Frågor och svar

I en blogg i tidningen Dagen skriver Carl Henrik Jaktlund bland annat följande (min fetstil):

Rätt vad det är dyker ett sammanhang upp, i vad som tycks vara en slump. Och så pratar man några minuter och konstaterar efteråt att det där var väldigt intressant och givande.
 
Var med om ett sånt tillfälle alldeles nyss. Några minuters kallprat som utvecklade sig till ett samtal om kyrkan och uppväxten däri. Och det är uppenbart vad mycket tankar och känslor det finns kring gångna tider, kring vad man varit med om.
&nabsp;
Allting föll ner i detta: “Det var för lite svar på frågor vi hade, och för mycket svar på frågor vi inte hade”.

Nu är väl detta ett oundvikligt problem.

En studerande vet inte vad han/hon skall fråga, och en lärare vet inte vad den studerande saknar i kunskap.

Därför ser det ut som det ser ut i skolväsendet.

Eleverna får lära sig saker de inte kan relatera till verkligheten runt omkring.

Men kanske kommer det senare i livet att uppstå frågor eller behövas problemlösning, där just den kunskapen visar sig vara mycket relevant.

Man kan inte veta vad man inte vet!

Det är ju en av orsakerna till att det finns många som tror sig veta nästan allt.

Bloggare löper en stor risk att svara (ja i alla fall försöka svara) på frågor som inte har ställts.

Så, rakt på sak!

Vilka frågor tycker du att vi borde diskutera?

/Kjell

Views: 27

9 thoughts on “Frågor och svar”

 1. Hur ska orden i Kol 3:12–17 bli en verklighet i Kristi kropp:

  “Klä er därför som Guds utkorade, heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något klagomål mot den andre, så som Kristus har förlåtit er, så gör det ni också. Men över allt detta klä er i kärleken, som är fullkomlighetens band. Och låt Guds frid regera i era hjärtan, till vilken ni även är kallade i en kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er i all visdom. Undervisa och förmana varandra med psalmer och lovsånger och andliga sånger och sjung med tacksamhet till Herren i era hjärtan. Och allt det ni gör med ord eller gärning, gör det allt i Herrens Jesu namn, och tacka Gud och Fadern genom honom.”

      (Reply)

 2. MS,

  Ja, du, det finns en hel del verb i imperativ-formen med i den texten.

  Så länge många vill sväva runt i ett andligt flummande, styrda av enga önskningar, blir det nog dåligt med enheten.

  “Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.” (1 Sam. 15:23)

  Matt. 24:12-13 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Du har förvisso redan berört detta med Lagen ganska många gånger, men jag tycker det skulle vara av intresse om du kunde ge en kommentar på det budskap som Ray Comfort för fram på http://wayofthemaster.com

  Första kapitlet av hans bok med samma namn som länkad sida går att finna som pdf

      (Reply)

 4. Ludvig,

  Tack för tipset.

  Kan du vara mer specifik. Jag får upp en sajt med massor av saker som man behöver svenskt bredband för att kolla.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Denna pdf innehåller förvisso endast första kapitlet i Ray Comforts populära bok, men jag tror att man utifrån det kan förstå vart han vill komma:

  http://wayofthemaster.com/pdf/wotm_chapter1.pdf

  Kortfattat kan man säga att Ray Comfort försöker framhålla vikten av att använda Lagen (de tio budorden) vid evangelisation. Utan insikt om synd ingen omvändelse. Skippar vi Sinai så förstår vi heller inte vikten av Golgata.

      (Reply)

 6. “Kortfattat kan man säga att Ray Comfort försöker framhålla vikten av att använda Lagen (de tio budorden) vid evangelisation. Utan insikt om synd ingen omvändelse. ”

  Givetvis ska man det (tror Christian har skrivit det flera gånger) Lagen är till för orättfärdiga=oomvända.

      (Reply)

 7. micro,

  Vore intressant att veta hur du tolkar nedanstående citat. Och hur du ser på helgelse.

  /Kjell

  2 Kor. 13:2-7
  Jag har i förväg sagt och säger åter i förväg, likasom då jag för andra gången var hos er, och skriver det nu frånvarande, till dem som förut har syndat och alla de andra, att när jag kommer, skall jag inte vara skonsam, eftersom ni söker bevis för att det är Kristus som talar i mig, han som inte är svag mot er, utan är mäktig bland er.

  Ty fastän han blev korsfäst i svaghet, så lever han likväl av Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men av Guds kraft skall vi leva med honom hos er.

  Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva, att Jesus Kristus är i er? Om inte så skulle vara, består ni inte provet.

  Men jag hoppas, att ni skall känna, att vi inte är sådana som inte består provet. Men jag ber till Gud, att ni inte skall göra något ont, inte för att vi skall visa oss bestå provet, utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om vi inte höll provet.

  2. Petr. 1:5-9
  Så använd därför all er iver att i er tro visa dygd, i dygden kunskap, i kunskap återhållsamhet, i återhållsamheten tålamod, i tålamodet gudsfruktan, i gudsfruktan brödrakärlek, i brödrakärleken kärlek till alla.

  För om dessa ting finns hos er och i överflöd, så blir ni inte overksamma eller utan frukt i vår Herres, Jesu Kristi kunskap. Men den som saknar dessa ting, han är blind och ser inte och har glömt, att han har blivit renad från de synder, som han hade förr.

  Matt 7:22-23
  På den dagen skall många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag bekänna för dem: Jag kände er aldrig. Gå bort ifrån mig, ni laglösa.

  2 Tim. 2:19
  Men Guds fasta grund består och har detta insegel: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn, han skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *