila var sjunde dag kan bara du själv, inför Guds ansikte, svara på. Många inom vården kan av praktiska skäl inte vila var sjunde dag i bokstavlig mening och kan säkert ha gott samvete för det både inför Gud och människor. Skulle någon strunta i budet utifrån girighet eller nonchalans så blir det säkert en annan sak.

  Berndt

      (Reply)

 61. Berndt Isaksson,

  En sak som ofta förbises är att en god Fader ger sina barn olika sorts “förordningar”.

  • Han ger dem varningar mot att göra onda saker.
  • Han ger dem maningar att göra goda saker.
  • Och han ger dem anvisningar om hur de kan leva så att de inte tar skada.

  Hebr. 12:5 Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom. 6 Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset var son som han har kär.» 7 Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader? 8 Om I lämnadens utan aga, medan alla andra finge sin del därav, så voren I oäkta söner och icke äkta.

  Tuktan tar man emot med öronen enligt Skrifterna. Och det handlar inte om örfilar.

  Ords. 1:8 Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning.

  Ords. 4:1 Hören, I barn, en faders tuktan, och akten därpå, så att I lären förstånd.

  Ords. 13:1 En vis son hör på sin faders tuktan, men en bespottare hör icke på någon näpst.

  Ords. 15:5 Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han varder klok.

  Psalm 1

  1. Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,
  2. utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.
  3. Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.


  /Kjell

  PS. Jag undrar om det inte finns en koppling med det som Jesus talar om i Matt. 25:

  “Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.”

  Att huka sig och vara rädd för Guds anvisningar liknar i viss mån just detta handlande.

      (Reply)

 62. Kjell,

  Löftet gällde endast gårdagen… 🙂

  Ja det finns ett och endast ett krav och det är tron på Kristus och dessutom är det så bra ordnat så att tron är en gåva. Alla tar dock inte emot den.

  Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

  Menar du att du som gammal kristen inte vet om du är född på nytt, eller varför frågar du hur man kan veta det? Spontant kommer jag att tänkat på Rom 8:15-16

  Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

  Hursomhelst, Skriften säger att vi kan veta att vi har evigt liv. Om det till viss del var beroende på oss, t ex vår laglydnad eller någon annan lydnad skulle vi ju aldrig kunna veta det. Det skulle alltid finnas något område i våra liv där vi inte varit tillräckligt lydiga eller där vi brytit mot Guds vilja och befallning. Det är t ex därför en katolik aldrig kan ha någon frälsningsvisshet. Han är bunden till ett religiöst system. De anser man genom enstaka synder (dödssynder etc) kan falla ur nådem även om man levt ett helt liv i bot och ånger. Nej som sagt om det berodde på oss skulle Johannes aldrig kunna utbrista (1 Joh 5:13):

  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

  För en pånyttfödd kristen behöver det alltså inte finnas någon ovisshet på denna punkt. Hallelujah!

  Det beror inte på oss och vår lydnad, utan det beror på Herren. Han är vår lydnad (Rom 5:19-20):

  Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer,

  Lovad vare Herren!!!

      (Reply)

 63. Kjell,

  Att vi inte längre står under lagen betyder inte enbart att vi benådas för lagbrott. Vi är benådade d v s vi står i nåden, Rom 5:2, vad som kallas för nådaståndet. Detta är nu vår ställning. P g a att vi inte längre står under lagen ger oss detta kraft att leva ett nytt liv i tacksamhet för den nåd som Jesus har gett oss. Detta till skillnad mot när vi stod under lagen, Rom 7:5-6:

  Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden.

  Nu däremot

  är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna (lagen, se v4). Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (lagen)

  Ja Paulus går så långt så att han säger att han

  har blivit dödad från lagen för att jag ska leva för Gud

  D v s för att kunna leva för Gud måste vi ha dött bort från lagen. De två förhållningssätten står alltså i motsats till varandra. Att leva för lagen är att inte leva för Gud och att leva för Gud är att inte leva för eller under lagen. Ser du inte hur tydlig Paulus är på denna punkt? Ja han säger t o m i 1 Tim 1 att lagen inte är till för rättfärdiga d v s troende.

  Det nya livet handlar om att Kristus lever i oss inte att vi försöker vara trogna och goda, laglydiga etc som du är inne på. Paulus deklarerar:

  nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig

  D v s det handlar inte längre om oss och vad vi kan prestera, utan om Kristus och hans rättfärdighet och hans liv i oss.

  Paulus har alltså dött bort från lagen och nu lever han inte längre för lagen utan för Gud och i tro på Kristus. Han sätter åter de två i motsatsställning och förklarar hur hans liv nu gestaltar sig:

  det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

  Att återvända till ett liv för och under lagen är något otänkbart för Paulus. Det vore enligt honom att förkasta Guds nåd:

  Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

      (Reply)

 64. Kjell,

  Antar att ditt citat av Ps 1:2 är från K1917? Föredrar SFBs och deras översättning av torah:

  utan har sin glädje i HERRENS undervisning (torah)
  och begrundar hans ord (torah) dag och natt

  Torah kommer från ordet jarah, som betyder peka, d v s undervisa instruera. Här handlar det, viket jag tycker framgår av sammanhanget, om all Herrens undervisning, d v s om Guds ord, snarare än budorden. Skriver man lagen får de flesta människor än för begränsad förståelse av detta sammanhang.

      (Reply)

 65. Christian skrev: “Skriver man lagen får de flesta människor än för begränsad förståelse av detta sammanhang.”

  Grattis att du vill börja differentiera begreppen. Kanske finns det fortfarande hopp för dej.

  Vad gäller resten av dina tidigare kommentarer vränger du ju till det som du vill.

  Din insats här prisas på de laglösas blogg “Sovande Sverige” eller vad den nu heter.

  Blir det stjärnor i kronan eller kvarnstenar runt halsen?

  Du hjälper i alla fall dessa förvillade syskon att stanna kvar i sin förvillelse.

  Här kommer du att få samma behandling som andra villolärare från och med nu.

  Substantiella och sakliga kommentarer kommer jag att släppa in.

  /Kjell

      (Reply)

 66. Kjell,

  OK man blir alltså betraktad som villolärare på denna blogg om man förkunnar evangelium, intressant! Tja det var ju även vad som drabbade reformatorerna. Är du säker på att du inte är katolik…?

  Vad reformatorerna lärde framgår bl a av de anatheman (förbannelser) som påvekyrkans motreformation uttalade. I jan 1547 uttalades i Trient över alla oss som med reformatorerna tror på det fria evangeliet; rättfärdiggörelse av nåd genom tro och det allena, utan gärningar t ex följande förbannelser

  Canon 9. Om någon säger att den ogudaktige rättfärdiggöres genom tron allena och förstår detta så att det därutöver inte behöves någon samverkan från människans sida för att erhålla rättfärdiggörelsens nåd eller att det inte på något sätt vore nödvändigt att människan med sin egen vilja förbereder sig, han vare fördömd. (jämför f ö med Rom 4:5)

  Canon 11. Om någon säger att människor rättfärdiggöres genom blotta tillräknandet av Kristi rättfärdighet… eller om någon säger att den nåd genom vilken vi rättfärdiggöres endast och allenast är Guds barmhärtighet, han vare fördömd.

  Canon 12. Om någon säger att den rättfärdiggörande tron ej är något annat än förtröstan (på latin fidúcia) på den gudomliga barmhärtighet som förlåter synder för Kristi skull, eller säger att man rättfärdiggöres genom denna förtröstan allena, han vare fördömd.

  Canon 24. Om någon säger… att de goda gärningarna endast skall ses som en frukt av eller ett tecken på rättfärdiggörelsen… han vare fördömd.

  Som sagt jag tror att du och motreformationen har gemensam syn i en mängd frågor, inte minst v g rättfördiggörelsen. Funderat på att konvertera …?

  Du skulle inte kunna precisera dig närmarenär du beeskyller mig för att vara villolärare? Vilken vers och utläggning av den gillar du inte?

  F ö är frågan vem som är villolärare på den här bloggen… Nej för resten det är ganska uppenbart.

  Lyckat till med laglydnaden!

      (Reply)

 67. Förvrängd nådesförkunnelse – ett verk av Satan

  Satan är en mästare i att skapa läror som ligger nära Evangeliet, men likväl är en förvrängning och därmed ett falskt och vilseledande evangelium. På vissa bloggar flödar nu något som kan benämnas som extrem nådesförkunnelse och som i praktiken är något mycket antikristligt, ja i linje med det som kommer känneteckna den Laglöse (Antikrist). De extrema nådesförkunnarna ondgör sig över allt som kan kallas bud, exempelvis 10 Guds budord eller Jesu budord kallat det Dubbla Kärleksbudet eller budet kallat den Gyllene Regeln.

  Om någon säger att dessa bud gäller för en kristen så förvränger de extrema nådesförkunnarna detta till att vara Lagiskhet, alltså gärningslära. Om detta görs i okunskap eller illvilja vet jag inte men de går verkligen den Laglöses ärende och tjänar i samma anda som kommer känneteckna tiden då den Laglöse tar makten i den korta Antikristliga eran.

  Rom 6:19
  – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

  2 Tess 2:3
  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

  2 Tess 2:7
  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

  Tit 2:14
  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

  Berndt

      (Reply)

 68. Christian skrev: “OK man blir alltså betraktad som villolärare på denna blogg om man förkunnar evangelium, intressant!”

  Det beror på vilket evangelium man predikar.

  Frukten av dina senaste kommentarer är ju att ett antal förvillade har fastnat ännu mer i sin förvillelse.

  Det är inte en god frukt.

  Jag kan inte ge medverkan till sådant inflytande på andra. Det går emot mitt samvete.

  Vad gäller innehållet i denna din sista (sic!) kommentar här, får du själv stå för det.

  /Kjell

      (Reply)

 69. Om Paulus och Barnabas står det u Apg. 15:39

  “Och så skarp blev deras tvist att de skilde sig ifrån varandra;”

  Och då var det inte ens en lärofråga det handlade om.

  /Kjell

      (Reply)

 70. Berndt Isaksson,

  “Många inom vården kan av praktiska skäl inte vila var sjunde dag i bokstavlig mening och kan säkert ha gott samvete för det både inför Gud och människor.”

  Lagen säger inte att man med gott samvete kan bryta mot den. Visa gärna var det står isåfall.

      (Reply)

 71. micro, Du skriver: “Lagen säger inte att man med gott samvete kan bryta mot den. Visa gärna var det står isåfall.”

  SVAR: Att sjukvården måste fungera även på sabbaten är väl både bibliskt och enligt allt sunt förnuft. Skulle vi strunta i de sjuka som behöver dygnet runt-hjälp? Till och med djuren kan behöva vår arbetsinsats trots att det är vilodag.

  Luk 14:5 Och han (Jesus)sade till dem: “Om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat?”

      (Reply)

 72. micro,

  Sluta larva dej.

  Varför vill du tolka lagen som den värste farisé?

  Det handlar om lagens avsikt, inte om att reagera stereotypiskt eller lagiskt på bokstaven.

  Om tolkningen bryter mot det dubbla kärleksbudet är tolkningen fel.

  Du bryter inte lagen ens om din slavdrivare (ägare, chef, etc.) skulle tvinga dej att arbeta 16/7 som i Korea.

  Det är i sådana fall din slavdrivare som är olydig. Oftast av girighet.

  Läs Berndts svar.

  /Kjell

      (Reply)

 73. OK, har röstat men vet inte vart rösten dyker upp. Rösten är ju dock kopplad till hur negativ man är till de olika inriktningarna och vad man har för tolkning. Vad lägger man tex i begreppet judaism? Är Judaism automatiskt kopplat till att vilja bli frälst via laggärningar? Jag kan inte se att frälsningen någonsin kommit av laggärningar utan att det varit nåd allena från början till slut.

  Hur som helst – har redan sagt detta många gånger förut: Frågan om lag och nåd är inte så enkel som många vill få det till. Ej heller så komplicerat som vi gjort det.

  Vad som ÄR komplicerat är att kommunicera med broder Christian som kräver samma svar om och om igen men inte läser svaren.

  Personligen tycker jag Kjell svarat mycket pedagogiskt (och bibliskt) på frågan om vad det betyder att inte stå under lagen. Kjell summerar detta med en enda mening ( i min mining) – “- Rättspraxis är helt annorlunda efter Golgata.”

  Personligen summerar jag så här:

  Innan Golgata:
  * Infödda judar står under lagen[s förbannelse]
  * Hedningar är laglösa

  Efter Golgata:
  * Infödda judar (Messias troende) står inte längre under lagen[s förbannelse]
  * Messiastroende hedningar får lagen skriven i sina hjärtan – men drabbas ej heller av lagens förbannelse i Kristus.

  Skulle Kjell göra ett av sina fina diagram över min tolkning skulle det vara en röd tråd genom större delen av Guds Ord till sista versen av Upp där infödda judar är placerade under denna röda tråd och hedningar helt utanför fram till Korset.

  Efter Korset går den röda tråden genom Messiastroende judars hjärtan och hednatroendes hjärtan men en grupp människor står kvar under den röda tråden (judar utan tro på Jesus som Messias) och givetvis ett gäng hedningar fortfarande utanför lag.

  Nåväl, jag är ju stämplad villolärare av samma gäng som stämplat Kjell så ni får väl vara extra försiktiga med vad jag skriver 🙂

  Hur det än är så tycker jag Christian ändå låter något försiktigare i sina uttalanden än för några år sedan i “samtal” på aletheia. Det glädjer mig. Men att det du Christian står för skulle vara Luther & Rosenius till 100% skulle min gamla morfar inte hålla med om… Dessa två predikanter var långt ifrån någon extrem-nådesförkunnelse.

  mvh
  D

      (Reply)

 74. Beskrivningen i “Efter Golgata:” skulle givetvis även omfatta även Messiastroende judar i punkt två… Alltså;

  Efter Golgata:
  * Infödda judar (Messias troende) står inte längre under lagen[s förbannelse]
  * Messiastroende hedningar :::::och Judar::::: får lagen skriven i sina hjärtan – men drabbas ej heller av lagens förbannelse i Kristus.

  mvh
  D

      (Reply)

 75. Daniel skrev: “OK, har röstat men vet inte vart rösten dyker upp.”

  Du bör ha sett en blå punkt efter att du röstade. Den finns med i bilden nedan.

  Fast du röstade flera gånger så jag antog att den sista var ditt beslut och tog bort de andra.

  /Kjell

      (Reply)

 76. Hej,

  Du talar om dubbel predestination som lagisk.
  Nja så uppfattar jag det inte. Jag tror själv inte på den dubbla predestinationen utan jag tror att Gud utväljer vissa till frälsning och de andra låter han gå sin egna väg och därmed är de ansvariga för sina synder på domens dag.
  Det är tydligen få kalvinister som tror på den dubbla predestinationen.
  Vad man i stället tror på är the doctrine of election and reprobation men det är inte samma sak som “dubbel predestination”

      (Reply)

 77. Bergsjöbloggen skrev: “Vad man i stället tror på är the doctrine of election and reprobation men det är inte samma sak som ‘dubbel predestination'”

  Vad skall man säga? Men för att fortsätta på engelska “you could have fooled me!”.

  Enligt det jag har funnit på kalvinistiska sidor säger man så här:

  Gud har utvalt några till (unconditional) förutsättningslös frälsning. Resten har han överlämnat åt sig själva och de går därmed mot en oundviklig fördömelse.

  Skojar du med mej? Detta är ju precis det som den dubbla predestinationen leder till. Nämligen att Gud ser till att somliga blir chanslösa.

  Enligt Joh. 6:44 “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen.”

  Den som inte blir “dragen av Fadern” är chanslös.

  1 Tim. 2:3-4 “Ty sådant är gott och välbehagligt för Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till sanningens kunskap.”

  2 Petr. 3:9 “Herren är inte sen eller dröjer med sitt löfte, såsom somliga menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon skall förgås, utan att alla skall komma till omvändelse.”

  Hebr. 2:9 “Men Jesus som en liten tid blev gjord ringare än änglarna, ser vi för sitt dödslidandes skull vara krönt med ära och härlighet, för att han genom Guds nåd skulle smaka döden för alla.”

  Och eftersom de utvalda blir frälsta vad du än gör och inte gör, och “the reprobate” blir fördömda vad du gör eller inte gör, så kan kalvinistisk mission inte vara annat än proselyterande.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Hej,

  Jag har alltid trott att jag har trott på den dubbla predestinationen. Tills i går, då jag pratade med lite folk i USA på ett forum. då fick jag reda på att min syn är inte alls den dubbla predestinationen utan den dubbla är mera att man menar att Gud aktivt väljer folk till helvetet.

  Det citat du gav är inte dubbel predestination utan bara predestination.

  Dubbel säger att Gud utväljer aktivt till helvetet medans predestination säger att han inte utväljer till helvetet utan dem som inte är utvalda låter han gå sin egna väg och därmed hålls dem ansvariga för sina synder. När folk går sin egna väg så använder dem sin fria vilja till att synda och hata Gud och vara hans fiende och därmed är dem själva helt ansvariga för sina handlingar och kan dömas efter det.

  Det finns inte en vers som säger att han har utvalt någon till helvetet. Dock finns det mängder av versar som visar att han förhärdar och förblindar folk, alltså, han väljer att inte frälsa vissa.

  ” Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. ” – Matt 11:25-27

  “Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.” – Joh 12:39-40

  “Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.” – Rom 9:18

  ” Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom sitt land, ty HERREN, din Gud, hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är i dag.” – 5 Mos 2:30

  ” Ty från HERREN kom det att de förhärdade sina hjärtan och gick ut i strid mot Israel, för att han skulle ge dem till spillo och inte visa dem nåd. I stället skulle han utrota dem så som HERREN hade befallt Mose. ” – Jos 11:20

  “Då sade han till dem: “Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.” – Mark 4:11-12

  “Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag.*” – Rom 11:7-8

  Gud förhärdar och förblindar alltså ingen av dessa versar säger att Gud har utvalt någon till helvetet utan mera att han förkastar dem och förblindar och förhärdar detta är absolut inte dubbel predestination enligt dem i USA utan det är bara vanlig hederlig predestination. Gud utväljer alltså ingen aktivt utan låter de vara i sina synder och en del i detta fall judarna blev förblindade så att dem inte skulle omvända sig.

  Dubbel predestination = Gud utväljer vilka som skall bli frälsta och vilka som skall till helvetet

  Min syn= Gud utväljer vilka som skall bli frälsta resten låter han gå sin egna väg och därmed använder de sin vilja till att förkasta Gud och därmed är de ansvariga för sina egna synder och handlingar.

      (Reply)

 79. Bergsjöbloggen,

  Du tycks missa att ingen kan komma till Kristus utan att Gud aktivt drar honom/henne dit.

  Och du tycks missa att ingen kan bli rättfärdig genom egna gärningar.

  Således blir det praktiskt sett ingen skillnad mellan “dubbel predestination” och “election and reprobation”.

  Kan inte annat än säga att den gudsbild du vittnar om är hemsk.

  Raka motsatsen till “evangelium”. Ett grymt budskap som dödar både hopp och förtröstan.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *