Associationer – feltolkning av andras tolkningar

När jag var 10 år gammal hade vi grannar som var Baptister. Den yngste sonen var i tonåren och han använde ibland ordet “skit” när han talade. I min uppfostran ingick budet att man inte får använda “fula ord”. Och min association var att den grannpojken inte var frälst på riktigt och att det stod dåligt till med moralen hos baptisterna.

När jag själv var i övre tonåren fanns det en annan ung man, några år yngre än jag, döpt och med i församlingen. Han ville bli lärare och var mycket förtjust i barn. Men man skapade ingen ledig plats för honom i vår söndagsskola. Däremot fanns det utrymme för honom i Svenska Kyrkan 200 meter bort. Och med glädje hjälpte han till i deras söndagsskola. En broder i vår församling, en murare i övre medelåldern, fick reda på detta och sade då till den unge mannen: “Jaha, du hjälper till hos Svenska Kyrkan, då är du väl avfälling då!”

Jag berättar dessa två sanna historier för att belysa det jag vill försöka skriva om här. Nämligen “associationer” och då specifikt falska sådana. Det skulle inte vara svårt att skildra både egna och andras erfarenheter med falska associationer, genom att berätta många flera erfarenheter ur levande livet. Här följer en lista på ett antal falska associationer och förutfattade meningar.

 • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då tror du tydligen på den katolska myten om een fjärran utomjordisk planet. Eller kanske den hinduistiska myten om upplösningen av all personlighet.
 • Jasså, du är bara spädbarnbegjuten? Jaha, då förnekar du väl Andens gåvor.
 • Jasså, du firara sabbat? Jaha, då är du väl medlem i en ny-judaistisk sekt.
 • Jasså, du vägrar räkmackan? Jaha, då tror du väl att du kan prestera dej till rättfärdiggörelse.
 • Jasså, du gör något jag inte begriper? Jaha, då är du väl mindre frälst än jag.
 • Jasså, du gör inte det jag begriper? Jaha, då är du väl mindre frälst än jag.
 • Jasså, du tror inte att de frälsta skall vara med i tusenårsriket? Jaha, då undrar jag om du verkligen älskar Jesus.
 • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då tror du väl att Jesus skall komma tillbaka två gånger.
 • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då är du väl anhängare av Darby och ersättningsläran.
 • Jasså, du anser att det tillhör tron att vara lydig? Jaha, då har du tydligen inte fattat att lagen är avskaffad för kristna.

Puh! Det får räcka som illustration. Jag tror att alla kan fylla på själva.

Vitsen med ovanstående uppräkning är att visa på att många associationer som görs är grundade på förutfattade meningar. Man tolkar någon annans tolkning och lägger till sina egna fördomar.

Detta kan ske på det personliga planet, som i de sanna historierna och listan ovan. Men det kan även handla om kollektiva levnadsregler och synpunkter. Jag hade en moster som använde örhängen och läppstift, och inte hade hon en knut i nacken heller. För henne fanns det på 50-talet ingen plats i pingstförsamlingarna.

Kollektiva fördomar kan vara mycket skadliga. Det finns en vits där en politiker från ett högerinriktat populistparti utfrågas av en tv-reporter.

Reportern: Hur kommer man till rätta med den globala uppvärmningen?
Politikern: Stoppa invandringen!

Jakob 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Vad nu då? Kan man inte tro att Jesus och och uppstod om man diskriminerar?

Jo, visst kan man göra det. Men det Jakob, Jesu brorsa, talar om är att vara Kristustrogen och det innehåller mycket mera än att bara tro att det handlar om historiska fakta.

Eller som broder Lennart Jareteg uttryckte det i en predikan som finns både på Bibelfokus och här I Eden fanns ingen bibelskola.

Att leva efter Livets träd – livet i Kristus!

Hur lever man då om man här och nu vill leva efter Livets träd? Jo, då läser man Bibeln för att lära känna Gud och hans gärningar. Då vandrar man i gemenskap med Gud i vardagen för att lära känna honom även genom vardagens händelser. Ett sådant liv handlar om överlåtelse, förtröstan, trohet och trofasthet – precis som i ett äktenskap. Då leder Gud oss genom sin Ande så att både vår vilja och våra gärningar mer och mer ligger i linje med Bibelns budskap.

 • Fil 2:13: Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Rom. 2:1-5 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

I den citerade texten dras det likhetstecken mellan en dömande attityd och ett obotfärdigt hjärta. Associationer grundade på missförstånd, brist på insikt och fördomar är ju en slags domar.

Till sist vill jag presentera ytterligare två fall ur verkliga livet.

Jag brukar ju citera en hel del texter ur Bibeln och även understryka att jag tror att Gud inte använder sig av “andlig ledning” för att motsäga det han själv har uppenbarat i Skrifterna.

I privat konversation ledde detta till att min samtalspartner menade att min “vandring blir statisk, eller att gå och göra efter bokstaven“.

Själv sade han att han “utgår från Jesus” (istället för Skriften) och detta leder till att hans “vandring blir i ett beroende till Jesus, vad han vill, lydnaden till vad han vill, alltså ett aktivt lyssnande som också kallas att drivas av Ande“.

Sense moral: Läs inte för mycket i Bibeln för då löper du risken att bli en statisk bokstavs-slav som inte leds av Den Helige Ande.

Ett annat privat tankeutbyte handlade om vår eviga destination.

Som de flesta här vet tror jag att destinationen är Himmelen redan vid uppryckelsen före tusenårsriket. Min samtalspartner tror däremot att det jordiska Jerusalem är destinationen för de uppståndna och förvandlade när tusenårsriket börjar.

Så vitt jag förstått det rätt tror vi båda att Det Nya Jerusalem blir den eviga destinationen. Medan jag tror att bibeltexterna som talar om att detta universum skall avslutas med en “Big Bang” är bokstavliga, tror min samtalspartner att dessa skall tolkas bildligt och att det inte handlar om en ny jord utan om en förnyad jord.

Samtalspartnern tycker att min tolkning är ofattbar och mycket märklig och undrar hur mycket jag verkligen älskar Jesus. Anledningen är att han inte kan föreställa sig att det kan vara någon verklig himmel utan Jesus när Jesus kommer att regera över jorden under tusenårsriket.

Mitt argument blir att Jesus tydligen kan vara mitt ibland oss nu (på tusentals ställen samtidigt) när vi samlas i Hans Namn, fastän han är i Himmelen. Och inte heller tror jag att trefaldigheten upphör i samband med Jesu återkomst.

De felaktiga associationerna i resonemanget är att om man tror att vår destination är Himmelen så tror man givetvis också att:

 • uppryckelsen sker innan vedermödan
 • bara A-lagskristna tas med
 • B-lagskristna och judar blir kvar i vedermödan
 • A-lagskristna gottar sig på en fjärran planet som de kallar Himmelen
 • ersättningsläran är sann och att Darby hade rätt

Suck!!!🙁

Och dessa fem associationer kan jag garantera att de är falska. Jag har alltid trott att Himmelen är vår destination, och aldrig trott på de fem listade villorna.

Mitt budskap är följande: Sluta pussla ihop en bild av andra människor där de flesta pusselbitarna är falska associationer grundade på egna fördomar och egen brist på insikt.

/Kjell

Relaterad bloggpost: Vad menar du?

Views: 50

18 thoughts on “Associationer – feltolkning av andras tolkningar”

 1. Jag kan bara för min del säga att inget kan få mig att tvivla på att det är Himlen som är de frälstas eviga destination – alltså inte bara en förnyad jord.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 2. Kjell!

  Du skriver: Mitt budskap är följande: Sluta pussla ihop en bild av andra människor där de flesta pusselbitarna är falska associationer grundade på egna fördomar och egen brist på insikt.

  – Jag håller med dig, men det är tyvärr omöjligt, dvs att pussla ihop en bild.
  Bilden blir ju till utifrån det du eller jag skriver, hur kommer det sig annars att du drar upp detta med andligt GPS så ofta som du gör? Jo för att det och en del andra saker jag skrivit har skapat en bild av mig i ditt sinne. Den bilden är formad utifrån, inte just det jag skrivit, utan utifrån dina tolkningar av det jag skrivet som baseras på ditt sätt att se det sk rätta kristna livet och hur man skall leva och vandra. Bilden är också en produkt av din tolkning av skriften och läran.

  Utifrån detta agerar du och jag när vi bemöter varandra i skrift, vi tror att vi känner varandra, men så är det inte, därför bör man vara sparsam med spydigheter, hån och andra översitteridumheter.

  Nu är det ju så att samma fenomen uppstår när vi menar att vi skall läsa skriften för att lära känna Jesus. En bild skapas i vårt sinne och det är den bilden vi tror på, vandrar med och känner, men är det den verklige Jesus?
  Nej, naturligtvis inte, för honom går inte att lära känna genom att läsa om honom, utan endast genom en personlig kännedom.
  Är kunskapen om Jesus fel, eller är det fel att läsa om honom? Nej, men att påstå att man känner honom för att man är väl bevandrad i skriften är inte sannt. Det enda som är sannt är just att man är väl bevandrad i skriften, vilket naturligtvis är bra.

  Hur kan man då lära känna Jesus?

  2Ko 5:16 Allt ifrån denna tid veta vi därför för vår del icke av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känna vi honom nu icke mer på det sättet.

  – Om vi inte lär känna Jesus efter köttet så finns det väl bara ett sätt kvar, det andliga sättet.

  Bb

      (Reply)

 3. Björn bloggaren skrev: “Hur kan man då lära känna Jesus?”

  Det jag framför allt reagerar mot är det motsatsförhållande du ofta antyder mellan Skrifterna och Andens ledning.

  Det handlar inte om något motsatsförhållande utan om samverkan.

  Andens ledning i tolkandet av Skrifterna.

  2 Tim. 3:16 All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17 så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Vänner!
  Förlåt att jag lägger mig i resonemanget. Det är nog förmätet av mig men jag blev nyfiken, nämligen när vi talar om att känna Jesus. Hur väl känner vi Jesus? Hur väl kan vi känna Jesus och hur väl måste vi känna Jesus för att kunna säga att vi tillhör honom? Enligt Jesus själv kände inte ens hans lärjungar honom tillräckligt

  Själv har jag ”känt” Jesus i 55 år. Allt det jag känner om honom har jag lärt genom bibeln och i förekommande fall predikningar.
  Så, finns det ytterligare sätt?

  Att sedan puzzla med hur mycket eller lite andra människor känner Jesus kan man nog bara göra genom deras redovisade ståndpunkter.
  /Stig

      (Reply)

 5. Kjell,

  Du skriver: Det jag framför allt reagerar mot är det motsatsförhållande du ofta antyder mellan Skrifterna och Andens ledning. Det handlar inte om något motsatsförhållande utan om samverkan.

  Vem har sagt att det inte handlar om samverkan?
  Problemet i din text är att du bara tag med vissa valda delar vilket gör att det ser ut som om att jag kastar ut skriften och det är ju inte sant.
  Frågan är varför du gör det, är det för att utmåla mig som en överandlig idiot och ställa dig själv i bättre dager, då du menar att du är skriften trogen?

  Så här skrv jag i mitt mail till dig:

  Om två personer har olika utgångspunkt, ex du och jag, du utgår från skriften och jag utgår från Jesus, ja då blir det problem.
  Din vandring blir statisk, eller att gå och göra efter bokstaven, min vandring blir i ett beroende till Jesus, vad han vill, lydnaden till vad han vill, alltså ett aktivt lyssnande som också kallas att drivas av Ande. Skriften finns med i botten, men det är inte skriften jag drivs av, utan av Jesus genom hans Ande.

  – Det om att skriften finns i botten och frammåt tog du inte med, men hade du gjort det så hade bilden blivit en annan.
  Att skriften finns i botten innebär att det är den som är grunden och Anden håller sig till denna grund.
  Har man denna grund och läst den i 28 år, så borde man ha lite hum om vad som är rätt, eller fel, eller? Det innebär således att den kunskap jag har i skriften samverkar med Anden.

  Att sen inte drivas av skriften, utan av Anden borde ju vara självklart för varje Jesu efterföljare, det är ju liksom biblens model.

  Bb

      (Reply)

 6. Ordet “döma” är inte populärt och har fel klang i Sverige. I bloggkommentarer är det inte lätt att få fram en annan åsikt utan att någon känner sig trampad på tårna. Hur ska man lösa det? Man kan känna sej trampad på tårna även i ett personligt samtal. Ibland kan min syster känna sej trampad på tårna trots att vi känt varann i decennier.

  Det finns några lager av det här. Att diskutera något som jag inte förstår hos min motpart betyder att jag tvingas ställa motfrågor. Är man lättsårad kan det uppfattas som dömande. Men det är inte meningen.

  Att tillrättavisa någon som är ute på djupt vatten är något mycket bibliskt, men det är oerhört svårt att göra det i vilken kommunikationsform som helst, folk känner sej fördömda.

  Nästa lager är att vara kritisk till något som inte kan vara kristen tro. Det är i dagsläget det allra svåraste. En del tycker att man definierar helt privat om man är kristen eller inte och därmed har ingen annan något att göra. En del drar gränsen så snävt att möjligen jag själv kan räknas som kristen, men ingen annan runt mej.

  Paulus var på samma gång oerhört förstående (mot t ex församlingen i Korint) och oerhört hård mot villolärare. Paulus hade i Sverige idag varit bannlyst på de flesta bloggar, refuserad av samtliga tidningar och setts som en relik från någon mörk forntid. Samtidigt är han en av de största apostlarna.

      (Reply)

 7. wildwest skrev: “Man kan känna sej trampad på tårna även i ett personligt samtal.”

  Vi har ju alla mycket olika livserfarenheter och om man har varit utsatt för mobbing eller förakt eller annan auktoritär skada, kan det hända att man mycket lätt känner sig trampad på tårna.

  Det är då ganska svårt att sluta med att vara känslig för kritik.

  Men det finns många praktiska situationer i livet där man får övning i att bli mindre känslig.

  Om man till exempel kommer i en situation där man får/måste leda en grupp andra människor får man många tillfällen att välja mellan att acceptera att bli trampad på tårna eller att bli auktoritär (aggressiv).

  Tänk dej att du skulle hamna i situationen att du fick vara pastor i en mindre församling. Då kommer du att få öva dej i tålamod, uthållighet och inkasseringsförmåga.

  Endera leder det till ödmjukhet och andlig mognad, eller så leder det till att du blir egocentrisk och auktoritär.

  Det gäller att hjälpa varandra oavsett vilken roll vi har fått i samvaron.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Björn bloggaren skrev: “Att skriften finns i botten innebär att det är den som är grunden och Anden håller sig till denna grund.”

  Hur bör jag då tolka det du skrev för några dagar sedan här : Gud kan säga nej trots att det står ja i bibeln.

  Eller till exempel detta : Hur vet du att Jesus levde i allt ett syndfritt liv? /../ tänk om Jesus sneglade lite på flickor efter att han fyllt tolv, det vore väl inte otänkbart, eller?

  Jag skulle kunna citera mycket mera….

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Kjell jag vet inte vad du vill få fram med din senaste kommentar, jag har ju utförligt förklarat i mail dina frågeställningar, eller vill du att jag även här på bloggen skall ge dessa förklaringar?

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Nej Björn bloggposten handlar inte om vad du tror eller vad jag tror eller vad någon annan tror.

  Den handlar om hur vi mycket lätt tillskriver varandra saker som den andre inte alls menar eller tror, bara för att vi tolkar dennes uttalanden inom vår egen referensram.

  Min (miss?)tolkning av dina uttalanden, och din (miss?)tolkning av mina uttalanden, är bra exempel på detta.

  Jag finner att Den Helige Andes ledning är mest påtaglig när jag beder, läser Bibeln, deltar i gudstjänsten, sjunger andliga sånger, och har med andra människor att göra.

  Bönen i min kammare och Guds Ord, Bibeln, är de absolut starkaste momenten.

  Och eftersom jag inte tvivlar på “sändaren” men har erfarenhet att “mottagaren”, jag själv, ofta tar emot flera signaler samtidigt, vill jag alltid, så gott det låter sig göras, kolla i facit = Bibeln, i vad mån jag har förstått rätt.

  Vanligtvis finns det tid att kolla, läsa och ta med det i stilla tid. Vanligtvis handlar det inte om att rycka ut och handla på stubben.

  Kanske handlar du likadant, men uttrycker dej så att jag (miss?)tolkar det som att du gör motsatsen, nämligen kollar med Anden om bibelordet stämmer.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Du skriver: nämligen kollar med Anden om bibelordet stämmer.

  – Faktiskt är det så ibland, ett exempel. Jag har fått en tanke om att köpa ett hus, kollar i skriften och hittar ett ord som stödjer min tanke. Kan tyckas att det är grönt ljus nu, men det är det inte, för bibelordet jag fick (hittade) skapade en oro och dissharmoni i mitt inre. Oro och dissharmoni är för mig Andens signaler på att något inte stämmer, eller att det är direkt felaktigt. Efter lite bön och frågande till Gud kom jag att tänka på ett annat bibelord, ex förbli i landet och beflita dig med redbarhet som jag då tolkade att stanna där jag är. detta ord gjorde att frid och visshet infann sig. Det blev alltså inget husköp. Obs exempel.

  I den dagliga vandringen som är utifrån umgängelsen med Jesus, så är det sällan så att man behöver stöd i bibeln, det är ju vanliga saker man gör, eller tänker göra, handla, åka till vänner, ja vad som helst och i en sådan vandring signalerar Anden bara om något inte stämmer. Ex, vi funderar på att åka till mina svärföräldrar, men något skorrar (signalerar ) negativt i våra inre. Av erfarenhet vet jag att det inte är fel i sig själv att åka, men att de kanske är upptagna, eller inte hemma, eller att Gud har tänkt något annat just den dagen. Och detta stämmer i princip alltid.

  Ett ord som är viktigt är: Kol 3:15 Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

  – Kristi frid regera kan också översättas, att låta kristi frid döma i allt man skall göra.
  Har man då inte denna frid trots bibelord så är det något fel, jag kan ju ha många planer som enligt skriften inte är fel, men om denna kristi frid inte är med i mina val och handlande, så hamnar jag galet.

  Bb

      (Reply)

 12. Angående oro och disharmoni. Tror nog att Jesus upplevde mer än bara detta i Getsemane trädgård. Men han bad bara att: Ske Din vilja Gud, inte min.

      (Reply)

 13. HL,

  Du skriver: Angående oro och disharmoni. Tror nog att Jesus upplevde mer än bara detta i Getsemane trädgård. Men han bad bara att: Ske Din vilja Gud, inte min.

  – Det gjorde han säkert, skillnaden i mitt exempel är att jag skall välja en väg, köpa, eller inte köpa. Sen är det ju så att Jesus visste vad som skulle ske, att det var Guds vilja, ändå bad han att om det var möjligt att slippa men att Guds vilja skulle ske.

  Bb

      (Reply)

 14. Kjell,

  Jag blir lite fundersam när du skriver: Jag skulle kunna citera mycket mera….

  Och jag svarar: Ja, det vore bra om du gjorde det så att alla får del av det!

  Vart tog det vägen som du kunde citera, eller finns det inget?

  Jag frågade även om jag skulle svara på de frågeställningar här på din blogg som jag redan svarat dig via mail, men inte fått något svar.

  Visst jag kan ju inte kräva svar, men hör det inte till kotym att ge svar vid frågeställningar?

  Bb

      (Reply)

 15. Björn bloggaren,

  Nej Björn bloggposten handlar inte om vad du tror eller vad jag tror eller vad någon annan tror.

  Den handlar om hur vi mycket lätt tillskriver varandra saker som den andre inte alls menar eller tror, bara för att vi tolkar dennes uttalanden inom vår egen referensram.

  Och “skulle kunna” är inte samma sak som “skall”.

  Kostar en massa tid, till ringa nytta.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Fallacy: Red Herring

  A Red Herring is an informal logical fallacy in which an irrelevant topic is introduced in order to attempt to shift attention away from the original issue at hand.

  It has been said that, “A ‘Red Herring’ refers to a smelly fish which someone would drag across the path of the hounds pursuing their quarry, so that they get distracted and go off the path in pursuit of the fish.”

  And so it is when someone commits a Red Herring fallacy they are either willfully or ignorantly attempting to introduce an irrelevant topic which distracts from the original issue at hand.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *